• Ekonomik Hizmet 75TL’den Başlayan Fiyatlarla

  DETAYLAR
 • 9 Yıllık Tecrübemizi Kurumsal Platforma Taşıdık

  DETAYLAR
 • Ata Kurumsal Müşterileri için 7/24 Hizmet Vermektedir

  DETAYLAR
 • Bırakın Bütün İşlemlerinizi Ankara Ofisiniz Yapsın

  DETAYLAR
kurumsal

Ata Kurumsal’a Hoşgeldiniz!

Açık ve Net Olarak belirlenmiş kurallarımız vardır. Kuralların dışına çıkmayız.

Özel Hizmetlerimiz

Aşağıdaki hizmetleri Türkiye'de sadece ATA KURUMSAL vermektedir. Sorularınız için bizi aramaktan çekinmeyiniz.
tab_img

İşgüm Evrak Takibi

16 Mart 2015 tarihinden itibaren Kargo ile yapılan Kontrol Belgesi Başvuruları kabul edilmeyecektir. Firmalar başvurularını elden yapmalı ve belge seri numaralarını almalıdır.

Ankara Bakanlıklar’da ya da herhangi bir kurumda evrağınız varsa ve evrağınızın durumu ile ilgili bilgi almak istiyorsanız Ata Kurumsal Danışmanlık’la iletişime geçebilirsiniz. Ata Kurumsal Danışmanlık bu aşamada devreye girecek ve evrağınızın durumunu öğrenip sonuçlarımı size ulaştıracaktır.

Evrağınızın durumu, onay alıp almadığı, reddedildiyse sebebi, hangi memurda olduğu Ata Kurumsal Danışmanlık tarafından öğrenilip sizlere bildirilecektir.

Daha detaylı bilgi için lütfen 444 7 284‘ten bizimle irtibata geçiniz.

tab_img2

Konsolosluk Tasdikleri

İhraç konusu malın menşeini gösteren belge,Menşe Şahadetnamesi olarak adlandırılır. İhracat için söz konusu ürünün Menşe Sertifikası ve Faturanın ilgili ülkenin konsolosluğundan onaylatılması şarttır. Bu işlemlerin yanında ilgili konsolosluklar Menşe Şahadetnamesi ve Faturayla beraber vekaletname, sertifika gibi değerli evraklarında tasdik işlemlerini yapabilmektedir.

* Fatura Tastik
* Menşe Şahadetnamesi Tastik
* Vekaletname Tastik
* Sertifika Tastik

Daha detaylı bilgi için lütfen 444 7 284‘ten bizimle irtibata geçiniz.

tab_img2

Dışişleri Bakanlığı Tasdik

YABANCI RESMİ BELGELERİN TASDİK İŞLEMLERİ HAKKINDA NOT

Yerli veya yabancı isteklilerce sunulacak yabancı ülkelerden temin edilen belgelerin, ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmiş ve üzerlerindeki imza, mühür veya damganın usulüne uygun onaylanmış olması gerekir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin de taraf olduğu Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf yabancı ülkelerin yerel makamlarınca düzenlenen ve Apostil tasdik şerhi bulunduran belgeler, noter onaylı Türkçe çevirileriyle birlikte kabul edilir. Apostil tasdik şerhi ihtiva eden belgeler başkaca bir onay işlemine tabi tutulmaz. Bu belgelerin Türkçe tercümesi verildiği ülkedeki yeminli tercümanlar tarafından yapılmışsa ve Apostil tasdik şerhi bulundurmuyorsa, sözkonusu tercümelerdeki imza ve mühür veya damga sırasıyla bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanmalıdır. Türkçe çeviri Türkiye’deki yeminli tercümanlarca yapılmış ve noter tarafından onaylanmışsa bu çevirilerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.
Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi’yle öngörülen Apostil tasdik şerhi bulundurmayan belgelerin onay işlemi ise aşağıdaki hükümlere tabidir:
Yabancı ülkenin yerel makamlarınca düzenlenen belgelerdeki imza ve mühür veya damga, sırasıyla bu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Belge noter onaylı Türkçe çevirisiyle birlikte işleme alınır. Belgelerin Türkçe tercümesi, verildiği ülkedeki yeminli tercümanlarca yapılmışsa, sözkonusu tercümelerdeki imza ve mühür veya damga, sırasıyla bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanmalıdır. Türkçe çeviri Türkiye’deki yeminli tercümanlarca yapılmış ve noter tarafından onaylanmışsa, bu çevirilerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerin yerel makamlarınca düzenlenen belgelerdeki imza ve mühür veya damga, sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığınca onaylanmalı, bu ülkeye akredite (bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu) Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Belge noter onaylı Türkçe çevirisiyle birlikte işleme alınır.

Belgelerin Türkçe tercümesi, verildiği ülkedeki yeminli tercümanlar tarafından yapılmışsa, sözkonusu tercümelerdeki imza ve mühür veya damga sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmeli, akredite Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanmalıdır. Türkçe çeviri Türkiye’deki yeminli tercümanlarca yapılmış ve noter tarafından onaylanmışsa bu çevirilerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

Daha detaylı bilgi için lütfen 444 7 284‘ten bizimle irtibata geçiniz.

tab_img

İletişim Bilgilerimiz

Tel: 444 7 284

Mail: bilgi@atakurumsal.com

Adres: Atatürk Bulvarı 127/317 – Bakanlıklar/Ankara

Neden Ata Kurumsal?

Ata Kurumsal Müşterilerine önem verir. Çünkü en büyük sermayenin 'sadık müşteri' olduğunu bilir. Çalışanları profesyonel ve eğitimlidir. Ata Kurumsal tüm başvurularını mevzuat ve yönetmeliklere göre yapar, son iki yıldır hiç bir başvurusu ret almamış veya işlemden kaldırılmamıştır. Ata Kurumsal Danışmanlık dürüsttür. Para kaybetmeyi, müşteri kaybetmeye tercih eder, başvurusu olumsuz sonuçlanacak hiç bir işi kabul etmez ve müşterilerini boşa masraf yapmamaları yönünde uyarır. Ata Kurumsal Ticari ahlak…

Konular

25 Mayıs, 2015

Teşviklerin Etkileri

Yatırımlara devlet tarafından sağlanan teşviklerin başta yatırım kararları olmak üzere teşvik edilen yatırım, teşvik edilmeyen…

25 Mayıs, 2015

Sektörel Yardımlar

Rekabet koşullarına ayak uyduramayan, bu sebep­le de yeniden yapılandırılmaya ve desteklenmeye ihtiyacı olan tekstil ve…

25 Mayıs, 2015

Yatay Yardımlar

Belirli endüstriyel sektörlere yönelik olarak değil, belirli genel ekonomik faaliyetlere ya da hedeflere yönelik olarak…

25 Mayıs, 2015

Yabancı Çalışma İzni Danışmanlık Firmalarının Ücretleri Ne Kadar?

Yabancıların Türkiye'de çalışma hakları ile ilgili danışmanlık firmaları hizmet vermektedir. Ücret karşılığı her türlü yardımda…

24 Mayıs, 2015

Bölgesel Yardımlar

Bölgesel yardımların amacı yatırımları ilk aşamada destekleyerek veya işletme yardımı sağlayarak geri kalmış bölgelerin kalkınması­nı…

24 Mayıs, 2015

Birlik Kurallarına Uygunluğu Koşullara Bağlı Devlet Yardımları

107'nci maddenin 3. fıkrası ise belli şartlarda bazı devlet yardımlarını ortak pazarla uyumlu olarak kabul…

24 Mayıs, 2015

Yabancı Çalışma İzni Almak İçin Aranan Şartlar Nelerdir?

Yabancı Çalışma İzni Almak İçin Neler Yapılmalıdır? Yabancı uyruklu kişi ya da kişilerin ülkemizde yasak…

23 Mayıs, 2015

Birlik Kurallarına Uygun Devlet Yardımları

maddenin 2. fıkrasında, "Ortak Pazar" kurallarına uygun kabul edilen üç tür devlet yardımı yer almaktadır.…

23 Mayıs, 2015

Birlik Kurallarına Aykırı Devlet Yardımları

03.03.2010 tarihinde Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesinde yayınlan AB Antlaşmasının konsolide edilmiş versiyonunun 107'nci (eski…

23 Mayıs, 2015

Yabancı Bakıcı Çalıştırma Şartları Nelerdir?

Yabancı Bakıcı Çalıştırmanın Kriterleri Yabancı bir kişinin Türkiye'de çalışabilmesi için bazı şartları taşıyor olması gerekmektedir.…

22 Mayıs, 2015

Sübvansiyon Türleri

Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Önlemler Antlaşmasında sübvansiyonlar; yasaklanmış sübvansiyonlar, dava edilebilir sübvansiyonlar ve dava edilemeyen…

22 Mayıs, 2015

Türk Vatandaşı İle Evli Yabancılara Çalışma İzni Alma Şartları

Türk Vatandaşı İle Evli Yabancıların Çalışma İzni Avantajları Nelerdir?  Türkiye'de çalışma izni almak isteyen yabancılar…

21 Mayıs, 2015

Yabancıların Yurt Dışında Çalışma İzni Başvuruları

Ülkemizde çalışmak için her yıl yüzlerce insan başvuru yapmaktadır. Bu yabancı uyruklu kişiler ve onaları…

21 Mayıs, 2015

Dünya Ticaret Örgütü Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Önlemler Antlaşması

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) yapılan antlaşmalar çerçevesinde uluslararası ticaretin önündeki engellerin kaldırılması ile haksız ve…

21 Mayıs, 2015

Yatırım Kavramı

Ekonomi bilimi açısından yatırım, bir dönem içinde üretim mallarına ve sermaye stokuna yapılan ilaveler olarak…

20 Mayıs, 2015

Teşviklerin Sınıflandırılması

Teşvik uygulamaları genel olarak "seçici" ve "otomatik" olmak üzere ikiye ayrılabilir. Seçici teşviklerde uygulayıcı kurumların…

20 Mayıs, 2015

Teşviklerin Amaçları

Teşviklerin temel amacı, kaynakların en verimli şekilde değerlendirilerek iktisadi kalkınma ve büyüme için kritik olduğuna…

20 Mayıs, 2015

Genel Olarak Devletin Ekonomik Alanda Müdahale Nedenleri

Feodalitenin çökmesi ile para kullanımının, sermaye birikiminin ve piyasa ekonomisinin ortaya çıkmaya başladığı dönemde etkili…

20 Mayıs, 2015

Türk Soylu Yabancıların Çalışma İzni Kriterleri Nelerdir?

Türkiye’de çalışmak isteyen Türk soylu yabancılar, öncelikle birtakım şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu kriterler kanuni…

19 Mayıs, 2015

Teşvik Kavramı

Türk Dil Kurumu sözlüğünde "teşvik", isteklendirme ve özendirme olarak tanımlanmaktadır (TDK: 2012). Teşvik, bir ekonomik…

Ata Kurumsal için Ne Dediler?

Ata Kurumsal ile internetten tanıştım. Yabancı çalışma izni konusunda bizlere profesyonel destek verdi ve aklımıza takılan tüm soruları yanıtladı. Kısa bir sürede çalışma iznimizi çıkardı. Teşekkürler Ata Kurumsal Danışmanlık.

Mehmet KAPTAN, Müşteri

Ankara’da Danışmanlık Firmaları diye arattığımda karşıma çıkan en düzgün siteydi Ata Kurumsal. Onlara iş verirken gözüm hiç arkada kalmadı ve güvenimizi boşa çıkarmadı. 1 hafta gibi kısa bir sürede çalışma iznimizi çıkardı..

Leyla TÜRK, Müşteri

Gürcistan uyruklu bir işçimize 4 günde çalışma izni çıkardı. Bu konuda tanıştığım en iyi firma diyebilirim çok teşekkürler..

İsmail KARA, Müşteri

Yabancı çalışma izni konusunda profesyonel destek veren nadir firmalardan biri. Çalışma iznimi kısa sürede çıkarttıkları için teşekkürler.

Meltem KOCATÜRK, Müşteri

Çalışma izni çıkarttırmamamıza ve bir ücret ödemememize rağmen tüm sorularımızı yanıtladır. Teşekkür ederiz..

Tuğçe ŞİMŞEK, Müşteri

REFERANSLARIMIZ