• Ekonomik Hizmet 75TL’den Başlayan Fiyatlarla

  DETAYLAR
 • 9 Yıllık Tecrübemizi Kurumsal Platforma Taşıdık

  DETAYLAR
 • Ata Kurumsal Müşterileri için 7/24 Hizmet Vermektedir

  DETAYLAR
 • Bırakın Bütün İşlemlerinizi Ankara Ofisiniz Yapsın

  DETAYLAR
kurumsal

Ata Kurumsal’a Hoşgeldiniz!

Açık ve Net Olarak belirlenmiş kurallarımız vardır. Kuralların dışına çıkmayız.

Özel Hizmetlerimiz

Aşağıdaki hizmetleri Türkiye'de sadece ATA KURUMSAL vermektedir. Sorularınız için bizi aramaktan çekinmeyiniz.
tab_img

İşgüm Evrak Takibi

16 Mart 2015 tarihinden itibaren Kargo ile yapılan Kontrol Belgesi Başvuruları kabul edilmeyecektir. Firmalar başvurularını elden yapmalı ve belge seri numaralarını almalıdır.

Ankara Bakanlıklar’da ya da herhangi bir kurumda evrağınız varsa ve evrağınızın durumu ile ilgili bilgi almak istiyorsanız Ata Kurumsal Danışmanlık’la iletişime geçebilirsiniz. Ata Kurumsal Danışmanlık bu aşamada devreye girecek ve evrağınızın durumunu öğrenip sonuçlarımı size ulaştıracaktır.

Evrağınızın durumu, onay alıp almadığı, reddedildiyse sebebi, hangi memurda olduğu Ata Kurumsal Danışmanlık tarafından öğrenilip sizlere bildirilecektir.

Daha detaylı bilgi için lütfen 444 7 284‘ten bizimle irtibata geçiniz.

tab_img2

Konsolosluk Tasdikleri

İhraç konusu malın menşeini gösteren belge,Menşe Şahadetnamesi olarak adlandırılır. İhracat için söz konusu ürünün Menşe Sertifikası ve Faturanın ilgili ülkenin konsolosluğundan onaylatılması şarttır. Bu işlemlerin yanında ilgili konsolosluklar Menşe Şahadetnamesi ve Faturayla beraber vekaletname, sertifika gibi değerli evraklarında tasdik işlemlerini yapabilmektedir.

* Fatura Tastik
* Menşe Şahadetnamesi Tastik
* Vekaletname Tastik
* Sertifika Tastik

Daha detaylı bilgi için lütfen 444 7 284‘ten bizimle irtibata geçiniz.

tab_img2

Dışişleri Bakanlığı Tasdik

YABANCI RESMİ BELGELERİN TASDİK İŞLEMLERİ HAKKINDA NOT

Yerli veya yabancı isteklilerce sunulacak yabancı ülkelerden temin edilen belgelerin, ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmiş ve üzerlerindeki imza, mühür veya damganın usulüne uygun onaylanmış olması gerekir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin de taraf olduğu Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf yabancı ülkelerin yerel makamlarınca düzenlenen ve Apostil tasdik şerhi bulunduran belgeler, noter onaylı Türkçe çevirileriyle birlikte kabul edilir. Apostil tasdik şerhi ihtiva eden belgeler başkaca bir onay işlemine tabi tutulmaz. Bu belgelerin Türkçe tercümesi verildiği ülkedeki yeminli tercümanlar tarafından yapılmışsa ve Apostil tasdik şerhi bulundurmuyorsa, sözkonusu tercümelerdeki imza ve mühür veya damga sırasıyla bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanmalıdır. Türkçe çeviri Türkiye’deki yeminli tercümanlarca yapılmış ve noter tarafından onaylanmışsa bu çevirilerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.
Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi’yle öngörülen Apostil tasdik şerhi bulundurmayan belgelerin onay işlemi ise aşağıdaki hükümlere tabidir:
Yabancı ülkenin yerel makamlarınca düzenlenen belgelerdeki imza ve mühür veya damga, sırasıyla bu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Belge noter onaylı Türkçe çevirisiyle birlikte işleme alınır. Belgelerin Türkçe tercümesi, verildiği ülkedeki yeminli tercümanlarca yapılmışsa, sözkonusu tercümelerdeki imza ve mühür veya damga, sırasıyla bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanmalıdır. Türkçe çeviri Türkiye’deki yeminli tercümanlarca yapılmış ve noter tarafından onaylanmışsa, bu çevirilerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerin yerel makamlarınca düzenlenen belgelerdeki imza ve mühür veya damga, sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığınca onaylanmalı, bu ülkeye akredite (bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu) Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Belge noter onaylı Türkçe çevirisiyle birlikte işleme alınır.

Belgelerin Türkçe tercümesi, verildiği ülkedeki yeminli tercümanlar tarafından yapılmışsa, sözkonusu tercümelerdeki imza ve mühür veya damga sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmeli, akredite Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanmalıdır. Türkçe çeviri Türkiye’deki yeminli tercümanlarca yapılmış ve noter tarafından onaylanmışsa bu çevirilerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

Daha detaylı bilgi için lütfen 444 7 284‘ten bizimle irtibata geçiniz.

tab_img

İletişim Bilgilerimiz

Tel: 444 7 284

Mail: bilgi@atakurumsal.com

Adres: Atatürk Bulvarı 127/317 – Bakanlıklar/Ankara

Neden Ata Kurumsal?

Ata Kurumsal, Müşterilerine önem verir. Çünkü en büyük sermayenin 'sadık müşteri' olduğunu bilir. Ata Kurumsal'ın personelleri, profesyonel ve eğitimlidir. Ata Kurumsal, tüm başvurularını mevzuat ve yönetmeliklere göre yapar. Son iki yıldır hiçbir başvurusu ret almamış veya işlemden kaldırılmamıştır. Ata Kurumsal, dürüsttür. Para kaybetmeyi, müşteri kaybetmeye tercih eder, başvurusu olumsuz sonuçlanacak hiçbir işi kabul etmez ve müşterilerini boşa masraf yapmamaları yönünde uyarır. Ata Kurumsal, ticari ahlâk sahibidir.…

Konular

27 Temmuz, 2015

Gümrük Vergisi Muafiyetinin Uygulanma Dönemi Ne Zamandır?

Başlangıç Gümrük vergisi muafiyeti, teşvik belgesi alındıktan sonra ithal edilen ma­kine ve diğer teçhizat için…

27 Temmuz, 2015

Devlet Teşviği için Finansal Kiralama İşlemlerinde Gümrük Vergisi Muafiyeti

2012/1 sayılı Tebliğ'in 20'nci maddesine göre teşvik belgesi kapsamında yer alan makine ve teçhizatın tamamı…

26 Temmuz, 2015

Teşvik belgesi müracaatında Teminatlı İşlemler

Teşvik belgesi almak üzere müracaat edilmiş, ancak teşvik belgesine bağ­lanmamış yatırımlara ilişkin makine ve teçhizatın…

26 Temmuz, 2015

Otomobil Üretimine Yönelik Yatırımlarda Gümrük Vergisi Muafiyeti

2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'ın 9'ncü maddesinin 7'nci fıkrası uyarınca; Otomobil üretimine yönelik…

26 Temmuz, 2015

Teşvik belgesi kapsamında Kullanılmış Komple Tesislerin İthali

Kullanılmış komple tesislerin (karayolu nakil vasıtaları hariç) ithaline yö­nelik talepler, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye…

25 Temmuz, 2015

Teşvik Sistemi Kapsamında Kullanılmış Makine ve Teçhizat İthali Halinde Gümrük Vergisi

2012/3305 sayılı BKK'ın 9'ncu maddesi uyarınca Ekonomi Bakanlığınca uygun görülmesi halinde; İthalat Rejimi Kararı uyarınca…

25 Temmuz, 2015

Teşvik belgesinin yatırım süresi içerisinde Mahrece İade İşlemleri

Teşvik belgesinin yatırım süresi içerisinde; Evsafa uygun çıkmaması sonucu, eşyanın serbest dolaşıma girişini mütea­kip garanti…

24 Temmuz, 2015

GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ NEDİR?

Gümrük vergisi muafiyeti, teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat…

24 Temmuz, 2015

Kalite Yönetim Sistemi Kıyaslama Uygulamaları Nelerdir?

İlk uygulamalarına İkinci Dünya Savaşından sonra rastlanmış olsa bile, özellikle 1980'lerden sonra hızla yayılan kıyaslama…

23 Temmuz, 2015

Diğer Kanunlarda Öngörülen Teşvik ve Desteklerden Yararlanan İşverenlerin 2012/1 Sayılı Tebliğde Öngörülen Sigorta Prim Desteğinden Yararlanmaları

2012/1 sayılı Tebliğ kapsamına giren işverenler, destekten yararlanılacak sigortalılar haricindeki sigortalılarından dolayı, gerekli şartları taşımaları…

23 Temmuz, 2015

Kalite Yönetimi için Kıyaslama Eğitimi ve Etiği

Kıyaslama faaliyetlerinin başarısını etkileyen faktörlerden biri de kıyas­lama sürecine yönelik eğitimin varlığıdır. Ancak, kıyaslama sürecinin…

22 Temmuz, 2015

Kayıt Dışı Sigortalı Çalıştırdığı veya Sahte Sigortalı Bildiriminde Bulunduğu Tespit Edilen İşverenler Hakkında Yapılacak İşlemler

5510 sayılı Kanunun Ek-2'inci maddesinde 6322 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonucunda, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak…

22 Temmuz, 2015

Yatırımlarda Devlet Yardımlarında Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden Yersiz Yararlanan Yatırımcılar Hakkında Yapılacak İşlemler

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2012/1 sayılı Tebliğde öngörülen sigorta primi işveren hissesi…

22 Temmuz, 2015

Kalite Yönetiminde Kıyaslama ve Kalite Geliştirme Süreci

Kıyaslama sürecini, kalite geliştirme veya toplam kalite yönetimi süreci­nin bir parçası gibi değerlendirmek doğru olacaktır.…

21 Temmuz, 2015

Yatırımlarda Devlet Yardımı için İşverenin Bakanlık ve Kurumlara Borç Durumu Bilgilendirmesi

İşverenin SGK’ya Borcu Olmaması gerekir; Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve ilgili mevzuat kapsa­mında teşvik…

21 Temmuz, 2015

Kalite Yönetim Sisteminde Stratejik Kıyaslama

Stratejik kıyaslama, diğer kıyaslama türlerine göre kullanımına daha az rastlanılan bir yöntemdir. Daha çok başarılı…

20 Temmuz, 2015

Alt İşvereni Bulunan Asıl İşverenlerin ve Alt İşverenlerin Sigorta Prim Desteğinden Yararlanmaları

2012/1 sayılı Tebliğin 14'iincü maddesinin sekizinci uyarınca sigorta primi işveren hissesi desteğinin uygulanacağı teşvik belgesi…

20 Temmuz, 2015

KALİTEDE KIYASLAMANIN YERİ VE KIYASLAMA KAVRAMI

KIYASLAMA (BENCHMARKING) KAVRAMI İşletmelerin günümüzün rekabet şartlan altında ayakta kalmaları, büyü­meleri her geçen gün zorlaşmaktadır.…

19 Temmuz, 2015

Ekonomi Bakanlığınca Karşılanacak Sigorta Prim Desteğinin Hesaplanması

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve 2012/1 sayılı tebliğ uyarınca teşvik kapsama giren sigortalıların prime…

19 Temmuz, 2015

EĞİTİM KURUMLARINDA KALİTE YÖNETİMİ MÜKEMMELLİK MODELİ UYGULAMASI VE TI-SAETO PROJESİ

Günümüzde gerek üniversiteler, gerekse ilk ve ortaöğretim kurumları çok ciddi sorunlarla karşı karşıya bulunmaktadır. Özellikle…

Ata Kurumsal için Ne Dediler?

Ata Kurumsal ile internetten tanıştım. Yabancı çalışma izni konusunda bizlere profesyonel destek verdi ve aklımıza takılan tüm soruları yanıtladı. Kısa bir sürede çalışma iznimizi çıkardı. Teşekkürler Ata Kurumsal Danışmanlık.

Mehmet KAPTAN, Müşteri

Ankara’da Danışmanlık Firmaları diye arattığımda karşıma çıkan en düzgün siteydi Ata Kurumsal. Onlara iş verirken gözüm hiç arkada kalmadı ve güvenimizi boşa çıkarmadı. 1 hafta gibi kısa bir sürede çalışma iznimizi çıkardı..

Leyla TÜRK, Müşteri

Gürcistan uyruklu bir işçimize 4 günde çalışma izni çıkardı. Bu konuda tanıştığım en iyi firma diyebilirim çok teşekkürler..

İsmail KARA, Müşteri

Yabancı çalışma izni konusunda profesyonel destek veren nadir firmalardan biri. Çalışma iznimi kısa sürede çıkarttıkları için teşekkürler.

Meltem KOCATÜRK, Müşteri

Çalışma izni çıkarttırmamamıza ve bir ücret ödemememize rağmen tüm sorularımızı yanıtladır. Teşekkür ederiz..

Tuğçe ŞİMŞEK, Müşteri

REFERANSLARIMIZ