• Ekonomik Hizmet 75TL’den Başlayan Fiyatlarla

  DETAYLAR
 • 9 Yıllık Tecrübemizi Kurumsal Platforma Taşıdık

  DETAYLAR
 • Ata Kurumsal Müşterileri için 7/24 Hizmet Vermektedir

  DETAYLAR
 • Bırakın Bütün İşlemlerinizi Ankara Ofisiniz Yapsın

  DETAYLAR
kurumsal

Ata Kurumsal’a Hoşgeldiniz!

Açık ve Net Olarak belirlenmiş kurallarımız vardır. Kuralların dışına çıkmayız.

Özel Hizmetlerimiz

Aşağıdaki hizmetleri Türkiye'de sadece ATA KURUMSAL vermektedir. Sorularınız için bizi aramaktan çekinmeyiniz.
tab_img

İşgüm Evrak Takibi

16 Mart 2015 tarihinden itibaren Kargo ile yapılan Kontrol Belgesi Başvuruları kabul edilmeyecektir. Firmalar başvurularını elden yapmalı ve belge seri numaralarını almalıdır.

Ankara Bakanlıklar’da ya da herhangi bir kurumda evrağınız varsa ve evrağınızın durumu ile ilgili bilgi almak istiyorsanız Ata Kurumsal Danışmanlık’la iletişime geçebilirsiniz. Ata Kurumsal Danışmanlık bu aşamada devreye girecek ve evrağınızın durumunu öğrenip sonuçlarımı size ulaştıracaktır.

Evrağınızın durumu, onay alıp almadığı, reddedildiyse sebebi, hangi memurda olduğu Ata Kurumsal Danışmanlık tarafından öğrenilip sizlere bildirilecektir.

Daha detaylı bilgi için lütfen 444 7 284‘ten bizimle irtibata geçiniz.

tab_img2

Konsolosluk Tasdikleri

İhraç konusu malın menşeini gösteren belge,Menşe Şahadetnamesi olarak adlandırılır. İhracat için söz konusu ürünün Menşe Sertifikası ve Faturanın ilgili ülkenin konsolosluğundan onaylatılması şarttır. Bu işlemlerin yanında ilgili konsolosluklar Menşe Şahadetnamesi ve Faturayla beraber vekaletname, sertifika gibi değerli evraklarında tasdik işlemlerini yapabilmektedir.

* Fatura Tastik
* Menşe Şahadetnamesi Tastik
* Vekaletname Tastik
* Sertifika Tastik

Daha detaylı bilgi için lütfen 444 7 284‘ten bizimle irtibata geçiniz.

tab_img2

Dışişleri Bakanlığı Tasdik

YABANCI RESMİ BELGELERİN TASDİK İŞLEMLERİ HAKKINDA NOT

Yerli veya yabancı isteklilerce sunulacak yabancı ülkelerden temin edilen belgelerin, ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmiş ve üzerlerindeki imza, mühür veya damganın usulüne uygun onaylanmış olması gerekir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin de taraf olduğu Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf yabancı ülkelerin yerel makamlarınca düzenlenen ve Apostil tasdik şerhi bulunduran belgeler, noter onaylı Türkçe çevirileriyle birlikte kabul edilir. Apostil tasdik şerhi ihtiva eden belgeler başkaca bir onay işlemine tabi tutulmaz. Bu belgelerin Türkçe tercümesi verildiği ülkedeki yeminli tercümanlar tarafından yapılmışsa ve Apostil tasdik şerhi bulundurmuyorsa, sözkonusu tercümelerdeki imza ve mühür veya damga sırasıyla bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanmalıdır. Türkçe çeviri Türkiye’deki yeminli tercümanlarca yapılmış ve noter tarafından onaylanmışsa bu çevirilerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.
Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi’yle öngörülen Apostil tasdik şerhi bulundurmayan belgelerin onay işlemi ise aşağıdaki hükümlere tabidir:
Yabancı ülkenin yerel makamlarınca düzenlenen belgelerdeki imza ve mühür veya damga, sırasıyla bu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Belge noter onaylı Türkçe çevirisiyle birlikte işleme alınır. Belgelerin Türkçe tercümesi, verildiği ülkedeki yeminli tercümanlarca yapılmışsa, sözkonusu tercümelerdeki imza ve mühür veya damga, sırasıyla bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanmalıdır. Türkçe çeviri Türkiye’deki yeminli tercümanlarca yapılmış ve noter tarafından onaylanmışsa, bu çevirilerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerin yerel makamlarınca düzenlenen belgelerdeki imza ve mühür veya damga, sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığınca onaylanmalı, bu ülkeye akredite (bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu) Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Belge noter onaylı Türkçe çevirisiyle birlikte işleme alınır.

Belgelerin Türkçe tercümesi, verildiği ülkedeki yeminli tercümanlar tarafından yapılmışsa, sözkonusu tercümelerdeki imza ve mühür veya damga sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmeli, akredite Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanmalıdır. Türkçe çeviri Türkiye’deki yeminli tercümanlarca yapılmış ve noter tarafından onaylanmışsa bu çevirilerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

Daha detaylı bilgi için lütfen 444 7 284‘ten bizimle irtibata geçiniz.

tab_img

İletişim Bilgilerimiz

Tel: 444 7 284

Mail: bilgi@atakurumsal.com

Adres: Atatürk Bulvarı 127/317 – Bakanlıklar/Ankara

Neden Ata Kurumsal?

Ata Kurumsal Müşterilerine önem verir. Çünkü en büyük sermayenin 'sadık müşteri' olduğunu bilir. Çalışanları profesyonel ve eğitimlidir. Ata Kurumsal tüm başvurularını mevzuat ve yönetmeliklere göre yapar, son iki yıldır hiç bir başvurusu ret almamış veya işlemden kaldırılmamıştır. Ata Kurumsal Danışmanlık dürüsttür. Para kaybetmeyi, müşteri kaybetmeye tercih eder, başvurusu olumsuz sonuçlanacak hiç bir işi kabul etmez ve müşterilerini boşa masraf yapmamaları yönünde uyarır. Ata Kurumsal Ticari ahlak…

Konular

26 Nisan, 2015

KÜSGET ve KOSGEB Nedir?

Küçük Sanayi Geliştirme Teşkilatı (KÜSGET), Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde bir Genel Müdürlük olarak 1983-1990…

26 Nisan, 2015

Sanayi Yatırım ve Kredi Bankası Tanımı

Sanayi Yatırım ve Kredi Bankası (SYKB) küçük sanayi işletmelerinin belirlenmesine işletmedeki makina parkı değeri­nin esas…

26 Nisan, 2015

Halkbank Tanımı

Halkbank (Türkiye Halk Bankası) ülkemizdeki küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerini finansman bankası olarak kurulmuştur.…

26 Nisan, 2015

Devlet İstatistik Enstitüsü Nedir?

2005 yılında adı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ola­rak değiştirilen Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) çeşitli yıllarda…

26 Nisan, 2015

Ticaret ve Sanayi Odalarının Tanımı

TOBB'un Türkiye'deki çeşitli Ticaret ve Sanayi Odaları, tarafından yapılan küçük ve orta ölçekli işletmelerin tanımına…

sulama

25 Nisan, 2015

Sulama Birlikleri İş Takibi ve Evrak Takibi

Bu Kanunun amacı; ülkenin su varlık ve kaynaklarının rasyonel kullanımı maksadıyla umumi sulardan faydalanmak üzere…

sportoto

25 Nisan, 2015

Spor-Toto Teşkilat Başkanlığı İş Takibi ve Evrak Takibi

Ana hizmet birimleri Teşkilat Müdürlüğü Organizasyon ve Reklam Şube Müdürlüğü Bayilik Şube Müdürlüğü Muhasebe Şube…

spor

25 Nisan, 2015

Spor Genel Müdürlüğü İş Takibi ve Evrak Takibi

    Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı     Genel Müdürlük Ceza Kurulu     Hukuk Müşavirliği     İç…

sgk

25 Nisan, 2015

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İş Takibi ve Evrak Takibi

Genel Sağlık Sigortası Genel müd. Hukuk müş. İnsan Kaynakları Daire Başk. Eğitim Araştırma ve Geliştirme…

25 Nisan, 2015

Çeşitli Kanun Metinlerinde Küçük İşletme Tanımı Nedir?

1950 Yılı Öncesi 1950 yılı öncesinde yurdumuzun sanayi yapısı büyük öl­çüde devlet egemenliği altındaydı. Özel…

25 Nisan, 2015

TÜRKİYE’DE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETME TANIMI

Türkiye'de de 2005 yılı Kasım ayına kadar farklı kuru­luşlar tarafından farklı KOBİ tanımları kabul edilmiş…

25 Nisan, 2015

AVRUPA BİRLİĞİ RESMİ KOBİ NEDİR?

Avrupa Birliği (AB) ilk kez 1997 yılında gerek ulusal ve gerekse Birlik bazında karışıklığa meydan…

25 Nisan, 2015

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Tanımında Dikkate Alınması Gerekli Hususlar Nelerdir?

Tanım konusunda yukarıda açıkladığımız düşünceler doğ­rultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin tanımında dikkate alınması gerekli…

25 Nisan, 2015

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere İlişkin Olarak Tanım Gerekliliği ve Sınırları Nelerdir?

Yukarıda söylenenlerin geçerli olduğu bir alan da küçük ve orta ölçekli işletmelerdir. Yurdumuzda bu konuya…

sh

24 Nisan, 2015

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü İş Takibi ve Evrak Takibi

Bakım ve Uçuşa Elverişlilik müd Uçuşa Elverişlilik koord. Bakım koord. Bakım Personeli Lisanslandırma ve Eğitim…

ssp

24 Nisan, 2015

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı İş Takibi ve Evrak Takibi

    Denetleme Dairesi     Ortaklıklar Finansmanı Dairesi     Aracılık Faaliyetleri Dairesi     Kurumsal Yatırımcılar Dairesi…

sayistay

24 Nisan, 2015

Sayıştay Başkanlığı İş Takibi ve Evrak Takibi

Genel Kurul Temyiz Kurulu Daireler Kurulu Rapor Değerlendirme Kurulu Yüksek Disiplin Kurulu Meslek Men. Yükseltme…

sssm

24 Nisan, 2015

Savunma Sanayii Müsteşarlığı İş Takibi ve Evrak Takibi

Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tedarik Yönetimi Daire Başkanlığı İdari Mali…

24 Nisan, 2015

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETME NEDİR?

Genel Olarak Tanım Gerekliliği ve Sınırlan Tanım muhakkak ki bilimsel çalışmaların zor, fakat önemli aşamalarından…

24 Nisan, 2015

Nicel Ölçütlerin Uygulanabilirlik Açısından Değerlendirilmesi Nelerdir?

Çeşitli nicel Ölçütlere ilişkin olarak yukarıda yaptığımız değerlendirmenin sonucunu aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz: İşletmelerin ölçek büyüklüklerine…

Ata Kurumsal için Ne Dediler?

Ata Kurumsal ile internetten tanıştım. Yabancı çalışma izni konusunda bizlere profesyonel destek verdi ve aklımıza takılan tüm soruları yanıtladı. Kısa bir sürede çalışma iznimizi çıkardı. Teşekkürler Ata Kurumsal Danışmanlık.

Mehmet KAPTAN, Müşteri

Ankara’da Danışmanlık Firmaları diye arattığımda karşıma çıkan en düzgün siteydi Ata Kurumsal. Onlara iş verirken gözüm hiç arkada kalmadı ve güvenimizi boşa çıkarmadı. 1 hafta gibi kısa bir sürede çalışma iznimizi çıkardı..

Leyla TÜRK, Müşteri

Gürcistan uyruklu bir işçimize 4 günde çalışma izni çıkardı. Bu konuda tanıştığım en iyi firma diyebilirim çok teşekkürler..

İsmail KARA, Müşteri

Yabancı çalışma izni konusunda profesyonel destek veren nadir firmalardan biri. Çalışma iznimi kısa sürede çıkarttıkları için teşekkürler.

Meltem KOCATÜRK, Müşteri

Çalışma izni çıkarttırmamamıza ve bir ücret ödemememize rağmen tüm sorularımızı yanıtladır. Teşekkür ederiz..

Tuğçe ŞİMŞEK, Müşteri

REFERANSLARIMIZ