• Ekonomik Hizmet 75TL’den Başlayan Fiyatlarla

  DETAYLAR
 • 9 Yıllık Tecrübemizi Kurumsal Platforma Taşıdık

  DETAYLAR
 • Ata Kurumsal Müşterileri için 7/24 Hizmet Vermektedir

  DETAYLAR
 • Bırakın Bütün İşlemlerinizi Ankara Ofisiniz Yapsın

  DETAYLAR
kurumsal

Ata Kurumsal’a Hoşgeldiniz!

Açık ve Net Olarak belirlenmiş kurallarımız vardır. Kuralların dışına çıkmayız.

Özel Hizmetlerimiz

Aşağıdaki hizmetleri Türkiye'de sadece ATA KURUMSAL vermektedir. Sorularınız için bizi aramaktan çekinmeyiniz.
tab_img

İşgüm Evrak Takibi

16 Mart 2015 tarihinden itibaren Kargo ile yapılan Kontrol Belgesi Başvuruları kabul edilmeyecektir. Firmalar başvurularını elden yapmalı ve belge seri numaralarını almalıdır.

Ankara Bakanlıklar’da ya da herhangi bir kurumda evrağınız varsa ve evrağınızın durumu ile ilgili bilgi almak istiyorsanız Ata Kurumsal Danışmanlık’la iletişime geçebilirsiniz. Ata Kurumsal Danışmanlık bu aşamada devreye girecek ve evrağınızın durumunu öğrenip sonuçlarımı size ulaştıracaktır.

Evrağınızın durumu, onay alıp almadığı, reddedildiyse sebebi, hangi memurda olduğu Ata Kurumsal Danışmanlık tarafından öğrenilip sizlere bildirilecektir.

Daha detaylı bilgi için lütfen 444 7 284‘ten bizimle irtibata geçiniz.

tab_img2

Konsolosluk Tasdikleri

İhraç konusu malın menşeini gösteren belge,Menşe Şahadetnamesi olarak adlandırılır. İhracat için söz konusu ürünün Menşe Sertifikası ve Faturanın ilgili ülkenin konsolosluğundan onaylatılması şarttır. Bu işlemlerin yanında ilgili konsolosluklar Menşe Şahadetnamesi ve Faturayla beraber vekaletname, sertifika gibi değerli evraklarında tasdik işlemlerini yapabilmektedir.

* Fatura Tastik
* Menşe Şahadetnamesi Tastik
* Vekaletname Tastik
* Sertifika Tastik

Daha detaylı bilgi için lütfen 444 7 284‘ten bizimle irtibata geçiniz.

tab_img2

Dışişleri Bakanlığı Tasdik

YABANCI RESMİ BELGELERİN TASDİK İŞLEMLERİ HAKKINDA NOT

Yerli veya yabancı isteklilerce sunulacak yabancı ülkelerden temin edilen belgelerin, ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmiş ve üzerlerindeki imza, mühür veya damganın usulüne uygun onaylanmış olması gerekir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin de taraf olduğu Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf yabancı ülkelerin yerel makamlarınca düzenlenen ve Apostil tasdik şerhi bulunduran belgeler, noter onaylı Türkçe çevirileriyle birlikte kabul edilir. Apostil tasdik şerhi ihtiva eden belgeler başkaca bir onay işlemine tabi tutulmaz. Bu belgelerin Türkçe tercümesi verildiği ülkedeki yeminli tercümanlar tarafından yapılmışsa ve Apostil tasdik şerhi bulundurmuyorsa, sözkonusu tercümelerdeki imza ve mühür veya damga sırasıyla bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanmalıdır. Türkçe çeviri Türkiye’deki yeminli tercümanlarca yapılmış ve noter tarafından onaylanmışsa bu çevirilerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.
Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi’yle öngörülen Apostil tasdik şerhi bulundurmayan belgelerin onay işlemi ise aşağıdaki hükümlere tabidir:
Yabancı ülkenin yerel makamlarınca düzenlenen belgelerdeki imza ve mühür veya damga, sırasıyla bu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Belge noter onaylı Türkçe çevirisiyle birlikte işleme alınır. Belgelerin Türkçe tercümesi, verildiği ülkedeki yeminli tercümanlarca yapılmışsa, sözkonusu tercümelerdeki imza ve mühür veya damga, sırasıyla bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanmalıdır. Türkçe çeviri Türkiye’deki yeminli tercümanlarca yapılmış ve noter tarafından onaylanmışsa, bu çevirilerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerin yerel makamlarınca düzenlenen belgelerdeki imza ve mühür veya damga, sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığınca onaylanmalı, bu ülkeye akredite (bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu) Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Belge noter onaylı Türkçe çevirisiyle birlikte işleme alınır.

Belgelerin Türkçe tercümesi, verildiği ülkedeki yeminli tercümanlar tarafından yapılmışsa, sözkonusu tercümelerdeki imza ve mühür veya damga sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmeli, akredite Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanmalıdır. Türkçe çeviri Türkiye’deki yeminli tercümanlarca yapılmış ve noter tarafından onaylanmışsa bu çevirilerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

Daha detaylı bilgi için lütfen 444 7 284‘ten bizimle irtibata geçiniz.

tab_img

İletişim Bilgilerimiz

Tel: 444 7 284

Mail: bilgi@atakurumsal.com

Adres: Atatürk Bulvarı 127/317 – Bakanlıklar/Ankara

Neden Ata Kurumsal?

Ata Kurumsal Müşterilerine önem verir. Çünkü en büyük sermayenin 'sadık müşteri' olduğunu bilir. Çalışanları profesyonel ve eğitimlidir. Ata Kurumsal tüm başvurularını mevzuat ve yönetmeliklere göre yapar, son iki yıldır hiç bir başvurusu ret almamış veya işlemden kaldırılmamıştır. Ata Kurumsal Danışmanlık dürüsttür. Para kaybetmeyi, müşteri kaybetmeye tercih eder, başvurusu olumsuz sonuçlanacak hiç bir işi kabul etmez ve müşterilerini boşa masraf yapmamaları yönünde uyarır. Ata Kurumsal Ticari ahlak…

Konular

6 Temmuz, 2015

Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları

Aşağıdaki yatırım konularında ise bazı şartlar aranmaktadır. Bunlar şu şe­kildedir. Tarım ve Tarımsal Sanayi Süt…

6 Temmuz, 2015

Teşvik Edilmeyecek Yatırım Konuları Nelerdir?

Aşağıdaki yatırım konuları teşvik edilmeyecektir. Tarım ve Tarımsal Sanayi Un, irmik (makarna imalatı ile entegre…

6 Temmuz, 2015

Teşvik Edilmeyecek veya Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırımlar

Yatırımlara Devlet Yardımı Hakkında Bakanlar Kurulu kararının ekinde (ek-4), teşvik edilmeyecek yatırım konularıyla teşviki belirli…

6 Temmuz, 2015

KALİTE GELİŞTİRME ARAÇLARI NELERDİR

Kalite geliştirme süreci, teknikleri ve çalışmaları uzun yıllardır devam ede gelen çalışmaları kapsamaktadır. Görünen odur…

5 Temmuz, 2015

Yatırımlarda Devlet Yardımlarında Bir Alt Bölge Desteğinden Yararlanacak Yatırımlar

2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 18'nci maddesi uyarınca, büyük ölçekli yatırımlar veya bölgesel…

5 Temmuz, 2015

Toplam Kalite Kontrolün Amaçları ve Aşamaları Nelerdir

Toplam kalite kontrolün üreticiler ve tüketiciler açısından iki farklı amacı bulunmaktadır. Üreticiler açısından kalite kontrol…

4 Temmuz, 2015

TEŞVİK UYGULAMALARI AÇISINDAN ÖZELLİKLİ DURUMLAR

Yeni teşvik sisteminde bazı yatırımlar "öncelikli yatırım konuları" olarak belirlenmiş olup, bu alanlarda yapılacak yatırımlar,…

4 Temmuz, 2015

Kalite Güvencesi ve Toplam Kalite Yönetimi Nedir?

İkinci Dünya Savaşı'nın bir sonucu olarak teknolojinin ve üretim süreci­nin karmaşık bir hal alması, muayene…

3 Temmuz, 2015

Stratejik Yatırımlara Yönelik Teşvik Unsurları

2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 4'ncü maddesinin 5'nci fıkrası uyarınca Stratejik yatırımlar bölge…

3 Temmuz, 2015

Stratejik Yatırımlarda Değerlendirme Esasları

Stratejik yatırımlar için istenilen fizibilite raporunda, yatırıma konu ürünle ilgili yurt içi üretim kapasitesi, ithalat…

3 Temmuz, 2015

KALİTE KONTROLÜ VE KALİTE GELİŞTİRME ARAÇLARI

Kalite kontrolü, toplam kalite kontrol ve kalite geliştirme araçlarının de­taylı olarak ele alınacağı bu bölümde,…

2 Temmuz, 2015

Yatırım Teşvikte Birbirinden Bağımsız Hatlarda Üretilecek Ürünler İçin Katma Değer Hesabı

Birbirinden bağımsız hatlarda tek bir ürün üretilmesi durumunda katma de­ğer hesabı şu şekilde yapılacaktır. Birbirinden…

2 Temmuz, 2015

HELAL GIDA GENEL KILAVUZU (TS OIC/SMIIC)

Helal Gıda Standardı İslam Dininin gereklerine göre gıda üretim ve tüke­timini düzenleyen bir standart olarak…

1 Temmuz, 2015

Yatırım Teşvikte Birbirinden Bağımsız Hatlarda Üretilecek Ürünler İçin Değerlendirme Esasları

Bir yatırımda birbirinden bağımsız hatlarda farklı ürünler üretilmesi durıı- munda; Yatırım teşvik belgesi için müracaat…

1 Temmuz, 2015

Çevre Yönetim Sistemi İle İlgili Bazı Terim ve Tanımlar

Çevre: Bir kuruluşun faaliyetlerini içinde yürüttüğü, hava, su, toprak, ta­bii kaynaklar, bitki topluluğu (flora) hayvan…

30 Haziran, 2015

Stratejik Yatırımlara İlişkin Katma Değer Hesabı ve Değerlendirme Esasları

Stratejik yatırımlara ilişkin değerlendirmenin nasıl yapılacağı 2012/1 no.lu Tebliğ'in 10'ncti maddesi ile bu tebliğin ekinde…

30 Haziran, 2015

Kalite Yönetiminde Atıkların Kazanımı ve Geri Dönüşümü

Kirleticilerin ve atıkların kaynağında azaltılmasını ve/veya oluşmasının engellenmesini sağlayan, insan ve çevre üzerindeki riskleri en…

29 Haziran, 2015

Stratejik Yatırımlarda Sabit Yatırım Tutarı Belirlenirken Dikkate Alınacak Hususlar

Yukarıda ifade edildiği gibi bir yatırımı stratejik yatırım kapsamına alınma­sı için asgari sabit yatırım tutarının…

29 Haziran, 2015

Stratejik Yatırım Kriterleri ve Yatırım Katkı Oranları

2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 8'nci maddesi ile 2012/1 sayılı uygulama tebliğinin 10'ncu…

dikkat2

29 Haziran, 2015

Yabancılara Çalışma İzni Nasıl Alınır?

Bu makale 29,06,2015 tarihinde yazılmıştır ve yabancıların çalışma izinleri konusunda en güncel bilgileri içermektedir. Ülkemizin…

Ata Kurumsal için Ne Dediler?

Ata Kurumsal ile internetten tanıştım. Yabancı çalışma izni konusunda bizlere profesyonel destek verdi ve aklımıza takılan tüm soruları yanıtladı. Kısa bir sürede çalışma iznimizi çıkardı. Teşekkürler Ata Kurumsal Danışmanlık.

Mehmet KAPTAN, Müşteri

Ankara’da Danışmanlık Firmaları diye arattığımda karşıma çıkan en düzgün siteydi Ata Kurumsal. Onlara iş verirken gözüm hiç arkada kalmadı ve güvenimizi boşa çıkarmadı. 1 hafta gibi kısa bir sürede çalışma iznimizi çıkardı..

Leyla TÜRK, Müşteri

Gürcistan uyruklu bir işçimize 4 günde çalışma izni çıkardı. Bu konuda tanıştığım en iyi firma diyebilirim çok teşekkürler..

İsmail KARA, Müşteri

Yabancı çalışma izni konusunda profesyonel destek veren nadir firmalardan biri. Çalışma iznimi kısa sürede çıkarttıkları için teşekkürler.

Meltem KOCATÜRK, Müşteri

Çalışma izni çıkarttırmamamıza ve bir ücret ödemememize rağmen tüm sorularımızı yanıtladır. Teşekkür ederiz..

Tuğçe ŞİMŞEK, Müşteri

REFERANSLARIMIZ