Aile ikamet izni

Aile ikamet izni , Yabancı eşe, ergin olmayan yabancı çocuğa veya bağımlı yabancı çocuğa, ikincil koruma sahiplerine, mültecilere ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28. maddesi uyarınca Türk vatandaşlığını kaybetmiş olanlara verilir.

Türk vatandaşı ile evli yabancıların oturma izni

Bu izni alabilecek yabancının aile statüsünde olması amaçlanmıştır. Aile ikamet izni ilgili kanunun “destekleyici” sıfatını verdiği kişiye bağlı olarak kazanılmaktadır. Bu izin destekleyicinin yabancı eşi ve çocukları için alınabileceği gibi, destekleyicinin eşine bağlı ama kendisinden olmayan çocukları için de alınabilmektedir.

Kanuna göre, yabancıların aile ikamet izninden faydalanabilmeleri imkanı geniş tutulmuştur. Aile ikamet iznine başvuracak yabancının destekleyicisi durumunda olan kişinin, Türkiye’de ikamet izinlerinden birine sahip bir yabancı olması esasen yeterlidir. Bu durumda destekleyici durumunda olan kişinin, en azından kısa dönem ikamet izni sahibi olması yeterli olacaktır.

Türkiye’de ikamet izni sahibi yabancıların ailesi bu izni alabileceği gibi Türk vatandaşlarının, mültecilerin veya ikincil koruma statüsü sahibi olan yabancıların aileleri de bu izni alabilmektedir. Diğer bir ifadeyle aile ikamet izninin alınmasında destekleyici, Türkiye’de ikamet izni sahibi veya mülteci ya da ikincil koruma statüsündeki bir yabancı olabilir. Kanun gereği bu kişi bir Türk vatandaşı da olabilir.

Aile ikamet izni her başvuruda en fazla iki seneliğine verilmektedir. Birden fazla eş ile evlilik durumunda yalnızca bir eş için Aile İkamet İzni başvurusunda bulunulabilmektedir. Fakat diğer eşlerden olan çocuklar için Aile İkamet İzni düzenlenebilir. Diğer taraftan evli çiftlerin her ikisininde 18 yaşından büyük olmaları gerekmektedir. Çocukların Aile İkamet izni başvurularında Türkiye dışında varsa ortak velayeti bulunan anne veya babanın muvafakatı gerekmektedir. Aile ikamet izni sahibi çocukların on sekiz yaşına kadar ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitim almaları için ayrıca öğrenci ikametine sahip olmaları gerekmemektedir. Aile ikamet izni sahibi çocuklardan en az üç yıl aile ikamet izniyle Türkiye’de kalarak on sekiz yaşını tamamlayanlar, talep etmeleri hâlinde bu izinlerini kısa dönem ikamet iznine dönüştürebilirler. Türk vatandaşıyla evli yabancılar boşanmaları halinde en az üç yıl aile ikamet izniyle kalmış olmak kaydıyla kısa dönem ikamet izni başvurunda bulunabilirler. Fakat yabancı eşin, aile içi şiddet gerekçesiyle mağdur olduğu ilgili mahkeme kararıyla sabit ise, üç yıllık süre şartı aranmamaktadır.

Aile ikamet izinlerinde çocukların doğum belgeleri apostil onaylı olmak zorundadır

İLGİLİ YAZI

Aile İkamet İzni başvurusunda bulunabilmek için aşağıda belirtilen koşulların karşılanması gerekmektedir.

 • Toplam geliri asgari ücretten az olmamak üzere, ailedeki fert başına asgari ücretin üçte birinden az olmayan aylık geliri bulunmak
 • Ailenin nüfusuna göre, genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartlarına sahip olmak
 • Tüm aile fertlerini kapsayan sağlık sigortası yaptırmış olmak,
 • Başvuru tarihi itibarıyla, beş yıl içinde aile düzenine karşı suçlardan herhangi birinden hüküm giymemiş olduğunu adli sicil kaydıyla belgelemek ve
 • Adres kayıt sisteminde kaydı bulunmak.

Aile ikamet izni almak veya uzatmak için danışmanlık hizmetimize göz atın : Oturma izni danışmanlık

Aile ikamet izinlerinde kendi ülkelerinden alınan sabıka kayıtları apostil onaylı olmak zorundadır

The family residence permit, is given to spouse, minor or dependent child, subsidiary protection owners, refugees, people who lost Turkish citizenship in compliance with 28. Article of the law no. 5901 Turkish Citizenship Law.

Family residence permit is gained depending upon to whom law gives the “sponsor” concept. This permission may be taken for the sponsor’s foreign wife and children, as well as for the children of the supporter who are dependent on their partner but not his/her children.

According to the law, the opportunity to get benefit from the family residence permit for foreigners have a large scale. It is essentially sufficient that the person who is the supporter of the foreigner who will apply for a family residence permit is a foreigner with one of the residence permits in Turkey. In this case it is sufficient that the person with supportive status has at least a short-term residence permit.

The families of foreigners who have residence permit in Turkey can take this permit, as well as Families of Turkish citizens, refugees or foreigners with subsidiary protection status can also have this permit.

In other words, the sponsor of family residence permit can be a foreigner who have a residence permit in Turkey or a refugee or have subsidiary protection status. By law, the person can also be a Turkish citizen.

The family residence permit is given for maximum 2 years in each application. In case of having more than one spouse, the family residence permit application can be made for only one spouse. However, family residence permit can be issued for children from other spouses. On the other hand, both married couples must be older than 18 years.

For the family residence permit applications of children, it’s required that consent letter of mother or father who have joint child custody except Turkey. The children who have Family residence permit do not need to have student residence to study at primary and secondary schools until the age of 18.

The children who completed age of 18 in Turkey with minimum 3 years family residence permit from family residence permit holders, if they demand, they can convert to short term residence permit. In case of divorcement of foreigners who is married with Turkish citizen, they can apply for the short term residence permit on condition that staying Turkey at least 3 years with a family residence permit. However, if the foreign spouse is fixed by the relevant court decision that he or she is the victim of domestic violence, the three-year time limit is not required.

Birth certificates for children must be apostille- approved for family residence permits

The following conditions must be met in order to apply for Family Residence Permit.

(i) Staying in Turkey with a residence permit from one year

(ii) Providing that the total income is not less than the minimum wage, the minimum wage per person in the family is not less than one third of the monthly income

(iii) According to the population of family, having the conditions of marriage in accordance with the general health and safety standards

(iv) Having a health insurance covering all family members,

(v) As of the date of application date, proving criminal record that there has been no conviction of offense against family order within five years and,

(vi) Registered in the address registration system.

For family residence permit application and extension, please take a look our Professional services : Residence permit consultancy

For family residence permits, the criminal records must be apostille- approved from foreigners’ country.

The Required Documents for Family Residence Permit Application

o For People who are married with a Turkish citizen

o Residence Permit Application Form

o Original or photocopy of Passport or required document

o Four (4) photos

o Document showing they got married

o Originals and photocopies of the sponsor’s identity card

o The document of sponsor’s enough and regular sources where he/she will stay

o A health insurance covering all family members (one of the following will be sufficient):

o Within the scope of binary social security agreements, a document showing the foreigners can benefit from the medical services in Turkey

o Provision document from Social Security Instutition

o Document showing application to the Social Security Instutition for general health insurance

o Private health insurance compatible with the circular of Treasury Complies 9/2014 dated 06.06.2014.

o Criminal record (may be taken from the authorities of the country or from Turkish judicial authorities if they have been in our country for the last five years)

o Document showing that foreigners are registered to the Address Registration System

The Spouses of People who stay in Turkey with one-year residence permit, have a work permit, refugees and subsidiary protection status.

o Residence Permit Application Form

o Original or photocopy of Passport or required document

o Four (4) photos

o Originals and photocopies of the passport or substitute document of sponsor (for refugee and subsidiary protection status holders, if applicable passport or substitute document)

o Submitting the original residence/work permit document, refugee or ID card with subsidiary protection status

o Document showing they got married from sponsor

o Originals and photocopies of the sponsor’s identity card

o A document that proving the supporter have adequate and regular financial resources during the supporting period.

o A valid health insurance covering all family members (one of the following will be sufficient):

o Within the scope of binary social security agreements, a document showing the foreigners can benefit from the medical services in Turkey

o Provision document from Social Security Instutition

o Document showing application to the Social Security Instutition for general health insurance

o Private health insurance compatible with the circular of Treasury Complies 9/2014 dated 06.06.2014.

o Criminal record (may be taken from the authorities of the country or from Turkish judicial authorities if they have been in our country for the last five years)

o Document showing that foreigners are registered to the Address Registration System

o Minor and Dependent Foreign Child

o Original or photocopy of Passport or required document

o Four (4) photos

The Residence Permit Application of Sponsor

o Originals and photocopies of the passport or substitute document of sponsor (for refugee and subsidiary protection status holders, if applicable passport or substitute document)

o Submitting the original residence/work permit document, refugee or ID card with subsidiary protection status

o If there is a joint child custody from sponsor, other spouse’s consent letter.

o The document that sponsor have adequate and regular financial resources during the supporting period.

o A valid health insurance covering all family members (one of the following will be sufficient):

o Within the scope of binary social security agreements, a document showing the foreigners can benefit from the medical services in Turkey

o Provision document from Social Security Instutition

o Document showing application to the Social Security Instutition for general health insurance

o Private health insurance compatible with the circular of Treasury Complies 9/2014 dated 06.06.2014.

o Criminal record (may be taken from the authorities of the country or from Turkish judicial authorities if they have been in our country for the last five years)

o Document showing that foreigners are registered to the Address Registration System

يمنح اذن إقامة العائلة للزوج الاجنبي أو الطفل الصغير أو المعال، أو أصحاب الحماية الثانوية ، أو اللاجئين، أو الأشخاص الذين فقدوا الجنسية التركية بما يتفق مع أحكام المادة 28 من القانون 5901 قانون الجنسية التركية

يتم اكتساب اذن إقامة ا العائلية اعتمادا على القانون الذي يعطي مفهوم “الكفيل”.يجوز اتخاذ هذا الإذن للزوجة الأجنبية وأطفاله، وكذلك للاجانب من الكفييلين الذين يعتمدون على شريكهم ولكن ليس له / لها الأطفال.

ووفقا للقانون، فإن فرصة الحصول على استفادة من اذن إقامة العائلية للأجانب واسعة النطاق. ويكفي في الأساس أن يكون الشخص الذي يكون كفيلا للأجنبي الذي سيقدم طلبا للحصول على اذن إقامة عائلية أجنبيا مع أحد تصاريح الإقامة في تركيا. وفي هذه الحالة يكفي أن يكون للشخص ذو الوضع الداعم اذن إقامة قصير الأجل على الأقل.

وقد تحصل عائلات الأجانب الذين لديهم اذن إقامة في تركيا على هذا الإذن، فضلا عن عائلات المواطنين الأتراك واللاجئين والأجانب الذين يتمتعون بحماية ثانوية. وبعبارة أخرى، يمكن أن يكون الشخص داعما في اذن إقامة العائلية ، أو اذن إقامة في تركيا أو لاجئا أو أجنبيا في حالة حماية ثانوية. وبموجب القانون، ويمكن ان يكون هذا الشخص أيضا مواطنا تركيا.

يتم منح اذن إقامة عائلة لمدة تصل إلى سنتين في كل طلب. وفي حالة الزواج مع أكثر من زوج، لا يحق إلا لزوج واحد الحصول على اذن إقامة العائلة . ومع ذلك، يمكن إصدار اذن إقامة العائلة للأطفال من الأزواج الآخرين. ومن ناحية أخرى، يجب أن يكون كلا الزوجين أكبر من 18 عاما. لطلبات الحصول على تصاريح إقامة عائلة للأطفال، فإنه  يلزم موافقة الأم أو الأب خارج تركيا الذي يكون له حضانة مشتركة. ولا يحتاج الأطفال الذين يحملون تصاريح إقامة عائلية إلى إقامة طالب للدراسة في المدارس الابتدائية والثانوية حتى سن الثامنة عشرة. الأطفال الذين أكملوا سن 18 في تركيا مع الحد الأدنى 3 سنوات اذن إقامة العائلة من حاملي اذن إقامة العائلية ، إذا طلبوا يمكنهم تحويل إلى اذن إقامة قصيرة الأجل. ويجوز للأجانب المتزوجين من مواطني تركيا التقدم بطلب للحصول على اذن إقامة قصير الأجل، شريطة أن يمنحوا اذن إقامة عائلية لمدة ثلاث سنوات على الأقل في حالة الطلاق. ومع ذلك، إذا كان الزوج الأجنبي يحدده قرار المحكمة ذات الصلة بأنه ضحية للعنف العائلي، فإن المهلة الثلاث سنوات غير مطلوبة.

يجب أن تكون شهادات ميلاد الأطفال معتمدة على اذن الإقامة العائلية

التقدم بطلب للحصول على اذن اقامة العائلة يجب أن تستوفي الشروط المنصوص عليها أدناه.

1- البقاء مع اذن إقامة لمدة سنة واحدة على الأقل في تركيا

2-  إجمالي الدخل لا تقل عن الحد الأدنى للأجور، ولا يقل الحد الأدنى للأجر عن كل فرد في العائلية عن ثلث الدخل الشهري

3-  وفقا لسكن افراد العائلة ، أن ظروف السكن المناسبة لشروط الصحة والسلامة العامة

4-  وجود تأمين صحي يغطي جميع أفراد العائلة

5-  إثبات سجل جنائي بأنه لم تكن هناك أي إدانة جريمة للعائلة في غضون خمس سنوات، اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب.

6- عنوان السكن مسجلة في نظام تسجيل العناوين

إلقي نظرة على خدماتنا الاستشارية للحصول على اذن إقامة العائلة او تمديدها :

الاستشارات اذن الاقامة

يجب أن تكون السجلات الجنائية معتمدة من بلد أجنبي في اذن الإقامة العائلية

الوثائق المطلوبة للحصول على طلب اذن إقامة العائلة

 •  المتزوجون من المواطنين الأتراك
 •   استمارة طلب اذن الإقامة
 •    نسخة أصلية ونسخة مصورة من جواز سفر أو وثيقة  بديلة لجواز السفر
 •   4 صور شخصية
 •   وثيقة تبين أنهم متزوجون
 •  نسخة أصلية ونسخة مصورة من بطاقة هوية الكفيل
 •  إثبات أن الكفيل لديه موارد مالية كافية ومنتظمة خلال فترة إقامته
 • التأمين الصحي ساري يغطي جميع أفراد العائلة (واحد مما يلي كافي):

– شهادة الاستفادة من الخدمات الصحية في تركيا بموجب اتفاقيات الضمان الاجتماعي الثنائية

– وثيقة مؤقتة من مؤسسة الضمان الاجتماعي

– شهادة التقدم بطلب إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي للتأمين الصحي العام

– التأمين الصحي الخاص يتوافق مع تعميم وكيل وزارة الخزانة بتاريخ 06.06.2014 و رقم 9/2014

 • السجل القضائي (يمكن أن يكون مأخوذ من سلطات البلد الاجنبي أو من السلطات القضائية التركية إذا كانوا في بلدنا على مدى السنوات الخمس الماضية)
 •  وثيقة تبين أنه مسجل في نظام تسجيل العناوين

 

الذين لديهم اذن إقامة لمدة عام في تركيا، والذين لديهم تصاريح عمل، واللاجئين، وزوج صاحب الحماية الثانوية

 •  استمارة طلب اذن الإقامة
 •    نسخة أصلية ونسخة مصورة من جواز سفر أو وثيقة  بديلة لجواز السفر
 •   4 صور شخصية
 •  نسخة أصلية ونسخة مصورة من جواز سفر أو وثيقة  بديلة لجواز السفر من الكفيل (لأصحاب حالة اللاجئين وحامية الحماية الثانوية، جواز سفر أو وثيقة بديلة)
 •  وثيقة الاقامة / اذن العمل للكفيل ، تقديم وثيقة الهوية الأصلية للاجئ أو صاحب الحماية الثانوية
 • وثيقة تبين انه متزوج من الكفيل
 • وثيقة تثبت أن الكفيل لديه موارد مالية كافية ومنتظمة خلال الفترة الاقامة.
 • التأمين الصحي ساري يغطي جميع أفراد العائلة (واحد مما يلي كافي) :

–  شهادة الاستفادة من الخدمات الصحية في تركيا بموجب اتفاقيات الضمان الاجتماعي الثنائية

–  وثيقة مؤقتة من مؤسسة الضمان الاجتماعي

–  شهادة التقدم بطلب إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي للتأمين الصحي العام

– التأمين الصحي الخاص يتوافق مع تعميم وكيل وزارة الخزانة بتاريخ 06.06.2014 و رقم 9/2014

 •  السجل القضائي (يمكن أن يكون مأخوذ من سلطات البلد الاجنبي أو من السلطات القضائية التركية إذا كانوا في بلدنا على مدى السنوات الخمس الماضية
 •  وثيقة تبين أنه مسجل في نظام تسجيل العناوين

الطفل الأجنبي غير البالغ – الطفل الأجنبي المتبنى

 •  استمارة طلب اذن الإقامة للكفيل
 •    نسخة أصلية ونسخة مصورة من جواز سفر أو وثيقة  بديلة لجواز السفر
 •   4 صور شخصية
 •  بطاقة الهوية الكفيل(اذا كان الكفيل مواطن تركي): نسخة أصلية ونسخة مصورة من جواز سفر أو وثيقة  بديلة لجواز السفر(للاجئ أو صاحب الحماية الثانوية) : جواز سفر أو وثيقة  بديلة لجواز السفر
 • وثيقة الاقامة / اذن العمل للكفيل ، تقديم وثيقة الهوية الأصلية للاجئ أو صاحب الحماية الثانوية
 • موافقة الزوج الآخر إذا كان للكفيل الحضانة المشتركة
 •  وثيقة تثبت أن الكفيل لديه موارد مالية كافية ومنتظمة خلال الفترة الاقامة.
 •  التأمين الصحي ساري يغطي جميع أفراد العائلة (واحد مما يلي كافي) :

–  شهادة الاستفادة من الخدمات الصحية في تركيا بموجب اتفاقيات الضمان الاجتماعي الثنائية

–  وثيقة مؤقتة من مؤسسة الضمان الاجتماعي

–  شهادة التقدم بطلب إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي للتأمين الصحي العام

– التأمين الصحي الخاص يتوافق مع تعميم وكيل وزارة الخزانة بتاريخ 06.06.2014 و رقم 9/2014

 •  السجل القضائي (يمكن أن يكون مأخوذ من سلطات البلد الاجنبي أو من السلطات القضائية التركية إذا كانوا في بلدنا على مدى السنوات الخمس الماضية)
 •  وثيقة تبين أنك مسجل في نظام تسجيل العناوين

 

Aile ikamet izni Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

 • İkamet İzni Başvuru Formu
 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 • Dört (4) adet fotoğraf
 • Evli olduklarını gösterir belge
 • Destekleyicinin Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
 • Destekleyicinin Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair belge
 • Tüm aile bireylerini kapsayan geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge

o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge

o Hazine Müsteşarlığı 06.06.2014 tarih ve 9/2014 sayılı genelgesi ile uyumlu Özel sağlık sigortası

 • Adli sicil kaydı (Kendi ülke makamlarından veya son beş yıldır ülkemizde kalıyorsa Türk adli makamlarından alınabilir.)
 • Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge
 • İkamet İzni Başvuru Formu
 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 • Dört (4) adet fotoğraf
 • Destekleyiciden Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri için; varsa pasaport veya yerine geçen belge)
 • Destekleyiciden İkamet/çalışma izni belgesinin, mülteci veya ikincil koruma statü sahibi kimlik belgesinin aslının ibrazı
 • Destekleyiciden Evli olduklarını gösterir belge
 • Destekleyiciden Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair belge
 • Tüm aile bireylerini kapsayan geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge

o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge

o Hazine Müsteşarlığı 06.06.2014 tarih ve 9/2014 sayılı genelgesi ile uyumlu Özel sağlık sigortası

 • Adli sicil kaydı (Kendi ülke makamlarından veya son beş yıldır ülkemizde kalıyorsa Türk adli makamlarından alınabilir.)
 • Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge
 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 • Dört (4) adet fotoğraf
 • Destekleyiciden İkamet İzni Başvuru Formu
 • Destekleyiciden Nüfus cüzdanı (T.C. vatandaşı destekleyici için), pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri için; varsa pasaport veya yerine geçen belge)
 • Destekleyiciden İkamet/çalışma izni belgesinin, mülteci veya ikincil koruma statü sahibi kimlik belgesinin aslının ibrazı
 • Destekleyiciden Ortak velayet varsa diğer eşin muvafakatnamesi
 • Destekleyiciden Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair belge
 • Tüm aile bireylerini kapsayan geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
 • İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
 • Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
 • Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
 • Hazine Müsteşarlığı 06.06.2014 tarih ve 9/2014 sayılı genelgesi ile uyumlu Özel sağlık sigortası
 • Adli sicil kaydı (Kendi ülke makamlarından veya son beş yıldır ülkemizde kalıyorsa Türk adli makamlarından alınabilir.)
 • Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge

AİLE İKAMET (OTURMA) İZNİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR İZLE

AİLE İKAMET (OTURMA) İZNİ UZATMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR İZLE

Kaynak : http://www.goc.gov.tr/

418 yorum

 • Mahmud

  Merhaba eşim suriyeli resmi nikahımızı yaptık yalnız hastaneye gittiğimizde sorun oluyor ben sigortalı çalışanım ama eşim sigortamdan faydalanamiyor sgk ya gittiğimde eşime oturma izni almam gerektiğini söylediler.oturma izni almadan sigortamdan faydalanamaz mı? Oturma iznini nerden nasıl alirim.bir konu daha var oturma izni almazsam eşime 3 sene sonundaki Türk vatandaşlığı kimliğini alamazmiyim.teşekkürler

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, eşinize GÖÇ idaresinden aile ikamet izni almanız gerekmektedir, ikameti aldıktan üç sene sonra vatandaşlık başvurusu yapabilirsiniz.

 • Kerem

  Türk ile evli olan yabancı yaşama ve çalışma için vergi öder mi?

 • Nur

  Merhaba. 2 senedir kısa dönem oturma izni ile burada ikamet ediyorum. Üçüncü sene için sadece 3 aylık izin ala bildik. 3 küçük kızım var ve ikisi burada okuyorlar. Destekleyicim de Türk vatandaşı olan annemdir. Kızlarımı burada okuta bilmek için ve iznim bittikten sonra tekrar izin ala bilmek için ne yapmalıyım? Kendi ülkemde ne kalacak yerim ne maddi durumum yok.

 • Aslı

  Merhaba Ata bey ben Türk vatandaşıyım 2 ay önce evlendim eşim Mauritiuslu çocuğumuz yok benim sgk var eşim için oturma çalışma izni almak istiyorum nasıl yapabilirim?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, Türkiye’de Yabancılara çalışma izinleri belirli bir işyeri veya işletme üzerinden verilebilmektedir. Yabancılara istedikleri herhangi bir işyerinde çalışabilmesine imkân veren bir izin sistemi mevcut değildir. Çalışma izin başvurularının yabancı şahsı çalıştırmak isteyen işveren tarafından yapılması zorunludur.

 • ceyda

  merhaba ben bulgar vatandasiyim turkiyede turk vatandasiyla evlilik yapacam.bu evliligi yaptiktan sonra aile ikamet izni icin hangi belgeler gerekiyor, kendi ulkemden gereken bir belge var mi ?tukiyede ben evlenince esimin soyadini aldigimda aile cuzdaninda o soyadla olacam kimlik ve pasaport farkli eski kendi soyadim…yani aile ikamet izni alirken bir sorun yaratir mi bu ?ben kendi ulkeme donmicem hayatima trde devam edicem bg pasaport ve kimligimi degistirmem mi gerekiyor yeni soyadimla mi olmasi gerekiyor yoksa sorun olmaz mi?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, sizin apostil onaylı doğum ve medeni hal belgeniz ayrıca kendi ülkenizden alınmış sabıka kağıdınız gereklidir, eşinizin soy adını aldıktan sonra kendi ülkenizin konsolosluğunda pasaportunuzu ve kimliğinizi güncellemeniz gerekmektedir.

 • erhan

  merhaba.
  eşim kırgızıstan vatandaşı ben ise Türk vadandaşıyım hiç bir şekilde sıkıntı yaşamadan 2 yıllık aile ıkamet ıznımızı aldık lakin esimin çalışması icin ne yapmamız gerekıyor. aıle oturma izni ile calısması mumkun mu . yada calısma ıznı yaptırıldıgı takdirde vatandaslıga basvuru bıldıgım kadarıyla uzuyor. bunun bır yolu varmıdır tesekkurler

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, öncelikle yanlış bildiğiniz bir bilgi vermemiz gerekiyor, Türk vatandaşı ile evli yabancılar 3 yılın dolmasıyla vatandaşlığa başvuru yapabilirler, yabancı eşin çalışma izninin olması süreyi uzatmaz, çalışma izni almak için yabancının iş bulması gerekmektedir, eğer evliliğinizden bir çocuğunuz varsa çalışma iznine başvuracak işverenler için kriter aranmamaktadır.

 • Havva

  Ben türk vatandaşiyla evlilik yaptım randevu aldık amma ben kendi soyadimi değiştirirsem sorun yaşarmym?

 • erkut

  Merhaba;

  Teyzemin kızının Eşi son bir yıldır farklı bir Türk ile evli olan Gürcistan uyruklu bir kadın ile aynı evde yaşıyor.Bu kadının kocasına ulaşıp durumu anlattık ancak adam Gürcistanda yaşadığı için bu konuyu dikkate almadı.Benim anladığım ortada anlaşmalı bir evlilik var.Kadının aile ikameti var.Yıkarıda okuduğum maddeler içinde aile düzenine karşı suç işlememek gerektiği yazıyor.Bu durumda bu suç işlenmiş olmuyor mu ?

  Şöyle bir durum yaşıyoruz; Kuzenimin eşi şuan o kadının evinde yaşıyor kendi 4 yaşındaki kızının masraflarını dahi karşılamıyor.Gürcistan uyruklu kadın ile gezip sosyal medyadan mutluluk pozları yayınlıyorlar ve kuzenim manevi ve maddi olarak yıpranmış durumda.Bunların dışında Gürcü kadın bana hiç bir şey yapamazsınız cümlelerinin arkasından kendisini tehidt etmiş.

  Amacımız bu kadının bu ülkedeki otutumunu iptal ettirip sınır dışı ettirmek.Bu konuda bize yol gösterirmisiniz.

 • Meyra

  Merhaba, ben Türk vatandaşıyım eşim Pakistanlı. Evlenmeden önceki oturma izni Q yıllıktı 1 ay sonra bitecek. 2 ay öncesi yenileme başvurusu gerekiyormuş ama evlenince otomatik değişecek sandık. Evleneli 3 hafta oldu, aile ikamet iznine başvuracağız ama ikimiz de çalışmıyoruz sgk yok. Sorun olur mu?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, Türk eşin SGK sı olmaması durumunda yabancılara aile ikamet izni verilmez, eşinize kısa dönem ikamet izni alabilirsiniz.

 • Maria

  Merhaba, yaklaşık 8 yıldır aile ikamet iznim vardı ve destekleyicimde Türk vatandaşı olan üvey babamdı. Şimdi ise 18 yaşımı doldurdum ve kısa dönem ikamet izne sahibim. Hala destekleyicim o mu? Eğer destekleyici olmaktan vazgeçerse sınır dışı edilir miyim?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, anneniz hala üvey babanız ile evli ise kısa dönem ikamet izni almanızda herhangi bir sorun yoktur, sınırdışı edilmeniz söz konusu değildir.

 • Merhaba. Ben 3.5 yildir suriyeli bi hanimla evliyim. Resmi nikahimiz var esimin pasaportu ve gecici koruma karti var esimi.t.c vatandasi yapmak istiyorum 4 senedir burda ama ikameti yok.
  0539 705xx xx

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, yaşadığınız ilçenin nüfus müdürlüğüne giderek hazırlamanız gereken evrakların listesini alıyorsunuz ve o evrakları hazırladıktan sonra tekrar ilçe nüfus müdürlüğüne vermeniz gerekmektedir. Fakat ikamet izni olmayan yabancılar için vatandaşlığa başvuramazsınız.

 • yılmaz çerçi

  merhaba iran vatandaşı bir bayan ile evlilik aşamasındayız bayanın önceki evliliğinden iran vatandaşı çocuğu var çocuğu yanımıza türkiyeye almamız mümkünmü nasıl bir yol izlemeliyiz şimdiden teşekkürler

 • nihat ors

  Yabancı misafir ağırladık 6 ay ikamet izni aldık. 3 ay sonra sonra bizden ayrıldı. Kalan 3 aylık ikamet izninin iptali için bir şey yapacakmıyız.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, taahhütname ile yabancıya kendi evinizde oturma izni almasını sağladığınız için GÖÇ idaresine bir dilekçe ile bu durumu belirtmeniz gerekmektedir.

 • HAYATULLAH

  Merhaba, ben afganistan vatandaşıyım uluslararası koruma kimliğim var eşim türk vatandaşı aile ikamet izini alabilirmiyim acaba yardımcı olabilirmisiniz?

 • Mücahit

  kolay gelsin benim eşim Azerbaycan vatandaşı 3 yıllık evliyiz 1 yıllık Türkiye’de aile ikamet izni almıştık Bir yılın sonunda Azerbaycan’da kalıyoruz orada ikamet iznimnyok gelip gitme yapıyorum eşimin ilk eşinden bir çocuğu var daha önce eşime aile ikamet izni alırken o çocuk için de aile ikamet izni olarak almıştık Türkiye’de yanımızda ve okuması için şu anda Türkiye’ye dönmeyi düşünüyoruz Türkiye’de tekrardan aile ikamet izni almak istiyoruz o daha önce aldığım aile ikamet izni geçerli mi yoksa tekrardan başvuru yapmam lazım mı ikinci sorum ise eşimin çocuğu 11 yaşında buna aynı şekilde aile ikamet izni almak istiyorum onun daha ileriye dönük olarak Türk vatandaşlığına geçme hakkı var mı yoksa belli bir süreliğine ikamet izni ile bakılabilir bu konuyla ilgili bilgi verirseniz seviniriz çocuk için de aile ikamet izni aldıktan sonra pasaportun süresi dolduğunda Türkiye’den pasaportu Azerbaycan konsolosluğundan ihtimalimiz var mı eşimin eşinden boşandığı mahkeme kararında çocuk üzerinde hiçbir hakkı yoktur görme ve görüşme izni yanında yıllık kalma izni ve görüşme söz konusu değil mahkeme kararı var elimizde bu kararla Azerbaycan konsolosluğu’ndan çocuk için pasaport yenilemesi yapabilir miyiz

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, yabancı çocuğa oturma izni alınacaksa babasının muvafakatname vermesi gerekmektedir, eşinizin pasaportunu Azerbaycan konsolosluğundan alabilirsiniz, çocuk için bilmiyoruz.

 • Mücahit kuzu

  Selamkolay gelsin benim eşim Azerbaycan vatandaşı 2 yıl önce 1 yıllık oturma izni almıştık şu anda yurt dışında yız bu oturma izni süresi doldu şu an Türkiye’ye gelip orada tekrardan aile ikamet izni almak istiyorum bunun için istenen belgeleri sıfırdan düzeltmem lazım peki herhangi bir sorun çıkabilir mi Türkiye’de evliyiz nikahımız Türkiye bu nikah üzerinde daha önce oturma izni aldık 1 yıllıkyurt dışında olduğum için şu an hiçbir sağlık sigortam yok oraya geldiğim zaman işe girip bir ay içinde maaş bordrosu alabilirim ondan yana bir problemim yok bu geçmişe dair olan 1 yıllık kimlik bize lazım olacak mı veya yeniden o kimlik geçersiz sayılır sıfırdan bir başvurma yapmam lazımmi şimdi bir başvuru yapma hakkım var bir de başvuru yenileme hakkım var ben bunların hangi birinden faydalanmanın lazım

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, Türkiye’de SGK nız olacaksa aile ikamet izni ilk başvuru yapmanız gerekmektedir, eski ikametin bir hükmü kalmamıştır.

 • Serxan

  Salam men azerbaycan vetandasiyam turkuyeden evlilik yapmayi dusunuyorum bunu nece yapa bilerem turkuyede nece evlene bilerem

 • Ferdi

  Biz evli resmi nikahlı bir çocuklu aileyiz kamu da çalışıyoruz v84 vardi uzun zamandir kacak durumdaydı eşim Türkmenistanli ben türk vatandaşı…insani ikamet izni alabildik sonunda simdi bunu aile ikamet iznine çevirebilirmiyiz yaklasik 1 ay falan oldu alalı…

 • Resul

  Meraba . Benim eşim romanya vatandaşi oturma izni süresi dolmak üzere 3 yıllık uzatma bize ne kadara mal olur toplam. Harç bedeli falan

Bir cevap yazın

how can we help you?

Our team knows English, Arabic, Russian and Francais languages.