Aile ikamet izni

Aile ikamet izni , Yabancı eşe, ergin olmayan yabancı çocuğa veya bağımlı yabancı çocuğa, ikincil koruma sahiplerine, mültecilere ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28. maddesi uyarınca Türk vatandaşlığını kaybetmiş olanlara verilir.

Türk vatandaşı ile evli yabancıların oturma izni

Bu izni alabilecek yabancının aile statüsünde olması amaçlanmıştır. Aile ikamet izni ilgili kanunun “destekleyici” sıfatını verdiği kişiye bağlı olarak kazanılmaktadır. Bu izin destekleyicinin yabancı eşi ve çocukları için alınabileceği gibi, destekleyicinin eşine bağlı ama kendisinden olmayan çocukları için de alınabilmektedir.

Kanuna göre, yabancıların aile ikamet izninden faydalanabilmeleri imkanı geniş tutulmuştur. Aile ikamet iznine başvuracak yabancının destekleyicisi durumunda olan kişinin, Türkiye’de ikamet izinlerinden birine sahip bir yabancı olması esasen yeterlidir. Bu durumda destekleyici durumunda olan kişinin, en azından kısa dönem ikamet izni sahibi olması yeterli olacaktır.

Türkiye’de ikamet izni sahibi yabancıların ailesi bu izni alabileceği gibi Türk vatandaşlarının, mültecilerin veya ikincil koruma statüsü sahibi olan yabancıların aileleri de bu izni alabilmektedir. Diğer bir ifadeyle aile ikamet izninin alınmasında destekleyici, Türkiye’de ikamet izni sahibi veya mülteci ya da ikincil koruma statüsündeki bir yabancı olabilir. Kanun gereği bu kişi bir Türk vatandaşı da olabilir.

Aile ikamet izni her başvuruda en fazla iki seneliğine verilmektedir. Birden fazla eş ile evlilik durumunda yalnızca bir eş için Aile İkamet İzni başvurusunda bulunulabilmektedir. Fakat diğer eşlerden olan çocuklar için Aile İkamet İzni düzenlenebilir. Diğer taraftan evli çiftlerin her ikisininde 18 yaşından büyük olmaları gerekmektedir. Çocukların Aile İkamet izni başvurularında Türkiye dışında varsa ortak velayeti bulunan anne veya babanın muvafakatı gerekmektedir. Aile ikamet izni sahibi çocukların on sekiz yaşına kadar ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitim almaları için ayrıca öğrenci ikametine sahip olmaları gerekmemektedir. Aile ikamet izni sahibi çocuklardan en az üç yıl aile ikamet izniyle Türkiye’de kalarak on sekiz yaşını tamamlayanlar, talep etmeleri hâlinde bu izinlerini kısa dönem ikamet iznine dönüştürebilirler. Türk vatandaşıyla evli yabancılar boşanmaları halinde en az üç yıl aile ikamet izniyle kalmış olmak kaydıyla kısa dönem ikamet izni başvurunda bulunabilirler. Fakat yabancı eşin, aile içi şiddet gerekçesiyle mağdur olduğu ilgili mahkeme kararıyla sabit ise, üç yıllık süre şartı aranmamaktadır.

Aile ikamet izinlerinde çocukların doğum belgeleri apostil onaylı olmak zorundadır

İLGİLİ YAZI

Aile İkamet İzni başvurusunda bulunabilmek için aşağıda belirtilen koşulların karşılanması gerekmektedir.

 • Toplam geliri asgari ücretten az olmamak üzere, ailedeki fert başına asgari ücretin üçte birinden az olmayan aylık geliri bulunmak
 • Ailenin nüfusuna göre, genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartlarına sahip olmak
 • Tüm aile fertlerini kapsayan sağlık sigortası yaptırmış olmak,
 • Başvuru tarihi itibarıyla, beş yıl içinde aile düzenine karşı suçlardan herhangi birinden hüküm giymemiş olduğunu adli sicil kaydıyla belgelemek ve
 • Adres kayıt sisteminde kaydı bulunmak.

Aile ikamet izni almak veya uzatmak için danışmanlık hizmetimize göz atın : Oturma izni danışmanlık

Aile ikamet izinlerinde kendi ülkelerinden alınan sabıka kayıtları apostil onaylı olmak zorundadır

The family residence permit, is given to spouse, minor or dependent child, subsidiary protection owners, refugees, people who lost Turkish citizenship in compliance with 28. Article of the law no. 5901 Turkish Citizenship Law.

Family residence permit is gained depending upon to whom law gives the “sponsor” concept. This permission may be taken for the sponsor’s foreign wife and children, as well as for the children of the supporter who are dependent on their partner but not his/her children.

According to the law, the opportunity to get benefit from the family residence permit for foreigners have a large scale. It is essentially sufficient that the person who is the supporter of the foreigner who will apply for a family residence permit is a foreigner with one of the residence permits in Turkey. In this case it is sufficient that the person with supportive status has at least a short-term residence permit.

The families of foreigners who have residence permit in Turkey can take this permit, as well as Families of Turkish citizens, refugees or foreigners with subsidiary protection status can also have this permit.

In other words, the sponsor of family residence permit can be a foreigner who have a residence permit in Turkey or a refugee or have subsidiary protection status. By law, the person can also be a Turkish citizen.

The family residence permit is given for maximum 2 years in each application. In case of having more than one spouse, the family residence permit application can be made for only one spouse. However, family residence permit can be issued for children from other spouses. On the other hand, both married couples must be older than 18 years.

For the family residence permit applications of children, it’s required that consent letter of mother or father who have joint child custody except Turkey. The children who have Family residence permit do not need to have student residence to study at primary and secondary schools until the age of 18.

The children who completed age of 18 in Turkey with minimum 3 years family residence permit from family residence permit holders, if they demand, they can convert to short term residence permit. In case of divorcement of foreigners who is married with Turkish citizen, they can apply for the short term residence permit on condition that staying Turkey at least 3 years with a family residence permit. However, if the foreign spouse is fixed by the relevant court decision that he or she is the victim of domestic violence, the three-year time limit is not required.

Birth certificates for children must be apostille- approved for family residence permits

The following conditions must be met in order to apply for Family Residence Permit.

(i) Staying in Turkey with a residence permit from one year

(ii) Providing that the total income is not less than the minimum wage, the minimum wage per person in the family is not less than one third of the monthly income

(iii) According to the population of family, having the conditions of marriage in accordance with the general health and safety standards

(iv) Having a health insurance covering all family members,

(v) As of the date of application date, proving criminal record that there has been no conviction of offense against family order within five years and,

(vi) Registered in the address registration system.

For family residence permit application and extension, please take a look our Professional services : Residence permit consultancy

For family residence permits, the criminal records must be apostille- approved from foreigners’ country.

The Required Documents for Family Residence Permit Application

o For People who are married with a Turkish citizen

o Residence Permit Application Form

o Original or photocopy of Passport or required document

o Four (4) photos

o Document showing they got married

o Originals and photocopies of the sponsor’s identity card

o The document of sponsor’s enough and regular sources where he/she will stay

o A health insurance covering all family members (one of the following will be sufficient):

o Within the scope of binary social security agreements, a document showing the foreigners can benefit from the medical services in Turkey

o Provision document from Social Security Instutition

o Document showing application to the Social Security Instutition for general health insurance

o Private health insurance compatible with the circular of Treasury Complies 9/2014 dated 06.06.2014.

o Criminal record (may be taken from the authorities of the country or from Turkish judicial authorities if they have been in our country for the last five years)

o Document showing that foreigners are registered to the Address Registration System

The Spouses of People who stay in Turkey with one-year residence permit, have a work permit, refugees and subsidiary protection status.

o Residence Permit Application Form

o Original or photocopy of Passport or required document

o Four (4) photos

o Originals and photocopies of the passport or substitute document of sponsor (for refugee and subsidiary protection status holders, if applicable passport or substitute document)

o Submitting the original residence/work permit document, refugee or ID card with subsidiary protection status

o Document showing they got married from sponsor

o Originals and photocopies of the sponsor’s identity card

o A document that proving the supporter have adequate and regular financial resources during the supporting period.

o A valid health insurance covering all family members (one of the following will be sufficient):

o Within the scope of binary social security agreements, a document showing the foreigners can benefit from the medical services in Turkey

o Provision document from Social Security Instutition

o Document showing application to the Social Security Instutition for general health insurance

o Private health insurance compatible with the circular of Treasury Complies 9/2014 dated 06.06.2014.

o Criminal record (may be taken from the authorities of the country or from Turkish judicial authorities if they have been in our country for the last five years)

o Document showing that foreigners are registered to the Address Registration System

o Minor and Dependent Foreign Child

o Original or photocopy of Passport or required document

o Four (4) photos

The Residence Permit Application of Sponsor

o Originals and photocopies of the passport or substitute document of sponsor (for refugee and subsidiary protection status holders, if applicable passport or substitute document)

o Submitting the original residence/work permit document, refugee or ID card with subsidiary protection status

o If there is a joint child custody from sponsor, other spouse’s consent letter.

o The document that sponsor have adequate and regular financial resources during the supporting period.

o A valid health insurance covering all family members (one of the following will be sufficient):

o Within the scope of binary social security agreements, a document showing the foreigners can benefit from the medical services in Turkey

o Provision document from Social Security Instutition

o Document showing application to the Social Security Instutition for general health insurance

o Private health insurance compatible with the circular of Treasury Complies 9/2014 dated 06.06.2014.

o Criminal record (may be taken from the authorities of the country or from Turkish judicial authorities if they have been in our country for the last five years)

o Document showing that foreigners are registered to the Address Registration System

يمنح اذن إقامة العائلة للزوج الاجنبي أو الطفل الصغير أو المعال، أو أصحاب الحماية الثانوية ، أو اللاجئين، أو الأشخاص الذين فقدوا الجنسية التركية بما يتفق مع أحكام المادة 28 من القانون 5901 قانون الجنسية التركية

يتم اكتساب اذن إقامة ا العائلية اعتمادا على القانون الذي يعطي مفهوم “الكفيل”.يجوز اتخاذ هذا الإذن للزوجة الأجنبية وأطفاله، وكذلك للاجانب من الكفييلين الذين يعتمدون على شريكهم ولكن ليس له / لها الأطفال.

ووفقا للقانون، فإن فرصة الحصول على استفادة من اذن إقامة العائلية للأجانب واسعة النطاق. ويكفي في الأساس أن يكون الشخص الذي يكون كفيلا للأجنبي الذي سيقدم طلبا للحصول على اذن إقامة عائلية أجنبيا مع أحد تصاريح الإقامة في تركيا. وفي هذه الحالة يكفي أن يكون للشخص ذو الوضع الداعم اذن إقامة قصير الأجل على الأقل.

وقد تحصل عائلات الأجانب الذين لديهم اذن إقامة في تركيا على هذا الإذن، فضلا عن عائلات المواطنين الأتراك واللاجئين والأجانب الذين يتمتعون بحماية ثانوية. وبعبارة أخرى، يمكن أن يكون الشخص داعما في اذن إقامة العائلية ، أو اذن إقامة في تركيا أو لاجئا أو أجنبيا في حالة حماية ثانوية. وبموجب القانون، ويمكن ان يكون هذا الشخص أيضا مواطنا تركيا.

يتم منح اذن إقامة عائلة لمدة تصل إلى سنتين في كل طلب. وفي حالة الزواج مع أكثر من زوج، لا يحق إلا لزوج واحد الحصول على اذن إقامة العائلة . ومع ذلك، يمكن إصدار اذن إقامة العائلة للأطفال من الأزواج الآخرين. ومن ناحية أخرى، يجب أن يكون كلا الزوجين أكبر من 18 عاما. لطلبات الحصول على تصاريح إقامة عائلة للأطفال، فإنه  يلزم موافقة الأم أو الأب خارج تركيا الذي يكون له حضانة مشتركة. ولا يحتاج الأطفال الذين يحملون تصاريح إقامة عائلية إلى إقامة طالب للدراسة في المدارس الابتدائية والثانوية حتى سن الثامنة عشرة. الأطفال الذين أكملوا سن 18 في تركيا مع الحد الأدنى 3 سنوات اذن إقامة العائلة من حاملي اذن إقامة العائلية ، إذا طلبوا يمكنهم تحويل إلى اذن إقامة قصيرة الأجل. ويجوز للأجانب المتزوجين من مواطني تركيا التقدم بطلب للحصول على اذن إقامة قصير الأجل، شريطة أن يمنحوا اذن إقامة عائلية لمدة ثلاث سنوات على الأقل في حالة الطلاق. ومع ذلك، إذا كان الزوج الأجنبي يحدده قرار المحكمة ذات الصلة بأنه ضحية للعنف العائلي، فإن المهلة الثلاث سنوات غير مطلوبة.

يجب أن تكون شهادات ميلاد الأطفال معتمدة على اذن الإقامة العائلية

التقدم بطلب للحصول على اذن اقامة العائلة يجب أن تستوفي الشروط المنصوص عليها أدناه.

1- البقاء مع اذن إقامة لمدة سنة واحدة على الأقل في تركيا

2-  إجمالي الدخل لا تقل عن الحد الأدنى للأجور، ولا يقل الحد الأدنى للأجر عن كل فرد في العائلية عن ثلث الدخل الشهري

3-  وفقا لسكن افراد العائلة ، أن ظروف السكن المناسبة لشروط الصحة والسلامة العامة

4-  وجود تأمين صحي يغطي جميع أفراد العائلة

5-  إثبات سجل جنائي بأنه لم تكن هناك أي إدانة جريمة للعائلة في غضون خمس سنوات، اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب.

6- عنوان السكن مسجلة في نظام تسجيل العناوين

إلقي نظرة على خدماتنا الاستشارية للحصول على اذن إقامة العائلة او تمديدها :

الاستشارات اذن الاقامة

يجب أن تكون السجلات الجنائية معتمدة من بلد أجنبي في اذن الإقامة العائلية

الوثائق المطلوبة للحصول على طلب اذن إقامة العائلة

 •  المتزوجون من المواطنين الأتراك
 •   استمارة طلب اذن الإقامة
 •    نسخة أصلية ونسخة مصورة من جواز سفر أو وثيقة  بديلة لجواز السفر
 •   4 صور شخصية
 •   وثيقة تبين أنهم متزوجون
 •  نسخة أصلية ونسخة مصورة من بطاقة هوية الكفيل
 •  إثبات أن الكفيل لديه موارد مالية كافية ومنتظمة خلال فترة إقامته
 • التأمين الصحي ساري يغطي جميع أفراد العائلة (واحد مما يلي كافي):

– شهادة الاستفادة من الخدمات الصحية في تركيا بموجب اتفاقيات الضمان الاجتماعي الثنائية

– وثيقة مؤقتة من مؤسسة الضمان الاجتماعي

– شهادة التقدم بطلب إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي للتأمين الصحي العام

– التأمين الصحي الخاص يتوافق مع تعميم وكيل وزارة الخزانة بتاريخ 06.06.2014 و رقم 9/2014

 • السجل القضائي (يمكن أن يكون مأخوذ من سلطات البلد الاجنبي أو من السلطات القضائية التركية إذا كانوا في بلدنا على مدى السنوات الخمس الماضية)
 •  وثيقة تبين أنه مسجل في نظام تسجيل العناوين

 

الذين لديهم اذن إقامة لمدة عام في تركيا، والذين لديهم تصاريح عمل، واللاجئين، وزوج صاحب الحماية الثانوية

 •  استمارة طلب اذن الإقامة
 •    نسخة أصلية ونسخة مصورة من جواز سفر أو وثيقة  بديلة لجواز السفر
 •   4 صور شخصية
 •  نسخة أصلية ونسخة مصورة من جواز سفر أو وثيقة  بديلة لجواز السفر من الكفيل (لأصحاب حالة اللاجئين وحامية الحماية الثانوية، جواز سفر أو وثيقة بديلة)
 •  وثيقة الاقامة / اذن العمل للكفيل ، تقديم وثيقة الهوية الأصلية للاجئ أو صاحب الحماية الثانوية
 • وثيقة تبين انه متزوج من الكفيل
 • وثيقة تثبت أن الكفيل لديه موارد مالية كافية ومنتظمة خلال الفترة الاقامة.
 • التأمين الصحي ساري يغطي جميع أفراد العائلة (واحد مما يلي كافي) :

–  شهادة الاستفادة من الخدمات الصحية في تركيا بموجب اتفاقيات الضمان الاجتماعي الثنائية

–  وثيقة مؤقتة من مؤسسة الضمان الاجتماعي

–  شهادة التقدم بطلب إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي للتأمين الصحي العام

– التأمين الصحي الخاص يتوافق مع تعميم وكيل وزارة الخزانة بتاريخ 06.06.2014 و رقم 9/2014

 •  السجل القضائي (يمكن أن يكون مأخوذ من سلطات البلد الاجنبي أو من السلطات القضائية التركية إذا كانوا في بلدنا على مدى السنوات الخمس الماضية
 •  وثيقة تبين أنه مسجل في نظام تسجيل العناوين

الطفل الأجنبي غير البالغ – الطفل الأجنبي المتبنى

 •  استمارة طلب اذن الإقامة للكفيل
 •    نسخة أصلية ونسخة مصورة من جواز سفر أو وثيقة  بديلة لجواز السفر
 •   4 صور شخصية
 •  بطاقة الهوية الكفيل(اذا كان الكفيل مواطن تركي): نسخة أصلية ونسخة مصورة من جواز سفر أو وثيقة  بديلة لجواز السفر(للاجئ أو صاحب الحماية الثانوية) : جواز سفر أو وثيقة  بديلة لجواز السفر
 • وثيقة الاقامة / اذن العمل للكفيل ، تقديم وثيقة الهوية الأصلية للاجئ أو صاحب الحماية الثانوية
 • موافقة الزوج الآخر إذا كان للكفيل الحضانة المشتركة
 •  وثيقة تثبت أن الكفيل لديه موارد مالية كافية ومنتظمة خلال الفترة الاقامة.
 •  التأمين الصحي ساري يغطي جميع أفراد العائلة (واحد مما يلي كافي) :

–  شهادة الاستفادة من الخدمات الصحية في تركيا بموجب اتفاقيات الضمان الاجتماعي الثنائية

–  وثيقة مؤقتة من مؤسسة الضمان الاجتماعي

–  شهادة التقدم بطلب إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي للتأمين الصحي العام

– التأمين الصحي الخاص يتوافق مع تعميم وكيل وزارة الخزانة بتاريخ 06.06.2014 و رقم 9/2014

 •  السجل القضائي (يمكن أن يكون مأخوذ من سلطات البلد الاجنبي أو من السلطات القضائية التركية إذا كانوا في بلدنا على مدى السنوات الخمس الماضية)
 •  وثيقة تبين أنك مسجل في نظام تسجيل العناوين

 

Aile ikamet izni Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

 • İkamet İzni Başvuru Formu
 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 • Dört (4) adet fotoğraf
 • Evli olduklarını gösterir belge
 • Destekleyicinin Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
 • Destekleyicinin Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair belge
 • Tüm aile bireylerini kapsayan geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge

o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge

o Hazine Müsteşarlığı 06.06.2014 tarih ve 9/2014 sayılı genelgesi ile uyumlu Özel sağlık sigortası

 • Adli sicil kaydı (Kendi ülke makamlarından veya son beş yıldır ülkemizde kalıyorsa Türk adli makamlarından alınabilir.)
 • Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge
 • İkamet İzni Başvuru Formu
 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 • Dört (4) adet fotoğraf
 • Destekleyiciden Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri için; varsa pasaport veya yerine geçen belge)
 • Destekleyiciden İkamet/çalışma izni belgesinin, mülteci veya ikincil koruma statü sahibi kimlik belgesinin aslının ibrazı
 • Destekleyiciden Evli olduklarını gösterir belge
 • Destekleyiciden Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair belge
 • Tüm aile bireylerini kapsayan geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge

o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge

o Hazine Müsteşarlığı 06.06.2014 tarih ve 9/2014 sayılı genelgesi ile uyumlu Özel sağlık sigortası

 • Adli sicil kaydı (Kendi ülke makamlarından veya son beş yıldır ülkemizde kalıyorsa Türk adli makamlarından alınabilir.)
 • Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge
 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 • Dört (4) adet fotoğraf
 • Destekleyiciden İkamet İzni Başvuru Formu
 • Destekleyiciden Nüfus cüzdanı (T.C. vatandaşı destekleyici için), pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri için; varsa pasaport veya yerine geçen belge)
 • Destekleyiciden İkamet/çalışma izni belgesinin, mülteci veya ikincil koruma statü sahibi kimlik belgesinin aslının ibrazı
 • Destekleyiciden Ortak velayet varsa diğer eşin muvafakatnamesi
 • Destekleyiciden Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair belge
 • Tüm aile bireylerini kapsayan geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
 • İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
 • Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
 • Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
 • Hazine Müsteşarlığı 06.06.2014 tarih ve 9/2014 sayılı genelgesi ile uyumlu Özel sağlık sigortası
 • Adli sicil kaydı (Kendi ülke makamlarından veya son beş yıldır ülkemizde kalıyorsa Türk adli makamlarından alınabilir.)
 • Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge

AİLE İKAMET (OTURMA) İZNİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR İZLE

AİLE İKAMET (OTURMA) İZNİ UZATMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR İZLE

Kaynak : http://www.goc.gov.tr/

362 yorum

 • Azad

  Merhaba 3.5 yıldır suriyeli bi bayanla evliyim. 1 t.c vatandaşı cocugum var . Eşinin pasaportu ve geçici koruma kartı var. Eşinin t.c vatandaşı yapmak istiyorum. 3.5 yıldır resmi nikahla evliyim

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, Suriye vatandaşlarının evlilik yoluyla vatandaşlık başvurusu, gerekli evrakların hazırlanamaması sebebiyle olumlu sonuçlanmamaktadır. Yaşadığınız ilin nüfus müdürlüğü ile görüşmenizi tavsiye ederiz.

 • CENGİZ AA

  Aile ikamet geçiş başvurusunda. eşimin doğumbelgesinin tercümesi isteniyor mu ?

 • Gönül SULTANİ

  Merhaba Ben Türk vatandaşıyım Eşim yabancı Eşimin oturma izni var Aile ikamet izni Başvurusu için SGK ‘am yok benim Aile ikamet izni nasıl alabiliriz

 • Levent

  Merhaba

  15 yildir fransiz bayanla evliyim ve iki cocugumuz var. Ben ve cocuklarin cifte vatandasligi var. Fransadan Turkiye ye kesin donus yapmak istiyoruz. Ama hemen bir is bulmamiz imkansiz. Gelir beyani icin bankaya yatirilan para esimin ikamet ve calisma izni almasi icin yeterli mi ? Tessekkurler

 • Mehmet

  Merhaba
  -Ben türk vatandaşıyım eşim Azeri ve 6 aylik hala oturma izni var. Yeni evlendik aile ikamet izni için mi basvurucaz.
  – evlendigimiz için hemen mi başvuru yapmamız gerekiyor.yoksa 6 daha süremiz var mı başvuru için

 • Melisa

  İyi günler. Ben türk vatandaşıyım, 20 yaşındayım. Annem yabancı uyruklu ve şu ana dek babam da türk vatandaşı olduğu için onunla evli olması sebebiyle ikamet izni alabiliyordu. Fakat artık boşanmak istiyorlar ve ikamet iznini ben babam yerine alabiliyor muyum? Evli olduğu türk eşi sebebiyle ikamet almak dışında , türk vatandaşı ve çalışan çocuğu sayesinde de ikamet edebilir mi?

 • Anil

  Merhaba, öğrenci ikamet ten aile ikamet geçiş başvuracam. Siz uzmanlara göre kaç senelik oturma izni yazmalıyız? Duyduma göre en fazla 3 sene 200 dolar oderek veriyor. Ama siz ne tavsiye ediyorsunuz. Şimdiden teşekkür ediyorum.

 • Berkan kizilirmak

  İyi çalışmalar.ben yabanci vatandaş ile evlilik yapacağım. Kendim Türk vatandaşıyim. Anladığım kadarı ile eşim benim sigortamdan yararlanacağı icin SGK dan kendi dokumum olunca sorun kalkıyor. Peki benim maaş bordrom yeterli olurmu aile oturumu için. Yoksa esimde bı miktar para göstermek zorunda mı. Tek maasla geçiniyoruz diye gösterilse benim bordrom kabul olur mu. Cevaplarsaniz çok sevinirim teşekkürler

 • Qaiser

  Merhaba, esim tc vatandas. 3 senelik aile oturma izin icin basvurmak istiyorum. esim sigortali bir sirkette calisiyor.
  Sorularim budur.
  1. Ben yabanci uyruklu erkek, esimin sigortasinden faydalanbiliyor muyum? Yani aile oturma izini basvurmak icin esimin sigorta dan provision belge bana da verirler mi yoksa bana ayri bir sigorta mi yapmam lazim?
  2. asgari maas icin maas bordusu gosterirsek aile oturma icin bir problem olmaz degil mi?

  tesekkur ederim. cevabinizi bekliyorum.

 • Bahargül

  İyi günler. Benim ç.iznime 8.02.2019 red geldi. Yalnız ç. iznim varken türk vatandaşı ile evlendim sonra emniyete bildirmek için gitdik bana çalışma iznin bitince gel dedi. Sonra oturma izni verir dedi. Çalışyorum ama çalışma iznim için yeniden başvuruldu ama red geldi. Şimdi ben oturma izni alabilecek miyim onun için neteye ve ne zaman başvurmamız lazım

 • metehan mahmut koca

  Merhaba eşim azerbaycan vatandaşı biz 08.09.2016 da resmi nikah ile evlendik 29.09.2016 ( tam emin değilim ) 1 senelik oturma izni verdiler ondan sonra işlerim bozuldu ve bu tarihden itibaren oturma izni alamadık şuan 18 aylık kızımız var ve eşimin oturma izni hala yok 3 sene dolduğunda totalde eşimin tc vatandaşlığı alabilmesi için ne kadar ödemem gerekir veya direk vatandaşlık alabilirmiyiz 3 sene dolunca ?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, Türkiye’de yaşıyorsanız aile ikamet izni ile 3 yıl evli kalmanız gerekmektedir, eşinizin şu an herhangi bir ikameti olmadığı için kaçak durumda, ilk önce bu durumu çözüp, sonra aile ikamet izni alıp 3 yıl beklemeniz gerekmektedir.

 • Ahmet-Reiko

  Cevabınız için teşekkür ederim.
  Bir Türk bankasına hesap açıp, ne kadar para yatırırsam eşim için aile oturma izni alabilirim?

Bir cevap yazın

how can we help you?

Our team knows English, Arabic, Russian and Francais languages.