ATA KURUMSAL

“BİR TÜRK PEO (PROFESYONEL ALT İŞVEREN) ÇÖZÜMÜ”

 

BORDRO ŞEMSİYESİ

BORDRO ŞEMSİYEMİZ ALTINDA ÇALIŞANLAR GÜVENDE
“PEO servislerimize katılın ve Ölçek etkinliğini kazanın”

ATA Kurumsal, bordro, sosyal yardımlar ve çalışanların ücreti gibi yönettiğiniz insan kaynakları servisinin sorumluluklarına yardımcı olan bordro şemsiye servislerini sağlar. Ata Kurumsal ile ortaklık yaparak, Türkiye’de bulunan personelin bordrosunu etkin şekilde yönetin. Bordronuz ve vergilerinizle ilgili riskleri en aza düşürün, yasal olarak uyumlu kalın.

Detaylar için bizimle iletişime geçin  

 

 

FORMALİTELERLE- İZİNLERLE CANINIZI SIKMAYIN

Ata Kurumsalla ortaklık ettiğinizde, çalışma vizesi, sosyal güvenlik kaydı, vb. dahil istihdam formalitelerine canınızı sıkmanız gerekmez.

Detaylar için bizimle iletişime geçin  

YASAL OLARAK UYUMLU KALIN

Şemsiye bordrolama hizmetimiz, geçici görevlendirilen işçileriniz için tasarlanmıştır, Ata Kurumsal ile ortaklık ederek, birçok bordro ve vergiyle ilgili risklerden uzak olacaksınız. Ek olarak, ortak-işveren modelimiz, Türkiye İş kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve diğer tüm ilgili Türk mevzuatından kaynaklanan birçok yaygın riski en aza düşürmenize yardımcı olur.

Çalışanlar, katılım tarihlerinden itibaren, Türkiye Sosyal Güvenlik Sisteminden faydalanmaya başlarlar.

Detaylar için bizimle iletişime geçin

 

 

MALİYET ETKİN- PAYLAŞIM SORUMLULUKLARI

Ortak işveren modelimiz özellikle geçici olarak görevlendirilen işçiler tarafından kullanılmaktadır. Bu model kapsamında, bir Uluslararası Şirket olarak, Türkiye’de yerleşik olmanız gerekmez. Bir iştirak, irtibat ofisi veya şirketi kurmak için aylarca beklemeksizin Türkiye’de büyüme fırsatını yakalayabilirsiniz, ATA Kurumsal PEO hizmetleri, Türkiye’deki çalışanlarınızı uzaktan yönetmeniz için size uygun maliyet, güvenilir ve etkin çözümler sağlar.

Detaylar için bizimle iletişime geçin

– TÜRKİYE BORDRO REHBERİ –

Daha genel olarak, kompleks bir sistem olarak görünmektedir, ancak, Türkiye’deki bordro verilerini ve istihdam vergilerini anlamak o kadar zor değildir (gerçekten!). Bu sayfada sunulan 2017 yılına ait sabit parametreler, Türkiye’deki temel bordo muhasebesini temsil etmektedir. Ancak, çalışanlara uygulanabilecek diğer yardımlar ve ödeneklerin olabileceğini lütfen dikkate alın. Aşağıdaki hesaplamalarda, günlük yemek, aile ve çocuk yardımları ve diğer istisnalar hariçtir. Ayrıca, aşağıdaki bilgilerin yalnızca bilgilendirme amacı için olduğunu da dikkate alın.

payrollreadmap


I-TÜRK YASALARI KAPSAMINDA ÜCRETİN VE VERGİLENDİRİLMESİNİN TANIMI


1. TÜRK MEVZUATI KAPSAMINDA ÜCRETİN TANIMI

Ücretin tanımı, birtakım ilgili Türk yasaları ve yönetmeliklerinde mevcuttur. Türkiye iş kanunun 32. Maddesi, ücreti aşağıdaki gibi tanımlar;

“Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır. ”

Ücretin daha detaylı tanımı, 193 sayılı Gelir Vergisi Yasasının 61. Maddesinde verilmektedir. Buna göre, ücret aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır;

“Ücret, işverene tabi belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.
Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.”

2. ÜCRETİN BİLEŞENLERİ

Türkiye İş Kanunun 32. Maddesine göre ücretin üç bileşeni vardır; (1) ücret yapılan işin karşılığı olarak ödenmelidir (2) ücret, bir işveren veya bir üçüncü tarafça ödenmelidir, (3) ücret nakit olarak ödenmelidir.

193 sayılı Gelir Vergisi yasasının 61. Maddesinin amacı için ücretin bileşenleri (1) bir işverene tabi olma, (2) spesifik bir iş yeriyle ilişkili olarak çalışma (3) verilen hizmetlerin karşılığı olarak ödeme alma şeklinde tanımlanmıştır.

3. ÜCRET VE MAAŞLARA VERGİ İŞLEMİ

Gelir Vergisi yasası kapsamında ücret olarak ele alınan tüm ödemeler, gelir vergisine tabidir. Ücrete ek olarak, ödenekler, primler, yıllık hediyeler, hediyeler, tazminatlar ve diğer teşvik primleri gibi tüm diğer ilgili gelirler de gelir vergisine tabidir.

Vergilendirilebilir gelir, brüt tutardan bazı izin verilen giderlerin kesilmesi sonrasında belirlenir. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 63 ve 89(1) maddesi kapsamında açıklanan bu kesintiler;

(1) çeşitli yasa veya yönetmeliklere göre yapılan yasal kesinti,

(2) sosyal güvenlik kurumuna yapılan primler ve katkılar.

(3) genel merkezleri, kayıtlı merkez adresleri veya iş merkezleri Türkiye’de olan Türkiye’de yerleşik özel sigorta ve emeklilik şirketleri için eşleri ve/veya çocukları adına veya kendi adlarına çalışanlara tarafından ödenen hayat sigortası primlerinin %50’si, toplam kesilen prim tutarının asgari ücretin yıllık tutarı ve aylık gelirin %15’ini geçmemesi koşuluyla, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, annelik, doğum ve eğitim politikaları için kendi eşi ve/veya çocukları veya kendi adlarına çalışanlar tarafından ödenen sigorta primleri.

(4) Sendika üyeliğine yapılan ödemeler.

Ek olarak, aşağıdaki yardımlar (tam olarak veya kısmen) gelir vergisinden muaftır;

 • İşyerinde ve eklerinde ücretsiz yemek şeklinde işveren tarafından sağlanan yardımlar, vergilendirilebilir gelir kapsamından muaftır. İş yeri veya eklerinde ücretsiz yemek sağlamama durumunda, yemek fişini kullanma gibi dış sağlayıcılardan yemek servisini sağlamada, gelir vergisi muafiyeti, yalnızca yasayla belirlenen günlük limite kadar uygulanacaktır. (287 nolu Gelir Vergisi Tebliğine göre 2015 yılında 13 TL). Sonraki durumda (dışarıdan sağlamada), işverenin, yemek servisi sağlayıcısı veya aracıya doğrudan yemeklerin bedelini ödemesi gerekir. Yemek veya yemek yardımı altında çalışanlara doğrudan yapılan herhangi bir ödeme, gelir vergisine tabidir. (gelir vergisi kanunun 23. Maddesi (8. Bendi)
 • Doğum ve evlilikten dolayı çalışanlara ödenen yardımlar gelir vergisinden muaftır. Bu muafiyet, çalışanın iki aylık maaşıyla sınırlıdır. Bu limitin aşımındaki kalan tutar, gelir vergisine tabidir. (gelir vergisi kanunun 23. Maddesi (5. Bendi)
 • “Çocuk yardımı adıyla çalışanlara yapılan ödemeler, gelir vergisinden muaftır. Bu muafiyet, maksimum iki çocuk için uygulanır ve hükümet çalışanlarının aldığı tutarla sınırlıdır. (gelir vergisi kanunun 23. Maddesi (4. Bendi)

2015 yılı personel sosyal hakları ve muafiyetleri;

I. AŞAĞIDAKİ TUTARLAR, SOSYAL GÜVENLİK PRİMİNE TABİ DEĞİLDİR.

ÇOCUK YARDIMI (Maksimum iki çocuk için uygulanır)

01.01.2017 – 31.12.2017 — 35,55 TL

AİLE YARDIMI

01.01.2017 – 31.12.2017  — 177,75 TL

GÜNLÜK YEMEK YARDIMI

01.01.2017 – 31.12.2017 — 3,56 TL

II. AŞAĞIDAKİ TUTARLAR GELİR VERGİSİNDEN MUAFTIR

ÇOCUK YARDIMI (Maksimum iki çocuk için uygulanır)

01.01.2017 – 31.12.2017 — 0 – 6 Yaş için 44,62 TL, üzeri yaşlar için 23,81 TL

GÜNLÜK YEMEK YARDIMI

01.01.2017 – 31.12.2017 —14,00 TL

*Yukarıda sağlanan liste, kapsamlı değildir. Gelir vergisi ve sosyal güvenlik priminden muaf olan diğer giderler yardımlar veya ödemeler olabilir. Daha fazla bilgi için muhasebecinize danışın.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

Ücretliler için 1 Ocak 2008’den geçerli olarak, vergisiz bir minimum geçim indirimi mevcuttur. Ödenecek gelir vergisi (vergilendirilecek gelir), gelir vergisinden asgari geçim indirimi düşüldükten sonra hesaplanır.

Hesaplama, çalışanın ücretine bakmaksızın asgari ücrete göre yapılır. Asgari geçim indirimini hesaplarken, çalışanın aile yapısı ve medeni durumu dikkate alınır.

Hesaplama: mükellef için %50, çalışmayan eş için %10, birinci bakmakla yükümlü olunan iki çocuğun her birisi için %7.5 ve izleyen bakmakla yükümlü olunan her çocuk için %5.

MALULİYET İNDİRİMİ

Çalışma kapasitesinin en az %80’ini kaybeden çalışan, 1. Derece malul işçi, en az %60’ını kaybeden 2. Derece malul işçi, en az %40’ını kaybeden 3. Derece malul işçi olarak Kabul edilir. Gelir vergisini hesaplarken, aşağıdaki aylık indirimler, çalışanların vergilendirilebilir gelirine uygulanır.

 • 1. Derece malul için: 900 TL
 • 2. Derece malul için: 470 TL
 • 3. Derece malul için: 210 TL

 

4. SINIRLI VERİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ OLAN İŞVERENLERCE ÖDENEN ÜCRETLERE DAİR VERGİ MUAFİYETİ [1]

 • 5520[2] sayılı Kurumlar Vergisinin madde 3(2)sine göre, ne genel merkezleri ne de iş merkezi Türkiye’de değilse şirketlerin [3] Türkiye’de sağlanan gelir için sınırlı vergi yükümlülüğü vardır. Tam yükümlü mükellef şirketler, kendi dünya çağındaki gelirleri üzerinden kurumlar vergisine tabidir.
 • Gelir vergisi kanunun 23(14). Maddesine göre, genel merkezleri ve iş merkezleri Türkiye’de yerleşik olmayan sınırlı sorumlu şirketlerde istihdam edilen çalışanlar,
 1.  Ücret, dışarıda üretilen kazançlar ve gelirlerden ödeniyorsa
 2.  Ücret, tabancı para birimi şeklide ödeniyorsa
 3.  Ücret Türkiye’de değerlendirilmiyorsa[4] gelir vergisinden muaftır.

[1]Gelir vergisi kanunu (193 sayılı yasa), sınırlı vergi yükümlülüğü ile tam vergi yükümlülüğü arasında ayrım yapar. Genel bir kural olarak, yerleşik mükellefler, kendi dünya çapındaki gelirleri için tam vergi yükümlülüğüne tabidir. (madde 3) yerleşik olmayan veri mükellefleri, Türkiye2de elde ettikleri gelirleri üzerinden vergilendirilir. Gelir vergisi kanunun amacı için, yerleşik mükellef, Türkiye’de yasal ikameti olan ve bir takvim yılı içinde ardışık olarak altı aydan daha fazla Türkiye’de kalan mükellefleri belirtir (madde 4)

[2] 26205 nolu ve 21.06.2006 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 5520 sayılı Kanun

[3] Kurumlar Vergisi Kanunun tüm konularına atıfta bulunur

[4] “değerlendirilen” terimi, maaş ödemelerinin, Türkiye’deki vergilendirilebilir karlara karşılık giderler olarak kullanıldığı durumları belirtir.

 

II. 2017 YILI BORDRO PARAMETRELERİ

 

 

I- BRÜT MAAŞ:

Brüt maaş, Türkiye İş Kanununa göre çalışanlar tarafından kazanılan maaş tutarını belirtir.

 • Brüt Maaş = Net Maaş + Toplam Kesintiler (Sosyal Güvenlik Primi Çalışan Payı (işsizlik sigortası dahil) + gelir vergisi+ damga vergisi)

II- NET MAAŞ:

Çalışanlar tarafından gerçekte alınan maaş tutarıdır.

 • Net Maaş = Brüt Maaş – Toplam Kesintiler

III- İŞVEREN MALİYETİ:

Brüt maaşa ek olarak, işveren, işveren sosyal güvenlik payını ve işsizlik sigortası primlerini ödemelidir.

 • Çalışanın İşverene Toplam Maliyeti= brüt maaş+ sosyal güvenlik primi işveren ödeneği (işsizlik sigortası dahil)

IV-SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ VE İŞSİZLİK SİGORTASI:

Toplam sosyal güvenlik primi, Prime Tabi Kazancın (işsizlik sigortası dahil) %37.5’udur. Toplamın %15’i, çalışanın ödeneği olarak brüt maaştan düşürülür ve Prime tabi kazancın %22.5’u, işveren ödeneği olarak ek şekilde hesaplanır. (01/09/2013 tarihinden geçerli olmak üzere, kısa sureli sigorta dalı prim oranı, işin tehlikesinin ağırlığına bakmaksızın grime tabi kazancın %2’si olarak belirlenmiştir)

 

Sigorta Dalları Çalışan Ödeneği (%) İşveren Ödeneği (%) Toplam Ödenecek (%)
Kısa Süreli Sigorta Dalı Primi 2 2
Malulliyet, yaşlıık ve ölüm sigortası primi 9 11 20
Genel Sağlık Sigortası 5 7,5 12,5
İşsizlik Sigortası 1 2 3
Toplam 15 22,5 37,5

 

SOSYAL GÜVENLİK TABANI VE TAVANI

AYLIK(TL)

TABAN (01 Jan 2017 – 31 Dec 2017)

1.777,50

TAVAN (01 Jan 2017 – 31 Dec 2017) – BASE (x) 7,5

13.331,25

V- Gelir Vergisi:

Çalışanın Ücret Geliri, gelir vergisine tabidir ve işveren, çalışan adına bunu kesip vergi dairesine ödemekle sorumludur.

 • Gelir Vergisi Tabanı (Vergilendirilebilir Gelir) = Brüt Maaş- Sosyal Güvenlik Primi (Çalışan Payı)
 • Gelir Vergisi = Vergilendirilebilir Gelir * Gelir Vergisi Oranı (%)

Gelir Vergisi (Kümülatif)(Ücret Geliri)(2017)

Rates

13.000 TL’ye Kadar

%15

30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası için

%20

110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, fazlası için

%27

110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.950 TL, fazlası için

%35

VI- Damga Vergisi: (2017)

Damga vergisi brüt maaşa bağlıdır. Vergi oranı, 0,00759’dur.

 • Damga Vergisi = Brüt Maaş * Damga Vergisi Oranı

VII- ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ)

Ücretliler için 1 Ocak 2008’den geçerli olarak, vergisiz bir minimum geçim indirimi mevcuttur. Ödenecek gelir vergisi (vergilendirilecek gelir), gelir vergisinden asgari geçim indirimi düşüldükten sonra hesaplanır.

Hesaplama, çalışanın ücretine bakmaksızın asgari ücrete göre yapılır. Asgari geçim indirimini hesaplarken, çalışanın aile yapısı ve medeni durumu dikkate alınır.

Hesaplama: mükellef için %50, çalışmayan eş için %10, birinci bakmakla yükümlü olunan iki çocuğun her birisi için %7.5 ve izleyen bakmakla yükümlü olunan her çocuk için %5.

 • Ödenecek Gelir Vergisi = Gelir Vergisi – Asgari Geçim İndirimi

01 OCAK 2017 TARİHİNDEN GEÇERLİ ASGARİ GEÇİM İNDİRİM ORANLARI

 

ÇALIŞMAYAN EŞ

(01 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017)

DURUM ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ
BEKAR 133,31 TL
EVLİ 159,98 TL
BİR ÇOCUK 179,97 TL
İKİ ÇOCUK 199,97 TL
ÜÇ ÇOCUK 226,63 TL

 

ÇALIŞAN EŞ

(01 OCAK 2017 – 31 ARALIK 2017)

DURUM MINIMUM LIVING ALLOWANCE
BEKAR 133,31 TL
EVLİ 133,31 TL
BİR ÇOCUK 153,31 TL
İKİ ÇOCUK 173,31 TL
ÜÇ ÇOCUK 199,97 TL

 

VIII – MALULİYET İNDİRİMİ

Çalışma kapasitesinin en az %80’ini kaybeden çalışan, 1. Derece malul işçi, en az %60’ını kaybeden 2. Derece malul işçi, en az %40’ını kaybeden 3. Derece malul işçi olarak kabul edilir. Gelir vergisini hesaplarken, aşağıdaki aylık indirimler, çalışanların vergilendirilebilir gelirine uygulanır.  (2017).

 • 1. Derece malul için 900 TL
 • 2. Derece Malul için 470 TL
 • 3. Derece Malul için 210 TL

 

 

III – ASGARİ ÜCRET HESABI

 

ASGARİ ÜCRET HESABI – ÇOCUKSUZ BEKAR ÇALIŞAN*

( 01.01.2017 – 31.12.2017 ARASINDAKİ DÖNEM )

BRÜT MAAŞ
1.777,50TL
Sosyal Güvenlik Primi Çalışan ödeneği (14%) 248,85 TL
İşsizlik Sigortası Çalışan ödeneği (1%) 17,78 TL
Gelir Vergisi Tabanı 1.510,87TL
Gelir Vergisi (15%) 226,63 TL
Asgari Geçim İndirimi
(Bekar ve Çocuksuz)
133,31 TL
Ödenecek Gelir Vergisi 93,32 TL
Damga Vergisi (0,00759) 13,49 TL
Toplam Kesintiler (ödenecek gelir vergisi +Damga vergisi + Sosyal Güvenlik Primi Çalışan Ödeneği+ İşsizlik Sigortası Çalışan Ödeneği)

373,44 TL

NET MAAŞ

1.404,06 TL

 

ÇALIŞANIN İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ

Brüt Maaş 1.777,50 TL
Sosyal Güvenlik Primi İşveren Ödeneği (15.5%)** 275,51 TL
İşsizlik sigortası (2%) 35,55 TL
TOPLAM MALİYET 2.088,56 TL

* Hesaplama, çocuksuz bekar çalışanlara uygulanır. Diğer hesaplamalar için Farklı Asgari Geçim İndirimi tutarları dikkate alınmalıdır

**“Bu kanunun 4. Maddesinin birinci bendinin (a) alt bendindeki madde kapsamında sigortalıları istihdam eden özel sektör için, bu Maddenin birinci alt bendinin (a) maddesi uyarınca malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarının primlerindeki işverenin beş puanına denk gelen tutar, Hazine tarafından karşılanacaktır.” SOSYAL SİGORTA VE EVRENSEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU (Kanun no:5510- Madde 8-ı)

 


 

DOWNLOAD

BRÜT –NET HESAP MAKİNESİ

Kendiniz Hesaplayın

 


 

payroll-outsource

 

BORDRO İŞLEVLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNDE YOĞUN DENEYİM, GİZLİ VE GÜVENİLİR HİZMETLER SUNUYORUZ


SORUMLULUK REDDİ

Potansiyel bir iş sözleşmesini yansıtan yukarıdaki şartlar yalnızca ek tartışmalar için bir temel olarak sunulmuştur ve yasal olarak bağlayıcı bir yükümlülüğü yoktur. Tüm tarafların dahil olduğu bir sözleşme son haliyle yazılı olarak yapılmadıkça yasal olarak bağlayıcı hiçbir yükümlülük oluşmayacak, olduğu ima edilmeyecek ya da olduğu sonucuna varılmayacaktır.

Hizmetlerimiz düzenli olarak İngilizce, Arapça, Rusça ve tabii ki Türkçe olarak mevcuttur. Diğer diller de mümkündür ama küçük gecikmelere neden olabilir.

Residence Permit, Work Permit  Residence Permit, Work Permit  
 

Soru Cevap

E-Posta Adresiniz Görünmeyecektir. Zorunlu Alanları Doldurunuz *


YASAL UYARI: Sitemizdeki içerikler yayınlanma tarihi ve saati GOOGLE tarafından indexlenerek kayıt altına alınmaktadır. Kaynak gösterilse dahi hiçbir içeriğimiz özel izin alınmadan kullanılamaz.