Stajyer yabancı öğrencilerin çalışma izinleri

Stajyer

 

Stajyer

YÇİHKUY’nin 55. maddesinin (ğ) bendinde, “Kapsamı ve süresi konusunda Bakanlık, İçişleri ve Dış işleri Bakanlığı ile Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın mutabakata vardığı uluslararası stajyer öğrenci programları çerçevesinde staj görecek yabancıların” çalışma izninden muaf oldukları belirtilmiştir.

Son düzenlemenin esaslı değişikliklerinden birisi de stajyer öğrencilerin durumudur. Yeni düzenleme ile “Kapsamı ve süresi konusunda Bakanlık, İçişleri ve Dış işleri Bakanlığı ile Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın mutabakata vardığı uluslararası stajyer öğrenci programları çerçevesinde staj görecek yabancıların” olarak düzenleme yapılmıştır. 4’lü bir mutabakatın varlığı olayın ciddiliği, gerekliliği ve kötüye kullanımını önleme açısından oldukça olumlu olmuştur.

Yeni düzenlemenin en önemli noktası ise çalışma izninden muaf olanların Sosyal Güvenlik ile ilgili hususları yerine getirmesinin zorunlu hale gelmesi olmuştur. Bu düzenleme ile çalışma izninden muaf olan bir şahsın sigortalı olması işverenleri ucuz işçilikten dolayı bir tercihi varsa kısmen engellemiş ve sigorta kurumuna ciddi bir prim kazancı sağlamış olacaktır.

Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancılar Çalışabilir Mi?

“1) Türkiye’de öğrenim gören önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, çalışma izni almak kaydıyla çalışabilirler. Ancak, ön lisans ve lisans öğrencileri için çalışma hakkı, ilk yıldan sonra başlar ve haftada yirmi dört saatten fazla olamaz.

2) Ön lisans ve lisans öğrencilerinin çalışma hakkına ilişkin usul ve cezalar, Göç Politikaları Kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde Bakanlık ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından müştereken düzenlenir” şeklindedir.

Buna göre; yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam eden yabancı öğrencilere, bir süre kısıtlaması getirilmeden, çalışma izni alarak çalışabilme imkanı tanınmıştır. Diğer taraftan, önlisans ve lisans eğitimlerine devam eden yabancı öğrencilere ise, çalışma hakkı ilk yıldan sonra ve haftada yirmidört saatten fazla olmamak koşuluyla verilmesi düşünülmektedir.

Soru Cevap

E-Posta Adresiniz Görünmeyecektir. Zorunlu Alanları Doldurunuz *

YASAL UYARI: Sitemizdeki içerikler yayınlanma tarihi ve saati GOOGLE tarafından indexlenerek kayıt altına alınmaktadır. Kaynak gösterilse dahi hiçbir içeriğimiz özel izin alınmadan kullanılamaz.