SSAsaSA

TÜRKİYE BORDRO REHBERİ

2017 yılına ait aşağıdaki sabit parametreler, Türkiye’deki temel bordro muhasebesini temsil etmektedir. Çalışanlara uygulanacak indirimler ve diğer yardımlar olabilir. Aşağıdaki hesaplamalarda, günlük yemek, aile ve çocuk yardımları ve diğer muafiyetler hariçtir. Detaylı bilgi için lütfen muhasebecinize danışın. Aşağıdaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

2017 YILI BORDRO PARAMETRELERİ

I- Brüt Maaş:

Brüt maaş, Türkiye İş Kanununa göre çalışanlar tarafından kazanılan maaş tutarını belirtir.

  • Brüt Maaş = Net Maaş + Toplam Kesintiler (Sosyal Güvenlik Primi Çalışan Payı (işsizlik sigortası dahil) + gelir vergisi+ damga vergisi)

 

II- Net Maaş:

Çalışanlar tarafından gerçekte alınan maaş tutarıdır.

  • Net Maaş = Brüt Maaş – Toplam Kesintiler

 

III- İŞVEREN MALİYETİ:

Brüt maaşa ek olarak, işveren; işveren sosyal güvenlik payını ve işsizlik sigortası primlerini ödemelidir.

  • Çalışanın İşverene Toplam Maliyeti= brüt maaş+ sosyal güvenlik primi işveren ödeneği (işsizlik sigortası dahil)

IV-SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ VE İŞSİZLİK SİGORTASI:

Toplam sosyal güvenlik primi, Prime Tabi Kazancın (işsizlik sigortası dahil) %37.5’udur. Toplamın %15’i, çalışanın ödeneği olarak brüt maaştan düşürülür ve Prime tabi kazancın %22.5’u, işveren ödeneği olarak ek şekilde hesaplanır. (01/09/2013 tarihinden geçerli olmak üzere, kısa süreli sigorta dalı prim oranı, işin tehlikesinin ağırlığına bakmaksızın prime tabi kazancın %2’si olarak belirlenmiştir) – kısa Süreli Sigorta Dalı Priminde Düzeltmeye dair sütuna bakın–

Sigorta Dalları Çalışan Ödeneği (%) İşveren Ödeneği (%) Toplam Ödenek (%)
Kısa Süreli Sigorta Dalı Primi 2 2
Maluliyet, yaşlılık ve ölüm sigortası primi 9 11 20
Genel Sağlık Sigortası 5 7,5 12,5
İşsizlik Sigortası 1 2 3
Toplam 15 22,5 37,5

 

SOSYAL GÜVENLİK MİNİMUM VE MAKSİMUM ORANLARI

AYLIK (TL)

MİNİMUM (01 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017)

1.777,50

MAKSİMUM (01 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017) – MiNiMUM (x) 7,5

13.331,25

 

V- Gelir Vergisi:

Çalışanın Ücret Geliri, gelir vergisine tabidir ve işveren, çalışan adına bunu kesip vergi dairesine ödemekle sorumludur.

  • Gelir Vergisi Tabanı (Vergilendirilebilir Gelir) = Brüt Maaş- Sosyal Güvenlik Primi (Çalışan Payı)
  • Gelir Vergisi = Vergilendirilebilir Gelir * Gelir Vergisi Oranı  (%)

Gelir Vergisi (Kümülatif) (Ücret Geliri)(2017)

Oranlar

13 000 TL’ye kadar

%15

30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası için

%20

110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, fazlası için

%27

110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.950 TL, fazlası için

%35

VI- Damga Vergisi: (2017)

Damga vergisi brüt maaşa bağlıdır. Vergi oranı, 0,00759’dur.

  • Damga Vergisi = Brüt Maaş * Damga Vergisi Oranı

 

VII- ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ)

Ücretliler için 1 Ocak 2008’den geçerli olarak, vergisiz bir minimum geçim indirimi mevcuttur. Ödenecek gelir vergisi (vergilendirilecek gelir), gelir vergisinden asgari geçim indirimi düşüldükten sonra hesaplanır.

Hesaplama, çalışanın ücretine bakmaksızın asgari ücrete göre yapılır. Asgari geçim indirimini hesaplarken, çalışanın aile yapısı ve medeni durumu dikkate alınır.

Hesaplama: mükellef için %50, çalışmayan eş için %10, birinci bakmakla yükümlü olunan iki çocuğun her birisi için %7.5 ve izleyen bakmakla yükümlü olunan her çocuk için %5.

Lütfen Asgari Geçim İndirimi ve MLA oranlarının hesaplanmasına dair ilgili sütuna bakın

  • Ödenecek Gelir Vergisi = Gelir Vergisi – Asgari Geçim İndirimi

 

VIII – MALULİYET İNDİRİMİ

Çalışma kapasitesinin en az %80’ini kaybeden çalışan, 1. Derece malul işçi, en az %60’ını kaybeden 2. Derece malul işçi, en az %40’ını kaybeden 3. Derece malul işçi olarak kabul edilir. Gelir vergisini hesaplarken, aşağıdaki aylık indirimler, çalışanların vergilendirilebilir gelirine uygulanır.  (2017).

  • 1.Derece malul için: 900,00  TL
  • 2.Derece malul için:470,00  TL
  • 3.Derece malul için: 210,00  TL

 

ASGARİ ÜCRET HESABI – ÇOCUKSUZ BEKAR ÇALIŞAN*

( 01.01.2017 – 31.12.2017 ARASINDAKİ DÖNEM )

BRÜT MAAŞ 1.777,50TL
Sosyal Güvenlik Primi Çalışan ödeneği (14%) 248,85 TL
İşsizlik Sigortası Çalışan ödeneği (1%) 17,78 TL
Gelir vergisi tabanı 1.510,87TL
Gelir vergisi (15%) 226,63TL
Asgari geçim indirimi (Bekar ve çocuksuz) 133,31 TL
Ödenecek gelir vergisi 93,32 TL
Damga vergisi (0,00759) 13,49 TL
Toplam Kesintiler (ödenecek gelir vergisi +Damga vergisi + Sosyal Güvenlik Primi Çalışan Ödeneği+ İşsizlik Sigortası Çalışan Ödeneği)

373,44TL

NET MAAŞ

1.404,06 TL

 

ÇALIŞANIN İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ

Brüt maaş 1.777,50   TL
Sosyal Güvenlik Primi İşveren Ödeneği (15.5%)** 275,51 TL
İşsizlik sigortası (2%) 35,55 TL
TOPLAM MALİYET 2.088,56 TL

* Hesaplama, çocuksuz bekar çalışanlara uygulanır. Diğer hesaplamalar için Farklı Asgari Geçim İndirimi tutarları dikkate alınmalıdır.

** “Bu kanunun 4. Maddesinin birinci bendinin (a) alt bendindeki madde kapsamında sigortalıları istihdam eden özel sektör için, bu Maddenin birinci alt bendinin (a) maddesi uyarınca malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarının primlerindeki işverenin beş puanına denk gelen tutar, Hazine tarafından karşılanacaktır.” SOSYAL SİGORTA VE EVRENSEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU (Kanun no:5510- Madde 8-ı)

 

İNDİRİN

BRÜT –NET HESAP MAKİNESİ

Kendiniz Hesaplayın

payroll-outsource

BORDRO İŞLEVLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNDE YOĞUN DENEYİM, GİZLİ VE GÜVENİLİR HİZMETLER SUNUYORUZ


 

ATA KURUMSAL

“BİR TÜRK PEO (PROFESYONEL İŞVEREN ÖRGÜTÜ) ÇÖZÜMÜ”

 

BORDRO ŞEMSİYESİ

BORDRO ŞEMSİYEMİZ ALTINDA ÇALIŞANLAR GÜVENDE
“PEO servislerimize katılın ve Ölçek etkinliğini kazanın”

ATA Kurumsal, bordro, sosyal yardımlar ve çalışanların ücreti gibi yönettiğiniz insan kaynakları servisinin sorumluluklarına yardımcı olan bordro şemsiye servislerini sağlar. Ata Kurumsal ile ortaklık yaparak, Türkiye’de bulunan personelin bordrosunu etkin şekilde yönetin. Bordronuz ve vergilerinizle ilgili riskleri en aza düşürün, yasal olarak uyumlu kalın.

Detaylar için bizimle iletişime geçin  

 

 

FORMALİTELERLE- İZİNLERLE CANINIZI SIKMAYIN

Ata Kurumsalla ortaklık ettiğinizde, çalışma vizesi, sosyal güvenlik kaydı, vb. dahil istihdam formalitelerine canınızı sıkmanız gerekmez.

Detaylar için bizimle iletişime geçin  

YASAL OLARAK UYUMLU KALIN

Şemsiye bordrolama hizmetimiz, geçici görevlendirilen işçileriniz için tasarlanmıştır, Ata Kurumsal ile ortaklık ederek, birçok bordro ve vergiyle ilgili risklerden uzak olacaksınız. Ek olarak, ortak-işveren modelimiz, Türkiye İş kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve diğer tüm ilgili Türk mevzuatından kaynaklanan birçok yaygın riski en aza düşürmenize yardımcı olur.

Çalışanlar, katılım tarihlerinden itibaren, Türkiye Sosyal Güvenlik Sisteminden faydalanmaya başlarlar.

Detaylar için bizimle iletişime geçin

 

 

MALİYET ETKİN- PAYLAŞIM SORUMLULUKLARI

Ortak işveren modelimiz özellikle geçici olarak görevlendirilen işçiler tarafından kullanılmaktadır. Bu model kapsamında, bir Uluslararası Şirket olarak, Türkiye’de yerleşik olmanız gerekmez. Bir iştirak, irtibat ofisi veya şirketi kurmak için aylarca beklemeksizin Türkiye’de büyüme fırsatını yakalayabilirsiniz, ATA Kurumsal PEO hizmetleri, Türkiye’deki çalışanlarınızı uzaktan yönetmeniz için size maliyet etkin, güvenilir ve etkin çözümler sağlar.

Detaylar için bizimle iletişime geçin

SORUMLULUK REDDİ

Potansiyel bir iş sözleşmesini yansıtan yukarıdaki şartlar yalnızca ek tartışmalar için bir temel olarak sunulmuştur ve yasal olarak bağlayıcı bir yükümlülüğü yoktur. Tüm tarafların dahil olduğu bir sözleşme son haliyle yazılı olarak yapılmadıkça yasal olarak bağlayıcı hiçbir yükümlülük oluşmayacak, olduğu ima edilmeyecek ya da olduğu sonucuna varılmayacaktır.

 Hizmetlerimiz düzenli olarak İngilizce, Arapça, Rusça ve tabii ki Türkçe olarak mevcuttur. Diğer diller de mümkündür ama küçük gecikmelere neden olabilir.


Residence Permit, Work Permit  Residence Permit, Work Permit    
 

Sorun - CevaplayalımYASAL UYARI: Sitemizdeki içerikler yayınlanma tarihi ve saati GOOGLE tarafından indexlenerek kayıt altına alınmaktadır. Kaynak gösterilse dahi hiçbir içeriğimiz özel izin alınmadan kullanılamaz.