Uzun dönem ikamet izni.

Geçerli bir ikamet izni ile Türkiye’de kesintisiz ve yasal olarak en az sekiz yıl kalmış olan yabancılar Uzun dönem ikamet iznine hak kazanabilirler. Fakat ülkemizde mülteci, şartlı mülteci statüsünde bulunanlar ile, insani ikamet izni sahipleri ve geçici koruma altında bulunan yabancılar uzun dönem ikamet iznine başvuruda bulunamazlar. Ek olarak uzun dönem ikamet izni başvurusunda bulunabilmek için aşağıda belirtilen koşulların karşılanması gerekmektedir.

 • Son üç yıl içinde sosyal yardım almamış olmak
 • Kendisi veya varsa ailesinin geçimini sağlayacak yeterli ve düzenli gelir kaynağına sahip olmak
 • Geçerli sağlık sigortasına sahip olmak
 • Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehdit oluşturmamak

Yabancının Türkiye dışında eğitim, sağlık veya zorunlu kamu hizmeti gibi sebepler haricinde bir yıldan uzun süreli bulunması halinde ise ikamet izni iptal edilebilir.

 • Sabit bir gelire sahip olmak

Gelirin kazanılma süreci ve kazanılma şekli ispat edilebilir olmalıdır.

Örneğin : Başka bir ülkeden gelen emekli aylığı ve ya Türkiye’de işletme sahibi olmak – Gelirinizi geçmiş yıllara ait vergi kayıtları vs. ile göstermeniz mümkündür.

Eğer yabancı, Türkiye’de ikamet izni ve sabit bir geliri bulunan bir yabancıya bağımlıysa, bunun da kabul edilmesi mümkündür. Örneğin : Bir eşin gelire sahip olması, diğer eşin daimi ikamet izni için başvurmasını sağlar.

 • Uzun Dönem ikamet izni Asgari Gelir Miktarı

Gelir aylık olarak en az 500 USD olmalıdır.

 • Tam Kapsamlı Sağlık Sigortası

Tam kapsamlı bir sağlık sigortası gerekmektedir. (Kısa dönem ile aynı kriterlere sahiptir)

 • Son 3 yıl içerisinde hiçbir suça karışmamış olmak

Bu durum Türk Mahkemelerin alınacak belge ile kanıtlanmalıdır. (Adli sicil kaydı)

 • Türkiye’de 8 yıl süreyle bulunmak

Başvuru sürecinin asıl kısmı, başvuru sahibinin düzenli geliri bulunduğunun ve 8 yıl süreyle Türkiye’de kaldığının kanıtlanmasıdır. (Şartlar için aşağıyı okuyunuz)

 • Uzun Dönem ikamet izni Başvuruları ne kadar sürmektedir ?

Başvurular 90 güne kadar sürmektedir. Belgelerin hazır olması ve yerel emniyete teslim edilmesiyle birlikte 90 günlük süreç başlamış olur.

 • Uzun Dönem ikamet izni yabancıya Türkiye’de çalışma hakkı veriyor mu ?

Hayır, çalışma hakkı vermemektedir.

 • Genel prosedür nasıl uygulanmaktadır ?

Başvurular online olarak ve doğrudan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne yapılmaktadır- e-ikamet.goc.gov.tr

Uzun Dönem İkamet İzninin Kesilmesi

Eğer bir yıl içinde 6 aydan fazla ya da zorunlu kamu hizmetleri, eğitim veya sağlık sebepleri dışında son 5 yıl içinde toplam 1 yıl Türkiye dışında bulunduysanız ikametin kesintisine sebebiyet vermektedir. İkametin kesildiği durumlarda, önceki ikamet süreleri bir ikamet izni başvurusuna yönelik sayılmaz ya da başka bir ikamet iznine çevrilmez.

Uzun Dönem oturma İzni Koşulları

 • Türkiye’de en az 8 yıl kesintisiz olarak ikamet etmiş olmak
 • Son 3 yıl içinde devlet tarafından sağlanan hiçbir tür sosyal destekten faydalanmamış olmak
 • Yaşamını sürdürecek yeterli ve uygun kaynaklara sahip olmak
 • Geçerli bir sağlık sigortası sahibi olmak
 • Kamu düzeni ve güvenliğine tehdit teşkil etmemek.

Başvuruları başarıyla sonuçlanarak daimi ikamet izni alan kişiler aşağıdaki özel uygulamalar dışında aynı Türk vatandaşı gibi haklara sahip olur :

Uzun Dönem ikamet izni sahipleri şunlardan muaftır:-

 1. a) Zorunlu askerlik hizmeti,
 2. b) Seçme-seçilme hakkı,
 3. c) Kamu hizmetine girme hakkı,
 4. d) Araç ithal ederken vergi muafiyeti.

NOT : Sağlık ve eğitim durumlarınız dışında Türkiye dışında kesintisiz olarak 12 aydan fazla süre geçirirseniz, daimi ikamet izniniz iptal edilebilir.

UZUN DÖNEM İKAMET İZNİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR – VİDEOLU ANLATIM


 Kaynak: http://www.goc.gov.tr/Main/

With a valid residence permit, the foreigners who stay 8 years in Turkey uninterrupted and legally, can have a right to apply for long term residence permit. However, refugees, persons with conditional refugee status, foreign residents with humanitarian permits and temporary protection in Turkey can not apply for a long-term residence permit. In addition, the following conditions must be met in order to be eligible for a long-term residence permit.

 • Having no social assistance in last three years
 • Having enough and regular income for foreigner and his/her family
 • Having a valid health insurance
 • Not creating a threat to public order and public safety

If foreigner lives abroad more than 1 year except for education, medical and obligatory community service purposes, the residence permit may be cancelled.

 • Having a fixed income

The process and the way of earning should be provable.

For example: a pension from another country or a business owner in Turkey – income from past years tax records etc. It is possible to show with.

If foreigner is dependent on a foreigner who have a residence permit and fixed income in Turkey, it’s possible to be accepted. For example: If a spouse has fixed income, the other spouse can apply for a long term residence permit.

The Amount of Minimum Income for Long Term Residence Permit

Monthly income should be 500 USD at least.

 • Full Scope Health Insurance

Full scope health insurance is required. (It has same criteria with short-term)

 • Not getting involved in crime in last 3 years

This situation must be proved by a document to be obtained from the Turkish courts. (Criminal record)

 • Living 8 years in Turkey

The main part of the application process is proving that the applicant has regular income and that he has stayed in Turkey for 8 years. (Read below for the conditions)

How long does long term residence permit applications take ?

The applications last up to 90 days. With the documents ready and delivered to the local police, the 90 day process begins.

Does the long term residence permit give the right to work in Turkey for foreigner ?                                                                                                    

No, it doesn’t provide right to work.

 • How does general procedure apply ?

Applications are made directly to the General Directorate of Immigration online – e-ikamet.goc.gov.tr

Interruption of Long Term Residence Permit

Except education, medical and obligatory community service purposes which are longer than 6 months in a year, if you have been on abroad total 1 year in last 5 years, it causes the interruption of your residence permit. In case of interruption of residence permit, previous residence periods are not counted towards a residence permit application or converted to another residence permit.

The conditions of long term residence permit

 • Being a resident in Turkey for at least 8 years uninterrupted
 • Not benefiting from any kind of social support provided by the government in the last 3 years
 • Having enough and appropriate resources to sustain life
 • Having a valid health insurance
 • Not creating a threat to public order and public safety

The people who have long term residence permit after the evaluating period will have the rights like Turkish citizens except some special applications :

Long-term residence permit holders are exempted from:

 1. a) Compulsory military services,
 2. b) Right to elect and be elected,
 3. c) Right to enter public service,
 4. d) Tax immunity on importing cars.

NOTE : Your permanent residence permit may be cancelled if you have been abroad for 12 months or more except health and education purposes.

HOW DOES THE APPLICATION OF LONG TERM RESIDENCE PERMIT DO ? – VIDEO


 Source: http://www.goc.gov.tr/Main/

يحق للأجانب الذين لديهم اذن إقامة ساري المفعول ولا يزالون في تركيا منذ ثمانية سنوات على الأقل دون انقطاع، الحصول على اذن إقامة طويل الأجل. غير أن اللاجئين في بلدنا والأشخاص المشمولين بوضع لاجئ مشروط والمقيمين الأجانب الذين يحملون تصاريح إنسانية والحماية المؤقتة لا يمكنهم تقديم طلب للحصول على اذن إقامة طويل الأجل. وبالإضافة إلى ذلك، يجب الوفاء بالشروط التالية لكي تكون مؤهلا للحصول على اذن إقامة طويل الأجل.

 •  عدم تلقي اي مساعدة اجتماعية في السنوات الثلاث الماضية
 •  الحصول على مصادر دخل كافية ومنتظمة لتوفير سبل عيش عائلته إن وجدت
 • وجود تأمين صحي ساري المفعول
 •  لا يشكل تهديدا للنظام العام أو الأمن العام

يجوز إلغاء اذن الإقامة إذا كان الأجنبي خارج تركيا لمدة تزيد على سنة واحدة، باستثناء أسباب مثل التعليم أو الصحة أو الخدمة العامة الإلزامية.

 • وجود دخل ثابت

ينبغي أن تكون الدخل وطريقة كسبها قابلة للإثبات.

على سبيل المثال: معاش من بلد آخر أو صاحب العمل في تركيا – الدخل من سجلات الضرائب في السنوات الماضية وما إلى ذلك من الممكن أن تظهر.

اذا كان الأجنبي يعتمد على أجنبي لديه اذن إقامة ودخل ثابت في تركيا، فمن الممكن أن تكون مقبولة.

على سبيل المثال: إذا كان للزوج دخل ثابت، يمكن للزوج الآخر التقدم بطلب للحصول على اذن إقامة طويل الأجل.

المبلغ الحد الأدنى للدخل لاذن إقامة طويلة الأجل

يجب أن يكون الدخل الشهري 500 دولار أمريكي على الأقل.

 •  التأمين الصحي الشامل

مطلوب مجموعة كاملة من التأمين الصحي. (له نفس المعايير على قصير الاجل)

 •  لم يشارك في أي جريمة في السنوات الـ 3 الماضية

يجب إثبات هذا الوضع في الوثيقة التي يصدرها المحاكم التركية. (السجل الجنائي)

 •  إقامة في تركيا لمدة ثمانية سنوات

الجزء الرئيسي من عملية التقديم هو في حقيقة أن مقدم الطلب لديه دخل منتظم وبقائه في تركيا لمدة 8 سنوات. (اقرأ أدناه للظروف)

 •  كم يستمر تقديم الطلبات اذن الإقامة  طويل الاجل ؟

تستمر هذه الطلبات حتى 90 يوما. مع إعداد الوثائق وتسليمها إلى الامنيات ، تبدأ عملية

الـ 90 يوما.

 •  هل تسمح الإقامة الطويلة الأجل للأجانب بالحق في العمل في تركيا؟

لا، لا يمنح الحق في العمل.

 •  كيف يتم تقديم الإجراء العام؟

تقدم الطلبات عبر الإنترنت مباشرة إلى الإدارة العامة للهجرة

e-ikamet.goc.gov.tr

انقطاع تصريح الإقامة على المدى الطويل

إذا كنت خارج تركيا لمدة 6 أشهر في السنة أو في السنوات الخمس الماضية باستثناء الخدمات العامة الإلزامية أو لأسباب تعليمية أو صحية، فإن ذلك يؤدي إلى توقف اذن الإقامة. وفي الحالات التي يتم فيها توقف الإقامة، لا تحسب فترات الإقامة السابقة للحصول على اذن إقامة أو تحويلها إلى اذن إقامة آخر.

شروط الإقامة طويل الاجل

 •  كونه مقيم دائم في تركيا لمدة 8 سنوات على الأقل
 •  عدم الاستفادة من أي نوع من الدعم الاجتماعي الذي توفره الدولة  في السنوات الثلاث الماضية
 •  وجود موارد كافية ومناسبة للحفاظ على حياة
 •  وجود تأمين صحي ساري المفعول
 • لا يشكل تهديدا للنظام العام والأمن

تعفى حاملي تصاريح الإقامة الطويلة الأجل من:

أ) الخدمة العسكرية الإلزامية.

ب) الحق في الانتخاب.

ج) الحق في دخول الخدمة العامة.

د) الإعفاء الضريبي عند استيراد المركبة.

 

ملاحظة: يمكن إلغاء اذن الإقامة الدائمة إذا قضيت 12 شهرا دون انقطاع خارج تركيا، باستثناء الصحة والتعليم.

145 yorum

 • Avatar
  Ahmet

  Ben Filistin uyrukluyum.. 10.01.2011 tarihinden Türkiye’de kesintisiz öğrenci olarak ikamet etmekteyim lisans eğitimimi bitirip lisansüstü eğitimimi sürdürmekteyim , yurtdışında çalismakta olduğum firmanın bana yeterli maaş göndermekte bu durumda uzun dönem ikamet iznini veya vatandaşlığı kazanmam mümkün mü ?

  • Avatar
   Ata Kurumsal

   Merhaba, çalıştığınız firma Türkiye’de olsaydı ve çalışma izniniz olsaydı mümkündü ama yurt dışı gelirinizle vatandaşlık veya uzun dönem ikamet izni almanız mümkün değildir.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

  • Avatar
   Ahmet

   Yurt dışında çalıştığım fırma bana türkiyedeki ortakları aracılığıyla türk bankaları hesaplarından maaşımı aktarıyor.
   Türkiye’deki banka hesap ekstresi ile bunu ispatlayabilirim

 • Avatar
  Maksut

  Merhaba Ata Kurumsal Danışmanlık .Her konuda verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim.Benim bir sorum olacaktı cevaplarsanız sevinirim.8 senedir kesintisiz olarak Türkiye’de ikamet ediyorum.Şuan yüksek lisans öğrencisiyim. Fakat erkek olduğum için çalışma izni yapacak iş bulamıyorum .Düzenli gelir şartını sağlayamadığım için uzun dönem ikamet iznine başvuru yapamıyorum.Düzenli gelir olarak türk vatandaşının taahhütname vermesi yeterli olur mu ? Veya bu şartı tamamlamamın başka yolu var mı acaba

 • Avatar

  Merabalar güzel bilgilendiriyorsunuz maşallah.
  Biz Kırgız vatandaşıyız kesitiksiz 2016 dan 2020.16 nisan benimki.
  2018den 2020.16 nisan kızıma almıştık oturma izin.
  6sınıf okuyor burda kızım ikimizin ikamet izimiz 16nisan bitecek uzata bilirmiyiz?
  Teşekkürler

 • Avatar

  Merhabalar .Kolay gelsin. 3 tane sorum oalcaktı size .Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler…
  1.Ben 2019’da 27 eylülde Ahıksa türkü olarak uzun dönem başvurusu yaptım. Fakat e-ikamet sitesinden kontrol ettiğimde değerlendirme aşamasında gözüküyor. Hiç bir değişiklik yok.Araştırma aşamasına bile geçmemiş. Göç idaresi ile iletişime geçtiğimde “bir haber gelirse biz sizi ararız, bekleyin” diyorlar sadece. Bu durum normal mi, bu kadar uzanması? Ve göç idaresi dışında nereye iletişime geçersem detaylı şekilde bilgi alabilirim. Belgeler ankara gidiyor diye biliyorum orada hangi kurumla iletişime geçebilirim bilgi almak için?
  2.Şu an ben azerbaycandayım. Pasaportumun süresi haziranda dolacak. Gelmeden yenilemek istiyorum.Fakat başvuruyu eski pasaportumla yapmış olacağım bu durumda. Pasaportumu yeniersem sorun yaşar mıyım acaba?
  3.Eğer olur da yaptığım başvuruda sorun çıkarsa ve ya iptal olursa yeniden başvurma hakkım var ,mı ahıska türkü olarak ,uzun döneme? Çünkü ben kanun geçici diye biliyorum. Ve başvuru şartı olrak 2017 den önce türkiyeye giriş yapma şartı aranıyor.Yeni pasaportla giriş yaparsam bu konuda sorun olur mu. 4 sene türkiyede üniveriste okudum bu şekilde kanıtlayabilir miyim önceden giriş yaptığımı.Yoksa illa pasaportda damga mı olması gerek?

Sitemiz içeriklerinden memnun musunuz? Veya bu içerikle ilgili sorularınız mı var? Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

Bir cevap yazın

how can we help you?

Our team knows English, Arabic, Russian and Francais languages.