Uzun dönem ikamet izni.

Geçerli bir ikamet izni ile Türkiye’de kesintisiz ve yasal olarak en az sekiz yıl kalmış olan yabancılar Uzun dönem ikamet iznine hak kazanabilirler. Fakat ülkemizde mülteci, şartlı mülteci statüsünde bulunanlar ile, insani ikamet izni sahipleri ve geçici koruma altında bulunan yabancılar uzun dönem ikamet iznine başvuruda bulunamazlar. Ek olarak uzun dönem ikamet izni başvurusunda bulunabilmek için aşağıda belirtilen koşulların karşılanması gerekmektedir.

 • Son üç yıl içinde sosyal yardım almamış olmak
 • Kendisi veya varsa ailesinin geçimini sağlayacak yeterli ve düzenli gelir kaynağına sahip olmak
 • Geçerli sağlık sigortasına sahip olmak
 • Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehdit oluşturmamak

Yabancının Türkiye dışında eğitim, sağlık veya zorunlu kamu hizmeti gibi sebepler haricinde bir yıldan uzun süreli bulunması halinde ise ikamet izni iptal edilebilir.

 • Sabit bir gelire sahip olmak

Gelirin kazanılma süreci ve kazanılma şekli ispat edilebilir olmalıdır.

Örneğin : Başka bir ülkeden gelen emekli aylığı ve ya Türkiye’de işletme sahibi olmak – Gelirinizi geçmiş yıllara ait vergi kayıtları vs. ile göstermeniz mümkündür.

Eğer yabancı, Türkiye’de ikamet izni ve sabit bir geliri bulunan bir yabancıya bağımlıysa, bunun da kabul edilmesi mümkündür. Örneğin : Bir eşin gelire sahip olması, diğer eşin daimi ikamet izni için başvurmasını sağlar.

 • Uzun Dönem ikamet izni Asgari Gelir Miktarı

Gelir aylık olarak en az 500 USD olmalıdır.

 • Tam Kapsamlı Sağlık Sigortası

Tam kapsamlı bir sağlık sigortası gerekmektedir. (Kısa dönem ile aynı kriterlere sahiptir)

 • Son 3 yıl içerisinde hiçbir suça karışmamış olmak

Bu durum Türk Mahkemelerin alınacak belge ile kanıtlanmalıdır. (Adli sicil kaydı)

 • Türkiye’de 8 yıl süreyle bulunmak

Başvuru sürecinin asıl kısmı, başvuru sahibinin düzenli geliri bulunduğunun ve 8 yıl süreyle Türkiye’de kaldığının kanıtlanmasıdır. (Şartlar için aşağıyı okuyunuz)

 • Uzun Dönem ikamet izni Başvuruları ne kadar sürmektedir ?

Başvurular 90 güne kadar sürmektedir. Belgelerin hazır olması ve yerel emniyete teslim edilmesiyle birlikte 90 günlük süreç başlamış olur.

 • Uzun Dönem ikamet izni yabancıya Türkiye’de çalışma hakkı veriyor mu ?

Hayır, çalışma hakkı vermemektedir.

 • Genel prosedür nasıl uygulanmaktadır ?

Başvurular online olarak ve doğrudan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne yapılmaktadır- e-ikamet.goc.gov.tr

Uzun Dönem İkamet İzninin Kesilmesi

Eğer bir yıl içinde 6 aydan fazla ya da zorunlu kamu hizmetleri, eğitim veya sağlık sebepleri dışında son 5 yıl içinde toplam 1 yıl Türkiye dışında bulunduysanız ikametin kesintisine sebebiyet vermektedir. İkametin kesildiği durumlarda, önceki ikamet süreleri bir ikamet izni başvurusuna yönelik sayılmaz ya da başka bir ikamet iznine çevrilmez.

Uzun Dönem oturma İzni Koşulları

 • Türkiye’de en az 8 yıl kesintisiz olarak ikamet etmiş olmak
 • Son 3 yıl içinde devlet tarafından sağlanan hiçbir tür sosyal destekten faydalanmamış olmak
 • Yaşamını sürdürecek yeterli ve uygun kaynaklara sahip olmak
 • Geçerli bir sağlık sigortası sahibi olmak
 • Kamu düzeni ve güvenliğine tehdit teşkil etmemek.

Başvuruları başarıyla sonuçlanarak daimi ikamet izni alan kişiler aşağıdaki özel uygulamalar dışında aynı Türk vatandaşı gibi haklara sahip olur :

Uzun Dönem ikamet izni sahipleri şunlardan muaftır:-

 1. a) Zorunlu askerlik hizmeti,
 2. b) Seçme-seçilme hakkı,
 3. c) Kamu hizmetine girme hakkı,
 4. d) Araç ithal ederken vergi muafiyeti.

NOT : Sağlık ve eğitim durumlarınız dışında Türkiye dışında kesintisiz olarak 12 aydan fazla süre geçirirseniz, daimi ikamet izniniz iptal edilebilir.

UZUN DÖNEM İKAMET İZNİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR – VİDEOLU ANLATIM


 Kaynak: http://www.goc.gov.tr/Main/

With a valid residence permit, the foreigners who stay 8 years in Turkey uninterrupted and legally, can have a right to apply for long term residence permit. However, refugees, persons with conditional refugee status, foreign residents with humanitarian permits and temporary protection in Turkey can not apply for a long-term residence permit. In addition, the following conditions must be met in order to be eligible for a long-term residence permit.

 • Having no social assistance in last three years
 • Having enough and regular income for foreigner and his/her family
 • Having a valid health insurance
 • Not creating a threat to public order and public safety

If foreigner lives abroad more than 1 year except for education, medical and obligatory community service purposes, the residence permit may be cancelled.

 • Having a fixed income

The process and the way of earning should be provable.

For example: a pension from another country or a business owner in Turkey – income from past years tax records etc. It is possible to show with.

If foreigner is dependent on a foreigner who have a residence permit and fixed income in Turkey, it’s possible to be accepted. For example: If a spouse has fixed income, the other spouse can apply for a long term residence permit.

The Amount of Minimum Income for Long Term Residence Permit

Monthly income should be 500 USD at least.

 • Full Scope Health Insurance

Full scope health insurance is required. (It has same criteria with short-term)

 • Not getting involved in crime in last 3 years

This situation must be proved by a document to be obtained from the Turkish courts. (Criminal record)

 • Living 8 years in Turkey

The main part of the application process is proving that the applicant has regular income and that he has stayed in Turkey for 8 years. (Read below for the conditions)

How long does long term residence permit applications take ?

The applications last up to 90 days. With the documents ready and delivered to the local police, the 90 day process begins.

Does the long term residence permit give the right to work in Turkey for foreigner ?                                                                                                    

No, it doesn’t provide right to work.

 • How does general procedure apply ?

Applications are made directly to the General Directorate of Immigration online – e-ikamet.goc.gov.tr

Interruption of Long Term Residence Permit

Except education, medical and obligatory community service purposes which are longer than 6 months in a year, if you have been on abroad total 1 year in last 5 years, it causes the interruption of your residence permit. In case of interruption of residence permit, previous residence periods are not counted towards a residence permit application or converted to another residence permit.

The conditions of long term residence permit

 • Being a resident in Turkey for at least 8 years uninterrupted
 • Not benefiting from any kind of social support provided by the government in the last 3 years
 • Having enough and appropriate resources to sustain life
 • Having a valid health insurance
 • Not creating a threat to public order and public safety

The people who have long term residence permit after the evaluating period will have the rights like Turkish citizens except some special applications :

Long-term residence permit holders are exempted from:

 1. a) Compulsory military services,
 2. b) Right to elect and be elected,
 3. c) Right to enter public service,
 4. d) Tax immunity on importing cars.

NOTE : Your permanent residence permit may be cancelled if you have been abroad for 12 months or more except health and education purposes.

HOW DOES THE APPLICATION OF LONG TERM RESIDENCE PERMIT DO ? – VIDEO


 Source: http://www.goc.gov.tr/Main/

يحق للأجانب الذين لديهم اذن إقامة ساري المفعول ولا يزالون في تركيا منذ ثمانية سنوات على الأقل دون انقطاع، الحصول على اذن إقامة طويل الأجل. غير أن اللاجئين في بلدنا والأشخاص المشمولين بوضع لاجئ مشروط والمقيمين الأجانب الذين يحملون تصاريح إنسانية والحماية المؤقتة لا يمكنهم تقديم طلب للحصول على اذن إقامة طويل الأجل. وبالإضافة إلى ذلك، يجب الوفاء بالشروط التالية لكي تكون مؤهلا للحصول على اذن إقامة طويل الأجل.

 •  عدم تلقي اي مساعدة اجتماعية في السنوات الثلاث الماضية
 •  الحصول على مصادر دخل كافية ومنتظمة لتوفير سبل عيش عائلته إن وجدت
 • وجود تأمين صحي ساري المفعول
 •  لا يشكل تهديدا للنظام العام أو الأمن العام

يجوز إلغاء اذن الإقامة إذا كان الأجنبي خارج تركيا لمدة تزيد على سنة واحدة، باستثناء أسباب مثل التعليم أو الصحة أو الخدمة العامة الإلزامية.

 • وجود دخل ثابت

ينبغي أن تكون الدخل وطريقة كسبها قابلة للإثبات.

على سبيل المثال: معاش من بلد آخر أو صاحب العمل في تركيا – الدخل من سجلات الضرائب في السنوات الماضية وما إلى ذلك من الممكن أن تظهر.

اذا كان الأجنبي يعتمد على أجنبي لديه اذن إقامة ودخل ثابت في تركيا، فمن الممكن أن تكون مقبولة.

على سبيل المثال: إذا كان للزوج دخل ثابت، يمكن للزوج الآخر التقدم بطلب للحصول على اذن إقامة طويل الأجل.

المبلغ الحد الأدنى للدخل لاذن إقامة طويلة الأجل

يجب أن يكون الدخل الشهري 500 دولار أمريكي على الأقل.

 •  التأمين الصحي الشامل

مطلوب مجموعة كاملة من التأمين الصحي. (له نفس المعايير على قصير الاجل)

 •  لم يشارك في أي جريمة في السنوات الـ 3 الماضية

يجب إثبات هذا الوضع في الوثيقة التي يصدرها المحاكم التركية. (السجل الجنائي)

 •  إقامة في تركيا لمدة ثمانية سنوات

الجزء الرئيسي من عملية التقديم هو في حقيقة أن مقدم الطلب لديه دخل منتظم وبقائه في تركيا لمدة 8 سنوات. (اقرأ أدناه للظروف)

 •  كم يستمر تقديم الطلبات اذن الإقامة  طويل الاجل ؟

تستمر هذه الطلبات حتى 90 يوما. مع إعداد الوثائق وتسليمها إلى الامنيات ، تبدأ عملية

الـ 90 يوما.

 •  هل تسمح الإقامة الطويلة الأجل للأجانب بالحق في العمل في تركيا؟

لا، لا يمنح الحق في العمل.

 •  كيف يتم تقديم الإجراء العام؟

تقدم الطلبات عبر الإنترنت مباشرة إلى الإدارة العامة للهجرة

e-ikamet.goc.gov.tr

انقطاع تصريح الإقامة على المدى الطويل

إذا كنت خارج تركيا لمدة 6 أشهر في السنة أو في السنوات الخمس الماضية باستثناء الخدمات العامة الإلزامية أو لأسباب تعليمية أو صحية، فإن ذلك يؤدي إلى توقف اذن الإقامة. وفي الحالات التي يتم فيها توقف الإقامة، لا تحسب فترات الإقامة السابقة للحصول على اذن إقامة أو تحويلها إلى اذن إقامة آخر.

شروط الإقامة طويل الاجل

 •  كونه مقيم دائم في تركيا لمدة 8 سنوات على الأقل
 •  عدم الاستفادة من أي نوع من الدعم الاجتماعي الذي توفره الدولة  في السنوات الثلاث الماضية
 •  وجود موارد كافية ومناسبة للحفاظ على حياة
 •  وجود تأمين صحي ساري المفعول
 • لا يشكل تهديدا للنظام العام والأمن

تعفى حاملي تصاريح الإقامة الطويلة الأجل من:

أ) الخدمة العسكرية الإلزامية.

ب) الحق في الانتخاب.

ج) الحق في دخول الخدمة العامة.

د) الإعفاء الضريبي عند استيراد المركبة.

 

ملاحظة: يمكن إلغاء اذن الإقامة الدائمة إذا قضيت 12 شهرا دون انقطاع خارج تركيا، باستثناء الصحة والتعليم.

120 yorum

 • Nergiz

  Merhabalar ben 2014-2015-2016-2017 Turistik vizeyle istanbulda ikamet ettim 2017-2018 Bir yıl çalışma izinde kaldım.2018-2019 aile vize aldım eşim türkmenistan vatandaşı çalışma izni sayesinde aldım. Tekrar aile ikamet izni alınca 2 yıl verirler eşimden dolayı 2021 kadar hesapladım tam sekiz sene olacak .Sorum şu ki bu benim bir yıl araya çalışma iznim girdi o yıl hesaplanırmı kesintisiz 8 yıl olunca

 • Yelena Yilgin

  Merhabalar, TC vatandasiyim, evliyim, ben ve esim calisiyoruz. annem burda 9 sene yasiyor uzun donem basvuru icin hazirlaniyorduk ki gelir beyan etmesi gerektigini soylediler. Kendi geliri olacak sekilde. Acaba bizim esimlebolan gelirler turstikte basvurdugumuz gibi Taahutnameyi noyerden yazsak gecerli olmuyor mu?

 • Elena

  Merhaba. 8 sene den fazla Turkiyedeyim, turistik, calisma izni, aile ikametim vardi. Suanda da calisma iznim var. Geliri olarak hem maasimi vem de kiraya veren kendi evimi gosterebilirim. Su anda uzun donem ikamet icin basvuru yapsam, bir kac ay sonra isten ayrilsam (calisma izmi iptal ediliyor) ne olacak? Uzun donem ikameti basvurumu da iptal olacak?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, hayır uzun dönem ikamet izni çalışma iznine göre verilmez, şartları yerine getirip başvurunuzu yaptıktan sonra işten ayrılırsanız ikametsiz kalma riskiniz bulunmakta, bu durumda uzun dönem ikamet izniniz sıkıntıya girebilir.

 • Maria

  Selamlar,
  uzun süreli ikamet izni için
  Öğrencilikte geçen süreler dahil olur mu?

 • Bahtiyar

  Merhabalar ben ahıska türküyüm.Eylül ayında uzun döneme başvurdum. Benden hiç bir ödeme yapmamı ve ya para yatırmamı istemediler.Ahıska türklerinde harç bedeli almıyorlar ama oturma izni kart ücreti de istemediler.Burada bir yanlış mı var acaba.Ödeme yapıp yapmaycağımı nasıl kontrol edebilirim.E-ikamet sitesinde bulamadım.İnternet bankacılığında e ya bşak bir siteden ödeme yapıp yapmamam gerektiğini öğrenebilir miyim.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, GÖÇ idaresinde memur arkadaşlar başvurunuz onaylanmaz ise paranızın boşa gitmemesi için size yardımcı olmuşlar, başvurunuz onayladığında kart ücretini yatırmanızı isteyeceklerdir.

   • Birgul

    Merhaba eşimin 1.5 yıldan fazla uzun süredir uzun vadeli ikamet iznine başvuru yaptık hala bekleyin diyorlar bu ikamet TC vatandaşının hakları diyor çalışabilir mi türk soylu da

    • Ata Kurumsal

     Merhaba, sorunuzu anlayamadık, biraz daha detaylı anlatır mısınız?

    • Birgül

     Uzun vade ikamet iznine başvuru yaptık önceden ayle ikameti de kalıyordu eşim çalışma izni uzun dönemde alınıyor mu onu merak ediyorum TC vadandasi haklarının aynı oluyor diye biliyorum

 • Ayat

  Merhaba
  Ben 2014ten beri türkiyede kalıyorum turist ikameti yapıyorum her yıl yenileniyorum hiç kesmeden
  Uzun ikamet için başvuru yapabilir miyim??

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, uzun dönem ikamet izni almanız için en 8 senelik ikametinizin olması gerekmektedir.

  • Sina

   Merhaba öğrenci ikametinin yarisini geçen yillarda sayiyordular yeni yilda böyle bi şart var mi göremedim de ondan yoksa tümünü mü hesapliyorlar artik .benim 7 sene öğrenci ikametim ve 2 senelikte turistlik ikametim var uzun döneme başvurabilirmiyim

   • Ata Kurumsal

    Merhaba, uzun dönem ikamet için öğrenci ikametleri sayılmaz, öğrenci ikametleri Türk vatandaşlığı için tam sayılır ama arada kısa dönem ikamet izni aldığınız için artık onlarda sayılmaz.

 • tolga

  Merhaba,

  2020 Ocak ayı itibariyel uzun dönem turistik ikametlerinin kaldırılacağı söyleniyor, doğru mu?

 • vahid

  Hi, I have a one year residency through home rental, is it possible to convert this residence to permanent residence after 8 years? I don’t have a job in Turkey, but I make money from my own country.

  • Ata Kurumsal

   Hello,
   Thank you for your comment.
   A foreigner may be eligible for Long Term Residence Permit for indefinite period of time, if having resided in Turkey legally and uninterruptedly for 8 years with a valid residence permit. Residence Permit foreigners also need to meet with the following criteria.They :
   • Should not be granted with Social Help within the last three years,
   • Should have adequate and regular resources for personal or family livelihood,
   • Should have a valid health insurance,
   • Should not be considered as a threat to public order and security.
   Best Regards,

 • JENİA

  Merhaba, son 5 yıl içerisinde öğrenci statüsünde bulunmuş olmam uzun ikamet başvurusu için bir sorun teşkil eder mi? teşekkürler.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba,
   uzun dönem ikamet izni başvurusunda bulunabilmek için aşağıda belirtilen koşulların karşılanması gerekmektedir.
   Son üç yıl içinde sosyal yardım almamış olmak
   Kendisi veya varsa ailesinin geçimini sağlayacak yeterli ve düzenli gelir kaynağına sahip olmak
   Geçerli sağlık sigortasına sahip olmak
   Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehdit oluşturmamak

 • İbrahim

  Merhaba. Benim ismim İbrahim. Ben Ahıska türküm. 2020 yılında, Kazakistandan Türkiyeye göç etmeyi planlıyorum. 2020 yılında Ahıska türkler için uzun dönem sağlanacak mı?

 • Amela Güler

  Merhaba ben bır sey soracaktım ben Türk vatandaşım İstanbulda yaşiyorum annem yabancı Srbıstanda yasıyor fakat 76 yasında ve yalnız kalamıyor ben onu yanıma almak istiyorum oturma izin nasil alirim ve sağlık hizmetleri yardım alabılırmıyım

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, Türk vatandaşı olduğunuz için annenize evinizde oturma izni alabilirsiniz, oturma izni aldıktan sonra da GSS (Genel Sağlık Sigortası) sistemine kayıt ettirip sağlık hizmetlerinden faydalandırabilirsiniz. Oturma izni başvurunuzu 900 TL ye isterseniz biz yapabiliriz.

 • Xeyam

  Merhaba. Ben Turkiyeye gelmek istiyorum. Arkadaşım bana dediki oturma iznine iptal geliyor. Dogrumu bu yoksa yok

Bir cevap yazın

how can we help you?

Our team knows English, Arabic, Russian and Francais languages.