imza yeni

Ev hizmetlerinde çalışacak yabancı uyruklu bakıcılara çalışma izni nasıl alınır?

Yaşlı bakımı için yabancıların çalışma izinleri

Yeni kanun ile evinde yabancı uyruklu bakıcı çalıştırmak isteyen kişiler için başlıca üç kıstas bulunmaktadır.

https://www.atakurumsal.com/wp-content/uploads/ev.png

1- Evinde 15 (ONBEŞ) yaşından küçük çocuğu bulunanlar çocuk bakıcısı olarak çalıştırma şartıyla izin alabilir.

2- Evinde veya birinci derece akrabası olması şartıyla başka bir evde 65 (ALTMIŞBEŞ) yaşından büyük birisinin genel bakımını yapması şartıyla izin alabilir.

3- 65 yaşından küçük ama hastalığı doktor raporu ile sabit olanlar ve onların birinci derece akrabası, ilgili kişinin bakımında çalıştırma şartıyla, yabancı uyruklu bakıcı çalışma izni çıkartabilirler.

Örnek vermek gerekirse; 55 yaşında bir anneniz var, anneniz kendi evinde oturuyor ve doktor raporu ile sabit bir rahatsızlığı var onun bakımı için  yabancı uyruklu bakıcı çalışma izni almak istiyorsanız doğru başvuru yapmanız durumunda, bakımı yapılacak kişi 65 yaşından küçük olsa da çalıştırmayı düşündüğünüz kişiye çalışma izni çıkartabilirsiniz. (2017)

Evinizde temizlikçi, bulaşıkçı, gündelikçi ve hizmetçi olarak yabancı personel çalıştıramazsınız. Sadece çocuk bakımı, yaşlı bakımı ve hasta bakımı için yabancı bakıcı çalıştırabilirsiniz.

 

 

Nelere dikkat etmelisiniz?

Çalıştırmayı düşündüğünüz yabancı bakıcının oturma izni olup olmadığı çok önemlidir. Oturma izni olan bakıcı için Çalışma İzni almak hem daha kolay hem de daha az maliyetli olmaktadır. Oturma izni olmayan personel adayınız için ilk önce oturma izni alıp sonra çalışma izni alabilirsiniz, lakin bu yöntemi çok pahalı ve uzun süren bir işlem olduğu için önermiyoruz. Bunun yerine yabancı personel adayınızı kendi ülkesine gönderip, oradaki Türk büyükelçiliği vasıtasıyla iznini çıkartmak daha ekonomik ve kısa süren bir işlem olacaktır.

Türkiye de çalışma izni ile ikamet eden yabancılar, yukarıdaki kıstasları sağlamaları şartıyla evlerinde yabancı personel çalıştırabilirler. 

Yurt İçi Başvurusu

Oturma izni olan yabancılar için yurt içinde başvuru yapabilirsiniz. Bunun için hazırlamanız gereken bilgi ve belgeler aşağıdaki gibidir.

Yurt içi çalışma izni başvurusu için gerekli Belgeler

https://www.atakurumsal.com/wp-content/uploads/bizdenfiyatalmadankararvermeyiniz1.jpg

 1. Ev Hizmetlerinde Yabancı Çalıştıracak İşveren Başvuru Dilekçe Örneği
 2. Yabancı Bakıcı nın Oturma izin belgesinin fotokopisi
 3. Yabancıya ait pasaport sureti (Türkçe tercüme gereklidir.)
 4. Yabancıya ait bir adet fotoğraf (Son altı ayda çekilmiş)
 5. İşverene ait nüfus cüzdanı fotokopisi
 6. İşverenin detaylı nüfus kayıt örneği ve muhtarlıktan alınmış yabancının çalışacağı adresi gösteren yerleşim yeri belgesi (Detaylı)
 7. Yabancının Oturma izin belgesinin fotokopisi

 

Yurt içi çalışma izni başvurusu için gerekli bilgiler

 • İşverenin e-devlet şifresi veya vekâletnamesi
 • İşverenin e-mail adresi:
 • Yabancının mezun olduğu okulun adı:
 • Yabancının mezun olduğu bölümün adı:
 • Yabancının telefon numarası:
 • Yabancının medeni hali:
 • Yabancının yurtdışı ikamet adresi:
 • Yabancının yurtiçi ikamet adresi:
 • Yabancının iş yerinde yapacağı görevle ilgili bilgi:
 • Türk vatandaşı yerine yabancı istihdam talebinin gerekçesi:

 

Yurt dışı Başvurusu

Oturma izni olmayan yabancılar için çalışma izni almak istiyorsanız eğer, personel adayınız kendi ülkesindeki Türk büyükelçiliğine başvurarak referans numarası almalı, bu referans numarası ile Türkiye de gerekli müracaatlar yapılmalıdır. Bunun için hazırlamanız gereken bilgi ve belgeler aşağıdaki gibidir.

Konsolosluk başvurusu için gerekli evraklar;

1- Konsolosluk başvuru dilekçesi

2- Belirli Süreli İş Sözleşmesi (Ev Hizmetleri) (iki nüsha düzenlenir, bir nüshası konsolosluğa verilir.

3- Noter onaylı taahhütname (işveren tarafından düzenlenir)

4- Doğum Belgesi (yabancı personel tarafından temin edilir)

5- Sabıka kâğıdı (yabancı personel tarafından temin edilir)

Yukarıdaki evraklar yabancı personel adayınız kendi ülkesinde ise kargo yoluyla gönderilir, personel adayınız Türkiye de ise, kendi ülkesinde giderken bir dosya haline getirilip kendisine verilmelidir. Personel adayınız kendi ülkesine gittiğinde Doğum belgesini ve sabıka kâğıdını bu dosyaya ekleyip Türk büyükelçiliğine teslim etmelidir.

Çalışma bakanlığı başvurusu için gerekli evraklar;

 1. Ev Hizmetlerinde Yabancı Çalıştıracak İşveren Başvuru Dilekçe Örneği
 2. Belirli Süreli İş Sözleşmesi(Ev Hizmetleri)
 3. Yabancı bakıcı’ya ait pasaport sureti
 4. Yabancı şahsa ait bir adet fotoğraf(Son 6 ay içinde çekilmiş olması gerekmektedir.)
 5. İşverene ait nüfus cüzdanı fotokopisi
 6. Bakımı yapılacak olan şahsın kimlik fotokopisi (Bakılacak kişi yaşlıysa sağlık belgesi de alınması gereklidir.)
 7. İşverenin nüfus kayıt örneği

 

Gerekli bilgiler;

Konsolosluktan alınan referans numarası:

 • İşveren adına e-devlet şifresi veya vekâletname:
 • İşveren adına e-mail adresi:
 • Yabancının mezun olduğu okulun adı:
 • Yabancının mezun olduğu bölümün adı:
 • Yabancı şahsın medeni hali:
 • Yabancı şahsın telefon numarası:
 • İşyerinde yapacağı görev ile ilgili bilgi:
 • Türk vatandaşı yerine yabancı istihdamı talebinin gerekçesi:

ÇALIŞMA İZNİ HARÇ ÜCRETLERİ

Yurtdışından yapılan başvurularda çalışma ve ikamet izin harçları çalışma vizesi alınırken yabancı şahıs tarafından Türk büyükelçiliğine yatıracaktır.

ÇALIŞMA İZNİ HARÇ TUTARLARI SÜRE 2016 YILI HARÇ TUTARI 2017 YILI HARÇ TUTARI KART BEDELİ
Süreli Çalışma İzin Belgesi

(Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir)

1 yıla kadar (1 yıl dahil)

Bir yılı aşan süreler için tam yıl harcı alınır).

500 TL 537,50 TL 63,00 TL
Süresiz Çalışma İzin Belgesi 5000 TL 5375,00 TL 63,00 TL
Bağımsız Çalışma İzin Belgesi 5000 TL 5375,00 TL 63,00 TL

Not: Bir yıldan fazla süreli izinlerde her yıl için 537,50 TL harç alınır.

Yurtiçinden yapılan çalışma izin başvurularında ve süre uzatımlarında izin belgesi düzenlenmeden önce çalışma izni ve ikamet izni harçlarının yatırılması gerekmektedir. Harçlar sadece T.C. Ziraat Bankası, T. Vakıflar Bankası, T. İş Bankası şubelerine yatırılabilmektedir.

 

6735 sayılı Kanunla getirilen yeni düzenleme ile çalışma izinleri ve çalışma izni muafiyetleri ikamet izin harcından muaf tutulmuştur.

Ev hizmetlerinde çalışan yabancı bakıcı personelin sigortası nasıl yapılır?

 

Sigorta işlemlerine ne zaman başvurulmalı?

Yabancı personelin çalışma izni onaylandıktan sonra 30 gün içerisinde T.C. Sosyal Güvenlik Kurumuna sigorta kaydının yapılması zorunludur

Sigorta işlemleri için nereye başvurulmalı?

Sigorta işlemleri için iş yeri adresinizin bağlı olduğu, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü’nden başvurabilirsiniz. Dilerseniz işlemleri herhangi bir muhasebeci de sizin adınıza yapabilir.

Başvuruda istenilen belgeler nelerdir?

*İş yeri bildirgesi

*İşverenin imza beyannamesi

*İşverenin nüfuz cüzdanı

*İşverenin ikametgâhı

*Yabancı Personelin çalışma izni

Yabancı uyruklu bakıcının sigortasını nasıl yapabilirim?

İşveren gerekli evraklar ile SGK’ya gider, evrakları teslim ederek işyeri sicil numarası ve e-bildirge şifresi alır. E-bildirge şifresi ile SGK’dan yabancı personelin işe girişi yapılır. İşe başlama tarihi olarak yabancı personelin çalışma izninin onaylandığı tarih yazılmalıdır.

Aylık prim ücretleri ne kadar?

Aylık prim ücreti ödemesi, indirimli ve indirimsiz olarak iki şekildedir. Prim ücretini indirimli ödeyebilmek için teşvik paketinden faydalanmanız gerekir.

Sigorta ücretini nereye yatırmalıyım?

Yabancı personel SGK prim ödemesi, normal vadesi (ilgili dönemin bir sonra ki ayın son gününe kadar) içerisinde istediğiniz bankaya yatırabilirsiniz.

Bildirge yapılması unutulur ise ne olur?

Bildirgenin hiç verilmemesi veya süresi içerisinde verilmemesi halinde bir asgari ücret ceza kesilir. Bu işlem bildirgenin verilmediği her ay için ayrı ceza uygulanmasına neden olur.

Sigorta ücreti yatırılmadığında faiz işlenir. Teşvik paketinden faydalanıyorsanız, bu hakkınızı yitirebilirsiniz. Personelinizin çalışma izni uzatma başvurusu yapılamaz.

İşyeri sicil numarası ve e-bildirge şifresi ile SGK’ya internetten bildirilebilir.

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ UZATMA BAŞVURUSU

Çalışma izinlerinin uzatılması başvurusu: Mevcut çalışma izninin bittiği tarihten geriye doğru en fazla iki aylık sürede olmak kaydıyla, izin süresi sona ermeden yapılması gerekmektedir. Çalışma izninin süresinin bitiminden 15 gün sonra yapılan uzatma başvuruları işleme alınmayacaktır.

HİZMET ÜCRETLERİMİZ

 

 • Ata Kurumsal Danışmanlık
 • DanışmanlıkDanışmanlık
 • Bakanlık BaşvurusuBakanlık Başvurusu
 • Konsolosluk BaşvurusuKonsolosluk Başvurusu
 • Süreç YönetimiSüreç Yönetimi
 • SGK YönetimiSGK Yönetimi
 • Ek Evrak TakibiEk Evrak Takibi
 • SMS HatırlatmaSMS Hatırlatma
 • Ev Hizmetleri

  Yurt İçi

 • 900 TL

  + KDV

 • Danışmanlık2 Ay
 • Bakanlık Başvurusu
 • Konsolosluk Başvurusu
 • Süreç Yönetimi
 • SGK Yönetimi
 • Ek Evrak Takibi
 • SMS Hatırlatma
 • Ev Hizmetleri

  Yurt Dışı

 • 1000TL

  +KDV

 • Danışmanlık2 Ay
 • Bakanlık Başvurusu
 • Konsolosluk Başvurusu
 • Süreç Yönetimi
 • SGK Yönetimi
 • Ek Evrak Takibi
 • SMS Hatırlatma
 • Ev Hizmetleri

  Transfer

 • 1100TL

  + KDV

 • Danışmanlık2 Ay
 • Bakanlık Başvurusu
 • Konsolosluk Başvurusu
 • Süreç Yönetimi
 • SGK Yönetimi
 • Ek Evrak Takibi
 • SMS Hatırlatma

Bizi 444 7 284 no’lu hattımızdan arayarak bilgi edinebilirsiniz.

 

imza yeni

 

 Yüzlerce Müşterimiz Yanılmış Olamaz 

İsterseniz Logoların Üstüne Tıklayarak Bizi Müşterilerimize Sorabilirsiniz.

1 Yorum

Soru Cevap

E-Posta Adresiniz Görünmeyecektir. Zorunlu Alanları Doldurunuz *


YASAL UYARI: Sitemizdeki içerikler yayınlanma tarihi ve saati GOOGLE tarafından indexlenerek kayıt altına alınmaktadır. Kaynak gösterilse dahi hiçbir içeriğimiz özel izin alınmadan kullanılamaz.