Alt İşveren Hizmeti

ATA KURUMSAL

“BİR TÜRK PEO (PROFESYONEL ALT İŞVEREN) ÇÖZÜMÜ”

 

BORDRO ŞEMSİYESİ

BORDRO ŞEMSİYEMİZ ALTINDA ÇALIŞANLAR GÜVENDE “PEO servislerimize katılın ve Ölçek etkinliğini kazanın” ATA Kurumsal, bordro, sosyal yardımlar ve çalışanların ücreti gibi yönettiğiniz insan kaynakları servisinin sorumluluklarına yardımcı olan bordro şemsiye servislerini sağlar. Ata Kurumsal ile ortaklık yaparak, Türkiye’de bulunan personelin bordrosunu etkin şekilde yönetin. Bordronuz ve vergilerinizle ilgili riskleri en aza düşürün, yasal olarak uyumlu kalın. Detaylar için bizimle iletişime geçin

FORMALİTELERLE- İZİNLERLE CANINIZI SIKMAYIN

Ata Kurumsalla ortaklık ettiğinizde, çalışma vizesi, sosyal güvenlik kaydı, vb. dahil istihdam formalitelerine canınızı sıkmanız gerekmez. Detaylar için bizimle iletişime geçin

YASAL OLARAK UYUMLU KALIN

Şemsiye bordrolama hizmetimiz, geçici görevlendirilen işçileriniz için tasarlanmıştır, Ata Kurumsal ile ortaklık ederek, birçok bordro ve vergiyle ilgili risklerden uzak olacaksınız. Ek olarak, ortak-işveren modelimiz, Türkiye İş kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve diğer tüm ilgili Türk mevzuatından kaynaklanan birçok yaygın riski en aza düşürmenize yardımcı olur. Çalışanlar, katılım tarihlerinden itibaren, Türkiye Sosyal Güvenlik Sisteminden faydalanmaya başlarlar. Detaylar için bizimle iletişime geçin

MALİYET ETKİN- PAYLAŞIM SORUMLULUKLARI

Ortak işveren modelimiz özellikle geçici olarak görevlendirilen işçiler tarafından kullanılmaktadır. Bu model kapsamında, bir Uluslararası Şirket olarak, Türkiye’de yerleşik olmanız gerekmez. Bir iştirak, irtibat ofisi veya şirketi kurmak için aylarca beklemeksizin Türkiye’de büyüme fırsatını yakalayabilirsiniz, ATA Kurumsal PEO hizmetleri, Türkiye’deki çalışanlarınızı uzaktan yönetmeniz için size uygun maliyet, güvenilir ve etkin çözümler sağlar. Detaylar için bizimle iletişime geçin

– TÜRKİYE BORDRO REHBERİ –

Daha genel olarak, kompleks bir sistem olarak görünmektedir, ancak, Türkiye’deki bordro verilerini ve istihdam vergilerini anlamak o kadar zor değildir (gerçekten!). Bu sayfada sunulan 2018 yılına ait sabit parametreler, Türkiye’deki temel bordo muhasebesini temsil etmektedir. Ancak, çalışanlara uygulanabilecek diğer yardımlar ve ödeneklerin olabileceğini lütfen dikkate alın. Aşağıdaki hesaplamalarda, günlük yemek, aile ve çocuk yardımları ve diğer istisnalar hariçtir. Ayrıca, aşağıdaki bilgilerin yalnızca bilgilendirme amacı için olduğunu da dikkate alın.

I-TÜRK YASALARI KAPSAMINDA ÜCRETİN VE VERGİLENDİRİLMESİNİN TANIMI

1. TÜRK MEVZUATI KAPSAMINDA ÜCRETİN TANIMI

Ücretin tanımı, birtakım ilgili Türk yasaları ve yönetmeliklerinde mevcuttur. Türkiye iş kanunun 32. Maddesi, ücreti aşağıdaki gibi tanımlar;

“Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır. ”

Ücretin daha detaylı tanımı, 193 sayılı Gelir Vergisi Yasasının 61. Maddesinde verilmektedir. Buna göre, ücret aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır;

“Ücret, işverene tabi belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.”

2. ÜCRETİN BİLEŞENLERİ

Türkiye İş Kanunun 32. Maddesine göre ücretin üç bileşeni vardır; (1) ücret yapılan işin karşılığı olarak ödenmelidir (2) ücret, bir işveren veya bir üçüncü tarafça ödenmelidir, (3) ücret nakit olarak ödenmelidir.

193 sayılı Gelir Vergisi yasasının 61. Maddesinin amacı için ücretin bileşenleri (1) bir işverene tabi olma, (2) spesifik bir iş yeriyle ilişkili olarak çalışma (3) verilen hizmetlerin karşılığı olarak ödeme alma şeklinde tanımlanmıştır.

3. ÜCRET VE MAAŞLARA VERGİ İŞLEMİ

Gelir Vergisi yasası kapsamında ücret olarak ele alınan tüm ödemeler, gelir vergisine tabidir. Ücrete ek olarak, ödenekler, primler, yıllık hediyeler, hediyeler, tazminatlar ve diğer teşvik primleri gibi tüm diğer ilgili gelirler de gelir vergisine tabidir.

Vergilendirilebilir gelir, brüt tutardan bazı izin verilen giderlerin kesilmesi sonrasında belirlenir. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 63 ve 89(1) maddesi kapsamında açıklanan bu kesintiler;

(1) çeşitli yasa veya yönetmeliklere göre yapılan yasal kesinti,

(2) sosyal güvenlik kurumuna yapılan primler ve katkılar.

(3) genel merkezleri, kayıtlı merkez adresleri veya iş merkezleri Türkiye’de olan Türkiye’de yerleşik özel sigorta ve emeklilik şirketleri için eşleri ve/veya çocukları adına veya kendi adlarına çalışanlara tarafından ödenen hayat sigortası primlerinin %50’si, toplam kesilen prim tutarının asgari ücretin yıllık tutarı ve aylık gelirin %15’ini geçmemesi koşuluyla, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, annelik, doğum ve eğitim politikaları için kendi eşi ve/veya çocukları veya kendi adlarına çalışanlar tarafından ödenen sigorta primleri.

(4) Sendika üyeliğine yapılan ödemeler.

Ek olarak, aşağıdaki yardımlar (tam olarak veya kısmen) gelir vergisinden muaftır;

 • İşyerinde ve eklerinde ücretsiz yemek şeklinde işveren tarafından sağlanan yardımlar, vergilendirilebilir gelir kapsamından muaftır. İş yeri veya eklerinde ücretsiz yemek sağlamama durumunda, yemek fişini kullanma gibi dış sağlayıcılardan yemek servisini sağlamada, gelir vergisi muafiyeti, yalnızca yasayla belirlenen günlük limite kadar uygulanacaktır. (287 nolu Gelir Vergisi Tebliğine göre 2018 yılında 13 TL). Sonraki durumda (dışarıdan sağlamada), işverenin, yemek servisi sağlayıcısı veya aracıya doğrudan yemeklerin bedelini ödemesi gerekir. Yemek veya yemek yardımı altında çalışanlara doğrudan yapılan herhangi bir ödeme, gelir vergisine tabidir. (gelir vergisi kanunun 23. Maddesi (8. Bendi)
 • Doğum ve evlilikten dolayı çalışanlara ödenen yardımlar gelir vergisinden muaftır. Bu muafiyet, çalışanın iki aylık maaşıyla sınırlıdır. Bu limitin aşımındaki kalan tutar, gelir vergisine tabidir. (gelir vergisi kanunun 23. Maddesi (5. Bendi)
 • “Çocuk yardımı adıyla çalışanlara yapılan ödemeler, gelir vergisinden muaftır. Bu muafiyet, maksimum iki çocuk için uygulanır ve hükümet çalışanlarının aldığı tutarla sınırlıdır. (gelir vergisi kanunun 23. Maddesi (4. Bendi)

2018 yılı personel sosyal hakları ve muafiyetleri;

I. AŞAĞIDAKİ TUTARLAR, SOSYAL GÜVENLİK PRİMİNE TABİ DEĞİLDİR.

ÇOCUK YARDIMI (Maksimum iki çocuk için uygulanır)

01.01.2018 – 31.12.2018 — 35,55 TL

AİLE YARDIMI

01.01.2018 – 31.12.2018  — 177,75 TL

GÜNLÜK YEMEK YARDIMI

01.01.2018 – 31.12.2018 — 3,56 TL

II. AŞAĞIDAKİ TUTARLAR GELİR VERGİSİNDEN MUAFTIR

ÇOCUK YARDIMI (Maksimum iki çocuk için uygulanır)

01.01.2018 – 31.12.2018 — 0 – 6 Yaş için 44,62 TL, üzeri yaşlar için 23,81 TL

GÜNLÜK YEMEK YARDIMI

01.01.2018 – 31.12.2018 —14,00 TL

*Yukarıda sağlanan liste, kapsamlı değildir. Gelir vergisi ve sosyal güvenlik priminden muaf olan diğer giderler yardımlar veya ödemeler olabilir. Daha fazla bilgi için muhasebecinize danışın.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

Ücretliler için 1 Ocak 2008’den geçerli olarak, vergisiz bir minimum geçim indirimi mevcuttur. Ödenecek gelir vergisi (vergilendirilecek gelir), gelir vergisinden asgari geçim indirimi düşüldükten sonra hesaplanır.

Hesaplama, çalışanın ücretine bakmaksızın asgari ücrete göre yapılır. Asgari geçim indirimini hesaplarken, çalışanın aile yapısı ve medeni durumu dikkate alınır.

Hesaplama: mükellef için %50, çalışmayan eş için %10, birinci bakmakla yükümlü olunan iki çocuğun her birisi için %7.5 ve izleyen bakmakla yükümlü olunan her çocuk için %5.

MALULİYET İNDİRİMİ

Çalışma kapasitesinin en az %80’ini kaybeden çalışan, 1. Derece malul işçi, en az %60’ını kaybeden 2. Derece malul işçi, en az %40’ını kaybeden 3. Derece malul işçi olarak Kabul edilir. Gelir vergisini hesaplarken, aşağıdaki aylık indirimler, çalışanların vergilendirilebilir gelirine uygulanır.

 • 1. Derece malul için: 1000 TL
 • 2. Derece malul için: 530 TL
 • 3. Derece malul için: 240 TL

 

4. SINIRLI VERİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ OLAN İŞVERENLERCE ÖDENEN ÜCRETLERE DAİR VERGİ MUAFİYETİ [1]

 • 5520[2] sayılı Kurumlar Vergisinin madde 3(2)sine göre, ne genel merkezleri ne de iş merkezi Türkiye’de değilse şirketlerin [3] Türkiye’de sağlanan gelir için sınırlı vergi yükümlülüğü vardır. Tam yükümlü mükellef şirketler, kendi dünya çağındaki gelirleri üzerinden kurumlar vergisine tabidir.
 • Gelir vergisi kanunun 23(14). Maddesine göre, genel merkezleri ve iş merkezleri Türkiye’de yerleşik olmayan sınırlı sorumlu şirketlerde istihdam edilen çalışanlar,
 1.  Ücret, dışarıda üretilen kazançlar ve gelirlerden ödeniyorsa
 2.  Ücret, tabancı para birimi şeklide ödeniyorsa
 3.  Ücret Türkiye’de değerlendirilmiyorsa[4] gelir vergisinden muaftır.

[1]Gelir vergisi kanunu (193 sayılı yasa), sınırlı vergi yükümlülüğü ile tam vergi yükümlülüğü arasında ayrım yapar. Genel bir kural olarak, yerleşik mükellefler, kendi dünya çapındaki gelirleri için tam vergi yükümlülüğüne tabidir. (madde 3) yerleşik olmayan veri mükellefleri, Türkiye2de elde ettikleri gelirleri üzerinden vergilendirilir. Gelir vergisi kanunun amacı için, yerleşik mükellef, Türkiye’de yasal ikameti olan ve bir takvim yılı içinde ardışık olarak altı aydan daha fazla Türkiye’de kalan mükellefleri belirtir (madde 4)

[2] 26205 nolu ve 21.06.2006 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 5520 sayılı Kanun

[3] Kurumlar Vergisi Kanunun tüm konularına atıfta bulunur

[4] “değerlendirilen” terimi, maaş ödemelerinin, Türkiye’deki vergilendirilebilir karlara karşılık giderler olarak kullanıldığı durumları belirtir.

 

ATA KURUMSAL

“A TURKISH PEO SOLUTION”

PAYROLL UMBRELLA

EMPLOYEES ARE SAFE UNDER OUR PAYROLL UMBRELLA
“Join our PEO services and gain efficiencies of Scale”

ATA Kurumsal provides payroll umbrella services that assist you manage HR service responsibilities such as payroll, benefits and employees’ compensation. By partnering with Ata Kurumsal, administer payroll for staff located in Turkey efficiently. Minimize your payroll and tax related risks, stay legally compliant.

For Details Contact Us 

DON’T BOTHER WITH FORMALITIES – PERMITS

By partnering with Ata Kurumsal, you do not need to bother for employment formalities including work visa-permits, social security registration…etc

For Details Contact Us 

STAY LEGALLY COMPLIANT

Our payroll umbrella services designed for your temporary posted workers, by partnering with Ata Kurumsal, you will be free from many payroll & tax associated risks.
Additionally our co-employer model, helps you to minimize many common risks deriving from Turkish Labor Law, OHS Law, Social Security Legislation and all other relevant Turkish legislation.

Employees, starting from their joining date begin to benefıt from Turkish Social Security System

For Details Contact Us 

COST EFFECTIVE – SHARING RESPONSIBILITES

Our Co-Employer model especially used by temporary posted workers. Under this model, as an International Company you do not need to be located in Turkey. You can seize the opportunity to expand into Turkey without waiting for months to set up a subsidiary, liaison office or company, ATA Kurumsal PEO services provides you cost effective, reliable and effective solutions for managing remotely your employees in Turkey.

For Details Contact Us

 

– TURKISH PAYROLL GUIDE –

More usually it seems as a complex system, however it is not that difficult to understand payroll data and employment taxes in Turkey (Really!).  Fixed parameters of 2018 presented in this page represents basic payroll accounting in Turkey. However please note that there might be other benefits and allowances applicable to the employees. Below calculations excludes daily food, family and children allowances and other exemptions. Also please consider that, following information is for informational purposes only.

I – DEFINITION OF WAGE AND ITS TAXATION UNDER TURKISH LAW

 


1. DEFINITION OF WAGE UNDER TURKISH LEGISLATION

Definition of wage exists in a variety of relevant Turkish laws and regulations. Article 32 of Turkish labor law defines wage as;

“Wage is, in general terms, the amount of money to be paid in cash by an employer or by a third party to a person in return for work performed by him.”

More detailed definition of wage is given under the article 61 of the law no: 193 on Income Tax Law. Accordingly wage is defined as;

“Wage is a benefit provided by cash in kind and cash, represented by cash, in return of services performed by employees registered and subject to an employer. It does not change the true nature of wage by paying it under the names of indemnity, allowance, cash compensation (Financial Liability Indemnity), allocation, increment, advance, remuneration, attendance fee, premium, bonus, in return of an expense or determined by a particular percent of revenue provided not to have the attribute of a partnership. ”

2. COMPONENTS OF WAGE

In accordance with article 32 of Turkish Labor Law, there are three components of wage; (1) Wage should be paid in return for performed work, (2) wage should be paid by an employer or by a third party, (3) wage should be paid in cash.

For the purpose of law no: 193 on Income Tax, on article 61, components of wage are defined as; (1) being subject to an employer, (2) work in association with a specific place of business (3) being paid in return of services performed

3. TAX TREATMENT TO THE WAGE AND SALARIES

All payments, which are treated as wage under Income tax law, are subject to the income tax. As per article 61 of Turkish income tax law (law no. 193) in addition to wage, all other associated income such as allowances, bonuses, anniversary gifts, gratuities, commissions, premiums, compensations and other wage and salary related remunerations including benefits in kind at market value are also subject to the income tax.

Taxable income is determined after the deduction of some allowed expenditures from the gross amount. These deductions explained under article 63 and 89(1) of Law no: 193 on Income Tax as;

(1) Legal deduction made according to various laws or regulations,

(2) Premiums and contributions made to the social security institution.

(3) 50 % of life insurance premiums made by employees on their own behalf or on behalf of their spouse and/or children to private insurance and retirement companies which are resident in Turkey and whose headquarters, registered head offices or business centers are in Turkey, Insurance premiums made by the employees on their own behalf or on behalf of their spouse and/or children for death, accident, disease, disability, unemployment, maternity, birth and education polices provided that total amount premiums deducted shall not exceed %15 of monthly income and yearly amount of minimum wage.

(4) Payments made for labor union membership.

Additionally following benefits are (fully or partially) exempted from income tax;

 • Benefits, provided by the employer in the form of free meal within business place or its annexes are excluded from the scope taxable income. In the case of not providing free meal within business place or its annexes , obtaining meal service from the outside providers such as by using meal tickets, income tax exemption will be applicable only up to daily settled limit by law (In accordance with Income Tax General Communiqué with Serial no: 287, – 13 TL – in 2015) . In the latter case, employer required to pay the price for the meals directly to the meal service provider, or intermediary. Any payment made directly to the employees under the name of meal or food allowance is subject to income tax. (Article 23 (8) of Income tax law)
 • Benefits, paid to employees due to birth and marriage, are exempt from income tax. This exemption is limited up to two months’ salary of the employee. In the excess of this limit, remaining amount is subject to income tax. (Article 25(5) of income tax law)
 • Payments made to the employees in the name of ‘child benefits’ are exempt from income tax. This exemption is applicable for maximum two children and limited to the settled amount received by the government employees. (Article 25(4) of income tax law)

Employee benefits and their exemption amounts 2015;

I. FOLLOWING AMOUNTS ARE NOT SUBJECT TO SOCIAL SECURITY PREMIUM.

CHILD ALLOWANCE (Applicable max. for two children)

01.01.2018 – 31.12.2018 — 35,55 TL

FAMILY ALLOWANCE

01.01.2018 – 31.12.2018  — 164,70 TL

DAILY FOOD ALLOWANCE

01.01.2018 – 31.12.2018 — 3,29 TL

II. FOLLOWING AMOUNTS ARE EXEMPTED FROM INCOME TAX

CHILD ALLOWANCE  (Applicable max. for two children)

01.01.2018 – 31.12.2018 — for 0 to 6 Years old 44,41 TL, above 22,20 TL

DAILY FOOD ALLOWANCE

01.01.2018 – 31.12.2018 —13,70 TL

*The list provided above is not exhaustive. There might be other expenses, benefits or payments that are exempt from income tax and social security premium. Please consult to your accountant for more information.

MINIMUM LIVING ALLOWANCE

Effective from January 1, 2008, a tax-free minimum living allowance is available for wage earners. Income tax payable (taxable income) is calculated after deducting MLA from the income tax.

Calculation is made on the basis of minimum wage regardless of the wage of employee. In calculation of the minimum living allowance, the marital status and the family composition of the employee is taken into account.

Calculation: 50% for the taxpayer, 10% for the spouse provided who is unemployed, 7.5% each for the first two dependent children, and 5% each for the following dependent children.

DISABLEMENT DEDUCTION

The employee who lost working capacity at minimum 80 % is regarded as 1st degree disabled, minimum 60 % is 2nd degree disabled, minimum 40 % is 3rd degree disabled worker. In calculating income tax, the following monthly deductions are applicable to the taxable income of the employees.

 • For the 1st degree disabled 1000 TL
 • For the 2nd degree disabled 530 TL
 • For the 3rd degree disabled 240 TL

4.TAX EXEMPTION REGARDING TO THE WAGES PAID BY EMPLOYERS WITH LIMITED TAX LIABLITY[1]

 • In accordance with article 3(2) of Corporate Income Tax law numbered 5520[2], Corporations[3] have a limited tax liability for income deriving from Turkey if neither their registered office nor their business center is within Turkey. Full liability taxpayer corporations are subject to corporation tax on their worldwide income.
 • As per article 23(14) of Income tax law, employees working for limited liability corporations whose registered offices and business centers are not located in Turkey are exempt from income tax if; (this usually applies to the liaison offices)
 1. The wage is paid out from the earnings and revenues generated abroad.
 2. The wage is paid out in the form of foreign currency.
 3. Wage is not evaluated in Turkey.[4]

[1] Income tax law (Law no. 193) distinguishes limited tax liability and full tax liability. As a general rule, resident taxpayers are subject to full tax liability for their worldwide income. (art.3) Nonresident taxpayers are taxable on their income generated in Turkey. For the purpose of Income tax law, resident taxpayer refers to those who have legal residence in Turkey and who stay in Turkey more than six consecutive months within a calendar year. (art.4)

[2] Law No. 5520, Official Gazette of 21.06.2006, No. 26205.

[3] Refers to all subjects of Corporate Income Tax law.

[4] The term evaluated refers to the situations which salary payments are used as expenses against profits taxable in Turkey.

АТА КУРУМСАЛАТА КУРУМСАЛ

“РЕШЕНИЕ ПО РАСЧЕТУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И КАДРОВОМУ АДМИНИСТРИРОВАНИЮ В ТУРЦИИ”

Услуги аутсорсинга расчета заработной платы и кадрового администрирования в Турции

Пользуясь нашими услугами в сфере расчета заработной платы (Пайролл) и кадрового администрирования работники будут тщательно защищены.
Присоединяйтесь к нашим профессиональным услугам и повысьте эффективность вашего масштаба.

Ата Курумсал предлагает услуги аутсорсинга расчета заработной платы и кадрового администрирования, которые помогут Вам справиться с обязанностями Отдела Кадров такими как начисление заработной платы, льгот и выплаты компенсации сотрудникам. Сотрудничая с Ата Курумсал, вы сведете к минимуму риски по заработной плате и налогами, соблюдая все правовые нормы.

Для подробной информации, свяжитесь с нами.

Не заморачивайтесь с формальностями – разрешениями.

Сотрудничая с Ата Курумсал, вам не стоит беспокоиться по поводу рабочей визы, разрешения, социальной страховки и т.д.

Для подробной информации, свяжитесь с нами.

Соблюдение правовых норм.

Ата Курумсал оказывает спектр пайролл услуг для временных работников, так благодоря партнерству с Ата Курумсал , вы будете освобождены от многих проблем и снизите риски связанные с начислением заработной оплаты и налогов.
Кроме того, наша команда позволит Вам вести работу в соответствии с Законом о Труде в Турции, Законом об Охране труда, Законодатеьстве о социальном обеспечении и многих других соответствующих турецкому законодательству.

Работники, с первого рабочего дня могут могут воспользоваться страховкой турецкой системы государственного социального страхования.

Для подробной информации, свяжитесь с нами.

Выгодная сделка и совместная ответственность

Наша модель пайролл системы и кадрового администрирования для временных работников не требует открытия офиса в Турции. Вы сможете воспользоваться возможностью расширить рынок в Турции без открытия дочернего предприятия.

Для подробной информации, свяжитесь с нами.

 

– ТУРЕЦКИЙ ГИД ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ –

Обычно платежная система и расчеты являются сложной, однако это не так уж трудно понять данные платежной ведомости и налоги занятости в Турциию. Фиксированные параметры 2016, представленные ниже представляет собой основной расчет заработной платы в Турции. Однако обратите внимание, что могут существовать и другие льготы и пособия, применяемые к работникам. Ниже представленные расчеты исключают ежедневную пищу, пособия для семьи и детей и другие льготы. Также, примите во внимание, что последующая информация должна приниматься исключительно в информационных целях.

Выплаты и льготы работникам 2018;

I. Следующие суммы не подлежат вычетам по Социальному Обеспечению

Пособие на детей (Применяемое максимум на 2х детей)

01.01.2018 – 31.12.2018— 35,55 TL

СЕМЕЙНОЕ ПОСОБИЕ 

01.01.2018 – 31.12.2018  — 177,75 TL

ЕЖЕДНЕВНОЕ ПОСОБИЕ НА ПИТАНИЕ 

01.01.2018 – 31.12.2018 — 3,56 TL

II. Следущие суммы, освобожденного от подоходного налога 

ПОСОБИЕ НА ДЕТЕЙ (ПРИМЕНЯЕМОЕ МАКСИМУМ НА 2Х ДЕТЕЙ)

01.01.2016 – 31.12.2016 — с 0 to 6 лет  44,62 TL, выше 6 лет 23,81 TL

ЕЖЕДНЕВНОЕ ПОСОБИЕ НА ПИТАНИЕ 

01.01.2016 – 31.12.2016 —14,00 TL

* Указанный выше список не является исчерпывающим. Там могут быть и другие расходы, льготы или выплаты, которые освобождаются от уплаты налога на прибыль и выплаты социального обеспечения. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к вашему бухгалтеру.

ПОСОБИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА  

Начиная с 1 января 2008 года необлагаемый налогом пособие по обеспечению прожиточного минимума доступен для работающих по найму. Расчет производится на основе минимальной заработной платы независимо от заработной платы работника. При расчете  пособия по обеспечению прожиточного минимума учитывается семейное положение и состав семьи работника.

Расчет: 50% для налогоплательщика, 10% для супруга при условии, что он/она является безработным, 7,5% / аждый за первых двух детей-иждивенцев, и 5% для следующих зависимых детей.

ВЫЧЕТЫ ПО ИНВАЛИДНОСТИ

Сотрудник, который потерял работоспособность при минимум 80% рассматривается как 1-й степень инвалидности, минимум 60% 2-й степени инвалидности, минимум 40% 3-й степени инвалидности. При расчете налога на прибыль, следующие ежемесячные вычеты применяются к налогооблагаемому доходу работников (2014 г.).

 • Для 1 ой степени инвалидности 1000 TL
 • Для 2 ой степени инвалидности 530 TL
 • Для 3 ой степени инвалидности 240 TL

ATA KURUMSAL

“UNE SOLUTION PROFESSIONNELLE D’UNE ORGANIZATION PATRONALE TURQUE ”

PARAPLUIE SALARIAL (PAYROLL UMBRELLA)

LES EMPLOYÉS SONT SÛRS SOUS NOTRE PARAPLUIE SALARIAL.
“Joignez-vous à nos services d’organisation patronale et gagnez de l’éfficience d’échelle”

ATA Kurumsal fournit des services de parapluie salarial qui vous aident à gérer les responsabilités des services de RH comme la paie, les avantages et la rémunération des employés. En s’associant avec ATA Kurumsal vous administrez efficacement la paie du personnel situé en Turquie. Réduisez au maximum les risques liés à la paie et les impôts, restez légalement conciliants.

Pour détails contactez-nous

NE VOUS ENNUYEZ PAS AVEC DES FORMALITÉS – PERMIS

En s’associant avec ATA Kurumsal il n’est pas nécessaire de vous vous ennuyiez avec les formalités d’emploi y compris permis et visas de travail, enregistrement à la sécurité social etc…

Pour détails contactez-nous

RESTEZ LÉGALEMENT CONCILIANTS

Nos services de parapluie salarial sont dessinés pour vos travailleurs détachés temporaires, en partenariat avec ATA Kurumsal vous serez libres de plusieurs risques liés à la paie et les impôts. De plus, notre modèle de co-employeur vous aide à réduire au maximum beaucoup des risques communs résultants de la Loi Turque du Travail, la Loi sur La Santé et Sécurité Professionnelle, la Législation de Sécurité Sociale et de toutes les autres lois turques pertinentes. Les employés, à partir de leur premier jour commencent à bénéficier du Système Turc de Sécurité Sociale.

Pour détails contactez-nous

SOLUTION RENTABLE – PARTAGE DES RESPONSABILITÉS

Notre modèle de co-employeur est en particulier utilisé pour les travailleurs détachés temporaires. Sous ce modèle, comme Entreprise Internationale vous ne devez pas être situés en Turquie. Vous pouvez saisir l’opportunité de développer en Turquie sans attendre pendant des mois pour mettre en place une filiale, un bureau ou une société de liaison. Les services professionnels de l’organisation patronal ATA Kurumsal vous fournissent des solutions rentables, fiables et efficaces pour la gestion à distance de vos employés en Turquie.

Pour détails contactez-nous

 

– GUIDE DE LA PAIE TURQUE –

Même si en général il paraît comme un système complexe, il n’est pas tellement difficile de comprendre les données de la paie et les impôts du revenu en Turquie (Vraiment !). Les paramètres fixes de 2018 présentés dans cette page représentent la comptabilité de la paie basique en Turquie. Cependant, veuillez noter qu’il est possible qu’il y ait d’autres bénéfices et allocations applicables aux employés. Les calculs suivants excluent la nourriture quotidienne, les allocations familials et des enfants et autres exemptions. Veuillez noter également que les données suivantes sont destinées à des fins d’information seulement.

payrollreadmap

I – DÉFINITION DU SALAIRE ET DE SES TAXATIONS EN VERTU DE LA LOI TURQUE

 


1. DÉFINITION DU SALAIRE SOUS LA LÉGISLATION TURQUE

La définition du salaire existe dans une variété de lois et règlements turcs. L’article 32 de la Loi Turque sur l’emploi définit le salaire comme;

“Salaire est, en termes généraux, le montant d’argent à payer en espèces par un employeur ou par tiers à une personne en contrepartie du travail qu’il a effectué. ”

Une définition plus détaillée est donnée dans l’article 61 de la loi n °193 sur l’Impôt sur le revenu. Donc, le salaire est défini comme;

“Salaire est un bénéfice fourni en espèces nature ou en espèces, représenté en espèces, en contrepartie des services rendus par des employés inscrits et soumis à un employeur. La vraie nature du salaire ne se peut modifier en payant aux noms d’indemnités, d’allocations, de rémunération en espèces (Responsabilité Financial d’indemnisation), de répartition, d’incrément, d’avance, de prime, en contrepartie d’une dépense ou déterminé par un pour cent du chiffre d’affaires notamment prévu de ne pas avoir l’attribut d’un partenariat. 

2. COMPOSANTS DU SALAIRE

Conformément à l’article 32 de la Loi Turque sur l’emploi, il y a trois composants du salaire ; (1) Le salaire doit être payé en retour pour un travail effectué, (2) le salaire doit être payé par un employeur ou par un tiers, (3) le salaire doit être payé en espèces.

Aux fins de la Loi turque n °193 sur l’impôt sur le revenu, dans l’article 61, les composants du salaire sont définis comme (1) être soumis à un employeur, (2) travailler dans un lieu d’emploi précis, (3) être payé en retour des services rendus.

3. IMPOSITION FISCALE AUX SALAIRES ET REVENUS

Tous les paiements, qui sont traités comme des salaires en vertu de la loi de l’impôt sur le revenu, sont soumis à l’impôt sur le revenu. Conformément à l’article 61 de la Loi Turque relative à l’impôt sur le revenu (Loi n. 193), en plus du salaire, tous les autres revenus associés tels que les indemnités, les primes, les cadeaux d’anniversaire, les pourboires, les commissions, les bonus, les avantages et l’autres rémunérations liés aux salaires et revenus, y compris les avantages en type de valeur marchante, sont aussi soumis à l’impôt sur le revenu.

Le revenu imposable est défini après la déduction de certaines dépenses possibles à partir du montant brut. Ces déductions sont expliquées dans les articles 63 et 89 (1) de la loi n ° 193 sur l’impôt sur le revenu ;

(1) Déduction légale faite selon diverses lois et règlements,

(2) Les primes et les contributions faites à l’institution de la Sécurité Sociale

(3) Le 50% des primes d’assurance-vie faites par les employés pour leur propre compte ou pour le compte de leur conjoint et / ou de ses enfants aux compagnies d’assurance et de retraite privés qui sont fondées en Turquie et dont le siège social et centre d’affaires sont en Turquie , les primes d’assurance effectuées par les employés pour leur propre compte ou pour le compte de leur conjoint et / ou de ses enfants en cas de décès, d’accident, de maladie, d’invalidité, de chômage, de maternité, de naissance et de politiques d’éducation à condition que le total des primes du montant déduit ne doit pas dépasser le 15% du revenu mensuel et du montant annuel du salaire minimum.

(4) Les paiements effectués pour l’adhésion au syndicat professionnel.

En outre les avantages suivants sont (totalement ou partiellement) exemptées de l’impôt sur le revenu;

 • Des avantages, fournis par l’employeur sous forme de repas gratuit dans le lieu de travail ou ses locaux sont exclus du revenu imposable d’employé. Dans le cas de n’avoir pas un repas gratuit dans le lieu de travail ou ses locaux, et par l’obtention d’un service de repas par des fournisseurs externes comme par exemple en utilisant des billets de repas, l’exonération de l’impôt sur le revenu sera applicable seulement jusqu’à la limite quotidienne réglée par la loi (conformément à l’impôt général sur le revenu communiqué dans le N ° de série : 287, – 13 TL – en 2015). Dans ce dernier cas, l’employeur doit payer le prix pour les repas directement au fournisseur du service de repas, ou à l’intermédiaire. Tout paiement effectué directement aux employés sous le nom de l’indemnité de repas ou de la nourriture est assujetti à l’impôt sur le revenu. (Article 23 (8) de la loi de l’impôt sur le revenu)
 • Des avantages donnés aux employés en raison de naissance et de mariage, sont exonérés d’impôt sur le revenu. Cette exemption est limitée à la rémunération de deux mois de l’employé. Au-delà de cette limite, le montant restant est soumis à l’impôt sur le revenu. (Article 25 (5) de la loi de l’impôt sur le revenu)
 • Les paiements effectués aux employés au nom d’ « avantages pour les enfants » sont exonérés de l’impôt sur le revenu. Cette exemption est applicable pour un maximum de deux enfants et limitée au montant réglé reçue par les employés du gouvernement. (Article 25 (4) de la loi de l’impôt sur le revenu)

Les avantages du personnel et leur exonération en 2015;

I. LES MONTANTS SUIVANTS NE SONT PAS SOUMIS À LA PRIME DE LA SÉCURITÉ SOCIALE.

ALLOCATION D’ENFANT (Applicable pour max. deux enfants)

01.01.2018 – 31.12.2018 — 35,55 TL

ALLOCATION DE FAMILIE

01.01.2018 – 31.12.2018 — 177,75 TL

ALLOCATION DE NOURRITURE JOURNALIÈRE

01.01.2018 – 31.12.2018 — 3,56 TL

II. LES MONTANTS SUIVANTS SONT EXEMPTÉS DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

ALLOCATION D’ENFANT (Applicable pour max. deux enfants)

01.01.2018 – 31.12.2018 — for 0 to 6 Years old 44,62 TL, above 23,81 TL

ALLOCATION DE NOURRITURE JOURNALIÈRE

01.01.2018 – 31.12.2018 —13,00 TL

*La liste au-dessus n’est pas complète. Il se peut qu’ils existent d’autres dépenses, des avantages ou des paiements qui sont exclus de l’impôt sur le revenu et de la prime de la sécurité sociale. S’il vous plaît consultez votre comptable pour plus d’informations.

MINIMUM VITAL

En vigueur depuis le 1er Janvier 2008, un minimum vital non imposable est disponible pour les salariés. Le paiement de l’impôt sur le revenu est calculé en déduisant le Minimum Vital de l’impôt sur le revenu.

Le calcul est basé sur le salaire minimum, indépendamment du salaire de l’employé. Pendant le calcul de l’allocation du minimum vital, l’état civil et de la composition familiale de l’employé sont pris en compte.

Calcul : 50% pour le contribuable, 10% pour le conjoint fourni qui est au chômage, 7,5% pour chacun des deux premiers enfants dépendants et 5% pour chacun des enfants dépendants suivantes.

DÉDUCTION POUR L’INVALIDITÉ

L’employé qui a perdu la capacité de travail au minimum de 80% est considéré comme travailleur invalide de 1er degré, au minimum de 60% est invalide de 2ème degré et au minimum de 40% est invalide de 3ème degré. Pendant le calcul de l’impôt sur le revenu, les déductions mensuelles suivantes sont applicables au revenu imposable des employés (2014).

 • Pour l’invalide de 1er degré 1000 TL
 • Pour l’invalide de 2ème degré 530 TL
 • Pour l’invalide de 3ème degré 240 TL

4.EXEMPTION D’IMPÔT CONCERNANT LES SALAIRES PAYÉS PAR LES EMPLOYEURS D’ASSUJETTISSEMENT LIMITÉE À L’IMPÔT [1]

 • Conformément à l’article 3 de la Loi N °5520[2], sur l’impôt sur le revenu de l’entreprise, les sociétés[3] ont une obligation fiscale limitée pour les revenus provenant de la Turquie si ni leur siège social ni leur centre d’affaires sont en Turquie. Les sociétés contribuables de plein responsabilité sont soumis à l’impôt sur les sociétés quant à leur revenu mondial.
 • Conformément à l’article 23 (14) de la loi de l’impôt sur le revenu, les employés qui travaillent pour les sociétés de responsabilité limitée dont le siège social et les centres d’affaires enregistrés ne sont pas situés en Turquie sont exonérés de l’impôt sur le revenu si : (Cela généralement s’applique aux bureaux de liaison)
 1. Le salaire est payé par les bénéfices et les revenus générés à l’étranger.
 2. Le salaire est payé en la devise locale.
 3. Le salaire n’est pas évalué en Turquie.[4]

[1] La loi sur l’impôt sur le revenu (Loi no. 193) distingue la responsabilité fiscale limitée et la responsabilité fiscale complète. Comme règle général, les contribuables résidents sont soumis à l’obligation fiscale complète pour leur revenu mondial. (Art.3) Les contribuables non-résidents sont imposables quant à leurs revenus générés en Turquie. Dans le cadre de la loi d’impôt, comme contribuable résident se définie cette personne qui a un permis de résidence légal en Turquie et qui reste en Turquie plus de six mois consécutifs dans une année civile. (Art.4)

[2] Loi n ° 5520, Journal officiel du 21.06.2006, n ° 26205.

[3] Il concerne tous les sujets de la Loi relevant l’impôt sur le revenu des entreprises.

[4] Le terme évaluer se réfère aux situations dans lesquelles les paiements des salaires sont utilisés comme des dépenses contre un bénéfice imposable en Turquie.

ATA KURUMSAL

“A TURKISH PEO SOLUTION”

كشف رواتب المظلة

بكشف رواتب المظلة سنحفظ الموظفين في مأمن
“التحق بنا PEO خدماتنا وستكسب جدول الكفاءة “

نقدم لكم خدمات كشف رواتب المظلة والتي تساعدكم على إدارة خدمات ومسؤوليات الموارد البشرية منها كشف الرواتب، الأرباح و الموظفين والتعويضات ، بالمشاركة معنا ، لإدارة كشف رواتب لموظفين أكفاء متواجدين في تركيا، وسيكون ذلك بتخفيض الرواتب والمخاطر المعلقة بالضرائب بطرق قانونية ونظامية تماماّ

للتفاصيل تواصل معنا

لا تزعج نفسك بالتصاريح النظامية

بشراكتكم معنا فأنتم لن تحتاجون لإزعاج أنفسكم بالمعاملات الإجرائية بالإضافة إلى تأشيرة و إذن العمل ، وتسجيل الضمان الإجتماعي .. الخ

للتفاصيل تواصل معنا

البقاء بطريقة نظامية

كشفنا لخدمات رواتب المظلة مصممة لظروفكم أيا كانت ونشر الموظفين المؤقتين بالشراكة معنا، معنا ستكون معفي من العديد من الرواتب والمخاطر المتعلقة بالضرائب
بالاضافة إلى نماذج من مشاركة العمال ، تساعدكم لتقليص العديد من المخاطر الشائعة النابعة من نظام العمال، نظام الصحة والسلامة المهنية، نظام الضمان الإجتماعي و كل التشريعات ذات الصلة في النظام التركي.

الموظفين يبدأون في الإستفادة من نظام الضمان الإجتماعي التركي من تاريخ التحاقهم بالعمل

للتفاصيل تواصل معنا

التكلفة الفعلية ومشاركة المسؤولية

لدينا نموذج لعمل المشترك ويستعمل خصيصا للتوظيف المؤقت ،وبموجب هذا النموذج كشركة عالمية فأنت لن تكون في حاجة لتواجدك في تركيا ، بامكانك اغتنام و انتهاز الفرصة للتوسع في تركيا دون الانتظار عدة أشهر لإنشاء مكتب اتصال أو شركة تابعة، ATA KURUMSAL “PEO” نحن نقدم لكم خدمات التكلفة الفعلية والحقيقية و الحلول الفعالة لإدارة الموظفين التابعين لكم في تركيا عن بعد

للتفاصيل تواصل معنا

دليل كشف الرواتب التركي

حقيقةّ – عادة ما يبدو هذا النظام معقد ، ومع ذلك هو ليس بتلك الصعوبة لفهم بيانات الرواتب و ضرائب العمل ، وفي هذه الصفحة ستجدون العوامل الثابتة لعام 2017 ، ونستعرض بيانات  المحاسبة الأساسية في تركيا. يرجى الملاحظة أنه قد يوجد فوائد و بدلات تنطبق على الموظفين ، وأدناه ستجدون الحسابات ونستثني ونستبعد منها البدلات للوجبات اليومية, العائلة والأطفال وإعفاءات أخرى، كما نرجو أن يكون في الاعتبار بأن المعلومات المفصلة أدناه هي لغرض العلم والإستزادة فقط

payrollreadmap

تعريف الأجور وضرائبها في الأنظمة التركية

.تعريف الأجور في التشريعات التركية (I)

تعريف الأجر موجود في مجموعات متنوعة من قوانين ولوائح تركية ذات الصلة ، وتعرف المادة 32من قانون العمل التركي الأجور كالتالي

الأجور هي: بصفة عامة, المبلغ الذي يتقاضاه الموظف من صاحب العمل أو من طرف ثالث لشخص مقابل ما يؤديه من عمل

وورد تعريفاَ أكثر تفصيلا للأجور في نظام ضريبة الدخل في المادة 61 من القانون رقم 193.واعتمد على تعريف الأجور كالتالي

الأجر:هو الفائدة العينية أو النقدية متمثلة بطريقة نقدية مقدمة كعائد لخدمات وأداء الموظف المسجل لدى صاحب العمل. وبهذا هي لا تغير الحقيقة الفعلية للأجور بكونها تدفع تحت أي مسمى كان من تعويض، بدل، تعويضات نقدية (تعويض المسؤولية المالية)، حصة، ربح، قسط، مكافأة، رسوم حضور، علاوة، إمتياز، مقابل إنفاق أو تقدم مقابل نسبة مئوية من الإيرادات دون أن يكون شريك وليس له حصة منها

.عناصر الأجر (II)

وفقا لقانون العمل التركي في المادة 32 هناك ثلاثة عناصر للأجر

1.يجب أن يدفع الأجر مقابل أداء عمل

2.يجب أن يدفع الأجر عن طريق صاحب العمل أو طرف ثالث

3.يجب أن يدفع الأجر نقداَ

وفقأَ للقانون رقم 193 من نظام ضريبة الدخل المذكور في المادة 61 التي عرفت عناصر الأجر كالتالي

1.أن يكون تابع لصاحب العمل

2.أن يعمل في منظمة محددة العمل والمكان

3.أن يكون الدفع مقابل ما يؤدي من خدمات

.معاملة الضرائب للأجور والرواتب (III)

كل المدفوعات التي تعامل كأجور تحت بند القانون الضريبي هي موضوعة على ضريبة الدخل، وفقا للمادة 61 من نظام ضريبة الدخل التركي (قانون رقم 193) بالإضافة للأجور وكل ما يرتبط بالدخل مثل  الترقيات، البدلات ،المكافآت، هدايا الذكريات، أقساط، عمولات، والتعويضات وغيرها من الأجور والمكافآت  المرتبطة بالمرتبات بما في ذلك الإستحقاقات جميعها تخضع لنظام ضريبة الدخل

يتم تحديد الدخل الخاضع للضريبة بعد خصم بعض النفقات المسموح بها من المبلغ الإجمالي. وتم توضيح هذه النفقات في المادة 63 و 89 (1)من قانون ضريبة الدخل رقم 193 وهي كالتالي

: خصم قانوني وفقاَََ للأنظمة واللوائح المختلفة *

:المساهمات والعطايا للمؤسسات الأمنية والإجتماعية **

*** %50  من أقساط  التأمين الصحي للموظف و أزواجهم و/أو أطفالهم لشركات التأمين الخاصة و

شركات التقاعد الخاصة القائمة في تركيا وأيضاََ التي يقع مقرها الرئيسي في تركيا أو لها مراكز تجارية في تركيا، وأقساط التأمين التي فعلها موظف لنفسه أو عن زوجه  و/أو الأطفال ضد الموت، الحوادث، المرض، العجز، البطالة، الأمومة، والولادة و سياسات التعليم . بشرط أن لا يتجاوز المبلغ المخصوم من إجمالي الدخل الشهري 15% شهرياََ و أن لا يتجاوز المبلغ السنوي عن الحد الأدنى للأجور

:جميع المبالغ المدفوعة للإشتراك وعضوية إتحاد العمال ****

بالإضافة للميزات التالية (كلياَ أو جزئياََ) معفاة من ضريبة الدخل

الفوائد المقدمة من صاحب العمل  كوجبات مجانية داخل مكان أو مرفق لمكان العمل تستثنى من الدخل الخاضع للضريبة. وفي حالة الحصول على وجبة خارجية من مقدمي الخدمات كاستخدام تذاكر وجبة، سيستثنى من ضريبة الدخل ويكون قابل للتطبيق على شرط أن يكون في الحد المذكور في قانون اعتمادا على بيان ضريبة الدخل العام برقم تسلسلي :(287) بمبلغ 13 ليرة في عام 2017. وفي الحالة الأخيرة على صاحب العمل دفع ثمن الوجبات مباشرة إلى مقدم خدمة الوجبات أو لوسيط مقدم الخدمة أو دفعه مباشرة للموظفين تحت اسم وجبة الطعام أو بدل يخضع لضريبة الدخل .حسب(المادة 23 (8) من قانون ضريبة الدخل)

المساعدات أو الهدايا التي استحقها الموطفين بمناسبة الولادة والزواج. تعفى من ضريبة الدخل ويكون حدود هذا الإعفاء كحد أقصى راتب شهرين للموظف. في حال الزيادة عن هذا الحد تخضع هذه الزيادة لضريبة الدخل.حسب(المادة 25(5)من قانون ضريبة الدخل(

المبالغ المدفوعة للموظفين باسم مساعدات للطفل معفاة من ضريبة الدخل، وهذا الاعفاء ينطبق كحد أقصى على طفلين و محدود حسب ما هو ثابت لدى موظفين الحكومة.(المادة 25 (4) من قانون ضريبة الدخل)

مبالغ الاستحقاقات والمساعدات للموظفين والاعفاءات هذه لعام 2018

المبالغ التالية لا تخضع لأمتياز الضمان الإجتماعي .I

بدل للأطفال (يطبق بحد أقصى لطفلين):

من 01.01.2018 الى 31.12.2018 — 35,55 ليرة تركية

  بدل الأسرة

من01.01.2018 – 31.12.2018 — 177,75 ليرة تركية

بدل وجبة يومية

من 01.01.2018 – 31.12.2018 – 3.56 ليرة تركية

 المبالغ التالية معفاة من ضريبة الدخل .II

(بدل للأطفال (يطبق بحد أقصى لطفلين

01.01.2018 – 31.12.2018

للأطفال من 0-6 سنوات 44,62 ليرة تركية وفوق ال6 سنوات 23.81 ليرة تركية

بدل الوجبة اليومية

01.01.2018 – 31.12.2018 =14.00 ليرة تركية

القائمة المذكورة أعلاه ليست شاملة لكل النفقات والفوائد أو المدفوعات المعفاة من ضريبة الدخل و أقساط الضمان الإجتماعي. الرجاء إستشارة محاسبكم للحصول على مزيد من المعلومات *

الحد الأدنى لبدل المعيشة

إعتباراََ من 1 يناير 2008 . والحد الأدنى لبدل المعيشة معفاة من الضرائب وهو متاح لمن يتوظف بأجر يتم احتساب ضريبة الدخل (الدخل الخاضع للضريبة) بعد خصم الحد الأدنى لبدلات المعيشة من ضريبة الدخل

يتم الحساب على أساس الحد الأدنى للأجور بغض النظر عن أجر الموظف، في حساب الحد الأدنى لبدلات المعيشة يأخذ في الإعتبار كل من الحالة الإجتماعية و تركيبة اسرة الموظف في الحسبان

طريقة الحساب: 50% من دافع الضرائب، 10% للزوج العاطل عن العمل، 7.5% لكل من أول طفلين معالين و 5% لكل من باقي من الأطفال المعالين

الخصم للعجز

الموظف الذي فقد القدرة على العمل كحد أدنى 80% ينظر له كعاجز من الدرجة الأولى، و الموظف الذي يعتبر عاجز من الدرجة الثانية يكون كحد أدنى 60%، و الحد الأدنى للعاجز من الدرجة الثالثة هي 40%، وفي احتساب ضريبة الدخل ستكون الاستقطاعات والحسومات الشهرية التالية تطبق عليهم ويعتبرون خاضعين لدخل الموظفين

للعاجز من الدرجة الأولى 1000 ليرة تركية (a

للعاجز من الدرجة الثانية 530 ليرة تركية (b

للعاجز من الدرجة من الثالثة 240 ليرة تركية (c

 يكون الإعفاء الضريبي فيما يتعلق بالأجور التي يدفعها أصحاب العمل مسؤولية ضريبية محدودة .IV

أ/وفقا للمادة 3 (2) من قانون ضريبة الدخل على الشركات المرقمة بـ5520(2)، وشركات (3) لديها مسؤولية ضريبية الدخل المحدودة المستمدة من تركيا، إذا لم يكن أي مكتب مسجل بها و ليس لها اي مركز أعمال يوجد داخل تركيا، كل المسؤوليات لدافعي الضرائب من النقابات التي تخضع لها على دخلهم في جميع أنحاء العالم

ب/ووفقا للمادة 23(14) من قانون ضريبة الدخل، الموظفون الذين يعملون في الشركات ذات المسـؤولية المحدودة المكاتب والمراكز التجارية المسجلة الغير متواجدة في تركيا فهي معفاة من ضريبة الدخل (وهذه عادة ما تطبف على مكاتب الإتصال)

يتم دفع الأجور من الأرباح والإيرادات المحصلة من الخارج *

يتم دفع الأجور بعملة أجنبية **

 لم يتم تقييم الأجور في تركيا ***

أ) نظام ضريبة الدخل (القانون رقم 193) يصنف المسؤولية المحدودة للضرائب و المسؤولية الكاملة للضرائب كقاعدة عامة، لدافعين الضرائب المقيمين الذين يخضعون للمساءلة الضريبية الكاملة عن دخلهم في جميع أنحاء العالم (المادة 3)، الغير مقيمين الذين يدفعون الضرائب ستكون على الدخل الخاص بهم الذي نشأ في تركيا، والغاية من قانون ضريبة الدخل ونشير لدافعي الضرائب المقيمين الذين لديهم اقامة نظامية في تركيا واللذين اقاموا في تركيا أكثر من ستة أشهر متتالية في غضون سنة واحدة

ب) القانون رقم 5520 للجريدة الرسمية في 2006.06.21م برقم 26205

ج) يشارالى جميع ما يتبع نظام ضريبة الدخل للشركات

د)يشار لمصطلح تقدير الأوضاع في دفع الرواتب كمصاريف مقابل الأرباح الخاضعة للضريبة في تركيا

İletişim Formu

Yanda yer alan formu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.