Türkiye’de İkamet İzni

Dikkat: 15.04.2018  GÖÇ idaresi yeni almış olduğu karar ile Turistik ikamet izinlerinin uzatılmasına sınırlama getirmiştir, son 6 aylık gelirini gösteren belge ve Türkiye’de kalış nedenini belirten belgeyi temin edemeyen yabancıların ikamet izinleri uzatılmayacaktır, ayrıca aile yanına verilen ikamet izinlerine de kısıtlama getirilmiştir, aile yanında misafir oturma izinleri en fazla 6 aylık verilmektedir ve uzatılması yapılmamaktadır.

 

Genel bilgi

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilseniz ve Türkiye sınırları içinde 90 günden fazla kalmak istiyorsanız, oturma izni için başvurmanız gerekir. Eğer süresi geçerli bir vizeye sahipseniz, ülke sınırları içinde vizeniz sona ererse veya 90 günlük maksimum oturma süresini doldurduktan sonra, oturma iznine başvurabilirsiniz.

Türkiye’de yabancılara verilen oturma ( ikamet ) izinleri, başlıca şu kategorilerdedir:

 • Kısa süreli oturma izni (En fazla 1 yıl)
 • Aile birleşimi oturma izni (En fazla 2 yıl)
 • Öğrenci oturma izni (Öğrenim süresi boyunca)
 • Uzun süreli oturma izni (Kesin olmayan bir süre boyunca)
 • İnsani oturma izni (En fazla 1 yıl)
 • İnsan kaçakçılığı kurbanları için oturma izni (30 gün ile 6 ay arasında bir süreliğine düzenlenir, en fazla 3 yıl boyunca izin verilir)

Kısaca bu ikamet izni çeşitlerinden bahsedelim.

Kısa süreli oturma ( ikamet ) izni : 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 31 ve 33. maddeleri ve Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 28 ve 29. maddelerinde yapılan düzenleme ile, aşağıdaki kriterleri taşıyan yabancılara, kısa süreli oturma izni verilebilmektedir.

 • Bilimsel bir araştırma için ülkemize gelecek olan yabancılar,
 • Ülkemizde, konut, işyeri, arsa gibi taşınmaz bir mülke sahip olan yabancılar,
 • Ülkemizde iş kuracak olan yabancılar, iş kuracağı ortakları tarafından davet edilmesi halinde,
 • Hizmet içi eğitim programına katılacak olan yabancılar,
 • Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde, eğitim veya benzeri amaçlarla gelecek olan yabancılar,
 • Ülkemizi ziyaret amacıyla gelecek olan yabancılar, gezecekleri yerleri, ne kadar süre kalacaklarını, nerede kalacaklarını iletmeleri halinde,
 • Ülkemizde tedavi olacak yabancılara, kitlesel bir tehdit yaratmayacak hastalığı varsa,
 • Adli veya idari makamların talep veya kararlarına bağlı olarak Türkiye’de kalması gereken yabancılar,
 • Aile ikamet izni şartlarını kaybetmesi halinde, kısa dönem ikamet iznine geçirilecek olan yabancılar,
 • Türkçe öğrenmek isteyen ve bu sebeple ülkemize gelmek isteyen yabancılar,
 • Ülkemizde eğitim, staj, kurs gibi aktivitelere katılmak için, kamu kurumlarının talebiyle gelecek olan yabancılar,
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan yabancılar,

kısa dönem oturma izni alabilmektedir. Kısa dönem oturma izni süresi, en fazla 2’şer yıl olacak şekilde kullandırılır.

Aile oturma ( ikamet ) izni : 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 34 ve 37. maddeleri ve Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 30 ve 34. maddesinde yapılan düzenleme ile, aşağıdaki yabancılara, aile oturma izni verilmektedir.

 • Bir Türk ile evli olan yabancıya
 • Kendisinin ya da eşinin ergenlik çağına girmemiş olan yabancı çocuğuna,
 • Kendisinin ya da eşinin bağımlı olan yabancı çocuğuna

Aile oturma izni alan kişinin yabancı çocuğu, 18 yaşına kadar ücretsiz eğitim hakkına sahip olur.

Öğrenci oturma ( ikamet ) izni : 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 38 ve 41.  maddeleri ile Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 35 ve 39. maddelerinde yapılan düzenleme ile, öğrenci oturma izni alabilecek olan yabancılar şunlardır;

 • Aile ikamet izni olmayan yabancı çocuklar ( 18 yaşına kadar yararlanabilirler )
 • Ülkemizde bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora, Tıpta Uzmanlık Eğitimi (TUS), Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi (DUS) seviyelerinde eğitim görecek olan yabancılar.

Öğrenci oturma izni alacak olan yabancılara, öğrenim süresini geçmeyecek şekilde izin verilir.

Uzun süreli ( dönem ) oturma ( ikamet ) izni : 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 42 ve 45. maddeleri ve Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 40 ve 43. maddelerinde yapılan düzenleme ile, uzun dönem oturma izni alabilecek olan yabancılar şunlardır;

 • Türkiye’de aralıksız en az 8 yıl ikamet izniyle kalmış olan ya da Göç Politikaları Kurulunun belirlediği şartlara uygun olan yabancılara, bakanlığın verdiği onay ile valilikler tarafından uzun dönem ikamet izni verilebilir.
 • Mülteci, şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri ile, insani ikamet izni sahiplerine ve geçici koruma sağlananlara, uzun dönem ikamet iznine geçiş hakkı tanınmamaktadır.

İnsani oturma ( ikamet ) izni : 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 46 ve 47. maddeleri ve Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 44. maddesinde yapılan düzenleme ile, aşağıdaki şartlara uygun olan yabancılara, insani oturma izni verilmektedir;

 • Çocuğun, ülkemiz için çok faydalı olabileceği göz önüne alındığı durumlarda
 • Haklarında sınır dışı etme veya Türkiye’ye giriş yasağı kararı alındığı hâlde, yabancıların Türkiye’den çıkışları yaptırılamadığında ya da Türkiye’den ayrılmaları makul veya mümkün görülmediğinde,
 • Kanunun 55 inci maddesine göre, yabancı hakkında sınır dışı etme kararı alınmadığında,
 • Başvuru sahibinin, ilk iltica ülkesi veya güvenli üçüncü ülkeye geri gönderilmesi işlemlerinin devamı süresince
 • Olağanüstü durumlarda

İnsani oturma izni, gerekli görüldüğü takdirde valilikler tarafından, en fazla 1 yıl süre ile verilir ve duruma göre süre uzatılabilir.

İnsan kaçakçılığı mağduru yabancılara verilen oturma ( ikamet ) izni : 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 48 ve 49. maddeleri ve Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 45 ve 46.  maddelerinde yapılan düzenleme ile, insan kaçakçılığı mağduru olan yabancılara verilir. Valilikler tarafından verilen bu izin, 30 gün olarak düzenlenir. Gerekli görüldüğü hallerde 6’şar aylık sürelerle uzatılır. Ancak insan kaçakçılığı mağduru olan yabancılara verilecek ikamet izni, toplamda 3 yılı geçemez.

Yabancı oturma iznine nasıl başvurulur?

Türkiye’de oturma izni almak için kendi ülkenizdeki Türk konsolosluklarına müracaat etmeniz gerekir. Eğer anavatanınızdan ayrıysanız, bulunduğunuz ülkedeki konsolosluklar da bunun için doğru adrestir. Türkiye sınırları içerisindeyseniz de, bütün şehirlermizde bulunan valiliklerin, il göç idareleri üzerinden başvuru yapabilmeniz mümkündür.

Yabancı oturma izni için hangi belgeler gerekli?

 • Oturma iznine başvurmak isteyen yabancıların, bitiş süresine 60 günden daha fazla bir süre kalmış geçerli bir pasaport veya seyahat belgesine sahip olmaları gerekir. En az 4 adet vesikalık fotoğraf da istenen belgeler arasında yer alır. (İşinizi sağlama almak için 8 tane çektirebilirsiniz)
 • Vize belgeniz, varsa oturma izin başvuru formunuz ve başvuru bedelini bankaya yatırdığınıza dair dekontla birlikte başvuruda bulunabilirsiniz.
 • Başvuracağınız oturma izni çeşidine göre, ek belgelerinizi yanınızda bulundurmanız gerekebilir. İşvereninizden aldığınız sertifikalar, mezun olduğunuz okul, banka hesap dökümleri ve daha birçok belge, oturum izni almanıza yardımcı olabilir.
 • Oturma izni çeşidine ve başvuru sebebine göre değişmekle birlikte; başvurunuzun kabul edilmesi durumunda, 6 ay ila 5 yıl arasında bir süre boyunca, Türkiye sınırları içinde ikamet etme hakkına sahip olabilirsiniz. Tüm bu işlemler için harcamanız gereken ücret ise 60 € – 80 € arasında değişebilir.
 • Geçerli bir özel sağlık sigortasına sahip olmak,

başvuru esnasında aranan şartlardan biridir.

Başvurunuzun kabul edilmesiyle birlikte ( vatandaşı olduğunuz ülkeye göre değişebilir )  her ay 5 ila 10 $ arası bir ücreti, vergi daireleri veya bankalar aracılığıyla ödemeniz gerekir. Alacağınız ikamet izni yalnızca Türkiye’de yaşayabilmeniz içindir. Eğer Türkiye’de çalışıp para kazanmak istiyorsanız, yabancı çalışma iznine de başvurmanız gerekir.

Oturma izni nasıl yenilenir?

Oturum izninin süresinin bitmesine en fazla 60 gün kala, devlet dairelerine başvuruda bulunarak, oturum izni süresinin uzatılmasını talep edebilirsiniz. Hâlihazırdaki oturum izninizin süresi sona erse de, başvurunuz sonuçlanana kadar tarafınıza verilecek olan belgeyle Türkiye sınırları içinde ikamet etmeye devam edebilmeniz mümkündür. Başvurunuzun kabul edilmesi durumunda yeni oturum izni, eski oturum izninin bittiği süreden itibaren geçerli kabul edilecektir.

Ortada hiçbir sebep yokken, süresi dolmadan ikamet izninizi uzatmak istemeniz durumunda, sınır dışı edilme riskini de göze almanız gerekir.

Farklı bir oturma iznine başvurmak için neler gerekir ?

Bazı özel durumlarda farklı oturma izinleri için başvuru yapabilmeniz de mümkün. Örneğin; anne veya babanızdan birisi Türk vatandaşı ise, 18 yaşını geçtikten sonra kısa süreli oturum iznine başvurabilirsiniz. Bunun için karşılamanız gereken tek kriter, Türkiye’de en az 3 yıldır ikamet ediyor olmanızdır.

Bir Türk vatandaşından boşandıktan sonra da Türkiye’de yaşamaya devam etmek istiyorsanız, yine kısa süreli oturum izni talep edebilirsiniz. Eğer hiçbir adli sicil kaydınız yoksa ve Türkiye’de 3 yıldır yaşıyorsanız, başvurunuz kuvvetle muhtemel olumlu sonuçlanacaktır.

Uzun süreli oturma izni nasıl alınır?

Türkiye sınırları içinde uzun süreli oturum izni almak istiyorsanız, aşağıdaki kriterleri karşılıyor olmanız gerekir:

 • 8 yıl boyunca sürekli olarak Türkiye’de ikamet etmek
 • 3 yıl boyunca hiçbir sosyal yardım almamış olmak
 • Kendinizi ve ailenizi geçindirebilecek kadar düzenli gelir elde etmek
 • Adli sicil kaydınızın olmaması, topluma karşı bir tehlike teşkil etmemeniz

Bu kriterleri karşıladığınızı düşünüyorsanız, diğer yabancılar oturma izni çeşitlerinde gereken tüm belgelerin yanı sıra, mavi renkli ikamet tezkeresi ve vergi kimlik numaranızla başvuruda bulunabilirsiniz.

155 yorum

 • Arman

  Ankara uni ogrencisiyim uzatma basvurusu yaptim oturma iznim icin ama bi onceki oturma iznimi aldimda adres kaydimi nufus idaresine yapmam gerektini bilmiyordum suan dosyam degerlendirme asamasinda bi sorun yasama ihtimalim ne kadar? Adresim degismedi gecen seneki goc idaresine beyan etyim adreste ikamet ediyorum hala ve eksik belgem de yok.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, büyük bir ihtimalle kayıt yaptırmanız istenecek ve ardından başvurunuz kabul edilecektir, genellikle bu tip durumlarda sorun olmamaktadır.

 • Ahmet

  Merhaba, nişanlım için oturma izni başvurusu yaptım. İstanbulda randevu için mesaj gelecekmiş, gelmesi ne kadar sürer? Harç ve kart bedelini ne zaman yatırabilirim?

 • Alı hasanov

  Merhaba ….devletin çikardiği vatandaşlik kanunun da 250.000$ yatrim yapana vatandaşlil veriyor.benim sorum iş yeri dukkan alirken iş yerinin kat mülkiyeti olmasi şart mi? Veya sadece kat irtifaki olmasi yeterli midir?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı uygulaması hakkında müşterimiz haricinde hiç bir şekilde buradan veya telefon ile sorulan sorulara danışmanlık hizmet politikamız gereğince cevap vermemekteyiz. Ankara veya İstanbul ofisimize gelerek detaylı bilgi alabilirsiniz.

 • Ulviyye

  merhaba ben bi kere evli olmusum ayrilmisim ve 1bucuk yasinda oglum var. ve ayrildikdan sora 1senelik oturum izni aldim,suresi mayisda bitio.tekrar uzatma ala bilirmiyim?belirtmek istiyorumki cocuk tc ve velayeti bende.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, çocuğunuzun Türk vatandaşı olması ve velayetinizin olması sebebiyle oturma izni almanızda bir sorun olmayacaktır. Fakat GÖÇ idaresi bu kararını değiştirebilir.

 • Ahmet

  Merhaba, evliyim eşim japon. Eşimin kısa dönem ikametgah iznini uzattık.Bize tekrardan kısa dönem ikametgah alamıyacağımızı aile izni almamız gerektiğini söylediler. Şuan okuyorum bu sebeple çalışmıyorum. Aile izni alırken eşimin uluslararası banka hesabını göstersek yeterli olur mu? Eğer eşim Japonya’ya dönerse kaç ay sonra Türkiye’ye gelip tekrar kısa dönem ikametgah izni alabilir?

 • Qabil

  Salam aleykum.
  Doğrumudur ki, 60 yaşdan yuxarı olanlar oturma izni almadan Türkiyədə qala bilərlər?

 • seydi koçer

  Merhaba kolay gelsin benim eşim ispanyol vatandaşı 23 Aralık’ta nikahımız var.Eşimin oturum alması gerekir mi?Gerekirse nasıl bir yol izlemem gerekiyor?Evlendiğimiz zaman oturum hakkı elde ediyor mu?Şimdiden cevabınız için teşekkürler.İyi günler.

 • Metehan

  Merhaba babamın 16 ülkede yaşama izni varmış ancak 2005 yılında bitmiş şu anda yenileyebilir miyiz?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, yurt dışı oturum izinleri hakkında bilgimiz yok fakat 2005 yılında biten izinlerin yenilenmesi pek mümkün değildir.

 • Ayşe K.

  Merhaba iyi akşamlar Türkiye de okuyorum 5. Senem. Bir sene okulum uzadı. Azerbaycan vatandaşıyım burda vatandaşlık almak istiyorum. Vatandaşlık almak içinde 5 yıl ikamet etmek gerekiyor acaba bu 5 yıl öğrencilik için geçirdiğim beş yol dahil olur mu yani okulum bittiginde vatandaşlık alabilime hakkım var mı

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, okulunuz bittikten sonra ara vermeden size çalışma izni alacak bir iş bulabilirseniz vatandaşlık için başvuru yapabilirsiniz.

 • Medine

  Tekrar cevabınız için teşekkür ederim.Eşimin banka hesabı ve benim banka hesabını ayrı ayrı birlikte göstersek kabul edebilirler mi, gelir belgesi yerine? Kısa dönem ikametgah iznini en fazla 2 kez veriyorlarmış.

 • Medine

  Cevabınız için teşekkür ederim.Aile ikamrtfah izni için çalışmam şart mı? Bankadaki hesabımı gelir belgesi olarak göstersem yeterli olur mu?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, hayır kira veya faiz geliriniz varsa aile ikamet izni alabilirsiniz, direk olarak bankadaki mevduatınız yeterli olmayabilir.

 • Zumrud

  Merhaba 2 yil oturma izni veriliyormu?Adanada oturuyorum.Başvuru yaptim.Orda belirttim 2 yil diye yazdik.Eyer Adana göç idaresi vermiyoruz derlerse nereye muracaat etmemiz gerekiyor.Yani yasal mi vermemeleri?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, oturma izinleri başvurularının değerlendirilmesi tamamen GÖÇ idaresine bağlıdır, istedikleri sürede vermeye veya vermemeye yetkilidir, aldıkları karar yasaldır.

 • Medine

  Amerikan vatandaşı ile evliyim. Çalışmıyorum ama banka hesapımda yaklaşıl 6000 dolar var. 6 aylık aile ikametgah izni alabilir miyim?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, istediğiniz süre kısa olduğu için aile ikamet izni alamazsanız bile kısa dönem ikamet izni alabilirsiniz.

 • Cemile

  Mrba ben oturma iznim onaylandi ama kac gunde gelyo oturma izin karti araba almak istiyorum kaporasinida gecirdim yoksa ikamet olmasada arabayi kendi ismime alibilyormuyum

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, oturma izni başvurusu onaylanan yabancıların kartları genellikle 15-20 gün arasında gelmektedir, arabayla ilgili sorunuzun cevabını bilmiyoruz.

 • ali

  merhaba. ilk kez turistik ikamet izni alacağım. kiralık ev üzerinden Adana’da alabilirmiyim? İstanbul dışında başka bir şehirden almam mümkün mü ? Adana’da yaşıyorum

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, GÖÇ idaresi sürekli karar değiştirdiği için maalesef sorunuza cevap veremiyoruz, Adana GÖÇ idaresi ile görüşmenizi öneririz.

 • Ahmet

  Merhaba, ben Türk vatandaşıyım. Evliyim ve eşim Japon. Bugün bir seneliğine kısa dönem ikametgah iznini uzattık ama bundan sonra kısa dönem ikamet alamıyacağımızı, aile ikamet izni almamız gerektiğini söylediler. Ben şuan çalışmıyorum,tıp okuyorum ama eşimin bankasında yüklü miktarda para var ve ailesi her ay 12 bin tl yolluyor. Eşimin banka hesabını göstersek aile ikamet izni için yeterli olur mu?

 • Rena

  Merhabalar,

  Türkiyede ev alarak oturma izni alabiliyor muyuz? Bunun için bir fiyat limiti var mı?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, evet alabilirsiniz, ev üzerinde alınan oturma izinlerinde taban fiyat bulunmamaktadır.

   • Rena

    Teşekkürler, geri dönüş için. Benim şuan çalışma iznim var ama işten çıkmak istiyorum. İşten çıkmadan ev alırsam ona göre oturma iznini kesilmeden yenileyebiliyor muyum?

 • Ali

  Merhaba …Türk vatandaşliğina baş vuruda buluncam….çalişma iznim var…12 yil öğrenci olarak kesintisiz Turkiyede bulundum…lisans,doktora yaptim…..Turkiye dişinda ne kadar süreyi geçmemek lazim…6 ay mi ? 1 yil mi? Bir tek sizin site de 20.10.2017 tarhinde vatandaşlik kanununda değişiklik olduğu yaziyor bu kanun değişikliliğini başka hiç bi yerde bulmadim….bu konuda bilgi verirmsiniz …teşekkurler

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, evet son beş sene içinde bir seneden fazla Türkiye dışında bulunmamış olmanız gerekmektedir, ATA Kurumsal Danışmanlık olarak bizler senede 100 e yakın vatandaşlık başvurusu yapmaktayız, web sitemizde ki bilgiler en güncel bilgilerdir, yine de bilgilerin teyidi için nüfus müdürlüğü ile de görüşmenizi öneririz.

   • Ali

    Merhaba …sizin dediğinizi ilgili yerlere sordum….6 ay mi ? 1yil mi? İl göç idaresi ,nufus müdürlüğü,alo 199 vatandaşlik hattini aradim ve hepsine gittim sordum….bana 6 ay dediler….bizim elimize 1 yil diye bi kanun değişikliği gelmedi….sizin sitede 1 yil olduğu yaziyor …bu kanun değişikline linkini , nerden bula bilrim yardimci olurmusunuz….

    • Ata Kurumsal

     Merhaba, bu yeni değişmiş bir kanun bir değil yaklaşık bir yıl önce değişti, biz müşterilerimiz haricinde genelgeleri paylaşmıyoruz, araştırmanızı ısrarlı bir şekilde yapmanızı gerekirse bizi referans göstermenizi öneririz.

 • Sara

  Selam. Ben özbekistanliyim temiz ayında sinir dışı yapti. Şimdi nerden bilicam kaç sana yoksa ay koymuş. Özbekistan türk konsuluden belli deyimiş bilmek.

Bir cevap yazın