Türkiye’de İkamet İzni

GÖÇ idaresi yeni almış olduğu karar: GÖÇ idaresi 6458 sayılı kanunun 31-1 (e) bendi (Turizm amaçlı kalacaklar) çerçevesinde en fazla bir yıl süreliğine kısa dönem ikamet izni düzenlenen yabancıların turizm dışında haklı gerekçeler sunarak yeni bir ikamet izni kalış nedeni olmaması halinde 01.01.2020 tarihinden itibaren aynı amaçla ikamet izni talepleri uygun görülmeyecektir.

 

Genel bilgi

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilseniz ve Türkiye sınırları içinde 90 günden fazla kalmak istiyorsanız, oturma izni için başvurmanız gerekir. Eğer süresi geçerli bir vizeye sahipseniz, ülke sınırları içinde vizeniz sona ererse veya 90 günlük maksimum oturma süresini doldurduktan sonra, oturma iznine başvurabilirsiniz.

Türkiye’de yabancılara verilen oturma ( ikamet ) izinleri, başlıca şu kategorilerdedir:

 • Kısa süreli oturma izni (En fazla 1 yıl)
 • Aile birleşimi oturma izni (En fazla 2 yıl)
 • Öğrenci oturma izni (Öğrenim süresi boyunca)
 • Uzun süreli oturma izni (Kesin olmayan bir süre boyunca)
 • İnsani oturma izni (En fazla 1 yıl)
 • İnsan kaçakçılığı kurbanları için oturma izni (30 gün ile 6 ay arasında bir süreliğine düzenlenir, en fazla 3 yıl boyunca izin verilir)

Kısaca bu ikamet izni çeşitlerinden bahsedelim.

Kısa süreli oturma ( ikamet ) izni : 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 31 ve 33. maddeleri ve Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 28 ve 29. maddelerinde yapılan düzenleme ile, aşağıdaki kriterleri taşıyan yabancılara, kısa süreli oturma izni verilebilmektedir.

 • Bilimsel bir araştırma için ülkemize gelecek olan yabancılar,
 • Ülkemizde, konut, işyeri, arsa gibi taşınmaz bir mülke sahip olan yabancılar,
 • Ülkemizde iş kuracak olan yabancılar, iş kuracağı ortakları tarafından davet edilmesi halinde,
 • Hizmet içi eğitim programına katılacak olan yabancılar,
 • Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde, eğitim veya benzeri amaçlarla gelecek olan yabancılar,
 • Ülkemizi ziyaret amacıyla gelecek olan yabancılar, gezecekleri yerleri, ne kadar süre kalacaklarını, nerede kalacaklarını iletmeleri halinde,
 • Ülkemizde tedavi olacak yabancılara, kitlesel bir tehdit yaratmayacak hastalığı varsa,
 • Adli veya idari makamların talep veya kararlarına bağlı olarak Türkiye’de kalması gereken yabancılar,
 • Aile ikamet izni şartlarını kaybetmesi halinde, kısa dönem ikamet iznine geçirilecek olan yabancılar,
 • Türkçe öğrenmek isteyen ve bu sebeple ülkemize gelmek isteyen yabancılar,
 • Ülkemizde eğitim, staj, kurs gibi aktivitelere katılmak için, kamu kurumlarının talebiyle gelecek olan yabancılar,
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan yabancılar,

kısa dönem oturma izni alabilmektedir. Kısa dönem oturma izni süresi, en fazla 2’şer yıl olacak şekilde kullandırılır.

Aile oturma ( ikamet ) izni : 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 34 ve 37. maddeleri ve Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 30 ve 34. maddesinde yapılan düzenleme ile, aşağıdaki yabancılara, aile oturma izni verilmektedir.

 • Bir Türk ile evli olan yabancıya
 • Kendisinin ya da eşinin ergenlik çağına girmemiş olan yabancı çocuğuna,
 • Kendisinin ya da eşinin bağımlı olan yabancı çocuğuna

Aile oturma izni alan kişinin yabancı çocuğu, 18 yaşına kadar ücretsiz eğitim hakkına sahip olur.

Öğrenci oturma ( ikamet ) izni : 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 38 ve 41.  maddeleri ile Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 35 ve 39. maddelerinde yapılan düzenleme ile, öğrenci oturma izni alabilecek olan yabancılar şunlardır;

 • Aile ikamet izni olmayan yabancı çocuklar ( 18 yaşına kadar yararlanabilirler )
 • Ülkemizde bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora, Tıpta Uzmanlık Eğitimi (TUS), Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi (DUS) seviyelerinde eğitim görecek olan yabancılar.

Öğrenci oturma izni alacak olan yabancılara, öğrenim süresini geçmeyecek şekilde izin verilir.

Uzun süreli ( dönem ) oturma ( ikamet ) izni : 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 42 ve 45. maddeleri ve Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 40 ve 43. maddelerinde yapılan düzenleme ile, uzun dönem oturma izni alabilecek olan yabancılar şunlardır;

 • Türkiye’de aralıksız en az 8 yıl ikamet izniyle kalmış olan ya da Göç Politikaları Kurulunun belirlediği şartlara uygun olan yabancılara, bakanlığın verdiği onay ile valilikler tarafından uzun dönem ikamet izni verilebilir.
 • Mülteci, şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri ile, insani ikamet izni sahiplerine ve geçici koruma sağlananlara, uzun dönem ikamet iznine geçiş hakkı tanınmamaktadır.

İnsani oturma ( ikamet ) izni : 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 46 ve 47. maddeleri ve Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 44. maddesinde yapılan düzenleme ile, aşağıdaki şartlara uygun olan yabancılara, insani oturma izni verilmektedir;

 • Çocuğun, ülkemiz için çok faydalı olabileceği göz önüne alındığı durumlarda
 • Haklarında sınır dışı etme veya Türkiye’ye giriş yasağı kararı alındığı hâlde, yabancıların Türkiye’den çıkışları yaptırılamadığında ya da Türkiye’den ayrılmaları makul veya mümkün görülmediğinde,
 • Kanunun 55 inci maddesine göre, yabancı hakkında sınır dışı etme kararı alınmadığında,
 • Başvuru sahibinin, ilk iltica ülkesi veya güvenli üçüncü ülkeye geri gönderilmesi işlemlerinin devamı süresince
 • Olağanüstü durumlarda

İnsani oturma izni, gerekli görüldüğü takdirde valilikler tarafından, en fazla 1 yıl süre ile verilir ve duruma göre süre uzatılabilir.

İnsan kaçakçılığı mağduru yabancılara verilen oturma ( ikamet ) izni : 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 48 ve 49. maddeleri ve Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 45 ve 46.  maddelerinde yapılan düzenleme ile, insan kaçakçılığı mağduru olan yabancılara verilir. Valilikler tarafından verilen bu izin, 30 gün olarak düzenlenir. Gerekli görüldüğü hallerde 6’şar aylık sürelerle uzatılır. Ancak insan kaçakçılığı mağduru olan yabancılara verilecek ikamet izni, toplamda 3 yılı geçemez.

Yabancı oturma iznine nasıl başvurulur?

Türkiye’de oturma izni almak için kendi ülkenizdeki Türk konsolosluklarına müracaat etmeniz gerekir. Eğer anavatanınızdan ayrıysanız, bulunduğunuz ülkedeki konsolosluklar da bunun için doğru adrestir. Türkiye sınırları içerisindeyseniz de, bütün şehirlermizde bulunan valiliklerin, il göç idareleri üzerinden başvuru yapabilmeniz mümkündür.

Yabancı oturma izni için hangi belgeler gerekli?

 • Oturma iznine başvurmak isteyen yabancıların, bitiş süresine 60 günden daha fazla bir süre kalmış geçerli bir pasaport veya seyahat belgesine sahip olmaları gerekir. En az 4 adet vesikalık fotoğraf da istenen belgeler arasında yer alır. (İşinizi sağlama almak için 8 tane çektirebilirsiniz)
 • Vize belgeniz, varsa oturma izin başvuru formunuz ve başvuru bedelini bankaya yatırdığınıza dair dekontla birlikte başvuruda bulunabilirsiniz.
 • Başvuracağınız oturma izni çeşidine göre, ek belgelerinizi yanınızda bulundurmanız gerekebilir. İşvereninizden aldığınız sertifikalar, mezun olduğunuz okul, banka hesap dökümleri ve daha birçok belge, oturum izni almanıza yardımcı olabilir.
 • Oturma izni çeşidine ve başvuru sebebine göre değişmekle birlikte; başvurunuzun kabul edilmesi durumunda, 6 ay ila 5 yıl arasında bir süre boyunca, Türkiye sınırları içinde ikamet etme hakkına sahip olabilirsiniz. Tüm bu işlemler için harcamanız gereken ücret ise 60 € – 80 € arasında değişebilir.
 • Geçerli bir özel sağlık sigortasına sahip olmak,

başvuru esnasında aranan şartlardan biridir.

Başvurunuzun kabul edilmesiyle birlikte ( vatandaşı olduğunuz ülkeye göre değişebilir )  her ay 5 ila 10 $ arası bir ücreti, vergi daireleri veya bankalar aracılığıyla ödemeniz gerekir. Alacağınız ikamet izni yalnızca Türkiye’de yaşayabilmeniz içindir. Eğer Türkiye’de çalışıp para kazanmak istiyorsanız, yabancı çalışma iznine de başvurmanız gerekir.

Oturma izni nasıl yenilenir?

Oturum izninin süresinin bitmesine en fazla 60 gün kala, devlet dairelerine başvuruda bulunarak, oturum izni süresinin uzatılmasını talep edebilirsiniz. Hâlihazırdaki oturum izninizin süresi sona erse de, başvurunuz sonuçlanana kadar tarafınıza verilecek olan belgeyle Türkiye sınırları içinde ikamet etmeye devam edebilmeniz mümkündür. Başvurunuzun kabul edilmesi durumunda yeni oturum izni, eski oturum izninin bittiği süreden itibaren geçerli kabul edilecektir.

Ortada hiçbir sebep yokken, süresi dolmadan ikamet izninizi uzatmak istemeniz durumunda, sınır dışı edilme riskini de göze almanız gerekir.

Farklı bir oturma iznine başvurmak için neler gerekir ?

Bazı özel durumlarda farklı oturma izinleri için başvuru yapabilmeniz de mümkün. Örneğin; anne veya babanızdan birisi Türk vatandaşı ise, 18 yaşını geçtikten sonra kısa süreli oturum iznine başvurabilirsiniz. Bunun için karşılamanız gereken tek kriter, Türkiye’de en az 3 yıldır ikamet ediyor olmanızdır.

Bir Türk vatandaşından boşandıktan sonra da Türkiye’de yaşamaya devam etmek istiyorsanız, yine kısa süreli oturum izni talep edebilirsiniz. Eğer hiçbir adli sicil kaydınız yoksa ve Türkiye’de 3 yıldır yaşıyorsanız, başvurunuz kuvvetle muhtemel olumlu sonuçlanacaktır.

Uzun süreli oturma izni nasıl alınır?

Türkiye sınırları içinde uzun süreli oturum izni almak istiyorsanız, aşağıdaki kriterleri karşılıyor olmanız gerekir:

 • 8 yıl boyunca sürekli olarak Türkiye’de ikamet etmek
 • 3 yıl boyunca hiçbir sosyal yardım almamış olmak
 • Kendinizi ve ailenizi geçindirebilecek kadar düzenli gelir elde etmek
 • Adli sicil kaydınızın olmaması, topluma karşı bir tehlike teşkil etmemeniz

Bu kriterleri karşıladığınızı düşünüyorsanız, diğer yabancılar oturma izni çeşitlerinde gereken tüm belgelerin yanı sıra, mavi renkli ikamet tezkeresi ve vergi kimlik numaranızla başvuruda bulunabilirsiniz.

319 yorum

 • Aliya

  Merhaba,
  Turistik oturma iznine başvurdum ve randevuya gittim tüm evraklarımı verdim. göç idaresinin websitesine girip ( sonuçulandırıldı ve il göç idaresine etmem gerektiğini dair bir mesaj çıktı). soru şu: ne için cağırmış olabilirler? ayrıca telefonuma mesaj gelmedi ve kaç gün içerisinde gitmem lazım?
  başvurum iptal edilirse kaç gün içerisinde tekrar başvurabilirim?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, eksik evrak için çağırılmış olabilirsiniz, vize süreniz varsa tekrar oturma iznine müracaat edebilirsiniz.

 • Dildora

  Aile ikamet izni için belirtilen tarihten geç başvuruda olursa ne olacak?

 • Farida

  Merhaba.
  Ticari bağlantı kurmak ve iş ilişkilerini geliştirme amacından tam olarak kimler yararlanabilir? Bunun için şirket sahibi olmaya gerek var mı?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, Ticari bağlantı için yabancının geldiği ülkede ki çalıştığı veya sahibi olduğu firmanın bilgileri gereklidir, ayrıca bağlantı kurulacak firmaların listesi kalınacak süreninde belirtilmesi gereklidir, genellikle 3 aylık ikamet izni verilmektedir.

 • Mert hakan

  Mrb türkmenistan pasaportu türkiye giriş sayfası yırtılmış 1.5 senedir kacak durum da oturma izni nasıl alabiliriz

 • Ferid

  Merhaba.Türkiyede öğrenciyim universite benim yerime oturma iznine başvuru yapti 4 aydır daha oturma iznimi alamadım bu beni kaçak durumuna düşürürmü?

 • bagir ismayıl

  merhaba ben mart ayinda randevu aldim. randevuya kadar ulkeme giris cikis yapamazmiyim? ve ya nasıl izin alabilirim

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, randevu tarihine kadar olan ki sürede izin alıp yurt dışına çıkacak bir durum mümkün değildir, çıkarsanız oturma izninizi riske atarsınız önermiyoruz.

 • Cansu

  Merhaba, benim bi arkadaşım. Afganistan dan Turkiye ye geldi. Yaklaşık dört yıldır burada. Ikâmet izni sanırım gecti. Ne yapması gerekiyo. Almadığı takdirde yada uzattığı takdirde belli bi cezası oluyo mu?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, bahsettiğiniz yabancı şu an Türkiye’de kaçak pozisyonunda, yakanladığında sınır dışı edilir. Yabancı kendi isteği ilke gider 4 senelik kaçak cezası 3000-3500 TL yi öderse yeniden vize almak şartı Türkiye’ye gelebilir ve oturma iznine müracaat edebilir.

 • Asya

  Merhabalar,
  İki senelik ikamet başvurusu yapmama rağmen 1 senelik kart verdiler bana. 800 tl’ye yakın iki seneyi kapsayacak ödeme yaptım. Paramın geri kalanını geri almak istiyorum.Tüm ödemelerimin makbuzları duruyor. Nereye başvurmam gerektiğine emin olamadım.

 • Ayhanım

  Merhaba ben bir kere giriş çıkış yapmıştım oturma izin için iptal edildi şimdide üniversite öğrencisi olsamda alamıyorum acaba 2 nci kere giriş çıkış yapabilirmiyim bazı danışmanlıklar evet diyorlar ama ben sinir dışı olucam diye korkuyorum

 • Alican

  Merhaba bir arkadaş yaklaşık 2 yıl önce filipinden turistik vize ile geldi burda bır işe basladı restorantta 1 ay sonra bıraktı çalışma ıznı sozu verılmıstı yerıne getırılmedi kısa dönem uzatma talep ettı her Defaısnda ya eksık belge dedıler yada baska bısı uzun süredir ülkede yasal değil ülkede yasal olarak ikamet etmesi için ne yapılması yapması gerekir yardımcı olabilirmisiniz teşekkürler ?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, kendi isteği Türkiye’den çıkış yapması gereklidir, çıkışta kaçak kalınan sürenin cezası ödenmeli ve akabinde Türkiye’ye şartlı giriş yapıp oturma iznine müracaat edebilir.

 • melek

  Merhaba erkek arkadaşım yabancı, Türkçe kursu ikamet izni var ve ağustos ayında bitiyor. Ağustos ayından sonra evleneceğiz. Yeni çıkan kanuna göre ülkesine geri mi dönmesi gerekiyor. Nikah randevusu var ise ikameti biraz daha uzatılabilir mi?
  Ayrıca Yeni kanuna göre çıkış yapmadan türkçe öğrenim ikamet iznini çalışma iznine çevirebilir mi?
  Teşekkürler.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, dil kursu üzerinden alınmış ikamet izinleri çalışma iznine çevrilemez, ikamet bitmeden resmi nikah işlemlerinizi bitirmenizi öneririz.

 • Banu

  Merhaba
  Nişanlım Alman ve 90 günü 3 ay kadar gecirdi Türkiyede Bulgaristandan çıkış yapıp tekrar girebilir mi ayrıca para cezası ne kadar olur ?
  Yardımĺarınızı rica eder , iyi çalışmalar dilerim

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, 90 günlük ikamet veya vize ihlalinin cezası 600-900 TL arasındadır, Bulgaristan’a çıkış yapıp tekrar Türkiye’ye şartlı giriş yapılabilir.

 • Tara

  Merhaba, ben iran vatandasiyim 6senedir turkiyedeyim, mimarim, mimarlar odasinda websitesinde okudum yabanci mimarlar denklik alinca mimarlar odasinda uye olup ve serbest calismak icin kendilerine calisma izni cikarta biliyorlar. Sizden sorum uye oldukten sonra calisma izni icin neler yapmak gerekyor cunku goc idaresinin sitesinde bununla ilgili bilgi yazilmamis, tesekkurler

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, Türkiye’de Yabancılara çalışma izinleri belirli bir işyeri veya işletme üzerinden verilebilmektedir. Yabancılara istedikleri herhangi bir işyerinde çalışabilmesine imkân veren bir izin sistemi mevcut değildir. Çalışma izin başvurularının yabancı şahsı çalıştırmak isteyen işveren tarafından yapılması zorunludur.

 • Murat Tunçel

  Merhaba cevap verirseniz çok sevinirim, arkadaşın oturma izni 28 Aralık 2019 da bitiyor 1 ay önce uzatma talep etti 20 şubat 2020 ye randevu verilmiş, çalışma izni için başvuru yapıcak işvereni ama e-imza nın gelmesini bekliyor 28 Aralık dan sonra çalışma izni için başvuru yapmış olsa sorun olur mu

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, ikamet izni süresi bittikten sonra çalışma izni başvurusu yapılması durumunda çalışma bakanlığı onaylamaz, ikametin günü bitmeden başvuruyu yapmanızı öneririz, e-imza bir günlük bir sürede alınabilir bu kadar beklenmesine gerek yok, çalışma izninizi bize yaptırırsanız e imza kurulumlarını arkadaşlarımız 10 dakikada hallediyorlar.

Bir cevap yazın