Türkiye’de İkamet İzni

GÖÇ idaresi yeni almış olduğu karar: GÖÇ idaresi 6458 sayılı kanunun 31-1 (e) bendi (Turizm amaçlı kalacaklar) çerçevesinde en fazla bir yıl süreliğine kısa dönem ikamet izni düzenlenen yabancıların turizm dışında haklı gerekçeler sunarak yeni bir ikamet izni kalış nedeni olmaması halinde 01.01.2020 tarihinden itibaren aynı amaçla ikamet izni talepleri uygun görülmeyecektir.

 

Genel bilgi

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilseniz ve Türkiye sınırları içinde 90 günden fazla kalmak istiyorsanız, oturma izni için başvurmanız gerekir. Eğer süresi geçerli bir vizeye sahipseniz, ülke sınırları içinde vizeniz sona ererse veya 90 günlük maksimum oturma süresini doldurduktan sonra, oturma iznine başvurabilirsiniz.

Türkiye’de yabancılara verilen oturma ( ikamet ) izinleri, başlıca şu kategorilerdedir:

 • Kısa süreli oturma izni (En fazla 1 yıl)
 • Aile birleşimi oturma izni (En fazla 2 yıl)
 • Öğrenci oturma izni (Öğrenim süresi boyunca)
 • Uzun süreli oturma izni (Kesin olmayan bir süre boyunca)
 • İnsani oturma izni (En fazla 1 yıl)
 • İnsan kaçakçılığı kurbanları için oturma izni (30 gün ile 6 ay arasında bir süreliğine düzenlenir, en fazla 3 yıl boyunca izin verilir)

Kısaca bu ikamet izni çeşitlerinden bahsedelim.

Kısa süreli oturma ( ikamet ) izni : 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 31 ve 33. maddeleri ve Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 28 ve 29. maddelerinde yapılan düzenleme ile, aşağıdaki kriterleri taşıyan yabancılara, kısa süreli oturma izni verilebilmektedir.

 • Bilimsel bir araştırma için ülkemize gelecek olan yabancılar,
 • Ülkemizde, konut, işyeri, arsa gibi taşınmaz bir mülke sahip olan yabancılar,
 • Ülkemizde iş kuracak olan yabancılar, iş kuracağı ortakları tarafından davet edilmesi halinde,
 • Hizmet içi eğitim programına katılacak olan yabancılar,
 • Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde, eğitim veya benzeri amaçlarla gelecek olan yabancılar,
 • Ülkemizi ziyaret amacıyla gelecek olan yabancılar, gezecekleri yerleri, ne kadar süre kalacaklarını, nerede kalacaklarını iletmeleri halinde,
 • Ülkemizde tedavi olacak yabancılara, kitlesel bir tehdit yaratmayacak hastalığı varsa,
 • Adli veya idari makamların talep veya kararlarına bağlı olarak Türkiye’de kalması gereken yabancılar,
 • Aile ikamet izni şartlarını kaybetmesi halinde, kısa dönem ikamet iznine geçirilecek olan yabancılar,
 • Türkçe öğrenmek isteyen ve bu sebeple ülkemize gelmek isteyen yabancılar,
 • Ülkemizde eğitim, staj, kurs gibi aktivitelere katılmak için, kamu kurumlarının talebiyle gelecek olan yabancılar,
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan yabancılar,

kısa dönem oturma izni alabilmektedir. Kısa dönem oturma izni süresi, en fazla 2’şer yıl olacak şekilde kullandırılır.

Aile oturma ( ikamet ) izni : 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 34 ve 37. maddeleri ve Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 30 ve 34. maddesinde yapılan düzenleme ile, aşağıdaki yabancılara, aile oturma izni verilmektedir.

 • Bir Türk ile evli olan yabancıya
 • Kendisinin ya da eşinin ergenlik çağına girmemiş olan yabancı çocuğuna,
 • Kendisinin ya da eşinin bağımlı olan yabancı çocuğuna

Aile oturma izni alan kişinin yabancı çocuğu, 18 yaşına kadar ücretsiz eğitim hakkına sahip olur.

Öğrenci oturma ( ikamet ) izni : 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 38 ve 41.  maddeleri ile Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 35 ve 39. maddelerinde yapılan düzenleme ile, öğrenci oturma izni alabilecek olan yabancılar şunlardır;

 • Aile ikamet izni olmayan yabancı çocuklar ( 18 yaşına kadar yararlanabilirler )
 • Ülkemizde bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora, Tıpta Uzmanlık Eğitimi (TUS), Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi (DUS) seviyelerinde eğitim görecek olan yabancılar.

Öğrenci oturma izni alacak olan yabancılara, öğrenim süresini geçmeyecek şekilde izin verilir.

Uzun süreli ( dönem ) oturma ( ikamet ) izni : 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 42 ve 45. maddeleri ve Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 40 ve 43. maddelerinde yapılan düzenleme ile, uzun dönem oturma izni alabilecek olan yabancılar şunlardır;

 • Türkiye’de aralıksız en az 8 yıl ikamet izniyle kalmış olan ya da Göç Politikaları Kurulunun belirlediği şartlara uygun olan yabancılara, bakanlığın verdiği onay ile valilikler tarafından uzun dönem ikamet izni verilebilir.
 • Mülteci, şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri ile, insani ikamet izni sahiplerine ve geçici koruma sağlananlara, uzun dönem ikamet iznine geçiş hakkı tanınmamaktadır.

İnsani oturma ( ikamet ) izni : 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 46 ve 47. maddeleri ve Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 44. maddesinde yapılan düzenleme ile, aşağıdaki şartlara uygun olan yabancılara, insani oturma izni verilmektedir;

 • Çocuğun, ülkemiz için çok faydalı olabileceği göz önüne alındığı durumlarda
 • Haklarında sınır dışı etme veya Türkiye’ye giriş yasağı kararı alındığı hâlde, yabancıların Türkiye’den çıkışları yaptırılamadığında ya da Türkiye’den ayrılmaları makul veya mümkün görülmediğinde,
 • Kanunun 55 inci maddesine göre, yabancı hakkında sınır dışı etme kararı alınmadığında,
 • Başvuru sahibinin, ilk iltica ülkesi veya güvenli üçüncü ülkeye geri gönderilmesi işlemlerinin devamı süresince
 • Olağanüstü durumlarda

İnsani oturma izni, gerekli görüldüğü takdirde valilikler tarafından, en fazla 1 yıl süre ile verilir ve duruma göre süre uzatılabilir.

İnsan kaçakçılığı mağduru yabancılara verilen oturma ( ikamet ) izni : 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 48 ve 49. maddeleri ve Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 45 ve 46.  maddelerinde yapılan düzenleme ile, insan kaçakçılığı mağduru olan yabancılara verilir. Valilikler tarafından verilen bu izin, 30 gün olarak düzenlenir. Gerekli görüldüğü hallerde 6’şar aylık sürelerle uzatılır. Ancak insan kaçakçılığı mağduru olan yabancılara verilecek ikamet izni, toplamda 3 yılı geçemez.

Yabancı oturma iznine nasıl başvurulur?

Türkiye’de oturma izni almak için kendi ülkenizdeki Türk konsolosluklarına müracaat etmeniz gerekir. Eğer anavatanınızdan ayrıysanız, bulunduğunuz ülkedeki konsolosluklar da bunun için doğru adrestir. Türkiye sınırları içerisindeyseniz de, bütün şehirlermizde bulunan valiliklerin, il göç idareleri üzerinden başvuru yapabilmeniz mümkündür.

Yabancı oturma izni için hangi belgeler gerekli?

 • Oturma iznine başvurmak isteyen yabancıların, bitiş süresine 60 günden daha fazla bir süre kalmış geçerli bir pasaport veya seyahat belgesine sahip olmaları gerekir. En az 4 adet vesikalık fotoğraf da istenen belgeler arasında yer alır. (İşinizi sağlama almak için 8 tane çektirebilirsiniz)
 • Vize belgeniz, varsa oturma izin başvuru formunuz ve başvuru bedelini bankaya yatırdığınıza dair dekontla birlikte başvuruda bulunabilirsiniz.
 • Başvuracağınız oturma izni çeşidine göre, ek belgelerinizi yanınızda bulundurmanız gerekebilir. İşvereninizden aldığınız sertifikalar, mezun olduğunuz okul, banka hesap dökümleri ve daha birçok belge, oturum izni almanıza yardımcı olabilir.
 • Oturma izni çeşidine ve başvuru sebebine göre değişmekle birlikte; başvurunuzun kabul edilmesi durumunda, 6 ay ila 5 yıl arasında bir süre boyunca, Türkiye sınırları içinde ikamet etme hakkına sahip olabilirsiniz. Tüm bu işlemler için harcamanız gereken ücret ise 60 € – 80 € arasında değişebilir.
 • Geçerli bir özel sağlık sigortasına sahip olmak,

başvuru esnasında aranan şartlardan biridir.

Başvurunuzun kabul edilmesiyle birlikte ( vatandaşı olduğunuz ülkeye göre değişebilir )  her ay 5 ila 10 $ arası bir ücreti, vergi daireleri veya bankalar aracılığıyla ödemeniz gerekir. Alacağınız ikamet izni yalnızca Türkiye’de yaşayabilmeniz içindir. Eğer Türkiye’de çalışıp para kazanmak istiyorsanız, yabancı çalışma iznine de başvurmanız gerekir.

Oturma izni nasıl yenilenir?

Oturum izninin süresinin bitmesine en fazla 60 gün kala, devlet dairelerine başvuruda bulunarak, oturum izni süresinin uzatılmasını talep edebilirsiniz. Hâlihazırdaki oturum izninizin süresi sona erse de, başvurunuz sonuçlanana kadar tarafınıza verilecek olan belgeyle Türkiye sınırları içinde ikamet etmeye devam edebilmeniz mümkündür. Başvurunuzun kabul edilmesi durumunda yeni oturum izni, eski oturum izninin bittiği süreden itibaren geçerli kabul edilecektir.

Ortada hiçbir sebep yokken, süresi dolmadan ikamet izninizi uzatmak istemeniz durumunda, sınır dışı edilme riskini de göze almanız gerekir.

Farklı bir oturma iznine başvurmak için neler gerekir ?

Bazı özel durumlarda farklı oturma izinleri için başvuru yapabilmeniz de mümkün. Örneğin; anne veya babanızdan birisi Türk vatandaşı ise, 18 yaşını geçtikten sonra kısa süreli oturum iznine başvurabilirsiniz. Bunun için karşılamanız gereken tek kriter, Türkiye’de en az 3 yıldır ikamet ediyor olmanızdır.

Bir Türk vatandaşından boşandıktan sonra da Türkiye’de yaşamaya devam etmek istiyorsanız, yine kısa süreli oturum izni talep edebilirsiniz. Eğer hiçbir adli sicil kaydınız yoksa ve Türkiye’de 3 yıldır yaşıyorsanız, başvurunuz kuvvetle muhtemel olumlu sonuçlanacaktır.

Uzun süreli oturma izni nasıl alınır?

Türkiye sınırları içinde uzun süreli oturum izni almak istiyorsanız, aşağıdaki kriterleri karşılıyor olmanız gerekir:

 • 8 yıl boyunca sürekli olarak Türkiye’de ikamet etmek
 • 3 yıl boyunca hiçbir sosyal yardım almamış olmak
 • Kendinizi ve ailenizi geçindirebilecek kadar düzenli gelir elde etmek
 • Adli sicil kaydınızın olmaması, topluma karşı bir tehlike teşkil etmemeniz

Bu kriterleri karşıladığınızı düşünüyorsanız, diğer yabancılar oturma izni çeşitlerinde gereken tüm belgelerin yanı sıra, mavi renkli ikamet tezkeresi ve vergi kimlik numaranızla başvuruda bulunabilirsiniz.

277 yorum

 • Gunesh

  2020 yilinda ikamet izni verilirmi. Ilk basvuru

 • Tayirovich

  Merhabalar. Ben Özbekistan vatandaşıyım 28.10.2019 Türkiye’ye ilk son 5 yıldır ilk kez giriş yaptım oturma izni almadım çalışma izni için başvuru yapsam olurmu. Teşekkürler…

 • Leyla

  Merhaba.benim oturma izinim 1.03.2020 bitiyo.simdiden bas vurabilirmiyim acaba .bidebenim oz ablam calusma izinle turk vatadasi oldu bununla faydalanabilirmiyim uzatma

  izin almakta.tsk

 • Mira

  Merhaba. Oturma iznim mayıs ayında bitecek o zamana kadar çalışma izni alabilir miyim acaba? Yoksa 2020 den iyibaren verimeyecek mi ?

 • Serdar

  Merhaba, ben Türkmenistan uyrukluyum, çalışma izni ile resmî bir şekilde otelde çalışıyorum. 1 ay sonra çalıştığım otel kapandığında göre sigortam durdurulacak. Çalışma vizemin bitiş tarihi 19.02.2020 Ne zaman oturma izni için başvuru yapabilirim?

 • Atilla Doğru

  Merhaba. Eşimin Türk vatandaşı olması için 24.11.2018’de başvuru yaptık. Bugün itibarıyla işlem sonuçlanmadı. Vatandaşlık idaresinden aldığım bilgiye göre arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış ancak 2 aşama daha olduğu söylendi işlemin sonuçlanması için. Eşimin ikamet süresi 02.01.2020’de doluyor. Bu zamana kadar işlem sonuçlanmazsa ikamet iznini uzatma başvurusu yapmak gerekir mi? Ya da ikameti uzatmasak da işlem sonuçlanana kadar beklesek, diyelim ki Şubat 2020’de vatandaşlığı geldi, ikameti 2 Ocak’ta dolmuştu. Ne gibi bir cezai durumla karşılaşırız? Bir diğer sorum; ikamet izni 6 ay için uzatılabilir mi? Eşimin pasaportunun süresi Haziran 2020’ye kadar, sanırım 1 yıllık uzatma için süresi yetersiz. İlginize çok teşekkürler şimdiden.

 • Mohammed

  Merhaba
  Ben kısa dönem için başvurdum. Bir sebepeten dolayı Rededildi. Ve 10 gün içerisinde Türkiye’den çıkmam gerektiğini bana söylenmiş. Ben tekrar randevu aldım sorunsuz yeni İkamet iznimi aldım (18.10.2020)ye kadar Kısa Dönem ikamet iznim var. Yurt dışına çıkıp tekrar dönebilir miyim?

  Bir de İkamet iznimin iptal edilip edilmediğini nasıl öğrenebilirim?

  Teşekkürler

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, geçerli bir ikamet izni sahibi olduğunuz için, kartın üzerinde ki bitiş süresine kadar istediğiniz kadar giriş çıkış yapabilirsiniz. İkamet izninizin devam edip etmediğini 157 yi arayarak öğrenebilirsiniz.

 • Ayse

  Merhaba bende Eugenin sorusuna benzer bir soru soracağım. Ben 2017 yılında evlilik yolu ile vatandaş oldum. Eşim ve iki çocuğumla birlikte yaşamaya devam ediyoruz.

  Annem de 2016 Ocak tan bu yana Türkiye’de yaşıyor ve bize yardım ediyor. 2020 Haziranda da Annemin oturma izni süresi doluyor. Tekrar başvurup alma imkanımız olacak mı ?

 • Bilal

  Merhaba, ikamet iznim 01.02.2020 biticek ve benim çalışma iznimi başvurmuşlar, acaba hala ikamet iznimi uzatmak ihtiyacım var mı ?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, 2020 den sonra oturma izni uzatmaları kabul edilmeyeceği için çalışma iznizin çıkmasında başka bir çareniz bulunmamaktadır.

 • Lala

  merhaba.benim eşim sigortalı çalisiyor.ama mavi kimlik larti ile deyil turistik vizeyle ikamet aliyoruz.aigortali calisdigini gostererek uzatma ala bilir miyiz ?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, mavi kimlik kartı olmadan hiç bir yabancı sigortalı olarak çalışamaz, bu durumla ikamet izni uzatılmayacağı gibi anında deport edilirsiniz.

 • Mehmet

  Slm yeni bir yasaya göre her üc ayda gidip kendi ülkemdede üç ay kalıp tekrar dönüş yapmam grrekiyormuş dorumudur

 • Abbas

  Merhaba,
  Benim yüksek öğrenimin süresi 14.Ocak.2020 yılında bitiyor. Bunula ilgili elimde öğrenimin biteceğine dair bir belge var. Yükseköğrenim sonrası ikamet uzatma hakkımı kullanacağım.
  Şimdiden ikamet uzatmak için başvurabilirmiyim? Yoksa ancak o tarihten sonra mı?

 • Eugen

  Merhaba. Ben 2003 ten beri Turkiyedeyim gelip gidiyorum Annem T.C Vatandaşı. Son üç yıldır Turkiyede yoktum. Şimdi ise turizm amaçlı oturma izni 1,5 yıl doldurmak üzereyim. 2020/04 tarihine kadar aynı başvuruda bulunabilirmiyim yada vatandaşlık müracaat yapabilirmiyim ?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, vatandaşlık başvurusu yapamazsınız ama anneniz Türk vatandaşı olduğu için oturma izni almanızda veya uzatmanız da herhangi bir sorun olmayacaktır.

Bir cevap yazın