Türkiye’de İkamet İzni

G̶Ö̶Ç̶ ̶i̶d̶a̶r̶e̶s̶i̶ ̶6̶4̶5̶8̶ ̶s̶a̶y̶ı̶l̶ı̶ ̶k̶a̶n̶u̶n̶u̶n̶ ̶3̶1̶-̶1̶ ̶(̶e̶)̶ ̶b̶e̶n̶d̶i̶ ̶(̶T̶u̶r̶i̶z̶m̶ ̶a̶m̶a̶ç̶l̶ı̶ ̶k̶a̶l̶a̶c̶a̶k̶l̶a̶r̶)̶ ̶ç̶e̶r̶ç̶e̶v̶e̶s̶i̶n̶d̶e̶ ̶e̶n̶ ̶f̶a̶z̶l̶a̶ ̶b̶i̶r̶ ̶y̶ı̶l̶ ̶s̶ü̶r̶e̶l̶i̶ğ̶i̶n̶e̶ ̶k̶ı̶s̶a̶ ̶d̶ö̶n̶e̶m̶ ̶i̶k̶a̶m̶e̶t̶ ̶i̶z̶n̶i̶ ̶d̶ü̶z̶e̶n̶l̶e̶n̶e̶n̶ ̶y̶a̶b̶a̶n̶c̶ı̶l̶a̶r̶ı̶n̶ ̶t̶u̶r̶i̶z̶m̶ ̶d̶ı̶ş̶ı̶n̶d̶a̶ ̶h̶a̶k̶l̶ı̶ ̶g̶e̶r̶e̶k̶ç̶e̶l̶e̶r̶ ̶s̶u̶n̶a̶r̶a̶k̶ ̶y̶e̶n̶i̶ ̶b̶i̶r̶ ̶i̶k̶a̶m̶e̶t̶ ̶i̶z̶n̶i̶ ̶k̶a̶l̶ı̶ş̶ ̶n̶e̶d̶e̶n̶i̶ ̶o̶l̶m̶a̶m̶a̶s̶ı̶ ̶h̶a̶l̶i̶n̶d̶e̶ ̶0̶1̶.̶0̶1̶.̶2̶0̶2̶0̶ ̶t̶a̶r̶i̶h̶i̶n̶d̶e̶n̶ ̶i̶t̶i̶b̶a̶r̶e̶n̶ ̶a̶y̶n̶ı̶ ̶a̶m̶a̶ç̶l̶a̶ ̶i̶k̶a̶m̶e̶t̶ ̶i̶z̶n̶i̶ ̶t̶a̶l̶e̶p̶l̶e̶r̶i̶ ̶u̶y̶g̶u̶n̶ ̶g̶ö̶r̶ü̶l̶m̶e̶y̶e̶c̶e̶k̶t̶i̶r̶.̶

DİKKAT : İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİNE GÖRE 

08.09.2020

SAYI: 59277437-000-E 33144

Genelge kapsamında Turizm amaçlı ikamet izni kısıtlamasına tabi ülke vatandaşlarının ikamet izinlerinin uzatılmaması ve Covid 19 pandemisi sebebiyle ülkelerine çıkış yapamamaları nedeniyle ülkemizde illegal duruma düştükleri ve eğitim, sağlık gibi temel hizmetlere erişim noktasında çeşitli mağduriyetler yaşadıkları tespit edildiğinden pandemi koşullarının durumuna göre yeniden değerlendirme yapılmak üzere ‘turizm amaçlı ikamet izni kısıtlaması’ uygulaması ikinci bir talimata kadar askıya alınmıştır. 

 

Genel bilgi

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilseniz ve Türkiye sınırları içinde 90 günden fazla kalmak istiyorsanız, oturma izni için başvurmanız gerekir. Eğer süresi geçerli bir vizeye sahipseniz, ülke sınırları içinde vizeniz sona ererse veya 90 günlük maksimum oturma süresini doldurduktan sonra, oturma iznine başvurabilirsiniz.

Türkiye’de yabancılara verilen oturma ( ikamet ) izinleri, başlıca şu kategorilerdedir:

 • Kısa süreli oturma izni (En fazla 1 yıl)
 • Aile birleşimi oturma izni (En fazla 2 yıl)
 • Öğrenci oturma izni (Öğrenim süresi boyunca)
 • Uzun süreli oturma izni (Kesin olmayan bir süre boyunca)
 • İnsani oturma izni (En fazla 1 yıl)
 • İnsan kaçakçılığı kurbanları için oturma izni (30 gün ile 6 ay arasında bir süreliğine düzenlenir, en fazla 3 yıl boyunca izin verilir)

Kısaca bu ikamet izni çeşitlerinden bahsedelim.

Kısa süreli oturma ( ikamet ) izni : 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 31 ve 33. maddeleri ve Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 28 ve 29. maddelerinde yapılan düzenleme ile, aşağıdaki kriterleri taşıyan yabancılara, kısa süreli oturma izni verilebilmektedir.

 • Bilimsel bir araştırma için ülkemize gelecek olan yabancılar,
 • Ülkemizde, konut, işyeri, arsa gibi taşınmaz bir mülke sahip olan yabancılar,
 • Ülkemizde iş kuracak olan yabancılar, iş kuracağı ortakları tarafından davet edilmesi halinde,
 • Hizmet içi eğitim programına katılacak olan yabancılar,
 • Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde, eğitim veya benzeri amaçlarla gelecek olan yabancılar,
 • Ülkemizi ziyaret amacıyla gelecek olan yabancılar, gezecekleri yerleri, ne kadar süre kalacaklarını, nerede kalacaklarını iletmeleri halinde,
 • Ülkemizde tedavi olacak yabancılara, kitlesel bir tehdit yaratmayacak hastalığı varsa,
 • Adli veya idari makamların talep veya kararlarına bağlı olarak Türkiye’de kalması gereken yabancılar,
 • Aile ikamet izni şartlarını kaybetmesi halinde, kısa dönem ikamet iznine geçirilecek olan yabancılar,
 • Türkçe öğrenmek isteyen ve bu sebeple ülkemize gelmek isteyen yabancılar,
 • Ülkemizde eğitim, staj, kurs gibi aktivitelere katılmak için, kamu kurumlarının talebiyle gelecek olan yabancılar,
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan yabancılar,

kısa dönem oturma izni alabilmektedir. Kısa dönem oturma izni süresi, en fazla 2’şer yıl olacak şekilde kullandırılır.

Aile oturma ( ikamet ) izni : 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 34 ve 37. maddeleri ve Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 30 ve 34. maddesinde yapılan düzenleme ile, aşağıdaki yabancılara, aile oturma izni verilmektedir.

 • Bir Türk ile evli olan yabancıya
 • Kendisinin ya da eşinin ergenlik çağına girmemiş olan yabancı çocuğuna,
 • Kendisinin ya da eşinin bağımlı olan yabancı çocuğuna

Aile oturma izni alan kişinin yabancı çocuğu, 18 yaşına kadar ücretsiz eğitim hakkına sahip olur.

Öğrenci oturma ( ikamet ) izni : 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 38 ve 41.  maddeleri ile Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 35 ve 39. maddelerinde yapılan düzenleme ile, öğrenci oturma izni alabilecek olan yabancılar şunlardır;

 • Aile ikamet izni olmayan yabancı çocuklar ( 18 yaşına kadar yararlanabilirler )
 • Ülkemizde bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora, Tıpta Uzmanlık Eğitimi (TUS), Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi (DUS) seviyelerinde eğitim görecek olan yabancılar.

Öğrenci oturma izni alacak olan yabancılara, öğrenim süresini geçmeyecek şekilde izin verilir.

Uzun süreli ( dönem ) oturma ( ikamet ) izni : 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 42 ve 45. maddeleri ve Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 40 ve 43. maddelerinde yapılan düzenleme ile, uzun dönem oturma izni alabilecek olan yabancılar şunlardır;

 • Türkiye’de aralıksız en az 8 yıl ikamet izniyle kalmış olan ya da Göç Politikaları Kurulunun belirlediği şartlara uygun olan yabancılara, bakanlığın verdiği onay ile valilikler tarafından uzun dönem ikamet izni verilebilir.
 • Mülteci, şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri ile, insani ikamet izni sahiplerine ve geçici koruma sağlananlara, uzun dönem ikamet iznine geçiş hakkı tanınmamaktadır.

İnsani oturma ( ikamet ) izni : 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 46 ve 47. maddeleri ve Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 44. maddesinde yapılan düzenleme ile, aşağıdaki şartlara uygun olan yabancılara, insani oturma izni verilmektedir;

 • Çocuğun, ülkemiz için çok faydalı olabileceği göz önüne alındığı durumlarda
 • Haklarında sınır dışı etme veya Türkiye’ye giriş yasağı kararı alındığı hâlde, yabancıların Türkiye’den çıkışları yaptırılamadığında ya da Türkiye’den ayrılmaları makul veya mümkün görülmediğinde,
 • Kanunun 55 inci maddesine göre, yabancı hakkında sınır dışı etme kararı alınmadığında,
 • Başvuru sahibinin, ilk iltica ülkesi veya güvenli üçüncü ülkeye geri gönderilmesi işlemlerinin devamı süresince
 • Olağanüstü durumlarda

İnsani oturma izni, gerekli görüldüğü takdirde valilikler tarafından, en fazla 1 yıl süre ile verilir ve duruma göre süre uzatılabilir.

İnsan kaçakçılığı mağduru yabancılara verilen oturma ( ikamet ) izni : 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 48 ve 49. maddeleri ve Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 45 ve 46.  maddelerinde yapılan düzenleme ile, insan kaçakçılığı mağduru olan yabancılara verilir. Valilikler tarafından verilen bu izin, 30 gün olarak düzenlenir. Gerekli görüldüğü hallerde 6’şar aylık sürelerle uzatılır. Ancak insan kaçakçılığı mağduru olan yabancılara verilecek ikamet izni, toplamda 3 yılı geçemez.

Yabancı oturma iznine nasıl başvurulur?

Türkiye’de oturma izni almak için kendi ülkenizdeki Türk konsolosluklarına müracaat etmeniz gerekir. Eğer anavatanınızdan ayrıysanız, bulunduğunuz ülkedeki konsolosluklar da bunun için doğru adrestir. Türkiye sınırları içerisindeyseniz de, bütün şehirlermizde bulunan valiliklerin, il göç idareleri üzerinden başvuru yapabilmeniz mümkündür.

Yabancı oturma izni için hangi belgeler gerekli?

 • Oturma iznine başvurmak isteyen yabancıların, bitiş süresine 60 günden daha fazla bir süre kalmış geçerli bir pasaport veya seyahat belgesine sahip olmaları gerekir. En az 4 adet vesikalık fotoğraf da istenen belgeler arasında yer alır. (İşinizi sağlama almak için 8 tane çektirebilirsiniz)
 • Vize belgeniz, varsa oturma izin başvuru formunuz ve başvuru bedelini bankaya yatırdığınıza dair dekontla birlikte başvuruda bulunabilirsiniz.
 • Başvuracağınız oturma izni çeşidine göre, ek belgelerinizi yanınızda bulundurmanız gerekebilir. İşvereninizden aldığınız sertifikalar, mezun olduğunuz okul, banka hesap dökümleri ve daha birçok belge, oturum izni almanıza yardımcı olabilir.
 • Oturma izni çeşidine ve başvuru sebebine göre değişmekle birlikte; başvurunuzun kabul edilmesi durumunda, 6 ay ila 5 yıl arasında bir süre boyunca, Türkiye sınırları içinde ikamet etme hakkına sahip olabilirsiniz. Tüm bu işlemler için harcamanız gereken ücret ise 60 € – 80 € arasında değişebilir.
 • Geçerli bir özel sağlık sigortasına sahip olmak,

başvuru esnasında aranan şartlardan biridir.

Başvurunuzun kabul edilmesiyle birlikte ( vatandaşı olduğunuz ülkeye göre değişebilir )  her ay 5 ila 10 $ arası bir ücreti, vergi daireleri veya bankalar aracılığıyla ödemeniz gerekir. Alacağınız ikamet izni yalnızca Türkiye’de yaşayabilmeniz içindir. Eğer Türkiye’de çalışıp para kazanmak istiyorsanız, yabancı çalışma iznine de başvurmanız gerekir.

Oturma izni nasıl yenilenir?

Oturum izninin süresinin bitmesine en fazla 60 gün kala, devlet dairelerine başvuruda bulunarak, oturum izni süresinin uzatılmasını talep edebilirsiniz. Hâlihazırdaki oturum izninizin süresi sona erse de, başvurunuz sonuçlanana kadar tarafınıza verilecek olan belgeyle Türkiye sınırları içinde ikamet etmeye devam edebilmeniz mümkündür. Başvurunuzun kabul edilmesi durumunda yeni oturum izni, eski oturum izninin bittiği süreden itibaren geçerli kabul edilecektir.

Ortada hiçbir sebep yokken, süresi dolmadan ikamet izninizi uzatmak istemeniz durumunda, sınır dışı edilme riskini de göze almanız gerekir.

Farklı bir oturma iznine başvurmak için neler gerekir ?

Bazı özel durumlarda farklı oturma izinleri için başvuru yapabilmeniz de mümkün. Örneğin; anne veya babanızdan birisi Türk vatandaşı ise, 18 yaşını geçtikten sonra kısa süreli oturum iznine başvurabilirsiniz. Bunun için karşılamanız gereken tek kriter, Türkiye’de en az 3 yıldır ikamet ediyor olmanızdır.

Bir Türk vatandaşından boşandıktan sonra da Türkiye’de yaşamaya devam etmek istiyorsanız, yine kısa süreli oturum izni talep edebilirsiniz. Eğer hiçbir adli sicil kaydınız yoksa ve Türkiye’de 3 yıldır yaşıyorsanız, başvurunuz kuvvetle muhtemel olumlu sonuçlanacaktır.

Uzun süreli oturma izni nasıl alınır?

Türkiye sınırları içinde uzun süreli oturum izni almak istiyorsanız, aşağıdaki kriterleri karşılıyor olmanız gerekir:

 • 8 yıl boyunca sürekli olarak Türkiye’de ikamet etmek
 • 3 yıl boyunca hiçbir sosyal yardım almamış olmak
 • Kendinizi ve ailenizi geçindirebilecek kadar düzenli gelir elde etmek
 • Adli sicil kaydınızın olmaması, topluma karşı bir tehlike teşkil etmemeniz

Bu kriterleri karşıladığınızı düşünüyorsanız, diğer yabancılar oturma izni çeşitlerinde gereken tüm belgelerin yanı sıra, mavi renkli ikamet tezkeresi ve vergi kimlik numaranızla başvuruda bulunabilirsiniz.

532 yorum

 • Avatar
  Turan

  Merhabalar, ben Azerbeycan vatandaşıyım ve yaklaşık 4 yıldır Türkiye de kaçak durumdayım. Daha önce oturma izni başvurusunda bulunmadım. Şimdi ülkeye çıkış giriş yapmadan oturma izni alabilir miyim yada sınırda uygulanan idari para cezasını ödediğim taktirde ülkeye ne zaman giriş yapabilirim ?

  • Avatar
   Ata Kurumsal

   Merhaba, bu durumunuzda çıkış giriş yapmadan ikamet izni almanız imkansızdır, 4 senedir ikamet ihlali yaptığınız için çıkışta 5 sene deport edilirsiniz. 5 seneden önce de Türkiye’ye hiç bir şekilde giriş yapamazsınız maalesef.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 • Avatar
  Emir T

  Merhabalar,

  Nisanlim Belaruslu, Turkiye’de daha onceden 30-30-30 olmak uzere 90 gun kalmisti, hatta biraz fazla kaldigi icin ceza odemistik ve sartli girisle gelip 1 senelik oturma izni almistik, noterden sorumlulugunu ustume almistim. Fakat bu sene oturma izinleri uzatilmiyormus.
  Bunun ustune aradigimiz danismanlar isterseniz tekrardan basvuralim, devlet de suan ne yapacagini bilmiyor, belki cikar dediler. Fakat sizin tekrardan notere gitmeniz lazim dediler ve ben 1 senedir sigorta yatirmadigim icin sizi noter kabul etmeyebilir annenizle denemek lazim dendi. Yabancilar sube ise hayir alamaz dedi ikinci oturma iznini. Biz de bunun ustune ikamet izni bitmeden once calisma izni basvurusu yaptik, yaptigimiz firma ise 3 ay gibi bi surede cevap aliriz demisti. Fakat 3 ayi gecti, pandemiden dolayi Ankara gec davraniyor ama %99 cikar diyorlardi Eylul icin. Eylule geldik simdi de diyorlar ki buyuk ihtimal kimsenin cikmayacak, akrobat olarak basvurmustuk. Sebebi de Turkiye’deki issizlikmis. Bizim halimiz vaktimiz yerinde sadece kavusmak istiyoruz. 1 ay once cikis yapti (6 gunluk bi ceza odedik yine) ve suan nasil kavusabiliriz? Sistemde hala degerlendirme surecinde yaziyor calisma izni. 3 ay disarda durup tekrar 30-30-30 mu gelebilecek sadece? Artik bizim evlenene kadar kavusma ihtimalimiz kalmadi mi bu haric? 30-30-30 geldiginde bu calisma izni red yerse ikincisini basvurabilir miyiz? Turistik oturma izni basvuru suresi gecti kimlik suresi doldugu icin, simdi tekrar turistik oturma izni basvurusu yapsak ikinci olarak gozuktugu icin verilmeyecek mi?

  Lutfen yardimci olun, gercekten sevenler olarak zor durumdayiz, her kafadan da bi ses cikiyor.

  • Avatar
   Ata Kurumsal

   Merhaba, evinde 15 yaşından küçük çocuk veya 65 yaşından büyük yaşlı olan bir aile bulabilirseniz, ofislerimizi ziyaret edin çalışma izni alarak yabancıyı Türkiye’ye getirelim.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 • Avatar
  Melike

  Merhaba benim oturma iznim 10.16.2020 de bitiyor 15.09.2020 de memlekete Gidip geri ne zaman dönebilirim
  Kırgızistan uyrukluyum
  Bilgi için teşekkür ediyorum

 • Avatar
  Özge

  Merhabalar, benim arkadaşım İran vatandaşı. Burada özel bir okulda öğretmen 2018 den beri. 2 yıl oturma ve çalışma izni alan okul bu yıl almamış ve Arkadaşıma halledicez demişler. Şimdi 6 aydır kaçak ve ne yapacağını bilmiyor. Sizce ne yapmalı?

  • Avatar
   Ata Kurumsal

   Merhaba, maalesef yapılacak bir şey yok, kendi ülkesine çıkış yapacak çıkışta cezasını ödeyecek ve 3 ay bekleyecek sonra yeniden Türkiye’ye gelebilir.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 • Avatar
  Ensar

  Özbek vatandaşıyım. 2020 ağustos 14 ünde giriş yaptım Türkiyeye. Randevu nasıl alabilirim? Zaman aşımına uğramış olabilirmiyim? Zaman aşımına uğramamışsam ne yapmam gerekiyor ve nasıl yapabilirim oturma izni alabilmem için

  • Avatar
   Ata Kurumsal

   Merhaba, Özbekistan vatandaşları Türkiye’ye girişten itibaren 90 gün içinde ikamet iznine başvurması gerekmektedir. Randevuyu GÖÇ idaresi web sitesi üzerinden yapabilirsiniz.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 • Avatar
  ahmed

  merhaba kisa donem ikamet izni uzatmasi bazi istisna ulkeler disinda hakli bi gerekce sunulmadan uzatilmiyicak dendi peki bu istisnai ulkeler hangileri Irak bu ulkeler arasinda yer aliyormu kisaca sorum irak vatandaslari ikamet iznini eskisi gibi uzatabiliceklermi ?

  • Avatar
   Ata Kurumsal

   Merhaba, maalesef hayır uzatamayacak, Irak vatandaşları kısıtlı ülkeler arasındadır.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 • Avatar
  Emrah

  Merhaba biz eşimle birlikte 2011yılında Türkiye de evlendik ve 2016 yılına kadar ikamet izni aldık 4 senedir ikamet izni almadık bunun hakkında bilgi verirmisiniz

  • Avatar
   Ata Kurumsal

   Merhaba, eşinizle Türkiye’de yaşıyorsanız şu an kaçak durumdasınız, yurt dışında yaşıyorsanız herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 • Avatar
  Dilshoda

  Merhaba, Ben oturma izin icin subatta basvuru yaptim, randevu gunu 01.05.2020 verdiler ama bu pandemi siradinden randevu ertelendi 13.07.2020 oldu. Evraklarimi Posta yoliyla gonderdim. Telefona msj geldi: ikamet harc bedelini dekontunu elden vermeniz gerekmektedir Diye onuda goturdum. Ama hala ikamet gelmedi 1,5 ay oldu. Nerden arastirmamiz gerekiyor?

  • Avatar
   Ata Kurumsal

   Merhaba, pandemi sebebiyle doğal olarak geçikmeler yaşanmaktadır, 30 gün daha bekleyebilirsiniz.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 • Avatar
  Zulfiye

  Merhabalar ben özbekistan vatandaşıyım 2019 ağustosa iki senelik oturum almıştım yanlız benim soru şöyle 13 yaşında bir oğlum 1 senedir kacak durumda pandemi dolayı memlekete gidmiyoruz oğlumu burda okutmak istiyorumda şimdi bazı şirketler kacak kalanlar için oturum alıyoruz diyorlar bu dogrumudur

  • Avatar
   Ata Kurumsal

   Merhaba, kaçak kalanlar için yasa dışı yollardan ikamet izni alıyoruz diyenlere itibar etmeyiniz.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 • Avatar
  Gunel

  Benim 5 yasında azerbaycan uyruklu oğlum var velayeti benim üzerimde oturum izni 20 mayısda coronoyla alakalı cıkış yapamadım şimdi benim oğluma ceza kesilcekmi??

 • Avatar
  Manana ramishvili

  Burda ev aldim ben 2 yıl verdiler bana ikametgah şimdi ev ben satmak istiyor.ben ev satarsa benim ikametgah devam edecek mi?teşekkür ediyor ben

  • Avatar
   Ata Kurumsal

   Merhaba, evinizi satmanız durumunda ikamet izninizi bir daha uzatamayabilirsiniz.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 • Avatar
  Tarık

  Türkmenistan vatandaşı bir arkadaşımız var bugün açıklanan habere göre izinle 31 Ekim’e kadar uzatıldı buna oturma iznide dahilmi acaba

  • Avatar
   Ata Kurumsal

   Merhaba, bahse konu haber oturma izinleri için değil pandemi sebebiyle Türkiye’de kaçak kalanlar içindir.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 • Avatar
  YASHAR

  Merhaba. Azerbaycan vatandaşıyım. Nisanda İdari makam Kararı ile başvuru yaptım, evrakları gönderdim ama Göç Idaresi emaile,telefona sonuçla ilgili hec bir bilgi gondermemiş. (27.04.2020 tarihinde turistik ik.iz. bitdi.) Bugün siteden bakdığımda sonuçlara – Sonuçlandı ve İL GÖÇ İD gitmeniz gerekiyor- yaziyo. Tapu üzerinden baş vuru yapmak istiyorum. Ne yapmam gerekiyo? ve eğer redd gelirse şimdi 10 gün şartlı girişle gele bilir miyim İstanbula yeniden Tapu üzerinden başvuru için? yoksa giriş yasağı mi olucak? (olursa ne kadar?) Teşekkürler.

 • Avatar
  Tuncer

  Merhaba, 2019’da 1 yıllık turizm için oturum izni almıştım. 2020’de devam ettirmek istiyorum. Bulgar vatandaşıyım. Oturma iznimi uzatabiliyor muyum? Teşekkürler.

  • Avatar
   Ata Kurumsal

   Merhaba, evet Avrupa birliği vatandaşları ikametlerini uzatabilmektedir.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

   • Avatar
    Nigina

    Merhaba. Mayıs ayında ikamet izninin tarihi bitti ve uzatma yaptırmak amaçlı evrakları göç idaresine yolladım. 4 ay oldu bir cevap gelmedi. Ne yapmam lazım. Acaba pandemidan dolayı olabilirmi. Yoksa bir sıkıntı mı var. Bu arada türk vatandaşıyle resmi nigahli evliyim. Aile uzatması yapiyorum

    • Avatar
     Ata Kurumsal

     Merhaba, Türk vatandaşı ile evli yabancıların ikamet izni almalarında hiç bir engel veya kısıtlama bulunmamaktadır, pandemi sebebiyle geçikmeler mevcuttur, tedirgin olmanıza gerek yoktur.

     Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

   • Avatar
    Nigora Djurayeva

    Ben bugün oturma izni uzatma başvurusuna red geldiğini öğrendim. Bi sefer şartlı giriş yapmıştım. Şimdi ne yapmalıyım mesaj gelince mi çıkış yapıyım yoksa hemen mi çıkış yapıyım

    • Avatar
     Ata Kurumsal

     Merhaba, en az bir sene kendi ülkeniz de kalmadan yeniden oturma izni alamazsınız, 10 gün içinde Türkiye’yi terk etmeniz gerekmektedir.

     Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 • Avatar
  Vusale

  Ben ıkamet uzatma başvurusu yaptım randevu tarıhım kac gunde gelir bana

  • Avatar
   Ata Kurumsal

   Merhaba, kısıtlı ülke vatandaşı değilseniz 45 güne cevap gelecektir.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

   • Avatar
    Vefa

    Merhaba ben ikamet izni uzatma başvurusu yaptım ve hala cevap gelmedi beni evlilik dışıbir türk vatandaşı çocuğum var şuan ilkokula gidiyo 8 yaşına oturum iznimi uzata bilirmiyim red cevabı gelirmi

    • Avatar
     Elena

     Merhabalar ben Moldovya vatandaşıyım yeni 25 gün oldu postadan evraklarımı gönderdim şuan bekliyorum fakat ögrendim ki kısa dönem oturma izini verilmiyormuş burda nişanlımla oturuyorum evleneceğiz fakat red gelirse ne yapmalıyım ?

     • Avatar
      Ata Kurumsal

      Merhaba, ilk başvuru yapanlara oturma izni verilmektedir, uzatma başvurusu yapanlara verilmemektedir, anladığımız kadarı ile siz ilk başvuru yaptınız, sorun yaşamayacaksınız.

      Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

    • Avatar
     Ata Kurumsal

     Merhaba, 18 yaşından küçük Türk vatandaşı çocuğu olan yabancılar ikamet izinlerini uzatabilmektedirler.

     Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

     • Avatar
      Erhan

      Merhaba eşim için ikamet uzatma başvurusu yaptım başvuru yapar iken birşey dikkatimi çekti herhangibir tarih verilmedi biz bu durumda ne yapmamız lazım başvuruyu geçen hafta yaptım bize msj falan mı gelicek

     • Avatar
      Ata Kurumsal

      Merhaba, evet sms yoluyla size bir tarih bildirelecek ve o tarihe kadar evrakları kargo yoluyla GÖÇ idaresine göndermeniz istenilecek.

      Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 • Avatar
  Ayka

  Ben 10 gun once Turkıye gırısh yapdım ,,kaç gün kala bılırım ..1 aymı 90 gun mu

  • Avatar
   Ata Kurumsal

   Merhaba, hangi ülke vatandaşı olduğunuzu yazarsanız net cevap verebiliriz.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 • Avatar
  Gülşat

  Merhaba ben 1 aydır bekliyorum hiç ses yok turist ıkametınden Aile ikametine gecmıstım kaç günde gelir acaba

 • Avatar
  AHMET

  Selamlar.
  Ben Fas vatandaşıyım. kısa dönem ikamet izniyle Türkiye’de oturuyorum. İkamet iznim Mart ayında bitmiştir.Coronadan dolayı randevuyu Hazirana verdiler evraklarımı tam gönderdim ama olumsuz sonuçlandı. Sınırlar kapalı ülkeme dönemiyorum. Bir üniversiteye başvurdum kayıt yaptığımda öğrenci oturma iznine geçiş yapmayı düşünüyorum. Bu şekilde başvurum kabul edilir mi? Aradaki izinsiz kaldığım süre için ceza mi ödemem gerek sadece yoksa gene ülkeden çıkış yapmam şart mı? Teşekkürler cevabınız için şimdiden

  • Avatar
   Ata Kurumsal

   Merhaba, maalesef ki bu sorunuzun cevabını şimdilik bilmiyoruz, lütfen GÖÇ idaresi ile iletişime geçiniz.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 • Avatar
  Fatih

  Merhaba ,
  telefona ikametiniz olumlu olarak değerlendirilmiştir mesajı geldi.
  siteden baktıgımızda Kayıt durumunuz : Değerlendirme Aşamasında olarak gözüküyor.
  2 ay oldu. aynı gün basvuranların kartları geldi. cagrı merkezini aradgımızda kesin bir bilgi vermiyorlar.

 • Avatar
  Melih

  Vizem bitti oturma izni alabilir miyim ?

  • Avatar
   Ata Kurumsal

   Merhaba, maalesef hayır, vize muafiyeti kapsamında Türkiye’ye gelmiş ve vize süresi bitmiş yabancılara oturma iznine başvursalar bile alamazlar.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

Sitemiz içeriklerinden memnun musunuz? Veya bu içerikle ilgili sorularınız mı var? Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review