İrtibat Bürolarında Çalışacak Yabancı Personel

İRTİBAT OFİSİNDE YABANCILARIN ÇALIŞMASI

4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırım Kanunu’nun 3.maddesinde ve aynı kanunun uygulama düzenlemesinin 6.maddesinde, “ Ekonomi bakanlığı, Türkiye’de ticareti aktivitelerini tamamlamak şartıyla yabancı ülkelerin yasalarına göre kurulmuş şirketlerin çalışma izni onay ve uzatmalarında yetkilidir.”

Bu bağlamda, düzenlemenin 4 ( c ) maddesine göre, en az 200.000 USD veya yabancı para birimlerindeki eşdeğerini yurtdışından getirmiş olması, bu kişi Kilit Personel olarak nitelendiriliyorsa, ana şirket adına imza yetkisine sahip olması ve ofiste en fazla 1 kişi çalışıyorsa.

Kilit personelin irtibat ofislerinden çalışması için, yabancı işçi kota sistemi uygulanmaz. Türkiye yabancı çalışan kota sistemi, her bir çalışma izni talebi için şirketin en az 5 Türk tam zamanlı çalışanı olması gerekliliğini öngörür. Bununla birlikte, irtibat ofisinde çalışacak ek yabancılar için, yabancı çalışan kotası geçerlidir.

İrtibat bürolarında, yetki belgesi sahibi en fazla bir kişiye; Ekonomi Bakanlığı’ndan faaliyet izni almış olmak kaydıyla, faaliyet süresi ile sınırlı olmak üzere Bakanlıkça çalışma izni verilir. Kilit personel; Türkiye’de kurulu bulunan ve yukarıda bahsedilen doğrudan yabancı yatırım kapsamında tüzel kişiliğe sahip bir şirketin, aşağıdaki şartlardan en az birini sağlayan personelidir:

 • Şirketin üst yönetiminde ya da yürütme pozisyonunda çalışmak,
 • Şirketin tamamını veya bir bölümünü yönetmek,
 • Şirketin denetçilerinin, idari veya teknik personelinin işlerini denetlemek veya kontrol etmek,
 • Şirkete yeni personel almak ya da mevcut personelin işine son vermek veya bu konularda teklif yapmak,

alanlarından en az bir tanesinde görev alan veya bu konularda yetki sahibi; şirket ortağı, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel müdür yardımcısı, şirket müdürü, şirket müdür yardımcısı ve benzeri mevkilerde görev yapan kişi,

B) Şirketin hizmetleri, araştırma cihazları, teknikleri ya da yönetimi için temel sayılan bilgiye sahip kişi,

C) İrtibat bürolarında, yurt dışındaki ana şirket tarafından adına yetki belgesi düzenlenen en fazla bir kişi.

İrtibat bürolarında çalışacak yabancı personeller için Türkiye’de kurulmuş şirketin uzantısı örneğin Ata Kurumsal Danışmanlık Anonim Şirketi Türkiye Şubesi olarak geçiyorsa bir temsilci için 5 Türk sigortalı işçi kriteri uygulanmaz. Normal kriterlerin dışında ülkemize şirket hesabına 200.000 dolar para girişi yapılması gerekmektedir. İrtibat bürolarında çalışacak yabancılar için çalışma izni başvurusu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılır.

İrtibat büroları 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde yer alan düzenlemelere göre kurulmakta ve faaliyet göstermektedir. Mevcut yasal düzenlemelere göre irtibat büroları, Türkiye’de ticari faaliyette bulunamamakta; ticari faaliyetler dışında, haberleşme, ağırlama, irtibat, araştırma ve bilgi toplama gibi amaçlarla yurt dışında yerleşik kurumlar tarafından kurulmaktadır. Kâr elde edip transfer edememekte ve bütün masraflarını yurt dışından getirecekleri dövizlerle karşılamak zorunda bulunmaktadırlar. İrtibat büroları, esas itibariyle yabancı sermayenin Türkiye’deki faaliyetlerini kolaylaştırmak üzere getirilen bir uygulamadır.

Çalışma Bakanlığının web sitesindeki açıklama aşağıdaki gibidir.

İrtibat Büroları:

İrtibat bürolarında istihdam edilecek yabancılar için Ekonomi Bakanlığından alınmış faaliyet izni, bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.

İrtibat büroları için son yıl içinde yurt dışından en az 200 bin ABD Doları veya karşılığı Döviz getirilmiş olduğuna ilişkin belgeler (Büro yetkilisi için yetki belgesi ve döviz transferi ile ilgili banka dekontu, banka yazısı, döviz alım belgesi fotokopisi gibi belgeler)

Detaylı bilgi için : İrtibat bürosu nasıl açılır?

In the contact offices, for one person utmost who has authorization certificate; provided that official authorisation is received from Ministry of Economic Affairs, work permit is given by the Ministry itself within the limited operating period. The personnel is the one who provides for at least one of the requirements below of a company which is set in Turkey and who has a legal personality in the scope of direct foreign investment which was indicated above:

 • Working in the senior management or executive management position of the company,
 • Leading the whole of the company or one of company’s departments,
 • Supervising or controlling the company’s auditors’, administrative or technical personnel’s works,
 • Employing new personnels for the company or ending current personnels’ jobs and making employment offers,

personnel who takes on duty or who has authority for one of these areas indicated above; a personnel who is the partner of the company, CEO, corporate director, general manager, general manager assistant, company manager, company manager assistant or likewise,

B) A personnel who has basic informations about the company’s services, survey instruments, techniques or managements,

C) At least one personnel for whom an authorisation document was arranged by the main company abroad in the contact offices.

For example, if a company’s extension which is established in Turkey for the foreign personnels who will work in contact offices is accepted as Ata Instutional Company Incorporated Company Turkey Feb, insured employee criterias available for 5 Turkish employees will not be fulfilled for a substitute. Out of the normal criterias, 200.000 dollar cash inflow is a must to the company’s account. Work permit applications for foreigners who will work in the contact offices will be delivered to the Ministry of Labor and Social Security.

Contact offices are established and functioning through the regulations which are based on the law number 4875 namely Direct Foreign Investment Law and the Direct Foreign Investment Law Applications Legislation which is based on the former. According to current law regulations, contact offices cannot perform commercial activities in Turkey; but within the aim of communication, hospitality, contact, research and information gathering, they are established by the settled foundations abroad. They cannot make a profit or make transfers, thus they have to supply their costs with the foreign currency they bring from outside. Contact offices are mainly practiced to make foreign investor’s functions in Turkey easier

The statement on the website of Ministry of Labor and Social Security’s can be found below.

Contact Offices:

The work permit which was taken from The Ministry of Economic Affairs for the foreigners who will be employed for contact offices will be scanned while the application is taking place and will be sent on-line.

Documents showing that at least 200 thousand USD dollar or currency equivalent to that is brought in the last year for contact offices (Documents such as authorization certificate for authorised officer and bank receipt related to the currency transfer, an inscription from the bank, a copy of the foreign exchange document, etc.)

عمل الموظفين الأجانب في مكاتب الاتصال

تنص المادة 3 من قانون الاستثمار الأجنبي المباشر رقم 4875 والمادة 6 من اللائحة التنفيذية لنفس القانون على أن “وزارة الاقتصاد مخولة بالموافقة على تصاريح العمل للشركات المنشأة بموجب قوانين الدول الأجنبية وتوسيع نطاقها بشرط أن تكمل الأنشطة التجارية في تركيا”.

وفي هذا السياق، إذا كان الشخص يشار إليه باسم “الموظفين الرئيسيين”، فهو يتمتع بسلطة التوقيع نيابة عن الشركة الأم ولا يعمل أكثر من شخص واحد في المكتب، إذا كان قد استورد ما لا يقل عن 000 200 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية وفقا للمادة 4 (ج)

بالنسبة للموظفين الاجانب للعمل في مكاتب الاتصال، لا يطبق نظام حصص العمال الأجانب. ويتطلب نظام الحصص من الموظفين الأجانب في تركيا أن يكون لدى الشركة ما لا يقل عن 5 موظفين اتراك يعملون بدوام كامل في تركيا لكل طلب اذن عمل. غير أنه بالنسبة للأجانب الإضافيين الذين يعملون في مكتب الاتصال، تطبق حصص الموظفين الأجانب.

في مكاتب الاتصال، لشخص واحد أقصى لديه شهادة الترخيص. شريطة الحصول على إذن رسمي من وزارة الاقتصاد،والموظف هو الشخص الذي ينص على شرط واحد على الأقل من الشروط الواردة أدناه لشركة مقرها في تركيا ولها شخصية اعتبارية في نطاق الاستثمار الأجنبي المباشر المشار إليه أعلاه:

الشروط هي :

 •  العمل في الإدارة العليا أو منصب تنفيذي للشركة
 •  إدارة الشركة بأكملها أو جزء منها
 •  الإشراف أو السيطرة على أعمال مديري الشركة أو الموظفين الإداريين أو الفنيين
 •  الحصول على موظفين جدد للشركة أو لإنهاء الموظفين الحاليين للعمل أو إجراء العروض حول هذه القضايا

الموظفون الذين يؤدون مهامهم أو الذين يتمتعون بسلطة في إحدى هذه المجالات المشار إليها أعلاه؛ الموظفين الذين هم شريك للشركة، الرئيس التنفيذي، المدير العام، مساعد المدير العام، مدير الشركة، مساعد مدير الشركة أو بالمثل

ب) الأشخاص الذين لديهم معرفة أساسية بخدمات الشركة، معدات البحث، التقنيات أو الإدارة

ج) موظف واحد على الأقل تم ترتيب وثيقة تفويض من قبل الشركة الرئيسية في الخارج في مكاتب الاتصال.

إذا كان تمديد الشركة التي أنشئت في تركيا للموظفين الأجانب للعمل في مكاتب الاتصال على سبيل المثال شركة اطا للإستشارات فرع تركيا،  لا تطبق معايير 5 العمال اتراك لممثل. وباستثناء المعايير العادية، يلزم إدخال مبلغ 200،000 دولار إلى لحساب شركة وتصدر وزارة العمل والضمان الاجتماعي اذن عمل للأجانب العاملين في مكاتب الاتصال.

ولا يستطيعون تحقيق أرباح أو إجراء تحويلات، وبالتالي عليهم أن يوفروا تكاليفهم بالعملات الأجنبية التي يجلبونها من الخارج

ينشأ مكتب الاتصال ويعمل وفقا لقانون الاستثمار الأجنبي المباشر رقم 4875 والقوانين الواردة  في اللائحة التنفيذية  لقانون الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة بناء على هذا القانون. ووفقا للوائح القانونية القائمة، مكاتب الاتصال لا يمكن أن تؤدي الأنشطة التجارية في تركيا. ولكن في إطار التواصل والضيافة والاتصال والبحث وجمع المعلومات، يتم تأسيسها من قبل المؤسسات المستقرة في الخارج. ولا يستطيعون تحقيق أرباح أو إجراء تحويلات، وبالتالي عليهم أن يوفروا تكاليفهم بالعملات الأجنبية التي يجلبونها من الخارج. مكتب الاتصال هو أحد التطبيقات التي تهدف أساسا إلى تسهيل أنشطة رأس المال الأجنبي في تركيا.

بيان وزارة العمل على الموقع الالكتروني هو على النحو التالي.

مكاتب الاتصال:

بالنسبة للأجانب الذين سيتم توظيفهم في مكاتب الاتصال ،  سيتم  اخذ مسح ضوئي لتصريح النشاط الذي تم الحصول عليه من وزارة الاقتصاد وإرساله عبر الإنترنت أثناء التقديم الإلكتروني.

الوثائق التي تبين أن ما لا يقل عن 200 ألف دولار أو العملة المعادلة لتلك التي تم جلبها في العام الماضي لمكاتب الاتصال (وثيقة تحويل العملات الأجنبية، خطاب البنك، نسخة من شهادة شراء العملات الأجنبية ، وما إلى ذلك)

4.8 177 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest
10 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
HAKAN KARADENİZ
HAKAN KARADENİZ
1 yıl önce

İhracaat yapan bir firmada çalışmaktayım. Firmamız İngilterede pazarı geliştirme için ingiltere vatandaşı olan bir arkadaşla çalışmak düşüncesinde. Bu kişi hiç türkiyeye gelmeyecek. Bizim ürünlerimizi pazarlayabileceğimiz yeni müşteriler kazandımak için firmamız adına çalışmalarda bulunacak. Ancak firmamızda resmen çalışıyor gözükmesi için izlenmesi gereken yol konusunda beni aydınlatabiliriseniz sevinirim. türkiyede bulanmayacağı için çalışma izni nasıl alabilirim. Türkiyede sgk girişi yapsam parasını türk bankaları aracılığıyla nasıl ödeyebilirim.

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal
Reply to  HAKAN KARADENİZ
1 yıl önce

Merhaba, Türkiye’de çalışmayacak yabancılara çalışma izni alınamaz, yabancının kendi ülkesinde bir alt iş veren bulup sosyal haklarını o şirket üzerinden sağlamanız gerekmektedir.

ilhan
ilhan
1 yıl önce

merhaba, bir sigortalı illaki olmak zorunda mı? yabancı birisi türkiye’de şirket kurup, sigorta dosyası açmayabiliyor. kendiside bağkurlu oluyor, bu şekilde işlerini yönetiyor.

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal
Reply to  ilhan
1 yıl önce

Merhaba, evet sigortalı olmak zorunda, çalışma izni olmadan yapılan bütün faaliyetler kaçak çalışmaya girmektedir, bu şirket sahipleri içinde geçerlidir.

Murat İlhan
Murat İlhan
1 yıl önce

İyi günler irtibat bürosunda çalışacak yabancı kişiler sadece kilit personel mi olmak zorunda? Kilit personel değil ise yani 6 aylık veya 1 yıllık bir süre için geliyorsa şartlar nasıl oluyor acaba?

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal
Reply to  Murat İlhan
1 yıl önce

Merhaba, sorularınız danışmanlık hizmetlerimiz kapsamına girdiği için maalesef cevap veremiyoruz, detaylı bilgi için buraya göz atmanızı öneririz; https://www.atakurumsal.com/danismanlik-hizmetlerimiz-kapsamina-giren-sorulariniza-nasil-yanit-alabilirsiniz/

Rezzak
Rezzak
2 yıl önce

Dış ticaret veya ihracatçı olarak çalışacak yabancılar için de bu muafiyet de geçerli midir ?

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal
Reply to  Rezzak
2 yıl önce

Merhaba, ithalat ihracat firmalarına herhangi bir muafiyet bulunmamaktadır.

Hande
Hande
3 yıl önce

Merhaba,

Yukarıda vermiş olduğunuz bilgiler kapsamında bir sorum olacaktı, yardımcı olursanız çok memnun olurum.

İrtibat bürosunda yabancı personel çalıştırmak için irtibat bürosu hesabına 200.000 dolar para girişi yapılması zorunluluğu hangi kanun yönetmelik vs den doğmaktadır. Konuyla ilgili hem ekonomi bakanlığı hemde çalışma bakanlığı ile görüştüm. bu uygulama hakkında bilgi vermediler. Geri dönüşünüzü rica ederim.

İyi çalışmalar,
Hande

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal
Reply to  Hande
3 yıl önce

Merhaba sitemizdeki içeriklerin tamamı yılların vermiş olduğu uzmanlığa dayandırılarak yazılmış bilgilerdir, Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ile görüşürseniz bilgileri teyit ettirebilirsiniz.

how can we help you?

Our team knows English, Arabic, Russian and Francais languages.

10
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x