Kısa dönem ikamet izni.

Kısa Dönem İkamet İzni yabancıların ülkemize geliş amaçları doğrultusunda ilk başvuruda en fazla iki yıl süreliğine verilmektedir.

Aşağıda belirtilen geliş amaçlarına göre uygun konaklama koşullarına sahip olan yabancılar Kısa Dönem İkamet İzni başvurusu yapabilmektedirler. Yabancı başvuru sahiplerinin, talep edilen ikamet izin süresinin bitiminden itibaren en az altmış gün süreli pasaport veya pasaport yerine geçen belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Ek olarak gerekli görülmesi halinde, yabancıya ait sabıka kaydı gibi belgeler talep edilebilmektedir.

 • Türkiye’ye araştırma amacıyla gelecekler
 • Türkiye’de taşınmaz malı bulunanlar
 • Ticari bağlantı veya iş kuracaklar
 • Hizmet içi eğitim programlarına katılacaklar
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecekler
 • Turizm amaçlı kalacaklar
 • Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görecekler
 • Adli veya idari makamların talep veya kararına bağlı olarak Türkiye’de kalması gerekenler
 • Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçenler
 • Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar
 • Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacaklar
 • Türkiye’de yüksek öğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat edenler

Kısa Dönem İkamet İzni sahiplerinin Türkiye dışında 90 günden fazla bulunmaları halinde, Kısa Dönem İkamet İzni geçerliliğini kaybetmektedir maddesi iptal edilmiştir, yurt dışında kalma süresinde bir kısıtlama bulunmamaktadır.

TURİSTİK OTURMA İZNİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • İkamet İzni Başvuru Formu
 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 • Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerden alınmış amacına uygun vize
 • Dört (4) adet fotoğraf
 • Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Her ay için en az 500 USD-EURO tutarında birikiminin bulunduğunu gösterir Banka Hesap Cüzdanı.)
 • Yapacağı araştırmanın süresini ve yerini gösteren resmi belge
 • Geçerli sağlık sigortası veya İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge veya Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi Özel sağlık sigortası fiyatlarını öğrenmek için tıklayınız : https://www.atakurumsal.com/yabancilar-icin-saglik-sigortasi/

 

Türkiye’de taşınmaz malı bulunanlar için Kısa Dönem İkamet İzni

 • İkamet İzni Başvuru Formu
 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 • Dört (4) adet fotoğraf
 • Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Her ay için en az 500 USD-EURO tutarında birikiminin bulunduğunu gösterir Banka Hesap Cüzdanı.)
 • Konutun şahsa ait olduğunu gösterir resmi belge
 • Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge

Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge

Hazine Müsteşarlığı 06.06.2014 tarih ve 9/2014 sayılı genelgesi ile uyumlu Özel sağlık sigortası

 

Ticari Bağlantı veya İş Kuracaklar 

 • İkamet İzni Başvuru Formu
 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 • Dört (4) adet fotoğraf
 • Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Her ay için en az 500 USD-EURO tutarında birikiminin bulunduğunu gösterir Banka Hesap Cüzdanı.)
 • İdarenin talep etmesi halinde temas kuracağı kişi veya şirketlerden alınacak davet mektubu veya benzeri belgeler
 • Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge

Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge

Hazine Müsteşarlığı 06.06.2014 tarih ve 9/2014 sayılı genelgesi ile uyumlu Özel sağlık sigortası

 

Hizmet içi eğitim programlarına katılacaklar 

 • İkamet İzni Başvuru Formu
 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 • Dört (4) adet fotoğraf
 • Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Her ay için en az 500 USD-EURO tutarında birikiminin bulunduğunu gösterir Banka Hesap Cüzdanı.)
 • Hizmet içi eğitimin görüleceği kamu kurum veya kuruluşlarından alınacak eğitimin süresini ve yerini gösterir belge
 • Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname
 • Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge

Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge

Hazine Müsteşarlığı 06.06.2014 tarih ve 9/2014 sayılı genelgesi ile uyumlu Özel sağlık sigortası

 

Öğrenci değişim programları ve benzeri amaçlarla gelecekler

 • İkamet İzni Başvuru Formu
 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 • Dört (4) adet fotoğraf
 • Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Her ay için en az 500 USD-EURO tutarında birikiminin bulunduğunu gösterir Banka Hesap Cüzdanı.)
 • Eğitimin/stajın görüleceği kurum veya kuruluşlardan alınacak eğitim/staj belgesi
 • Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname
 • Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge

Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge

Hazine Müsteşarlığı 06.06.2014 tarih ve 9/2014 sayılı genelgesi ile uyumlu Özel sağlık sigortası

Short-term residence permits are granted for a period of maximum two years in the first application, according to the purpose of arrival of foreigners.

Foreigners who have suitable accommodation conditions for the following purposes of arrival can apply for Short Term Residence Permit. Foreign applicants must have at least sixty days’ passport or passport document from the end of the requested residence permit period. If it’s necessary, documents such as criminal record of foreigner can be requested.

 • Foreigners who will come to Turkey for scientific research
 • Foreigners who owned real estate in Turkey
 • Foreigners who will establish commercial engagement or business
 • Foreigners who will attend to in-service training programs
 • Education within the frame of agreements
 • Foreigners who will stay in Turkey for touristic purposes
 • Foreigners who doesn’t have a health problem that could be defined as a threat to public health and will be treated except this illnesses
 • Decisions of administrative authorities
 • Decisions of judicial authorities
 • Foreigners transferred from family residence permit to short-term residence permit
 • Foreigners who will attend in Turkish Courses
 • Foreigners who will attend to education, research, internship or courses of public organizations
 • The foreigners who apply within 6 months following completion of higher education
 • Foreigners who will receive training within the frame of internship purposed exchange programs (Non-education programs)

DOCUMENTS REQUIRED FOR TOURISTIC RESIDENCE PERMIT APPLICATION

 • Residence permit application form
 • Passport or original and photocopy of passport substitude document
 • Declaration which states that financial capacity is to be provided sufficiently and regularly throughout the stay ($ 500 bank account for each month of stay)
 • Four (4) pcs photos
 • Valid health insurance (Provision document received from Social Security Institution/Document to be obtained from provincial social security units which states that the foreigner is benefiting from the health services in Turkey within the scope of bilateral social security agreements/Document of the application made to the Social Security Institution to become a general health insurance holder/Private health insurance) Click here to find out about private health insurance prices: https://www.atakurumsal.com/yabancilar-icin-saglik-sigortasi/
 • Appropriate visa for the purpose of obtaining from Turkish diplomatic missions abroad

 

Foreigners who owned real estate in Turkey 

 • Four (4) pcs photos
 • Residence permit application form
 • Passport or original and photocopy of passport substitude document
 • Declaration which states that financial capacity is to be provided sufficiently and regularly throughout the stay ($ 500 bank account for each month of stay)
 • Official, e-signed/signed and stamped/sealed document which shows that the house belongs to the foreigner (title deed)
 • Valid health insurance (Insurance period must cover the intended residence permit duration. One of the following document is considered as sufficient):

o E-signed/signed and stamped/sealed document to be obtained from provincial social security units which states that the foreigner is benefiting from the health services inn Turkey within the scope of bilateral social security agreements

o E-signed/signed and stamped/sealed provision document received from Social Security Institution

o E-signed/signed and stamped/sealed document of the application made to the Social Security Institution to become a general health insurance holder

o Private health insurance

 

Foreigners who will establish commercial engagement or business 

 • Four (4) pcs photos
 • Residence permit application form
 • Passport or original and photocopy of passport substitude document
 • Declaration which states that financial capacity is to be provided sufficiently and regularly throughout the stay ($ 500 bank account for each month of stay)
 • Invitation letter or similar documents to be obtained from the persons or companies to be contacted
 • Valid health insurance (Insurance period must cover the intended residence permit duration. One of the following document is considered as sufficient):

o E-signed/signed and stamped/sealed document to be obtained from provincial social security units which states that the foreigner is benefiting from the health services inn Turkey within the scope of bilateral social security agreements

o E-signed/signed and stamped/sealed provision document received from Social Security Institution

o E-signed/signed and stamped/sealed document of the application made to the Social Security Institution to become a general health insurance holder

o Private health insurance

 

Foreigners who will attend to in-service training programs 

 • Four (4) pcs photos
 • Residence permit application form
 • Passport or original and photocopy of passport substitude document
 • Declaration which states that financial capacity is to be provided sufficiently and regularly throughout the stay ($ 500 bank account for each month of stay)
 • Document which shows the duration and place of training to be obtained from the state institutions and organizations where in-service training will be delivered
 • If the person is under 18 years of age; commitment to be given by real or legal persons in Turkey (provided that the name of the person is indicated on the consent of the mother or father)
 • Valid health insurance (Insurance period must cover the intended residence permit duration. One of the following document is considered as sufficient):

o E-signed/signed and stamped/sealed document to be obtained from provincial social security units which states that the foreigner is benefiting from the health services inn Turkey within the scope of bilateral social security agreements

o E-signed/signed and stamped/sealed provision document received from Social Security Institution

o E-signed/signed and stamped/sealed document of the application made to the Social Security Institution to become a general health insurance holder

o Private health insurance

 

Foreigners who will receive training within the frame of internship purposed exchange programs (Non-education programs)

 • Four (4) pcs photos
 • Residence permit application form
 • Passport or original and photocopy of passport substitude document
 • Declaration which states that financial capacity is to be provided sufficiently and regularly throughout the stay ($ 500 bank account for each month of stay)
 • Education/internship document to be obtained from institutions or organizations where education/internship will be received(e-signed/signed and stamped/sealed document)
 • If the person is under 18 years of age; commitment to be given by real or legal persons in Turkey (provided that the name of the person is indicated on the consent of the mother or father)
 • Valid health insurance (Insurance period must cover the intended residence permit duration. One of the following document is considered as sufficient):

o E-signed/signed and stamped/sealed document to be obtained from provincial social security units which states that the foreigner is benefiting from the health services inn Turkey within the scope of bilateral social security agreements

o E-signed/signed and stamped/sealed provision document received from Social Security Institution

o E-signed/signed and stamped/sealed document of the application made to the Social Security Institution to become a general health insurance holder

o Private health insurance

KISA DÖNEM (TURİSTİK) OTURMA İZNİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR – VİDEOLU ANLATIM

KISA DÖNEM (TURİSTİK) OTURMA İZNİ UZATMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR – VİDEOLU ANLATIM

160 yorum

 • Avatar
  Nur

  Merhaba benim erkek arkadaşım Malezyalı ve yakında buraya gelecek. 90 gün kalma hakkı var daha sonra bu süreyi uzatmak istiyoruz hangi amaçlı vize stilini dolduracağız ve ödemesi gereken para miktarı nelerdir? Daha sonra evlilik başvurusunda bulunursak eğer ülkesine geri dönmeden bu kalış süresini evlilik izni ile uzatabilir mıyız? Bir de hesabında para bulunması gerekiyor mu burada kiralık evde kalırsa?
  Teşekkürler

  • Avatar
   Ata Kurumsal

   Merhaba, turist vizesi ile veya vize muafiyeti ile gelen yabancılar bir senelik oturma iznine müracaat edebilirler, kısa dönem ikamet iznine başvurmanız gerekmektedir. Oturma izni maliyeti için buraya göz atabilirsiniz https://www.atakurumsal.com/turkiyede-ikamet-izni-ucretleri/ Oturma izni bitmeden resmi nikahınızı yaparsanız yabancının kendi ülkesine gitmesine gerek kalmadan aile ikamet iznine geçiş yapabilirsiniz, aile ikamet izni almak için sizin SGK lı bir işinizin olması gerektiğini lütfen unutmayınız. Şu an için GÖÇ idaresi hesapta para gösterilmesini istemiyor fakat eğer isterse yabancının banka hesabında en az 6000 dolar para olmasını isteyebilir.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 • Avatar

  Merhabalar ben anneme oturma izni almak istiyorum kısa dönem nasıl yapa bilirim?

  • marta
   marta

   Merhaba,
   Anneniz Türkiye’ye geçerli vize ile giriş yaptıktan sonra, vize süresi dolmadan oturma izni başvurusu yapılabilir. ATA Kurumsal Danışmanlık tüm başvuru süreçlerinde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için bilgi@atakurumsal.com email adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

   Düşünceleriniz bizim için önemli. Bizden aldığınız hizmetten memnun musunuz? lütfen memnuniyetiniz oranında yıldız verip yorum yapın.Tıklayınız

 • Avatar
  Hüseyin Sütcü

  Merhaba romanya’dan 2 arkadaşım geldi erasmus programı için 5 ay kalacaklar ve oturma izni için 800 TL para istenmiş bu fiyat nasıl bu kadar fazla olabiliyor? Bilgilendirirseniz sevinirim

  • Avatar
   Ata Kurumsal

   Merhaba, bizim de danışmanlık ücretimiz 900 TL fakat ücret ödemek zorunda değilsiniz başvurunuzu kendiniz de yapabilirsiniz.

 • Avatar
  Onur

  Merhaba. Banka hesabında yıllık $6000 bulundurma zorunluluğu bütün ikamet izinleri için geçerli mi ve bu uygulama devam ediyor mu ? İyi çalışmalar.

 • Avatar
  Murat Şensu

  Merhaba
  yabancı birinin oturma izni alabilmesi için bizim evimizi adres göstermesinin sakıncası var mıdır?
  İyi çalışmalar.

 • Avatar
  Muhaya

  Meraba ben türkmenistan vatandaşıyım turistik oturma iznim temmuz 2020 bitiyor benim kizim geçen sene istanbulda orta okulda altıncı sınıfı bitirdi turistik kısa dönem oturma izni almıştık bu sene mayısta türkmenistanda gitti ve simdi türkmenistanda orta okulda yedinci sınıfta okuyor ancak mayısta yine istanbula gelecek orta okulu sekizinci sinifi burda devam etmek istiyor acaba ogrenci oturma izni alabilirmiyiz bende kizim istanbulda okula devam ederse banada uzatma verirlermi simdiden teşekkür ederim

 • Avatar
  Negar

  Merhaba, ben ve eşim İran vatandaşı olarak,1 yıl turistik ikamet izni aldık. Ancak eşim şimdi üniversite yüksek lisans kazandı, şimdi ben na yapa bilirim? İkametiım Ocak ayın sonunda bitiyor. Şimdi ben nasıl bir ikamet alıp ve Türkiye’de kalmaya devam ede bilirim?

 • Avatar
  enes

  merhabalar. nişanlım turizm amaçlı oturum izni aldı ve izni 3 martta doluyor. yeni gelen kanuna göre turizm amaçlı oturum iznine tekrar başvurursak kabul olmayacağı yazıyor. biz beraber yaşıyoruz ve eylülde evleneceğiz. ne yapmamız gerek?

 • Avatar
  smn

  Merhaba, burada kısa dönem ikamet izni ile oturan bir afgan var.
  Eşini ve çocuğunu türkiyeye getirmiş bir ay önce.
  Başvuruda bulunmak istiyorlar. Sorum şu;
  -Kısa dönem ikamet izni mi alınmalı eş ve çocuk için yoksa aile ikamet izni mi alınmalı? Bu ikisi de değilse nasıl bir yol izlenmeli.
  -Bu başvuruyu afgan koca, karısı ve çocuğu adına yapabilir mi?
  -Çocuklarını okula göndermek istiyorlar. Bunun için ayrıca eğitim tedbirine ihtiyaç var mı yoksa alınacak izin ile birlikte eğitim izni de sağlanmış olur mu?

  Teşekkürler.

  • Avatar
   Ata Kurumsal

   Merhaba, eşe ve çocuğuna kısa dönem ikamet izni başvurusu yapılması gerekmektedir, internetten başvuruyu kimin yaptığı önemli ama randevu günü anne ve çocuğunun GÖÇ idaresinde olması gerekiyor, oturma izni alındıktan sonra çocuğun eğitimi için yabancının yaşadığı ilçenin milli eğitim müdürlüğü ile görüşmenizi öneririz. ayrıca 2020 yılından sonra ikametler uzatılmayacak buraya göz atınız; https://www.atakurumsal.com/turistik-ikamet-izni-uzatma-gerekceleri-nelerdir/

 • Avatar
  Kunduz

  Merhabalar ben Kırgızistanlıyım vu sene Türkiyeye gelip oturma izni alıp çalışmak istiyorum hangü belgeler ve tam olarak ne kadar para lazım olur bide Banka hesabım hiç yok ne yapabikirim yardımcı olursanız çok sevinirim teşekkür ederim

  • Avatar
   Ata Kurumsal

   Merhaba, ilk önce size çalışma izni alacak bir iş bulmanızı öneririz, Türkiye’de adresiniz banka hesabınız olmadan oturma izni alamazsınız.

 • Avatar
  Ali

  Merhaba.Benim eşim Azerbaycan vatandaşı.kendisi oturma izniyle kalıyor Türkiyede.kayınvaldem ve baldızım(14yaşında) 2-3aylığına bizim yanımızda Diyarbakırda yaşamak için gelecek.onlara oturma izni ve sağlık siğortasi yaptırmak için ne yapmamız gerekiyor.hangi evraklar lazım.önceden teşekkürler

  • Avatar
   Ata Kurumsal

   Merhaba, 2-3 aylığına Diyarbakır da oturma izni alamazsınız, Azerbaycan vatandaşları bir ay Türkiye’de vize muafiyeti ile kalabilirler.

   • Avatar
    Ali

    1yillik oturma izni almak icin ne yapilmasi gerekiyor peki? Bana noter onayli bir evrak vermek gerektigi soylendi ama tam olarak nedir?

 • Avatar
  Gökhan

  Merhaba eşim thailand vatandaşı turkiyede resmi evlilik yaptık ve eşime kısa dönem ikamet izni yaptılar 1 yıllik neden 3 yıl değilde 1 yıllık kısa dönem ikamet izni yapildı ve biz evliyiz ve eşime ait bir kimlik de yok sadece kısa dönem ikamet kartı var sebebini söylermisiniz bende anlamadım gercekten

 • Avatar
  ally

  merhaba japonya dan 1 yıllıgına ülkemizde balıkesir için ev kiralayıp burada 1 yıl kalmak isteyen biri 1 yıllı için tursitlik oturma izni için banka hesabında 1 yıllık toplam 6000 dolar olması zorunlumudur ve yeterlimidir. Burada Herhangi bir aylık geliri yoktur. Yada tapuda kendi üzerine konut alsa dahi yine 6000 dolar üzerinde para olmalımıdır.

  • Avatar
   Ata Kurumsal

   Merhaba, kiralık ev üzerinden oturma izni almak isteyen yabancıların banka hesabında 6000 dolar olması zorunludur, tapu alan yabancılar için böyle bir zorunluluk yoktur.

 • Avatar
  Lale

  Merhaba.ben 5senedir turk vatandasiyla evliyim.ikamet iznim var.azerbayca da yasayan annem ve kardesime kisa donem oturma izni aa bilirmiyim.ve bu süre içerisinde onları tedavi ettirmek için saglik sigortasi yaptırılsa turk vatandasi gibi hastane imkanlarindan yararlan bilirlermi?

  • Avatar
   Ata Kurumsal

   Merhaba, Türk vatandaşı olmadığınız için kendi üzerinizden akrabalarınıza oturma izni alamazsınız fakat şartları sağlamanız durumunda bahsettiğiz yabancılar kendilerine oturma izni alabilirler, oturma izni olan yabancılar Türkiye’de özel sağlık sigortası yaptırmaları durumunda özel hastanelerin sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler.

Bir cevap yazın

how can we help you?

Our team knows English, Arabic, Russian and Francais languages.