Kısa dönem ikamet izni.

Kısa Dönem İkamet İzni yabancıların ülkemize geliş amaçları doğrultusunda ilk başvuruda en fazla iki yıl süreliğine verilmektedir.

Aşağıda belirtilen geliş amaçlarına göre uygun konaklama koşullarına sahip olan yabancılar Kısa Dönem İkamet İzni başvurusu yapabilmektedirler. Yabancı başvuru sahiplerinin, talep edilen ikamet izin süresinin bitiminden itibaren en az altmış gün süreli pasaport veya pasaport yerine geçen belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Ek olarak gerekli görülmesi halinde, yabancıya ait sabıka kaydı gibi belgeler talep edilebilmektedir.

 • Türkiye’ye araştırma amacıyla gelecekler
 • Türkiye’de taşınmaz malı bulunanlar
 • Ticari bağlantı veya iş kuracaklar
 • Hizmet içi eğitim programlarına katılacaklar
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecekler
 • Turizm amaçlı kalacaklar
 • Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görecekler
 • Adli veya idari makamların talep veya kararına bağlı olarak Türkiye’de kalması gerekenler
 • Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçenler
 • Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar
 • Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacaklar
 • Türkiye’de yüksek öğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat edenler

Kısa Dönem İkamet İzni sahiplerinin Türkiye dışında 90 günden fazla bulunmaları halinde, Kısa Dönem İkamet İzni geçerliliğini kaybetmektedir maddesi iptal edilmiştir, yurt dışında kalma süresinde bir kısıtlama bulunmamaktadır.

TURİSTİK OTURMA İZNİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • İkamet İzni Başvuru Formu
 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 • Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerden alınmış amacına uygun vize
 • Dört (4) adet fotoğraf
 • Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Her ay için en az 500 USD-EURO tutarında birikiminin bulunduğunu gösterir Banka Hesap Cüzdanı.)
 • Yapacağı araştırmanın süresini ve yerini gösteren resmi belge
 • Geçerli sağlık sigortası veya İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge veya Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi Özel sağlık sigortası fiyatlarını öğrenmek için tıklayınız : https://www.atakurumsal.com/yabancilar-icin-saglik-sigortasi/

 

Türkiye’de taşınmaz malı bulunanlar için Kısa Dönem İkamet İzni

 • İkamet İzni Başvuru Formu
 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 • Dört (4) adet fotoğraf
 • Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Her ay için en az 500 USD-EURO tutarında birikiminin bulunduğunu gösterir Banka Hesap Cüzdanı.)
 • Konutun şahsa ait olduğunu gösterir resmi belge
 • Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge

Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge

Hazine Müsteşarlığı 06.06.2014 tarih ve 9/2014 sayılı genelgesi ile uyumlu Özel sağlık sigortası

 

Ticari Bağlantı veya İş Kuracaklar 

 • İkamet İzni Başvuru Formu
 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 • Dört (4) adet fotoğraf
 • Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Her ay için en az 500 USD-EURO tutarında birikiminin bulunduğunu gösterir Banka Hesap Cüzdanı.)
 • İdarenin talep etmesi halinde temas kuracağı kişi veya şirketlerden alınacak davet mektubu veya benzeri belgeler
 • Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge

Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge

Hazine Müsteşarlığı 06.06.2014 tarih ve 9/2014 sayılı genelgesi ile uyumlu Özel sağlık sigortası

 

Hizmet içi eğitim programlarına katılacaklar 

 • İkamet İzni Başvuru Formu
 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 • Dört (4) adet fotoğraf
 • Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Her ay için en az 500 USD-EURO tutarında birikiminin bulunduğunu gösterir Banka Hesap Cüzdanı.)
 • Hizmet içi eğitimin görüleceği kamu kurum veya kuruluşlarından alınacak eğitimin süresini ve yerini gösterir belge
 • Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname
 • Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge

Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge

Hazine Müsteşarlığı 06.06.2014 tarih ve 9/2014 sayılı genelgesi ile uyumlu Özel sağlık sigortası

 

Öğrenci değişim programları ve benzeri amaçlarla gelecekler

 • İkamet İzni Başvuru Formu
 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 • Dört (4) adet fotoğraf
 • Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Her ay için en az 500 USD-EURO tutarında birikiminin bulunduğunu gösterir Banka Hesap Cüzdanı.)
 • Eğitimin/stajın görüleceği kurum veya kuruluşlardan alınacak eğitim/staj belgesi
 • Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname
 • Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge

Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge

Hazine Müsteşarlığı 06.06.2014 tarih ve 9/2014 sayılı genelgesi ile uyumlu Özel sağlık sigortası

Short-term residence permits are granted for a period of maximum two years in the first application, according to the purpose of arrival of foreigners.

Foreigners who have suitable accommodation conditions for the following purposes of arrival can apply for Short Term Residence Permit. Foreign applicants must have at least sixty days’ passport or passport document from the end of the requested residence permit period. If it’s necessary, documents such as criminal record of foreigner can be requested.

 • Foreigners who will come to Turkey for scientific research
 • Foreigners who owned real estate in Turkey
 • Foreigners who will establish commercial engagement or business
 • Foreigners who will attend to in-service training programs
 • Education within the frame of agreements
 • Foreigners who will stay in Turkey for touristic purposes
 • Foreigners who doesn’t have a health problem that could be defined as a threat to public health and will be treated except this illnesses
 • Decisions of administrative authorities
 • Decisions of judicial authorities
 • Foreigners transferred from family residence permit to short-term residence permit
 • Foreigners who will attend in Turkish Courses
 • Foreigners who will attend to education, research, internship or courses of public organizations
 • The foreigners who apply within 6 months following completion of higher education
 • Foreigners who will receive training within the frame of internship purposed exchange programs (Non-education programs)

DOCUMENTS REQUIRED FOR TOURISTIC RESIDENCE PERMIT APPLICATION

 • Residence permit application form
 • Passport or original and photocopy of passport substitude document
 • Declaration which states that financial capacity is to be provided sufficiently and regularly throughout the stay ($ 500 bank account for each month of stay)
 • Four (4) pcs photos
 • Valid health insurance (Provision document received from Social Security Institution/Document to be obtained from provincial social security units which states that the foreigner is benefiting from the health services in Turkey within the scope of bilateral social security agreements/Document of the application made to the Social Security Institution to become a general health insurance holder/Private health insurance) Click here to find out about private health insurance prices: https://www.atakurumsal.com/yabancilar-icin-saglik-sigortasi/
 • Appropriate visa for the purpose of obtaining from Turkish diplomatic missions abroad

 

Foreigners who owned real estate in Turkey 

 • Four (4) pcs photos
 • Residence permit application form
 • Passport or original and photocopy of passport substitude document
 • Declaration which states that financial capacity is to be provided sufficiently and regularly throughout the stay ($ 500 bank account for each month of stay)
 • Official, e-signed/signed and stamped/sealed document which shows that the house belongs to the foreigner (title deed)
 • Valid health insurance (Insurance period must cover the intended residence permit duration. One of the following document is considered as sufficient):

o E-signed/signed and stamped/sealed document to be obtained from provincial social security units which states that the foreigner is benefiting from the health services inn Turkey within the scope of bilateral social security agreements

o E-signed/signed and stamped/sealed provision document received from Social Security Institution

o E-signed/signed and stamped/sealed document of the application made to the Social Security Institution to become a general health insurance holder

o Private health insurance

 

Foreigners who will establish commercial engagement or business 

 • Four (4) pcs photos
 • Residence permit application form
 • Passport or original and photocopy of passport substitude document
 • Declaration which states that financial capacity is to be provided sufficiently and regularly throughout the stay ($ 500 bank account for each month of stay)
 • Invitation letter or similar documents to be obtained from the persons or companies to be contacted
 • Valid health insurance (Insurance period must cover the intended residence permit duration. One of the following document is considered as sufficient):

o E-signed/signed and stamped/sealed document to be obtained from provincial social security units which states that the foreigner is benefiting from the health services inn Turkey within the scope of bilateral social security agreements

o E-signed/signed and stamped/sealed provision document received from Social Security Institution

o E-signed/signed and stamped/sealed document of the application made to the Social Security Institution to become a general health insurance holder

o Private health insurance

 

Foreigners who will attend to in-service training programs 

 • Four (4) pcs photos
 • Residence permit application form
 • Passport or original and photocopy of passport substitude document
 • Declaration which states that financial capacity is to be provided sufficiently and regularly throughout the stay ($ 500 bank account for each month of stay)
 • Document which shows the duration and place of training to be obtained from the state institutions and organizations where in-service training will be delivered
 • If the person is under 18 years of age; commitment to be given by real or legal persons in Turkey (provided that the name of the person is indicated on the consent of the mother or father)
 • Valid health insurance (Insurance period must cover the intended residence permit duration. One of the following document is considered as sufficient):

o E-signed/signed and stamped/sealed document to be obtained from provincial social security units which states that the foreigner is benefiting from the health services inn Turkey within the scope of bilateral social security agreements

o E-signed/signed and stamped/sealed provision document received from Social Security Institution

o E-signed/signed and stamped/sealed document of the application made to the Social Security Institution to become a general health insurance holder

o Private health insurance

 

Foreigners who will receive training within the frame of internship purposed exchange programs (Non-education programs)

 • Four (4) pcs photos
 • Residence permit application form
 • Passport or original and photocopy of passport substitude document
 • Declaration which states that financial capacity is to be provided sufficiently and regularly throughout the stay ($ 500 bank account for each month of stay)
 • Education/internship document to be obtained from institutions or organizations where education/internship will be received(e-signed/signed and stamped/sealed document)
 • If the person is under 18 years of age; commitment to be given by real or legal persons in Turkey (provided that the name of the person is indicated on the consent of the mother or father)
 • Valid health insurance (Insurance period must cover the intended residence permit duration. One of the following document is considered as sufficient):

o E-signed/signed and stamped/sealed document to be obtained from provincial social security units which states that the foreigner is benefiting from the health services inn Turkey within the scope of bilateral social security agreements

o E-signed/signed and stamped/sealed provision document received from Social Security Institution

o E-signed/signed and stamped/sealed document of the application made to the Social Security Institution to become a general health insurance holder

o Private health insurance

KISA DÖNEM (TURİSTİK) OTURMA İZNİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR – VİDEOLU ANLATIM

KISA DÖNEM (TURİSTİK) OTURMA İZNİ UZATMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR – VİDEOLU ANLATIM

145 yorum

 • Ahmet

  Merhaba, 02.02.2019 Tarihine kadar İkamet iznimiz var.Turizm amaçlı) Yorumlarda İstanbul dan ikamet izinlerini reddettiklerini yazmışsınız. Şuanda da ikamet izinleri İstanbul da kabul görmüyor mu ? İkamet izni bitmeden ne kadar süre önce tekrar başvuru yapmak gerekiyor? teşekkürler

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, uzatma başvurularının sonuçları GÖÇ idaresinin kararlarına göre değişilik göstermektedir, şu an %50 onay %50 ret şeklindedir, oturma izni bitmesine 59 gün kala uzatma başvurunuzu yapabilirsiniz.

 • bülent

  merhaba iyi çalışmalar dilerim rus vatandaşlara kısam dönem oturum izni ile ilgili bir kısıtlama söz konusumu acaba,3 yıldır kısa dönem oturum alarak devam ediyorduk ama bu yıl böyle bir söylenti var doğrumu acaba.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, evet İstanbul ilinde bir dönem oturma izni uzatma müracaatlarını reddedip herkesi ülkesine gönderdiler, şu an için uzatma başvurularında hala sıkıntı bulunmaktadır, bu durum bütün ülke vatandaşları için geçerlidir.

 • Emre

  Merhabalar, kız arkadaşım için kısa dönem ikamet izni almak istiyoruz. Bu sure zarfinda benim yanimda kalacak turistik amacli diye alinacak. Ve benim yanimda kalacak tüm masrafları ben karşılayacağım diye noter tasdikli taahhütname alacagiz Fakat bu olmasına rağmen aylik 500 usd i karşılayan hesap cüzdanı yine de gerekiyor mu? Çok tesekkurler

  • Ata Kurumsal

   Merhaba. GÖÇ idaresi isterse bile bunu randevu günü size bildirecektir, duyduğumuz kadar ile misafir olarak artık oturma izni verilmiyormuş veya kısa süreli veriliyormuş, bilginize.

   • Emre

    Duyduğumz kadarıyla derken. Istanbul icin bi sikinti var diye biliyorum diğer şehirlerde de problem oluyorsa nasıl bir yol izleyeceğiz peki? Bir de doğumla gelen vatandaşlık durumu var. Bebek türk vatandaşı olacak anne bebeğin bakıcısı durumunda olduğu için annenin oturum durumu fransadaki gibi 18 yaşına kadar devam edecek mi farklı bir prosedür var mı? Gercekten çok memnun olacağım danışmanlık hizmeti alacağım sizinle çözeceğiz durumu sadece şu an psikolojik olarak rahatlamaya ihtiyacım var

 • şafak

  Merhaba, Rusya vatandaşı arkadaşım Türkiye’de turizm amaçlı kalmak için 1 yıllık oturma iznine başvurmak istiyor.Evrakları hazırlama sürecinde kendisinin önce ülkesindeki Türk elçiliğine gidip başvuruda bulunması gerekiyor mu yoksa her şeyi Türkiye de halledebilir mi ?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, evet bütün işlemler Türkiye’den yapılmalıdır.

   • şafak

    Cevabınız için teşekkürler ancak 157’yi arayıp aynı soruyu sorduğumda bana önce ülkesindeki Türk elçiliğine gitmesi gerektiğini söylediler siz emin misiniz insanlar bu oturum iznine başvurduklarında herşeyi Türkiye’de mi hallediyolar ? Teşekkürler.

 • Ceyhun

  Merhaba, ben kısa dönem oturma izni için başvuracağım. (Azerbaycandan) ne kadar sürede hallolur? Ücret ne kadar ödemem gerekiyor? Ve başvurmak için önce Türkiyeye giriş yapmam mı gerekiyor?

 • yagmur

  Merhaba, sağlık sigortası zorunluluğunun kalktığını söylediler. Doğrumu

 • Nail

  Selam.Ben Azerbaycanlıyım bir yıllık oturum iznim vardı eylülün 29 da bitdi Ülkeme gitdim geldim şimdi yeniden oturum izni almak istiyorum hangi evraklar lazım bana?

 • Vladimir

  Değerli Ata Kurumsal ekibi.
  Daha önce soruma sizden çözümü buldum. Tekrar bir sorum olacak size:
  Kısa dönem ikamet randevuma gittiğimde açmış olduğum ziraat bankası hesabımda aylık olarak belirtildiği gibi en az 500 USD olması gereklidir. Benim ikamet başvurum 9 aylıktır yani 4500 USD hesabımda olması şartmı? birde bu tutarı yatırıp sonra geri çeksem bu benim İkamet işlemlerimi etkilermi? Cevabınız için şimdiden teşekkürler.

 • Levent

  Kayınvalidem Kazakistan vatandaşı ve daha önce 22.04.2018 tarihinde biten ikamet izni almıştık.Şimdi tekrardan bizim ile kalacak kısa vadeli ilk başvuru tipin de mi başvuru yapmamız gerekecek yok uzatım mı diyeceğiz. Şimdiden yardımlarınız için teşekkürler.

 • Vladimir

  Merhaba, Kazakistan vatandaşiyim. 9 aylık Kısa dönem ikamet başvurumu yaptım. Randevu tarihimi beklemekteyim. Randevuda istenen belgelerden banka hesap cüzdanı kafamı karıştırıyor burda açtıramadım geçici vergi numarası ile açılabilir denildi ama ikamet olmadan bankalar hesap açmıyorlar. Gelir ıspatı isterlermı ? istedikleri taktirde sunamazsam ikamet işlemi olumsuz etkilerrmı? Cevabınız için şimdiden teşekkürler

 • Ozan

  Merhaba Ukrayna vatandaşlı misafirim, 1+1 olmak üzere 2 senedir ”kısa dönem ikamet izni” alarak Türkiye’de ikamet etmekte, 2 senedir kendisine noter taahhütlü kefildim. Ekim ayında oturma izni bitiyor. Yine aynı şekilde başvuruda bulunsam devlet kabul eder mi? Bazı yerlerde en fazla 2 sene kalınabildiği yazıyor? Noter taahhütlü kendim aracılığıyla olsa dahi prosedür aynı mı? Bilgilendirirseniz sevinirim. Kolay gelsin.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, bahsettiğiniz işlemleri İstanbul’da yapıyorsanız artık uzatamazsınız, diğer iller için herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

 • CEMAL

  Suriye vatandaşı Lübnan üzerinden Türkiye’ye 3 aylık vize ile geliyor. Bu durumda kısa dönem ikamet iznine başvurabilir mi? Şimdiden teşekkürler.

 • Esde

  Ben Azerbaycandan geldim. 15gun burdayim. Ben simdi oturum almaga bas vursam yurtdisina ciksam oturum redd edilecekmi?

 • Mau Burak

  Merhabalar, tasinmaz mal bulunanlara (tapu olan) 1 yil mi yoksa 2 yil veriliyor istanbul’da? tpu olanlardan saglik raporu isteniyor mu?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, Türkiye’de gayrimenkulu olan yabancılar 2 yıla kadar oturma izni alabilirler, oturma izni için her halükarda ve şartta sağlık raporu gereklidir.

 • Ahad

  Merhaba
  Öncelikle bu iyi siteniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Ben iş bulmak için normal 3 aylık vize ile İrandan türkiyeye gelmek istiyorum. 3 konuda sorum var:
  1. İş aradığım sürede oturma izni almam gerekiyor mu?
  2. İş bulduktan sonra çalışma izni alabilirmiyim?
  3. Türkiyeye geldiğimde nakit 6 bin dolar değerinde param olacak, hemen giriş yaptığımda banka hesabı açıp paramı kendi hesabıma aktarabilirmiyim?
  Saygılar

  • Ata Kurumsal

   Merhaba,

   1- İran vatandaşları 180 günde 90 gün Türkiye’de kalma hakları bulunduğundan bu 90 günlük süre içinde oturma izni almanıza gerek yoktur.
   2- İş bulursanız çalışma iznini işveren alabilir, siz kendi adınıza çalışma izni alamazsınız.
   3- İran vatandaşlarına her banka hesap açmıyor, fakat açan bankalar var oraya paranızı yatırabilirsiniz.

 • Ahmet

  Merhaba.kisa sureli ikamet için mulk almak yoluyla yabancilara mulkun değeri kaç dolar olmali bu izin için?teşekkurler

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, belirlenmiş bir alt limit bulunmamakla beraber 50 Bin dolar ve üzeri evi olan bütün yabancılar sorunsuz bir şekilde oturma izni aldık.

 • mahir

  oturma izni için vekalet verilirse,ben burada olmasam da işlerimi avukat yürütebilir mi\

 • meisam

  merhaba; Türkçe örenmeğiçün en çok kaç ay oturma izini alabilirmiyim? Ve taşınmaz malı üzerinden ikamet izni almağa göre evin fiyatı en az kaç olmalıdır?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, İstanbul ilinde evi olmayan yabancıya oturma izni verilmemektedir, alacağınız evin bir alt limiti bulunmamakla beraber İstanbul’da ev fiyatları 50 bin dolardan başlamaktadır.

 • ÖZGÜR SEYYAR

  Merhaba; eşim Azerbaycan vatandaşıydı, evlendikten sonra Türk vatandaşlığına geçti, şuanda çifte vatandaşlığı var. Eşimin annesi 1-2 yıllığına bizim yanımızda kalmak için geldi. Ona hangi tür oturum izni almamız gerekmekte?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, Türkiye’de kaldığı sürece masraflarını karşılayacağınızı taahhüt ederek evinizde oturma izni alabilirsiniz, fakat eviniz İstanbul’da ise başvurular GÖÇ idaresi tarafından reddedilmektedir.

 • Cere

  Fransız vatandaşı olarak hali hazırda bir işim olmadan kısa dönem ikamet izni alabilir miyim? Turistik amaçlı alırsam çalışma iznim olur mu?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, gerekli şartları sağlarsanız İstanbul hariç diğer turizm illerimizden oturma izni alabilirsiniz, oturma izni çalışma izni yerine geçmediğinden yasal olarak çalışmazsınız.

Bir cevap yazın

how can we help you?

Our team knows English, Arabic, Russian and Francais languages.