Kısa dönem ikamet izni.

Kısa Dönem İkamet İzni yabancıların ülkemize geliş amaçları doğrultusunda ilk başvuruda en fazla iki yıl süreliğine verilmektedir.

Aşağıda belirtilen geliş amaçlarına göre uygun konaklama koşullarına sahip olan yabancılar Kısa Dönem İkamet İzni başvurusu yapabilmektedirler. Yabancı başvuru sahiplerinin, talep edilen ikamet izin süresinin bitiminden itibaren en az altmış gün süreli pasaport veya pasaport yerine geçen belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Ek olarak gerekli görülmesi halinde, yabancıya ait sabıka kaydı gibi belgeler talep edilebilmektedir.

 • Türkiye’ye araştırma amacıyla gelecekler
 • Türkiye’de taşınmaz malı bulunanlar
 • Ticari bağlantı veya iş kuracaklar
 • Hizmet içi eğitim programlarına katılacaklar
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecekler
 • Turizm amaçlı kalacaklar
 • Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görecekler
 • Adli veya idari makamların talep veya kararına bağlı olarak Türkiye’de kalması gerekenler
 • Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçenler
 • Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar
 • Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacaklar
 • Türkiye’de yüksek öğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat edenler

Kısa Dönem İkamet İzni sahiplerinin Türkiye dışında 90 günden fazla bulunmaları halinde, Kısa Dönem İkamet İzni geçerliliğini kaybetmektedir maddesi iptal edilmiştir, yurt dışında kalma süresinde bir kısıtlama bulunmamaktadır.

TURİSTİK OTURMA İZNİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • İkamet İzni Başvuru Formu
 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 • Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerden alınmış amacına uygun vize
 • Dört (4) adet fotoğraf
 • Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Her ay için en az 500 USD-EURO tutarında birikiminin bulunduğunu gösterir Banka Hesap Cüzdanı.)
 • Yapacağı araştırmanın süresini ve yerini gösteren resmi belge
 • Geçerli sağlık sigortası veya İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge veya Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi Özel sağlık sigortası fiyatlarını öğrenmek için tıklayınız : https://www.atakurumsal.com/yabancilar-icin-saglik-sigortasi/

 

Türkiye’de taşınmaz malı bulunanlar için Kısa Dönem İkamet İzni

 • İkamet İzni Başvuru Formu
 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 • Dört (4) adet fotoğraf
 • Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Her ay için en az 500 USD-EURO tutarında birikiminin bulunduğunu gösterir Banka Hesap Cüzdanı.)
 • Konutun şahsa ait olduğunu gösterir resmi belge
 • Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge

Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge

Hazine Müsteşarlığı 06.06.2014 tarih ve 9/2014 sayılı genelgesi ile uyumlu Özel sağlık sigortası

 

Ticari Bağlantı veya İş Kuracaklar 

 • İkamet İzni Başvuru Formu
 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 • Dört (4) adet fotoğraf
 • Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Her ay için en az 500 USD-EURO tutarında birikiminin bulunduğunu gösterir Banka Hesap Cüzdanı.)
 • İdarenin talep etmesi halinde temas kuracağı kişi veya şirketlerden alınacak davet mektubu veya benzeri belgeler
 • Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge

Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge

Hazine Müsteşarlığı 06.06.2014 tarih ve 9/2014 sayılı genelgesi ile uyumlu Özel sağlık sigortası

 

Hizmet içi eğitim programlarına katılacaklar 

 • İkamet İzni Başvuru Formu
 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 • Dört (4) adet fotoğraf
 • Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Her ay için en az 500 USD-EURO tutarında birikiminin bulunduğunu gösterir Banka Hesap Cüzdanı.)
 • Hizmet içi eğitimin görüleceği kamu kurum veya kuruluşlarından alınacak eğitimin süresini ve yerini gösterir belge
 • Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname
 • Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge

Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge

Hazine Müsteşarlığı 06.06.2014 tarih ve 9/2014 sayılı genelgesi ile uyumlu Özel sağlık sigortası

 

Öğrenci değişim programları ve benzeri amaçlarla gelecekler

 • İkamet İzni Başvuru Formu
 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 • Dört (4) adet fotoğraf
 • Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Her ay için en az 500 USD-EURO tutarında birikiminin bulunduğunu gösterir Banka Hesap Cüzdanı.)
 • Eğitimin/stajın görüleceği kurum veya kuruluşlardan alınacak eğitim/staj belgesi
 • Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname
 • Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge

Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge

Hazine Müsteşarlığı 06.06.2014 tarih ve 9/2014 sayılı genelgesi ile uyumlu Özel sağlık sigortası

Short-term residence permits are granted for a period of maximum two years in the first application, according to the purpose of arrival of foreigners.

Foreigners who have suitable accommodation conditions for the following purposes of arrival can apply for Short Term Residence Permit. Foreign applicants must have at least sixty days’ passport or passport document from the end of the requested residence permit period. If it’s necessary, documents such as criminal record of foreigner can be requested.

 • Foreigners who will come to Turkey for scientific research
 • Foreigners who owned real estate in Turkey
 • Foreigners who will establish commercial engagement or business
 • Foreigners who will attend to in-service training programs
 • Education within the frame of agreements
 • Foreigners who will stay in Turkey for touristic purposes
 • Foreigners who doesn’t have a health problem that could be defined as a threat to public health and will be treated except this illnesses
 • Decisions of administrative authorities
 • Decisions of judicial authorities
 • Foreigners transferred from family residence permit to short-term residence permit
 • Foreigners who will attend in Turkish Courses
 • Foreigners who will attend to education, research, internship or courses of public organizations
 • The foreigners who apply within 6 months following completion of higher education
 • Foreigners who will receive training within the frame of internship purposed exchange programs (Non-education programs)

DOCUMENTS REQUIRED FOR TOURISTIC RESIDENCE PERMIT APPLICATION

 • Residence permit application form
 • Passport or original and photocopy of passport substitude document
 • Declaration which states that financial capacity is to be provided sufficiently and regularly throughout the stay ($ 500 bank account for each month of stay)
 • Four (4) pcs photos
 • Valid health insurance (Provision document received from Social Security Institution/Document to be obtained from provincial social security units which states that the foreigner is benefiting from the health services in Turkey within the scope of bilateral social security agreements/Document of the application made to the Social Security Institution to become a general health insurance holder/Private health insurance) Click here to find out about private health insurance prices: https://www.atakurumsal.com/yabancilar-icin-saglik-sigortasi/
 • Appropriate visa for the purpose of obtaining from Turkish diplomatic missions abroad

 

Foreigners who owned real estate in Turkey 

 • Four (4) pcs photos
 • Residence permit application form
 • Passport or original and photocopy of passport substitude document
 • Declaration which states that financial capacity is to be provided sufficiently and regularly throughout the stay ($ 500 bank account for each month of stay)
 • Official, e-signed/signed and stamped/sealed document which shows that the house belongs to the foreigner (title deed)
 • Valid health insurance (Insurance period must cover the intended residence permit duration. One of the following document is considered as sufficient):

o E-signed/signed and stamped/sealed document to be obtained from provincial social security units which states that the foreigner is benefiting from the health services inn Turkey within the scope of bilateral social security agreements

o E-signed/signed and stamped/sealed provision document received from Social Security Institution

o E-signed/signed and stamped/sealed document of the application made to the Social Security Institution to become a general health insurance holder

o Private health insurance

 

Foreigners who will establish commercial engagement or business 

 • Four (4) pcs photos
 • Residence permit application form
 • Passport or original and photocopy of passport substitude document
 • Declaration which states that financial capacity is to be provided sufficiently and regularly throughout the stay ($ 500 bank account for each month of stay)
 • Invitation letter or similar documents to be obtained from the persons or companies to be contacted
 • Valid health insurance (Insurance period must cover the intended residence permit duration. One of the following document is considered as sufficient):

o E-signed/signed and stamped/sealed document to be obtained from provincial social security units which states that the foreigner is benefiting from the health services inn Turkey within the scope of bilateral social security agreements

o E-signed/signed and stamped/sealed provision document received from Social Security Institution

o E-signed/signed and stamped/sealed document of the application made to the Social Security Institution to become a general health insurance holder

o Private health insurance

 

Foreigners who will attend to in-service training programs 

 • Four (4) pcs photos
 • Residence permit application form
 • Passport or original and photocopy of passport substitude document
 • Declaration which states that financial capacity is to be provided sufficiently and regularly throughout the stay ($ 500 bank account for each month of stay)
 • Document which shows the duration and place of training to be obtained from the state institutions and organizations where in-service training will be delivered
 • If the person is under 18 years of age; commitment to be given by real or legal persons in Turkey (provided that the name of the person is indicated on the consent of the mother or father)
 • Valid health insurance (Insurance period must cover the intended residence permit duration. One of the following document is considered as sufficient):

o E-signed/signed and stamped/sealed document to be obtained from provincial social security units which states that the foreigner is benefiting from the health services inn Turkey within the scope of bilateral social security agreements

o E-signed/signed and stamped/sealed provision document received from Social Security Institution

o E-signed/signed and stamped/sealed document of the application made to the Social Security Institution to become a general health insurance holder

o Private health insurance

 

Foreigners who will receive training within the frame of internship purposed exchange programs (Non-education programs)

 • Four (4) pcs photos
 • Residence permit application form
 • Passport or original and photocopy of passport substitude document
 • Declaration which states that financial capacity is to be provided sufficiently and regularly throughout the stay ($ 500 bank account for each month of stay)
 • Education/internship document to be obtained from institutions or organizations where education/internship will be received(e-signed/signed and stamped/sealed document)
 • If the person is under 18 years of age; commitment to be given by real or legal persons in Turkey (provided that the name of the person is indicated on the consent of the mother or father)
 • Valid health insurance (Insurance period must cover the intended residence permit duration. One of the following document is considered as sufficient):

o E-signed/signed and stamped/sealed document to be obtained from provincial social security units which states that the foreigner is benefiting from the health services inn Turkey within the scope of bilateral social security agreements

o E-signed/signed and stamped/sealed provision document received from Social Security Institution

o E-signed/signed and stamped/sealed document of the application made to the Social Security Institution to become a general health insurance holder

o Private health insurance

KISA DÖNEM (TURİSTİK) OTURMA İZNİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR – VİDEOLU ANLATIM

KISA DÖNEM (TURİSTİK) OTURMA İZNİ UZATMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR – VİDEOLU ANLATIM

145 yorum

 • Lamia

  Merhaba. Azerbaycan vatandaşıyım. Oturum izni başvurusunu internet üzerinden yaptık, 12.11.2019 tarihine randevu verildi. Kira sözleşmesi ve banka hesabında para göstermek gerekiyormuş. Banka hesabında paranın olması şart mı, alternatif bir yolu var mı bunun acaba? Bu sürede bir iş bulabilirsem, aynı zamanda hem oturum hem çalışma izni alabilir miyim bankada birikim göstermeksizin? Ve eğer bu mümkünse, işin nitelikleri konusunda bir kısıtlama var mı? (Devlet kurumu yada memuriyet tarzı bir şey olması gerekiyor mu?)

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, banka hesabı bazı durumlarda istenmemektedir, GÖÇ idaresinin bunu neye göre isteyip istemediğini bilmiyoruz, bu yüzden net bir cevap veremiyoruz. Size çalışma izni alacak bir iş bulmanız durumunda çalışma izni aynı zamanda oturma izni yerine geçmektedir. Önemli olan size çalışma izni çıkartacak bir iş bulmanızdır, yabacılar kendi adlarına çalışma izni alamazlar ayrıca yabancılar devlet memuru olamazlar özel sektörde çalışabilirler.

 • Umida

  Meraba ben 6 yıllık evliyim her sene ikamet i uzatıyorum bu sene neden pahalı geldi harç 427 kimlik kart için 89 lira aiyireten randevu aldınız için ziraat bankaya 475 lira ödedik sağlık sık orta 200lira verdik çok pahalı geldi doğrumu bu kanun jevablasaniz sevinirim tesekurler

  • Ata Kurumsal

   Merhaba,
   İkamet izni harç bedelleri Göç İdaresi tarafından belirlenmektedir ve yabancıların milletine göre değişebilmektedir.

  • Sofiia

   Merhaba benim şöyle bir sorum olacaktı, ben Ukrayna vatandaşıyım Türk vatandaşıyla evliliğim var, iki tane de çift vatandaşı çocuğum var, Türkiye de okula gidiyorlar benim oturma iznim yok, 90 günüm dolmadan çıkış yaparsam, geri Türkiyeye hemen giriş yapabilir miyim, yoksa kendi ülkemde de üç ay kalmak zorunda mıyım?

   • Ata Kurumsal

    Merhaba, 180 günde 90 kuralı gereği 90 gün Türkiye’de 90 gün Ukrayna da kalmanız gerekmektedir, fakat 90 günlük sürenizin 70 gününü kullandıysanız kalan 20 gün için bekleme yapmadan Türkiye’ye gelebilirsiniz.

 • Djabs

  Merhaba
  Ben Ruandaliyim 5 yil once turkiye ye egitim amacla geldim, suresi bitmis bir ogrenci ikametim var. ve en yakin zaman da Turkiye’ye ticari amacla gelmek istiyorum ne yapmami onerirsiniz?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba,
   Ruanda vatandaşlarına uygulanan vize rejiminin ön gördüğü şekilde Türkiye’ye seyahat edebilir, size en yakın Göç İdaresinden yine kalış amacınıza uygun oturma veya çalışma izni başvurusu yapabilirsiniz. Bu konudaki uzman danışmanlık hizmetimizden faydalanmak isterseniz 444 7 284’ten bize ulaşabilirsiniz.

 • Elena

  Merhaba!
  Türkiye’de 6 yıldır yaşamaktayım. 4 yil öğrenci ikamet izni ile, 1 yıl aile ikamet izni ve 1 yıl çalışma izni ile.
  İşten ayrılmayı ve Türkiye’de ev almayı düşünüyorum.
  Taşınmaz malı olanlar için ikamet izni alındıktan sonra TC vatandaşlığa başvuru yapabilir miyim?

  Teşekkür ederim

  • Ata Kurumsal

   Merhaba,
   Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanma konularında uzman danışmanlık hizmetimiz mevcuttur. Konu hakkında ilgili kurumla görüşmenizi tavsiye ederiz.

 • Alsu

  Merhaba,

  Ben Azerbaycan vatandasiyim. Benim kisa donem turistik ikamet iznimin bitis tarihi 28.09.2019dur. Ben Turkiyede bulundugum zaman uzatma basvurusu yaptim ve randevu 03.10.2019 tarihine verildi. Ancak suan yurtdisindayim.
  Turkiyeye 1 ekimde giris yapmak istiyorum.
  Eger oturma iznimin suresi bittikten sonra vize mahafiyeti ile giris yaparsam randevum hala gecerli sayilir mi? Yani, randevuma gittigim zaman oturma izni bittikten sonra girdigim icin uzatma basvurumun verilmesinde bir sorun yasanir mi?

  Ikinci sorumsa uzun suredir Turkiyede yasiyorum. Dedigim senaryoda giris yaparsam turkiyede yasamamda kesinti mi olur?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba,
   Uzatma başvurunuzu ikamet izniniz bitmeden evvel yaptığınız için ikamet izninizin bitmesinden sonra yapacağınız giriş herhangi bir sorun teşkil etmeyecektir.

 • Leyla

  MERHABA BEN TR DEN bir ev satın aldım. Onun üzerinden 5 sene oturum izni alırsam 5 sene.sonra vatandaş olabilirmiyim… teşekkürler ayrıca tam.7 senedir kesintisiz Tr de yaşıyorum .

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, evet ev üzerinden alınmış ikamet izni 5 sene Türkiye’de kesintisiz yaşayan yabancılar, 5 inci senenin sonunda sabit bir gelirini ispatlaması şartı ile vatandaşlık başvurusuna hak kazanırlar.

 • Eram

  Merhabalar,

  Biri eğer kısa dönem ikametten iş izni ile ikamete geçti ve bir sene sonra sözleşme yenilmezse tekrar kısa dönem ikamet için başvuru yapabilir mi ve aynı zamanda bir kaç ay sonra 5 yıl kesmeden Türkiyede ikamet olmuş olur bu şekilde vatandaşlık için başvuru yapabilir mi?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, çalışma izni sonlanan yabancılar ilk 10 gün içinde oturma iznine müracaat ederlerse ikamet izni alabilirler, 5 yıl kesintisiz çalışma izni ile çalışan yabancılar arada hiç turistik ikamet izni olmaması şartı ile vatandaşlık başvurusuna hak kazanırlar.

 • Huseyin

  merhaba, taşınmaz malı uzerinden ikamet izni alırken taşınmaz malı konut değil de tarla veya arsa uzerinden ikamet alınabilir mi? alınırsa neler gereklidir? teşekkurler saygılar

 • Özgür

  Merhaba eşimin annesi 5 senedir kesntisiz çalışma izniyle çalışmakta 1 ay sonra çalışma izni bitecek ve çalışma izni uzatma yapmayacaklar. Sorum şu vatandaşlığa başvursak çalışma izni biteceği için yenilenmeyeceği için başvuru kabul edilirmi

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, 5 yıl çalışma izni ile çalışan yabancılar Türk vatandaşlığına başvurabilirler fakat vatandaşlık başvurusu değerlendirilirken yabancının geçerli bir çalışma izninin olması gerekmektedir, yabancı işten ayrılacağı için başvurusu reddedilecektir.

 • Dina

  Iyi günler. Ben Turkiyede ogrenci olarak kaldim yedi sene yaklasik. Universiteyi bitirip de bir sene turistik ikamet aldim, simdi memleketime geldim tatile. Turistik ikametim mayis sonunda bitti. Ben memleketime 10 gun sonra bitmis. Simdi turkiyeye donunce yine kalmayi dusunuyorum bir senelik turistik ikameti albilirmiyim? Evim hala var yani kiralik bir evim bulunur.

 • Ulahe

  Merheba. İlk defa turkiyeye gidecek olan ve orada yasayib calismak isteyen biri ne yapmalidir?nasil oturma izni almalidir

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, Türkiye’de Yabancılara çalışma izinleri belirli bir işyeri veya işletme üzerinden verilebilmektedir. Yabancılara istedikleri herhangi bir işyerinde çalışabilmesine imkân veren bir izin sistemi mevcut değildir. Çalışma izin başvurularının yabancı şahsı çalıştırmak isteyen işveren tarafından yapılması zorunludur. Oturma izni için GÖÇ idaresine başvurulması gerekmektedir.

 • Umed

  Selamun aleykum. Vatandaşlık baş vurmak için çalışma iznim ile 3 sene geçti ve sonra çalışma iznimmi uzatmaya kaçırdım. Bitmis tarihtan 2 haftadan sonra çıkış giriş yaptım.
  sonra calisma izni aldıktan ve 2 senedan sonra vatandaşlık için basvursam har hangi sorun cikabilirmi.
  Demek şu 5 seneni sifirdanmi doldurmak lazimmi 2 hafta vize ihlal yaptıktan dolaysi . Yada 2 sene beklemam yeterlimi arada vize ihlali oldu takdirde.
  Teşekkür ederim cevabınız için.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, yeniden çalışma izni ile 5 sene çalışmalısınız, turistik ikamete geçtiğiniz için eski günleriniz yandı maalesef.

   • Azeri

    Merhaba ben azerbaycandan yaziyorum size.ben turkiyede oturma izni almak istiyorum.nasil yardmcı ola bilirsiniz.nasıl yapa bilirim şunu???lutfen abi cevapla

    • Ata Kurumsal

     Merhaba, Türkiye’de bir ev satın alır veya kiralar iseniz banka hesabınızda da 6000 dolar bulunması durumunda oturma izni alabilirsiniz.

     • Vaqif

      Lutfen bu konuda yardimci olun .Ben suanda 11 ekimde turkiyeye giris yaptim .14 u randevuya bas vurdum ve 5 kasimda randevu verdiler ..simdi randevuya kadar ben turkiyeden cikis yapa bilirmiyim 4-5 gunluk ? Randevum iptalmi oljyor ozaman ikamet vermezlermi

     • Ata Kurumsal

      Merhaba, vizeniz veya vize muafiyetinizin günü dolmadıysa giriş çıkış yapabilirsiniz aksi taktirde ikamet izni alamazsınız.

 • Elif

  Merhabalar,

  Avrupa ülkesinden gelen misafirimiz kişisel davetiye ile kısa süreli oturum-turistik vize kapsamında oturum izni alabilir mi?

  Yoksa otel adresi mi göstermesi gerekir?

  Teşekkürler

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, yabancıların oturma izni alabilmesi için yasal adrese ihtiyaçları bulunmaktadır, otel adresi ile yapılan başvurularda GÖÇ idaresi genellikle 2-3 aylık oturma izni vermektedir.

 • Ferhat

  Merhaba iki yıldır ülkemizde ikamet eden misafir için bir günlük giriş çıkış yapması istenmiş neden böyle birşey isteniyor bir yıl daha uzatılma olmuyor mu giriş çıkış yapması mecbur mu

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, yabancı büyük ihtimal vize veya ikamet ihlali yaptığı için giriş çıkış yapılması istenilmiştir, böyle bir durum olduysa yapılan uygulama doğrudur.

 • Manuel

  Merhaba çalışma iznimi yani sigorta çıkışını yaptırdım Mart 6 da isden çıkış Mart ,7 de başvuru yaptım 13 üne randevu verdiler randevuya gittiğimde ek belge istediler Mart 19 una gün verdiler evraklar i eksiksiz vermeme rağmen 1 yıl oturma izni alamazsın dediler göç idaresi tebligat dahi vermeden harç parası ni dahi yaptırmıştım vergi dairesine ne yapabilirim..? teşekkürler

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, keşke danışmanlık hizmeti alsaydınız paranız boşa gitmezdi, üzgünüz vergi dairesine yatırılan harçlar geri verilmemektedir.

 • mert

  Merhaba çalışma izni ile 1 yıl ikamet süresi dolduktan sonra turistik amaclı oturum izni alınabilirmi

 • Heval

  Merhaba
  Yabanci biri turkiyede ozel sirket kurmak ve oturum izni almak istiyor ulkeye girmeden once hazirlamasi gereken evraklar nelerdir.
  Ulkeye girdikten sonra oturum izni almak icin once sirketin kurulmus olmasimi gereklidir?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, sorunuz danışmanlık hizmetlerimiz kapsamına girdiği için maalesef cevap veremiyoruz, İstanbul veya Ankara ofislerimizi ziyaret ederek saatlik danışmanlık hizmetlerimizden faydalanarak sorularınızın cevaplarını alabilirsiniz.

 • Payam

  merhaba. ben iranlıyım. Türkiye’ye ev kiralamak ve kısa dönem ikamet izni almak amacıyla geliyorum. bir yıllık ikamet için 6000 dolar İrandaki bir bankada mı olması lazım Türkiye’de mi?
  sizce başka sorun var mı benim için? seçtiğim şehir İzmir’dir.
  şimdiden çok teşekkür ederim

 • Payam

  merhaba. ben iranlıyım. Türkiye’ye ev kiralamak ve kısa dönem ikamet izni almak amacıyla geliyorum. bir yıllık ikamet için 6000 dolar İrandaki bir bankada mı olması lazım Türkiye’de mi?
  sizce başka sorun var mı benim için? seçtiğim şehir İzmir’dir.
  şimdiden çok teşekkür ederim

 • Aykerim

  Merhaba. Ben kendim öğrenciyim ama arkadaşım kısa dönem ikamet izin almak istiyor 1 yıllık. Onun için hangi evraklar gerekiyor. Kendisi Kazakistan vatandaşı

Bir cevap yazın

how can we help you?

Our team knows English, Arabic, Russian and Francais languages.