Kısa dönem ikamet izni.

Kısa Dönem İkamet İzni yabancıların ülkemize geliş amaçları doğrultusunda ilk başvuruda en fazla iki yıl süreliğine verilmektedir.

Aşağıda belirtilen geliş amaçlarına göre uygun konaklama koşullarına sahip olan yabancılar Kısa Dönem İkamet İzni’ne başvuru yapabilmektedirler. Yabancı başvuru sahiplerinin, talep edilen ikamet izin süresinin bitiminden itibaren en az altmış gün süreli pasaport veya pasaport yerine geçen belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Ek olarak gerekli görülmesi halinde, yabancıya ait sabıka kaydı gibi belgeler talep edilebilmektedir.

 • Türkiye’ye araştırma amacıyla gelecekler
 • Türkiye’de taşınmaz malı bulunanlar
 • Ticari bağlantı veya iş kuracaklar
 • Hizmet içi eğitim programlarına katılacaklar
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecekler
 • Turizm amaçlı kalacaklar
 • Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görecekler
 • Adli veya idari makamların talep veya kararına bağlı olarak Türkiye’de kalması gerekenler
 • Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçenler
 • Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar
 • Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacaklar
 • Türkiye’de yüksek öğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat edenler

Kısa Dönem İkamet İzni sahiplerinin Türkiye dışında 90 günden fazla bulunmaları halinde, Kısa Dönem İkamet İzni geçerliliğini kaybetmektedir maddesi iptal edilmiştir, yurt dışında kalma süresinde bir kısıtlama bulunmamaktadır.

TURİSTİK OTURMA İZNİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • İkamet İzni Başvuru Formu
 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 • Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerden alınmış amacına uygun vize
 • Dört (4) adet fotoğraf
 • Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Her ay için en az 500 USD-EURO tutarında birikiminin bulunduğunu gösterir Banka Hesap Cüzdanı.)
 • Yapacağı araştırmanın süresini ve yerini gösteren resmi belge
 • Geçerli sağlık sigortası veya İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge veya Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi Özel sağlık sigortası fiyatlarını öğrenmek için tıklayınız : https://www.atakurumsal.com/yabancilar-icin-saglik-sigortasi/

 

Türkiye’de taşınmaz malı bulunanlar için Kısa Dönem İkamet İzni

 • İkamet İzni Başvuru Formu
 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 • Dört (4) adet fotoğraf
 • Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Her ay için en az 500 USD-EURO tutarında birikiminin bulunduğunu gösterir Banka Hesap Cüzdanı.)
 • Konutun şahsa ait olduğunu gösterir resmi belge
 • Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge

Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge

Hazine Müsteşarlığı 06.06.2014 tarih ve 9/2014 sayılı genelgesi ile uyumlu Özel sağlık sigortası

 

Ticari Bağlantı veya İş Kuracaklar 

 • İkamet İzni Başvuru Formu
 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 • Dört (4) adet fotoğraf
 • Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Her ay için en az 500 USD-EURO tutarında birikiminin bulunduğunu gösterir Banka Hesap Cüzdanı.)
 • İdarenin talep etmesi halinde temas kuracağı kişi veya şirketlerden alınacak davet mektubu veya benzeri belgeler
 • Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge

Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge

Hazine Müsteşarlığı 06.06.2014 tarih ve 9/2014 sayılı genelgesi ile uyumlu Özel sağlık sigortası

 

Hizmet içi eğitim programlarına katılacaklar 

 • İkamet İzni Başvuru Formu
 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 • Dört (4) adet fotoğraf
 • Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Her ay için en az 500 USD-EURO tutarında birikiminin bulunduğunu gösterir Banka Hesap Cüzdanı.)
 • Hizmet içi eğitimin görüleceği kamu kurum veya kuruluşlarından alınacak eğitimin süresini ve yerini gösterir belge
 • Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname
 • Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge

Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge

Hazine Müsteşarlığı 06.06.2014 tarih ve 9/2014 sayılı genelgesi ile uyumlu Özel sağlık sigortası

 

Öğrenci değişim programları ve benzeri amaçlarla gelecekler

 • İkamet İzni Başvuru Formu
 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 • Dört (4) adet fotoğraf
 • Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Her ay için en az 500 USD-EURO tutarında birikiminin bulunduğunu gösterir Banka Hesap Cüzdanı.)
 • Eğitimin/stajın görüleceği kurum veya kuruluşlardan alınacak eğitim/staj belgesi
 • Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname
 • Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge

Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge

Hazine Müsteşarlığı 06.06.2014 tarih ve 9/2014 sayılı genelgesi ile uyumlu Özel sağlık sigortası

Short-term residence permits are granted for a period of maximum two years in the first application, according to the purpose of arrival of foreigners.

Foreigners who have suitable accommodation conditions for the following purposes of arrival can apply for Short Term Residence Permit. Foreign applicants must have at least sixty days’ passport or passport document from the end of the requested residence permit period. If it’s necessary, documents such as criminal record of foreigner can be requested.

 • Foreigners who will come to Turkey for scientific research
 • Foreigners who owned real estate in Turkey
 • Foreigners who will establish commercial engagement or business
 • Foreigners who will attend to in-service training programs
 • Education within the frame of agreements
 • Foreigners who will stay in Turkey for touristic purposes
 • Foreigners who doesn’t have a health problem that could be defined as a threat to public health and will be treated except this illnesses
 • Decisions of administrative authorities
 • Decisions of judicial authorities
 • Foreigners transferred from family residence permit to short-term residence permit
 • Foreigners who will attend in Turkish Courses
 • Foreigners who will attend to education, research, internship or courses of public organizations
 • The foreigners who apply within 6 months following completion of higher education
 • Foreigners who will receive training within the frame of internship purposed exchange programs (Non-education programs)

DOCUMENTS REQUIRED FOR TOURISTIC RESIDENCE PERMIT APPLICATION

 • Residence permit application form
 • Passport or original and photocopy of passport substitude document
 • Declaration which states that financial capacity is to be provided sufficiently and regularly throughout the stay ($ 500 bank account for each month of stay)
 • Four (4) pcs photos
 • Valid health insurance (Provision document received from Social Security Institution/Document to be obtained from provincial social security units which states that the foreigner is benefiting from the health services in Turkey within the scope of bilateral social security agreements/Document of the application made to the Social Security Institution to become a general health insurance holder/Private health insurance) Click here to find out about private health insurance prices: https://www.atakurumsal.com/yabancilar-icin-saglik-sigortasi/
 • Appropriate visa for the purpose of obtaining from Turkish diplomatic missions abroad

 

Foreigners who owned real estate in Turkey 

 • Four (4) pcs photos
 • Residence permit application form
 • Passport or original and photocopy of passport substitude document
 • Declaration which states that financial capacity is to be provided sufficiently and regularly throughout the stay ($ 500 bank account for each month of stay)
 • Official, e-signed/signed and stamped/sealed document which shows that the house belongs to the foreigner (title deed)
 • Valid health insurance (Insurance period must cover the intended residence permit duration. One of the following document is considered as sufficient):

o E-signed/signed and stamped/sealed document to be obtained from provincial social security units which states that the foreigner is benefiting from the health services inn Turkey within the scope of bilateral social security agreements

o E-signed/signed and stamped/sealed provision document received from Social Security Institution

o E-signed/signed and stamped/sealed document of the application made to the Social Security Institution to become a general health insurance holder

o Private health insurance

 

Foreigners who will establish commercial engagement or business 

 • Four (4) pcs photos
 • Residence permit application form
 • Passport or original and photocopy of passport substitude document
 • Declaration which states that financial capacity is to be provided sufficiently and regularly throughout the stay ($ 500 bank account for each month of stay)
 • Invitation letter or similar documents to be obtained from the persons or companies to be contacted
 • Valid health insurance (Insurance period must cover the intended residence permit duration. One of the following document is considered as sufficient):

o E-signed/signed and stamped/sealed document to be obtained from provincial social security units which states that the foreigner is benefiting from the health services inn Turkey within the scope of bilateral social security agreements

o E-signed/signed and stamped/sealed provision document received from Social Security Institution

o E-signed/signed and stamped/sealed document of the application made to the Social Security Institution to become a general health insurance holder

o Private health insurance

 

Foreigners who will attend to in-service training programs 

 • Four (4) pcs photos
 • Residence permit application form
 • Passport or original and photocopy of passport substitude document
 • Declaration which states that financial capacity is to be provided sufficiently and regularly throughout the stay ($ 500 bank account for each month of stay)
 • Document which shows the duration and place of training to be obtained from the state institutions and organizations where in-service training will be delivered
 • If the person is under 18 years of age; commitment to be given by real or legal persons in Turkey (provided that the name of the person is indicated on the consent of the mother or father)
 • Valid health insurance (Insurance period must cover the intended residence permit duration. One of the following document is considered as sufficient):

o E-signed/signed and stamped/sealed document to be obtained from provincial social security units which states that the foreigner is benefiting from the health services inn Turkey within the scope of bilateral social security agreements

o E-signed/signed and stamped/sealed provision document received from Social Security Institution

o E-signed/signed and stamped/sealed document of the application made to the Social Security Institution to become a general health insurance holder

o Private health insurance

 

Foreigners who will receive training within the frame of internship purposed exchange programs (Non-education programs)

 • Four (4) pcs photos
 • Residence permit application form
 • Passport or original and photocopy of passport substitude document
 • Declaration which states that financial capacity is to be provided sufficiently and regularly throughout the stay ($ 500 bank account for each month of stay)
 • Education/internship document to be obtained from institutions or organizations where education/internship will be received(e-signed/signed and stamped/sealed document)
 • If the person is under 18 years of age; commitment to be given by real or legal persons in Turkey (provided that the name of the person is indicated on the consent of the mother or father)
 • Valid health insurance (Insurance period must cover the intended residence permit duration. One of the following document is considered as sufficient):

o E-signed/signed and stamped/sealed document to be obtained from provincial social security units which states that the foreigner is benefiting from the health services inn Turkey within the scope of bilateral social security agreements

o E-signed/signed and stamped/sealed provision document received from Social Security Institution

o E-signed/signed and stamped/sealed document of the application made to the Social Security Institution to become a general health insurance holder

o Private health insurance

KISA DÖNEM (TURİSTİK) OTURMA İZNİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR – VİDEOLU ANLATIM

KISA DÖNEM (TURİSTİK) OTURMA İZNİ UZATMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR – VİDEOLU ANLATIM

106 yorum

 • Ulahe

  Merheba. İlk defa turkiyeye gidecek olan ve orada yasayib calismak isteyen biri ne yapmalidir?nasil oturma izni almalidir

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, Türkiye’de Yabancılara çalışma izinleri belirli bir işyeri veya işletme üzerinden verilebilmektedir. Yabancılara istedikleri herhangi bir işyerinde çalışabilmesine imkân veren bir izin sistemi mevcut değildir. Çalışma izin başvurularının yabancı şahsı çalıştırmak isteyen işveren tarafından yapılması zorunludur. Oturma izni için GÖÇ idaresine başvurulması gerekmektedir.

 • Umed

  Selamun aleykum. Vatandaşlık baş vurmak için çalışma iznim ile 3 sene geçti ve sonra çalışma iznimmi uzatmaya kaçırdım. Bitmis tarihtan 2 haftadan sonra çıkış giriş yaptım.
  sonra calisma izni aldıktan ve 2 senedan sonra vatandaşlık için basvursam har hangi sorun cikabilirmi.
  Demek şu 5 seneni sifirdanmi doldurmak lazimmi 2 hafta vize ihlal yaptıktan dolaysi . Yada 2 sene beklemam yeterlimi arada vize ihlali oldu takdirde.
  Teşekkür ederim cevabınız için.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, yeniden çalışma izni ile 5 sene çalışmalısınız, turistik ikamete geçtiğiniz için eski günleriniz yandı maalesef.

 • Elif

  Merhabalar,

  Avrupa ülkesinden gelen misafirimiz kişisel davetiye ile kısa süreli oturum-turistik vize kapsamında oturum izni alabilir mi?

  Yoksa otel adresi mi göstermesi gerekir?

  Teşekkürler

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, yabancıların oturma izni alabilmesi için yasal adrese ihtiyaçları bulunmaktadır, otel adresi ile yapılan başvurularda GÖÇ idaresi genellikle 2-3 aylık oturma izni vermektedir.

 • Ferhat

  Merhaba iki yıldır ülkemizde ikamet eden misafir için bir günlük giriş çıkış yapması istenmiş neden böyle birşey isteniyor bir yıl daha uzatılma olmuyor mu giriş çıkış yapması mecbur mu

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, yabancı büyük ihtimal vize veya ikamet ihlali yaptığı için giriş çıkış yapılması istenilmiştir, böyle bir durum olduysa yapılan uygulama doğrudur.

 • Manuel

  Merhaba çalışma iznimi yani sigorta çıkışını yaptırdım Mart 6 da isden çıkış Mart ,7 de başvuru yaptım 13 üne randevu verdiler randevuya gittiğimde ek belge istediler Mart 19 una gün verdiler evraklar i eksiksiz vermeme rağmen 1 yıl oturma izni alamazsın dediler göç idaresi tebligat dahi vermeden harç parası ni dahi yaptırmıştım vergi dairesine ne yapabilirim..? teşekkürler

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, keşke danışmanlık hizmeti alsaydınız paranız boşa gitmezdi, üzgünüz vergi dairesine yatırılan harçlar geri verilmemektedir.

 • mert

  Merhaba çalışma izni ile 1 yıl ikamet süresi dolduktan sonra turistik amaclı oturum izni alınabilirmi

 • Heval

  Merhaba
  Yabanci biri turkiyede ozel sirket kurmak ve oturum izni almak istiyor ulkeye girmeden once hazirlamasi gereken evraklar nelerdir.
  Ulkeye girdikten sonra oturum izni almak icin once sirketin kurulmus olmasimi gereklidir?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, sorunuz danışmanlık hizmetlerimiz kapsamına girdiği için maalesef cevap veremiyoruz, İstanbul veya Ankara ofislerimizi ziyaret ederek saatlik danışmanlık hizmetlerimizden faydalanarak sorularınızın cevaplarını alabilirsiniz.

 • Payam

  merhaba. ben iranlıyım. Türkiye’ye ev kiralamak ve kısa dönem ikamet izni almak amacıyla geliyorum. bir yıllık ikamet için 6000 dolar İrandaki bir bankada mı olması lazım Türkiye’de mi?
  sizce başka sorun var mı benim için? seçtiğim şehir İzmir’dir.
  şimdiden çok teşekkür ederim

 • Payam

  merhaba. ben iranlıyım. Türkiye’ye ev kiralamak ve kısa dönem ikamet izni almak amacıyla geliyorum. bir yıllık ikamet için 6000 dolar İrandaki bir bankada mı olması lazım Türkiye’de mi?
  sizce başka sorun var mı benim için? seçtiğim şehir İzmir’dir.
  şimdiden çok teşekkür ederim

 • Aykerim

  Merhaba. Ben kendim öğrenciyim ama arkadaşım kısa dönem ikamet izin almak istiyor 1 yıllık. Onun için hangi evraklar gerekiyor. Kendisi Kazakistan vatandaşı

Bir cevap yazın

how can we help you?

Our team knows English, Arabic, Russian and Francais languages.