Şirket ortağı yabancıların çalışma izni

Türkiye’de kurulmuş özel bir şirketin yabancı ortağının çalışma izni alması gerekmektedir. Yabancı şirket ortağı nın çalışma izni gereksinimi, şirket yapısına bağımlı değildir. Türk mevzuatında yer alan Anonim, Limited veya başka bir tür şirket değilse, bu kişilerin şirketin bir parçası olabilmeleri için çalışma izni almaları gereklidir. Bununla birlikte, yabancı sermayeli şirketler ve doğrudan yabancı şirket sınıfındaki şirketler için çalışma izni başvurusu süreçleri farklılık göstermektedir.

Şirket ortağı yabancıların çalışma izni alma şartları

Yabancı sermayeli şirketler için çalışma izni uygulamaları 4875 numaralı Doğrudan Yabancı Yatırım Kanunu kapsamında değil, 4817 numaralı Yabancıların Çalışma İzni Kanunu’nda düzenlenmiştir.

Yönetimde ve çalışma amaçları  yetkisi olmadan sadece sermaye ortağı olan kişiler , 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzni Kanunu’nun da amacı “iş” olarak belirleyemez. Bununla beraber, şirketin operasyonlarında aktif olarak rol alan iş ortaklarının çalışma izni almaları gereklidir. Bir yabancı iş ortağı olarak çalışma izni yapabilmek için, işverenler tarafından sağlanması gereken uygunluk kriterlerine ek olarak, yabancı iş ortağının sermaye hissesi toplam sermayenin %20’sinden az olamaz ve en az 40.000 TL olmalıdır.

Yabancı iş ortağı çalışma izni başvurularında, yabancı çalışan kota sistemi son altı ay içinde bir yıllık çalışma izni sağlanmışsa gereklidir. Bu sebeple, yabancı iş ortaklarının iş yerinde 5 Türk tam zamanlı çalışan kriterini ilk başvuruda sağlamaları gerekmektedir

Yeni kanuna göre anonim şirketlerin Türkiye’de ikamet etmeyen yönetim kurulu üyelerine ve limited şirketlerin şirket yetkilisi olmayan diğer yabancı ortaklarına çalışma izni alma zorunluluğu kaldırılmıştır. 

Yabancılar ülkemizde %100 hisse sahibi olarak şirket kurabilir, devralabilir veya %40 hisseden az olmamak şartı ile (çalışma izni için) şirketlere ortak olabilirler.

Şirket yeni kurulmuş ise 100 bin tl ödenmiş sermayesi ve 5 Türk vatandaşı çalışanının olması gerekmektedir.

Şirket kurulumun tarihinin 6 aydan fazla olması durumunda ise kurulmuş ve yabancı ortağı olan şirketin çalışma izni alabilmesi için ödenmiş sermayesinin en az 100 bin tl olması gerekmektedir ve 5 Türk çalıştırması gereklidir. Ödenmiş sermayenin 100 bin tl olmaması durumunda ise geçmiş dönem cirolarının 800 bin tl ve üzeri olması gerekmektedir.

Şirket müdürü yabancı uyruklu ise o kişinin çalışma izni alması zorunludur.

Yabancı ortağın, Türkiye de geçerli bir ikamet tezkeresi bulunması durumunda yurt içinden, ikamet tezkeresi olmaması durumunda vatandaşı olduğu ülkenin Türk büyükelçiliği aracılığıyla çalışma izni müracaatı yapılır.

Suriye vatandaşları, Suudi Arabistan, Lübnan ve Kuveyt deki Türk büyükelçilikleri vasıtasıyla Yurt dışı çalışma izni başvurusu için gerekli olan referans numaralarını alabilirler.

En çok dikkat edilmesi gereken konulardan birisi de, birinci senenin sonunda yapılan çalışma izni uzatma başvurularında, şirketin, SGK, VERGİ, BAĞKUR borcu bulunmaması veya yapılandırılmış olması gerekmektedir.

Yabancı ortaklı şirketlerin ödenmiş sermayeleri 100 bin tl nin altına olamaz, yeni açılmış yabancı ortaklı şirketlerde ilk altı ay beş sigortalı Türk çalışan şartı aranmamaktadır. Kuruluş tarihi altı ayı geçmiş yabancı ortaklı şirketlerde, yabancı ortağın çalışma izni alabilmesi için beş sigortalı Türk personelin çalışması gerekmektedir, bu kriter istisna uygulamasına tabii değildir. Yabancı şirket ortağının, şirketin ödenmiş sermayesinin 100 bin tl olması durumda en %40 hisse sahibi olması gerekmektedir, ödenmiş sermaye 200 bin tl ve üzerinde olması durumunda ise %20 hisse sahibi olması yeterlidir, %20 den az hisse sahibi olan yabancı ortaklar çalışma izni alamazlar.

 

Şirket ortağı çalışma izni yurt içi başvurularında istenilen bilgi ve belgeler

 • Başvuru dilekçesi
 • Ticaret Odası’ndan alınmış Faaliyet Belgesi
 • Son yıla ait vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço
 • Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi
 • Vekâletname

Yabancı ortaktan İstenen Belgeler;

 • İkamet tezkeresi(En az 6 aylık)
 • Kimlik bilgilerini gösteren pasaport sureti
 • Noter onaylı ve Türkçe tercümeli diploma veya mezuniyet belgesi
 • 1 adet fotoğraf

Yabancı ortaktan istenilen bilgiler ;

 • İşyeri SGK numarası
 • Yabancının telefon numarası
 • Yabancının medeni hali
 • Yabancının yurtdışı ikamet adresi
 • Yabancının yurtiçi ikamet adresi

Yabancı şirket ortağı yurt dışı başvurusunda istenilen bilgi ve belgeler

Konsolosluk başvurusu;

 • Konsolosluk başvuru dilekçesi
 • Belirli Süreli İş sözleşmesi
 • Sabıka kağıdı
 • Doğum belgesi
 • Ticaret sicil gazetesi
 • Vergi Levhası
 • İmza Sirküleri

Bakanlık Başvurusu

 • Başvuru Dilekçesi
 • Ticaret Odası’ndan alınmış faaliyet belgesi
 • Son yıla ait vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço
 • Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi
 • Vekâletname

Yabancıdan İstenen Belgeler;

 • Kimlik bilgilerini gösteren pasaport sureti
 • Noter onaylı ve Türkçe tercümeli diploma veya mezuniyet belgesi
 • 1 adet fotoğraf

İlk başvuruda çalışma izinler bir senelik olarak verilmektedir, birinci senenin dolmasına iki ay kala uzatma başvurusu yapılması gerekmektedir. Uzatma başvurularında şirketin, vergi, SGK, Bağkur borçlarının bulunmaması, prim ödemelerin tam olarak gösterilmiş olması gerekmektedir.

INDEPENDENT WORK PERMIT

The independent worker is defined as “If the worker employes another people or not, it means worker who works self-employed.” in 3rd article of the law no. 4817. As it is understood from the definition, people who work self-employed are independent workers. In other words, they are founders of their businesses. It is necessary to understand those operates on its own behalf, not working for another person. This kind of work can be with real people or with company partners.

According to the new law, the work permit requirement is abolished which was applied to directors of incorporated companies who do not reside in Turkey and the other foreign partners of limited companies who are not the authority in these companies. 

Foreigners are able to establish and take over a company as a %100 shareholder in our country, or providing that it is not less than %40 share (for work permit) they can be a partner for any company.

If the company is newly established, a 100.000 Turkish Lira paid-in capital is adequate, and they do not have to employ 5 Turkish employers in the first six months. However, after six months of establishment, they have to employ 5 Turkish citizens; extension of the work permit for the company’s foreign partner will be declined if 5 Turkish citizens are not employed.

In the event that the establishment of the company dates back 6 months, in order to get work permit for their foreign partner the paid-in capital amount has to be at least 100.000 Turkish Lira and the company has to employ 5 Turkish citizens. In the event that the paid-in capital amount is not 100.000 Turkish Lira, the amount of endorsement of previous periods has to be 800.000 Turkish Lira or more.

If the head of the company is a foreigner, he or she has to have the work permit.

In the event that the foreign partner has a residence permit valid in Turkey the work permit application can be made in Turkey; if they do not have a residence permit, then they need to apply for the work permit via Turkish Embassy in their country of citizenship.

Syrian citizens can take their reference numbers required for work permit application via Turkish embassies in Saudi Arabia, Lebanon and Kuwait.

One of the most attention worthy issues is, in the work permit applications that are made at the end of a year, the company has to be free of SGK(Health Security Institution), Tax, Bağkur taxes or needs to get them structured.

We are able to extend the work permit for foreign partners of the companies who are exempted from “5 Turkish employees in six months” criteria, and who did not employ 5 Turkish citizens in the six months following to that. Please contact us for your questions.

Companies with foreign partners cannot have paid-in capital under 100.000 Turkish Lira, and the criteria of the employment of five Turkish citizens with an insurance in the first six months is not asked from the newly established companies. For a work permit for foreign partner after six months of the establishment for the companies with a foreign partner, five Turkish citizens with insurance are to be employed, this criteria has no application exceptions. The foreign partner needs to have at least %40 share if the paid-in capital of the company is under 100.000 TL; if it is more than 200.000 TL, a %20 share for the foreign partner is sufficient enough; the foreign partners who have share less than %20 cannot get the work permit.

Required informations and documents for the domestical application of corporate partners

 • Letter of application
 • Certificate of commencement taken from Chamber of Commerce
 • Balance sheet relating to the past year approved by tax office or sworn financial advisor
 • Trade Registry Gazette which shows the latest fund and partnership structure of the company
 • Warrant of attorney

 

Requested Documents from foreign partners;

 • Residence permit (for at least 6 months)
 • Copy of passport which shows identity informations
 • A notarized diploma or graduation document in Turkish
 • 1 passport photograph

Informations requested from foreign partners ;

 • Social Security number of the company
 • Phone number of the foreign partner
 • Marital status of the foreign partner
 • Residency address abroad of the foreign partner
 • Domestical residency address of the foreign partner

Informations and documents requested from foreign corporate partners in the applications abroad

Consulate application;

 • Consulate application letter
 • Fixed-term Employment Contract
 • Criminal record
 • Birth certificate
 • Trade Registry Gazette
 • Tax signboard
 • Authorised signature identification

Ministry Application

 • Application Letter
 • Certificate of commencement taken from Chamber of Commerce
 • Balance sheet relating to the past year approved by tax office or sworn financial advisor
 • Trade Registry Gazette which shows the latest fund and partnership structure of the company
 • Warrant of attorney

Documents requested from the foreign corporate partner;

 • Copy of passport which shows identity informations
 • A notarized diploma or graduation document in Turkish
 • 1 passport photograph

Work permits are given for a year within the first application, an application for the extension of the work permit has to be done when it is two months until the end of a year. Within the application of extension, the company has to be free of SGK(Health Security Institution), Tax, Bağkur taxes, and needs to show that the premium pays are fairly done.

يتعين على شريك أجنبي لشركة خاصة أنشئت في تركيا الحصول على اذن عمل. شرط اذن العمل للشريك الأجنبي لا يعتمد على هيكل الشركة. وإذا لم يكن هذا الشخص مجهولا أو محدودا أو نوع آخر من الشركات في التشريع التركي، فمن الضروري أن يحصل هؤلاء الأشخاص على اذن عمل لكي يكونوا جزءا من الشركة. ومع ذلك، تختلف عملية طلب الحصول على تصريح للشركات الأجنبية والشركات الأجنبية المباشرة.

شروط الحصول على اذن عمل للشركاء الأجانب

لا يشمل قانون الاستثمار الأجنبي المباشر رقم 4875 طلبات الحصول على اذن العمل للشركات ذات رأس المال الأجنبي بل بموجب قانون اذن العمل للأجانب رقم 4817.

فقط الأشخاص الذين هم شركاء رأس المال دون سلطة في الإدارة وأهداف العمل لا يمكن أن تعين الهدف “العمل” من القانون رقم 4817 بشأن اذن العمل للأجانب. ومع ذلك، يطلب من الشركاء التجاريين المشاركين بنشاط في عمليات الشركة الحصول على تصريح عمل. بالإضافة إلى معايير الأهلية التي يجب أن يقدمها أرباب العمل لكي يسمح لهم بالعمل كشريك تجاري أجنبي، يجب ألا يقل رأس مال شريك العمل الأجنبي عن 20٪ من إجمالي رأس المال ويكون 40.000 ليرة تركية على الأقل.

وبالنسبة إلى طلبات الحصول على اذن عمل الشريك الأجنبي، فإن نظام حصص العمال الأجانب مطلوب إذا تم منح اذن عمل لمدة سنة واحدة خلال الأشهر الستة الماضية. لهذا السبب ليس من الضروري لشريك الأجنبي تأمين 5 عمال اتراك بدوام كامل في الطلب الأول

وفقا للقانون الجديد، يتم إلغاء شرط الشركات المساهمة للحصول على اذن عمل من أعضاء مجلس الإدارة غير المقيمين في تركيا ومن الشركاء الأجانب الآخرين غير المصرح لهم من قبل الشركات المحدودة.

يمكن للأجانب امتلاك شركة ذات ملكية 100٪ في بلدنا، والاستيلاء على نقل، أو أن يكون شركاء مع الشركات (من اجل اذن العمل) على الاقل  40٪.

إذا تم تأسيس الشركة حديثا، يكفي أن يكون رأس المال المدفوع 100 ألف ليرة تركية وليس إلزاميا بتوظيف 5 مواطنين أتراك خلال الأشهر الستة الأولى. بعد ستة أشهر من تأسيس الشركة، على الاقل أن توظف 5 مواطنين أتراك، أما بالنسبة للشريك الأجنبي للشركة التي لا توظف 5 مواطنين أتراك، فإن الوزارة ترفض طلب التمديد.

إذا مضى على تأسيس الشركة أكثر من 6 أشهر ، يجب أن يكون رأس المال المدفوع 100 ألف ليرة تركية على الأقل و 5 موظفين أتراك مطلوبين لاخذ اذن عمل لشريك اجنبي للشركة. في حال لم يكن رأس المال المدفوع 100 ألف ليرة تركية، فمن الضروري أن إنتاج الفترة السابقة يكون أكثر من 800 ألف ليرة تركية .

إذا كان مدير الشركة مواطنا أجنبيا فيجب عليه الحصول على اذن عمل.

في حالة حصول الشريك الأجنبي على اذن إقامة ساري المفعول في تركيا، يمكن تقديم طلب اذن العمل في تركيا. إذا لم يكن لديه اذن إقامة ، فعليه تقديم طلب للحصول على اذن عمل عن طريق السفارة التركية في بلده.

يمكن للمواطنين السوريين الحصول على الأرقام المرجعية المطلوبة من السفارات التركية في المملكة العربية السعودية ولبنان والكويت لطلب الحصول على اذن عمل أجنبي.

واحدة من أهم الاعتبارات هي أنه في طلبات تمديد اذن العمل في نهاية السنة الأولى، يجب أن يكون الشركة لا تملك اي الدين لـ (مؤسسة الضمان الاجتماعي )، الضرائب، أو نظام الضمان الاجتماعي للعاملين لحسابهم الخاص (باغ قور) .

نحن قادرون على تمديد اذن العمل للشركاء الأجانب المعفيين من “5 موظفين أتراك في ستة أشهر الاولى “، والذين لم يستخدموا 5 مواطنين أتراك في الأشهر الستة التالية لذلك يرجى الاتصال بنا للإجابة عن استفساراتكم .

الشركات التي لديها شركاء أجانب لا يمكن أن يكون رأس المال المدفوع اقل من  100.000 ليرة تركية، ومعايير توظيف خمسة مواطنين أتراك مع التأمين في الأشهر الستة الأولى لا يطلب من الشركات المنشأة حديثا. للحصول على اذن عمل للشريك الأجنبي بعد ستة أشهر من تأسيس الشركة التي لديها شريك أجنبي، سيتم توظيف خمسة مواطنين أتراك بالتأمين، وهذه المعايير ليس لها استثناءات في الطلب الحصول على اذن العمل. يجب أن يكون الشريك الأجنبي لديه 40٪ على الأقل إذا كان رأس المال المدفوع للشركة  100.000 ليرة تركية. إذا كان رأس المال أكثر من 200.000 ليرة تركية  حصة 20٪ للشريك الأجنبي يكون الكفاية. فإن الشركاء الأجانب الذين لديهم حصة أقل من 20٪  من رأس المال 200.000 ليرة تركية لا يمكنهم الحصول على اذن العمل.

المعلومات والوثائق المطلوبة لطلب الحصول على اذن العمل (من  داخل تركيا)  للشريك شركة الأجنبي :

 •  عريضة الطلب
 •  شهادة النشاط من غرفة التجارة
 •  الميزانية العمومية المتعلقة بالعام الماضي التي وافق عليها مكتب الضرائب أو مستشار  مالي محلف
 • جريدة السجل التجاري التي تظهر أحدث هيكل رأس المال والشراكة
 • التوكيل

الوثائق المطلوبة من الشريك الأجنبي :

 •  اذن الإقامة (على الأقل سارية المفعول لمدة 6 أشهر)
 •  صفحة جواز السفر الذي يظهر معلومات الهوية
 •  شهادة دبلوم أو شهادة التخرج مصدقة ومترجمة باللغة التركية
 •  صورة شخصية واحدة

المعلومات المطلوبة من الشريك الأجنبي :

 •  رقم (مؤسسة الضمان الاجتماعي ) لمكان العمل
 •  رقم الهاتف الأجنبي
 •  الحالة الاجتماعية للأجنبي
 •  عنوان الإقامة الأجنبي (خارج تركيا)
 •  عنوان الإقامة الأجنبي (داخل تركيا)

المعلومات والوثائق المطلوبة لطلب الحصول على اذن العمل (من  خارج تركيا)  للشريك شركة الأجنبي :

طلب الحصول الى القنصلية :

 •  عريضة الطلب القنصلية
 •  عقد محدد المدة
 •  ورقة جنائية
 •  شهادة الميلاد
 •  جريدة السجل التجاري
 •  سجل الضريبة
 •  التوقيع الشركة

طلب الحصول الى الوزارة :

 •  عريضة الطلب
 •  شهادة النشاط من غرفة التجارة
 •  الميزانية العمومية المتعلقة بالعام الماضي التي وافق عليها مكتب الضرائب أو مستشار  مالي محلف
 •  جريدة السجل التجاري التي تظهر أحدث هيكل رأس المال والشراكة
 •  التوكيل

المعلومات المطلوبة من الشريك الأجنبي :

 • صفحة جواز السفر الذي يظهر معلومات الهوية
 •  شهادة دبلوم أو شهادة التخرج مصدقة ومترجمة باللغة التركية
 •  صورة شخصية واحدة

يتم منح اذن العمل لمدة سنة واحدة في الطلب الأول ، يجب ان يكون طلب التمديد قبل شهرين من انتهاء السنة الاولى .في حال التمديد  يجب أن يكون الشركة لا تملك اي الدين لـ (مؤسسة الضمان الاجتماعي )، الضرائب، أو نظام الضمان الاجتماعي للعاملين لحسابهم الخاص (باغ قور) .

** مؤسسة الضمان الاجتماعي : SGK

** نظام الضمان الاجتماعي للعاملين لحسابهم الخاص (باغ قور):  Bağ-Kur

how can we help you?

Our team knows English, Arabic, Russian and Francais languages.

4.8 995 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest
88 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Bayramhan
Bayramhan
1 ay önce

Yabanciyim nasıl çalışa bilirim

murat
murat
1 ay önce

mrb somali vatandaşı sahış mukellefiyeti var buna istinden çalışma izni alabliyor mu

Merdan
Merdan
3 ay önce

Merhabalar 200.000 TL ödenmiş sermayeli 12.11.2020 tarihinde kurulan Limited şirket sahibiyim. Yukarıda belirttiğiniz kriterlerde “Şirket yeni kurulmuş ise 100 bin tl ödenmiş sermayesi olması yeterlidir, ilk altı ay içinde 5 Türk vatandaşı çalıştırılması zorunlu değildir.” yazıyor. Ben Çalışma izni başvurusunda bulunabiliyor muyum?

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal
Reply to  Merdan
3 ay önce

Merhabalar, öncelikle sermaye kriterini karşılıyorsunuz fakat Bakanlık uygulamada 5 SGK’lı Türk persaonel çalıştırma zorunluluğu için verilen 6 aylık süreyi kaldırmıştır. Çalışma izni başvurusunda bulunmak istiyorsanız minimum 5 SGK’lı Türk personel bulundurmanızı öneririz.
Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

mehmet
mehmet
7 ay önce

Merhaba, bir firmada çalışıyorum ve çalışma iznim var. Tek ortaklı bir Limited şirket kurarsam ve yetkili müdür olursam mevcut çalışma iznim etkilenir mi ya da 2 ortaklı kurup sadece ortak olsam çalışma iznim etkilenir mi?

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal
Reply to  mehmet
6 ay önce

Merhaba, mevcut çalışma izniniz etkilenmez, fakat kurduğunuz şirketin yetkisi siz olacaksanız o şirket üzerinden çalışma izni almanız gerekmektedir.

Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

1 3 4 5
Assign Corporate Consultancy
4.7
Based on 506 reviews
powered by Google
O Potyyew
O Potyyew
07:44 03 Apr 21
Merhabalar! İyi günler, Tokat Gaziosmanpaşa üniversitesi, Gıda mühendisi 1.sınıf yabancı öğrencisiyim. Ben devlet... bursun dan veya Üniversite bursun dan yararlana biliyoruz mu? Hangisi iyi geleceğıni de söylerseniz efendim! Cevap verirseniz mutlu olurum.Devamını Oku
Selma Ceylan
Selma Ceylan
10:41 24 Mar 21
Çalışma izni danışmanlık firması, ne sorarsanız sorun ücretsiz cevap veriyorlar, dünyanın bir çok ülkesinde yaşadım ve... çalıştım bir çok firma ile çalıştım böyle bir firma ile ilk defa karşılaşıyorum. Soner beye ve marta hanıma ilgi ve alakaları için teşekkür ederim, profesyonellik budur.Devamını Oku
Hakan Doğan
Hakan Doğan
17:23 23 Feb 21
Merhaba eşime ikametkah izni çıkarıyorum. Elimde başvuru formu var. Başvuru formunda tek giriş vize harç bedeli... yazıyor orda fiyat yazmıyor ama bize dediler orda göç idaresinde 758 TL ücret ödeyecez bu doğrumuDevamını Oku
Sıla Zeybek
Sıla Zeybek
13:15 14 Feb 21
Merhaba , erkek arkadasım Fransız vatandasi.Vizesiz 6 aylik periyodda 3 ay kalma izni vardi .Koronadan dolayi Fransa'ya... girisler kapali.Su anda yasal olmayan bir yolla mi burda kaliyor bulunuyor.Bu bir sorun yaratir mi , ne yapmak gerekiyorDevamını Oku
Maya Atayeva
Maya Atayeva
16:54 05 Feb 21
Merhaba ben oturum izni uzatmak istiyorum. İkametim Sivas’ta ordan almıştık oturumu şimdi eşim Antalyada çalışyor biz... Sivas’a gitmeden uzatabilirmiyiz oturumu. Burda ücreti varmıdır ve ne kadar? Cevabınız için teşekkür ederimDevamını Oku
Yakup Dundar
Yakup Dundar
07:29 01 Feb 21
Merhaba, ben yabancı işçi çalıştırmak istiyorum meslek olarak ise (büyükbaş hayvan) çobanlık. Yabancı uyruklu... kisi(Afgan) hem kimliği hem de oturma izni mevcut ise ayrıca çalıştırma izni almaya gerek var mi? Çalıştırma izni almaya gerek yok ise şikayet oldugun da jandarma personeline hangi ilgili madde veya evrağı göstermem gerekiyor. Ayri ca ikamet adresi olarak köydeki diğer evimi kiracı olarak göstererek ikamet problemini halletmem mümkün mu. Şimdiden cok tesekkur ederim.Devamını Oku
Bobur Orinbekov
Bobur Orinbekov
19:51 08 Oct 20
Merhaba ben Özbekistan vatandaşiyim, şuanda turkiyadayim ve oturma iznim vardi ama zamani dolmuştu, ama süresi bitmiş... olsada oturma iznimdeki TC girildi, ve ben ameliyat oldum devlet hastanesinde, ücretli olarak tâbi ki, sonradan, bir kaç ay geçdi aradan, tekrar ameliyat olmamı söylediler, ama ben param olmadiğını soyledim hastane mudurune, sonra biz yardimcı oluruz dediler, ameliyat oldum çiktim, eve gittim, 2 hafta sonra geldim rapor almaya ameliyat olduğum hakkında ki , sonra işte eski oturma iznim deki teceyi girdilar ve borcun var dediler anlamadim odemen lazim dediler, şuanda öyle kaldım, ben şuanda ulkeme gidecem bilet alıp bir sorun çikarmi çikmazmi diye düşünüyorum lütfen bilgi verir misiniz..Devamını Oku
Nihat Heydarov
Nihat Heydarov
17:53 21 Sep 20
Merhaba benim ikamet iznim(ogrenci) ayin 27 si bitiyor ancak Turkiyedeki universitelere yuksek lisans basvurusu yaptim... ve mulakatlara falan girmem lazim o yuzden ulkede kalmam lazim daha. Ancak ikamet iznimi uzatmaya basvurursam ve randevu alirsam ulkeme donemeyecegim randevuya kadar.Istanbulda da randevular cok gec veriliyor bildiginiz gibi.Benim ozel bir izin falan ala bilme ihtimalim var mi?Veya ne yapa bilirim bu konuda ceza yememek icin.Cunki ulkeme simdi donemem cunki burda daha yapilmasi gereken islerim var.Ve onlari hall edip gitmek istiyorum.Ne yapa bilirim bu konuda?Devamını Oku
nihat hayyo
nihat hayyo
10:31 21 Sep 20
Merhaba hocamUn kimligi tasiyordum okul icin iraka geri donmem gerekiyordu bu arada ailem istanbul yasiyor emniyete... geldim kapaticam dedim gidiyorum ben dedim aldilar elimden kimligi tama dedi bir kagita imza at dedi attim kagita yazan 30 gun icin ikamet izni talebinde bulunmayanlar ve hakkinda sinir disi karari alinarak hakklarinda (0-100 tehdit kodu yurda giris yasagi) ve ikinci kagitta V-74 tehdit kodu kaldirildigi anlasilmistirSimdi ben vize alip gelebilirmiyim yani yasak yokmuDevamını Oku
YUSUF BAHÇELİ
YUSUF BAHÇELİ
19:32 16 Sep 20
Merhaba öncelikle benim bi sorum olacaktı ben Azerbaycan vatandaşıyım(Ahıska Türküyüm). 17 yaşımda Türkiye’ye... üniversite okumak için geldim 2020 yılında T.C vatandaşı oldum şu an 21 yaşındayım. 22 yaşımdan önce vatandaş olduğum için askerlik yapmam gerektiğini söylediler ne yapmam gerekiyor askerlik yapacakmiyim ?Devamını Oku
Kim Kayya
Kim Kayya
14:11 08 Aug 20
Merhabalar ben kirgizistan vatandaşiyim ve iki çocuklarim eski eşimden velayetleri bende peki,şuan 4 senelik resmi... olarak tc turk vatandaşi ile evliyim 3 aylik hamileyim ve tc kimlikli 3.5 yaşindaki ortak kizimiz var,aramiz bozuk olduģun için eşimle ayriyiz ama boşanma davamizda yok ve aile vize almam için de kocam gitmeyeni söyledi,geçen senede turistlik kisa donemli 1 yillik oturma izin almiştim ve suresi bitmişti ancak ben yurt dişindaydim tahliye uçakla gelmiştik.Goç idaresine gittiģimde bu konuyu anlattiģimda çalişma izin ve aile oturma alabileceģimi anlattilar peki eşim katilmiyorsa ,TC TURK VATANDAŞINDAN RESMI NIKAHI OLUP OLMASA BILE TC TURK VATANDAŞ ÇOCUGU VAR DIYE ALAMAZMIYIM OTURMA IZIN DIĢER IKI ÇOCUKLARIMDA EĢITIM ALMALIDIR OKULDA ....LÜTFEN BANA YARDAMCI OLUÑDevamını Oku
Diğer Değerlendirmeler
88
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x