Şirket ortağı yabancıların çalışma izni

Türkiye’de kurulmuş özel bir şirketin yabancı ortağının çalışma izni alması gerekmektedir. Yabancı şirket ortağı nın çalışma izni gereksinimi, şirket yapısına bağımlı değildir. Türk mevzuatında yer alan Anonim, Limited veya başka bir tür şirket değilse, bu kişilerin şirketin bir parçası olabilmeleri için çalışma izni almaları gereklidir. Bununla birlikte, yabancı sermayeli şirketler ve doğrudan yabancı şirket sınıfındaki şirketler için çalışma izni başvurusu süreçleri farklılık göstermektedir.

Şirket ortağı yabancıların çalışma izni alma şartları

Yabancı sermayeli şirketler için çalışma izni uygulamaları 4875 numaralı Doğrudan Yabancı Yatırım Kanunu kapsamında değil, 4817 numaralı Yabancıların Çalışma İzni Kanunu’nda düzenlenmiştir.

Yönetimde ve çalışma amaçları  yetkisi olmadan sadece sermaye ortağı olan kişiler , 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzni Kanunu’nun da amacı “iş” olarak belirleyemez. Bununla beraber, şirketin operasyonlarında aktif olarak rol alan iş ortaklarının çalışma izni almaları gereklidir. Bir yabancı iş ortağı olarak çalışma izni yapabilmek için, işverenler tarafından sağlanması gereken uygunluk kriterlerine ek olarak, yabancı iş ortağının sermaye hissesi toplam sermayenin %20’sinden az olamaz ve en az 40.000 TL olmalıdır.

Yabancı iş ortağı çalışma izni başvurularında, yabancı çalışan kota sistemi son altı ay içinde bir yıllık çalışma izni sağlanmışsa gereklidir. Bu sebeple, yabancı iş ortaklarının iş yerinde 5 Türk tam zamanlı çalışan kriterini ilk başvuruda sağlamaları gerekmemektedir

Yeni kanuna göre anonim şirketlerin Türkiye’de ikamet etmeyen yönetim kurulu üyelerine ve limited şirketlerin şirket yetkilisi olmayan diğer yabancı ortaklarına çalışma izni alma zorunluluğu kaldırılmıştır. 

Yabancılar ülkemizde %100 hisse sahibi olarak şirket kurabilir, devralabilir veya %40 hisseden az olmamak şartı ile (çalışma izni için) şirketlere ortak olabilirler.

Şirket yeni kurulmuş ise 100 bin tl ödenmiş sermayesi olması yeterlidir, ilk altı ay içinde 5 Türk vatandaşı çalıştırılması zorunlu değildir. Lakin şirket kuruluşundan itibaren altı ayın dolmasına müteakip, 5 adet Türk vatandaşı çalıştırmak zorundadır, 5 adet Türk vatandaşı çalıştırmayan şirketin yabancı ortağı için, uzatma başvurusu bakanlık tarafından ret edilir.

Şirket kurulumun tarihinin 6 aydan fazla olması durumunda ise kurulmuş ve yabancı ortağı olan şirketin çalışma izni alabilmesi için ödenmiş sermayesinin en az 100 bin tl olması gerekmektedir ve 5 Türk çalıştırması gereklidir. Ödenmiş sermayenin 100 bin tl olmaması durumunda ise geçmiş dönem cirolarının 800 bin tl ve üzeri olması gerekmektedir.

Şirket müdürü yabancı uyruklu ise o kişinin çalışma izni alması zorunludur.

Yabancı ortağın, Türkiye de geçerli bir ikamet tezkeresi bulunması durumunda yurt içinden, ikamet tezkeresi olmaması durumunda vatandaşı olduğu ülkenin Türk büyükelçiliği aracılığıyla çalışma izni müracaatı yapılır.

Suriye vatandaşları, Suudi Arabistan, Lübnan ve Kuveyt deki Türk büyükelçilikleri vasıtasıyla Yurt dışı çalışma izni başvurusu için gerekli olan referans numaralarını alabilirler.

En çok dikkat edilmesi gereken konulardan birisi de, birinci senenin sonunda yapılan çalışma izni uzatma başvurularında, şirketin, SGK, VERGİ, BAĞKUR borcu bulunmaması veya yapılandırılmış olması gerekmektedir.

Yabancı ortaklı şirketlerin ödenmiş sermayeleri 100 bin tl nin altına olamaz, yeni açılmış yabancı ortaklı şirketlerde ilk altı ay beş sigortalı Türk çalışan şartı aranmamaktadır. Kuruluş tarihi altı ayı geçmiş yabancı ortaklı şirketlerde, yabancı ortağın çalışma izni alabilmesi için beş sigortalı Türk personelin çalışması gerekmektedir, bu kriter istisna uygulamasına tabii değildir. Yabancı şirket ortağının, şirketin ödenmiş sermayesinin 100 bin tl olması durumda en %40 hisse sahibi olması gerekmektedir, ödenmiş sermaye 200 bin tl ve üzerinde olması durumunda ise %20 hisse sahibi olması yeterlidir, %20 den az hisse sahibi olan yabancı ortaklar çalışma izni alamazlar.

 

Şirket ortağı çalışma izni yurt içi başvurularında istenilen bilgi ve belgeler

 • Başvuru dilekçesi
 • Ticaret Odası’ndan alınmış Faaliyet Belgesi
 • Son yıla ait vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço
 • Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi
 • Vekâletname

Yabancı ortaktan İstenen Belgeler;

 • İkamet tezkeresi(En az 6 aylık)
 • Kimlik bilgilerini gösteren pasaport sureti
 • Noter onaylı ve Türkçe tercümeli diploma veya mezuniyet belgesi
 • 1 adet fotoğraf

Yabancı ortaktan istenilen bilgiler ;

 • İşyeri SGK numarası
 • Yabancının telefon numarası
 • Yabancının medeni hali
 • Yabancının yurtdışı ikamet adresi
 • Yabancının yurtiçi ikamet adresi

Yabancı şirket ortağı yurt dışı başvurusunda istenilen bilgi ve belgeler

Konsolosluk başvurusu;

 • Konsolosluk başvuru dilekçesi
 • Belirli Süreli İş sözleşmesi
 • Sabıka kağıdı
 • Doğum belgesi
 • Ticaret sicil gazetesi
 • Vergi Levhası
 • İmza Sirküleri

Bakanlık Başvurusu

 • Başvuru Dilekçesi
 • Ticaret Odası’ndan alınmış faaliyet belgesi
 • Son yıla ait vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço
 • Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi
 • Vekâletname

Yabancıdan İstenen Belgeler;

 • Kimlik bilgilerini gösteren pasaport sureti
 • Noter onaylı ve Türkçe tercümeli diploma veya mezuniyet belgesi
 • 1 adet fotoğraf

İlk başvuruda çalışma izinler bir senelik olarak verilmektedir, birinci senenin dolmasına iki ay kala uzatma başvurusu yapılması gerekmektedir. Uzatma başvurularında şirketin, vergi, SGK, Bağkur borçlarının bulunmaması, prim ödemelerin tam olarak gösterilmiş olması gerekmektedir.

INDEPENDENT WORK PERMIT

The independent worker is defined as “If the worker employes another people or not, it means worker who works self-employed.” in 3rd article of the law no. 4817. As it is understood from the definition, people who work self-employed are independent workers. In other words, they are founders of their businesses. It is necessary to understand those operates on its own behalf, not working for another person. This kind of work can be with real people or with company partners.

According to the new law, the work permit requirement is abolished which was applied to directors of incorporated companies who do not reside in Turkey and the other foreign partners of limited companies who are not the authority in these companies. 

Foreigners are able to establish and take over a company as a %100 shareholder in our country, or providing that it is not less than %40 share (for work permit) they can be a partner for any company.

If the company is newly established, a 100.000 Turkish Lira paid-in capital is adequate, and they do not have to employ 5 Turkish employers in the first six months. However, after six months of establishment, they have to employ 5 Turkish citizens; extension of the work permit for the company’s foreign partner will be declined if 5 Turkish citizens are not employed.

In the event that the establishment of the company dates back 6 months, in order to get work permit for their foreign partner the paid-in capital amount has to be at least 100.000 Turkish Lira and the company has to employ 5 Turkish citizens. In the event that the paid-in capital amount is not 100.000 Turkish Lira, the amount of endorsement of previous periods has to be 800.000 Turkish Lira or more.

If the head of the company is a foreigner, he or she has to have the work permit.

In the event that the foreign partner has a residence permit valid in Turkey the work permit application can be made in Turkey; if they do not have a residence permit, then they need to apply for the work permit via Turkish Embassy in their country of citizenship.

Syrian citizens can take their reference numbers required for work permit application via Turkish embassies in Saudi Arabia, Lebanon and Kuwait.

One of the most attention worthy issues is, in the work permit applications that are made at the end of a year, the company has to be free of SGK(Health Security Institution), Tax, Bağkur taxes or needs to get them structured.

We are able to extend the work permit for foreign partners of the companies who are exempted from “5 Turkish employees in six months” criteria, and who did not employ 5 Turkish citizens in the six months following to that. Please contact us for your questions.

Companies with foreign partners cannot have paid-in capital under 100.000 Turkish Lira, and the criteria of the employment of five Turkish citizens with an insurance in the first six months is not asked from the newly established companies. For a work permit for foreign partner after six months of the establishment for the companies with a foreign partner, five Turkish citizens with insurance are to be employed, this criteria has no application exceptions. The foreign partner needs to have at least %40 share if the paid-in capital of the company is under 100.000 TL; if it is more than 200.000 TL, a %20 share for the foreign partner is sufficient enough; the foreign partners who have share less than %20 cannot get the work permit.

Required informations and documents for the domestical application of corporate partners

 • Letter of application
 • Certificate of commencement taken from Chamber of Commerce
 • Balance sheet relating to the past year approved by tax office or sworn financial advisor
 • Trade Registry Gazette which shows the latest fund and partnership structure of the company
 • Warrant of attorney

 

Requested Documents from foreign partners;

 • Residence permit (for at least 6 months)
 • Copy of passport which shows identity informations
 • A notarized diploma or graduation document in Turkish
 • 1 passport photograph

Informations requested from foreign partners ;

 • Social Security number of the company
 • Phone number of the foreign partner
 • Marital status of the foreign partner
 • Residency address abroad of the foreign partner
 • Domestical residency address of the foreign partner

Informations and documents requested from foreign corporate partners in the applications abroad

Consulate application;

 • Consulate application letter
 • Fixed-term Employment Contract
 • Criminal record
 • Birth certificate
 • Trade Registry Gazette
 • Tax signboard
 • Authorised signature identification

Ministry Application

 • Application Letter
 • Certificate of commencement taken from Chamber of Commerce
 • Balance sheet relating to the past year approved by tax office or sworn financial advisor
 • Trade Registry Gazette which shows the latest fund and partnership structure of the company
 • Warrant of attorney

Documents requested from the foreign corporate partner;

 • Copy of passport which shows identity informations
 • A notarized diploma or graduation document in Turkish
 • 1 passport photograph

Work permits are given for a year within the first application, an application for the extension of the work permit has to be done when it is two months until the end of a year. Within the application of extension, the company has to be free of SGK(Health Security Institution), Tax, Bağkur taxes, and needs to show that the premium pays are fairly done.

يتعين على شريك أجنبي لشركة خاصة أنشئت في تركيا الحصول على اذن عمل. شرط اذن العمل للشريك الأجنبي لا يعتمد على هيكل الشركة. وإذا لم يكن هذا الشخص مجهولا أو محدودا أو نوع آخر من الشركات في التشريع التركي، فمن الضروري أن يحصل هؤلاء الأشخاص على اذن عمل لكي يكونوا جزءا من الشركة. ومع ذلك، تختلف عملية طلب الحصول على تصريح للشركات الأجنبية والشركات الأجنبية المباشرة.

شروط الحصول على اذن عمل للشركاء الأجانب

لا يشمل قانون الاستثمار الأجنبي المباشر رقم 4875 طلبات الحصول على اذن العمل للشركات ذات رأس المال الأجنبي بل بموجب قانون اذن العمل للأجانب رقم 4817.

فقط الأشخاص الذين هم شركاء رأس المال دون سلطة في الإدارة وأهداف العمل لا يمكن أن تعين الهدف “العمل” من القانون رقم 4817 بشأن اذن العمل للأجانب. ومع ذلك، يطلب من الشركاء التجاريين المشاركين بنشاط في عمليات الشركة الحصول على تصريح عمل. بالإضافة إلى معايير الأهلية التي يجب أن يقدمها أرباب العمل لكي يسمح لهم بالعمل كشريك تجاري أجنبي، يجب ألا يقل رأس مال شريك العمل الأجنبي عن 20٪ من إجمالي رأس المال ويكون 40.000 ليرة تركية على الأقل.

وبالنسبة إلى طلبات الحصول على اذن عمل الشريك الأجنبي، فإن نظام حصص العمال الأجانب مطلوب إذا تم منح اذن عمل لمدة سنة واحدة خلال الأشهر الستة الماضية. لهذا السبب ليس من الضروري لشريك الأجنبي تأمين 5 عمال اتراك بدوام كامل في الطلب الأول

وفقا للقانون الجديد، يتم إلغاء شرط الشركات المساهمة للحصول على اذن عمل من أعضاء مجلس الإدارة غير المقيمين في تركيا ومن الشركاء الأجانب الآخرين غير المصرح لهم من قبل الشركات المحدودة.

يمكن للأجانب امتلاك شركة ذات ملكية 100٪ في بلدنا، والاستيلاء على نقل، أو أن يكون شركاء مع الشركات (من اجل اذن العمل) على الاقل  40٪.

إذا تم تأسيس الشركة حديثا، يكفي أن يكون رأس المال المدفوع 100 ألف ليرة تركية وليس إلزاميا بتوظيف 5 مواطنين أتراك خلال الأشهر الستة الأولى. بعد ستة أشهر من تأسيس الشركة، على الاقل أن توظف 5 مواطنين أتراك، أما بالنسبة للشريك الأجنبي للشركة التي لا توظف 5 مواطنين أتراك، فإن الوزارة ترفض طلب التمديد.

إذا مضى على تأسيس الشركة أكثر من 6 أشهر ، يجب أن يكون رأس المال المدفوع 100 ألف ليرة تركية على الأقل و 5 موظفين أتراك مطلوبين لاخذ اذن عمل لشريك اجنبي للشركة. في حال لم يكن رأس المال المدفوع 100 ألف ليرة تركية، فمن الضروري أن إنتاج الفترة السابقة يكون أكثر من 800 ألف ليرة تركية .

إذا كان مدير الشركة مواطنا أجنبيا فيجب عليه الحصول على اذن عمل.

في حالة حصول الشريك الأجنبي على اذن إقامة ساري المفعول في تركيا، يمكن تقديم طلب اذن العمل في تركيا. إذا لم يكن لديه اذن إقامة ، فعليه تقديم طلب للحصول على اذن عمل عن طريق السفارة التركية في بلده.

يمكن للمواطنين السوريين الحصول على الأرقام المرجعية المطلوبة من السفارات التركية في المملكة العربية السعودية ولبنان والكويت لطلب الحصول على اذن عمل أجنبي.

واحدة من أهم الاعتبارات هي أنه في طلبات تمديد اذن العمل في نهاية السنة الأولى، يجب أن يكون الشركة لا تملك اي الدين لـ (مؤسسة الضمان الاجتماعي )، الضرائب، أو نظام الضمان الاجتماعي للعاملين لحسابهم الخاص (باغ قور) .

نحن قادرون على تمديد اذن العمل للشركاء الأجانب المعفيين من “5 موظفين أتراك في ستة أشهر الاولى “، والذين لم يستخدموا 5 مواطنين أتراك في الأشهر الستة التالية لذلك يرجى الاتصال بنا للإجابة عن استفساراتكم .

الشركات التي لديها شركاء أجانب لا يمكن أن يكون رأس المال المدفوع اقل من  100.000 ليرة تركية، ومعايير توظيف خمسة مواطنين أتراك مع التأمين في الأشهر الستة الأولى لا يطلب من الشركات المنشأة حديثا. للحصول على اذن عمل للشريك الأجنبي بعد ستة أشهر من تأسيس الشركة التي لديها شريك أجنبي، سيتم توظيف خمسة مواطنين أتراك بالتأمين، وهذه المعايير ليس لها استثناءات في الطلب الحصول على اذن العمل. يجب أن يكون الشريك الأجنبي لديه 40٪ على الأقل إذا كان رأس المال المدفوع للشركة  100.000 ليرة تركية. إذا كان رأس المال أكثر من 200.000 ليرة تركية  حصة 20٪ للشريك الأجنبي يكون الكفاية. فإن الشركاء الأجانب الذين لديهم حصة أقل من 20٪  من رأس المال 200.000 ليرة تركية لا يمكنهم الحصول على اذن العمل.

المعلومات والوثائق المطلوبة لطلب الحصول على اذن العمل (من  داخل تركيا)  للشريك شركة الأجنبي :

 •  عريضة الطلب
 •  شهادة النشاط من غرفة التجارة
 •  الميزانية العمومية المتعلقة بالعام الماضي التي وافق عليها مكتب الضرائب أو مستشار  مالي محلف
 • جريدة السجل التجاري التي تظهر أحدث هيكل رأس المال والشراكة
 • التوكيل

الوثائق المطلوبة من الشريك الأجنبي :

 •  اذن الإقامة (على الأقل سارية المفعول لمدة 6 أشهر)
 •  صفحة جواز السفر الذي يظهر معلومات الهوية
 •  شهادة دبلوم أو شهادة التخرج مصدقة ومترجمة باللغة التركية
 •  صورة شخصية واحدة

المعلومات المطلوبة من الشريك الأجنبي :

 •  رقم (مؤسسة الضمان الاجتماعي ) لمكان العمل
 •  رقم الهاتف الأجنبي
 •  الحالة الاجتماعية للأجنبي
 •  عنوان الإقامة الأجنبي (خارج تركيا)
 •  عنوان الإقامة الأجنبي (داخل تركيا)

المعلومات والوثائق المطلوبة لطلب الحصول على اذن العمل (من  خارج تركيا)  للشريك شركة الأجنبي :

طلب الحصول الى القنصلية :

 •  عريضة الطلب القنصلية
 •  عقد محدد المدة
 •  ورقة جنائية
 •  شهادة الميلاد
 •  جريدة السجل التجاري
 •  سجل الضريبة
 •  التوقيع الشركة

طلب الحصول الى الوزارة :

 •  عريضة الطلب
 •  شهادة النشاط من غرفة التجارة
 •  الميزانية العمومية المتعلقة بالعام الماضي التي وافق عليها مكتب الضرائب أو مستشار  مالي محلف
 •  جريدة السجل التجاري التي تظهر أحدث هيكل رأس المال والشراكة
 •  التوكيل

المعلومات المطلوبة من الشريك الأجنبي :

 • صفحة جواز السفر الذي يظهر معلومات الهوية
 •  شهادة دبلوم أو شهادة التخرج مصدقة ومترجمة باللغة التركية
 •  صورة شخصية واحدة

يتم منح اذن العمل لمدة سنة واحدة في الطلب الأول ، يجب ان يكون طلب التمديد قبل شهرين من انتهاء السنة الاولى .في حال التمديد  يجب أن يكون الشركة لا تملك اي الدين لـ (مؤسسة الضمان الاجتماعي )، الضرائب، أو نظام الضمان الاجتماعي للعاملين لحسابهم الخاص (باغ قور) .

** مؤسسة الضمان الاجتماعي : SGK

** نظام الضمان الاجتماعي للعاملين لحسابهم الخاص (باغ قور):  Bağ-Kur

how can we help you?

Our team knows English, Arabic, Russian and Francais languages.

73 yorum

 • Avatar
  ALPARSLAN DÖNMEZ

  Merhabalar 20.04.2020 tarihinde 2 ortalı biri lübnan uyruklu diğeri türk şirket kurduk.250.000 sermayeli %50 eşit olarak. imza yetksi Türk vatandaşında yabancı ortak çalışma izin belgesi çıkarmak istiyor. Bunun için 6 olmadığı için 5 türk işçi çalıştırma na gerek varmı ve diğer şartlar nelerdir..
  Teşekkürler…

  • Avatar
   Ata Kurumsal

   Merhaba, yeni kurulmuş şirketlerin ortaklarına ilk 6 ay içinde çalışma iznine müracaat edilirse 5 Türk personel çalıştırma kriteri aranmamaktadır.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin.
   https://g.page/r/CWsEzaKWy1xwEAQ/review

 • Avatar
  YASHAR

  Iyi aksamlar. Shirket ortagi olarak calisma izni cikmis yabanci kendisi icin SGK primi odemeli mi? Evetse ne kadar? Onceden tesekkurler

  • marta
   marta

   Merhaba,
   Evet, şirket ortağının alacağı brüt maaş üzerinden SGK primi ödemesi gerekmektedir.

   Düşünceleriniz bizim için önemli. Bizden aldığınız hizmetten memnun musunuz? lütfen memnuniyetiniz oranında yıldız verip yorum yapın.Tıklayınız

 • Avatar
  isimsiz

  Merhaba, Limited Şirketimin yarı hissesini(250000 TL) yabancı kişiye devrettim. Şirket müdürü olarak da aynı yabancı kişi atandı. İkamet izni var. Çalışma iznine başvurmamız gerekiyormuş. Şu anda müdür olarak görünüyor. Şİmdi çalışma iznine başvursak ceza alır mıyız? Teşekkürler.

 • Avatar
  serkan

  merhaba ben iran vatandaşıyım 5 yıldır Antalya da ikamet ediyorum.geçici kimlik belgem var.Şimdi istanbul a taşındım göçidaresine ikamet için yeniden başvuru yaptım. reklam işi yapıyorum.ayrıca 10 000Tl sermayeli limited şirket kurdum.Çalışma iznini nasıl alabilir.teşekkür ederim.

  • Avatar
   Ata Kurumsal

   Merhaba, çalışma izni için şirketinizin sermayesi 100 Bin tl olmalı ve 5 sigortalı Türk personel çalıştırmalısınız.

 • Avatar
  Tolga mutlu

  Merhaba… Turk ortakli sirketimiz imza ve temsil yetkisi olmayan yabanci ortaga hisse devri yapacak. Bahsettiginiz sermaye tutari ve hisse devri orani bu durum icin de gecerlimidir? Ve 5 turk sigortali gosterme mecburuyetimiz varmi? Teşekkürler

  • Avatar
   Ata Kurumsal

   Merhaba, yabancıya çalışma izni almayacaksanız gerek yoktur, çalışma izni alınacaksa şartların yerine getirilmesi gereklidir.

 • Avatar
  YASHAR

  Merhaba. Shirket ortagi olarak calisma izni cikmis yabanci kendisi icin SGK primi odemeli mi? Evetse ne kadar? Onceden tesekkurler

 • Avatar
  Muhsin Shejirem

  Merhaba, Sermaye 200 bin TL ve ust olan A.S. sirketin yabanci sahis %20 ortak olmasi ile calisma izni pozisiyonunda bir muhendis unvanli ortak Pazarlamaci dalinda calisma izni gosterebilirmi ve zorluluk varmidir.
  Tesekkurler.

  • Avatar
   Ata Kurumsal

   Merhaba, %20 hisseyle yabancıyı şirketinize ortak edebilir, 5 Türk çalışan varsa ona çalışma izni alabilirsiniz, şirket ortağı çalışma izinlerinde yabancının ünvanı ve diploması önemli değildir.

 • Avatar
  Payam

  Merhaba. iyi günler
  ben kardeşimle Türkiye’de iş yeri açmak istiyoruz. 2 kişiyiz yani. tercihimiz bir coffee shop açmak. bunun için:
  1. kaç türk vatandaşı istihdam etmeliyiz?
  2. ne kadar sermaye yatırılması lazım?
  önceden çok teşekkür ederiz

  • Avatar
   Ata Kurumsal

   Merhaba, iki ortağa da çalışma izni alınacaksa yatırımın en az 200 bin TL olması ve 10 tane Türk işçi çalıştırılması gerekmektedir.

 • Avatar
  ali

  Merheba, Bilgilerinizi bizimle paylasdiginiz icin sizlerden cok tesekkur ediyorum, aceba:
  1-yabancilar icin kiralana is yerinin vergi oranai ne kader?
  2-net kazanca vergi odenir ve ya ciro ya? bunun vergisi ne kader?
  2-bes yil calisma iznimiz varsa, sirketin sermayesi ve ya vergi odemesi en az ne kader olmali ki turk vatandasligina bas vurmak imkanimiz olsin?
  saygi ve hurmetler

  • Avatar
   Ata Kurumsal

   Merhaba, sorularınız danışmanlık hizmetlerimiz kapsamına girdiği için maalesef cevap veremiyoruz, hizmetlerimiz arasında şirket kuruluşu vergi ve muhasebe hizmetleri, çalışma izni, Türk vatandaşlığı vb.. bulunmaktadır

 • Avatar
  ali

  Merheba, yabanci bir ailenin is kurup ve ikamet almasi icin:
  1-sirket kurmasi icin en az ne kader sermaye gerekiyor? bu sermeye bankada dokunmaz halinde oluyor ve ya kac ay sonar bu sermeye alinabilinir?
  2-en az kac turk vatandasi istihdam etmeliyiz?
  3-kac yil calismadan sonar turk vatandasi olabiliriz? bunun icin aceba sirketin sermayesi en az ne kader olmasi gerekiyor?
  cevabinizi email adresimde`de alabilirmiyim?
  saygi ve hurmetler

  • Avatar
   Ata Kurumsal

   Merhaba, özelden yapılan sorulara cevap vermiyoruz, burada sorulan soruların cevaplarını da özelden yazmıyoruz, amacımız tüm yabancıların Türkiye kanunları hakkında bilgi sahibi olması olduğundan dolayı sorularınıza buradan cevap vereceğiz.

   1- Şirket kurmak için en az 100 Bin TL ödenmiş sermaye gerekmektedir, bu parayı ertesi gün geri alabilirsiniz veya banka hesabınıza kalabilir.
   2- En az 5 sigortalı Türk vatandaşı istihdam etmelisiniz.
   3- 5 yıl çalışma izni ile Türkiye’de ikamet eden yabancıların vatandaşlık başvuru hakkı bulunmaktadır.

 • Avatar
  Yasin

  Merhaba Türkiye’de kurulmuş halen faal olan şirket tüzel kişi ve yabancı vatandaşdir 2 yıldır göç idaresi nin verdigi ikamet ile Türkiye’de kalabiliyorken ikamet süresi nin bitiminde tekrar başvuru yaptığı göç idaresi ikamet yenileme yapmamaktadır sebebi kişinin şirketi olduğu ve çalışma bakanlığı başvurusu ile çalışma izni alması gerektiğini söylemeleridir bu kişi 5 türk çalıştırmak zorunda mıdır.

  • Avatar
   Ata Kurumsal

   Merhaba, evet çalışma izni için en az 100 Bin TL ödenmiş sermaye ve 5 sigortalı Türk personel çalıştırma şartı bulunmaktadır.

 • Avatar
  Alp

  Ilk paragrafta “Türkiye’de kurulmuş özel bir şirketin yabancı ortağının çalışma izni alması gerekmektedir. Yabancı şirket ortağı nın çalışma izni gereksinimi, şirket yapısına bağımlı değildir.” diyor.

  Fakat daha sonra “Yeni kanuna göre …. limited şirketlerin şirket yetkilisi olmayan diğer yabancı ortaklarına çalışma izni alma zorunluluğu kaldırılmıştır.” diyor.

  Sanirim iki paragraf arasinda bir celiski var. Biraz daha belirgin aciklayabilir misiniz? Tesekkurler.

 • Avatar
  nail

  merhaba ….yabancı uyruklu türk soyluyum….yasal olarak diş hekimi çalışma ıznım var….çalişdiğim poliklinikde toplamda 3 şübesi var…4 şübesi açılcak …yenı açılıcak şübeye diş hekimi olarak ortak ola bılırmıyım?

  • Avatar
   Ata Kurumsal

   Merhaba, evet şirket ortağı olarak çalışma izni almanız halinde mesleğinizi icra edebilirsiniz. Bazı durumlarda bakanlık bu durum için taahhütname isteyebilir.

   • Avatar
    Sahand

    Merhaba, türk şirketine belirlenen şartlar gibi ortak olmak istiyorum. Müdür olmasam bile 5 türk çalıştırma zorunluluğu var mıdır?

    • Avatar
     Ata Kurumsal

     Merhaba, yabancı ortaklar kurulan şirketin ortağının Türk olması şartı ile yabancı ortaklara çalışma izni alınmasıyla ilgili bakanlığın bir görüşü bulunmamaktadır.

 • Avatar
  Mihriban

  Merhaba, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapan Kanunu’na göre, özel okul ve diğer özel öğretim kurumlarındaki yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişilerin ortaklığı sona erdirileceği doğru mudur? 2016 yılında alınan bir kararmış, bu durumda bir yabancı Türkiye’de bir yabancı dil kursu açamaz ya da ortak olamaz mı?

 • Avatar
  ihsan

  Merhaba, çalışma iznim olduğu zaman kendime ait şahıs firması kurdum, şuan çalışma iznim bitti, ama SSK ve vergileri kendim ödüyorum, fatura kesmem için izin almama gerek var mı? ayrıca ekstra olarak oturma iznim de var.

 • Avatar
  tekin

  Merhaba, yurtdışından yabancı işçi getirip burada hasta bakıcı, çocuk bakıcı vs olarak çalıştırmak istiyorum, kuracağım şirketin açıklamasında , gazetesinde vs ne gibi bi ibare olması gerekiyor hizmet mi sağlık mı ? onun yanında yine her 1 yabancıya 5 türk çalışması gerekiyor değil mi ?

  • Avatar
   Ata Kurumsal

   Merhaba,sorularınız danışmanlık hizmetlerimiz kapsamına girdiği için maalesef cevap veremiyoruz, fakat şirket kuruluşunuz dahil hizmetlerimizden faydalanmak isterseniz sizlere bir çok konuda yardımcı olabilir hatta mevcut müşterimiz için destek verebiliriz.

Bir cevap yazın