Şirket ortağı yabancıların çalışma izni

Türkiye’de kurulmuş özel bir şirketin yabancı ortağının çalışma izni alması gerekmektedir. Yabancı şirket ortağı nın çalışma izni gereksinimi, şirket yapısına bağımlı değildir. Türk mevzuatında yer alan Anonim, Limited veya başka bir tür şirket değilse, bu kişilerin şirketin bir parçası olabilmeleri için çalışma izni almaları gereklidir. Bununla birlikte, yabancı sermayeli şirketler ve doğrudan yabancı şirket sınıfındaki şirketler için çalışma izni başvurusu süreçleri farklılık göstermektedir.

Şirket ortağı yabancıların çalışma izni alma şartları

Yabancı sermayeli şirketler için çalışma izni uygulamaları 4875 numaralı Doğrudan Yabancı Yatırım Kanunu kapsamında değil, 4817 numaralı Yabancıların Çalışma İzni Kanunu’nda düzenlenmiştir.

Yönetimde ve çalışma amaçları  yetkisi olmadan sadece sermaye ortağı olan kişiler , 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzni Kanunu’nun da amacı “iş” olarak belirleyemez. Bununla beraber, şirketin operasyonlarında aktif olarak rol alan iş ortaklarının çalışma izni almaları gereklidir. Bir yabancı iş ortağı olarak çalışma izni yapabilmek için, işverenler tarafından sağlanması gereken uygunluk kriterlerine ek olarak, yabancı iş ortağının sermaye hissesi toplam sermayenin %20’sinden az olamaz ve en az 40.000 TL olmalıdır.

Yabancı iş ortağı çalışma izni başvurularında, yabancı çalışan kota sistemi son altı ay içinde bir yıllık çalışma izni sağlanmışsa gereklidir. Bu sebeple, yabancı iş ortaklarının iş yerinde 5 Türk tam zamanlı çalışan kriterini ilk başvuruda sağlamaları gerekmemektedir

Yeni kanuna göre anonim şirketlerin Türkiye’de ikamet etmeyen yönetim kurulu üyelerine ve limited şirketlerin şirket yetkilisi olmayan diğer yabancı ortaklarına çalışma izni alma zorunluluğu kaldırılmıştır. 

Yabancılar ülkemizde %100 hisse sahibi olarak şirket kurabilir, devralabilir veya %40 hisseden az olmamak şartı ile (çalışma izni için) şirketlere ortak olabilirler.

Şirket yeni kurulmuş ise 100 bin tl ödenmiş sermayesi olması yeterlidir, ilk altı ay içinde 5 Türk vatandaşı çalıştırılması zorunlu değildir. Lakin şirket kuruluşundan itibaren altı ayın dolmasına müteakip, 5 adet Türk vatandaşı çalıştırmak zorundadır, 5 adet Türk vatandaşı çalıştırmayan şirketin yabancı ortağı için, uzatma başvurusu bakanlık tarafından ret edilir.

Şirket kurulumun tarihinin 6 aydan fazla olması durumunda ise kurulmuş ve yabancı ortağı olan şirketin çalışma izni alabilmesi için ödenmiş sermayesinin en az 100 bin tl olması gerekmektedir ve 5 Türk çalıştırması gereklidir. Ödenmiş sermayenin 100 bin tl olmaması durumunda ise geçmiş dönem cirolarının 800 bin tl ve üzeri olması gerekmektedir.

Şirket müdürü yabancı uyruklu ise o kişinin çalışma izni alması zorunludur.

Yabancı ortağın, Türkiye de geçerli bir ikamet tezkeresi bulunması durumunda yurt içinden, ikamet tezkeresi olmaması durumunda vatandaşı olduğu ülkenin Türk büyükelçiliği aracılığıyla çalışma izni müracaatı yapılır.

Suriye vatandaşları, Suudi Arabistan, Lübnan ve Kuveyt deki Türk büyükelçilikleri vasıtasıyla Yurt dışı çalışma izni başvurusu için gerekli olan referans numaralarını alabilirler.

En çok dikkat edilmesi gereken konulardan birisi de, birinci senenin sonunda yapılan çalışma izni uzatma başvurularında, şirketin, SGK, VERGİ, BAĞKUR borcu bulunmaması veya yapılandırılmış olması gerekmektedir.

Yabancı ortaklı şirketlerin ödenmiş sermayeleri 100 bin tl nin altına olamaz, yeni açılmış yabancı ortaklı şirketlerde ilk altı ay beş sigortalı Türk çalışan şartı aranmamaktadır. Kuruluş tarihi altı ayı geçmiş yabancı ortaklı şirketlerde, yabancı ortağın çalışma izni alabilmesi için beş sigortalı Türk personelin çalışması gerekmektedir, bu kriter istisna uygulamasına tabii değildir. Yabancı şirket ortağının, şirketin ödenmiş sermayesinin 100 bin tl olması durumda en %40 hisse sahibi olması gerekmektedir, ödenmiş sermaye 200 bin tl ve üzerinde olması durumunda ise %20 hisse sahibi olması yeterlidir, %20 den az hisse sahibi olan yabancı ortaklar çalışma izni alamazlar.

 

Şirket ortağı çalışma izni yurt içi başvurularında istenilen bilgi ve belgeler

 • Başvuru dilekçesi
 • Ticaret Odası’ndan alınmış Faaliyet Belgesi
 • Son yıla ait vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço
 • Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi
 • Vekâletname

Yabancı ortaktan İstenen Belgeler;

 • İkamet tezkeresi(En az 6 aylık)
 • Kimlik bilgilerini gösteren pasaport sureti
 • Noter onaylı ve Türkçe tercümeli diploma veya mezuniyet belgesi
 • 1 adet fotoğraf

Yabancı ortaktan istenilen bilgiler ;

 • İşyeri SGK numarası
 • Yabancının telefon numarası
 • Yabancının medeni hali
 • Yabancının yurtdışı ikamet adresi
 • Yabancının yurtiçi ikamet adresi

Yabancı şirket ortağı yurt dışı başvurusunda istenilen bilgi ve belgeler

Konsolosluk başvurusu;

 • Konsolosluk başvuru dilekçesi
 • Belirli Süreli İş sözleşmesi
 • Sabıka kağıdı
 • Doğum belgesi
 • Ticaret sicil gazetesi
 • Vergi Levhası
 • İmza Sirküleri

Bakanlık Başvurusu

 • Başvuru Dilekçesi
 • Ticaret Odası’ndan alınmış faaliyet belgesi
 • Son yıla ait vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço
 • Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi
 • Vekâletname

Yabancıdan İstenen Belgeler;

 • Kimlik bilgilerini gösteren pasaport sureti
 • Noter onaylı ve Türkçe tercümeli diploma veya mezuniyet belgesi
 • 1 adet fotoğraf

İlk başvuruda çalışma izinler bir senelik olarak verilmektedir, birinci senenin dolmasına iki ay kala uzatma başvurusu yapılması gerekmektedir. Uzatma başvurularında şirketin, vergi, SGK, Bağkur borçlarının bulunmaması, prim ödemelerin tam olarak gösterilmiş olması gerekmektedir.

INDEPENDENT WORK PERMIT

The independent worker is defined as “If the worker employes another people or not, it means worker who works self-employed.” in 3rd article of the law no. 4817. As it is understood from the definition, people who work self-employed are independent workers. In other words, they are founders of their businesses. It is necessary to understand those operates on its own behalf, not working for another person. This kind of work can be with real people or with company partners.

According to the new law, the work permit requirement is abolished which was applied to directors of incorporated companies who do not reside in Turkey and the other foreign partners of limited companies who are not the authority in these companies. 

Foreigners are able to establish and take over a company as a %100 shareholder in our country, or providing that it is not less than %40 share (for work permit) they can be a partner for any company.

If the company is newly established, a 100.000 Turkish Lira paid-in capital is adequate, and they do not have to employ 5 Turkish employers in the first six months. However, after six months of establishment, they have to employ 5 Turkish citizens; extension of the work permit for the company’s foreign partner will be declined if 5 Turkish citizens are not employed.

In the event that the establishment of the company dates back 6 months, in order to get work permit for their foreign partner the paid-in capital amount has to be at least 100.000 Turkish Lira and the company has to employ 5 Turkish citizens. In the event that the paid-in capital amount is not 100.000 Turkish Lira, the amount of endorsement of previous periods has to be 800.000 Turkish Lira or more.

If the head of the company is a foreigner, he or she has to have the work permit.

In the event that the foreign partner has a residence permit valid in Turkey the work permit application can be made in Turkey; if they do not have a residence permit, then they need to apply for the work permit via Turkish Embassy in their country of citizenship.

Syrian citizens can take their reference numbers required for work permit application via Turkish embassies in Saudi Arabia, Lebanon and Kuwait.

One of the most attention worthy issues is, in the work permit applications that are made at the end of a year, the company has to be free of SGK(Health Security Institution), Tax, Bağkur taxes or needs to get them structured.

We are able to extend the work permit for foreign partners of the companies who are exempted from “5 Turkish employees in six months” criteria, and who did not employ 5 Turkish citizens in the six months following to that. Please contact us for your questions.

Companies with foreign partners cannot have paid-in capital under 100.000 Turkish Lira, and the criteria of the employment of five Turkish citizens with an insurance in the first six months is not asked from the newly established companies. For a work permit for foreign partner after six months of the establishment for the companies with a foreign partner, five Turkish citizens with insurance are to be employed, this criteria has no application exceptions. The foreign partner needs to have at least %40 share if the paid-in capital of the company is under 100.000 TL; if it is more than 200.000 TL, a %20 share for the foreign partner is sufficient enough; the foreign partners who have share less than %20 cannot get the work permit.

Required informations and documents for the domestical application of corporate partners

 • Letter of application
 • Certificate of commencement taken from Chamber of Commerce
 • Balance sheet relating to the past year approved by tax office or sworn financial advisor
 • Trade Registry Gazette which shows the latest fund and partnership structure of the company
 • Warrant of attorney

 

Requested Documents from foreign partners;

 • Residence permit (for at least 6 months)
 • Copy of passport which shows identity informations
 • A notarized diploma or graduation document in Turkish
 • 1 passport photograph

Informations requested from foreign partners ;

 • Social Security number of the company
 • Phone number of the foreign partner
 • Marital status of the foreign partner
 • Residency address abroad of the foreign partner
 • Domestical residency address of the foreign partner

Informations and documents requested from foreign corporate partners in the applications abroad

Consulate application;

 • Consulate application letter
 • Fixed-term Employment Contract
 • Criminal record
 • Birth certificate
 • Trade Registry Gazette
 • Tax signboard
 • Authorised signature identification

Ministry Application

 • Application Letter
 • Certificate of commencement taken from Chamber of Commerce
 • Balance sheet relating to the past year approved by tax office or sworn financial advisor
 • Trade Registry Gazette which shows the latest fund and partnership structure of the company
 • Warrant of attorney

Documents requested from the foreign corporate partner;

 • Copy of passport which shows identity informations
 • A notarized diploma or graduation document in Turkish
 • 1 passport photograph

Work permits are given for a year within the first application, an application for the extension of the work permit has to be done when it is two months until the end of a year. Within the application of extension, the company has to be free of SGK(Health Security Institution), Tax, Bağkur taxes, and needs to show that the premium pays are fairly done.

يتعين على شريك أجنبي لشركة خاصة أنشئت في تركيا الحصول على اذن عمل. شرط اذن العمل للشريك الأجنبي لا يعتمد على هيكل الشركة. وإذا لم يكن هذا الشخص مجهولا أو محدودا أو نوع آخر من الشركات في التشريع التركي، فمن الضروري أن يحصل هؤلاء الأشخاص على اذن عمل لكي يكونوا جزءا من الشركة. ومع ذلك، تختلف عملية طلب الحصول على تصريح للشركات الأجنبية والشركات الأجنبية المباشرة.

شروط الحصول على اذن عمل للشركاء الأجانب

لا يشمل قانون الاستثمار الأجنبي المباشر رقم 4875 طلبات الحصول على اذن العمل للشركات ذات رأس المال الأجنبي بل بموجب قانون اذن العمل للأجانب رقم 4817.

فقط الأشخاص الذين هم شركاء رأس المال دون سلطة في الإدارة وأهداف العمل لا يمكن أن تعين الهدف “العمل” من القانون رقم 4817 بشأن اذن العمل للأجانب. ومع ذلك، يطلب من الشركاء التجاريين المشاركين بنشاط في عمليات الشركة الحصول على تصريح عمل. بالإضافة إلى معايير الأهلية التي يجب أن يقدمها أرباب العمل لكي يسمح لهم بالعمل كشريك تجاري أجنبي، يجب ألا يقل رأس مال شريك العمل الأجنبي عن 20٪ من إجمالي رأس المال ويكون 40.000 ليرة تركية على الأقل.

وبالنسبة إلى طلبات الحصول على اذن عمل الشريك الأجنبي، فإن نظام حصص العمال الأجانب مطلوب إذا تم منح اذن عمل لمدة سنة واحدة خلال الأشهر الستة الماضية. لهذا السبب ليس من الضروري لشريك الأجنبي تأمين 5 عمال اتراك بدوام كامل في الطلب الأول

وفقا للقانون الجديد، يتم إلغاء شرط الشركات المساهمة للحصول على اذن عمل من أعضاء مجلس الإدارة غير المقيمين في تركيا ومن الشركاء الأجانب الآخرين غير المصرح لهم من قبل الشركات المحدودة.

يمكن للأجانب امتلاك شركة ذات ملكية 100٪ في بلدنا، والاستيلاء على نقل، أو أن يكون شركاء مع الشركات (من اجل اذن العمل) على الاقل  40٪.

إذا تم تأسيس الشركة حديثا، يكفي أن يكون رأس المال المدفوع 100 ألف ليرة تركية وليس إلزاميا بتوظيف 5 مواطنين أتراك خلال الأشهر الستة الأولى. بعد ستة أشهر من تأسيس الشركة، على الاقل أن توظف 5 مواطنين أتراك، أما بالنسبة للشريك الأجنبي للشركة التي لا توظف 5 مواطنين أتراك، فإن الوزارة ترفض طلب التمديد.

إذا مضى على تأسيس الشركة أكثر من 6 أشهر ، يجب أن يكون رأس المال المدفوع 100 ألف ليرة تركية على الأقل و 5 موظفين أتراك مطلوبين لاخذ اذن عمل لشريك اجنبي للشركة. في حال لم يكن رأس المال المدفوع 100 ألف ليرة تركية، فمن الضروري أن إنتاج الفترة السابقة يكون أكثر من 800 ألف ليرة تركية .

إذا كان مدير الشركة مواطنا أجنبيا فيجب عليه الحصول على اذن عمل.

في حالة حصول الشريك الأجنبي على اذن إقامة ساري المفعول في تركيا، يمكن تقديم طلب اذن العمل في تركيا. إذا لم يكن لديه اذن إقامة ، فعليه تقديم طلب للحصول على اذن عمل عن طريق السفارة التركية في بلده.

يمكن للمواطنين السوريين الحصول على الأرقام المرجعية المطلوبة من السفارات التركية في المملكة العربية السعودية ولبنان والكويت لطلب الحصول على اذن عمل أجنبي.

واحدة من أهم الاعتبارات هي أنه في طلبات تمديد اذن العمل في نهاية السنة الأولى، يجب أن يكون الشركة لا تملك اي الدين لـ (مؤسسة الضمان الاجتماعي )، الضرائب، أو نظام الضمان الاجتماعي للعاملين لحسابهم الخاص (باغ قور) .

نحن قادرون على تمديد اذن العمل للشركاء الأجانب المعفيين من “5 موظفين أتراك في ستة أشهر الاولى “، والذين لم يستخدموا 5 مواطنين أتراك في الأشهر الستة التالية لذلك يرجى الاتصال بنا للإجابة عن استفساراتكم .

الشركات التي لديها شركاء أجانب لا يمكن أن يكون رأس المال المدفوع اقل من  100.000 ليرة تركية، ومعايير توظيف خمسة مواطنين أتراك مع التأمين في الأشهر الستة الأولى لا يطلب من الشركات المنشأة حديثا. للحصول على اذن عمل للشريك الأجنبي بعد ستة أشهر من تأسيس الشركة التي لديها شريك أجنبي، سيتم توظيف خمسة مواطنين أتراك بالتأمين، وهذه المعايير ليس لها استثناءات في الطلب الحصول على اذن العمل. يجب أن يكون الشريك الأجنبي لديه 40٪ على الأقل إذا كان رأس المال المدفوع للشركة  100.000 ليرة تركية. إذا كان رأس المال أكثر من 200.000 ليرة تركية  حصة 20٪ للشريك الأجنبي يكون الكفاية. فإن الشركاء الأجانب الذين لديهم حصة أقل من 20٪  من رأس المال 200.000 ليرة تركية لا يمكنهم الحصول على اذن العمل.

المعلومات والوثائق المطلوبة لطلب الحصول على اذن العمل (من  داخل تركيا)  للشريك شركة الأجنبي :

 •  عريضة الطلب
 •  شهادة النشاط من غرفة التجارة
 •  الميزانية العمومية المتعلقة بالعام الماضي التي وافق عليها مكتب الضرائب أو مستشار  مالي محلف
 • جريدة السجل التجاري التي تظهر أحدث هيكل رأس المال والشراكة
 • التوكيل

الوثائق المطلوبة من الشريك الأجنبي :

 •  اذن الإقامة (على الأقل سارية المفعول لمدة 6 أشهر)
 •  صفحة جواز السفر الذي يظهر معلومات الهوية
 •  شهادة دبلوم أو شهادة التخرج مصدقة ومترجمة باللغة التركية
 •  صورة شخصية واحدة

المعلومات المطلوبة من الشريك الأجنبي :

 •  رقم (مؤسسة الضمان الاجتماعي ) لمكان العمل
 •  رقم الهاتف الأجنبي
 •  الحالة الاجتماعية للأجنبي
 •  عنوان الإقامة الأجنبي (خارج تركيا)
 •  عنوان الإقامة الأجنبي (داخل تركيا)

المعلومات والوثائق المطلوبة لطلب الحصول على اذن العمل (من  خارج تركيا)  للشريك شركة الأجنبي :

طلب الحصول الى القنصلية :

 •  عريضة الطلب القنصلية
 •  عقد محدد المدة
 •  ورقة جنائية
 •  شهادة الميلاد
 •  جريدة السجل التجاري
 •  سجل الضريبة
 •  التوقيع الشركة

طلب الحصول الى الوزارة :

 •  عريضة الطلب
 •  شهادة النشاط من غرفة التجارة
 •  الميزانية العمومية المتعلقة بالعام الماضي التي وافق عليها مكتب الضرائب أو مستشار  مالي محلف
 •  جريدة السجل التجاري التي تظهر أحدث هيكل رأس المال والشراكة
 •  التوكيل

المعلومات المطلوبة من الشريك الأجنبي :

 • صفحة جواز السفر الذي يظهر معلومات الهوية
 •  شهادة دبلوم أو شهادة التخرج مصدقة ومترجمة باللغة التركية
 •  صورة شخصية واحدة

يتم منح اذن العمل لمدة سنة واحدة في الطلب الأول ، يجب ان يكون طلب التمديد قبل شهرين من انتهاء السنة الاولى .في حال التمديد  يجب أن يكون الشركة لا تملك اي الدين لـ (مؤسسة الضمان الاجتماعي )، الضرائب، أو نظام الضمان الاجتماعي للعاملين لحسابهم الخاص (باغ قور) .

** مؤسسة الضمان الاجتماعي : SGK

** نظام الضمان الاجتماعي للعاملين لحسابهم الخاص (باغ قور):  Bağ-Kur

how can we help you?

Our team knows English, Arabic, Russian and Francais languages.

38 yorum

 • ramazan

  Merhaba, Çalışma izni için bilanço zorunlu belgelerden demişsiniz ama biz şirketi yeni kurduğumuz için vergi dairesi bilanço vermiyor. Bilançoyu sonradan sunmamız kabul edilir mi? Ya da 2019 yılında hala aynı belgeler mi isteniyor bir güncelleme oldu mu? Teşekkür ederim.

 • Deniz

  Merhabalar.

  Benim esim yabanci ve 4 yildir evliyiz. Turkiye de ortak bir sirket kurmak istiyoruz. Bildigim kadariyla Istisnai calisma iznine basvuru yapabiliyoruz, ancak yine bu sartlarda 6 ay sonunda 5 turk vatandasini istihdam etmek zorunda miyiz?

  Tesekkur ederim.

 • Sevgi

  Merhaba iki ortaklı limited şirket kurduk bu ortaklara işveren olarak çalışma izni başvurusu yapmamız gerekiyor. Bunu da işçi gibi yurtiçi başvurudan mı yapmalıyız.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, yabancıların oturma izinleri varsa Türkiye’den yoksa yurt dışındaki Türk büyükelçilikleri üzerinden başvurularını yapmanız gerekmektedir.

 • Şirketimiz Limited Şirketi olarak kurmuştuk 2018. 6 ay surece bitmek üzere, 5 türk vatandaş çalıştırmak şart mı, çalışma izini uzatmek için?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, son altı ay 5 sigortalı Türk personel çalıştırmayan şirket sahipleri için uzatma başvurusu ret cevabı gelir.

 • AYŞENUR

  merhabalar;
  yabancı uyruklu müdürü olan 50.000 lira sermayeli bir limited şirketimiz var.(2 ortaklı, diğer ortak türk hisse payı%5) 2017/12 de kuruldu.şimdi 1 türk vatandaşı işçi çalıştırmak için ssk tescili yapmak istiyoruz.müdürün çalışma izni olması şartı var mıdır?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, SGK numarası alımında şirket müdürü yabancının çalışma izni olması şartı aranmamaktadır, fakat bu durum değişkenlik gösterebilir, bugüne kadar ki yaptığımız işlemlerde çalışma izni istenmedi.

 • naıde

  Merhaba 2 ıraklı ortakla şirket kurduk bir ortak şirket müdürü Bu kişiye çalışma izni alacaz ama firma sadece ihracat yapacak ve işçi çalıştıracak bir iş yok. Yinede Bİrinci yılın sonunda 5 türk çalışan şartı gerekiyor mu. Son değişikliklerle çalışma izni almak için hangi kuruma başvurmalıyız.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, yeni kurulmuş şirketlerle çalışma izni alınacak şirket ortakları için ilk altı ay 5 sigortalı Türk personel çalıştırma bulunmamaktadır, 6 ay sonra çalışma izni uzatılmak istenirse 5 sigortalı Türk personel çalıştırmak şarttır. Çalışma izni başvurusu çalışma bakanlığına yapılmaktadır.

 • ali

  mrb bi arkadaşım var suriyeli sahış mukellefiyeti var buna istinden çalışma izni alabliyor mu

 • emre aslankılıç

  iyi günler Filistin vatandaşı anonim şirket ortağı kişinin çalışma izni alabilmesi için maaşının asgari ücretin 6.5 katı olma zotunluluğu var mı acaba ?

 • RAMAZAN KARA

  1- SURİYELİ BİR VATANDAŞA TEK KİŞİLİK LİMİTED ŞİRKET KURDUK.
  SERMAYESİ 50.000,00 TL BU KİŞİNİN DAHA ÖNCE ÇALIŞMA İZNİ VARDI ÇALIŞMA İZNİ ALMAK İÇİN 100.000,00 TL ŞARTI VE 5 KİŞİ İŞÇİ ÇALIŞTIRMA ŞARTI MECBURİ MİDİR?
  BU KİŞİ YURT İÇİNDEN ALIP YURT DIŞINA İHRACAT YAPIYOR 5 KİŞİLİK ELEMANA İHTİYAÇ YOK.
  2- GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİ OLAN ŞAHIS İŞLETMELERİ SAHİBLERİ İÇİN ÇALIŞMA İZNİ ŞARTLARI FARKLI MIDIR?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, ikamet tezkeresi sahibi Suriyeliler çalışma izni kriterlerinden muaftırlar, şahıs işletmesi eğer suriyeli ise aynı şey yine geçerlidir, başka ülke vatandaşları şahıs işletmesi üzerinden çalışma izni alamazlar.

 • ibrahim yılmaztekin

  merhaba ben yabancıyım. 100 bin liralık bütçeye sahip bir limited şirkete sahibim. ama çalıştıracağım her bir yabancı uyruklu çalışan için 5 türk uyruklu kişi çalıştırmam gerekiyormuş böyle bir uygulama var mı ? aksi halde beş yabancı uyruklu çalıştırmam gerekiyor dil bilen adam bulamıyorum türk uyruklu…. çünkü 5 yabancı karşısında yirmi beş kişi çalıştırmak için bütçem yok

 • Merhaba,
  Uluslararası koruma şartlı mülteci kimlik sahibiyim. 50.000 TL sermayeli Limited şirket kuruluşu yapmak istiyorum. 5 Türk çalıştırma zorunluluğum var mı? Kendim için çalışma izni almam gerekir mi? daha once baska firmalarda sigortalı işçi olarak çalıştım.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, Uluslararası koruma sahipleri yabancılar şirket kurup ticaret yapacaklarsa 100 bin TL ödenmiş sermaye ve 5 sigortalı Türk personel şartını yerine getirmek zorundadırlar.

 • İyi günler, 71 yaşımdaki babam Kazakistan vatandaşı ve TC vatandaşı olan Eşimle ortak beraber Tekel bayı açmak istiyorlar. Babam %40 ortak olacak, dükkan’ın hava parası 200.000lt civarındadır ve 2 kişi TC vatandaşı çalışmaktadır. Bu durumda babam için çalışma izni alınması zorunlu mu? Babam yılın en az 6 ayını Türkiye, kalanı ise Kazakistan’da geçirir.
  Cevabınız için şimdiden teşekkürler.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, hayır şirket yetkilisi babanız olmayacaksa çalışma izni almak zorunlu değildir. Fakat alkol ruhsatının devrinde babanızın çalışma izni istenebilir, bu durumu bilmiyoruz, alkol ruhsat yetkilileri ile görüşmenizi öneririz.

 • Ayşe Öznur Erkmen

  Merhabalar afganistan uyruklu bir kişi ltd şirket kurup halı getirtip satmak istiyor. fakat, sıkıntı Türkiye ‘ye kaçak yolla 5 yıl önce gelmş. herhangi bir oturum veya çalışma izni yok. Mevzuata göre yakalandığı an sınırdışı edilmesi lakin üstadlar sıkıntı olmaz şirket kurabilir diyor bu aşamada tezat bir durum söz konusu. yorumunuza ihtiyacım var. Şimdiden çok teşekkür ediyorum.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, Türkiye’de şirket kurmak için ikamet tezkeresine gerek yoktur, fakat ticaret yapabilmesi için çalışma iznine ihtiyaç vardır, Türkiye’de kaçak yaşayan yabancılar çalışma izni alamazlar.

 • fatih

  10.000,00 tl sermaye ile kurulan tek ortaklı yabancı sermayeli limited şirket ortağı kişi, şirkette hiçbir müdür yetkisi olmadığı takdirde 5 kişi çalıştırma şartı varmıdır?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, Türkiye’de ikamet ediyorsa çalışma izni alınması zorunludur, tespit halinde şirket tasfiye edilir, yabancı sınırdışı olur.

 • Naila

  Merhaba
  Ben sirketi ortağim, çalışma vizesi bitiriyor 1 ay sonra. Şirketim adresi-istanbul, ama ikametğah adresi

  Antalya oldu/ev adresi/ , bu durumda sorun çikabilir mi yeni çalişma vizesi almak? Veya iş ve ev adresi ayni şehirde olmalı

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, hayır herhangi bir sorun olmayacaktır. İş adresiniz ile ev adresinizin bulunduğu iller farklı olabilirler, fakat bu durum sadece yabancı şirket ortakları içindir, çalışan yabancılar için geçerli değildir.

 • Yusuf

  Ltd sirketinde Yabanci ortak icin calisma izni sarti yok seklindeki notunuza istinaden ek bilgi olarak.
  Yabanci ortak sirkette hic gore almaz ise (oturma izni var) yine. 5 isci ve 100000 odenmis sermaye sarti. Var mi. Bilgi verirseniz sevinirim. Selamlar

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, şirket ortağı yabancı eğer Türkiye’de ikamet etmiyorsa o kişiye çalışma izni alınma zorunluğu yoktur, fakat anladığımız kadarı ile yabancı oturma izni ile Türkiye’de ikamet etmekte bu durumda çalışma izni alınması zorunludur ve 5 işçi ve 100 bin ödenmiş sermaye şartı aranmaktadır.

 • semra sarıgül

  selam 2 yıldır bağımsız spa merkezi işletiyorum şahıs firmasıyım türk personel bulamıyorum yabancı terapist masöz çalıştırabilirmiyim

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, evet çalıştırabilirsiniz fakat firmanızın ödenmiş sermayesini 100 bin tl yapmalısınız ve 5 sigortalı Türk personeliniz olmalıdır, eğer 2 kişi çalıştıracaksanız Türk personel sayınız 10 olmalıdır.

 • Marianna

  Merhabalar,
  Şirketimiz Limited Şirketi olarak 2011 yılında kurulmuş. Ben 2011 yılından beri şirket ortağıyim, ama şirketin 2% hisse sahibiyim. Şimdi bu şirkette aktif olarak çalışmam gerekecek. Çalışma izni için başvurabilirmyim acaba? Yoksa en az 20% hisse sahibi olmadığım için reddedilecek mı?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, şirketinizin ödenmiş sermayesi ne kadar? eğer 100 bin tl ise %40 200 bin tl ise %20 hisseniz olması gerekmektedir. Ayrıca başka yabancı çalışan yoksa 5 sigortalı Türk personelinizin olması gerekmektedir, harici durumlarda çalışma izni başvurunuz reddedilir.

 • Merhaba,
  Önümüzdeki hafta, Tamamı yabancı sermayeli (1.000.000 TL), bir limited şirket kurmaktayım.TTK gereği ortaklardan birisi sınırsız olarak müdür olmak zorunda. Ana sözleşmede yabancı ortaklardan birini müdür olarak atamak durumundayım.Çalışma izni için başvuru süresi nedir?Çalışma iznini yurt dışı konsolosluktan yapmak zorunda mıyım, yoksa Türkiye’den de yapma imkanım var mı?Teşekkür ederim.

Bir cevap yazın