Turizm Sektörü İçin Yabancı Personel Çalıştırma Kriterleri

Turizm Sektöründe Çalışacak Yabancılara Dönük Yeni Düzenleme Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) tarafından da 2016 yılında yaşanan bölgesel olaylardan olumsuz etkilenen turizm sektörüne destek olmak amacıyla ve ÇSGB Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından 14.02.2017 tarihinde yayınlanan duyuruda, sektör temsilcilerinden gelen talepler neticesinde turizm sektöründe çalışacak yabancılara ödenecek minimum ücretin asgari ücretinen az 2 katı düzeylerinde ve istihdam kriterlerinde kolaylıklar sağlandı. Düzenleme şu şekilde:
Turizm sektöründe yabancı çalıştırma talepleri Bünyelerinde;
 • İzinli masaj salonu bulunduğunu kanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli en az üç yıldızlı turizm işletmelerinin, belgeli tatil köylerinin, resmi makamlardan alınmış faaliyet izni bulunan termal otellerin,
 • Hamam-sauna-SPA vb. kompleksi bulunduran belgeli turizm işletmeleriyle anlaşmalı (sözleşme bulunan) tesislerin,
 • En az yirmi Türk vatandaşı çalıştıran resmi makamlardan izinli spor merkezlerinin,
 • Masör, masöz ve SPA terapisti gibi uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerdeki yabancı çalıştırma talepleri değerlendirmeye alınacak, bu kapsamda bulunmayan işletme ve işyerlerinin talepleri ise uygun bulunmayacaktır.

B) Turizm sektöründe yabancılar için yabancıya ödenebilecek ücret en az asgari ücretin 2 katı olmalıdır;

 • Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli veya belgesiz turizm işletmeleri ile bunların bünyelerinde izinli faaliyet gösteren işletmeler (SPA, güzellik merkezi, spor merkezi, kuaför, kuyumcu, deri, halı, tekstil vb. gibi küçük işletmeler), turizm seyahat acentaları, belgeli tatil köyleri ve turizm-animasyon organizasyon firmaları ile müstakil eğlence yerlerinde çalışacak yabancılar için yabancıya ödenebilecek en az ücret düzeyi başvuru tarihi itibariyle yürürlükte bulunan asgari ücret olarak uygulanabilecektir.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli turizm işletmeleri ile belgeli tatil köyleri, eğlence sektörü, turizm- animasyon organizasyon firmalarınca uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde istihdam edilecek yabancılar için en az on Türk vatandaşı çalıştırılması halinde,

Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli veya belgesiz turizm işletmelerinin bünyelerinde izinli veya sözleşme ile faaliyet gösteren işletmelerde (kuaför, kuyumcu, deri, halı, tekstil satışı vb. gibi küçük işletmeler) istihdam edilecek yabancılar için en az bir Türk vatandaşı çalıştırılması halinde en fazla iki yabancı çalışana kadar olmak üzere, Her bir yabancı için ayrı ayrı beş Türk vatandaşı istihdamına ilişkin kota ayrıca uygulanmayacaktır. 

Sosyal güvenlik primleri Çalışma izni alınan yabancılar için ikili sosyal güvenlik anlaşmalarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, SGK primlerinin de yatırılması gerekmektedir. Yabancılara ait sosyal güvenlik primlerinin, çalışma izni alınırken bakanlığa beyan edilen ücrete göre aylık 30 gün üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi gerekmektedir.

Turizm sektöründe çalışacak yabancılar için yurt içi çalışma izni başvurusu kriterleri ; 

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Ticaret Odası’ndan alınmış Faaliyet Belgesi
 3. Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi
 4. Son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kâr/zarar tablosu
 5. Turizm işletme belgesi

Yabancıdan İstenilen Belgeler

 1. En az 6 aylık ikamet tezkeresi
 2. Pasaport fotokopisi.
 3. Noter onaylı ve Türkçe tercümeli diploma
 4. 1 adet fotoğraf

Yabancıdan istenilen bilgiler

 • Yabancının alacağı maaş:
 • Yabancının telefon numarası:
 • Yabancının medeni hali:
 • Yabancının yurtdışı ikamet adresi:
 • Yabancının yurtiçi ikamet adresi:
 • İş yerinde yapacağı görev:
 • Türk vatandaş yerine yabancı istihdamı talebinin gerekçesi:

Turizm sektöründe çalışacak yabancılar için yurt dışı çalışma izni başvurusu kriterleri ; Konsolosluk başvurusu için gerekli belgeler ;

 • Referans numarası başvuru dilekçesi
 • Belirli süreli iş sözleşmesi
 • Noterden taahhütname
 • İmza sirküleri
 • Ticaret sicil gazetesi
 • Vergi levhası

Çalışma bakanlığı başvurusu için gerekli şirket belgeleri ;

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Turizm işletme belgesi (Yoksa Ticaret Odası’ndan alınmış Faaliyet Belgesi)
 3. Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi
 4. Son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kâr/zarar tablosu
 5. Vekaletname

Yabancıdan İstenilen bilgi ve Belgeler

 1. Belirli süreli iş sözleşmesi.
 2. Pasaport fotokopisi.
 3. Noter onaylı ve Türkçe tercümeli diploma
 4. 1 adet fotoğraf
 • İş yeri SGK numarası:
 • Konsolosluktan alınan referans numarası:
 • Yabancının alacağı maaş:
 • Yabancının telefon numarası:
 • Yabancının medeni hali:
 • Yurtiçi ikamet adresi:
 • İşyerinde yapacağı görev:
 • Türk vatandaşı yerine yabancı istihdamı talebinin gerekçesi

The Criteria of Employing Foreign Personnel for Tourism Sector

Ministry of Labour and Social Security has applied New Regulation for Employing Foreigners in the Tourism Sector in order to support the tourism sector which was negatively affected by the regional events experienced in 2016. According to the announcement published by the MoLSS General Directorate of International Labor Force on 14.02.2017, as a result of the requests from the sector representatives, the minimum wage to be paid to foreigners who will work in the tourism sector is  2 times of the minimum wage and employment criteria have been facilitated. The arrangement is as follows:
In tourism sector, foreign labor demands are;
 • At least three star tourism provinces certified by the Ministry of Culture and Tourism who certify that they have an accessible massage parlors, certified holiday villages, thermal houses with permission from the official authorities,
 • Hamam-sauna-SPA and etc. (contracted) facilities with certified tourism enterprises which have a complex,
 • At least twenty Turkish citizens are allowed to leave the official sports centers,
 • Claims of businesses and workplaces not included in this scope will not be eligible, as foreign masters, masseuses and SPA therapists, such as SPA and therapist, who require expertise and mastery, will be assessed.

B) The minimum wage to be paid for foreigners in the tourism sector is 2 times of minimum gross salary;

 • (Small establishments such as SPA, beauty center, sports center, hairdresser, jeweler, leather, carpet, textile etc.), tourism travel agencies, certified holiday villages with certified or undocumented tourism enterprises from the Ministry of Culture and Tourism And tourism-animation organizations and foreigners who will work in independent entertainment places, the minimum wage level that can be paid for foreigners can be applied as the minimum wage in force as of the date of application.
 • In the event that at least ten Turkish citizens are employed for foreigners to be employed in tourism businesses that are certified by the Ministry of Culture and Tourism and certified tourism villages, entertainment sector, tourism-animation organization firms,

In the event that at least ten Turkish citizens are employed for foreigners to be employed in tourism businesses that are certified by the Ministry of Culture and Tourism and certified tourism villages, entertainment sector, tourism-animation organization firms,

For foreigners who will work in the tourism sector, the criteria for domestic application of work permit|

 1. Application petition
 2. Operation Certificate from the Chamber of Commerce
 3. Trade Registry Gazette which shows the latest capital and partnership structure
 4. Balance sheet and profit / loss statement of last year approved by tax office or sworn financial consultant
 5. Power of attorney
 6. Tourism management certificate

Documents Required for Foreigners

 1. At least 6 months residence permit
 2. Photocopy of the passaport.
 3. Notarized and translated diploma in Turkish
 4. 1 photograph

Requested information from foreigner

 • The salary of foreigner :
 • The phone number of foreigner:
 • The marital status of foreigner :
 • The abroad residence address of foreigner :
 • The domestic residence address of foreigner :
 • The position of foreigner in workplace :
 • Justification for foreign employment instead of Turkish citizen

Criteria for applying for a foreign work permit for foreigners working in the tourism sector; Documents required for consular application;

 • Reference number application petition
 • Specific time labor contract
 • Notary commitment
 • Signature circulars
 • Trade Registry Gazette
 • Tax stamp

Information and Documents Required from Foreigners;

 1. Application petition
 2. Tourism operation licence (or Activity document obtained from the chamber of commerce)
 3. Trade registry gazette showing the latest capital and partnership structure of the establishment
 4. Balance sheet and profit / loss statement approved by the tax office or sworn financial advisor approved by the tax office

Yabancıdan İstenilen bilgi ve Belgeler

 1. Specific time labor contract.
 2. Photocopy of the passport.
 3. Notarized and translated diploma in Turkish
 4. 1 photo
 • Work place SGK number:
 • Reference number taken from the consulate:
 • The foreigner’s salary:
 • Phone number of foreigner:
 • The marital status of the foreigner:
 • Domestic residence address:
 • The position of work:
 • Justification for foreign employment instead of Turkish citizen

معايير التوظيف الأجنبي في قطاع السياحة

تنظيم جديد للاجانب للعمل في قطاع السياحة لدعم قطاع السياحة الذي تأثر سلبا بالاحداث الإقليمية التي جرت في عام 2016 ، قدمت وزارة العمل والضمان الاجتماعي تسهيلات على مستويات الراتب الاساسي ومعايير التوظيف التي سيتم دفعها للأجنبي لتكون سارية المفعول حتى 2016/12/31 . وبناء على ذلك قررت الإدارة العامة للقوى العاملة الدولية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في 2017/02/14 ان يتم زيادة الراحة الاضافية لمطالب ممثلي القطاع لعام 2017 ايضا .هذا التنظيم هو كما يلي :

مطاليب تشغيل الاجانب في قطاع السياحة

 •  .صالونات التدليك رسمية من وزارة الثقافة والسياحة وحالصة على 3 نجمات شركات السياحة ، والمنتجعات المعتمدة والفنادق الحرارية الحاصلة على اذن من السلطات
 • .حمام وساونا – سبا (SPA) وما الى ذلك الذي لديهم (عقد) من المؤسسات السياحية المعتمدة
 •  .المراكز الرياضية الرسمية الحاصلة على اذن من السلطات التي تعمل بها على اقل عشرين مواطناً تركياً
 •  .ان مطلبات الشركات واماكن العمل الغير المدرجة في هذا النطاق لن تكون مؤهلة ، حيث سيتم تقييم الأجانب والمدلكين والمعالجين سبا (SPA) الذين يحتاجون الى الخبرة والإتقان

ب) يكون الحد الأدنى للأجور الواجب دفعه للاجانب في قطاع السياحة ساري المفعول حتى 2017/12/31 .

 • (المؤسسات الصغيرة مثل سبا (SPA) ومركز تجميل ومركز رياضي ومصفف شعر وضائغ مجوهرات والجلود والسجاد والمنسوجات وغيرها ) ووكات السياحية والمنتجعات المعتمدة مع شركات السياحة المعتمدة او غير الموثقة من وزارة الثقافة والسياحة والسياحة الرسوم المتحركة والمنظمات والاجانب الذين سيعملون في اماكن ترفيهية مستقلة ،
 • يمكن تطبيق الحد الادنى للاجور التي يمكن دفعه للأجانب الحد الأدنى للأجور ساري اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب

في حالة توظيف الأجانب يجب تشغيل عشرة مواطنين أتراك للعمل في شركات سياحية معتمدة من وزارة الثقافة والسياحة والمنتجعات المعتمدة وقطاع الترفيه وشركات تنظيم السياحة والرسوم المتحركة .

الشركات او مؤسسات معتمدة او شركات سياحية الغير الموثقة من قبل وزارة الثقافة والسياحة (كوافير ، الحلي ، الجلود ، السجاد ، ومبيعات المنسوجات وغيرها ، الشركات الصغيرة ) في حالة تشغيل أجنبي في هذه الأماكن يجب تشغيل مواطن تركي واحد على الاقل وبحد اقصى تشغيل اجنبيين اثنين  ، لن تطبق توظيف خمسة مواطنين اتراك لتوظيف أجنبي واحد .

أقساط الضمان الاجتماعي بالنسبة للأجانب الذين يحصلون على اذن عمل، يجب دفع أقساط التأمين الاجتماعي بالإضافة إلى أحكام اتفاقيات الضمان الاجتماعي الثنائية. يجب إخطار أقساط الضمان الاجتماعي للأجانب لمؤسسة الضمان الاجتماعي على مدى 30 يوما في الشهر وفقا للوحدة المعلنة للوزارة عند الحصول على اذن العمل.

معايير طلب للحصول على اذن العمل للأجانب العاملين في قطاع السياحة (من داخل تركيا)

1- عريضة الطلب

2- شهادة النشاط من غرفة التجارة

3- جريدة السجل التجاري التي تظهر أحدث هيكل رأس المال        والشراكة

4- الميزانية العمومية وبيان الربح / الخسارة في العام الماضي الذي وافق عليه مكتب الضرائب أو مستشار مالي محلف

5- توكيل

6- شهادة إدارة السياحة

الاوراق المطلوبة من الأجنبي

1- اذن إقامة ساري المفعول على الأقل 6 أشهر

2- نسخة من جواز السفر

3- شهادة موثقة ومترجمة باللغة التركية

4-  صورة شخصية واحدة

المعلومات المطلوبة من الأجنبي

 • :الراتب الذي يأخذه الاجنبي
 •  :رقم الهاتف للاجنبي
 •  :الحالة الاجتماعية للاجنبي
 • :عنوان اقامة الاجنبي خارج تركيا
 •  :عنوان اقامة الاجنبي داخل تركيا
 • :معلومات عن الوظيفة في مكان العمل الأجنبي
 •  :سبب طلب العمالة الأجنبية بدلا من المواطن التركي

معايير طلب للحصول على اذن العمل للأجانب العاملين في قطاع السياحة (من خارج تركيا)

الاوراق المطلوبة لتقديم الطلب الى القنصلية.

 • الرقم المرجعي طلب التقديم
 • عقد العمل المحدد المدة
 • تعهد كاتب العدل
 • التوقيع التعميم
 • جريدة السجل التجاري
 • ختم الضرائب

الاوراق الشركة المطلوبة لتقديم الطلب لوزارة العمل.

1 – عريضة الطلب

2- شهادة  ادارة السياحة (أو وثيقة النشاط من غرفة التجارة)

3-  جريدة السجل التجاري التي تظهر أحدث هيكل رأس المال        والشراكة

4- الميزانية العمومية وبيان الربح / الخسارة في العام الماضي الذي وافق عليه مكتب الضرائب أو مستشار مالي محلف

5- توكيل

المعلومات والاوراق المطلوبة من الأجنبي

1-عقد العمل المحدد المدة

2- نسخة من جواز السفر

3- شهادة موثقة ومترجمة باللغة التركية

4- صورة شخصية واحدة

 • :رقم مؤسسة الضمان الاجتماعي لمكان العمل
 • :الرقم المرجعي المأخوذ من القنصلية
 • :الراتب الذي يأخذه الاجنبي
 • :رقم الهاتف للاجنبي
 •  :الحالة الاجتماعية للاجنبي
 • :عنوان اقامة الاجنبي داخل تركيا
 • :معلومات عن الوظيفة في مكان العمل الأجنبي
 • :سبب طلب العمالة الأجنبية بدلا من المواطن التركي
how can we help you?

Our team knows English, Arabic, Russian and Francais languages.

4.7 173 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest
14 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Hasan
Hasan
1 yıl önce

Merhabalar
Pakistan vatandaşıyım. Çalıştığım yerde 5 Türk personel yok. düzenli bir para karşılığında 4-5 aydır işlerine yardımcı oluyorum. olası bir mahkeme durumunda suçlu konumuna düşer miyim? deport edilir miyim? yardım edebilirseniz çok sevinrim.

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal
Reply to  Hasan
1 yıl önce

Merhaba, denetleme esnasında yakalanmanız durumunda çalışma izniniz olmadığınız için para cezası alarak bir yıl deport edilirsiniz.

FİRYUZA
FİRYUZA
1 yıl önce

Merhabalar ,
Bir işletmenin yabancı çalıştırma şartları nelerdir bilgi verebilir misiniz ,
Teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim,

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal
Reply to  FİRYUZA
1 yıl önce

Merhaba, yabancı çalışacak iş yerinin ödenmiş sermayesi en az 100 Bin TL olmak zorundadır, 100 Bin TL ödenmiş sermayesi olmayan işletmelerin geçmiş dönem cirolarına bakılır, geçmiş dönem ciroları 800 Bin TL nin üzerinde olan iş yerleri 5 sigortalı Türk personel çalıştırması halinde bir yabancı için çalışma izni başvurusunda bulunabilir.

Meryem
Meryem
2 yıl önce

Merhaba benim yiğenim kırgızistan uyruklu ilk geldiğinde 4ay kaldi geri dönüştü ceza parasını ödeyemediği için deport oldu şimdi geri gelmek istiyor türkiye ye tekrar nasıl gelebilir bazi sitelede yorumlara baktım 2 yol evlilik yada çalışma izni zaten çalışmaya gelmek istediği için daha doğrusu çalşma izn almasi gerekiyor is verenda var nasil nerden başvuru yapabiliriz yardamci olabilirmsiniz teşekürler

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal
Reply to  Meryem
2 yıl önce

Merhaba, evet internetten duyduğunuz bilgiler doğru, yabancıya çalışma izni alarak Türkiye’ye getirebilirsiniz, çalışma iznini çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı vermektedir. Dilerseniz bizden danışmanlık hizmeti satın alarak ilgili yabancının kolaylıkla çalışma izni almasını sağlayabilirsiniz.

Şahsenem adhamconova
Şahsenem adhamconova
2 yıl önce

Merhaba beni Turizm seyahat acemtasından işe çağırıyorlar sezonluk 6 aylık turizm sektörü olduğu için çalışma izin harçında fiyat değişikliği olur mu?

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal
Reply to  Şahsenem adhamconova
2 yıl önce

Merhaba, çalışma izinleri en az bir yıllık verildiği için harç ücretlerinde bir değişiklik maalesef ki olmuyor.

rasid
rasid
2 yıl önce

4 gün önce mail attım bu mail adresimden ama henüz cevap vermediniz…

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal
Reply to  rasid
2 yıl önce

Merhaba, geç cevap verdiğimiz için özür dileriz, şirketimiz maalesef iş bulma konusunda yabancılara herhangi bir hizmet vermemektedir.

Ainur
Ainur
3 yıl önce

Merhaba, Mogolistan vatandasiyim ama Kazakistandan ikamet ediyorum, Turkiyeden calisma izni almak icin nereye basvurabilirim.Mutlaka bir is yerine basvurup calismak icin ruhsat mi almak zorundayim veya Kazakistandaki Turk elciliginden alabilir miyiz? yardimci olur musunuz? simdiden tesekkur ederim.

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal
Reply to  Ainur
3 yıl önce

Merhaba, evet Türkiye’de iş bulmak zorundasınız, iş bulmanız durumunda başvurunuzu Türk konsolosluğundan yapabilirsiniz, evet çalışma izni için danışmanlık hizmetlerimiz mevcuttur.

ferit
ferit
3 yıl önce

Merhabalar Azeri vatandasıyım bir restorantda ascı olarak calısma izni ala bilirmiyim ala biliyorsam kriterleri nelerdir

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal
Reply to  ferit
3 yıl önce

Merhaba, Yabancılara çalışma izinleri belirli bir işyeri veya işletme üzerinden verilebilmektedir. Yabancılara istedikleri herhangi bir işyerinde çalışabilmesine imkan veren bir izin sistemi mevcut değildir. Çalışma izin başvurularının yabancı şahsı çalıştırmak isteyen işveren tarafından yapılması zorunludur. Sizin önce Türkiye de bir iş bulmanız gerekmektedir.

14
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x