Türk vatandaşı olma şartları 2017

Türk vatandaşlığı nasıl kazanılır? Vatandaşlık başvurusu nasıl yapılır, Türk vatandaşı olmak için hangi şartları taşımalısınız, Türk vatandaşlığı başvuru formları, Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması için başvuru yöntemleri ve gerekli evraklar hakkında en güncel detaylı bilgileri sayfamızda bulabilirsiniz.

Türk vatandaşlığı

YABANCILAR NASIL TÜRK VATANDAŞI OLABİLİR?

Yabancılar iki şekilde Türk vatandaşlığını kazanabilir.

1- DOĞUMLA; Soy bağı veya doğum yeri esasına göre kazanılan Türk Vatandaşlığıdır.

 • Soy bağı yoluyla Türk vatandaşlığı

Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde veya evlilik birliği dışında doğan çocuk Türk vatandaşıdır.

 • Doğum yeri

Türkiye’de doğan ancak; yabancı ana ve babasından dolayı doğumla herhangi bir ülkenin vatandaşlığını kazanamayan çocuk ile anne babası tespit edilemeyen bulunmuş çocuk doğumdan itibaren Türk vatandaşıdır.

2- SONRADAN; Yetkili Makam kararı, İstinai durum, Evlenme, Evlat edinme ve seçme hakkı kullanılarak kazanılan Türk Vatandaşlığıdır.

 • Yetkili makam kararı ile Genel Olarak Türk vatandaşlığının kazanılması

Türkiye’de kesintisiz beş yıl ikamet eden, ergin ve ayırt etme gücüne sahip her yabancı; Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini davranışları ile teyit etmesi, genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmaması, yeteri kadar Türkçe konuşabilmesi, kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olması, Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmaması gibi şartları taşıması halinde Yetkili Makam kararı ile Genel Olarak Türk Vatandaşlığına geçmek için başvuru yapabilir.

 • İstisnai Türk vatandaşlığı

Türkiye’ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan kişiler.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanuna uygun ikamet izni alanlar ile Turkuaz Kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocukları,

Vatandaşlığa alınması zaruri görülen yabancı kişiler.

Göçmen olarak kabul edilen yabancılar kişiler Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Bakanlar Kurulunun kararı ile istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanabilirler.

Öte yandan;

 • En az 2.000.000 Amerikan Doları tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Ekonomi Bakanlığınca,
 • En az 1.000.000 Amerikan Doları tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca,
 • En az 100 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca,
 • En az 3.000.000 Amerikan Doları tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca,
 • En az 3.000.000 Amerikan Doları tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine Müsteşarlığınca tespit edilen yabancılar da bu kapsamda değerlendirilerek Bakanlar Kurulunun kararı ile istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanmak üzere müracaat edebilirler.

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız: https://www.atakurumsal.com/hizmetlerimiz/turk-vatandasligi-danismanlik/

 • Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığı

Bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir.

 • Evlat edinilme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması

Bir Türk vatandaşı tarafından evlat edinilen ergin olmayan kişi, millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla, karar tarihinden itibaren Türk vatandaşlığını kazanabilir.

 • Seçme hakkı ile Türk vatandaşlığının kazanılması

İzin almak suretiyle Türk Vatandaşlığından çıkan ana veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeden çocuklar, ergin olmalarından itibaren üç yıl içinde seçme hakkını kullanmak suretiyle Türk vatandaşlığını kazanabilirler.

 • Yeniden Türk vatandaşlığının kazanılması

Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ile Ana veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybedenlerden üç yıl içerisinde seçme hakkını kullanmayan kişiler,

Millî güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Türkiye’de ikamet etme süresine bakılmaksızın, Türk vatandaşlığını Bakanlık kararıyla yeniden kazanabilirler.

ADIM ADIM TÜRK VATANDAŞLIĞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

 • Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybına ilişkin başvurular;
 • Yurt içinde ikamet edilen İl Valiliği (İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü)ne,
 • Yurt dışında ise Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik ve Konsolosluklarına bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin özel vekâletname ile yapılır.

VATANDAŞLIK BAŞVURULARI İÇİN GEREKLİ FORM DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

 • Soy bağı yoluyla Türk vatandaşlığı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ait https://www.nvi.gov.tr/hizmetlerimiz/vatandaslik-hizmetleri/vatandaslik-formlari
İnternet sitesindeki VAT-1 form dilekçe

 • Doğum yeri

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ait https://www.nvi.gov.tr/hizmetlerimiz/vatandaslik-hizmetleri/vatandaslik-formlari
İnternet sitesindeki VAT-2 form dilekçe

 • Yetkili makam kararı ile Genel Olarak Türk vatandaşlığının kazanılması

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ait https://www.nvi.gov.tr/hizmetlerimiz/vatandaslik-hizmetleri/vatandaslik-formlari
İnternet sitesindeki VAT-3 form dilekçe

 • İstisnai Türk vatandaşlığı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ait https://www.nvi.gov.tr/hizmetlerimiz/vatandaslik-hizmetleri/vatandaslik-formlari
İnternet sitesindeki VAT-4 form dilekçe

 • Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ait https://www.nvi.gov.tr/hizmetlerimiz/vatandaslik-hizmetleri/vatandaslik-formlari
İnternet sitesindeki VAT-6 form dilekçe

 • Evlat edinilme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ait https://www.nvi.gov.tr/hizmetlerimiz/vatandaslik-hizmetleri/vatandaslik-formlari
İnternet sitesindeki VAT-7 form dilekçe

 • Seçme hakkı ile Türk vatandaşlığının kazanılması

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ait https://www.nvi.gov.tr/hizmetlerimiz/vatandaslik-hizmetleri/vatandaslik-formlari
İnternet sitesindeki VAT-8 form dilekçe

 • Yeniden Türk vatandaşlığının kazanılması

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ait https://www.nvi.gov.tr/hizmetlerimiz/vatandaslik-hizmetleri/vatandaslik-formlari
İnternet sitesindeki VAT-5 form dilekçe

 • İKAMET SÜRELERİ NASIL HESAPLANIR?

Bir yabancı için ikamet, Türk kanunlarına uygun olarak Türkiye’de oturmaktır. Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı için ikamet sürelerinin geçerliliği ve hesaplanmasında;

Yabancının Türkiye’de ne kadar süre ile ikamet ettiği İl Göç İdaresi Müdürlüğünce verilen ikamet tezkeresi ve Türkiye’ye giriş ve çıkış tarihlerini gösteren belge ile belirlenir.

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı, aranan ikamet süresi içinde toplam altı ayı geçmemek üzere Türkiye dışında bulunabilir. Türkiye dışında geçirilen toplam altı ayı geçmeyen süre, öngörülen ikamet süresi içinde değerlendirilir.

Yabancının ikamet süresi içinde toplam altı aydan fazlasını Türkiye dışında geçirmesi ya da geçerli ikamet izni olmaksızın veya ikamet izni almadan altı aydan fazla Türkiye’de bulunması ikamet süresini keser ve bu tarihten önceki ikamet süreleri dikkate alınmaz.

Yasal ikamet izni olmaksızın veya yasal olmakla birlikte Türkiye’de yerleşme niyetini göstermeyen; sığınma veya iltica başvuru sahibi, sığınmacı, öğrenim, turistik, öğrenim gören çocuğuna refakat, tedavi gibi amaçlarla alınan ikamet tezkeresiyle ya da diplomatik veya konsüller ayrıcalıkla bağışıklık sağlayan yabancı misyon personeli kimlik kartıyla Türkiye’de ikamet edilmesi Türk vatandaşlığının kazanılmasında geçerli ikamet olarak kabul edilmez.

Türk vatandaşlığının kazanılmasında kabul edilmeyen ikamet nedenleri ile Türkiye’de bulunan kişinin sonradan geçerli sayılan bir nedenle ikamete bağlanması halinde önceki ikamet süreleri de hesaba katılır. Bu hüküm, turistik amaçlı ikamet tezkeresi ile Türkiye’de bulunanlar hakkında uygulanmaz.

 • TÜRK VATANDAŞLIĞI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

Türk Vatandaşlığını kazanma türüne göre Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce hazırlanmış form dilekçe doldurularak başvuru yapılmaktadır.

Dilekçeye; fotoğraf, pasaport, ikamet veya çalışma izin belgesi örneği, evlenme, evlat edinme ve doğum belgeleri ile varsa vekillik belgesi ile başvuru türüne göre sağlık raporu v.b. gibi belgeler eklenir.

 • BAŞVURU ESNASINDA Kİ SÜREÇ NEDİR? BAŞVURANIN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER NELERDİR?

Yetkili makam kararı ile Genel Olarak ve Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığına geçmek üzere yapılan başvurular hakkında belge ve beyanların doğruluğu Güvenlik Makamlarından ve gerek duyulan diğer kurumlardan sorulabilir. Müracaat sahipleri ve Türk Vatandaşı olan eş ile mülakata tabi tutulurlar.

Doğum yoluyla veya sonradan yapılan Türk Vatandaşlığını kazanma başvurusu yapan ilgililerce sunulan ve kurumlardan temin edilen belgeler ile varsa mülakat sonuçlarından oluşan dosya incelenmek ve karar alınmak üzere İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilir. Vatandaşlık başvurusunda bulunan ilgililer başvurunun ne aşamada olduğunu elektronik ortamda takip edebilir.

 • BAŞVURU YAPILDIKTAN SONRA Kİ SÜREÇ NASIL İŞLER?

Türk Vatandaşlığına geçmek için yapılan başvuru, müracaat edilen makam tarafından İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne intikal ettirilir. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü eksiklik varsa tamamlanmasını sağlar, gerekli inceleme ve araştırmadan sonra talebi değerlendirerek olumlu veya olumsuz sonucu müracaat makamlarına gönderir. Başvuru sahipleri işlem aşamalarında SMS veya e-posta yoluyla bilgilendirilirler.

 • VATANDAŞLIK BAŞVURUSU NE KADAR SÜREDE SONUÇLANIR?

Başvurular 6 ay ile 2 yıl aralığında bir sürede sonuçlanabilir.

 • İSİM VE SOY İSİM DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR, DİLEKÇE VE FORM ÖRNEKLERİ

Türk Vatandaşlığına geçme başvurusu yapan her yabancının Türkçe isim ve soyad seçme hakkı bulunmaktadır. Yabancı Türk alfabesine uygun olmak şartıyla bu hakkını, başvuru formlarının doldurulması yani müracaat sırasında kullanabilir. Vatandaşlık kazanıldıktan sonra bu gibi talepler dikkate alınmaz ve mahkeme kararı gerekebilir.

 • TÜRK SOYLU YABANCILARIN TÜRK VATANDAŞI OLMA DURUMU NEDİR?

Doğum ile Türk Vatandaşı olup, sonra başka bir devlet vatandaşlığına geçen yabancılar ile kendilerine bağlı olarak Türk Vatandaşlığını kaybeden çocuklar yeniden Türk Vatandaşlığına geçme başvurusunda bulunabilirler. Bu durumda olanların ikamet şartına bakılmaksızın müracaat hakları bulunmaktadır. Doğumundan beri yabancı ülke vatandaşı olan Türk soylular için 31.12.2010 tarihinden beri farklı bir uygulama bulunmamaktadır.

 • OSMANLI İMPARATORLUĞUNDAN KALAN KİMLİKLERLE TÜRK VATANDAŞI NASIL OLUNUR?

Osmanlı İmparatorluğu zamanında adına kimlik düzenlendiğini iddia ederek Türk Vatandaşlığı kazanmak isteyen Türk asıllı yabancı bu iddiasını; Nüfus kaydı, Nüfus cüzdanı gibi kimliğini içeren belgeler ile ispat etmek zorundadır. Ayrıca; herhangi bir nedenle Türk vatandaşlığını kaybeden, genel ve yersel yazımlarda bildirim yapamadığından kayıt dışı kalmış olanlar Türk vatandaşlığını yeniden kazanabilirler.

UZMAN GÖZÜNDEN TÜRK VATANDAŞLIĞI BAŞVURUSU YAPACAK YABANCILARA TAVSİYELER.

Türk Cumhuriyeti Vatandaş olmak bir ayrıcalıktır. Bu nedenle Türk Vatandaşlığına geçmek amacıyla başvuru yapan tüm yabancılar;

 • Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamalı,
 • Sundukları belge ve verdikleri bilgilerin gerçek olmasına dikkat etmeli,
 • Türk Vatandaşlığını kazanma adına, olduğundan fazla abartılı gerçek olmayan bilgi ve belge vermemeleri,
 • Bir Türk Vatandaşı ile evli oldukları gerekçesi ile Türk Vatandaşlığına geçme başvurusunda bulunan yabancılar; evlilik içinde çocuk sahibi olmaları, evliliklerini iyi niyetle sürdürmeleri kendileri için avantaj sağlar. Evlilik, Vatandaşlık kazanma amacıyla yapılmış olmamalıdır.
 • İlgili ve yetkili merciler dışında üçüncü kişi veya kurumların bilgi ve tavsiyelerine itibar etmemeleri tavsiye olunur.

140 yorum

 • Erdal A.

  Merhaba,
  Bulgaristan doğumlu Türküm ve Bulgaristan vatandaşıyım. 6 yaşında iken sonradan elde etme yoluyla KKTC vatandaşı oldum. Yaklaşık 20 yıldır Kıbrıs vatandaşlığı sayesinde Türkiye’de yaşıyorum. Egitim ve çalışma hayatında sorunla karşılaşmadım. Askerliğimi Kıbrıs ta icra ettim. Ancak şimdi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak istiyorum. Annem Bulgaristan doğumlu Bulgaristan vatandaşı ve sonradan elde etme yoluyla Türkiye vatandaşı. Şu durumda vatandaşlığım için nasıl bir yol onerirsiniz ?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba Erdal Bey; “Bulgaristan doğumlu Türküm ve Bulgaristan vatandaşıyım” cümlesinden şu anlaşılıyor. Türk asıllı Bulgaristan Vatandaşı, aynı zamanda KKTC vatandaşısınız. Annenizin de sonradan Türk Vatandaşı olduğunu belirtmektesiniz.
   Doğduğunuz tarih, annenizin Türk Vatandaşlığını kazandığı tarihten sonra ise; yani siz doğduğunuzda anneniz Türk vatandaşı ise 5901 sayılı yasanın 7. maddesine göre anneye bağlı olarak Türk Vatandaşlığına geçmek için başvurma hakkınız var. Anneniz doğum tarihinizden sonra Türk Vatandaşlığını kazanmışsa, anneye bağlı müracaat hakkınız bulunmamaktadır. 5 yıldan fazla Türkiye’de yaşamakta olduğunuzdan 5901 sayılı yasanın 10. maddesine göre Yetkili Makam kararı ile Türk Vatandaşlığına geçmek için müracaat hakkınız bulunmaktadır.

 • Misafir

  Merhabalar

  Ben 1983 İstanbul doğumlu İran vatandaşıyım. Hayatımın 4-5 yılı hariç hep Türkiye de ikamet ettim. 2011 yılında Üniversiteyi bitirdikten sonra vatandaşlık için başvuruda bulundum . Fakat çalışma izinli oturma iznimin olması gerektiği söylendi. Çalışma iznime başvurmak için 6 aylık turistik vize aldım ve akabinde çalıma iznime başvurup çalışma izni aldım. Vatandaşlığa tekrar başvurduğumda Turistik vize aldığımdan dolayı tüm geçmişteki oturma izinlerimin gün sayımıma dahil olmayacağı ve 5 yıl ikamet etmem gerektiği belirtildi.

  süreç aşağıdaki gibidir;
  2000-2011 öğrenim amaçlı oturma izni
  2012/01-2012/07 turistlik
  2012/07-2018/07 çalışma
  Vatandaşlık başvurusundaki avantajlarım:
  İstanbul doğumluyum.
  Tüm eğitim hayatımı Türkiye de tamamladım.
  İlk okul : Üsküdar Selimiye ilköğretim okulu
  Lise : Üsküdar burhan felek lisesi
  Türk asıllıyım (Türkmen) .
  Elektrik-elektronik mühendisiyim(Karadeniz Teknik Üniversitesi)
  Annem babam ve ikiz kardeşim Türk vatandaşı. Babam devlet sektöründe çalışan bir doktordur.
  İstanbul da ev ve araba sahibiyim.
  2012 yılında biriyle sözlü münakaşadan dolayı davam oldu ve hakkımda 29/03/2012 tarihinde hükmün açıklanmasının geriye bırakılması (HAGB) kararı verildi. 5 yıl içinde tekrarlanmazsa düşeceği belirtildi.

  Bu şartlar altında tekrar Türk vatandaşlığına başvurmak istemekteyim. sürecimi garantili ve hızlı bir şekilde tamamlanmasını istemekteyim. Bu konuda yardımcı olabilecekseniz benimle temasa geçmenizi rica ediyorum.

  • Sabyr BARAKHODZHIEV

   Merhabalar. Buna benzer durum bende de var.

   1998 yılında Türkiye’ye geldim. 2002 yılından beri kesintisiz ikamet etmekteyim. 2012 üniversiteyi bitirdim. Aynı yıl Çalışma izni almak için şirketim Emniyet müdürlüğüne çalışma amaçlı 6 aylık ikamet başvurusunu yaptı (Resmi gazete, İmza Sirküleri, Firmanın Antetli kağıdında beni çalıştırmak istediğine dahil dilekçe g.b evraklar sunuldu.) ve 6 aylık Türistik İkamet verdiler o ikametle çalışma izni aldım. Ancak çalışma iznim martın 2013 çıktı. 6 aylık ikamet izni neredeyse hepsi kullanıldı ve 2012 ağustos ayında 5 gün yurt dışında kaldım. Gelince de 20 – 25 gün içinde yukarıda bahsetmiş olduğum 6 aylık ikameti aldım.
   Babaannem Türk Vatandaşı
   Türk Soyluyum (Kırgızistan Vatandaşı – Uygur Türkü)

   Bu durumda geriye doğru 5 yıllık süre sayılır mı?

   Başvuruda danışmalık edebilir misiniz?

   • Ata Kurumsal

    Merhaba Sabyr Bey; Öğrenim ve turistik amaçlı Türkiye’de bulunduğunuz süreler, yasal izinli de olsa yerleşme niyeti taşımadığınız için size de Türk Vatandaşlığına geçmek için başvurusu hakkı vermez. Sizin de en son aldığınız Çalışma İzni önceki ikamet izinlerinin de değerlendirilmesi için avantaj sağlamaktadır. Çalışma izin süreniz 5 yıldan az ise (ki eksik olduğu çok açık) eksik kalan süre öğrenim ve turistik amaçlı ikamet süreleri ile tamamlanabilir. Bu da size 5901 sayılı Yasanın 10. maddesine göre Türk Vatandaşlığına geçme müracaat hakkını verir. Babaannenizin Türk Vatandaşı olması size bir hak doğurmamakta olup, anne veya babanızın sizin doğduğunuz tarihte Türk Vatandaşı olması durumunda size Türk Vatandaşlığını kazanabilme hakkı verir.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; Verdiğiniz bilgilere göre Türk Vatandaşlığına geçme başvuru hakkınız bulunmakta ancak başvuru yapabilmek ve olumlu sonuçlar alabilmek için yasal şartlar bulunmaktadır.
   Öğrenim ve turistik amaçlı Türkiye’de bulunduğunuz süreler, yasal izinli de olsa yerleşme niyeti taşımadığı için Vatandaşlık Başvurusu hakkı vermez. En son 2012 yılında Çalışma İzni almış olmanız önceki ikamet izinlerinin de değerlendirilmesi için size avantaj sağlamaktadır. Çalışma izin süresi 5 yılı doldurmamış olsa bile eksik kalan süre öğrenim ve turistik amaçlı ikamet süreleri ile tamamlanabilir. Bu da size 5901 sayılı Yasanın 10. maddesine göre Türk Vatandaşlığına geçme müracaat hakkını verir. Mesleki kariyeriniz, ev ve araba sahibi olmanız Türk Vatandaşlığına başvurma için lehinize, ertelenmiş bile olsa dava konusu eyleminiz aleyhinize değerlendirilebilir. Anne, Baba ve ikiz kardeşinizin Türk Vatandaşlığını nasıl ve ne zaman kazandıkları da önemli.

 • Turan

  Merhaba izmirde tavsiye edebileceğiniz bir avukata ihtihacım var vatandaşlık la ilgili

 • Malika

  Ev alma 1 milyon dolar şart mi çok ama evim var o kadar almadim Türk vatandaşıliğ hakkim yokmu? Cevap yazardınız sevenerim

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; 1.000.000 Amerikan Doları tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın almak; Türk Vatandaşlığını İstisnai olarak kazanmak için başvurma hakları arasındadır.
   Türk Vatandaşlığına geçebilmenin başka yasal yolları da bulunmaktadır. Doğum tarihte anne veya babanın Türk Vatandaşı olması, bir Türk Vatandaşı ile 3 yıldan beri evli olma ve evliliği iyi niyetle sürdürme, 5 yıl süre ile yasal olarak Türkiye’de ikamet etme gibi.
   Türk Vatandaşlığı hakkınızın olup olmadığı hakkında cevap verebilmek için verdiğiniz bilgiler yeterli değildir.

 • Giuli

  5 sene sigortalı calişiorum çalışma izin var vatandaş olmak için ne yapmam gerekiyor. Vatandaş olabilitmiyim
  Tşkler

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, 5 yıllık çalışma izniniz olduğundan 5901 sayılı yasanın 10. maddesine göre Türk Vatandaşlığına geçme hakkınız bulunmaktadır. Yaşadığınız ilin valiliğinde bulunan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne başvurabilirsiniz.

 • Sebuhi Mürşüdov

  Merhaba. 1984 Azerbaycan doğumlu Azeri vatandaşıyım. Azerbaycandakı evimi satıp, Türkiyeden ev almak istiyorum. Ailem ve 3 çocuğumla birlikte temelli olarak Türkiyeye taşınmak istiyoruz. Böyle olduğu taktirde Türkiye vatandaşı olmam için ne yapmam gerekir? (Hatta özel olarak bir kaç sorum da olacak. Rica edersem e-mail ve ya uygun bir şekilde irtibata geçe bilirsek çok sevinirim)

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; En az 1.000.000 Amerikan Doları tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığınızı belgelendirmeniz halinde, 5901 sayılı yasanın 12. maddesine göre Türk Vatandaşlığına geçme hakkınız bulunmaktadır.

 • Müşfika

  Merhaba, 1990 doğumlu Azerbaycan vatandaşıyım. 2000 den beri İstanbul’da ailemle ikamet ediyorum. Ortaokul, lise ve Üniversitesi’yi Türkiye’de okudum. 2008’den beri öğrenci oturma izni ile kalıyorum. (Bunun %50 si hesaplanıyormuş sanırım.) Azerbaycan’a son olarak 2010 yılında gittim. Nasıl ve ne şekilde vatandaşlığa başvurabilirim?
  Not: Rica etsem iletişim sağlayabilir misiniz benimle.
  Teşekkürler.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; Öğrenim için Türkiye’de bulunduğunuz süreler, yasal izinli de olsa yerleşme niyetinde olmadığınız için size Türk Vatandaşlığına geçmek için başvurusu hakkı vermez. Öğrenimiz bitmişse ikamet izni almanızı öneririz. Bu durumda ikamet ve öğrenim süreniz birlikte değerlendirilebilir. Yasal ikamet sahibi olmanız halinde ikamet ve öğrenim süreniz 5 yılı tamamlayacağından 5901 sayılı Yasanın 10. maddesine göre Türk Vatandaşlığına geçmek üzere müracaat hakkınız olacaktır. Halen İstanbul’da ikamet ediyorsanız Valilik bünyesindeki İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne müracaat edebilirsiniz.

 • brknucan

  Merhaba. 13.01.2013 Tarihinden beri Moldova uyruklu bir bayanla evliyim. Türk Vatandaşlığı için başvuruda bulunucaz. Emniyet içinde yazılı olan evrakları hazırlamamız gereklimi ? yoksa Yukarıdaki evrakları hazırlamak yeterli mi ?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; 3 yıldan fazla bir yabancı ile evli bulunduğunuzdan 5901 sayılı yasanın uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 26. maddesine istenilen belgeleri hazırlamanız yeterli. Ülke içinde Emniyet Müdürlüğü için hazırlayacağınız bir belge bulunmamaktadır. Yabancı olan eşiniz için ikamet iznini artık Emniyet Müdürlükleri değil yaşadığınız İl Göç İdaresi Müdürlükleri vermektedir. İstenilen belgeler arasında geçerli ikamet tezkeresi örneği de istenilmektedir.

 • Leyla

  Benim türk vatandaşı olan 9 yaşında kızım var benimle yaşıyor tc olma hakkım varmıdır

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; Siz yabancı uyruklu olduğunuza göre 9 yaşındaki kızınız babasından dolayı Türk Vatandaşı olmalı. Çocukların anne ve babasına bağlı Türk Vatandaşlığına müracaat hakları vardır. Ancak sizin, çocuğunuza bağlı Türk Vatandaşlığına başvurma hakkınız bulunmamaktadır.

 • blnt

  merhaba.yunanistandan gelen bir arkadasim nekadar turkiyede kalabilir ve burda ikamet etmesi icin neyapmamiz gerekir

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; yabancı uyruklu arkadaşınızın 6458 Sayılı Yasaya göre bulunduğunuz İl’de Göç İdaresi Müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmektedir. Kalma süresi ve izni İl Göç İdaresi Müdürlükleri tarafından verilmektedir. Verilen sürenin bitmesi halinde uzatma işlemi de aynı kurum tarafından yapılmaktadır.

 • Tülin

  Merhaba, öncelikle iyi çalışmalar dilerim , 2001 yılından beri şirket sahibi patronum Türkiye de çalışma izni ile ikamet ediyor , fakat yeni çıkan yasa ile Türk vatandaşlığına geçmek istiyor araştırma yaptığımda 1 milyon USD ev almak , 100 kişiye istihdam sağlamak ,3 milyon usd ilk mevduat vs şartlarından hepsine sahip olmak mı gerekiyor yoksa birini sağlamak yeterli mi ? Ayrıca eşi ve 27 yaşında bekar erkek çocuğu var vatandaşlık alması durumunda onlarda yararlana bilir mi ? Son olarak sizin diğer sorulara cevaplarınızdan okudum 6 Aydan fazladır Türkiye dışında giriş yapmadıTürkiye ye engel mi bu durum ? Desteğiniz için teşekkürler

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; 5901 sayılı yasanın 12. maddesine göre Türk Vatandaşlığını kazanmak için 1 milyon USD ev almak, 100 kişiye istihdam sağlamak, 3 milyon USD tutarında mevduat vs şartlarından hepsine sahip olmak gerekmiyor. Herhangi birini sağlamanız yeterlidir. Şartlardan herhangi birine sahip olduğunu belgeleyen yabancı, Türk Vatandaşlığına geçme istemini içeren dilekçesinde kendisi ile birlikte eşi ve 18 yaşından büyük çocuğunun da Türk Vatandaşlığını kazanma isteminde bulunabilir. Yasanın bu maddesinden yararlanacak yabancı için, 6 aydan fazla yurt dışına çıkması veya çıkmaması aranmaz.

 • Hatice

  Merhaba…

  Cezayir vatandasi olan esimle 2012 yilinda evlendik. Bu evlilikten bir cocugumuz var. Evlendigimizden beri Cezayir’de ikamet ediyoruz. 5 yil Turkiye’de ikamet etmedigi icin esimin tc vatandasligina basvurma hakki yok mu? (Yatirimla vatandaslik bizim icin suan imkansiz)

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; Cezayir Vatandaşı olan eşiniz ile 3 yıldan fazla evli bulunduğunuz için, 5901 sayılı yasanın 16. maddesine göre Türk Vatandaşlığını kazanmak için ülkemizin Cezayir’de bulunan temsilciliklerimizden herhangi birine başvuru yapabilirsiniz.

 • Galyna

  Merhaba 5 yıldır Türkiye de aile ikamet izni ile oturuyorum. Turk esimden bosandim Kisa donem Türk vatandaşlığına geçip vatandaşlık başvurusu yapıcam. Kısa dönem ikamet iznine geçiş yapmam vatandaşlık başvurusu için yeterli olur mu çalışma iznim ve gayrimenkul um yok bu durumda bana turistik ikamet mi verilir

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; Türk eşinizden boşandığınız için evlenme yoluyla Türk Vatandaşlığına geçme hakkınız bulunmamaktadır. Gayrimenkul mal varlığınızın olmaması engel değildir, ancak turistik ikamet yerleşme niyeti taşımadığından engel teşkil edebilir.
   Evlilik son bulduğundan AİLE ikamet izni hakkınızda kalmamış durumdadır. Artık yasal ikamet veya çalışma izni almanızı öneririz. Ancak bu durumda 5901 sayılı yasanın 10. maddesine göre Yetkili Makam kararı ile Türk Vatandaşlığına geçme başvurusu yapabilirsiniz. Müracaat tarihinizden geriye doğru 5 yıl içinde 6 aydan fazla yurtdışına çıkışınızın da olmaması gerekmektedir.

 • Merhabalar, 2,5 sene evliyim. Yeni kanuna gore 5 sene evli kalmak gerek oldugunu duydum. Vatandaşlık almak için. dorumudur?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; bir Türk Vatandaşı ile 3 yıl evli olan yabancı için, 5901 sayılı yasanın 16. maddesine göre Türk Vatandaşlığına geçmek için yeterli olmakla birlikte evliliğin iyi niyetle sürdürülmesi de gereklidir.

 • Aynur

  Merhabalar. 2011den 2014yılına kadar okudum istanbulda. Evlendım ve 2.5sene oldu boşanma kararı aldım. Tıplam bu sureç turkiyede kaldogımı ispat ederek vatandaşlık için baivurma hakkım olur mu. Şuan şalışıyorum. 2sene oldu.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; 2,5 yıllık evliliği boşanma ile bitirdiğiniz için evlenme yoluyla Türk Vatandaşlığına geçme hakkınız bulunmamaktadır. Öğrenim için Türkiye’de bulunduğunuz süreler, yasal izinli de olsa yerleşme niyeti taşımadığı için Türk Vatandaşlığına geçmek için başvurusu hakkı vermez.
   Öğrenimiz bitmişse İkamet İzni almanızı öneririz. Bu durumda ikamet ve öğrenim süreniz birlikte değerlendirilebilir. Yasal ikamet sahibi olmanız halinde ikamet ve öğrenim süreniz 5 yılı tamamlayacağından 5901 sayılı Yasanın 10. maddesine göre Türk Vatandaşlığına geçmek üzere müracaat hakkınız olacaktır. Ancak bu durumda 5901 sayılı yasanın 10. maddesine göre Yetkili Makam kararı ile Türk Vatandaşlığına geçme başvurusu yapabilirsiniz. Müracaat tarihinizden geriye doğru 5 yıl içinde 6 aydan fazla yurt dışına çıkışınızın da olmaması gerekmektedir.

 • Şamil

  Merhaba. Ben Azerbeycandan Yunusov Şamil. Ailemle birlikte Türkiye vatandaşı olmak istiyoruz. Ben, eşim ve 2 çocuğum. Biri 6 yaş o biri 2 yaş. Yardımcı olursanız sevinirim.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba Şamil Bey; Türk Vatandaşlığına geçmek için 5901 sayılı Kanun bulunmaktadır. Azerbaycan’da bulunduğunuza göre ülkenizde hizmet veren Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği veya Konsolosluklarından birisine müracaat ederek, konu hakkında bilgi edinebilir, şartlarınız uygunsa Türk Vatandaşlığına geçmek için müracaat edebilirsiniz.

 • Halid

  selamın katar vatandaşı patronumuzun vatandaşlık başvurusunu 18 ay önce yaptık hala sonuçlanmadı bu kadar uzun sürmesi normal mi acaba?

 • Ayler

  Merhaba, 5 yıldan beri Türkiye de çalışıyorum, çalışma iznim var. Şirketin Avrupa İhracat departmanında çalıştığım için sürekli yurtdışına iş seyahatleri yapmaktayım(Çalışma iznimde zaten bu nedenle verilmişti). 5 yıl içerisinde 180günü aşmış durumdayım, her hangi bir istisnai durum var mı benim gibi çalışanlar için, varsa nedir?

 • Ayler

  Türküm, Bulgaristan vatandaşıyım, annem babam türkler.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; verdiğiniz ilave bilgiye göre sorunuza cevap vermek gerekirse, anne ve babanız sizin doğduğunuz tarihte Türk Vatandaşı ise 5901 sayılı yasanın 7. maddesine göre, değilse aynı yasanın 10 veya 12. maddesinden hangisine şartlarınız uygun ise Türk Vatandaşlığına geçme müracaatınızı ona göre yapabilirsiniz.
   5 yıl çalışma izniniz olduğuna göre 10. madde size uygun, ancak 5 yıl içinde 180 günden fazla ülke dışına çıkmışsanız bu süre 5 yıl içinde değerlendirilememektedir. 180 günden az olan ülke dışına çıkışlarınızın süreye dahil edileceğini unutmamalısınız.
   12. maddesine göre Türk Vatandaşlığına kazanmak için ise 1 milyon USD ev almak, 100 kişiye istihdam sağlamak, 3 milyon USD tutarında mevduat vs şartlarından birisine sahip olmak gerekmektedir.

 • Memet

  Iyi gunler esim yabanci uyruklu turkiyede okurken tanisip evlendik 2013 yilinda. Benim sorum vatandaslik basvurusunda 3 yil aile ikametgahi sartmi cunku ilk evlebdimizin 1. Yili esim ogrenci vizesi oldugu icin o yil oyle gecti 2. Yilsa ikamergaha basvurduk ozamanda 1 yillik normal ikametga aldik 3. Yilsa dediker aiz aile ikametgahi almalisiniz bizde aldik aile ikametgahi 1 yillik ve simdi oda bitmek uzere yani simdi vatandasliga basvursak olurmu yoksa daha 2 yillik aile ikametgahinami basvurmaliyiz

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; 2013 yılından beri evli olduğunuzdan 5901 sayılı yasanın 16. maddesine göre yabancı uyruklu eşiniz, Türk Vatandaşlığına geçmek için müracaat hakkı elde etmiştir. 3 yıl içinde ülkede kalma ve ikamet izni türlerinin bir önemi bulunmamaktadır. Sizden sadece müracaat edeceğiniz tarihte “GEÇERLİ VE SON TARİHLİ BİR İKAMET İZNİ” belgesi istenilmektedir. İşlem süreci de dikkate alınarak 1 yıllık bir ikamet izni almanızı öneririz.

 • Halil Yılmaz

  Merhaba, mısır vatandaşı bir müvekkilim Türkiye de 1 milyon dolarlık gayrimenkul alımı yapmak istiyor, bu gayrimenkulleri sizin aracılığınız da almamız durumunda bizim bu durumdan ne gibi bir avantajımız oluyor, ayrıca müvekkilimin geçerli bir pasaportu olmadığı için Türkiye ye şu an gelemiyor bu durumda nasıl bir yol izlememiz gerekmektedir, mail olarak cevap verirseniz sevinirim.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, Mısır Vatandaşı müvekkiliniz; Türkiye’de Bir milyon $ gayrimenkul alarak bu gayrimenkulü 3 yıl satılmamak şartıyla tapuya şerh yaptırması durumunda, Türk Vatandaşlığına istisnai yolla kazanmak üzere müracaat edebilecektir. Pasaportu olmadığı için Türkiye’ye gelemeyen müvekkilinizi temsilen (özel vekillik belgesi ile) gayrimenkul alımı yapılabilir ve vatandaşlık işlemleri yürütebilir.

 • Eray RAMADAN

  Merhaba. Ben 1999 yılında türk soylu olarak ilk tezkeremi almıştım ve o yıldan 2010 yılına kadar 2 yılda bir ücretsiz olarak ikamet iznim uzatıldı. Ancak 2010 yılında yurtdışında olmam dolayısıyla 5-6 ay kadar ikamet iznimi yenileyemedim ve yurda dönüp ikametimi uzatmak istediğimde farklı bir prosedür işlendi ve sanırım ikamet iznimin türü değişti. Şu an uzun dönem ikamet iznim bulunuyor. An itibariyle 4 yıldır kesintisiz olarak Türkiye’de ikamet ediyorum, 5. yılımı doldurduğumda vatandaşlık için başvuru planlarım vardı ancak bana verilen bilgiye göre vatandaşlık için başvuru yapamıyormuşum. Sanırım bu ikamet iznimin türünden kaynaklanıyor? Bu durum moralimi çok bozdu. Kardeşim ve annem oturma izinlerinin ilk halleri ile vatandaşlıklarını uzun zaman önce aldılar. Bu durumda ne yapmalıyım? İkamet iznimin türünü değiştirmem mümkün mü? TC vatandaşlığına hangi ikamet izinleri ile başvuru yapılabiliyor?

  Bilgi verirseniz çok memnun olurum. İyi günler.

  • Eray RAMADAN

   Özür dilerim bir ekleme daha yapmam gerekiyor. 2010’da verilen ikamet iznim uzun dönem, şu an son birkaç yıldır özel sağlık sigortası yaptırıp süresini uzattığım ise kısa dönemlik (1 yıllık) ikamet iznim. Bu doğrultuda bilgi verebilirseniz memnun olurum.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, verdiğiniz bilgilere göre 2010 yılındaki kesintiden sonra türleri farklı olsa da aldığınız ikamet izinlerinin toplam süresi 5 yılı geçmiş durumdadır. 5901 sayılı yasanın 10. Maddesine göre yetkili makam kararı Türk Vatandaşlığına geçmek için müracaat etme hakkını elde etmiş bulunmaktasınız.

 • Hudayberdi

  Merhabalar ben türkmenistanliyim hudayberdi hudayberdiyew nasil türk varandaşi olabilim.?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, Türk Vatandaşlığına geçmek için; Türkiye’de yaşıyorsanız bulunduğunuz ilde valilik bünyesinde hizmet veren İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine, yurt dışında iseniz bulunduğunuz ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği veya Konsolosluklarından birisine müracaat ederek, konu hakkında bilgi edinebilir, şartlarınız uygunsa Türk Vatandaşlığına geçmek için müracaat edebilirsiniz.

 • İyi günler. Ben 2005 Yılında İstanbula Geldim Bu süre Zarfında Sadece 2013 Yılında Kendi Memleketime Gittim 6 Aylığına Yaşım 20 İlk Okul – Lise Eğitimini burada tamamladım. Lise Diplomam vs Herşeyim Var Universiteye Hazırlanıyorum Şu An Yakın zamanda Girersem Universiteye Ve Bitirirsem Hemen Sonra Vatandaşlık Başvurusu Yapabılıyormuyum ? Veya Ben Erkeğim T.C Vatandaşlı Bir Bayanla Evlilik Yapsam 3 Yıl sonra Vatandaşlık Başvurusu Yapabılırmıyım ?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, öğrenim amacıyla Türkiye’de bulunduğunuz ve bu amaçla aldığınız ikamet tezkeresi, yerleşme niyeti taşımadığından Türk vatandaşlığının kazanmanız için geçerli ikamet olarak kabul edilmez. Öğreniminiz bittikten sonra ikamet veya çalışma izni almanızı öneririz. Öğrenim amaçlı ikamet izniniz, 5 yıl olması gereken yasal ikamet veya çalışma izni ile o zaman birleştirerek Türk vatandaşlığına geçmek için başvurma hakkı elde edebilirsiniz. Ayrıca bir Türk ile evlilik yapmanız durumunda 3 yıl sonra Türk Vatandaşlığına geçme müracaatı yapabilirsiniz.

 • Abdullah

  Merhaba
  Ben Kırgızistan vatandaşıyım (Özbek Türkü). 7 senedir Türkiyede eğitim görüyorum Türkiye Bursları ile). Yurt dışında toplam 4 ay oldum. Bu sene mezun olacağım. Öğrenci vizem (ikamet tezkeredeki öğrenci oturma iznim) 30 Haziranda bitiyor. Okulum biter bitmez Türk vatandaşlığına baş vurabilir miyim acaba? Yoksa çalışma izni almam mi gerekli?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, öğrenim amaçlı Türkiye’de bulunduğunuz süreler, yasal izinli de olsa yerleşme niyeti taşımadığınız için size de Türk Vatandaşlığına geçmek için başvurusu hakkı vermez. İkamet izninizin türünü değiştirerek ikamet veya çalışma izni almanız gerekir.

 • Alimcan Atawulla

  Merhaba, Çin Vatandaşı Uygur Türküm. Yaklaşık 3 senedir ailemle (Eşim ve 3 çocuğum) Türkiye’de yaşıyoruz. Bilgisayar mühendisiyim, bir senedir çalışma izniyle çalışmaya başladım, Aile ikamet iznini de aynı zamandan itibaren aldık. Gelecek sene Vatandaşlığa başvurmayı planlıyorum, koşullara göre başvuru yapabilir miyim ? Vereceğiniz bilgi için şimdiden teşekkür ediyorum.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, ikamet ve çalışma izni ile Türkiye’de toplam 5 yıl yaşamanız halinde 5901 sayılı yasanın 10. maddesine göre Türk vatandaşlığına geçmek için başvurma hakkı elde edebilirsiniz. Ayrıca; 1 milyon USD değerinde ev almak, 100 kişiye istihdam sağlamak, 3 milyon USD tutarında mevduat vs şartlarından herhangi birine sahip olmanız halinde aynı yasanın 12. maddesine göre Türk Vatandaşlığına geçme müracaat edebilirsiniz.

 • Hayfalı

  Oldukça bilgilendirici makaleniz için teşekkürler. Bu konuya dair bir kaç sorum var:
  1) TC vatandaşlığına evlenme yoluyla geçmek için gerekli olan 3 yıllık ikamet illa ki Türkiyede mi geçilmeli?
  2) Devlete bağlı bir üniversitede, araştırma görevlisi, yardımcı doçent, ya da doçent olarak çalışabilmek için TC vatandaşlığına sahip olmak şart mı?
  3) TC vatandaşlığına evlenme yoluyla geçtikten sonra, başvurusu onaylanmış kişinin, adını soyadını Türkçe bir ad ile idari yolla değiştirmesi mümkün mü?

  Şimdiden size çok teşekkür ederim.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, 5901 sayılı yasanın 16. maddesine göre evlenme yoluyla Türk vatandaşlığına geçmek için 3 yıl Türkiye’de ikamet etme şartı yoktur.
   Devlete bağlı üniversiteler ihtiyaç duymaları halinde; Yabancı Uyruklu araştırma görevlisi, yardımcı doçent, ya da doçent ile sözleşme yaparak çalıştırabilirler.
   Türk Vatandaşı ile evli olan yabancının, Türk vatandaşlığına evlenme yoluyla geçmek için müracaatı sırasında Türkçe ad ve soyad alma hakkı bulunmaktadır. Başvurusu onaylanmış ise bu hakkını kullanmadığından bugün ki yasalara göre idari bir karar uygulama imkanı kalmamıştır.

 • sema

  iyi günler diliyorum ben 2.5 senedir evliyim şuanda 1.5 senelik çalışma izni ile türkiye de ikamet etmekteyim 3 seneyi beklemeden şimdiden vatandaşlığa başvurabilirmiyim? (bu arada 2012 ile 2014 arası da öğrenci ikameti ile ikamet etmekteydim.) pasaporttaki giriş çıkışlarıma bakarak kesintisiz ikamet sürecimi hesaplayabilirmiyim acaba?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, Türk Vatandaşı ile evliyseniz evlenme yoluyla Türk vatandaşlığına geçmek için evliliğinizin 3. Yılından sonra müracaat edebilisiniz. Öğrenim amaçlı ikamet izinlerinizin olumlu veya olumsuz etkisi yoktur. Sadece 3 yıl sonunda müracaat için hazırlanacak belgeler arasında geçerli ikamet veya çalışma izni istenilebilir. 1,5 senelik izniniz olduğuna göre sorununuz yok demektir.

 • Nasiba

  merhabalar 4 senedir evliyim 3 yasinda oğlum var tc vatandaşlığına geçmem için nereden randevü alabirim veya başvurmam gerekiyor
  şimdiden teşekkür ederim

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 16. Maddesine göre; Bir Türk vatandaşı ile en az 3 yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir. Başvurunuzu Türkiye içinde yaşadığınız il valiliğinde bulunan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’ne, yurt dışında ise dış temsilciliklerimize (Türkiye Cumhuriyeti Elçilikleri veya Konsolosluklarına) başvurabilirsiniz.

 • malik

  Merhabalar . Benim babamın rahmtli annesi türk . Vatandaşlik başvurusu yaptı . bir yıl geçti hala cevap almadık . dosya numarasi var bizde . internette bu dosya numarasi yazip takip edebileceğim bi link atar misiniz . teşekkür ederim

 • Sabina

  Meraba benim eşim 1-sene oturum izniyle 1+2 sene ve bir senedirki 3 sene çalışma izniyle oturuyoruz bu müddet içerisinde 6 ay yurdum dışında kalmadık vetendaşlığa baş vura bilirmiyiz ve nereye baş vurulur çifte vetendaşlık verilirmi azerbaycan vetendaşıyız

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, ikamet ve çalışma izni ile Türkiye’de toplam 5 yıl yaşamanız halinde 5901 sayılı yasanın 10. maddesine göre Türk vatandaşlığına geçmek için başvurma hakkı elde edebilirsiniz.
   Ayrıca; 1 milyon USD ev almak, 100 kişiye istihdam sağlamak, 3 milyon USD tutarında mevduat vs şartlarından herhangi birine sahip olmanız halinde aynı yasanın 12. maddesine göre Türk Vatandaşlığına geçmek için müracaat edebilirsiniz.
   Çifte vatandaşlık verilebilir. Müracaat yeri, Türkiye’de yaşadığınız İl Valiliği, yurt dışında da Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluklardır.

 • Merhaba sayin ilgili
  Ben Afganistan vatandaşiyim turkiye’ye 2012 yilinin aralik ayinda resmi olarak giriş yaptim ve oturma izni almak için tanidik insanlardan yardim istedim çunki turkçeyi hiç bilmiyordum ve turkiyede eğitim gormek istiyordum ama tourist vizesi ile giriş yapmiştim oturma izni için yardim etmeye çalişan insanlar tarafindan dolandirildim ve zaman artik geçmişti ben 1 yil vize ihlaline uğramiştim hiç bişey yapamadim çunki ne yapacağimi bilmiyordum ve kimseden yardim isteyemiyordum dolandirmalarinden korkuyordum.
  2015 yilinda yös sinavina katildim universiteyi kazandim göc idaresine öğrenci kimlik almak için başvuruda bulundum vize ihlalim olduğundan dolayi izin verilmedi ve uluslararasi korunma belgesi almak zorunda kaldim 2 yildir devam ediyorum. 4 yilden fazla olmak uzere turkiyede yaşiyorum
  Şimdi kendi ulkeme gidim ailemi ziyaretini etmek istiyorum ama uluslararasi korunma belgesi izin vermiyor bunun için bir çozum ve bilginizi benimle paylaşmanizi istiyordum
  Saygilarim’le Behruz

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, vize ihlali nedeniyle öğrenim amaçlı ikamet izni alamamanız yasal bir işlem. Öğreniminiz bittiğinde uluslararası korunma belgesi aldığınız Göç İdaresi Müdürlüğüne müracaat ederek ülkenize kesin dönüş yapabilirsiniz. Ülke içinde başka il veya ülke dışına yapacağınız kısa süreli seyahatlerde yine Göç İdaresi Müdürlüğüne geçerli mazeretinizi bildirerek izin almanız gerekmektedir.

 • Sabina

  Merhaba kolay gelsin ben Sabina size nereden başvuru yapabiliriz yardımcı olurmusunuz

  • Ata Kurumsal

   Merhaba,
   İstanbul Ofis; İstiklal Caddesi, No: 187/132
   Beyoğlu – Taksim – İstanbul / TÜRKİYE
   Tel: 0 212 293 94 95

   Ankara Ofis; Atatürk Bulvarı, No: 127/317
   Kızılay – Bakanlıklar – Ankara / TÜRKİYE
   Tel; 0 312 424 15 75
   E-posta: bilgi@atakurumsal.com

 • Recep

  Merhaba Bulgaristan vatandaşı yla evliyim 2.yilimiz bitdi.İkametgah tezkeresine eşim hala kızlık soyadı ismini kullanıyor pasaporta da aynı şekilde acaba vatandaşlığa başvurmadan önce soy ismini değiştirmeniz gerekirmii yoksa vatandaş olduktan sonrami eski soyismini değiştirelim..

  • Ata Kurumsal

   Merhaba Recep Bey; ikamet izni düzenlenirken pasaport bilgileri esas alınmaktadır. Pasaportta eşinizin kızlık soyadı yazıyor olmasının birden fazla nedeni olabilir. Evliliğiniz eşinizin nüfus kayıtlarına yansımamış veya pasaport tarihi evlenme tarihinden önce olabilir. Bazı ülkelerde medeni yasa uygulamalarından kaynaklanabilir. Mesela Suriye’de evlenen bayanların soyadı değişmemektedir. 3 yıl bitiminde Türk Vatandaşlığına müracaat edeceğinizden daha vaktiniz var demektir. Müracaat sırasında eşinize ait doğum ve nüfus bilgileri de temin edecek olmanız gerektiğinden, bu belgeleri temin edeceğiniz sırada eksikliği de tespit ediyor olacaksınız.

 • 19939379992cs

  SELAMLAR! BEN BİR AHISKALI TÜRKÜM, ÖZBEK VATANDAŞIYIM ŞU AN, İKAMET İZİNİM EYLÜL AYINDA TAM 5 SENE OLACAKTIR. ÇALIŞMA İZİNİMDE VAR 2 SENELİK, AMA VATANDAŞLIĞA BAŞ VURMAK İSTİYORUM GÜN SAYIMINA EVRAKLARI VERDİM, SİZCE DOĞRUMU YAPTIM? VE SONUCU NE OLACAK? ŞİMDİDEN SAĞOLUN..

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, ikamet ve çalışma izninizin toplam süresi 5 yıl veya daha fazla ise ve bu 5 yıl içinde 6 aydan fazla yurt dışında bulunmadıysanız, başvuru hakkı elde etmiş olursunuz. Gerekli yere başvuru yaptığınıza göre, ilgili makamın olumlu veya olumsuz dönüş yapmasını beklemelisiniz. Süre açısından bir sorun yoksa mülakata davet edilebilirsiniz.

 • Şenol ÖZCAN

  By Ata Kurumsal – 27.02.2017
  28 Nisan 1986 doğumlu Bilgisayar mühendisi oğlum bir şirkette çalışmaktadır. Ukrayna vatandaşı bir kızımızla 3 senedir görüşmektedir. oğlum 4 kez Ukrayna’ya, Ukraynalı kızımızda 1 kez Türkiye’ye geldi. Kızımız tıp tahsilini bitirdi diplomasını aldı ve 2018 dede, pratisyen doktorluğunu da bitirecek. Evlenme kararı aldılar. Türkiye’de yaşayacaklar. Ancak ben halen Öğretmenlik yapan babası olarak eğitimli insanların evlenmesi sonrasında gelinimizin Türk vatandaşı olma süreci konusunda bilgi edinmek ve süreci doğru yönetmek istiyorum. Bilgi desteğinize ihtiyacım var. şimdiden yapılacak bir çalışma olabilir mi.
  Saygılarımla

  Beykoz -İstanbul.

  • Hasan

   İyi günler Şenol bey. Benim durumumda sizin gibi. Sevdiğim kız Rusya’da tıp okumakta hala. 2 senesi var. Türkiye’de çalışma durumları hakkında bilginiz varsa bana da yardımcı olursanız sevinirim.

   • Şenol ÖZCAN

    Konuyu bende yeni incelemeye başladım mevcut bilgim yazılanlardan ibaret gelişme oldukça paylaşırım selamlar.

   • Ata Kurumsal

    Merhaba Hasan Bey, Şenol Bey için yazılan cevabı sizin için de tekrarlayalım.
    Bir Türk ile 3 yıl evli olan ve evlililiğini iyi niyetle sürdüren her yabancı gibi evleneceğiniz bayanın da Türk Vatandaşlığına geçmek için müracaat edebilir. Türkiye dışında bir ülkenin yüksek öğrenim kurumundan alınan diplomaların denk olduğuna dair Yüksek Öğretim Kurulunun onayı gereklidir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından, denkliği onaylanan diploma ile çalışma izni talep edilerek, izin verilmesi durumunda çalışılabilir.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba Şenol Bey, Oğlunuzu ve Ukrayna uyruklu gelin adayınızı şimdiden kutlarız. Bir Türk ile 3 yıl evli olan ve evlililiğini iyi niyetle sürdüren her yabancı gibi gelin adayınız da 3 yıllık süre sonunda, evlenme yoluyla Türk Vatandaşlığına geçme müracaatı yapabilir.

 • UGUR

  IYI CALISMALAR,
  2007 DE EVLENDIK,3 COCUGUMUZ VARDIR, BEN VE COCUKLARIM TURK VATANDASIDIRLAR.HER YIL TURKIYE YE GIDERIZ EN AZ 2 AY KALIRIZ, TURKCEYI ,KULTURUMUZ UNUTMASINLAR DIYE.YENI ZELANDA YASIYORUZ,
  EVLILIK ILE ESIM ICIN ,TURK VATANDASLIGI ICIN , EN AZ 3 YIL TURKIYE DE YASAMA SARTI MI VARDIR?
  VEYA BASVURU YAPABILIRMIYIZ?
  SAYGILARIMLA
  UGUR

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 16. Maddesine göre; Bir Türk vatandaşı ile en az 3 yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir. Başvurunuzu yaşadığınız ülkedeki dış temsilciliklerimize (Türkiye Cumhuriyeti Elçilikleri veya Konsolosluklarına) yapabilirsiniz.

 • Seda

  Vatandaslik kazanimi hakkinda tarafinizca bilgilendirme rica etmekteyim.
  1994 bulgaristan dogumlu ve BG vatandasiyim.
  2001 yilindan itibaren Turkiye`de ikamet etmekteyim. Ilkögretim 1.siniftan bu yana Türkiye`de egitim
  görmekteyim. Suan Istanbul Üniversitesi`ne devam etmekteyim.
  Türk Cumhuriyeti`nin Göcmenlere tanimis oldugu Aflardan eksik bilgilendirmeler dolayisiyla ne yazikki yararlanamadik.
  ikamet tezkerelerim ; Ögrenim tezkeresi ve Turistik tezkere.
  Turk Vatandasligi`na gecis yapmak istiyorum. Dogum yerim farklilik göstersede o topluma ve kültüre yabancilik cekmekteyim ve araliksiz yasadigim yer Türkiye. Ikamet yasasindan faydalanmak istedigimde aldigim ikamet izin türlerinin buna uygun olmadigi söylenmekte. Turksoyu yasasindan ise bu belgeyi yetkili merciler artik vermediklerini ileri sürdükleri icin magdur olmaktayim. .
  16 senedir yasadigim ülkenin Vatandasligini kazanmak ve ait oldugum bu kültürün haklarina sahip olmak istiyorum.
  Ayni sorunsal bana refakat eden annem icinde gecerlidir. Babasi yani dedem ikamet yasasi ile T.C vatandasligi kazanmis durumdadir. Izlemem gereken yol ve haklarim konusunda beni bilgilendirir ve yönlendirirseniz sevinirim.

  Iyi calismalar diler , saygilarimi sunarim.
  Seda Sadi

  • Ata Kurumsal

   Merhaba Seda Hanım; öğrenim, turistik ve öğrenim gören çocuğuna refakat amaçlı Türkiye’de bulunduğunuz süreler, yasal izinli de olsa yerleşme niyeti taşımadığı için Vatandaşlık Başvurusu hakkı vermez. Öğreniminizi tamamladığınızda ikamet veya çalışma izni almanızı öneririz. Ancak bu durumda 5 yılı doldurmamış olsa bile, eksik kalan süre öğrenim ve turistik amaçlı ikamet süreleri ile tamamlanabilir. Anneniz için de aynı yol izlenebilir.

 • Haci

  Merhaba….
  Ben 2014 t’en beri Türkiyede ikametteyim, jniversite okuyordum bu sene çalışma izini aldım…. iki sene sonra vatandaşlık alma hakkı kazanır miyim ve nasıl/ne zaman başvurabilirim?

  Saygılarımla

  • Ata Kurumsal

   Merhaba Hacı Bey; En son aldığınız çalışma izni, tek başına size vatandaşlık kazanma hakkı vermez. Öğrenim veya başka amaçla aldığınız önceki ikamet izinleriniz ile birleştirilip en az toplam 5 yıl tamamlandığında, (tahminen 2019 yılında) başvuru yapabilirsiniz.

 • Mizgin şahin

  Annem babam TC vatandaşı fakat bundan tam 25 sene önce iraka geldiler bende orda doğdum ve benim hala bir kimliğim yok TC vatandaşlığı istiyorum bunu nasıl alabilirim ? Lütfen yardımc olur musunu ???

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesine göre; “Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” Bu haktan yararlanmak için bulunduğunuz ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Elçilik yada Konsolosluklarından birine başvurabilirsiniz.

 • Hasan

  İyi günler. Yabancı uyruklu insanların evlenip türkiyede doktorluk yapma süresinde devlette çalışma olacağı var mıdır?

  • Ata Kurumsal

   Türkiye dışında bir ülkenin yüksek öğrenim kurumundan alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomaları ile Türkiye’de çalışabilmek için, Türkiye’deki yüksek öğrenim kurumlarınca verilen diplomalara eşdeğer olduğunun tespit edilmesi yani denk olduğuna dair Yüksek Öğretim Kurulunun onayı gereklidir. Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından, denkliği onaylanan diploma ile çalışma izni talep edilerek, izin verilmesi durumunda çalışılabilir. Evli veya bekar olmanın çalışmaya olumlu veya olumsuz bir etkisi yoktur.

 • Seda AC.

  Merhaba, bir yabancı uyruklu tanıdığım baba tarafı Türk vatandaşı anne Suriye ve Türk vatandaşı. Kendisi 50 li yaşlarda ama Suriye+Amerikan vatandaşı. Türkiyede gayrımenkul var ancak değeri yüksek mi tam bilinmiyor. Soy bağına dayanarak Suriye vatandaşlığının yerine Türk vatandaşlığına geçiş hakkı mevcut mudur? Geriye dönük Türkiye ikametgahı olmasa da böyle bir hakkı mevcut mudur? Bu başvuruyu yaşadığı yer olan Amerikadaki Türk makamlarına mı yapması gerekir. Vekaletname ile biz Türkiyeden başvuruyu yapsak daha mı sağlıklı olur. Direk İçişleri Bakanlığına mı başvuruyoruz. Şimdiden teşekkürler.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba Seda Hanım, Suriye+Amerikan vatandaşı olan tanıdığınız doğduğu tarihte babası veya annesi Türk Vatandaşı ise kendisi de soy bağı ile Türk Vatandaşlığına müracaat edebilir.
   Türkiye’de bulunan gayrimenkullerinin değeri emlak beyanı verilen belediye kayıtlarında bellidir. Değeri bir milyon ABD doları tutarında ise ve tapu kayıtlarına üç yıl satılmama garantisi işlettiğinde, iki bin ABD Doları tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirmesi halinde, 100 kişiye istihdam sağlayacak yatırım yapması, 3000 ABD Doları tutarında devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın alması veya 3000 ABD Doları tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırması halinde de istisnai yolla Türk Vatandaşlığına bizzat veya siz vekili aracılığıyla başvurabilir.

 • Mohamad albarm

  Merhaba
  Suriyelim Beş yıldan beri Türkiye’de yaşıyorum pasaportla resmi giriş yapmışım bide yabancı tanıtıma belgesi sahipim ama çalışma izni yok bende çalışma izni çıkarsam sizin sayenizde Türk vatandaşı hakkı istemeye kazanırmıyım yoksa beş yıl daha beklemem gerekiyor ama ben bildim kadar yeni bir karar çıkmış Suriyeliler için çalışma izni kazanan suriyeli türk vatandaşı isteme hakkı kazanır

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; Yabancı tanıtım kartınız olduğuna göre savaş mağduru olarak Geçici Koruma kapsamında Türkiye’de bulunduğunuz anlaşılmaktadır. Pasaport ile resmi giriş yaptığınız için tanıtım kartı yerine ikamet veya çalışma izni almış olsaydınız Yetkili Makam kararı ile Türk Vatandaşlığına geçmek için başvurabilirsiniz. Sizinle aynı durumunuzda olan Suriyeliler arasında istisnai yol ile Türk Vatandaşlığına geçme başvurusu yapanlardan bilgi alabilirsiniz. Çalışma izni almanızın ileride Türk Vatandaşlığına geçmek için faydalı olacaktır.

 • ibrahim

  merhaba;
  1991 izmir doğumlu, yunan vatandaşıyım.
  Doğduğumdan şu ana kadar devamlı ikame tezkeresi aldım,
  2015 ekim ayında üniversiteyi bitirdim.
  şimdiye kadar öğrenci ikamet teskeresi +1 yıl kısa dönem ikamet izni(2015-2016) +2yıllık kısa dönem ikamet izni(2016-2018) aldım.
  2016 yılında sadece 3 ay çalışma izinli olarak bir işte çalıştım.

  öğrencilik bittikten sonra doğrudan uzun dönem ikamet izni vermiyorlar, kısa dönem ikamet izni de vatandaşlık için işe yaramıyor mu, çünkü kısa dönem adı altında sadece turistik yer almıyor, Türkiyede taşınmaz malı bulunan yabancılar da KISA DÖNEM ikamet izni alıyor. Annem babam bile eski 5 yıllık ikamet tezkeresi üzerine sadece 1 yıllık kısa dönem verdiler.

  yani demek istediğim şu an çok arafta bi durumda kalıyorum. vatandaş olmak için ne yapmam gerekiyor? yardımcı olursanız teşekkür ederim.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba İbrahim Bey; en son aldığınız +1, +2 ve 3 aylık yasal ikamet izinlerinizin toplamı 3 yıl 3 ay dır. 5 yıl olması için 1 yıl 9 aylık süreniz eksik bulunmaktadır. Eksik kalan bu kısmı öğrenim amaçlı ikamet izniniz ile tamamlayarak Yetkili Makam kararı ile Türk Vatandaşlığına geçmek için başvurabilirsiniz. Başvuru tarihinizden geriye doğru son 5 yıl içinde 6 aydan fazla yurt dışında bulunmamanız da gerekmektedir. İşlemleriniz devam ederken izninizin bitmesi durumunda yeniden uzatmanızı öneririz.

 • Sevim

  Merhaba. Ben Bulgaristan vatandaşıyım 2011 TR de üniversite girişliyim. Hala öğrenci ikametim var,son sınıfım. Okulum 5 yıllık. Bu süreç içerisinde yaz aylarında memleketime yani BG ya gittim. Bir buçuk ay suudi arabistan ve bir buçuk ayda ürdünde kaldım bu 2011-2016 tarihler arasında. Tc vatandaşlığı alabilme imkana sahipmiyim ve ne yapmam gerekiyor.?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba Sevim Hanım; öğrenim ve turistik amaçlı Türkiye’de bulunduğunuz süreler, yasal izinli de olsa yerleşme niyeti taşımadığı için size Vatandaşlık Başvurusu hakkı vermez. Öğreniminizi tamamladığınızda ikamet veya çalışma izni almanızı öneririz. Ancak bu durumda 5 yılı doldurmamış olsa bile, eksik kalan süre öğrenim amaçlı ikamet süreleri ile tamamlanabilir ve Türk Vatandaşlığına o zaman başvurabilirsiniz.

 • Leman

  Merhaba ben azerbaycan vatandasiyim turkiyede 2 bucuk senedir evliyim. Azerbaycandan 18 yasinda kiz kardesimi yanima getirmek isdiyorum. Kesintisiz 5 sene turkiyede ikamet edersen vatandaslik basvurusu icin hangi evraklari istiyorlar.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba Leman Hanım; Azerbaycan’daki kardeşinizin 5 yıl ikamet izni ile Türkiye’de kalması halinde yetkili makam kararı ile Türk Vatandaşlığına başvurabilir.
   İstenilen belgeler ise;
   •İsteği belirten form dilekçe.
   •Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge.
   •Kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği
   •Medenî hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanmayı kanıtlayan belge, dul ise eşine ait ölüm belgesi.
   •Genel sağlık bakımından tehlike teşkil edecek bir hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu.
   •Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağladığına ilişkin gelirini veya mesleğini ispatlayan çalışma izni, vergi levhası, taahhütname veya benzeri belge.
   •Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz olarak beş yıl ikamet ettiğine dair il emniyet müdürlüğünden alınacak yurda giriş ve çıkış tarihlerini gösteren belge.
   •Başvuru tarihinden ileriye doğru vatandaşlık işlemlerinin sonuçlandırılmasına yetecek süreli ikamet tezkeresi.
   •Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyorsa onaylı bir örneği.
   •Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.

 • Merhab ben 1988 yilinda istanbulda doğdum 6 yaşımda irana yerleşdik iran vatandaşıyım annem ve babamda iran vatandaşı şu an azerbaycanda yaşıyorum babaannem turkiye vatandaşı ben kendi doğum yerimle vatandaşlığa başvurma imkanım varmı? Teşekkurler

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; Doğum yerinizin Türkiye veya Türkiye içinde herhangi bir şehir olması ile babaannenizin Türk olması size vatandaşlık kazandırmaz. Anne veya babanızdan herhangi birisinin siz doğduğunuz anda Türk Vatandaşı olması halinde siz de Türk Vatandaşı olmak için müracaat edebilirdiniz. Aynı durum babanız için de geçerli. Babanız, annesine bağlı Türk Vatandaşlığını alabilirse, siz de babanıza bağlı olarak Türk Vatandaşlığına geçme müracaatı yapabilirsiniz.

 • Mahmut efendi

  Merhaba

  (Türk vatandaşlığının kazanılmasında kabul edilmeyen ikamet nedenleri ile Türkiye’de bulunan kişinin sonradan geçerli sayılan bir nedenle ikamete bağlanması halinde önceki ikamet süreleri de hesaba katılır.)

  Bunula yola çıkarak yabancı uyruklu bir öğrencinin mezün olduktan sonra türkiyede yaşamaya karar verme durumunda eğtim boyunca kalınan süresi hesaplanır mı?!

  Çok teşekkür ederim

  • Ata Kurumsal

   Merhaba Mahmut Bey; evet hesaplanır. Eğitim bittiğinde, yasal ikamet veya çalışma izni alındığı zaman eğitim amaçlı ikametler yasal ikamete ilave edilerek hesaba katılır.

 • Patrisia

  Merhaba,
  Ben Kanada vatandaşıyım. Bir Türk vatandaşıyla evlendiğimden dolayı 5 ay önce Türk vatandaşlığı başvurusu yaptım. Kuveyt’te bulunan Türk Büyükelçiliği’nde tüm formaliteleri tamamladım ve bir dosya numarası aldım. Başvurum onaylandı.
  Dökümanlarımın hazır olup olmadığı hangi web sitesinden sorgulayabilirim ?

 • Carl

  Sevgili Beyefendi / Hanımefendi

  Ben İstanbul’da yaşayan bir İrlanda vatandaşıyım. 20 yıldır Türk vatandaşıyla evliyim ve şimdi Türk vatandaşlığına başvuru yapıyorum. Başvurum Ekim 2016’da başladı ve şimdi gelişmeleri bekliyorum. Çalışma iznim Mart ayında bitti ve Temmuz ayında İrlanda’ya gitmeyi düşünüyorum, bu durumda ikamet iznim ya da vatandaşlığım yoksa ne yapabilirim? Ayrıca, türk vatandaşlığı başvurmuş ve kayıtlı olduğum halde ikamet iznim artık geçerli değilse bir sorun olur mu?
  Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, Türk Vatandaşlığına geçme başvurunuz sonuçlanana kadar ikamet veya çalışma izninizin olması gerekebilir. Artık Türkiye’ye dönüş yapmayacaksanız yaşadığınız ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik veya Konsolosluğundan başvurunuzu takip edebilirsiniz.

 • Mary

  Annem İzmir’de ve ben ABD’de doğdum. Başvurmak ve çifte vatandaşlık almak istiyorum, uygun formlar için bağlantı var mı? Teşekkür ederim.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, eğer anneniz Türk Vatandaşı ise sizin de anneye bağlı olarak vatandaşlık başvurusu yapmanız mümkündür. Fakat Türk Vatandaşı değilse; 5 yıl Türkiye’de ikamet etmeniz veya 1 milyon USD değerinde ev almak, 100 kişiye istihdam sağlamak, 3 milyon USD tutarında mevduat şartlarından herhangi birine sahip olmanız halinde Türk Vatandaşlığına geçmek için müracaat edebilirsiniz.

 • Layla

  Selamün Aleyküm,

  Ben ve eşim ikamet iznine sahibiz. Ve biz farklı vatandaşlığa sahibiz. Türkiyede yeni bir bebeğimiz doğdu ve nüfusa kaydettik. Fakat maalesef elçilik bebeğime vatandaşlık vermeyi reddetti. Ve bebeğimiz burada vatandaşlıktan yoksun. Bebeğimiz nasıl ve hangi yolla oturma izni alabilir ya da vatandaşlığa kavuşabilir ?

  • Ata Kurumsal

   Aleyküm selam, Türkiye’de ikamet izniniz varsa ve eşinizle birlikte Türk Vatandaşlığı dışında farklı iki ülke vatandaşıysanız ve sizin bağlı bulunduğunuz devletin Türkiye’deki elçiliği çocuğunuza vatandaşlık vermemişse, eşinizin bağlı bulunduğu devletin Türkiye’deki elçiliğine başvurmanızı öneririz. Bu başvurunuzun da olumsuz sonuçlanması halinde bu durumu belgelendirerek çocuğunuza doğum yerine göre Türk Vatandaşlığına başvurma hakkı doğar. Vatandaşlık ve ikamet izni için Türkiye’de bulunduğunuz il valiliğine müracaat edebilirsiniz.

 • Ghazwan.

  Rahmetli annem kökten Türk vatandaşı, rahmetli babam da Türk vatandaşı oldu. Nufusta kayıtlı olduğumu öğrendim, ancak annem vefat etmeden bunu bilmiyordum.
  Bunu kanıtlayan belgelerim var. Türk vatandaşlığına geçme şansım nedir?
  Cevabınız için çok teşekkür ederim.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, Rahmetli annenizin Türk Vatandaşı olduğunu belirtmektesiniz, nüfusta kaydınız varsa annenizin bildirimi ile nüfusa kaydınız yapılmıştır. Bu durumda zaten Türk Vatandaşı sayılırsınız. Nüfus kayıt örneği Türk Vatandaşı olduğunuzu ispatlamaktadır.

 • Türkan

  Makaleniz için teşekkürler

  Türk-Arnavut kökenli bir Mısır vatandaşıyım (büyükanne ve babam) ve bunu kanıtlayacak evraklarım var, Türk vatandaşlığına başvurabilir miyim ?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, sizin doğduğunuz tarihte babanız Türk Vatandaşı ise babanıza bağlı olarak siz de Türk Vatandaşlığına geçmek için başvuru yapabilirsiniz.

 • Sarah Ramly

  Sevgili Beyefendi / Hanımefendi,
  Selamlar
  Ürdün’de yaşayan bir Iraklı olduğumu size bildirmekten onur duyuyorum ve türk vatandaşlığına ilişkin pek çok sorum var;
  Babamın dedesi Osmanlı ordusunda subaydı ve eskiden Osmanlı vatandaşlığına sahipti ama savaş koşulları nedeniyle belgeleriminizin çoğunu kaybettik, bu yüzden sorum ; vatandaşlık için başvuruda bulunabilir miyim, eğer başvurabilirsem maliyet ve süreç ne kadar tutar ?
  Benim kimliğim onun dedem olduğunu kanıtlıyor ve asker üniformasını giyip askerler arasında ayakta duran eski bir fotoğrafı var. Ama yine de Türkiye’deki resmi idareden alınmış eski Osmanlı kimliğine ihtiyacım var ve ayrıca o İstanbul’da eğitim gördü.
  Yanıtınız ve tavsiyenizi takdirle bekliyorum
  Saygılarımla,
  Sarah Ramly

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, babanızın dedesinden dolayı Türk Vatandaşlığına başvuru hakkınız bulunmamaktadır. Sadece anne veya babanızdan dolayı vatandaşlığa başvurabilirsiniz.

 • Souha

  Ben Faslıyım ve bir Türk erkeği ile evlendim, 16 aylık bir bebeğim var . normalde evlilikten sonra türkiyede 3 yıl 2 ay geçirdim, ikamet iznimde 1/10/2016 tarihinde 3 yılı bitireceğim, Türk vatandaşı olacağım .. Nasıl Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunabilirim ? ..Bu süreç ne kadar sürecek ve 1/10/2016 tarihine kadar beklemeli miyim ? ya da önce ve ya sonra mı başvuru yapmalıyım ?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, bir Türk Vatandaşı ile 3 yıldan fazla evli olduğunuzdan dolayı Türk Vatandaşlığına evlilik yolu geçme hakkınız doğmuştur. Yaşadığınız il valiliğine evlilik yolu ile Türk Vatandaşlığına geçme başvurusu yapabilirsiniz. Süreç hakkında kesin bir şey söyleyemeyiz.

 • Nebi

  Merhaba benim eşim aslen Filistinli we t.ç aldı. We şu an onun kardeşi türk watandas olmak istiyo.turkiyeden ew alma yoluyla olurmu weya başka nasıl yol war olması için. Teşekkür ederim

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, eşinizin kardeşi 1 milyon USD değerinde ev alıp, tapuda 3 yıl satmamak şerhi koydurmak şartıyla istisnai vatandaşlığa başvuru hakkı elde eder. Bunun dışında İstisnai vatandaşlığın diğer şartları da 100 kişiye istihdam sağlamak veya 3 milyon USD tutarında mevduatı olma şartından herhangi birine sahip olmanız halinde Türk Vatandaşlığına geçmek için müracaat edebilir.
   Ayrıca bir Türk Vatandaşı ile 3 yıl boyunca evli kalıp, evliliğin iyi niyetle sürdürülmesi halinde veya 5 yıl Türkiye’de kesintisiz ikamet yada çalışma izinli bulunulması halinde de Türk Vatandaşlığına başvuru hakkı elde edebilir.

 • Nergiz

  Merhaba, ben çin vatandaşıyım. 2010 yılında türkiyeye geldim. 2016 yılına kadar üniversite okudum, 6 yıl öğrenim amaçlı ikamet ettim. Bu yıl Turizim amaçlı ikamet aldım. Ablam abim türk vatandaşı, evim var. Türk vatandaşı olmak istiyorum. Türk vatandaşlığa başvurma şansım var mı? Teşekkürler

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, Ögrenim ve turizm amaçlı ikametler, Türkiye’de yerleşme amacı taşımadığından başvurma hakkınız yok. Hemen yasal ikamet veya calışma izni almanızı öneririz. Geçerli ve yasal ikamet veya calışma izni olursa, önceki ikametleriniz ile birleştirerek basvuru yapabilirsiniz.

 • Orhan

  Merhaba Ben Ahıska Türküyüm Annem Babam ve ben 5 yıldır İkamet ediyoruz. Ancak çalışma izni yok Annemle Babamın ben öğrenciyim. Vatandaşlık başvurusu yapa bilirmiyiz Teşşekürler.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, 5 yıl boyunca ikamet izinli kalmışsanız, anne ve babanız müracaat edebilir. Sizin de öğreniminiz bittikten sonra ikamet veya çalışma izni almanızı öneririz. Almanız durumunda öğrenim gördüğünüz süreler de hesaba katılarak vatandaşlık başvurunuz değerlendirilir.

   • Orhan

    Ama ben lise öğrencisiyim Ünüversite değil Annemin Üzerine Kayıtlıyım

   • Orhan

    E bide şöyle durum var k.b mayın rahatsız ediyorum ama. Benim Dayım 6 senedir burda oda Ahıskalı. Vatandaşlık başvurusuna gittiğinde İkametgah iznin İnsani Olduğun için başvuru yapamıyormus. Onlada ilgili bilgi verirseniz sevinirim İy akşamlar.

    • Ata Kurumsal

     Lise veya üniversite farketmeksizin, öğrencilik Türkiye’de yerleşme niyeti sayılmadığından vatandaşlık için yeterli olmaz. İnsani ikametgah izni olanlara yasal ikamet veya çalışma izni verilmemektedir. Fakat şartlarınızın tutması halinde istisnai yoldan Türk Vatandaşlığına başvurabilirsiniz. 1 milyon USD değerinde ev almak, 100 kişiye istihdam sağlamak veya 3 milyon USD tutarında mevduat şartlarından herhangi birine sahip olmak gibi. Size tavsiyemiz; öğrenim hayatınız bittikten sonra, -öğrenim izni ile ülkedeyseniz-, yasal ikamet veya çalışma izni almanız. Almanız durumunda öğrenim gördüğünüz süreler de dikkate alınarak vatandaşlık başvurunuz incelenecektir.

 • MAHRIJEMAL SAPAROVA

  Merhaba. Iygünler. Tc vatandasligiyla ilgili yaziyorum. Turkmenistan vatandasiyim, ve turk vatandasligina gecmek istiyorum. Sayfanizdaki şartları okudum ve tek anlamadığım konu türkiyede 5 yıl ikamet etme zorunluğum var. Acaba tc vatandasligina basvuruda bulunduktan sonraki gecen suremi yoksa basvurudan onceki ikamet izniyle oturdugum yıllarıdami kapsiyor? Bu konuda yardimci olursaniz cok sevinirim. Iy günler.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; vatandaşlık başvurusundaki 5 yıl ikamet etme şartı, ikamet izni aldığınız tarihten başlar. Yani 5 yıl süreyle ikamet izinli kalmışsanız ve bu süre zarfında 180 günden fazla yurt dışına çıkmadıysanız genel olarak vatandaşlığa başvurabilirsiniz.

 • Meral

  15 yıllık evliyim ve yırt dişinda yaşıyorum. Eşim gecen sene 37 yaşındayken Türk vatandasliğina geçti buradaki elçiliğe başvurarak. Şimdi Türkiye’ye döneceğiz. Askerlik yükümlülüğü var mıdır eşimin? Çok teşekkürler

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, eşiniz daha önce vatandaşı olduğu ülkede askerlik yapmışsa veya evlilik yoluyla Türk Vatandaşlığına geçmişse askerlik yükümlülüğü yoktur.

Sorun & Cevaplayalım