Türk vatandaşı olma şartları 2017

Türk vatandaşlığı nasıl kazanılır? Yabancı yatırımcılar için vatandaşlık kriterleri, vatandaşlık başvurusu nasıl yapılır, Türk vatandaşı olmak için hangi şartları taşımalısınız, Türk vatandaşlığı başvuru formları, Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması için başvuru yöntemleri ve gerekli evraklar hakkında en güncel detaylı bilgileri sayfamızda bulabilirsiniz.

Türk vatandaşlığı

YABANCILAR NASIL TÜRK VATANDAŞI OLABİLİR?

Yabancılar iki şekilde Türk vatandaşlığını kazanabilir.

1- DOĞUMLA; Soy bağı veya doğum yeri esasına göre kazanılan Türk Vatandaşlığıdır.

 • Soy bağı yoluyla Türk vatandaşlığı

Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde veya evlilik birliği dışında doğan çocuk Türk vatandaşıdır.

 • Doğum yeri

Türkiye’de doğan ancak; yabancı ana ve babasından dolayı doğumla herhangi bir ülkenin vatandaşlığını kazanamayan çocuk ile anne babası tespit edilemeyen bulunmuş çocuk doğumdan itibaren Türk vatandaşıdır.

2- SONRADAN; Yetkili Makam kararı, İstinai durum, Evlenme, Evlat edinme ve seçme hakkı kullanılarak kazanılan Türk Vatandaşlığıdır.

 • Yetkili makam kararı ile Genel Olarak Türk vatandaşlığının kazanılması

Türkiye’de kesintisiz beş yıl ikamet eden, ergin ve ayırt etme gücüne sahip her yabancı; Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini davranışları ile teyit etmesi, genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmaması, yeteri kadar Türkçe konuşabilmesi, kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olması, Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmaması gibi şartları taşıması halinde Yetkili Makam kararı ile Genel Olarak Türk Vatandaşlığına geçmek için başvuru yapabilir.

 • İstisnai olarak Türk vatandaşlığına alınma

Türkiye’ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan kişiler.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanuna uygun ikamet izni alanlar ile Turkuaz Kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocukları,

Vatandaşlığa alınması zaruri görülen yabancı kişiler.

Göçmen olarak kabul edilen yabancılar kişiler Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Bakanlar Kurulunun kararı ile istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanabilirler.

Öte yandan;

 • En az 2.000.000 Amerikan Doları tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Ekonomi Bakanlığınca,
 • (Türkiye’de ev alan yabancılara vatandaşlık) En az 1.000.000 Amerikan Doları tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca,
 • En az 100 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca,
 • En az 3.000.000 Amerikan Doları tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca,
 • En az 3.000.000 Amerikan Doları tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine Müsteşarlığınca tespit edilen yabancılar da bu kapsamda değerlendirilerek Bakanlar Kurulunun kararı ile istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanmak üzere müracaat edebilirler.

TC Vatandaşlık Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin, Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılmasına ilişkin şartları düzenleyen 20’nci maddesine bir bent eklenerek sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yabancılara da vatandaşlık hakkı sağlanması hükme bağlandı. 05.05.2017

 • Buna göre en az 1.5 milyon dolar tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı alan ve üç yıl süreyle bunu elinde tutan yabancılar da Türk vatandaşlığı hakkı verilecek.

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız: https://www.atakurumsal.com/hizmetlerimiz/turk-vatandasligi-danismanlik/

 • Türk vatandaşı ile evli yabancıların vatandaşlık işlemleri

Bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir.

 • Evlat edinilme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması

Bir Türk vatandaşı tarafından evlat edinilen ergin olmayan kişi, milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla, karar tarihinden itibaren Türk vatandaşlığını kazanabilir.

 • Seçme hakkı ile Türk vatandaşlığının kazanılması

İzin almak suretiyle Türk Vatandaşlığından çıkan ana veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeden çocuklar, ergin olmalarından itibaren üç yıl içinde seçme hakkını kullanmak suretiyle Türk vatandaşlığını kazanabilirler.

 • Yeniden Türk vatandaşlığının kazanılması

Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ile Ana veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybedenlerden üç yıl içerisinde seçme hakkını kullanmayan kişiler,

Millî güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Türkiye’de ikamet etme süresine bakılmaksızın, Türk vatandaşlığını Bakanlık kararıyla yeniden kazanabilirler.

ADIM ADIM TÜRK VATANDAŞLIĞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

 • Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybına ilişkin başvurular;
 • Yurt içinde ikamet edilen İl Valiliği (İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü)ne,
 • Yurt dışında ise Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik ve Konsolosluklarına bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin özel vekâletname ile yapılır.

VATANDAŞLIK BAŞVURULARI İÇİN GEREKLİ FORM DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

 • Soy bağı yoluyla Türk vatandaşlığı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ait https://www.nvi.gov.tr/hizmetlerimiz/vatandaslik-hizmetleri/vatandaslik-formlari
İnternet sitesindeki VAT-1 form dilekçe

 • Doğum yeri

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ait https://www.nvi.gov.tr/hizmetlerimiz/vatandaslik-hizmetleri/vatandaslik-formlari
İnternet sitesindeki VAT-2 form dilekçe

 • Yetkili makam kararı ile Genel Olarak Türk vatandaşlığının kazanılması

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ait https://www.nvi.gov.tr/hizmetlerimiz/vatandaslik-hizmetleri/vatandaslik-formlari
İnternet sitesindeki VAT-3 form dilekçe

 • İstisnai Türk vatandaşlığı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ait https://www.nvi.gov.tr/hizmetlerimiz/vatandaslik-hizmetleri/vatandaslik-formlari
İnternet sitesindeki VAT-4 form dilekçe

 • Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığı – Evlilik yoluyla türk vatandaşı olmak

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ait https://www.nvi.gov.tr/hizmetlerimiz/vatandaslik-hizmetleri/vatandaslik-formlari
İnternet sitesindeki VAT-6 form dilekçe

 • Evlat edinilme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ait https://www.nvi.gov.tr/hizmetlerimiz/vatandaslik-hizmetleri/vatandaslik-formlari
İnternet sitesindeki VAT-7 form dilekçe

 • Seçme hakkı ile Türk vatandaşlığının kazanılması

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ait https://www.nvi.gov.tr/hizmetlerimiz/vatandaslik-hizmetleri/vatandaslik-formlari
İnternet sitesindeki VAT-8 form dilekçe

 • Yeniden Türk vatandaşlığının kazanılması

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ait https://www.nvi.gov.tr/hizmetlerimiz/vatandaslik-hizmetleri/vatandaslik-formlari
İnternet sitesindeki VAT-5 form dilekçe

 • İKAMET SÜRELERİ NASIL HESAPLANIR?

Bir yabancı için ikamet, Türk kanunlarına uygun olarak Türkiye’de oturmaktır. Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı için ikamet sürelerinin geçerliliği ve hesaplanmasında;

Yabancının Türkiye’de ne kadar süre ile ikamet ettiği İl Göç İdaresi Müdürlüğünce verilen ikamet tezkeresi ve Türkiye’ye giriş ve çıkış tarihlerini gösteren belge ile belirlenir.

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı, aranan ikamet süresi içinde toplam altı ayı geçmemek üzere Türkiye dışında bulunabilir. Türkiye dışında geçirilen toplam altı ayı geçmeyen süre, öngörülen ikamet süresi içinde değerlendirilir.

Yabancının ikamet süresi içinde toplam altı aydan fazlasını Türkiye dışında geçirmesi ya da geçerli ikamet izni olmaksızın veya ikamet izni almadan altı aydan fazla Türkiye’de bulunması ikamet süresini keser ve bu tarihten önceki ikamet süreleri dikkate alınmaz.

Yasal ikamet izni olmaksızın veya yasal olmakla birlikte Türkiye’de yerleşme niyetini göstermeyen; sığınma veya iltica başvuru sahibi, sığınmacı, öğrenim, turistik, öğrenim gören çocuğuna refakat, tedavi gibi amaçlarla alınan ikamet tezkeresiyle ya da diplomatik veya konsüller ayrıcalıkla bağışıklık sağlayan yabancı misyon personeli kimlik kartıyla Türkiye’de ikamet edilmesi Türk vatandaşlığının kazanılmasında geçerli ikamet olarak kabul edilmez.

Türk vatandaşlığının kazanılmasında kabul edilmeyen ikamet nedenleri ile Türkiye’de bulunan kişinin sonradan geçerli sayılan bir nedenle ikamete bağlanması halinde önceki ikamet süreleri de hesaba katılır. Bu hüküm, turistik amaçlı ikamet tezkeresi ile Türkiye’de bulunanlar hakkında uygulanmaz.

 • VATANDAŞLIK BAŞVURUSU

Türk Vatandaşlığını kazanma türüne göre Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce hazırlanmış form dilekçe doldurularak başvuru yapılmaktadır.

Dilekçeye; fotoğraf, pasaport, ikamet veya çalışma izin belgesi örneği, evlenme, evlat edinme ve doğum belgeleri ile varsa vekillik belgesi ile başvuru türüne göre sağlık raporu v.b. gibi belgeler eklenir.

 • BAŞVURU ESNASINDA Kİ SÜREÇ NEDİR? BAŞVURANIN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER NELERDİR?

Yetkili makam kararı ile Genel Olarak ve Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığına geçmek üzere yapılan başvurular hakkında belge ve beyanların doğruluğu Güvenlik Makamlarından ve gerek duyulan diğer kurumlardan sorulabilir. Müracaat sahipleri ve Türk Vatandaşı olan eş ile mülakata tabi tutulurlar.

Doğum yoluyla veya sonradan yapılan Türkiye vatandaşlık kazanma başvurusu yapan ilgililerce sunulan ve kurumlardan temin edilen belgeler ile varsa mülakat sonuçlarından oluşan dosya incelenmek ve karar alınmak üzere İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilir. Vatandaşlık başvurusunda bulunan ilgililer başvurunun ne aşamada olduğunu elektronik ortamda takip edebilir.

 • BAŞVURU YAPILDIKTAN SONRA Kİ SÜREÇ NASIL İŞLER?

Türk Vatandaşlığına geçmek için yapılan başvuru, müracaat edilen makam tarafından İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne intikal ettirilir. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü eksiklik varsa tamamlanmasını sağlar, gerekli inceleme ve araştırmadan sonra talebi değerlendirerek olumlu veya olumsuz sonucu müracaat makamlarına gönderir. Başvuru sahipleri işlem aşamalarında SMS veya e-posta yoluyla bilgilendirilirler.

 • TC VATANDAŞLIK BAŞVURUSU NE KADAR SÜREDE SONUÇLANIR

Başvurular 6 ay ile 2 yıl aralığında bir sürede sonuçlanabilir.

 • İSİM VE SOY İSİM DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR, DİLEKÇE VE FORM ÖRNEKLERİ

Türk Vatandaşlığına geçme başvurusu yapan her yabancının Türkçe isim ve soyad seçme hakkı bulunmaktadır. Yabancı Türk alfabesine uygun olmak şartıyla bu hakkını, başvuru formlarının doldurulması yani müracaat sırasında kullanabilir. Vatandaşlık kazanıldıktan sonra bu gibi talepler dikkate alınmaz ve mahkeme kararı gerekebilir.

 • TÜRK SOYLU YABANCILARIN TÜRK VATANDAŞI OLMA DURUMU NEDİR?

Doğum ile Türk Vatandaşı olup, sonra başka bir devlet vatandaşlığına geçen yabancılar ile kendilerine bağlı olarak Türk Vatandaşlığını kaybeden çocuklar yeniden Türk Vatandaşlığına geçme başvurusunda bulunabilirler. Bu durumda olanların ikamet şartına bakılmaksızın müracaat hakları bulunmaktadır. Doğumundan beri yabancı ülke vatandaşı olan Türk soylular için 31.12.2010 tarihinden beri farklı bir uygulama bulunmamaktadır.

 • OSMANLI İMPARATORLUĞUNDAN KALAN KİMLİKLERLE TÜRK VATANDAŞI NASIL OLUNUR?

Osmanlı İmparatorluğu zamanında adına kimlik düzenlendiğini iddia ederek Türk Vatandaşlığı kazanmak isteyen Türk asıllı yabancı bu iddiasını; Nüfus kaydı, Nüfus cüzdanı gibi kimliğini içeren belgeler ile ispat etmek zorundadır. Ayrıca; herhangi bir nedenle Türk vatandaşlığını kaybeden, genel ve yersel yazımlarda bildirim yapamadığından kayıt dışı kalmış olanlar Türk vatandaşlığını yeniden kazanabilirler.

UZMAN GÖZÜNDEN TÜRK VATANDAŞLIĞI BAŞVURUSU YAPACAK YABANCILARA TAVSİYELER.

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak bir ayrıcalıktır. Bu nedenle Türk Vatandaşlığına geçmek amacıyla başvuru yapan tüm yabancılar;

 • Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamalı,
 • Sundukları belge ve verdikleri bilgilerin gerçek olmasına dikkat etmeli,
 • Türk Vatandaşlığını kazanma adına, olduğundan fazla abartılı gerçek olmayan bilgi ve belge vermemeleri,
 • Bir Türk Vatandaşı ile evli oldukları gerekçesi ile Türk Vatandaşlığına geçme başvurusunda bulunan yabancılar; evlilik içinde çocuk sahibi olmaları, evliliklerini iyi niyetle sürdürmeleri kendileri için avantaj sağlar. Evlilik, Vatandaşlık kazanma amacıyla yapılmış olmamalıdır.
 • İlgili ve yetkili merciler dışında üçüncü kişi veya kurumların bilgi ve tavsiyelerine itibar etmemeleri tavsiye olunur.

Türk vatandaşlığı

5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ve Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ile vatandaşlık mevzuatı gereğince, 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 11 inci maddesine göre, yetkili Makam Kararı ile Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bir yabancı aşağıda aranan şartları taşıması halinde İçişleri Bakanlığı kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir;

Kendi milli Kanununa, vatansızsa 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununa göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak.
Başvuru tarihinden geriye doğru yasal ve kesintisiz olarak beş yıl Türkiye’de ikamet etmiş olmak. Turistik ikamet ve öğrenci ikameti geçerli değildir, sadece Çalışma İzni ile Türkiye’de beş kesintisiz ikamet eden yabancılar başvurabilirler.
Türkiye’de ikamet tezkeresi almadan kalınan süre toplamı ile Türkiye dışında kalınan süre toplamı (ister ayrı ayrı zamanlarda, ister toplu olarak bir defada) altı ay (180 gün) geçtiği taktirde ikamette kesinti yapılmış sayılır ve altı ayı geçtiği tarihten önceki süreler beş yıl kesintisiz ikamet hesaplamasında değerlendirmeye alınmaz. Altı ayı geçmeyen süre ise öngörülen ikamet süresi içinde değerlendirilir.
Türk vatandaşı olmak için kaç yıl evli kalmak gerekli?

Türk vatandaşı ile evli olan yabancılar üç yıl evli kalması durumunda Türk vatandaşlığına başvuru yapabilirler, Evlilik birliği içinde 180 günden fazla yurt dışında bulunmamak gerekmektedir, ailenin çocukları olması durumunda vatandaşlık başvurusu işlemleri daha hızlı sonuçlanmaktadır.

Yabancıların Türk vatandaşlığına geçme şartları

Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak.
Toplum içinde birlikte yaşamanın getirdiği sorumluluk duygusu ile davranarak iyi ahlak sahibi olduğunu göstermek, davranışları ile çevresine güven vermek, toplumca hoş karşılanmayan ve toplum değerlerine aykırı kötü alışkanlığı bulunmamak.
Toplumsal yaşama uyum sağlayabilecek düzeyde Türkçe bilmek.
Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak.
Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak.
Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılardan, yukarıda sayılan şartlar ile birlikte,taşıdıkları devlet vatandaşlığından veya vatandaşlıklarından çıkma şartı da aranabilir. Bu takdirin kullanılmasına ilişkin esasların tespiti bakanlar kurulunun yetkisindedir.
Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bir yabancı, kanunda belirtilen şartları taşıması halinde yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir. Ancak, aranan şartları taşımak vatandaşlığın kazanılmasında kişiye mutlak bir hak sağlamaz.

YATIRIMLA İSTİSNAİ VATANDAŞLIK ŞARTLARI 2017 PROGRAMI.

Türkiye’de İki milyon Dolar sabit sermaye yatırımı yapan yabancı yatırımcılar.
Türkiye’de Bir milyon $ gayrimenkul alarak bu gayrimenkulleri 3 yıllığına satılmama şerhiyle tapuya kaydeden yabancılar.
Kurdukları iş yerlerinde belli sayıda kişiye istihdam imkanı sağlayan yabancılar. Alt limit 100 kişi.
Bankaya yatırdığı parayı üç yıl çekmeyen yabancı yatırımcılar. (3 Milyon Dolar)
Devlet yatırım araçlarına belli bir süre içerisinde bunları çekmemek koşuluyla para yatıran yabancılar. (3 milyon Dolar)
Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılardan kabul edilmeyecek olanlar;

Kendi milli kanununa, vatansızsa 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmayan, başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de yasal ve kesintisiz beş yıl ikamet etmiş olmayan, yasal ikamet izni olmaksızın veya yasal olmakla birlikte Türkiye’de yerleşme niyetini göstermeyen; sığınma veya iltica başvuru sahibi, sığınmacı, öğrenim-turistik öğrenim gören çocuğuna refakat, tedavi gibi amaçlarla ikamete bağlandığı anlaşılan herhangi bir suçtan dolayı yargılanması devam eden veya hükümlü ya da tutuklu olan, başvuru için aşağıda yazılı gerekli olan belgeleri ibraz edemeyen kişilerin başvurusu kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ: İstenilen belgeler hazırlanmaya başlamadan önce kesintisiz ikamet sürelerinin hesaplanması için İl Göç İdaresine bir dilekçe ile başvurulacaktır. İkamet hesaplaması yapıldıktan sonra beş yıl olan ikamet süresi tutuyor ise başvuru için istenilen belgeler hazırlanacak, ikamet süresi tutmuyor ise başvuru şartlarından birisi olan gerekli “yasal kesintisiz ikamet süresi” şartı taşınmadığından başvuru işleme alınmayacağı için hazırlanmayacaktır. Aile olarak başvurularda eşlerin ve varsa reşit olan çocukların da ikamet süresi tutması gerekmektedir. İkamet süresi yetersiz olanlar başvuruda bulunamayacaklardır. Göç İdaresince ikamet hesaplaması yapıldıktan sonra kesintisiz ikamet süresini gösterir alınacak yazı başvuru evraklarına eklenecektir.

TÜRK VATANDAŞLIĞI İÇİN GEREKLİ BELGELER

TÜRK VATANDAŞLIĞI BAŞVURU FORMU (VAT-3)

Valilik il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğünce verilir.
İKAMET TEZKERESİ FOTOKOPİSİ (OTURMA İZNİ):

İl Emniyet Müdürlüğü, yabancı şube müdürlüğünden alınmış olan veya Göç İdarelerinden alınmış Eski Tezkerenin bir numaralı sayfasından başlamak üzere yazılı olan sayfaların fotokopisi verilecektir. Yeni İkamet izni kartının arkalı önlü fotokopisi yeterlidir.( aslı fotokopilerin tasdiki için beraber verilecektir)
Başvuru tarihinden ileri doğru vatandaşlık işlemlerinin sonuçlandırılmasını yetecek süreli ikamet tezkeresi.
ONAYLI PASAPORT TERCÜMESİ VEYA BENZERİ BELGE:

Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi, vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin *usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi,
Eğer Türkiye de ki kendi büyükelçiliklerine tercüme ettirilirse belgenin dış işleri bakanlığı konsolosluklar genel müdürlüğünden tasdik ettirilmesi gereklidir.
TÜM KİMLİK BİLGİLERİNİ GÖSTERİR BELGE:

Kişinin kendi ülkesi makamlarından alınacak kimlik bilgilerini gösteren ( adı,soyadı,anne-baba adı, doğum yeri-doğum tarihi) doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge ve evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan aile nüfus kayıt örneği veya benzeri belge (*usulüne göre onaylanmış-apostille edilmiş)
SAĞLIK KURULU RAPORU:

Herhangi bir devlet hastanesinden kişinin genel sağlık bakımından tehlike teşkil edecek bir hastalığı bulunmadığına dair bir rapor olacak ( rapor haricen sağlamdır, fiziki muayene sağlamdır şeklinde olmayacaktır. Tahlil yaptırılarak alınacaktır) rapor bir yıl geçerlidir tarihi geçerse yenilenmesi gereklidir.
MEDENİ HAL BELGESİ:

Bekar ise bekarlık belgesi, evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanma belgesi, dul ise ölümle son bulan evliliğe ait evlenme belgesi ve eşine ait ölüm belgesi. Belgelerin tamamının geçerlilik süresi alındığı tarih den itibaren 6 aydır. Tarihi geçerse yenilenmesi gerekir. (*usulüne göre onaylanmış-apostille edilmiş)
GEÇİM BELGESİ:

Türkiye de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağladığına ilişkin gelirini veya mesleğini ispatlayan çalışma izni, vergi levhası, taahhütname, maaş bordrosu veya benzeri belge verilecektir. Geçimini sağladığına ilişkin bir tanıdığı noterden taahhütname verecek ise taahhüt, taahhüt de bulunan kişinin gelir durumunu gösterir belgede taahhütnameye eklenecektir. ( maaş bordrosu ve sgk hizmet dökümü, vergi levhası, ticaret sicil gazetesi gibi.)
KESİNTİSİZ İKAMETİ GÖSTEREN BELGE:
Başvuru tarihinden geriye doğru 5 yıl Türkiye de kesintisiz ikamet ettiğine dair il emniyet müdürlüğünce düzenlenmiş giriş çıkışları gösterir belge
TÜRK VATANDAŞI YAKINLARINA AİT NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ:

İkamet edilen ilçe nüfus müdürlüğünden alınabilir. Türk vatandaşı birinci veya ikinci derece yakınları varsa bu kişilere ait açıklamalı nüfus kayıt örneği.
EĞİTİMİNİ TÜRKİYE’DE TAMAMLAYANLARIN ÖĞRENİM BELGESİ:

Eğitimini Türkiye de tamamlayanlar diploma veya benzeri belgelerin fotokopilerini vereceklerdir. ( ilköğretim, ortaöğretim, yüksek okul ve üniversite diploması olacak TÖMER gibi dil öğrenimleri diploması olmayacak)
VATANDAŞLIK HİZMET BEDELİ MAKBUZU:

İstenilen belgelerde eksiklik olmadığı tespit edildikten sonra, vatandaşlık hizmet bedeli olarak kişi başı 100 Tl il defterdarlık muhasebe müdürlüğüne veya ilçe mal müdürlüklerinden birine yatırılarak alınacak makbuzun iki adet fotokopisi il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğüne verilecek.
Hizmet bedelinin maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz.
VESİKALIK FOTOĞRAF :

Müracaat eden reşit olan kişiler son 6 ayda çektirilen 2 şer adet vesikalık fotoğraf vereceklerdir. Fotoğraflar fotokopi olmayacaktır.
BELGELERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Aile olarak başvuru halinde reşit olan her kişi istenilen belgeleri ayrı ayrı tamamlayacaktır.
Reşit olmayan çocuklar anne yada babasının pasaport veya ikamet tezkeresinde kayıtlı değil ise kendi adına pasaport veya ikamet tezkeresi var ise, pasaportlarının noter tasdikli Türkçe tercümesi ve ikamet tezkeresi fotokopisi verilmesi gerekmektedir.
Eşi Türk vatandaşı olanlar uluslararası evlenme cüzdanlarının yazılı sayfalarının fotokopilerini, yabancı dilde ise usulüne göre onaylandıktan sonra Türkçe tercümeli noter tasdikli örneğini, ayrıca ikamet ettikleri ilçe nüfus müdürlüğünden alacakları vatandaşlık işlemine esas eşine ait açıklamalı nüfus kayıt örneğini de vereceklerdir.
Vatandaşlığımıza alınmak isteyen kişilerden Suriye vatandaşı olanlar ayrıca anne ve babalarına ait kimlik bilgilerinin noter tasdikli Türkçe tercümelerini de vereceklerdir.
Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyorsa onaylı örneği
Başvuru sahibinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış, usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi verilecektir. Belgenin temin edilememesi halinde 5490 sayılı nüfus hizmetleri kanunun 39. Maddesi gereğince temmuz ayının 1. Günü olarak tamamlanmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.
Yabancı kimlik numarası bölümüne; www.nva.gov.tr internet adresinden sorgulamalar veya Google dan yabancı kimlik no sorgulama yazılarak ulaşılabilir. Buradan doğum yılı ile ikamet tezkeresi numarası veya ikamet tezkeresinde ki kimlik bilgileri girilerek yabancı kimlik no sorgulaması yapılarak bulunabilir. ( 99la başlayan bir numara olacak –kişilerin kendi yabancı kimliklerinin numarası değil)
Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuran kişiler Türkçe ad ve soyad alabilirler. Ancak kendi ad ve soyadlarını muhafaza etmek istedikleri takdirde, kişinin adı ve soyadı 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabulü ve Tatbiki Hakkında Kanunda kanun gereğince Türk harfleri ile yazılır ve aile kütüğüne tescil edilir. Konulan ön adlar iki adı geçmemek üzere ve kısaltma yapılmadan yazılır. Soyadı alınmasında soyadı nizamnamesinde belirtilen esaslar göz önünde bulundurulur. Soyadı tek kelime halinde yazılır. Ad ve soy adında çizgi, tire, nokta , sayı gibi işaretler kullanılmaz.

USULÜNE GÖRE ONAYLANMIŞ BELGE AÇIKLAMASI:

Nüfus hizmetleri kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 167. Maddesine göre yabancı makamlarca verilmiş olan resmi belgeler; ilgilinin kendi ülkesinin Ankara da ki büyükelçiliği ile dış işleri bakanlığı konsolosluklar genel müdürlüğünden tasdikli yada kendi ülkesi makamlarından apostille tasdikli olacaktır. Belge yabancı dilde ise Türkçeye tercüme edilip noterden tasdik edildikten sonra teslim edilecektir.

Başvurudan sonra işlemler sonuçlanana kadar adres ve telefon numarası değişikliği olduğu takdirde il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğümüze mutlaka bildirilmesi gerekmektedir. Adres değişikliğinin il emniyet müdürlüğü yabancı şube müdürlüğü ile iç işleri bakanlığı nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğüne de ayrıca bildirilmesi gereklidir.

İkamet tezkeresinin süresi bittiğinde yenilenen ikamet tezkeresinin; dosya iç işleri bakanlığı nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğüne gönderilmemiş ise il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğümüze, gönderilmiş ise nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir.

Başvuru için istenilen bütün belgeler bir asıl, iki fotokopi olmak üzere üç adet olarak teslim edilecektir. Aslı teslim edilemeyen uluslararası aile cüzdanı, ikamet tezkeresi gibi belgelerin yazılı sayfalarının üç’er adet fotokopisi, teslim edilecektir.

Vatandaşlığa başvuranların bizzat ilgili kişiler tarafından yapılması zorunludur.

VATANDAŞLIK BAŞVURUSUNDA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNCE İSTENEN BELGELER

Pasaportun ve ikamet tezkeresinin aslı ve fotokopileri
İki adet fotoğraf
Yabancı uyruklu şahsa ait Cumhuriyet Başsavcılığından alacağı Sabıka kaydı
Çalışma izni varsa fotokopisi, öğrenim görüyorsa Öğrenim Belgesi
T.C. Vatandaşı akrabalarının nüfus cüzdanlarının fotokopisi ve adresleri
T.C. Vatandaşı ile evlilikten başvuracaklar için evlilikten çocuk varsa çocukların kimlik fotokopileri
Nüfus ve vatandaşlık Müdürlüğüne müracaat ettiği gün içerinde Muhsine Hatun Mah. Çifte Gelinler Cad. No:29 Kumkapı/Fatih adresinde bulunan Yabancılar Şube Müdürlüğü Vatandaşlık Büro Amirliğine müracaat edilmesi gerekmektedir.
T.C. Vatandaşı ile evlilerden: Türk vatandaşı eşine ait ait 2 adet fotoğraf, Nüfus Müdürlüğünden alacağı adrese dayalı Nüfus Kayıt Örneği, yazımız sayısı ve Türk vatandaşı Eşi ile birlikte Muhsine Hatun Mah. Çifte Gelinler Cad. No:29 Kumkapı/Fatih adresinde bulunan Yabancılar Şube Müdürlüğü Vatandaşlık Büro Amirliğine müracaatının sağlanması
Kaynak : https://www.nvi.gov.tr/sikca-sorulan-sorular/vatandaslik-islemleri

Bu makalede verilen bilgiler genel amaçlıdır, her ne kadar en güncel bilgileri içerse de kesinlikle yasal tavsiye değildir. Türk vatandaşlığına geçiş için danışmanlık hizmeti almak isterseniz iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz.

417 yorum

 • Erdal A.

  Merhaba,
  Bulgaristan doğumlu Türküm ve Bulgaristan vatandaşıyım. 6 yaşında iken sonradan elde etme yoluyla KKTC vatandaşı oldum. Yaklaşık 20 yıldır Kıbrıs vatandaşlığı sayesinde Türkiye’de yaşıyorum. Egitim ve çalışma hayatında sorunla karşılaşmadım. Askerliğimi Kıbrıs ta icra ettim. Ancak şimdi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak istiyorum. Annem Bulgaristan doğumlu Bulgaristan vatandaşı ve sonradan elde etme yoluyla Türkiye vatandaşı. Şu durumda vatandaşlığım için nasıl bir yol onerirsiniz ?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba Erdal Bey; “Bulgaristan doğumlu Türküm ve Bulgaristan vatandaşıyım” cümlesinden şu anlaşılıyor. Türk asıllı Bulgaristan Vatandaşı, aynı zamanda KKTC vatandaşısınız. Annenizin de sonradan Türk Vatandaşı olduğunu belirtmektesiniz.
   Doğduğunuz tarih, annenizin Türk Vatandaşlığını kazandığı tarihten sonra ise; yani siz doğduğunuzda anneniz Türk vatandaşı ise 5901 sayılı yasanın 7. maddesine göre anneye bağlı olarak Türk Vatandaşlığına geçmek için başvurma hakkınız var. Anneniz doğum tarihinizden sonra Türk Vatandaşlığını kazanmışsa, anneye bağlı müracaat hakkınız bulunmamaktadır. 5 yıldan fazla Türkiye’de yaşamakta olduğunuzdan 5901 sayılı yasanın 10. maddesine göre Yetkili Makam kararı ile Türk Vatandaşlığına geçmek için müracaat hakkınız bulunmaktadır.

 • Misafir

  Merhabalar

  Ben 1983 İstanbul doğumlu İran vatandaşıyım. Hayatımın 4-5 yılı hariç hep Türkiye de ikamet ettim. 2011 yılında Üniversiteyi bitirdikten sonra vatandaşlık için başvuruda bulundum . Fakat çalışma izinli oturma iznimin olması gerektiği söylendi. Çalışma iznime başvurmak için 6 aylık turistik vize aldım ve akabinde çalıma iznime başvurup çalışma izni aldım. Vatandaşlığa tekrar başvurduğumda Turistik vize aldığımdan dolayı tüm geçmişteki oturma izinlerimin gün sayımıma dahil olmayacağı ve 5 yıl ikamet etmem gerektiği belirtildi.

  süreç aşağıdaki gibidir;
  2000-2011 öğrenim amaçlı oturma izni
  2012/01-2012/07 turistlik
  2012/07-2018/07 çalışma
  Vatandaşlık başvurusundaki avantajlarım:
  İstanbul doğumluyum.
  Tüm eğitim hayatımı Türkiye de tamamladım.
  İlk okul : Üsküdar Selimiye ilköğretim okulu
  Lise : Üsküdar burhan felek lisesi
  Türk asıllıyım (Türkmen) .
  Elektrik-elektronik mühendisiyim(Karadeniz Teknik Üniversitesi)
  Annem babam ve ikiz kardeşim Türk vatandaşı. Babam devlet sektöründe çalışan bir doktordur.
  İstanbul da ev ve araba sahibiyim.
  2012 yılında biriyle sözlü münakaşadan dolayı davam oldu ve hakkımda 29/03/2012 tarihinde hükmün açıklanmasının geriye bırakılması (HAGB) kararı verildi. 5 yıl içinde tekrarlanmazsa düşeceği belirtildi.

  Bu şartlar altında tekrar Türk vatandaşlığına başvurmak istemekteyim. sürecimi garantili ve hızlı bir şekilde tamamlanmasını istemekteyim. Bu konuda yardımcı olabilecekseniz benimle temasa geçmenizi rica ediyorum.

  • Sabyr BARAKHODZHIEV

   Merhabalar. Buna benzer durum bende de var.

   1998 yılında Türkiye’ye geldim. 2002 yılından beri kesintisiz ikamet etmekteyim. 2012 üniversiteyi bitirdim. Aynı yıl Çalışma izni almak için şirketim Emniyet müdürlüğüne çalışma amaçlı 6 aylık ikamet başvurusunu yaptı (Resmi gazete, İmza Sirküleri, Firmanın Antetli kağıdında beni çalıştırmak istediğine dahil dilekçe g.b evraklar sunuldu.) ve 6 aylık Türistik İkamet verdiler o ikametle çalışma izni aldım. Ancak çalışma iznim martın 2013 çıktı. 6 aylık ikamet izni neredeyse hepsi kullanıldı ve 2012 ağustos ayında 5 gün yurt dışında kaldım. Gelince de 20 – 25 gün içinde yukarıda bahsetmiş olduğum 6 aylık ikameti aldım.
   Babaannem Türk Vatandaşı
   Türk Soyluyum (Kırgızistan Vatandaşı – Uygur Türkü)

   Bu durumda geriye doğru 5 yıllık süre sayılır mı?

   Başvuruda danışmalık edebilir misiniz?

   • Ata Kurumsal

    Merhaba Sabyr Bey; Öğrenim ve turistik amaçlı Türkiye’de bulunduğunuz süreler, yasal izinli de olsa yerleşme niyeti taşımadığınız için size de Türk Vatandaşlığına geçmek için başvurusu hakkı vermez. Sizin de en son aldığınız Çalışma İzni önceki ikamet izinlerinin de değerlendirilmesi için avantaj sağlamaktadır. Çalışma izin süreniz 5 yıldan az ise (ki eksik olduğu çok açık) eksik kalan süre öğrenim ve turistik amaçlı ikamet süreleri ile tamamlanabilir. Bu da size 5901 sayılı Yasanın 10. maddesine göre Türk Vatandaşlığına geçme müracaat hakkını verir. Babaannenizin Türk Vatandaşı olması size bir hak doğurmamakta olup, anne veya babanızın sizin doğduğunuz tarihte Türk Vatandaşı olması durumunda size Türk Vatandaşlığını kazanabilme hakkı verir.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; Verdiğiniz bilgilere göre Türk Vatandaşlığına geçme başvuru hakkınız bulunmakta ancak başvuru yapabilmek ve olumlu sonuçlar alabilmek için yasal şartlar bulunmaktadır.
   Öğrenim ve turistik amaçlı Türkiye’de bulunduğunuz süreler, yasal izinli de olsa yerleşme niyeti taşımadığı için Vatandaşlık Başvurusu hakkı vermez. En son 2012 yılında Çalışma İzni almış olmanız önceki ikamet izinlerinin de değerlendirilmesi için size avantaj sağlamaktadır. Çalışma izin süresi 5 yılı doldurmamış olsa bile eksik kalan süre öğrenim ve turistik amaçlı ikamet süreleri ile tamamlanabilir. Bu da size 5901 sayılı Yasanın 10. maddesine göre Türk Vatandaşlığına geçme müracaat hakkını verir. Mesleki kariyeriniz, ev ve araba sahibi olmanız Türk Vatandaşlığına başvurma için lehinize, ertelenmiş bile olsa dava konusu eyleminiz aleyhinize değerlendirilebilir. Anne, Baba ve ikiz kardeşinizin Türk Vatandaşlığını nasıl ve ne zaman kazandıkları da önemli.

 • Turan

  Merhaba izmirde tavsiye edebileceğiniz bir avukata ihtihacım var vatandaşlık la ilgili

 • Malika

  Ev alma 1 milyon dolar şart mi çok ama evim var o kadar almadim Türk vatandaşıliğ hakkim yokmu? Cevap yazardınız sevenerim

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; 1.000.000 Amerikan Doları tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın almak; Türk Vatandaşlığını İstisnai olarak kazanmak için başvurma hakları arasındadır.
   Türk Vatandaşlığına geçebilmenin başka yasal yolları da bulunmaktadır. Doğum tarihte anne veya babanın Türk Vatandaşı olması, bir Türk Vatandaşı ile 3 yıldan beri evli olma ve evliliği iyi niyetle sürdürme, 5 yıl süre ile yasal olarak Türkiye’de ikamet etme gibi.
   Türk Vatandaşlığı hakkınızın olup olmadığı hakkında cevap verebilmek için verdiğiniz bilgiler yeterli değildir.

 • Giuli

  5 sene sigortalı calişiorum çalışma izin var vatandaş olmak için ne yapmam gerekiyor. Vatandaş olabilitmiyim
  Tşkler

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, 5 yıllık çalışma izniniz olduğundan 5901 sayılı yasanın 10. maddesine göre Türk Vatandaşlığına geçme hakkınız bulunmaktadır. Yaşadığınız ilin valiliğinde bulunan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne başvurabilirsiniz.

 • Sebuhi Mürşüdov

  Merhaba. 1984 Azerbaycan doğumlu Azeri vatandaşıyım. Azerbaycandakı evimi satıp, Türkiyeden ev almak istiyorum. Ailem ve 3 çocuğumla birlikte temelli olarak Türkiyeye taşınmak istiyoruz. Böyle olduğu taktirde Türkiye vatandaşı olmam için ne yapmam gerekir? (Hatta özel olarak bir kaç sorum da olacak. Rica edersem e-mail ve ya uygun bir şekilde irtibata geçe bilirsek çok sevinirim)

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; En az 1.000.000 Amerikan Doları tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığınızı belgelendirmeniz halinde, 5901 sayılı yasanın 12. maddesine göre Türk Vatandaşlığına geçme hakkınız bulunmaktadır.

 • Müşfika

  Merhaba, 1990 doğumlu Azerbaycan vatandaşıyım. 2000 den beri İstanbul’da ailemle ikamet ediyorum. Ortaokul, lise ve Üniversitesi’yi Türkiye’de okudum. 2008’den beri öğrenci oturma izni ile kalıyorum. (Bunun %50 si hesaplanıyormuş sanırım.) Azerbaycan’a son olarak 2010 yılında gittim. Nasıl ve ne şekilde vatandaşlığa başvurabilirim?
  Not: Rica etsem iletişim sağlayabilir misiniz benimle.
  Teşekkürler.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; Öğrenim için Türkiye’de bulunduğunuz süreler, yasal izinli de olsa yerleşme niyetinde olmadığınız için size Türk Vatandaşlığına geçmek için başvurusu hakkı vermez. Öğrenimiz bitmişse ikamet izni almanızı öneririz. Bu durumda ikamet ve öğrenim süreniz birlikte değerlendirilebilir. Yasal ikamet sahibi olmanız halinde ikamet ve öğrenim süreniz 5 yılı tamamlayacağından 5901 sayılı Yasanın 10. maddesine göre Türk Vatandaşlığına geçmek üzere müracaat hakkınız olacaktır. Halen İstanbul’da ikamet ediyorsanız Valilik bünyesindeki İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne müracaat edebilirsiniz.

 • brknucan

  Merhaba. 13.01.2013 Tarihinden beri Moldova uyruklu bir bayanla evliyim. Türk Vatandaşlığı için başvuruda bulunucaz. Emniyet içinde yazılı olan evrakları hazırlamamız gereklimi ? yoksa Yukarıdaki evrakları hazırlamak yeterli mi ?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; 3 yıldan fazla bir yabancı ile evli bulunduğunuzdan 5901 sayılı yasanın uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 26. maddesine istenilen belgeleri hazırlamanız yeterli. Ülke içinde Emniyet Müdürlüğü için hazırlayacağınız bir belge bulunmamaktadır. Yabancı olan eşiniz için ikamet iznini artık Emniyet Müdürlükleri değil yaşadığınız İl Göç İdaresi Müdürlükleri vermektedir. İstenilen belgeler arasında geçerli ikamet tezkeresi örneği de istenilmektedir.

 • Leyla

  Benim türk vatandaşı olan 9 yaşında kızım var benimle yaşıyor tc olma hakkım varmıdır

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; Siz yabancı uyruklu olduğunuza göre 9 yaşındaki kızınız babasından dolayı Türk Vatandaşı olmalı. Çocukların anne ve babasına bağlı Türk Vatandaşlığına müracaat hakları vardır. Ancak sizin, çocuğunuza bağlı Türk Vatandaşlığına başvurma hakkınız bulunmamaktadır.

 • blnt

  merhaba.yunanistandan gelen bir arkadasim nekadar turkiyede kalabilir ve burda ikamet etmesi icin neyapmamiz gerekir

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; yabancı uyruklu arkadaşınızın 6458 Sayılı Yasaya göre bulunduğunuz İl’de Göç İdaresi Müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmektedir. Kalma süresi ve izni İl Göç İdaresi Müdürlükleri tarafından verilmektedir. Verilen sürenin bitmesi halinde uzatma işlemi de aynı kurum tarafından yapılmaktadır.

 • Tülin

  Merhaba, öncelikle iyi çalışmalar dilerim , 2001 yılından beri şirket sahibi patronum Türkiye de çalışma izni ile ikamet ediyor , fakat yeni çıkan yasa ile Türk vatandaşlığına geçmek istiyor araştırma yaptığımda 1 milyon USD ev almak , 100 kişiye istihdam sağlamak ,3 milyon usd ilk mevduat vs şartlarından hepsine sahip olmak mı gerekiyor yoksa birini sağlamak yeterli mi ? Ayrıca eşi ve 27 yaşında bekar erkek çocuğu var vatandaşlık alması durumunda onlarda yararlana bilir mi ? Son olarak sizin diğer sorulara cevaplarınızdan okudum 6 Aydan fazladır Türkiye dışında giriş yapmadıTürkiye ye engel mi bu durum ? Desteğiniz için teşekkürler

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; 5901 sayılı yasanın 12. maddesine göre Türk Vatandaşlığını kazanmak için 1 milyon USD ev almak, 100 kişiye istihdam sağlamak, 3 milyon USD tutarında mevduat vs şartlarından hepsine sahip olmak gerekmiyor. Herhangi birini sağlamanız yeterlidir. Şartlardan herhangi birine sahip olduğunu belgeleyen yabancı, Türk Vatandaşlığına geçme istemini içeren dilekçesinde kendisi ile birlikte eşi ve 18 yaşından büyük çocuğunun da Türk Vatandaşlığını kazanma isteminde bulunabilir. Yasanın bu maddesinden yararlanacak yabancı için, 6 aydan fazla yurt dışına çıkması veya çıkmaması aranmaz.

 • Hatice

  Merhaba…

  Cezayir vatandasi olan esimle 2012 yilinda evlendik. Bu evlilikten bir cocugumuz var. Evlendigimizden beri Cezayir’de ikamet ediyoruz. 5 yil Turkiye’de ikamet etmedigi icin esimin tc vatandasligina basvurma hakki yok mu? (Yatirimla vatandaslik bizim icin suan imkansiz)

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; Cezayir Vatandaşı olan eşiniz ile 3 yıldan fazla evli bulunduğunuz için, 5901 sayılı yasanın 16. maddesine göre Türk Vatandaşlığını kazanmak için ülkemizin Cezayir’de bulunan temsilciliklerimizden herhangi birine başvuru yapabilirsiniz.

 • Galyna

  Merhaba 5 yıldır Türkiye de aile ikamet izni ile oturuyorum. Turk esimden bosandim Kisa donem Türk vatandaşlığına geçip vatandaşlık başvurusu yapıcam. Kısa dönem ikamet iznine geçiş yapmam vatandaşlık başvurusu için yeterli olur mu çalışma iznim ve gayrimenkul um yok bu durumda bana turistik ikamet mi verilir

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; Türk eşinizden boşandığınız için evlenme yoluyla Türk Vatandaşlığına geçme hakkınız bulunmamaktadır. Gayrimenkul mal varlığınızın olmaması engel değildir, ancak turistik ikamet yerleşme niyeti taşımadığından engel teşkil edebilir.
   Evlilik son bulduğundan AİLE ikamet izni hakkınızda kalmamış durumdadır. Artık yasal ikamet veya çalışma izni almanızı öneririz. Ancak bu durumda 5901 sayılı yasanın 10. maddesine göre Yetkili Makam kararı ile Türk Vatandaşlığına geçme başvurusu yapabilirsiniz. Müracaat tarihinizden geriye doğru 5 yıl içinde 6 aydan fazla yurtdışına çıkışınızın da olmaması gerekmektedir.

 • Merhabalar, 2,5 sene evliyim. Yeni kanuna gore 5 sene evli kalmak gerek oldugunu duydum. Vatandaşlık almak için. dorumudur?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; bir Türk Vatandaşı ile 3 yıl evli olan yabancı için, 5901 sayılı yasanın 16. maddesine göre Türk Vatandaşlığına geçmek için yeterli olmakla birlikte evliliğin iyi niyetle sürdürülmesi de gereklidir.

 • Aynur

  Merhabalar. 2011den 2014yılına kadar okudum istanbulda. Evlendım ve 2.5sene oldu boşanma kararı aldım. Tıplam bu sureç turkiyede kaldogımı ispat ederek vatandaşlık için baivurma hakkım olur mu. Şuan şalışıyorum. 2sene oldu.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; 2,5 yıllık evliliği boşanma ile bitirdiğiniz için evlenme yoluyla Türk Vatandaşlığına geçme hakkınız bulunmamaktadır. Öğrenim için Türkiye’de bulunduğunuz süreler, yasal izinli de olsa yerleşme niyeti taşımadığı için Türk Vatandaşlığına geçmek için başvurusu hakkı vermez.
   Öğrenimiz bitmişse İkamet İzni almanızı öneririz. Bu durumda ikamet ve öğrenim süreniz birlikte değerlendirilebilir. Yasal ikamet sahibi olmanız halinde ikamet ve öğrenim süreniz 5 yılı tamamlayacağından 5901 sayılı Yasanın 10. maddesine göre Türk Vatandaşlığına geçmek üzere müracaat hakkınız olacaktır. Ancak bu durumda 5901 sayılı yasanın 10. maddesine göre Yetkili Makam kararı ile Türk Vatandaşlığına geçme başvurusu yapabilirsiniz. Müracaat tarihinizden geriye doğru 5 yıl içinde 6 aydan fazla yurt dışına çıkışınızın da olmaması gerekmektedir.

 • Şamil

  Merhaba. Ben Azerbeycandan Yunusov Şamil. Ailemle birlikte Türkiye vatandaşı olmak istiyoruz. Ben, eşim ve 2 çocuğum. Biri 6 yaş o biri 2 yaş. Yardımcı olursanız sevinirim.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba Şamil Bey; Türk Vatandaşlığına geçmek için 5901 sayılı Kanun bulunmaktadır. Azerbaycan’da bulunduğunuza göre ülkenizde hizmet veren Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği veya Konsolosluklarından birisine müracaat ederek, konu hakkında bilgi edinebilir, şartlarınız uygunsa Türk Vatandaşlığına geçmek için müracaat edebilirsiniz.

 • Halid

  selamın katar vatandaşı patronumuzun vatandaşlık başvurusunu 18 ay önce yaptık hala sonuçlanmadı bu kadar uzun sürmesi normal mi acaba?

 • Ayler

  Merhaba, 5 yıldan beri Türkiye de çalışıyorum, çalışma iznim var. Şirketin Avrupa İhracat departmanında çalıştığım için sürekli yurtdışına iş seyahatleri yapmaktayım(Çalışma iznimde zaten bu nedenle verilmişti). 5 yıl içerisinde 180günü aşmış durumdayım, her hangi bir istisnai durum var mı benim gibi çalışanlar için, varsa nedir?

 • Ayler

  Türküm, Bulgaristan vatandaşıyım, annem babam türkler.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; verdiğiniz ilave bilgiye göre sorunuza cevap vermek gerekirse, anne ve babanız sizin doğduğunuz tarihte Türk Vatandaşı ise 5901 sayılı yasanın 7. maddesine göre, değilse aynı yasanın 10 veya 12. maddesinden hangisine şartlarınız uygun ise Türk Vatandaşlığına geçme müracaatınızı ona göre yapabilirsiniz.
   5 yıl çalışma izniniz olduğuna göre 10. madde size uygun, ancak 5 yıl içinde 180 günden fazla ülke dışına çıkmışsanız bu süre 5 yıl içinde değerlendirilememektedir. 180 günden az olan ülke dışına çıkışlarınızın süreye dahil edileceğini unutmamalısınız.
   12. maddesine göre Türk Vatandaşlığına kazanmak için ise 1 milyon USD ev almak, 100 kişiye istihdam sağlamak, 3 milyon USD tutarında mevduat vs şartlarından birisine sahip olmak gerekmektedir.

 • Memet

  Iyi gunler esim yabanci uyruklu turkiyede okurken tanisip evlendik 2013 yilinda. Benim sorum vatandaslik basvurusunda 3 yil aile ikametgahi sartmi cunku ilk evlebdimizin 1. Yili esim ogrenci vizesi oldugu icin o yil oyle gecti 2. Yilsa ikamergaha basvurduk ozamanda 1 yillik normal ikametga aldik 3. Yilsa dediker aiz aile ikametgahi almalisiniz bizde aldik aile ikametgahi 1 yillik ve simdi oda bitmek uzere yani simdi vatandasliga basvursak olurmu yoksa daha 2 yillik aile ikametgahinami basvurmaliyiz

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; 2013 yılından beri evli olduğunuzdan 5901 sayılı yasanın 16. maddesine göre yabancı uyruklu eşiniz, Türk Vatandaşlığına geçmek için müracaat hakkı elde etmiştir. 3 yıl içinde ülkede kalma ve ikamet izni türlerinin bir önemi bulunmamaktadır. Sizden sadece müracaat edeceğiniz tarihte “GEÇERLİ VE SON TARİHLİ BİR İKAMET İZNİ” belgesi istenilmektedir. İşlem süreci de dikkate alınarak 1 yıllık bir ikamet izni almanızı öneririz.

 • Halil Yılmaz

  Merhaba, mısır vatandaşı bir müvekkilim Türkiye de 1 milyon dolarlık gayrimenkul alımı yapmak istiyor, bu gayrimenkulleri sizin aracılığınız da almamız durumunda bizim bu durumdan ne gibi bir avantajımız oluyor, ayrıca müvekkilimin geçerli bir pasaportu olmadığı için Türkiye ye şu an gelemiyor bu durumda nasıl bir yol izlememiz gerekmektedir, mail olarak cevap verirseniz sevinirim.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, Mısır Vatandaşı müvekkiliniz; Türkiye’de Bir milyon $ gayrimenkul alarak bu gayrimenkulü 3 yıl satılmamak şartıyla tapuya şerh yaptırması durumunda, Türk Vatandaşlığına istisnai yolla kazanmak üzere müracaat edebilecektir. Pasaportu olmadığı için Türkiye’ye gelemeyen müvekkilinizi temsilen (özel vekillik belgesi ile) gayrimenkul alımı yapılabilir ve vatandaşlık işlemleri yürütebilir.

 • Eray RAMADAN

  Merhaba. Ben 1999 yılında türk soylu olarak ilk tezkeremi almıştım ve o yıldan 2010 yılına kadar 2 yılda bir ücretsiz olarak ikamet iznim uzatıldı. Ancak 2010 yılında yurtdışında olmam dolayısıyla 5-6 ay kadar ikamet iznimi yenileyemedim ve yurda dönüp ikametimi uzatmak istediğimde farklı bir prosedür işlendi ve sanırım ikamet iznimin türü değişti. Şu an uzun dönem ikamet iznim bulunuyor. An itibariyle 4 yıldır kesintisiz olarak Türkiye’de ikamet ediyorum, 5. yılımı doldurduğumda vatandaşlık için başvuru planlarım vardı ancak bana verilen bilgiye göre vatandaşlık için başvuru yapamıyormuşum. Sanırım bu ikamet iznimin türünden kaynaklanıyor? Bu durum moralimi çok bozdu. Kardeşim ve annem oturma izinlerinin ilk halleri ile vatandaşlıklarını uzun zaman önce aldılar. Bu durumda ne yapmalıyım? İkamet iznimin türünü değiştirmem mümkün mü? TC vatandaşlığına hangi ikamet izinleri ile başvuru yapılabiliyor?

  Bilgi verirseniz çok memnun olurum. İyi günler.

  • Eray RAMADAN

   Özür dilerim bir ekleme daha yapmam gerekiyor. 2010’da verilen ikamet iznim uzun dönem, şu an son birkaç yıldır özel sağlık sigortası yaptırıp süresini uzattığım ise kısa dönemlik (1 yıllık) ikamet iznim. Bu doğrultuda bilgi verebilirseniz memnun olurum.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, verdiğiniz bilgilere göre 2010 yılındaki kesintiden sonra türleri farklı olsa da aldığınız ikamet izinlerinin toplam süresi 5 yılı geçmiş durumdadır. 5901 sayılı yasanın 10. Maddesine göre yetkili makam kararı Türk Vatandaşlığına geçmek için müracaat etme hakkını elde etmiş bulunmaktasınız.

 • Hudayberdi

  Merhabalar ben türkmenistanliyim hudayberdi hudayberdiyew nasil türk varandaşi olabilim.?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, Türk Vatandaşlığına geçmek için; Türkiye’de yaşıyorsanız bulunduğunuz ilde valilik bünyesinde hizmet veren İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine, yurt dışında iseniz bulunduğunuz ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği veya Konsolosluklarından birisine müracaat ederek, konu hakkında bilgi edinebilir, şartlarınız uygunsa Türk Vatandaşlığına geçmek için müracaat edebilirsiniz.

 • İyi günler. Ben 2005 Yılında İstanbula Geldim Bu süre Zarfında Sadece 2013 Yılında Kendi Memleketime Gittim 6 Aylığına Yaşım 20 İlk Okul – Lise Eğitimini burada tamamladım. Lise Diplomam vs Herşeyim Var Universiteye Hazırlanıyorum Şu An Yakın zamanda Girersem Universiteye Ve Bitirirsem Hemen Sonra Vatandaşlık Başvurusu Yapabılıyormuyum ? Veya Ben Erkeğim T.C Vatandaşlı Bir Bayanla Evlilik Yapsam 3 Yıl sonra Vatandaşlık Başvurusu Yapabılırmıyım ?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, öğrenim amacıyla Türkiye’de bulunduğunuz ve bu amaçla aldığınız ikamet tezkeresi, yerleşme niyeti taşımadığından Türk vatandaşlığının kazanmanız için geçerli ikamet olarak kabul edilmez. Öğreniminiz bittikten sonra ikamet veya çalışma izni almanızı öneririz. Öğrenim amaçlı ikamet izniniz, 5 yıl olması gereken yasal ikamet veya çalışma izni ile o zaman birleştirerek Türk vatandaşlığına geçmek için başvurma hakkı elde edebilirsiniz. Ayrıca bir Türk ile evlilik yapmanız durumunda 3 yıl sonra Türk Vatandaşlığına geçme müracaatı yapabilirsiniz.

 • Abdullah

  Merhaba
  Ben Kırgızistan vatandaşıyım (Özbek Türkü). 7 senedir Türkiyede eğitim görüyorum Türkiye Bursları ile). Yurt dışında toplam 4 ay oldum. Bu sene mezun olacağım. Öğrenci vizem (ikamet tezkeredeki öğrenci oturma iznim) 30 Haziranda bitiyor. Okulum biter bitmez Türk vatandaşlığına baş vurabilir miyim acaba? Yoksa çalışma izni almam mi gerekli?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, öğrenim amaçlı Türkiye’de bulunduğunuz süreler, yasal izinli de olsa yerleşme niyeti taşımadığınız için size de Türk Vatandaşlığına geçmek için başvurusu hakkı vermez. İkamet izninizin türünü değiştirerek ikamet veya çalışma izni almanız gerekir.

 • Alimcan Atawulla

  Merhaba, Çin Vatandaşı Uygur Türküm. Yaklaşık 3 senedir ailemle (Eşim ve 3 çocuğum) Türkiye’de yaşıyoruz. Bilgisayar mühendisiyim, bir senedir çalışma izniyle çalışmaya başladım, Aile ikamet iznini de aynı zamandan itibaren aldık. Gelecek sene Vatandaşlığa başvurmayı planlıyorum, koşullara göre başvuru yapabilir miyim ? Vereceğiniz bilgi için şimdiden teşekkür ediyorum.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, ikamet ve çalışma izni ile Türkiye’de toplam 5 yıl yaşamanız halinde 5901 sayılı yasanın 10. maddesine göre Türk vatandaşlığına geçmek için başvurma hakkı elde edebilirsiniz. Ayrıca; 1 milyon USD değerinde ev almak, 100 kişiye istihdam sağlamak, 3 milyon USD tutarında mevduat vs şartlarından herhangi birine sahip olmanız halinde aynı yasanın 12. maddesine göre Türk Vatandaşlığına geçme müracaat edebilirsiniz.

 • Hayfalı

  Oldukça bilgilendirici makaleniz için teşekkürler. Bu konuya dair bir kaç sorum var:
  1) TC vatandaşlığına evlenme yoluyla geçmek için gerekli olan 3 yıllık ikamet illa ki Türkiyede mi geçilmeli?
  2) Devlete bağlı bir üniversitede, araştırma görevlisi, yardımcı doçent, ya da doçent olarak çalışabilmek için TC vatandaşlığına sahip olmak şart mı?
  3) TC vatandaşlığına evlenme yoluyla geçtikten sonra, başvurusu onaylanmış kişinin, adını soyadını Türkçe bir ad ile idari yolla değiştirmesi mümkün mü?

  Şimdiden size çok teşekkür ederim.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, 5901 sayılı yasanın 16. maddesine göre evlenme yoluyla Türk vatandaşlığına geçmek için 3 yıl Türkiye’de ikamet etme şartı yoktur.
   Devlete bağlı üniversiteler ihtiyaç duymaları halinde; Yabancı Uyruklu araştırma görevlisi, yardımcı doçent, ya da doçent ile sözleşme yaparak çalıştırabilirler.
   Türk Vatandaşı ile evli olan yabancının, Türk vatandaşlığına evlenme yoluyla geçmek için müracaatı sırasında Türkçe ad ve soyad alma hakkı bulunmaktadır. Başvurusu onaylanmış ise bu hakkını kullanmadığından bugün ki yasalara göre idari bir karar uygulama imkanı kalmamıştır.

 • sema

  iyi günler diliyorum ben 2.5 senedir evliyim şuanda 1.5 senelik çalışma izni ile türkiye de ikamet etmekteyim 3 seneyi beklemeden şimdiden vatandaşlığa başvurabilirmiyim? (bu arada 2012 ile 2014 arası da öğrenci ikameti ile ikamet etmekteydim.) pasaporttaki giriş çıkışlarıma bakarak kesintisiz ikamet sürecimi hesaplayabilirmiyim acaba?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, Türk Vatandaşı ile evliyseniz evlenme yoluyla Türk vatandaşlığına geçmek için evliliğinizin 3. Yılından sonra müracaat edebilisiniz. Öğrenim amaçlı ikamet izinlerinizin olumlu veya olumsuz etkisi yoktur. Sadece 3 yıl sonunda müracaat için hazırlanacak belgeler arasında geçerli ikamet veya çalışma izni istenilebilir. 1,5 senelik izniniz olduğuna göre sorununuz yok demektir.

 • Nasiba

  merhabalar 4 senedir evliyim 3 yasinda oğlum var tc vatandaşlığına geçmem için nereden randevü alabirim veya başvurmam gerekiyor
  şimdiden teşekkür ederim

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 16. Maddesine göre; Bir Türk vatandaşı ile en az 3 yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir. Başvurunuzu Türkiye içinde yaşadığınız il valiliğinde bulunan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’ne, yurt dışında ise dış temsilciliklerimize (Türkiye Cumhuriyeti Elçilikleri veya Konsolosluklarına) başvurabilirsiniz.

 • malik

  Merhabalar . Benim babamın rahmtli annesi türk . Vatandaşlik başvurusu yaptı . bir yıl geçti hala cevap almadık . dosya numarasi var bizde . internette bu dosya numarasi yazip takip edebileceğim bi link atar misiniz . teşekkür ederim

 • Sabina

  Meraba benim eşim 1-sene oturum izniyle 1+2 sene ve bir senedirki 3 sene çalışma izniyle oturuyoruz bu müddet içerisinde 6 ay yurdum dışında kalmadık vetendaşlığa baş vura bilirmiyiz ve nereye baş vurulur çifte vetendaşlık verilirmi azerbaycan vetendaşıyız

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, ikamet ve çalışma izni ile Türkiye’de toplam 5 yıl yaşamanız halinde 5901 sayılı yasanın 10. maddesine göre Türk vatandaşlığına geçmek için başvurma hakkı elde edebilirsiniz.
   Ayrıca; 1 milyon USD ev almak, 100 kişiye istihdam sağlamak, 3 milyon USD tutarında mevduat vs şartlarından herhangi birine sahip olmanız halinde aynı yasanın 12. maddesine göre Türk Vatandaşlığına geçmek için müracaat edebilirsiniz.
   Çifte vatandaşlık verilebilir. Müracaat yeri, Türkiye’de yaşadığınız İl Valiliği, yurt dışında da Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluklardır.

 • Merhaba sayin ilgili
  Ben Afganistan vatandaşiyim turkiye’ye 2012 yilinin aralik ayinda resmi olarak giriş yaptim ve oturma izni almak için tanidik insanlardan yardim istedim çunki turkçeyi hiç bilmiyordum ve turkiyede eğitim gormek istiyordum ama tourist vizesi ile giriş yapmiştim oturma izni için yardim etmeye çalişan insanlar tarafindan dolandirildim ve zaman artik geçmişti ben 1 yil vize ihlaline uğramiştim hiç bişey yapamadim çunki ne yapacağimi bilmiyordum ve kimseden yardim isteyemiyordum dolandirmalarinden korkuyordum.
  2015 yilinda yös sinavina katildim universiteyi kazandim göc idaresine öğrenci kimlik almak için başvuruda bulundum vize ihlalim olduğundan dolayi izin verilmedi ve uluslararasi korunma belgesi almak zorunda kaldim 2 yildir devam ediyorum. 4 yilden fazla olmak uzere turkiyede yaşiyorum
  Şimdi kendi ulkeme gidim ailemi ziyaretini etmek istiyorum ama uluslararasi korunma belgesi izin vermiyor bunun için bir çozum ve bilginizi benimle paylaşmanizi istiyordum
  Saygilarim’le Behruz

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, vize ihlali nedeniyle öğrenim amaçlı ikamet izni alamamanız yasal bir işlem. Öğreniminiz bittiğinde uluslararası korunma belgesi aldığınız Göç İdaresi Müdürlüğüne müracaat ederek ülkenize kesin dönüş yapabilirsiniz. Ülke içinde başka il veya ülke dışına yapacağınız kısa süreli seyahatlerde yine Göç İdaresi Müdürlüğüne geçerli mazeretinizi bildirerek izin almanız gerekmektedir.

 • Sabina

  Merhaba kolay gelsin ben Sabina size nereden başvuru yapabiliriz yardımcı olurmusunuz

  • Ata Kurumsal

   Merhaba,
   İstanbul Ofis; İstiklal Caddesi, No: 187/132
   Beyoğlu – Taksim – İstanbul / TÜRKİYE
   Tel: 0 212 293 94 95

   Ankara Ofis; Atatürk Bulvarı, No: 127/317
   Kızılay – Bakanlıklar – Ankara / TÜRKİYE
   Tel; 0 312 424 15 75
   E-posta: bilgi@atakurumsal.com

 • Recep

  Merhaba Bulgaristan vatandaşı yla evliyim 2.yilimiz bitdi.İkametgah tezkeresine eşim hala kızlık soyadı ismini kullanıyor pasaporta da aynı şekilde acaba vatandaşlığa başvurmadan önce soy ismini değiştirmeniz gerekirmii yoksa vatandaş olduktan sonrami eski soyismini değiştirelim..

  • Ata Kurumsal

   Merhaba Recep Bey; ikamet izni düzenlenirken pasaport bilgileri esas alınmaktadır. Pasaportta eşinizin kızlık soyadı yazıyor olmasının birden fazla nedeni olabilir. Evliliğiniz eşinizin nüfus kayıtlarına yansımamış veya pasaport tarihi evlenme tarihinden önce olabilir. Bazı ülkelerde medeni yasa uygulamalarından kaynaklanabilir. Mesela Suriye’de evlenen bayanların soyadı değişmemektedir. 3 yıl bitiminde Türk Vatandaşlığına müracaat edeceğinizden daha vaktiniz var demektir. Müracaat sırasında eşinize ait doğum ve nüfus bilgileri de temin edecek olmanız gerektiğinden, bu belgeleri temin edeceğiniz sırada eksikliği de tespit ediyor olacaksınız.

 • 19939379992cs

  SELAMLAR! BEN BİR AHISKALI TÜRKÜM, ÖZBEK VATANDAŞIYIM ŞU AN, İKAMET İZİNİM EYLÜL AYINDA TAM 5 SENE OLACAKTIR. ÇALIŞMA İZİNİMDE VAR 2 SENELİK, AMA VATANDAŞLIĞA BAŞ VURMAK İSTİYORUM GÜN SAYIMINA EVRAKLARI VERDİM, SİZCE DOĞRUMU YAPTIM? VE SONUCU NE OLACAK? ŞİMDİDEN SAĞOLUN..

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, ikamet ve çalışma izninizin toplam süresi 5 yıl veya daha fazla ise ve bu 5 yıl içinde 6 aydan fazla yurt dışında bulunmadıysanız, başvuru hakkı elde etmiş olursunuz. Gerekli yere başvuru yaptığınıza göre, ilgili makamın olumlu veya olumsuz dönüş yapmasını beklemelisiniz. Süre açısından bir sorun yoksa mülakata davet edilebilirsiniz.

 • Şenol ÖZCAN

  By Ata Kurumsal – 27.02.2017
  28 Nisan 1986 doğumlu Bilgisayar mühendisi oğlum bir şirkette çalışmaktadır. Ukrayna vatandaşı bir kızımızla 3 senedir görüşmektedir. oğlum 4 kez Ukrayna’ya, Ukraynalı kızımızda 1 kez Türkiye’ye geldi. Kızımız tıp tahsilini bitirdi diplomasını aldı ve 2018 dede, pratisyen doktorluğunu da bitirecek. Evlenme kararı aldılar. Türkiye’de yaşayacaklar. Ancak ben halen Öğretmenlik yapan babası olarak eğitimli insanların evlenmesi sonrasında gelinimizin Türk vatandaşı olma süreci konusunda bilgi edinmek ve süreci doğru yönetmek istiyorum. Bilgi desteğinize ihtiyacım var. şimdiden yapılacak bir çalışma olabilir mi.
  Saygılarımla

  Beykoz -İstanbul.

  • Hasan

   İyi günler Şenol bey. Benim durumumda sizin gibi. Sevdiğim kız Rusya’da tıp okumakta hala. 2 senesi var. Türkiye’de çalışma durumları hakkında bilginiz varsa bana da yardımcı olursanız sevinirim.

   • Şenol ÖZCAN

    Konuyu bende yeni incelemeye başladım mevcut bilgim yazılanlardan ibaret gelişme oldukça paylaşırım selamlar.

   • Ata Kurumsal

    Merhaba Hasan Bey, Şenol Bey için yazılan cevabı sizin için de tekrarlayalım.
    Bir Türk ile 3 yıl evli olan ve evlililiğini iyi niyetle sürdüren her yabancı gibi evleneceğiniz bayanın da Türk Vatandaşlığına geçmek için müracaat edebilir. Türkiye dışında bir ülkenin yüksek öğrenim kurumundan alınan diplomaların denk olduğuna dair Yüksek Öğretim Kurulunun onayı gereklidir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından, denkliği onaylanan diploma ile çalışma izni talep edilerek, izin verilmesi durumunda çalışılabilir.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba Şenol Bey, Oğlunuzu ve Ukrayna uyruklu gelin adayınızı şimdiden kutlarız. Bir Türk ile 3 yıl evli olan ve evlililiğini iyi niyetle sürdüren her yabancı gibi gelin adayınız da 3 yıllık süre sonunda, evlenme yoluyla Türk Vatandaşlığına geçme müracaatı yapabilir.

 • UGUR

  IYI CALISMALAR,
  2007 DE EVLENDIK,3 COCUGUMUZ VARDIR, BEN VE COCUKLARIM TURK VATANDASIDIRLAR.HER YIL TURKIYE YE GIDERIZ EN AZ 2 AY KALIRIZ, TURKCEYI ,KULTURUMUZ UNUTMASINLAR DIYE.YENI ZELANDA YASIYORUZ,
  EVLILIK ILE ESIM ICIN ,TURK VATANDASLIGI ICIN , EN AZ 3 YIL TURKIYE DE YASAMA SARTI MI VARDIR?
  VEYA BASVURU YAPABILIRMIYIZ?
  SAYGILARIMLA
  UGUR

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 16. Maddesine göre; Bir Türk vatandaşı ile en az 3 yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir. Başvurunuzu yaşadığınız ülkedeki dış temsilciliklerimize (Türkiye Cumhuriyeti Elçilikleri veya Konsolosluklarına) yapabilirsiniz.

 • Seda

  Vatandaslik kazanimi hakkinda tarafinizca bilgilendirme rica etmekteyim.
  1994 bulgaristan dogumlu ve BG vatandasiyim.
  2001 yilindan itibaren Turkiye`de ikamet etmekteyim. Ilkögretim 1.siniftan bu yana Türkiye`de egitim
  görmekteyim. Suan Istanbul Üniversitesi`ne devam etmekteyim.
  Türk Cumhuriyeti`nin Göcmenlere tanimis oldugu Aflardan eksik bilgilendirmeler dolayisiyla ne yazikki yararlanamadik.
  ikamet tezkerelerim ; Ögrenim tezkeresi ve Turistik tezkere.
  Turk Vatandasligi`na gecis yapmak istiyorum. Dogum yerim farklilik göstersede o topluma ve kültüre yabancilik cekmekteyim ve araliksiz yasadigim yer Türkiye. Ikamet yasasindan faydalanmak istedigimde aldigim ikamet izin türlerinin buna uygun olmadigi söylenmekte. Turksoyu yasasindan ise bu belgeyi yetkili merciler artik vermediklerini ileri sürdükleri icin magdur olmaktayim. .
  16 senedir yasadigim ülkenin Vatandasligini kazanmak ve ait oldugum bu kültürün haklarina sahip olmak istiyorum.
  Ayni sorunsal bana refakat eden annem icinde gecerlidir. Babasi yani dedem ikamet yasasi ile T.C vatandasligi kazanmis durumdadir. Izlemem gereken yol ve haklarim konusunda beni bilgilendirir ve yönlendirirseniz sevinirim.

  Iyi calismalar diler , saygilarimi sunarim.
  Seda Sadi

  • Ata Kurumsal

   Merhaba Seda Hanım; öğrenim, turistik ve öğrenim gören çocuğuna refakat amaçlı Türkiye’de bulunduğunuz süreler, yasal izinli de olsa yerleşme niyeti taşımadığı için Vatandaşlık Başvurusu hakkı vermez. Öğreniminizi tamamladığınızda ikamet veya çalışma izni almanızı öneririz. Ancak bu durumda 5 yılı doldurmamış olsa bile, eksik kalan süre öğrenim ve turistik amaçlı ikamet süreleri ile tamamlanabilir. Anneniz için de aynı yol izlenebilir.

 • Haci

  Merhaba….
  Ben 2014 t’en beri Türkiyede ikametteyim, jniversite okuyordum bu sene çalışma izini aldım…. iki sene sonra vatandaşlık alma hakkı kazanır miyim ve nasıl/ne zaman başvurabilirim?

  Saygılarımla

  • Ata Kurumsal

   Merhaba Hacı Bey; En son aldığınız çalışma izni, tek başına size vatandaşlık kazanma hakkı vermez. Öğrenim veya başka amaçla aldığınız önceki ikamet izinleriniz ile birleştirilip en az toplam 5 yıl tamamlandığında, (tahminen 2019 yılında) başvuru yapabilirsiniz.

 • Mizgin şahin

  Annem babam TC vatandaşı fakat bundan tam 25 sene önce iraka geldiler bende orda doğdum ve benim hala bir kimliğim yok TC vatandaşlığı istiyorum bunu nasıl alabilirim ? Lütfen yardımc olur musunu ???

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesine göre; “Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” Bu haktan yararlanmak için bulunduğunuz ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Elçilik yada Konsolosluklarından birine başvurabilirsiniz.

 • Hasan

  İyi günler. Yabancı uyruklu insanların evlenip türkiyede doktorluk yapma süresinde devlette çalışma olacağı var mıdır?

  • Ata Kurumsal

   Türkiye dışında bir ülkenin yüksek öğrenim kurumundan alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomaları ile Türkiye’de çalışabilmek için, Türkiye’deki yüksek öğrenim kurumlarınca verilen diplomalara eşdeğer olduğunun tespit edilmesi yani denk olduğuna dair Yüksek Öğretim Kurulunun onayı gereklidir. Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından, denkliği onaylanan diploma ile çalışma izni talep edilerek, izin verilmesi durumunda çalışılabilir. Evli veya bekar olmanın çalışmaya olumlu veya olumsuz bir etkisi yoktur.

 • Seda AC.

  Merhaba, bir yabancı uyruklu tanıdığım baba tarafı Türk vatandaşı anne Suriye ve Türk vatandaşı. Kendisi 50 li yaşlarda ama Suriye+Amerikan vatandaşı. Türkiyede gayrımenkul var ancak değeri yüksek mi tam bilinmiyor. Soy bağına dayanarak Suriye vatandaşlığının yerine Türk vatandaşlığına geçiş hakkı mevcut mudur? Geriye dönük Türkiye ikametgahı olmasa da böyle bir hakkı mevcut mudur? Bu başvuruyu yaşadığı yer olan Amerikadaki Türk makamlarına mı yapması gerekir. Vekaletname ile biz Türkiyeden başvuruyu yapsak daha mı sağlıklı olur. Direk İçişleri Bakanlığına mı başvuruyoruz. Şimdiden teşekkürler.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba Seda Hanım, Suriye+Amerikan vatandaşı olan tanıdığınız doğduğu tarihte babası veya annesi Türk Vatandaşı ise kendisi de soy bağı ile Türk Vatandaşlığına müracaat edebilir.
   Türkiye’de bulunan gayrimenkullerinin değeri emlak beyanı verilen belediye kayıtlarında bellidir. Değeri bir milyon ABD doları tutarında ise ve tapu kayıtlarına üç yıl satılmama garantisi işlettiğinde, iki bin ABD Doları tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirmesi halinde, 100 kişiye istihdam sağlayacak yatırım yapması, 3000 ABD Doları tutarında devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın alması veya 3000 ABD Doları tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırması halinde de istisnai yolla Türk Vatandaşlığına bizzat veya siz vekili aracılığıyla başvurabilir.

 • Mohamad albarm

  Merhaba
  Suriyelim Beş yıldan beri Türkiye’de yaşıyorum pasaportla resmi giriş yapmışım bide yabancı tanıtıma belgesi sahipim ama çalışma izni yok bende çalışma izni çıkarsam sizin sayenizde Türk vatandaşı hakkı istemeye kazanırmıyım yoksa beş yıl daha beklemem gerekiyor ama ben bildim kadar yeni bir karar çıkmış Suriyeliler için çalışma izni kazanan suriyeli türk vatandaşı isteme hakkı kazanır

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; Yabancı tanıtım kartınız olduğuna göre savaş mağduru olarak Geçici Koruma kapsamında Türkiye’de bulunduğunuz anlaşılmaktadır. Pasaport ile resmi giriş yaptığınız için tanıtım kartı yerine ikamet veya çalışma izni almış olsaydınız Yetkili Makam kararı ile Türk Vatandaşlığına geçmek için başvurabilirsiniz. Sizinle aynı durumunuzda olan Suriyeliler arasında istisnai yol ile Türk Vatandaşlığına geçme başvurusu yapanlardan bilgi alabilirsiniz. Çalışma izni almanızın ileride Türk Vatandaşlığına geçmek için faydalı olacaktır.

 • ibrahim

  merhaba;
  1991 izmir doğumlu, yunan vatandaşıyım.
  Doğduğumdan şu ana kadar devamlı ikame tezkeresi aldım,
  2015 ekim ayında üniversiteyi bitirdim.
  şimdiye kadar öğrenci ikamet teskeresi +1 yıl kısa dönem ikamet izni(2015-2016) +2yıllık kısa dönem ikamet izni(2016-2018) aldım.
  2016 yılında sadece 3 ay çalışma izinli olarak bir işte çalıştım.

  öğrencilik bittikten sonra doğrudan uzun dönem ikamet izni vermiyorlar, kısa dönem ikamet izni de vatandaşlık için işe yaramıyor mu, çünkü kısa dönem adı altında sadece turistik yer almıyor, Türkiyede taşınmaz malı bulunan yabancılar da KISA DÖNEM ikamet izni alıyor. Annem babam bile eski 5 yıllık ikamet tezkeresi üzerine sadece 1 yıllık kısa dönem verdiler.

  yani demek istediğim şu an çok arafta bi durumda kalıyorum. vatandaş olmak için ne yapmam gerekiyor? yardımcı olursanız teşekkür ederim.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba İbrahim Bey; en son aldığınız +1, +2 ve 3 aylık yasal ikamet izinlerinizin toplamı 3 yıl 3 ay dır. 5 yıl olması için 1 yıl 9 aylık süreniz eksik bulunmaktadır. Eksik kalan bu kısmı öğrenim amaçlı ikamet izniniz ile tamamlayarak Yetkili Makam kararı ile Türk Vatandaşlığına geçmek için başvurabilirsiniz. Başvuru tarihinizden geriye doğru son 5 yıl içinde 6 aydan fazla yurt dışında bulunmamanız da gerekmektedir. İşlemleriniz devam ederken izninizin bitmesi durumunda yeniden uzatmanızı öneririz.

 • Sevim

  Merhaba. Ben Bulgaristan vatandaşıyım 2011 TR de üniversite girişliyim. Hala öğrenci ikametim var,son sınıfım. Okulum 5 yıllık. Bu süreç içerisinde yaz aylarında memleketime yani BG ya gittim. Bir buçuk ay suudi arabistan ve bir buçuk ayda ürdünde kaldım bu 2011-2016 tarihler arasında. Tc vatandaşlığı alabilme imkana sahipmiyim ve ne yapmam gerekiyor.?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba Sevim Hanım; öğrenim ve turistik amaçlı Türkiye’de bulunduğunuz süreler, yasal izinli de olsa yerleşme niyeti taşımadığı için size Vatandaşlık Başvurusu hakkı vermez. Öğreniminizi tamamladığınızda ikamet veya çalışma izni almanızı öneririz. Ancak bu durumda 5 yılı doldurmamış olsa bile, eksik kalan süre öğrenim amaçlı ikamet süreleri ile tamamlanabilir ve Türk Vatandaşlığına o zaman başvurabilirsiniz.

   • Sevim

    Öncelikle cevabınız için teşekkürler.Okul bitince ikamet veya çalışma izni almanızı tavsiye ederiz demişiniz bu ikamet nasıl bir ikamet oluyor ve 5 yıl boyunca sürekli TR de mi ikamet etmemiz gerekiyor vatandaşlık alabilmek için?

    • Ata Kurumsal

     Merhaba; öğreniminiz bittiğinde öğrenim amaçlı ikamet izninizi, Türkiye’ye yerleşme amacı taşıyan ikamet iznine çevirmeniz uygun olacaktır. Bunun için başvuru makamı yaşadığınız ilin Göç İdaresi Müdürlüğü’dür. Örneğin 1 yıllık ikamet izni almanız halinde eksik kalan 4 yıl da öğrenim amaçlı ikamet izniniz ile tamamlanır. Ayrıca müracaat tarihinizden geriye doğru 5 yıl içinde 180 günden fazla yurt dışında olmamanız da gerekmektedir.

 • Leman

  Merhaba ben azerbaycan vatandasiyim turkiyede 2 bucuk senedir evliyim. Azerbaycandan 18 yasinda kiz kardesimi yanima getirmek isdiyorum. Kesintisiz 5 sene turkiyede ikamet edersen vatandaslik basvurusu icin hangi evraklari istiyorlar.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba Leman Hanım; Azerbaycan’daki kardeşinizin 5 yıl ikamet izni ile Türkiye’de kalması halinde yetkili makam kararı ile Türk Vatandaşlığına başvurabilir.
   İstenilen belgeler ise;
   •İsteği belirten form dilekçe.
   •Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge.
   •Kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği
   •Medenî hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanmayı kanıtlayan belge, dul ise eşine ait ölüm belgesi.
   •Genel sağlık bakımından tehlike teşkil edecek bir hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu.
   •Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağladığına ilişkin gelirini veya mesleğini ispatlayan çalışma izni, vergi levhası, taahhütname veya benzeri belge.
   •Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz olarak beş yıl ikamet ettiğine dair il emniyet müdürlüğünden alınacak yurda giriş ve çıkış tarihlerini gösteren belge.
   •Başvuru tarihinden ileriye doğru vatandaşlık işlemlerinin sonuçlandırılmasına yetecek süreli ikamet tezkeresi.
   •Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyorsa onaylı bir örneği.
   •Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.

 • Merhab ben 1988 yilinda istanbulda doğdum 6 yaşımda irana yerleşdik iran vatandaşıyım annem ve babamda iran vatandaşı şu an azerbaycanda yaşıyorum babaannem turkiye vatandaşı ben kendi doğum yerimle vatandaşlığa başvurma imkanım varmı? Teşekkurler

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; Doğum yerinizin Türkiye veya Türkiye içinde herhangi bir şehir olması ile babaannenizin Türk olması size vatandaşlık kazandırmaz. Anne veya babanızdan herhangi birisinin siz doğduğunuz anda Türk Vatandaşı olması halinde siz de Türk Vatandaşı olmak için müracaat edebilirdiniz. Aynı durum babanız için de geçerli. Babanız, annesine bağlı Türk Vatandaşlığını alabilirse, siz de babanıza bağlı olarak Türk Vatandaşlığına geçme müracaatı yapabilirsiniz.

 • Mahmut efendi

  Merhaba

  (Türk vatandaşlığının kazanılmasında kabul edilmeyen ikamet nedenleri ile Türkiye’de bulunan kişinin sonradan geçerli sayılan bir nedenle ikamete bağlanması halinde önceki ikamet süreleri de hesaba katılır.)

  Bunula yola çıkarak yabancı uyruklu bir öğrencinin mezün olduktan sonra türkiyede yaşamaya karar verme durumunda eğtim boyunca kalınan süresi hesaplanır mı?!

  Çok teşekkür ederim

  • Ata Kurumsal

   Merhaba Mahmut Bey; evet hesaplanır. Eğitim bittiğinde, yasal ikamet veya çalışma izni alındığı zaman eğitim amaçlı ikametler yasal ikamete ilave edilerek hesaba katılır.

 • Patrisia

  Merhaba,
  Ben Kanada vatandaşıyım. Bir Türk vatandaşıyla evlendiğimden dolayı 5 ay önce Türk vatandaşlığı başvurusu yaptım. Kuveyt’te bulunan Türk Büyükelçiliği’nde tüm formaliteleri tamamladım ve bir dosya numarası aldım. Başvurum onaylandı.
  Dökümanlarımın hazır olup olmadığı hangi web sitesinden sorgulayabilirim ?

 • Carl

  Sevgili Beyefendi / Hanımefendi

  Ben İstanbul’da yaşayan bir İrlanda vatandaşıyım. 20 yıldır Türk vatandaşıyla evliyim ve şimdi Türk vatandaşlığına başvuru yapıyorum. Başvurum Ekim 2016’da başladı ve şimdi gelişmeleri bekliyorum. Çalışma iznim Mart ayında bitti ve Temmuz ayında İrlanda’ya gitmeyi düşünüyorum, bu durumda ikamet iznim ya da vatandaşlığım yoksa ne yapabilirim? Ayrıca, türk vatandaşlığı başvurmuş ve kayıtlı olduğum halde ikamet iznim artık geçerli değilse bir sorun olur mu?
  Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, Türk Vatandaşlığına geçme başvurunuz sonuçlanana kadar ikamet veya çalışma izninizin olması gerekebilir. Artık Türkiye’ye dönüş yapmayacaksanız yaşadığınız ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik veya Konsolosluğundan başvurunuzu takip edebilirsiniz.

 • Mary

  Annem İzmir’de ve ben ABD’de doğdum. Başvurmak ve çifte vatandaşlık almak istiyorum, uygun formlar için bağlantı var mı? Teşekkür ederim.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, eğer anneniz Türk Vatandaşı ise sizin de anneye bağlı olarak vatandaşlık başvurusu yapmanız mümkündür. Fakat Türk Vatandaşı değilse; 5 yıl Türkiye’de ikamet etmeniz veya 1 milyon USD değerinde ev almak, 100 kişiye istihdam sağlamak, 3 milyon USD tutarında mevduat şartlarından herhangi birine sahip olmanız halinde Türk Vatandaşlığına geçmek için müracaat edebilirsiniz.

 • Layla

  Selamün Aleyküm,

  Ben ve eşim ikamet iznine sahibiz. Ve biz farklı vatandaşlığa sahibiz. Türkiyede yeni bir bebeğimiz doğdu ve nüfusa kaydettik. Fakat maalesef elçilik bebeğime vatandaşlık vermeyi reddetti. Ve bebeğimiz burada vatandaşlıktan yoksun. Bebeğimiz nasıl ve hangi yolla oturma izni alabilir ya da vatandaşlığa kavuşabilir ?

  • Ata Kurumsal

   Aleyküm selam, Türkiye’de ikamet izniniz varsa ve eşinizle birlikte Türk Vatandaşlığı dışında farklı iki ülke vatandaşıysanız ve sizin bağlı bulunduğunuz devletin Türkiye’deki elçiliği çocuğunuza vatandaşlık vermemişse, eşinizin bağlı bulunduğu devletin Türkiye’deki elçiliğine başvurmanızı öneririz. Bu başvurunuzun da olumsuz sonuçlanması halinde bu durumu belgelendirerek çocuğunuza doğum yerine göre Türk Vatandaşlığına başvurma hakkı doğar. Vatandaşlık ve ikamet izni için Türkiye’de bulunduğunuz il valiliğine müracaat edebilirsiniz.

 • Ghazwan.

  Rahmetli annem kökten Türk vatandaşı, rahmetli babam da Türk vatandaşı oldu. Nufusta kayıtlı olduğumu öğrendim, ancak annem vefat etmeden bunu bilmiyordum.
  Bunu kanıtlayan belgelerim var. Türk vatandaşlığına geçme şansım nedir?
  Cevabınız için çok teşekkür ederim.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, Rahmetli annenizin Türk Vatandaşı olduğunu belirtmektesiniz, nüfusta kaydınız varsa annenizin bildirimi ile nüfusa kaydınız yapılmıştır. Bu durumda zaten Türk Vatandaşı sayılırsınız. Nüfus kayıt örneği Türk Vatandaşı olduğunuzu ispatlamaktadır.

 • Türkan

  Makaleniz için teşekkürler

  Türk-Arnavut kökenli bir Mısır vatandaşıyım (büyükanne ve babam) ve bunu kanıtlayacak evraklarım var, Türk vatandaşlığına başvurabilir miyim ?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, sizin doğduğunuz tarihte babanız Türk Vatandaşı ise babanıza bağlı olarak siz de Türk Vatandaşlığına geçmek için başvuru yapabilirsiniz.

 • Sarah Ramly

  Sevgili Beyefendi / Hanımefendi,
  Selamlar
  Ürdün’de yaşayan bir Iraklı olduğumu size bildirmekten onur duyuyorum ve türk vatandaşlığına ilişkin pek çok sorum var;
  Babamın dedesi Osmanlı ordusunda subaydı ve eskiden Osmanlı vatandaşlığına sahipti ama savaş koşulları nedeniyle belgeleriminizin çoğunu kaybettik, bu yüzden sorum ; vatandaşlık için başvuruda bulunabilir miyim, eğer başvurabilirsem maliyet ve süreç ne kadar tutar ?
  Benim kimliğim onun dedem olduğunu kanıtlıyor ve asker üniformasını giyip askerler arasında ayakta duran eski bir fotoğrafı var. Ama yine de Türkiye’deki resmi idareden alınmış eski Osmanlı kimliğine ihtiyacım var ve ayrıca o İstanbul’da eğitim gördü.
  Yanıtınız ve tavsiyenizi takdirle bekliyorum
  Saygılarımla,
  Sarah Ramly

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, babanızın dedesinden dolayı Türk Vatandaşlığına başvuru hakkınız bulunmamaktadır. Sadece anne veya babanızdan dolayı vatandaşlığa başvurabilirsiniz.

 • Souha

  Ben Faslıyım ve bir Türk erkeği ile evlendim, 16 aylık bir bebeğim var . normalde evlilikten sonra türkiyede 3 yıl 2 ay geçirdim, ikamet iznimde 1/10/2016 tarihinde 3 yılı bitireceğim, Türk vatandaşı olacağım .. Nasıl Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunabilirim ? ..Bu süreç ne kadar sürecek ve 1/10/2016 tarihine kadar beklemeli miyim ? ya da önce ve ya sonra mı başvuru yapmalıyım ?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, bir Türk Vatandaşı ile 3 yıldan fazla evli olduğunuzdan dolayı Türk Vatandaşlığına evlilik yolu geçme hakkınız doğmuştur. Yaşadığınız il valiliğine evlilik yolu ile Türk Vatandaşlığına geçme başvurusu yapabilirsiniz. Süreç hakkında kesin bir şey söyleyemeyiz.

 • Nebi

  Merhaba benim eşim aslen Filistinli we t.ç aldı. We şu an onun kardeşi türk watandas olmak istiyo.turkiyeden ew alma yoluyla olurmu weya başka nasıl yol war olması için. Teşekkür ederim

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, eşinizin kardeşi 1 milyon USD değerinde ev alıp, tapuda 3 yıl satmamak şerhi koydurmak şartıyla istisnai vatandaşlığa başvuru hakkı elde eder. Bunun dışında İstisnai vatandaşlığın diğer şartları da 100 kişiye istihdam sağlamak veya 3 milyon USD tutarında mevduatı olma şartından herhangi birine sahip olmanız halinde Türk Vatandaşlığına geçmek için müracaat edebilir.
   Ayrıca bir Türk Vatandaşı ile 3 yıl boyunca evli kalıp, evliliğin iyi niyetle sürdürülmesi halinde veya 5 yıl Türkiye’de kesintisiz ikamet yada çalışma izinli bulunulması halinde de Türk Vatandaşlığına başvuru hakkı elde edebilir.

 • Nergiz

  Merhaba, ben çin vatandaşıyım. 2010 yılında türkiyeye geldim. 2016 yılına kadar üniversite okudum, 6 yıl öğrenim amaçlı ikamet ettim. Bu yıl Turizim amaçlı ikamet aldım. Ablam abim türk vatandaşı, evim var. Türk vatandaşı olmak istiyorum. Türk vatandaşlığa başvurma şansım var mı? Teşekkürler

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, Ögrenim ve turizm amaçlı ikametler, Türkiye’de yerleşme amacı taşımadığından başvurma hakkınız yok. Hemen yasal ikamet veya calışma izni almanızı öneririz. Geçerli ve yasal ikamet veya calışma izni olursa, önceki ikametleriniz ile birleştirerek basvuru yapabilirsiniz.

  • Ali uygur

   merhaba , vatandaşlık için başvuru yapabildiniz mi ? Turizm amaçlı ikametiniz engel oldumu ?

 • Orhan

  Merhaba Ben Ahıska Türküyüm Annem Babam ve ben 5 yıldır İkamet ediyoruz. Ancak çalışma izni yok Annemle Babamın ben öğrenciyim. Vatandaşlık başvurusu yapa bilirmiyiz Teşşekürler.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, 5 yıl boyunca ikamet izinli kalmışsanız, anne ve babanız müracaat edebilir. Sizin de öğreniminiz bittikten sonra ikamet veya çalışma izni almanızı öneririz. Almanız durumunda öğrenim gördüğünüz süreler de hesaba katılarak vatandaşlık başvurunuz değerlendirilir.

   • Orhan

    Ama ben lise öğrencisiyim Ünüversite değil Annemin Üzerine Kayıtlıyım

   • Orhan

    E bide şöyle durum var k.b mayın rahatsız ediyorum ama. Benim Dayım 6 senedir burda oda Ahıskalı. Vatandaşlık başvurusuna gittiğinde İkametgah iznin İnsani Olduğun için başvuru yapamıyormus. Onlada ilgili bilgi verirseniz sevinirim İy akşamlar.

    • Ata Kurumsal

     Lise veya üniversite farketmeksizin, öğrencilik Türkiye’de yerleşme niyeti sayılmadığından vatandaşlık için yeterli olmaz. İnsani ikametgah izni olanlara yasal ikamet veya çalışma izni verilmemektedir. Fakat şartlarınızın tutması halinde istisnai yoldan Türk Vatandaşlığına başvurabilirsiniz. 1 milyon USD değerinde ev almak, 100 kişiye istihdam sağlamak veya 3 milyon USD tutarında mevduat şartlarından herhangi birine sahip olmak gibi. Size tavsiyemiz; öğrenim hayatınız bittikten sonra, -öğrenim izni ile ülkedeyseniz-, yasal ikamet veya çalışma izni almanız. Almanız durumunda öğrenim gördüğünüz süreler de dikkate alınarak vatandaşlık başvurunuz incelenecektir.

 • MAHRIJEMAL SAPAROVA

  Merhaba. Iygünler. Tc vatandasligiyla ilgili yaziyorum. Turkmenistan vatandasiyim, ve turk vatandasligina gecmek istiyorum. Sayfanizdaki şartları okudum ve tek anlamadığım konu türkiyede 5 yıl ikamet etme zorunluğum var. Acaba tc vatandasligina basvuruda bulunduktan sonraki gecen suremi yoksa basvurudan onceki ikamet izniyle oturdugum yıllarıdami kapsiyor? Bu konuda yardimci olursaniz cok sevinirim. Iy günler.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; vatandaşlık başvurusundaki 5 yıl ikamet etme şartı, ikamet izni aldığınız tarihten başlar. Yani 5 yıl süreyle ikamet izinli kalmışsanız ve bu süre zarfında 180 günden fazla yurt dışına çıkmadıysanız genel olarak vatandaşlığa başvurabilirsiniz.

 • Meral

  15 yıllık evliyim ve yırt dişinda yaşıyorum. Eşim gecen sene 37 yaşındayken Türk vatandasliğina geçti buradaki elçiliğe başvurarak. Şimdi Türkiye’ye döneceğiz. Askerlik yükümlülüğü var mıdır eşimin? Çok teşekkürler

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, eşiniz daha önce vatandaşı olduğu ülkede askerlik yapmışsa veya evlilik yoluyla Türk Vatandaşlığına geçmişse askerlik yükümlülüğü yoktur.

   • Meral

    Size bu soruyu sorduğumaynı zamanda konsolosluğa da sordum. Konsolosluk daha sonra askerlik Şubesi ile konuştu ve eşimin asker kaçağı olarak yazıldığını söyledi 38 yaşinda olmadığı için vatandaşlık sırasında. Hala yurtdışında yaşıyoruz ama türkiye’ye dönmek istiyorduk. Kanuna göre 22 yaşından sonra muaf olması gerekiyor gibi göründüğü halde asker kaçağı olarak yazılmış ve itiraz hakkı varmiş gibi görünmüyor . Bu konuda yapabileceğimiz bir şey var mı ve kurumunuzun yardımcı olma ihtimali var mı?

    • Ata Kurumsal

     Merhaba, eşiniz askerlik şubesinde kaçak olarak görünse de; Yabancı statüsünde Türk vatandaşlığına alındığı takdirde askerlik işlemleriniz 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 2. maddesine göre yürütülmektedir. Kanunun bu maddesine göre; eşiniz Türk vatandaşlığına alındığı tarihte 22 yaşında ve daha büyük ise Türkiye’de askerlik hizmetinden muaf tutulması gerektiğini belirtiriz, dilekçe ile herhangi bir askerlik şube başkanlığına başvurmanız uygun olacaktır.

 • Turgut

  Merhaba!
  Eşim (Özbekistanlı) 2011 senesinde Turkiyiye giriş yapmiş (ama yasal değil ve pasaportu yok). O zamandan bu yana Koruma başvuru sahibi olarak geçici Tc ile ikamet etmekte. 2014 senesinde evlendik ancak belgeler yuzunden daha yeni resmi nikah yapabildik. 2015 senesinde doğmuş çocuğumuz var (nufusuma kaydettirdim Tc vatandaşi). Sorum, eşimin ikametini nasıl normala çevirebilirim, Vatandaşlık başvuru yapması için normal oturumu olması lazim mi, (Türk vatandaşlığının kazanılmasında kabul edilmeyen ikamet nedenleri ile Türkiye’de bulunan kişinin sonradan geçerli sayılan bir nedenle ikamete bağlanması halinde önceki ikamet süreleri de hesaba katılır.) Buna göre eşim normal ikamet alırsa koruma başvuru sahibi olarak kaldığı sure hesaba katılarak vatandaşlık için başvuru yapabilir mi? Kısaca Türk vatandaşlığı nasıl alabiliriz? (Eşimin pasaportu yok ve ulkesinden herhangi bir evrak getirtemez). Bu şartlar altında kısa süreliğine yurt dişina çıkabilmesi için evrak yada geçici pasaport gibi bişey alabilir mi? Bide eşim dişarıdan universite okumak istiyor, ama lise diploması ulkesinde kalmiş getirtemez sadece kopyası var, bununla ilgili nereye nasıl başvura biliriz?
  İlginiz için şimdiden teşekkür ederim!

  • Ata Kurumsal

   Merhaba Turgut Bey;
   Özbekistan Uyruklu eşinize; Özbekistan’ın Türk Büyükelçiliği veya Konsolosluklarına başvuru yaparak,​ Pasaport ve Lise diploması almalısınız. Lise diplomasını yaşadığınız İl Milli Eğitim Müdürlüğünde DENK’liğini onaylatmalısınız.
   Pasaport temin ettikten sonra aile ikamet izni almanız halinde evlenme tarihinizin 3. yılından sonra Türk Vatandaşlığına geçmek için başvuru yapabilirsiniz.
   Lise diplomasının denkliğine onay verilirse Yabancı öğrenci olarak ÖSYM sınavlarına girip yüksek öğrenimine devam edilebilir.

 • Koke

  Öğrenci olmak vatandqşlık için bir engelmi 5 yıllk insani ikametim war we ögrencyimbu şartlarda başvuru yapılabilrmi birde ikameti aldıgimiz emniyet müdurlügünde ew tapusu, çalışmq izni weya bankada birikmiş paranız olması gerektiğini diğer türlü vatandaşlik alma imkanimiz olmadigini iddaa ediyolar neden böyle ssöylüyorlar

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; öğrenim amaçlı veya insani ikamet izinli olmak yerleşme amacı taşımadığından bu şartlarda başvuru yapılamaz. Saydığınız diğer şartlar; istisnai yoldan Türk Vatandaşlığına başvuru için geçerlidir. Size tavsiyemiz; öğrenciliğiniz bittiğinde yasal ikamet veya çalışma izni almanızdır. Herhangi birini aldıktan sonra Türk Vatandaşlığına başvuru hakkı elde edersiniz.

 • Koke

  Yasal ikamet ne oluyor normal sigortalı ikametden ne farkı war

 • SEYFATOV MIKAIL

  BEN AHISKA TURKUYUM ŞU ANDA ÖZBEKISTAN VATANDAŞIYIM AMMA 2010 YILINDAN BERI ÖTURMA IZINI ALARAK TURKIYAYA GELIB GIDIYORUM EN SON 2015 YILINDA ÖTURMA IZINIMIN SURESINI 1 YIL UZALTARAK TURKIEDEN AYRILDIM BEN AHISKA TURKI OLARAK YAKLAŞIK 7 YIL KAYITDAYIM 3835 SAYILI KANUNA GÖRE ŞARTSIZ KOŞULSUZ AHISKA TURKI OLARAK TURKIYA VATANDAŞLIĞINA BAŞ VURMA HAKKIM VARMI BANA BU KONUDA YARDIMCI OLABILIRMISIZ SLM SAY MIKAIL

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; 3835 sayılı kanuna 28/02/2009’da eklenen geçici maddeye göre 01/01/2009 tarihinden önce ikamet izni almış olmak ve 3 ay içinde başvurmak şartıyla Türk Vatandaşlığına alınabilirdiniz. Artık bu haktan yararlanma şansınız yok gibi. 7 yıldır ikamet izniniz varsa ve son 5 yıl içinde 180 günden fazla yurt dışına çıkmadıysanız yetkili makam kararıyla genel olarak Türk Vatandaşlığına başvuru hakkınız bulunmaktadır.

 • MIKAIL

  AMMA YAKINDA BIR ARKADAŞIMIZ 2007 YILDA IKAMET IZINI ALMIŞ VE 2010 YILINDA TURKIYAYI TERK ETMIŞ 2016 YILININ 10AYINA KADAR AZARBAYCANDA KALMIŞ VE 2016 YILININ 11 AYINDA IKAMETIÇIN BAŞ VURDUGUNDA ONA GÖÇ IDARESINDE DEMIŞLERKI SEN VATANDAŞLIĞABAŞ VURA BILIRSIN BAKIN IŞTE YURT DIŞINDA AZARBECANDA 6 YIL KALMIŞ VE TURK VATANDAŞLIĞINA BAŞ VURARAK VATANDAŞLIĞINI KAZANMIŞ 180 GUNDEN ÇOK DIŞARDA KALMIŞ 6 YIL AMMA VATANDAŞLIGINI KAZANMIŞ O 3835 SAYILI KANUNA GÖRE VE AHISKALI TURK OLDUGU IÇIN VE ELINDE SURGUN BELGESI OLDUGU IÇIN SURGUN BELGISI BENDEDE VAR VE ILK IKAMET TESKERIMI 2010 YILININ MAYIS AYININ BAŞINDA MUTACAT EDEREK ALMIŞIM TAM 7 YIL OLDU YARDIMCI OLUMUSUNUZ KANUNIY OLARAK 3835 KANUNA GÖRE BEN HAKLIYIM SLM SAY MIKAIL AHISKALI

  • Ata Kurumsal

   Merhaba Mikail Bey; Ülkesinde savaş, doğal afet ve toplu asimilasyon gibi nedenlerle Türkiye’ye sığınan halklara özel yasalarla arada bir vatandaşlık verilmektedir. Bir zamanlar Ahıska Türklerine, Bulgaristan’ı terk etmek zorunda kalan soydaşlarımıza ve bu günlerde Suriye’den Türkiye’ye sığınanlara verilen vatandaşlık gibi. 3835 sayılı yasayı da bunlar arasında sayabiliriz. Çok sayıda Bakan ve Milletvekilinin basın açıklamasında dile getirdiği hatta kanun teklifi vermiş olmasına rağmen, 1992 yılında çıkan 3835 sayılı yasa gibi, sizlerin yararlanabileceği bir yasa henüz çıkmamıştır. 2009 yılında Türk Vatandaşlığı Kanunu da yenilendiği için artık yürürlükteki kanuna tabisiniz. Eğer size özel bir yasa çıkarsa onu da takip etmekteyiz. 
   Örnek verdiğiniz arkadaşınıza göç idaresinden Türk vatandaşlığına başvurabileceği söylenmiş ve Türk vatandaşlığını kazanmışsa bunu hangi yolla kazandığına bakmak gerekir. Arkadaşınız Türk Vatandaşlığını başka gerekçelerle kazanmış olabilir. Eğer şartları sizin şartlarınız ile birebir uymakta ise emsal göstererek siz de başvuru yapabilirsiniz.

 • Tetiana

  Mehraba. Aile ekametliyim. 1 ay sonra 3 yılımız olacak. Ne zaman başvuru yapmamız lazım, türk vatandaşlığı almam için? 3 yıl tamamen olduktan sonra?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; Evlenme tarihinizden itibaren 1 ay sonra 3 yılınız doluyorsa, bir ay sonra yani 3 yıl bitince Türk Vatandaşlığına başvuruda bulunabilirsiniz. Evlenme yoluyla Türk Vatandaşlığına müracaat etmek için müracaat sırasında geçerli bir ikamet izninizin olması gerekli. Siz de zaten var olduğunu belirtmektesiniz. 

 • Tetiana

  P.S. Valiliğe başvurmamız gerek? Göçte bir işimız kaldı mı? Bir yıl daha oturmam var. TEŞEKKURLER

 • Ayham23

  iyi günler;
  ”İstisnai Olarak Türk Vatandaşlığının Kazanılması başvurunuz ilgili birim tarafından işleme alınmış, inceleme ve araştırma işlemleri tamamlanmış olup Karar Makamına sunulacak olan listeye dahil edilmiştir”
  bu mesaj bana 2 hafta önce geldi sizce tam karar ne zaman alınır ne kadar beklemem gerekmektedir ?.

  • Ata Kurumsal

   İyi günler; Size gelen mesaj, İstisnai yolla Türk Vatandaşlığını kazanma işleminde son aşama olduğunuzu gösteriyor. Karar Makamı Bakanlar Kurulu’dur. Bakanlar Kurulu onayına sunulmak üzere hazırlanan listeye girdiğiniz anlaşılıyor. Bakanlar Kurulu onayı için bir süre verebilmemiz uygun olmaz. Biraz daha sabrederseniz onay işleminden sonra en kısa zamanda Türk Vatandaşlığına alındığınız mesajı da her an gelebilir. Şimdiden hayırlı olsun.  

 • Gulshat Uhtina

  Merhaba ben Türkmenistan vatandasiyim ,6 yıldır Türk vatandaşı ile evliyim,15 yaşında bir kızım var vatandaşlığa baş vurduk,ama istenen evraklar dan bazıları kanun farkliliklardan dolayı alamıyorum . Vekaletin annede olduğuna dair mahkeme kararı,ama bizde çocuk otomatik annede kaldığından dolayı böyle bir belge verilmiyor,yerine eski eşimin nafaka odedigine dair bil belge var,birde babanın çocuğuna Türk vatandaşlığına geçmesi için razilik isteniyor,onunda bizim kanunlara göre bu şekilde vermiyorlar,ancak Türkiye’de ikamet etmeye dair muvafakat veriyorlar.Bu durumda evraklar kabul olurmuş? Lütfen yardımci olurmusunuz.Tesekkur ederim.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; 15 yaşındaki kızınız ilk evliliğinizden olmalı. Babası yani önceki eşiniz ile evliliğinizi boşanma ile mi bitirdiniz?  Türk Hukukuna göre evlilik devam ederken 18 yaşından küçük çocukları için velayet birlikte kullanılır. Evlilik bittiğinde ise mahkeme, çocuğun velayetini yürütmek üzere anne yada babadan birisini görevlendirir. Bu durum boşanma kararında da açıkça belirtilir. Bu nedenle velayetin sizde olduğunu ispat ederseniz babanın rızası gerekmez. Belge temin edemezseniz, babasının müşterek kızınızın Türk Vatandaşlığına geçmesi için rızası olduğuna dair belge vermesi gerekir.

 • Tetiana

  Merhaba. Türk vatandaşlığı başvuruda, istenen belgeler içinde, türkçe bilme sertifikası gerek yazıyor. Nerde alınır acaba? Türkçe çok iyi konuşabiliyorum. Teşekkürler

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, sertifika için bulunduğunuz şehirdeki Halk Eğitim Merkezi’ne müracaat edebilirsiniz. Ancak aile ikametiniz varsa ve evlenme yoluyla vatandaşlığa başvuru yapacaksanız Türkçe konuşma sertifikası zorunlu değildir.

 • Ola

  Merhabalar
  Ben 1992 Iraklıyım 5 yıl Türkiye’deyim üniversite okuyorum türkçede eğitim aldım okul bitmesi için az kaldı … Ben bu halde türk vatandaşlığı kazanabilir miyim?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; Türkiye’de yerleşme amacı taşımadığından, öğrenim amaçlı ikamet izni ile vatandaşlık başvurusu yapılamaz. Öğrenciliğiniz bittiğinde yerleşme amaçlı yasal ikamet veya çalışma izni almanızı öneririz. Bunlardan birisine sahip olursanız, öğrenim amaçlı ikametleriniz ile birleştirerek Türk Vatandaşlığına başvuru hakkı elde edersiniz.

 • Abdullah Aziz

  Merhaba, yazınızda belirttiğiniz yasal ikamet nedir? Çalışma izni yasal ikamet olarak sayılıyor bu tamam, diğer ikamet izinlerinden hangisi yasal ikamet oluyor, yüksek lisansım bitmek üzere, üniversiteyi de Türkiye’de okudum, henüz iş bulamadım hangi ikamet iznini alırsam yasal ikamet olmuş oluyor? Cevabınız için teşekkür ederim.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; Türkiye’de 90 günden fazla yerleşmeye karar veren yabancılara 6458 sayılı yasa kapsamında verilen ikamet iznidir. Çalışma izni de yerleşme amacı taşıdığından ikamet izni olarak kabul edilmektedir. Size tavsiyemiz; yüksek lisans eğitiminiz bittikten sonra ülkemize yerleşme amacındaysanız ikamet amaçlı izin almanızdır. Aldığınız takdirde yasal ikamete sahip olursunuz.

 • Berna

  İyi günler. Ben T.C. vatandaşıyım, annem Bulgaristan vatandaşı ve 5 yıldır yanımda ikamet tezkeresiyle kalıyor. İlk ikamet tezkeresini 2012 yılında, T.C. vatandaşı olan kızına bağlı olarak aldı. Sonra kanun değişikliği sebebiyle aile ikametinden “T.C. vatandaşı çocuğuna refakat” kaldırıldığı için turistik ikamet aldı. Vatandaşlık başvurusu için YASAL ikamet alması gerekiyor diyorsunuz. Yasal ikamet tezkeresi nedir ? Yasal ikamet tezkeresi çeşitlerini sayabilir misiniz?
  Annem birinci derece Türk soylu akrabam olması dolayısıyla münferit (serbest) göçmenlik için başvurdum, 3 yıldır cevap yok. Nisan ayının başlarında basında bununla ilgili haberler çıktı “yurtdışında yaşayan Türk soylu anne babanızı yanınıza yasal olarak alabileceksiniz ” diye, fakat bir gelişme yok. Münferit göçmenlikle ilgili bir çalışma var mı ? Annemi nasıl T.C. vatandaşı yapabilirim ? Teşekkürler.

  • Ata Kurumsal

   İyi günler; Annenizin size bağlı olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alabilme şansı bulunmamaktadır. 2012 yılından beri farklı tür ikamet izni ile Türkiye’de yanınızda kalan annenize yerleşme amaçlı ve 6458 sayılı yasaya uygun olarak ikamet izni almanız uygun olacaktır. Bu durumda önceden aldığınız T.C. vatandaşı çocuğuna refakat ve turistik ikamet süreleri ile ikamet izni birleştirilerek 5 yıl dolmuş olacağından, (180 günden fazla ülke dışında bulunmadıysa) yetkili makam kararıyla Türk Vatandaşlığına başvuru yapabilirsiniz.

 • Eser

  Merhabalar. Ben 6 sene öğrenci ikameti ve 1 senede turistik ikametle Türkiyede bulundum. Bu şartlarla vatandaşlığ başvuru yapabilirmiyim?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; bahsi geçen süreler yerleşme amacı taşımadığından başvuru için yeterli olmaz. Ancak yerleşme amaçlı ikamet izni almanız halinde, kabul edilmeyen diğer ikamet izinleri devreye girer. Bu şekilde başvuru yapabilirsiniz.

 • Elif

  Merhaba!ben yabanciyim.3 yıl geldim Türkiye ye.2 yıldır evliyim ve bir çocuk sahip olduk(1.5yasinda).üzerimde ev,araç var. Vatandaşlık başvuru yapabilirmiyim acaba şimdi .annem da kazandı çoktan .yardimci olursanız memnun olurum .

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; Eşiniz Türk vatandaşıysa evlenme tarihinizin üzerinden 3 yıl geçince evlenme yoluyla Türk vatandaşlığı için başvurabilirsiniz. Eşiniz de yabancı ise; anneniz, anne veya babasından, yani büyük anne veya büyük babanızdan dolayı Türk vatandaşı olmuşsa siz de anneye bağlı vatandaşlık başvurusu yapabilirsiniz. Türk vatandaşlığına geçmek için bir başka yol da eviniz 1.000.000 Amerikan Doları tutarında ise tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şartı koydurmanız halinde de Türk Vatandaşlığına geçmek üzere başvuru yapabilirsiniz.

 • Misafir

  Merhabalar ben yabanci pasaportum var ama.turk birisiyle evlenip bi cocugum var esimden.ayrildigim.icin cocugum alman.vatandsligiyla turk vatandasi peki ben çocuğum turk vatandasi oldugu icin bende turk vatandasligina gecebilirmiyim? Cocugum cifte vatandas oldugu icin çocuğumla turkiyede yasanabilirmi? Dip not eski esimle bosandik.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; Çocuğunuzun size bağlı Alman vatandaşı, ayrıldığınız Türk eşinize bağlı Türk vatandaşlığını taşıdığı anlaşılmaktadır. Evlilik bittiği için sizin, eş durumundan Türk vatandaşlığına başvurma hakkınız kalmamıştır. Çocuğunuza bağlı olarak da Türk vatandaşlığına geçme hakkınız yoktur. İl Göç İdaresi Müdürlüğünden ikamet izni alabilirseniz çocuğunuzla Türkiye’de yaşayabilirsiniz.

 • kimya

  Merhaba, yaklaşık 2 yıldır birlesik milletlerin mülteci olarak türkiyede yaşıyorum, dosyamı kapatıp üniversite sınavına gireceğim, aynı zamanda izinli çalışmaya başlasam 3 yıl sonra vatandaşlık başvuru hakkım olacak mı? mülteci olarak kaldığım seneler sayılır mı?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; Türkiye’de yerleşme amacı taşımayan; sığınma veya iltica başvuru sahibi, sığınmacı, öğrenim, turistik ikamet izinleri Türk Vatandaşlığına başvuru için geçerli değildir. Birleşmiş Milletler mültecisi olarak izniniz varsa, devamında çalışma izni veya yerleşme izni alabilirseniz, 5. yıldan itibaren yetkili makam kararıyla Türk Vatandaşlığına geçmek için başvuru yapabilirsiniz. Bu 5 yıl içinde de 180 günden fazla yurt dışında bulunmamanız gerekir.

 • Arslan

  Merhaba. Böyle güzel bilgilendirme ve yardımlarınız için teşekkür ederim. Durumum şu… Benim kendi adıma satın aldığım dairem var.( Ve tapuda sadece benim adım yazıyor sahibi olarak ve 1 milyon USD değerinde değil). 1 sene oldu ailemle İstanbula taşınalı. Eşim ve 2 çocuğum var ( 3-7 yaş ). ve onlara bildigim kadarıyla ikamet alırken turistik amaçlı verıldi ( hangi amaçlı olduğu ikamet belgesinde yazmıyor çünkü veya nereden öğrenebilirim bunu ) ve bana “taşınmazı olan ” ikamet izni verildi. ( ikamet için görevliye evrakları verirken böyle olur demişlerdi ama kesin bilmek istiyorum ve nereden öğrenebilirim acaba ) … asıl sorularım şunlar …
  1. Yukarıda bahsettiğiniz ” yasal ikamet izni” benim aldığım ” türkiyede taşınmazı olan ” ikamet izni mi oluyor ? Eşim ve çocuklarımın aldığı 1 senelik(kısa dönem ) turizm açaçlı ikamet izni ” yasal ikamet izni ” olmuyormu ?
  2. Eşim ve çocuklarım “türistik ” amaçlı ikamet aldıkları için 5 sene sonra sadece ben mi TC vatandaşlık için başvurabileceğim ?
  3. 5 sene sonra Ailecek hepimiz aynı anda başvurabilmemiz için şimdiden ne yapmamı önerirsiniz ?
  4. Benim kendi ülkemde ve Türkiyede kendi yan gelirim var ve çalışma iznine ihtiyaç duymuyorum… dolayısıyla 5 sene sonra çalışma iznim olmadan sadece adına tapulu dairesi olan ( yani taşınmazı olan ikametle ) birisi olarak TC vatandaşlığına başvursam herhangi bir sorunla karşılaşır mıyım ?

  Sabrınız ve yardımlarınız için çok teşekkür ederim.
  Saygılarımla,
  Arslan

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; İkamet izin tür ve sürelerini İstanbul’da yaşadığınız için İstanbul Göç İdaresi Müdürlüğünden ve kendi adınıza tapulu dairenizin değerini Emlak Beyanı verdiğiniz Belediye Başkanlığının Emlak servisinden öğrenebilirsiniz. 4. sorunuzda kendi ülkenizden ve Türkiye’de bir gelire sahip olduğunuzu belirtmektesiniz. Evinizin değerini belediyeden öğrendiğinizde 1 milyon dolara tamamlamak üzere ilave taşınmaz edinmeniz ve 3 yıl satmama garantisi vermeniz halinde istisnai olarak Türk Vatandaşlığına geçme başvuru hakkınız olabilir.
   Diğer bir husus Türkiye’de elde ettiğiniz geliri beyan edip etmediğiniz, vergi veya sigorta ödemeyip ödemediğiniz, adınıza düzenlenecek ikamet veya çalışma izni türü için belirleyici olacaktır.
   Türkiye’de 5. yıl içinde alacağınız ikamet veya çalışma izniniz ile, turistik amaçlı ikamet izinleri hariç diğer türlü izinlerinizi birleştirme olanağınız var. Bu husus siz ve eşiniz için geçerli olup, çocuklarınız da size bağlı olarak vatandaşlık kazanabilir.

 • SHAHRAM

  Merhaba
  vatandaşlı almak için bir sorum vardı. ben türkiyede öğrenciken 1 sene sonra bir türk firmasıyla yurt dışında çalışmaya gittim ve bir sene sonra geri geldim ve yekrar burda çalışmaya devam ettim. 1 senelik çalışmamı nasıl kanıtlayıb ve saydıra bilmem için sizden yardım istiyorum.

  • Ata Kurumsal

   ​Merhaba; Türkiye’de yerleşme amacı taşımayan 1 yıllık öğrenim amaçlı ikamet izinli iken yurt dışına çıkış yaptığınızdan ikametiniz kesintiye uğramış bulunmaktadır. Türk firması bile olsa Türkiye dışında geçirdiğiniz süre, Türk Vatandaşlığına geçme müracaatı için değerlendirmeye alınamaz.

 • İskender

  Merhaba
  7 senedir çalışma izni ile resmi çalışıyorum.
  Vatandaşlığa başvurdum ama son 5 senede türkiye dışında altı aydan fazla kaldığım için başvuru yapamadım.
  8 sene resmi çalışmam sonucu vatandaşlığa başvurabilirmiyim? 8 sene resmi çalıştığım için başvurma hakkım okuşuyor diye söylediler.
  Ayrıca istanbukda dairem var.
  Bu şartlar altında nasıl vatandaşlık alabilirim?

  Saygılarımla
  İskender

  • Ata Kurumsal

   Merhaba İskender Bey;
   Yurt dışına çıktığınız ve ülkeye giriş yaptığınız tarihleri, süreleri biliyorsunuz ve elinizde yazılı olarak var kabul ediyoruz. 7 senedir yani 2010 yılından beri çalışma izinlisiniz. 5 yılınız 2015 yılında dolmuş ve siz 180 günden fazla yurt dışında bulunmuşsanız, bu süreler hesaba katılmaz. 6. ve 7. yıllarda da yurt dışında geçirdiğiniz süreler 180 günden fazla olduğunu için mi 8. seneden sonrası için planlar yapmaktasınız?
   Her yıl en az 35 gün yurt dışında olduğunuzu varsayalım. 5 yılda 175 gün yapar ve bu süre hesaba katılır. 8. yıla denk gelen 2014-2018 yılları içinde yine bu kural geçerli olup bu dönemde 180 günden fazla Türkiye dışına çıkmamanız durumunda 2018 yılın içinde Türk Vatandaşlığına başvuru yapabilirsiniz.
   Ayrıca; İstanbul’da bulunan daireniz 1 milyon dolar değerinde ise ve tapu müdürlüğüne 3 yıl satmama garantisi verebilirseniz, süre şartına bakılmaksızın istisnai olarak Türk Vatandaşlığına başvuru yapabilirsiniz.

   • İskender

    Teşekkürler.
    Ben son 4 senedir sürekli yurt dışındayım ve şuanda gün sayımı yapsalar bile 180 günü rahat geçiyorum, 8 seneyi dolduruncada geçer. Dolayısıyla vatandaşlığa başvuramıyorum.
    Benim sormak istediğim eğer 8 sene resmi çalıştıysam vayandaşlığa başvurma hakkım oluşuyor mu? Yoksa her ne kadar sene olursa olsun gün sayımına göre mi vatandaşlık veriliyor?
    Dairemin fiyatı malesef 1 mln dolar değil, keşke öyle olsada yurt dışında kalmadan türkiyede dairemde kalsam :).

    Saygılarımla
    İskender

    • Ata Kurumsal

     Merhaba İskender Bey; 8 yıl çalışmanın bir avantajı bulunmamaktadır. 2014, 2015 ve 2016 yıllarında (3 yıl içinde) yurt dışında bulunduğunuz süreler 180 günü aşmamış ise 2017 ve 2018 yılında yurt dışına çıkmamanız durumunda 2018 yılında artık bir engel kalmayacaktır. Ya da mutlaka çıkış yapacaksanız 180 günü aşmayacak şekilde ayarlama yapmanızı öneririz.

 • kourosh

  merhaba
  ben 3 senedir çalışma izniyle istanbulda yaşıyorum iran doğumluyum ve azeri kökenliyim . azeri kökenli olmak la 3 senede vatandaşlık alınıyormu?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, bahsettiğiniz yasa 31.12.2010 tarihinde yürürlükten kalktı. Ülkemizde 5 yıl yasal ikamet veya çalışma izinli kalmanız durumunda Türk Vatandaşlığına başvuru hakkı elde etmektesiniz.

 • idris tsakir

  merhaba arkadaşlar.bir sorum olacaktı bilginiz varsa ve cevaplarsanız çok sevinirim.
  Yunanistan vatandaşıyım Türkiye de üniversitede tıp okudum.Doktorum TR de çalışıyorum 2,5 yıldır.Yaklaşık 3 yıldır TC vatandaşıyla evliyim ve iki tane de çocuğum var TR de doğdular.
  sorum şu birkaç ay sonra vatandaşlığa başvurmaya hazırlanıyorum. vatandaşlığa başvurmadan önce yurt dışından ( Yunanistan veya başka bir ülke fark eder mi bilmiyorum ) üzerime kayıtlı araç alsam vatandaşlığa kabul edilmem durumunda aracımı TR de kullanabilir miyim? bununla ilgili bir yasa kanun hüküm v.s. bilen veya bilgisi olan mı ?. veya bu konuda detaylı bilgi edinmek için nereye başvura bilirim? yardımcı olursanız sevinirim.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; Aracınızı turistik izin ile 2 yıl boyunca ülkemizde kullanma imkanınız var fakat bunun için Türk Vatandaşı olmamanız ve en az 185 gün yurt dışında ikamet etmeniz gerekmektedir. Türk Vatandaşı olduktan sonraki kullanımı hakkında bilgimiz olmamakla birlikte, konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi bulunduğunuz ildeki Gümrük Bölge Müdürlüğünden almanızı öneririz.

 • Tetiana

  Merhaba. Yabancı vatandaşıyim. 3 yıl aile ikametliyim. İlçede yaşıyoruz. Türk vatandaşlığı başvuruda, İl valiliğe lazım olacak belgeler için, Nüfuse mi ilk gitmemiz lazım? Yoksa direk valiliğe gitmeliyiz?

 • Mustafa

  Merhaba. Eşim Ukrayna vatandaşı. Türkiye’de ikamet etmekteyiz. 3. yılımız dolmak üzere. Vatandaşlık başvurusu için gerekli belgelerden “doğum belgesi” ni biz zaten evlilik başvurusunda kullandık. Bu belge Ukrayna’da her vatandaşa bir kere verilirmiş. Evlendirme dairesi bu belgenin bize vetilmesi/dosyadan çıkarılmasının mümkün olmadığını söyledi. Bu durumda nasıl bir yol izleyebiliriz. Teşekkürler

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; Evlendirme dairesine verdiğiniz “doğum belgesi”ni, Evlendirme memurluğu size veremez. Ancak yenisini temin edemeyeceğinizi, onaylı fotokopisinin verilmesini yönünde dilekçe ile müracaat ederek onaylı ve tasdikli örneğini alabilirsiniz.

 • Naghmeh Amin

  Vatandaşlık hakkında sizden 2 sorum olacak

  1- bir kişinin 5 sene içinde 180 günden 3 gün fazla yurt dışına gitmiş olması tamamen bu işlemin iptal geçmesine mi sebep olur?
  2- çalışma izni ile çalışan bir yabancının yurtdışına iş memuriyetine şirket tarafından gönderildiği zaman bu günler 180 gün içinde sayılır mı?

  saygılarımla

  • Ata Kurumsal

   ​1- Türkiye’de kalması için ikamet izni verilen bir Yabancı, Türk Vatandaşlığına geçmek istiyorsa 5 sene içinde yurt dışına çıkışlarının toplam süresi 180 günden az olması gerekmektedir. Fazla olması durumunda ikamette kesinti yapılmış sayılır. İşlem iptal olmuş sayılmaz, Şöyle ki; ikamet izni alınan ilk yıl çıkış süreniz 35 gün ise beşinci yıl çıkış sürenizi 30 gün ile sınırlandırabilir veya 180 günden az olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. İlk yıl sayılmaz ve ikinci yıldan itibaren hesap yapılır.
   2- Şirket tarafından görevlendirilen yabancının, yurt dışına çıkışlarını muaf tutan gibi bir ayrıcalık bulunmamaktadır. Dahil edilebilir. 

 • Nilüfer

  Merhaba,
  Evlilik yolu ile vatandaşlık başvurusu için gerekli belgeleri hazırladım ve il nüfus müdürlüğüne müracat için gittim. Görevli memur, nüfus müdürlüğünden alınacak “Evlilik Bildirimi” ile tercüme edilecek diğer belgelerdeki isimlerin harfiyen uyumlu olması gerektiğini söyledi. Daha önceden aldığım bir pasaport tercümesi var elimde fakat belgede ismime ilişkin çeşitli varyasyonlardaki kullanımına ait bilgiler olmasına rağmen soyismime ilişkin bilgiler mevcut değil. Bu belge geçerli midir? Ayrıca söz konusu belgelerdeki tüm bilgiler mi birebir uyumlu olacak yoksa sadece isim soyisim kısmı mı?
  Teşekkürler.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; evlendiğiniz sırada evlendirme memurluğuna verdiğiniz belgedeki kişisel bilgileriniz ile vatandaşlık başvurusu sırasında vereceğiniz belgedeki kişisel bilgileriniz birebir ve aynı olması gerekmektedir. Görevli memur haklı olarak sizden bunu ister. Kişisel bilgiler evlenmeden önce farklı, evlendikten sonra farklı olamaz. Türkiye yasalarına göre sadece evlenen bayan eşinin soy adını alır ve hatta isterse kızlık soyadı ile evlendiği eşinin soy adını birlikte de kullanabilir.
   Belgeler arasındaki farklılık hatalı tercüme veya kurum personeli tarafından düzenlenen evraka yanlış yazmasından kaynaklanıyorsa, yanlış olan bilgi doğrusu ile düzeltilebilir.

 • Fikret

  Iyi gunler.Brezilya vatandasiyim.1 milyon usd gayrimenkul aldiktan sonra 3 sene satmiyacagimi beyan edip serh koyduktan sonra.Turk pasaportunu kac ay icinde alirim ve bu butun islemler tapuya serh koyup beyan etmeler ve pasaportun elime gecmesi kesin olarak kac ayda elime gecer?Kesin bilgi aktarirsaniz sevinirim.
  Tessekurler

 • Md Rashedul Islam

  Merhaba,

  Size bir soru soracaktım. 5 yıllık (1 yıl Türkçe hazırlık dahil) bir Doktora mezun olduktan sonra çalışma izni almış olan bir yabancı, Türk vatandaş olmak için ne zaman başvurabilir? Bahsedilir ki, 2011’in Ekim’den başlayıp 2016’nın Haziran’a kadar Doktaora tamamlanmış olduktan sonra 2016’nın Eylül’den beri çalışma izni almış olduğundan dolayı ne zaman başvurabilir? Öretim süredeki yaklaşık 5 yıl nasıl hesaplanır? 5 yıl olarak mı sayılır ya da 2.5 yıl (yarım süre olarak) mı sayılır? Sizden iletmekten mutluluk duyarım. İyi çalışmalar.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; öğreniminiz bittikten sonra aldığınız çalışma izni vatandaşlık başvurusu için avantajdır. Başvuru yapabilirsiniz bu durumda öğrenim süreniz (5 yıl) de hesaba katılır.

 • Hazem

  iyi günler;
  “İstisnai Olarak Türk Vatandaşlığının Kazanılması başvurunuza ait evraklar incelenmek ve karar alınmak üzere Genel Müdürlüğümüze ulaşmıştır.”
  Bu mesajı bana 4 aydan önce gelmiş, Sonraki evre nedir ve sonraki evreyi kaç beklememiz lazım?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; inceleme ve araştırma devam ediyor olabilir, başvuruların yoğun olması süreci uzatabilir. İnceleme bittikten sonra Bakanlar Kurulu kararı gerekir. Süre konusunda kesin bilgi verme şansımız yoktur. Bir sonraki mesajın gelmesini beklemelisiniz.

 • Gülçehre

  Merhaba ben Gülçehre kirgistan vatandaşıyım üç buçuk sene evli kaldim malesef vatandaşlıkga baş vurmadan eşimle ayrildik bi kizimda var yanimda oda zaten tc vatandaşı bir sene oldu ayrildik ben ikamela yaşıyorum artik tc vatandaş olmak istiyorum acaba baş vursam kabul ederlemi. Çok teşekkürler

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; Bir Türk Vatandaşı ile olan evliliğinizi boşanma ile sona erdirdiğiniz için artık evlenme yoluyla Türk vatandaşlığına geçebilme hakkınız bulunmamaktadır. Kızınızın; babasına bağlı olarak Türk Vatandaşı olması yasal bir işlem.
   Şu anda ikamet izinli olarak Türkiye’de kalıyorsanız, Beşinci yıl sonunda Yetkili Makam kararı ile Türk Vatandaşlığına geçmek için başvuru hakkınız vardır. Evlenme nedeniyle, aile ikamet izni almışsanız bu süreler de 5 yıla dahil edilebilir. Ancak 5 yıl içinde 180 günden fazla yurt dışına çıkmamış olmanız gerektiğini unutmayın.

 • zeynep

  merhaba, Ben Iraklıyım turkmenım 5 yıldır türkiye’de yaşıyorum eşım doktora ogrencısı bır cocugum burda dogdu . vatandaslığa başvurabılırmıyız acaba? cok tessekur ederim

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; 5 yıldır Türkiye’de ikamet izinli olarak yaşamakta iseniz ve bu 5 yıl içinde ülke dışına çıkışlarınız 180 günden az ise Türk Vatandaşlığına geçme başvurusu yapabilirsiniz. Eşiniz de yabancı uyruklu ise aynı işlem onun içinde geçerlidir.

  • zeynep

   cok tessekur ederim cevabiniz icin ….
   simdi benim ikamet izni turistik amaci ama esim ogrenci ve bir sene sonra mezun olacak.
   ben ev almak dusunyorum acaba tasinmaz mal olursa nasil hesaplanir ikamet suresi ve gecen 5 yil sayilir mi ?? tueisrik ikameten degsiklik yaparsam ne olur ?? vatandas olmak istiyorum ne yapmam gereker

   • Ata Kurumsal

    Merhaba; 3 yıl satmama şartı ile 1 milyon dolar değerinde taşınmaz alabilirseniz, ikamet iznine ve süresine bakılmaksızın istisnai yoldan vatandaşlığa başvuru yapabilirsiniz. Bunun dışında vatandaşlığa başvuru yapabilmeniz için mevcut izniniz oturma veya yerleşme niyeti taşımadığından vatandaşlık başvurusunda değerlendirilmez. Biran önce uzun dönem ikamet veya çalışma izni almanızı öneririz.

 • Haydar Ali

  Ben Pakistanlıyım. 1 senedir Türk biriyle evliyim. Şuanda Türkiye dışındayım. Üç sene evli kaldıktan sonra Türk vatandaşlık için kaldığım ülkedeki Türkiye Büyükelçide başvurabilir mıyım yada TC vatandaşlığına evlenme yoluyla geçmek için gerekli olan 3 yıllık ikamet illa ki Türkiyede mi geçilmeli? Bazı yerde böyle bir bilgi yazıyordu.

  Türk vatandaşı olmak için kaç yıl evli kalmak gerekli?
  -Türk vatandaşı ile evli olan yabancılar üç yıl evli kalması durumunda Türk vatandaşlığına başvuru yapabilirler, Evlilik birliği içinde 180 günden fazla yurt dışında bulunmamak gerekmektedir, ailenin çocukları olması durumunda vatandaşlık başvurusu işlemleri daha hızlı sonuçlanmaktadır.

  180 günden fazla Türkiye dışında bulunmamak mı gerekli?
  5901 sayılı yasanın 16. maddesinde bu konu ile ilgili çok net yazmıyor. Bana yardımcı olur musunuz?
  Teşekkürler.
  Kolay Gelsin.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; bir Türk vatandaşı ile 3 yıl süre ile evli bulunmanız, evliliğinizi de iyi niyetle yürütmeniz halinde Türkiye dışında yaşadığınız ülkedeki Türkiye Büyük Elçiliğine de başvuru yapabilirsiniz. 3 yıl sürenin mutlaka Türkiye’de geçmesi şartı yoktur. 180 günden fazla yurt dışında bulunmama şartı, evlenme yoluyla başvuru ile ilgili değildir.

 • Longurlar Ayse

  Merhaba ben Ayse 1994doğdım Romanya da babam türk vatandaş anem romanyalı bir sorun yaşiorum :babam başka aile kurdu evlendi Türkiye yaşior ben onu konuşmiyorım beni terk eti ama fakat onu adını taşıyorum. Anem ekinci evlilik yaptı bende ona kalıyorum Türkiye de yaklaşık 5sene oldu geldik, ama ben vatandaş olmadım kimlik yok şimdi bir sorun var nasıl vatandaş olabilirim nerde baş vuru yapabilirim? Babam yardım etmiyor ben vatandaş olabilirimıim? Çok sıkıntı yaşiorum bu konuda nerde gitmemiz lazım bilmiyoruz.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; Size daha net cevap vermek için anne-babanızın sizin doğduğunuz tarihte evli olup olmadıklarını bilmemiz gerekli. Evlilik yaparak boşanma ile mi ayrıldılar, yada evlilik yapmadan bir arada mı yaşadılar?
   Sizin doğum tarihiniz ile varsa anne-babanızın evlenme boşanma tarihlerini bildirebilirseniz ona göre cevap verelim.

   • Longurlar Ayse

    Anem ve babam Romanya evlilik yaptılar 1992, ben doğdum 1994, boşanma tarih 2009 ama babam ben 1yaş falan bizde bıraktı türkye geldi başka kadın evlendi.

    • Ata Kurumsal

     Verdiğiniz bilgiler ışığında babaya bağlı olarak Türk Vatandaşlığına geçmek için müracaat hakkınız bulunmaktadır. Yaşadığınız İl’in Valiliğindeki Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne başvurabilirsiniz.

 • Ali uygur

  Merhaba Çin vatandaşı Uygur Türküm 2012yılından bugüne kadar istanbulda ikamet etmekteyim ilk 3sene öğrenci ikamet izni 4.sene insani ikamet 5.senemde turistik amaçlı ikamet izni en sonda Yeni değiştirdiğim taşınmaz mülk üzerinden ikamet İznile ikamet etmekteyim ,nüfus müdürlüğüne gittiğimde bana söyledikleri 5.senede turistik ikamet kullandığım için ondan önceki 4senede silinmiş oluyormuş , bu durumda vatandaşlık kazanmam için ne yapmam gerekiyor

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; 3 senelik öğrenim ve 1 senelik insani ikamet izninden hemen sonra 5. yıl almış olduğunuz turistik amaçlı ikamet izni, toplam ikamet sürelerinizin hesaplanmasında maalesef kesintiye yol açmaktadır.
   Yerleşme amacı taşımadığı için öğrenim, insani ikamet ve turizm amaçlı izin süreleri Türk Vatandaşlığına başvuru hakkı vermemektedir.
   Ancak; Turizm amaçlı hariç, diğer ikamet izinlerinden sonra uzun süreli ikamet veya çalışma izni almış olsaydınız tek başına sayılmayan öğrenim ve insani ikamet izin süreleri de hesaba katılabilirdi.
   Eğer taşınmaz mülkünüz 1 milyon $ tutarında ve tapu kayıtlarına 3 yıl satmama açıklaması yaptırabilirseniz, süre şartı gerektirmeyen istisnai olarak Vatandaşlık başvurusu yapabilirsiniz.

   • Ali uygur

    Şimdi çalışma izni alırsam bundan önceki seneler sayılmazmı ? 5senedir yurtdışına bir kez çıktım 60gün kaldım

   • Ali uygur

    Şimdi çalışma izni alırsam bundan önceki seneler sayılmazmı ? 5senedir yurtdışına bir kez çıktım 60gün kaldım , 3yıl öğrenci ikamet 1yıl insani ikamet aldıktan sonra 5.senede insani ikameti uzatmak için gittiğimde göç idaresindeki memur vatandaşlık başvurusu yapabilmem için almam gerektiğini tekrar tekrar söyleyip turistik ikamet aldırmıştı şimdi ne yapmam gerekiyor?

    • Ata Kurumsal

     Tekrar Merhaba Ali Bey; Türkiye’de 5. yılda aldığınız turizm amaçlı kısa dönem ikamet izni ile kaldığınız anlaşılıyor. 
     Vatandaşlık Yasasının Uygulanması yönetmeliğine göre, Türkiye’de yerleşme niyetini göstermeyen; sığınma veya iltica başvuru sahibi, sığınmacı, öğrenim, turistik, öğrenim gören çocuğuna refakat, tedavi gibi amaçlarla alınan ikamet tezkeresiyle Türkiye’de ikamet edilmesi Türk vatandaşlığının kazanılmasında geçerli ikamet olarak kabul edilmez. 
     Yine devamı bir maddesi Türk vatandaşlığının kazanılmasında kabul edilmeyen ikamet nedenleri ile Türkiye’de bulunan kişinin sonradan geçerli sayılan bir nedenle ikamete bağlanması halinde önceki ikamet süreleri de hesaba katılır. Bu hüküm, turistik amaçlı ikamet tezkeresi ile Türkiye’de bulunanlar hakkında uygulanmaz, şeklindedir. Turizm amaçlı kısa dönem İkamet iznini uzun dönem ikamet iznine geçiş yaparak değiştirmeniz uygun olacaktır.

 • Zehra

  Merhaba, yaklaşık bir buçuk ay önce vatandaşlık kazandığıma dair takip sitesinde bilgi yayınlandı ve tebligatın en yakın zamanda bana ulaşacağını dediler. Bu kadar süre geçti, hala herhangi bir tebligat gelmedi. Vatandaşlık kararı yayınlandıktan sonra kimlik alma süreci çok mu uzun sürüyor? Teşekkür ederim.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; vatandaşlık müracaatı yaptığınız ve adınıza dosya düzenleyen müdürlüğe tekrar başvurup, olayı görevlilere anlatıp, kimlik alma hakkında bilgi alabilirsiniz.

 • Erkin

  Merhabalar 8 9 yıldır Türkiye’de İkamet etmekteyim Türk Asıllıyım Türk asıllı olduğuma Dair Belgemde var Makedonya vatandaşıyım Türkiye’de 2009-2014 yılları arasında öğrenim amaçlı ikamet aldım üniversiteyi Türkiye’de tamamladım 2014 yılından sonra da mecburi olarak Turistik amaçlı ikamet almaya başladım geriye dönük yıllarımın yandığını ( sıfırlandığı Söylendi ) Vatandaşlık için nasıl bir yol izlemeliyim. Serbest göçmenlik başvurum da bulunmakta 2013 yılında başvuru yaptım ama şu anda Serbest göçmenlik başvuruları askıya alındığı söylendi madem askıya alınacak niye başvuru yaptırılıyor eğer başvuru yaptırılacaksa niye sonuçlandırılmıyor bununla ilgili avukatlık bir mesele var mıdır acaba ?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; Türkiye’de 2014 yılından sonra aldığınız turizm amaçlı kısa dönem ve ancak 1 yıllık olarak düzenlenmiş olabilir. Her yıl yenilemiş olmalısınız.
   Vatandaşlık Yasasının Uygulanması yönetmeliğine göre, Türkiye’de yerleşme niyetini göstermeyen; sığınma veya iltica başvuru sahibi, sığınmacı, öğrenim, turistik, öğrenim gören çocuğuna refakat, tedavi gibi amaçlarla alınan ikamet tezkeresiyle Türkiye’de ikamet edilmesi Türk vatandaşlığının kazanılmasında geçerli ikamet olarak kabul edilmez.
   Yine devamı bir maddesi Türk vatandaşlığının kazanılmasında kabul edilmeyen ikamet nedenleri ile Türkiye’de bulunan kişinin sonradan geçerli sayılan bir nedenle ikamete bağlanması halinde önceki ikamet süreleri de hesaba katılır. Bu hüküm, turistik amaçlı ikamet tezkeresi ile Türkiye’de bulunanlar hakkında uygulanmaz, şeklindedir.
   Turizm amaçlı kısa dönem İkamet iznini uzun dönem ikamet iznine geçiş yaparak değiştirmeniz veya Türk Vatandaşlığına geçmenin başka yollarını (Türk vatandaşı ile evlilik, yatırım gibi) düşünmeniz uygun olacaktır.

 • Nadir Valiyev

  Merhaba Iyi aksamlar ..ben usakda universitede okuyan yabanci uyruklu ogrenciyim..universiteyi bitirdikden sonra Turkiyede Polis olmak Istiyorum ve Vatandaslik Almam Lazim Ogrenci oldugum halde nasil vatandaslik ala bilirim ….3 Senedir ikamet yapiyorum Turkiyede …Evlenme haric ..hangi yolla vatandaslik ala bilirim….universiteyi bitirdikden sonra diplamam la vatandaslik ala bilirmiyim?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; öğrenim amaçlı ikamet ile vatandaşlık kazanma hakkınız bulunmamaktadır. Öğreniminiz bittikten sonra uzun dönem ikamet veya çalışma izni almanız halinde öğrenim amaçlı ikamet süreniz de sayılır ve toplam 5 yıla tamamlandığında vatandaşlık başvurusu yapabilirsiniz. Bu 5 yılda da 180 günden fazla yurt dışında bulunmamanız gerekir.

 • Gülin Ercek

  Merhaba
  Evimizde Bulgaristan Türklerinden bir hanım çalışma bakanlığından izinli(1 senelik+2 senelik+2senelik) çalışmakta.Arasıra kendisini i Bulgaristana ailesini ziyarete gönderiyorum
  Türk vatandaşlığı kimliğini ne zaman alabilir?
  Son günlerde bu konu ile ilgili Yabancılar şubesinden çıkmış bir bildiri varmı?
  Değerli bilgileriniz için çok teşekkür ederim.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; çalışma izin süreleri 5 yıla tamamlanmışsa yetkili makam kararıyla vatandaşlığa geçme başvurusu yapabilir. Sunulan belgeler ve ikamet sürelerinin yetkili makam tarafından değerlendirme süreci bulunmaktadır. Kimlik alma süresi hakkında net bir bilgi veremeyiz.

 • Gülin Ercek

  Tekrar ben;
  5 yıl içinde 180 gün yurt dışına çıkmış olma ifadesinde “ilk yıl sayılmaz ” ne demek?
  Ayrıca bu kural Bulgaristan Türklerine de uygulanıyormu?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; müracaat tarihinden geriye doğru 5 yıl içinde 180 günden fazla yurt dışında bulunmamak gerekir. Örnekleyecek olursak; eğer ülkemizde 6 yıldır çalışma izni ile ikamet ediyor ve vatandaşlığa başvuru yaptıysanız, başvuru tarihinden itibaren geriye doğru 5 yıl hesaplanır dolayısıyla ilk yıl hesaba katılmaz. Bu kural Bulgaristan Türklerine de uygulanmaktadır.

 • ramil

  1989 azerbaycan doğumluyum neredeyse 20 yıldır Türkiyedeyim. Üniversite öğrencisiyim bu yıl eylüle kadar oturma iznim mevcut okulumda bitiyor. Ailem TC vatandaşı bu arada. Benim sorum askerlikle alakalı bi forumda 22 yaşının aştıktan sonra TC vatandaşı biriyle evlilik olduğu taktirde askerlikten muaf olunduğu yazıyor, bu bilgi ne kadar doğru? Ayrıca Azerbaycan tarafından askere cağırılıyorum öğrenci olduğum için belge yollayarak zaman kazandım. Özetle askerlik yapmamam için iki ülkedede TC vatandaşı ile evlilk ve 22 yaşını aşmış olmak yeterli mi ?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; Askerlik işlemleri 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 2. maddesine göre yürütülmektedir. Kanunun bu maddesine göre; yabancılar Türk vatandaşlığına alındığı tarihte 22 yaşında ve daha büyük ise Türkiye’de askerlik hizmetinden muaf tutulması gerektiğini belirtiriz, kesin bilgi için dilekçe ile size en yakın askerlik şubesinden bilgi almanız daha uygun olacaktır.

 • Lisa

  Merhaba, kolay gelsin.
  Ben Rusya vatandaşıyım, eşim Türk vatandaşı, 3 sene evliyiz. Bir tane bebeğimiz var ve şuan ikinci kez hamileyim.
  Vatandaşlık başvuru için tam olarak hangi dokumanlar hazırlamam gerek?
  Bana bir liste verebilirseniz çok minnettar olurum. Bir de sizce ne zaman başvurayım – şimdi mı, ikinci bebeğimiz doğduktan sonra mı?
  Şimdiden çok teşekkürler.

 • meraba ben 5 seneden burdayim bas vurdum yaklasik 10 ay oldu gecen sene 2016 ama daha gelmedi nezaman gelebilir simdiden tesekurederim

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; başvuruların sonuçlanması genelde 6 ay – 2 yıl arası sürmektedir. Kesin bir tarih vermemiz yanlış olur.

 • Mehraba ben yaklasik 1 sene olacak baş vurali ama daha gelmedi neden bu kadar gecikti bebek tedavi yapıyorum nüfus kayıt istiyorlar tüp bebek tedavisi yapıyorum aceba daha çok mu sürecek şimdiden tesekurederim

  • Ata Kurumsal

   Tekrar merhaba, süre konusunda kesin bilgi veremiyoruz, istenilen belgeleri kayıtlı bulunduğunuz İl Göç İdaresi Müdürlüğünden temin edebilirsiniz.

 • Fatma Fatma

  Merhabalar,
  Ben Bulgaristan uyrukluyum.
  Türkiyede bir şirkette çalışma izniyle çalışıyorum.2 ay sonra 5.yılımı tamamlayıp TC vatandaşlığı için başvuru hakkım doğuyor olacak.Çalışma süresı zarfında 180 günden az bir süreçte yurt dışında bulunmuşum.Fakat merak ettiğim bir husus var.Çifte vatandaş olabilir miyim?Yoksa Türk vatandaşlığına başvurursam kendi Bulgar vatandaşlığından çıkmam gerekecek mi?
  Konuyla ilgili bilgi verebilirsiniz çok sevinirim.İyi çalışmalar

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; Bulgaristan Vatandaşlığından çıkmanıza gerek yok, Türk Vatandaşlığına müracaat ettiğiniz sırada Bulgaristan Vatandaşlığınızı da korumak istediğinizi bir dilekçeyle belirtiniz.

 • Sayedrahim

  Merhabalar,
  Ben Afghanistan vatandaşı, 6 yıldır Türkiye’de öğrenim amaçlı ikamet etmekteyim. Okulum bittiği için ikamet iznim de 4 ay sonra sona erecektir. Vantandaşlık almak için ne yapmam gerekiyor? Bir de 6 yıllık öğrenim süreci vatandaşlık almak için gereken sürede hesaplanır mı acaba, hesaplansa ne kadar zaman kazandırabilir? Ben mümkün olduğunca erken başvuruda bulunmak istiyorum, bunun için ilk olarak ne yapmamı öneriyorsunuz?

  Yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ediyorum.
  Saygılarımla

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; öğrenim amaçlı ikamet izni size tek başına vatandaşlık kazanma hakkı vermez. 4 ay sonra bitecek öğrenim izninden sonra, Türkiye’de yerleşme amacına yönelik uzun dönem ikamet veya çalışma izni almanız halinde öğrenim amaçlı ikamet izin süreleri o zaman devreye girebilir ve Türk Vatandaşlığına geçmek üzere başvuru hakkınız olabilir. Müracaat edeceğiniz tarihten geriye doğru 5 yıl içinde 180 günden fazla yurt dışına çıkmamış olmanız gerektiğini hatırlatırız.

 • Ramil Mehmetoğlu

  Merhabalar, ben 1989 doğumlu Azerbaycan uyrukluyum yaklaşık 22 yıldır Türkiye’de kesintisiz olarak ikamet etmekteyim.Vatandaşlık başvurusu daha önceki yıllarda defalarca yapılmasına rağmen red edilmiştir.Daha önceki yıllara ait başvuru belgeleri de elimde bulunmaktadır.Ailem Türk vatandaşı oldular.Üniversite öğrencisiyim,tekrar başvuru yapmak istiyorum.Ayrıca Azerbaycan’da ki askerlik sorununu nasıl çözebilirim(evlilik-yaş vb durumlar) muaf olma durumu olabilir mi ? T.C vatandaşı olursam 22 yaşından büyük olduğum için Türkiye’de de askerlikten muaf olma durumu doğru mudur ?Bu konularda sizden izlemem gereken yol ve ücret hakkında bilgi almak istiyorum.Yardımcı olursanız sevinirim…

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; Önceki Vatandaşlık müracaatlarınızın neden ve hangi gerekçe ile reddedildiği önemlidir. Reddedilme gerekçesi ortadan kalkmadıkça yine red sonucu alabilirsiniz. Ülkeniz Azerbaycan’daki askerlik sorununuz için, oradaki makamlardan öğrenmeniz uygun olacaktır. T.C. Vatandaşı olmanız halinde muaf olup olmayacağınız ise vatandaşlığı kazanacağınız yasa maddesine göre değişebilir.

 • Zakhriddin

  Merhabalar. Turkiye de 2011 yilindan bu yana universite ogrencisi olarak yani egitim amacli aldigim ikamet izni ile ikamet etmekteyim. Ama hala egitimim bitmedi, normal sartlarda 5 yil surem doldu ve 6 aydan fazla yurt disinda bulunmadim ama egitim amacli oldugum icin basvuru hakkim yok vatandasliga. Peki bu durumda ogrenciyken calisma izni cikarabilir miyim Turkiye de? Egitimden Calisma izni ikametine gecebilmek icin. Yani eger cikarabiliyorsam bunu Turkiyeden yapabilirmiyim yoksa Ozbekistana gidip ordaki konsolosluktan mi basvurmam lazim? Duydugum kadariyla Turkiye ici basvurularda ogrencilere calisma izni verilmiyor ama yurt disindan konsolosluklara yapilan basvurularda oturma izni turune bakmaksizin calisma izni verilebiliyormus. Duydugum sey dogrumu? Degilse ne tur bir yol izlemem gerekiyor? Simdiden cevabiniz icin tesekkurler

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, anladığımız kadarı ile lisans eğitiminizi tamamlamak üzeresiniz, lisans eğitimini bitiren yabancılar için bir sefere mahsus olmak üzere bir yıllık kısa dönem ikamet izni alma hakları bulunmaktadır, bu ikamet izni ile iş bulabilirseniz çalışma izni alabilirsiniz, öğrenci ikamet izniniz devam ettiği sürece yurt dışı başvuru yapsanız bile başvurunuz onay almayacaktır.

 • Sevim

  Merhaba . ikinci derece akraba üzerinden vatandaşlık almak mümkün mü? Mesela hala.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; anne veya baba gibi 1. derece akraba dışında başka bir akraba üzerinden Vatandaşlık almanız mümkün bulunmamaktadır.

 • Armin Mahpour

  2010 Eylül ayından itibaren Türkiye de öğrenci olarak ikamet ediyorum, son bir senedir çalışma izni ile ikamet ediyorum. Iran vatandaşıyım. Yorumlarda okuduğum üzere vatandaşlık talebinde bulunursam, şimdi çalıştığım için öğrenci sebebi ile ikamet ettiğim senelerini de kalıcı olarak ikamet etme amacında kullanılabilme ihtimali olduğunu okudum. 3 ay içinde çalışma iznimin 2 sene daha uzatılacaktır. Bu faktörleri göz önünde bulundurarak, vatandaşlık talebinde bulunmak için en uygun zamanı sizce ne zamandır?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; Verdiğiniz bilgilere göre, elinizde bulunan çalışma izniniz ile öğrenim amaçlı ikamet izinlerinizin toplamı 5 yılı aşmakta olduğundan Türk Vatandaşlığına geçmek üzere başvuru hakkını elde etmiş bulunmaktasınız. Çalışma izninizin 2 sene uzatılması işleminden sonra başvuru yapabilirsiniz.

   • Armin Mahpour

    Bu arada Türkiyeye ilk giriş yaptığımda 17 yaşındaydım. ilerde türk vatandaşlığına geçersem agerlik yapmak zorunda mıyım ?

 • Esin Çalık

  Merhaba.Yeni bir kanun çıkmış. 2017 yilindan once oturma izni olan bulgaristan vatandaşları tc vatandaşı olabilirmiş. Benim bir abim var ve daha onceden turistik oturumla turkiyede ikamet ediyordu.Calisma izni olmadığı için oturumunu yenilemedi ve bulgaristana geri döndü. Biz ailesi olarak 18 yıldır turkiyedeyiz ve tc vatandasiyiz.Bu yeni kanunla abim tc vatandaşı hakkina sahip olur mu.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; evet duyduklarınız doğru. Kanun değil ama özel bir uygulama. Abinizin yasal bir ikamet izni ile Türkiye’de yaşıyor olması gerekmekte. Bulgaristan’a geri dönmüş olması sorun olabilir. Bunun dışında diğer şartlar, bu özel uygulamadan yararlanmak için yeterli. Daha detaylı bilgi ve müracaat için bulunduğunuz ildeki Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden bilgi alabilirsiniz.

 • Tarkan karatas

  Ben avustria vatandaşiyım ve türkiyede yaşiyorum. Avustria vatandaşlığıntan çıkmatan türk vatandaşlık alabilirmiyim yani çifte vatandaş

 • Ahmady

  İyi akşamlar öncelik sizden bu porogram ve bu hizmet için teşekür derim
  Ben yaklaşik 2010 oturum iznim var airica kendime ayet şirketim var şimdi vatandaşlik için baş vori yapacam bu 7 sene kesintisiz bürdaim hiç çikiş yapamadım başvori yapacam eşim ve oğlum içinde ayni zeman başvori yapacam ama eşm ve oğlum bu 7 sene içerisinde 180 günde fazla yurtdişnde kraldılar soron ölmaz ya tek başvori yapim

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; sizin tek başınıza başvuru yapmanızı öneririz​​.​ Oğlunuz 18 yaşından büyük ise eşiniz ve oğlunuzun da ayrı ayrı müracaat etmeleri gerekir. Yurt dışına çıkış süreleri sorun olursa, sizin vatandaşlık almanızı takip eden 3. yılda eşiniz evlenme ile vatandaşlığa geçme müracaatı yapabilir.
   Oğlunuzun, müracaat edeceği tarihten geriye doğru 5 yıllık ikamet izin süresinde yurt dışına çıkış süreleri 180 günü geçmeyecek bir durum ayarlaması gerekecektir.

 • Cengiz

  Merhaba eşim bulgaristan vatandaşı 3 yıldır benim üzerimden oturma izni alarak ikahmetgah ediyor bildigim kadarıyla 3 sene sonunda vatandaslık basvuru hakkı oluyor
  Basvuru yapıcagız eşimin 10.07.2017 de oturma izni bitiyor bu süreçde oturma iznini yenilememize gerek varmıdır bunu bilmek istiyorum.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; evet yenilemeniz gerekecektir. Müracaat ettikten sonra inceleme ve karar verme süreci dikkate alındığında en az bir yıllık ikamet izninin olması gerekebilir.

 • Rasul Almammadov

  Merhabalar,

  Ben Türkiyede yabancı uyruklu (Azerbaycan) üniversite öğrencisiyim. Önümüzdeki yıl Türkiyede ikamet sürem 5 yıl olacak. Çift vatandaşlık için başvuru yapmayı düşünüyordum genel olarak. Ancak sitenizde öğrenim görenlerin bu haktan yararlanamadıklarını gördüm. Yüksek lisans ve doktora yapmayı da buna eklediğim zaman yaklaşık en az 7 yıl daha Türkiyede bulunacağım.

  Buna göre benim vatandaşlık için müracaatım ancak 7 yıl sonra çalışma izni alıp 4-5 yıl daha çalıştıktan sonra mı olur yoksa herhangi bir istisnası var mı?

  Teşekkür ederim!

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; Türkiye’de yerleşme amacına yönelik olmadığı için öğrenim amaçlı ikamet izni, Türk Vatandaşlığına geçmek için tek başına kabul edilmemektedir.
   Öğrenim bittikten sonra, öğrenim amaçlı ikamet izni de süre bittiğinden geçersiz hale gelecektir. Türkiye’de yaşamaya devam etmek isterseniz yasal olarak izin almak gerekecektir. Alacağınız izin, uzun dönem ikamet veya çalışma izni olması halinde 4-5 yıl beklemeniz gerekmez. Öğrenim amaçlı ikamet izin süreleri devreye girebilir, yasal izin ile birleştirilerek 5 yıla tamamlanabilir.

 • hagop

  Merhaba,

  Benim dedem ve babam turkiyede dogmuslar, benim turk vatandasligi kazanmiya hakim var mi?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; Türkiye’de doğan dedeniz veya babanızdan dolayı Türk Vatandaşlığına başvurma hakkınız bulunmamaktadır. Türkiye’de doğan babanız Türk Vatandaşlığını kazanmış mı? Kazanmış ise hangi tarihte ve hangi yolla kazanmış? Size daha açık cevap verebilmek için bunu bilmemiz gerekmektedir.

 • Hafiz Shabanov

  merhabalar
  ben eşim ve çocuğum türkiyede ikamet ediyoruz ben kendim Azerbeycan vatandaşıyım eşim ve çocuğum Ukrayna vatandaşı bizim Türk vatandaşı olmamız mümkünmü ve ya nasıl ola biliriz?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; Siz, eşiniz ve 18 yaşından büyük ise çocuğunuz 5 yıl süre ile Türkiye’de, önce Emniyet Müdürlüğünce daha sonra Göç İdaresi Müdürlüğünden alınması gereken ikamet izni ile yaşamakta iseniz bu 5 yıl içinde de 180 günden fazla yurt dışına çıkmamış iseniz, Türk Vatandaşlığına geçme başvurusunda bulunabilirsiniz.
   Bunun dışında en az 2.000.000 Amerikan Doları tutarında sabit sermaye yatırımı yapmanız, en az 1.000.000 Amerikan Doları tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın almanız, en az 100 kişiye iş istihdam oluşturmanız, en az 3.000.000 Amerikan Doları tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırmanız, en az 3.000.000 Amerikan Doları tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmanız veya en az 1.5 milyon dolar tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı alan ve üç yıl süreyle bunu elinde tutmanız halinde Bakanlar Kurulunun kararı ile istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanmak üzere müracaat edebilirsiniz.

 • Erkin

  Merhabalar ben 8 9 yıldır Türkiyede ikamet ediyorum sürekli ikamet tezkeresi aldım yarısı öğrenim yarısı da turistik amaçlı verildi şimdi ise yeni kanun çıktı Türk soylu balkan türklerine uzun dönem ikamet tezkeresi verilecek benim öğrenmek istediğim uzun dönem ikamet tezkeresi ile çalışma izni için çalışma bakanlığına başvuru şahsi mi yapmam gerekecek yoksa üzerindeki yabancı tc no ile sigortalı olabilecek miyim nasıl bir yol izlemeliyim süresiz ve bağımsız çalışabilmem için . Yoksa yine işveren tarafından mı yapılması gerekecek bu işlemler?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, Süresiz çalışma izniniz veya Turkuaz kartınız olmadığı sürece çalışma izni ile ilgili prosedürel işlemler eskisi gibi olacaktır.

 • ESLER SUMA

  1988 dogumlu (Arnavutlukta dogdum) Arnavut vatandasiyim. 2006’da Turkiye’ye ogrenim amacli geldim ve ogrenci olarak aldigim oturma iznim 2015e kadar devam etti. 27 Temmuz 2015’ten beri kurumsal bir sirkette calisiyorum calisma izni ile. Arnavutluk vatandasligindan cikmadan TC vatandasligina basvurma (cifte vatandas) hakkini kazanmis miyim acaba merak ediyorum.Sartlar nedir? Hak kazanmissam askerlik zorunlulugum var midir?
  Yardimlarinizi rica ederim.
  Tesekkurler,

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; 2015 yılından beri yaklaşık 2 yıldır Çalışma izninizin olması Türk Vatandaşlığına geçme başvuru yapmanızda uygun bir işlem olmuş. Öğrenim amaçlı ikamet süreniz de devreye girer ve 5 yılı aşkın süredir Türkiye’de yaşadığınızdan Yetkili Makam kararı ile Türk Vatandaşlığına geçmek için başvuru yapabilirsiniz. Müracaat ettiğiniz günden geriye doğru 5 yıl içinde 180 günden fazla Yurt dışına çıkmamış olmanız gerekmektedir. Başvuru sırasında Arnavutluk vatandaşlığını da taşımak isteğinizi belirtebilirsiniz. Kendi ülkenizde askerlik yapmışsanız Türk Vatandaşlığına geçtiğinizde askerlikten muaf olabilirsiniz.

 • Esmatullah obaidi

  السلام عليكم و رحمة‌الله و بركاته

  Sayın Yetkililer

  Ben Afganistan uyruklu Türk kökenli Esmatullah OBAIDI Türkiye’ye yasal olarak 01.10.2012 tarihinde giriş yaptım. 2013 yılından buyana (Yab. Kim. No: ***********) 2013 yılından bu yana Erzincan İlinde şartlı mülteci olarak ben eşim ve 2 (iki) çocuğumla ikamet etmekteyim. Erzincan İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Erzincan Adliyesi ve İl Emniyet Müdürlüğünde Valilik oluruyla Farsça, Urduca, Türkçe ve İngilizce dillerinde tercüman olarak çalışmaktayım.
  5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 12. Maddesi uyarınca Türk Vatandaşlığını istisnai olarak kazanmak istiyorum. Ekte sunduğum belgelerin doğruluğunu beyan eder, gereğinin yapılmasını;
  Çocuklarım burada doğdu.Ben ise Valilik onayı ile Yeminli tercüman olarak görev yapıyorum Aynı zaman da adli makamlara da çalışıyorum. Dört dil bilmekteyim. Bunlar: Farsça, Türkçe, İngilizce, Urduca. Türkiye’de Uluslararası Koruma statüsünde kalmakla birlikte ülkeye yasal olarak geldim ve resmi giriş yaptım.
  Afganistan’da talibandan çok zülüm görüp acı çektik. Babam Afganistan’da General olarak görev yapıyordu. Bu sebeple bizimle çok uğraştılar.Yine babam gibi General olan amcamı öldürdüler. Evimiz talan oldu. Ben ve ailem bu zorluklar neticesinde ülkemizi terk etmek zorunda kaldık.
  Afganistan devleti ve milleti olarak Çanakkale harbinde yanınızda olduk. Birlikte savaştık. Ben atalarım ile gurur duyuyorum. Bugün bende Türkiye için canımı seve seve vermeye hazırım. Türkiye’yi çok seviyorum. Burada Türk Vatandaşı olarak yaşamıma devam etmeyi çok arzu ediyorum.
  Çok değerli yetkililer, Tüm dünya Müslümanlarının bugüne kadar yanında oldunuz. Allah sizden razı olsun. Sizden Türk vatandaşlığı konusunda yardım istiyorum. Allah rızası için bana ve aileme yardımcı olun Türk Vatandaşlığına geçmek istiyorum.

  Esmetullah OBAIDI
  06 .2017
  İ K A M E T A D R E S İ :
  Arslanlı Mahallesi 2×1 Sokak No: xx
  Merkez / ERZİNCAN
  Tel: 0551 175 xx xx

  • Esmatullah obaidi

   turk cumuryati vetandeslik sturum

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; Ülkenizdeki iç karışıklıklar ve savaş hali gerekçesiyle baskı altında bulunduğunuz, can ve mal güvenliğiniz tehlikede olduğu için Üçüncü ülkeye yerleştirilinceye kadar, şartlı mülteci olarak ailece Türkiye’de kalmanıza izin verildiği anlaşılıyor.
   Sizi ailece 3. bir ülkenin kabul etmesi halinde o ülkeye geçiş yapacağınızdan, Türk Vatandaşlığına geçmek için yasal bir dayanak bulunmamaktadır.

 • Nargiza

  Merhabalar ben Ahıska Türkü ÖZBEKİSTAN vatandaşıyim 5senedir Türkiyede ikamet ediyorum Türk vadandaşı ile evlenirsem otomatikmen vatandaş ola biliyormuyum yoksa üç sene sonramı oluyorum? Nasıl oluyor öğrenebilirmiyim ?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; 5 senedir Türkiye’de ikamet ve ya çalışma izni ile yaşamakta ve bu 5 yıl içinde 180 günden fazla yurt dışına çıkmamış iseniz, Yetkili Makam kararı ile Türk Vatandaşlığına geçme hakkınız bulunmaktadır. Bir Türk vatandaşı ile evli olmanız halinde, evlenme tarihini takip eden 3. yılda evlenme yoluyla Türk Vatandaşlığına geçme hakkınız olacaktır.

 • Rauf

  Merhaba.Ben Azerbaycan vatandaşıyım.2008 -2015 ağustos 9una kadar öğrenim amaçlı ikamet izni aldım.2015 ağustos ayından şimdiye kadar +1 Ve +1 olmak üzere 2 senedir üst üste kısa dönem oturma izni alıyorum(09.09.2017 de 2 sene olucak).Öğrenim amaçlı Türkiye de ikamet ettiğim dönemde 2009 eylül ayından sonra Türkiye den 6 aydan fazla ayrılmadım.TÜRKİYE vatandaşlığına başvuru yapabilir miyim?Yardımcı olursanız sevinirim

 • Sabina

  Merhabalar! Ben Kazakistan uyrukluyum. 2004 memleketımde bir Türk erkekle tanıştım,orda imam nikah yaptık ve buraya geldık. Türkiye’de öğreniyorum ki adam evliymiş. Bana söz verdı boşanacak diye,sabretmeni istedı . 2005 aralık ayında oğlumuz doğdu. Adam üzerine yapmış. Oğlum onun soyadını taşıyor. TC kimlik aldık oğlumuza. İlk evliliğimden de kızım var,onu da getırdım. İlk okula burda başladı. 2006-2008 hepimiz yani imam nikahla eşim,ben,kızım ve oğlumuz tekrar Kazakistan’a gittık ve döndük. Geldıkten sonra Kızım burda okula devam ediyordu. Bende ikamet alıyordum onun refakatçi olarak(önceden de turistik amaçlı vize veriyorlardı). 2011den beri imam nikahlı eşimle ayrıldık. Çocuklarım sürekli benımle. 2012 de biriyle tc vatandaşıyla tanıştık ve resmî olarak evlendık. Ama yabancılar şubesinde yanlış karar verildı(formalite evlilik diye). Eşim iş için İstanbul’da çalışıyor,ben ise başka şehirde(çünkü kızım liseye gidiyordu ve oğlum okula,başka yere gitmek istemedıler). Biz de karar verdık ben çocuklarımda burda,eşim İstanbul’da çalışacak. Ara sıra eşim geliyor.İdare mahkemeye başvurduk. İki sefer ret onama geldı. Son olarak ,iyi bir avukatla danıştık ve tekrar başvurduk. Şimdı beklemekteyız. Formalite evlilik diye benım ve kızımın ikamet tezkereleri elimizden aldılar.Geçen sene son kez başvurduk ve halen cevab gelmedı. Bu arada kızım lise mezun oldu. Oğlum ise 6 sınıfa geçtı. İkisi çok başarılı. 2018 de benım ve kızımın pasaport süreleri bitiyor. Artık bu problemden çok yoruldum ve sız bana lütfen bir yol gösterin. Saygılarımla

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; 2004 de evlilik yapmadan birlikte yaşadığınız ve 2011 yılında ayrıldığınız Türk eşinizden 2005 yılında doğan oğlunuz babasına bağlı olarak Türk Vatandaşlığını taşıması ve Türk Vatandaşı kimlik alması normal bir işlem. Evlilik yapmadığınız için Türk Vatandaşlığına müracaat hakkınızın olmadığını biliyorsunuz.
   2012 yılında evlilik yaptığınız Türk eşiniz ile farklı şehirlerde yaşamanız, evlilik ve aile birlikteliğinizin olmaması yapılan araştırmada ortaya çıkmış ise Evlenme yoluyla Türk Vatandaşlığına geçme müracaatınız olumsuz sonuçlanmış olabilir. İdare mahkemesine açtığınız davanın olumlu sonuçlanmasını beklemeniz gerekmekte olup; çıkacak karara uygun işlem yapmanız gerekecektir.

 • Oz

  İyi çalışmalar dilerim;
  2011’den bu yana Ukrayna vatandaşı ile evliyim.Bense T.C vatandaşıyım..Bildiğim kadarıyla kendisine vatandaşlık için hak doğmuş durumda.Sormak istediğim Türkiye vatandaşlığına geçmeye karar vermesi durumunda kendisinin Ukrayna vatandaşlığı düşermi yoksa çifte vatandaşlık olabiliyor mu?
  3 yaşındaki kızımın hem türk kimliği hemde Ukrayna pasaportu bulunmakta.Aynı durum eşim içinde sözkonusumudur?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; eşiniz için evlilik yoluyla Türk Vatandaşlığına için başvurabilirsiniz. Ülkemiz yasalarına göre Ukrayna Vatandaşlığını da koruyabilir.

 • Mohamad albarm

  Selamünaleyküm
  Suriyelim Beş yıldan beri Türkiye’de yaşıyorum pasaportla resmi giriş yapmışım bide yabancı tanıtıma belgesi sahipim çalışma izni bir ay önce çıkarttım resmi kanunla göre Türk vatandaşı isteme hakkı kazanıyorum ama bir sorun var 4 yıl önce kaçak sigara yakalandı bende o zaman daha yaşım 18 doldurmamış bir gün nezarethanede yatım sonra beni savcıya götürdüler savcı beni serbest bıraktı ama yaşım 18 doldurmamış için beni yurtta götürdülar sabıka kaydı yazılır mı yada herhangi bir ceza parası çıkar mı bu konuda nasıl yardımcı olabilirsiniz bide bu konu türk vatandaşı olmak için sorun olur mu
  Saygılar sunuyorum

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; bahsettiğiniz olaydan ötürü yaptırım ve para cezasını bilemeyiz ancak yetkili makam bunu göz önünde bulunduracağından Türk Vatandaşlığına başvuruda sorun olabilir.

 • Fatih

  Merhaba Irak kerkük türk kökenli vatandaşım anne baba yabancı, Kızım 2002 de Türkiyede Doğdu zamanında kayıt yaptırmadık şimdi kendisi bizim gibi Irak Vatandaşıdır ırakta yaşıyoruz sadece kızım için doğumdan dolayı TC vatandaşlığı başvurusunda bulunabilirmiyiz? böyle bir hakka sahip olabilirmi ? Hastane Doğum kayıtları vs hepsi duruyor.. Bilgilendirirseniz sevinirim..

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; Türk Vatandaşlığının doğumla kazanılması için kızınızın hiçbir ülkenin vatandaşlığına kabul edilmemiş olması gerekli. Oysa kızınızın Irak Vatandaşı olduğunu belirtmişsiniz. Bu nedenle böyle bir hakkınız bulunmamaktadır.

 • Mohamad albarm

  Ya bu konuda yardımcı olabilir misiniz bide ne yapmamız gerekiyor çok önemli çünkü

 • Oliaş

  Merhaba.Türk vatandaşı ile resmi evlenen yabancı uyruklular Türkiyede 2,5 yıl ikamet etmeyip son 6 ay Türkiyede ikamet edenler vatandaşlık için hak kazanır mı?Teşekkürler.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; Bir Türk ile 3 yılı aşkın süredir evli olan her yabancı Türk Vatandaşlığını evlenme yoluyla kazanmak için başvuru yapabilir. Bu 3 yıllık sürenin Türkiye’de veya yurt dışında geçmesi gibi bir mecburiyet yoktur. Sadece yurt dışında yaşayanlar için müracaat yeri o ülkedeki Türk Konsoloslukları’dır.

 • Piotr

  Merhabalar: 5 yıldır aralıksız tezkerem var. ilk beş yılı annem türk vatandaşı olduğundan dolayı aile ikamet kağı alıyordum, 5. yılın sonunda bir yıl daha uzatıp Turk vatandaşlığı baş vuru yapacaktım. ama göç idaresinde 18 yaşımdan buyuk olduğumdan dolayı tezkereyi Turistik ( kısa dönem ) olarak uzatıyorlar. ben gün sayımını yapmak için Nüfüs müdürlüğü baş vurduktan sonra, bana kısa dönem yaptığınız için gün sayımını yapmıyoruz. değiştirmeniz gerekiyor diye cevap yazdılar. 60 gün içerisinde yapmazsam günlerim sıfırla nacaklar. ben o zaman diliminde değişim yapamadım. nasıl oluyor da 5 yıllım varken sırf 6. yılı turıstık dıye uzattıkları için vatandaşlık hakkımı kaybettim? hakkımı başka nasıl arayabilirimi bu durumda? teşekkürler

  • Ata Kurumsal

   Merhabalar; 5 yıl süre ile aile ikamet izninden sonra, ikamet izninizin türünü değiştirerek turistik ikamet izni almanız uygun olmamış. Başvuru yaptığınız Nüfus Müdürlüğü önerisine uygun olarak ikamet türünün uzun dönem ikamet izni almanız gerekmektedir.
   Diğer yönden, Anneniz Türk Vatandaşlığını nasıl kazandı? Sizin doğduğunuz tarihte anneniz Türk Vatandaşlığını kazanmış ise siz de anneye bağlı Vatandaşlık müracaatında bulunabilirsiniz. Bu yolu kullanacaksanız ikamet süresi ve türü dikkate alınmaz.

 • Farzali

  Merhaba.ben azerbaycan vatandasiyim.Turkiye’de ogrenciyim.3.siniftayim.okul bittikten sonra Turkiyede kalip tc vatandasi olmak istiyorum bunun icin ne yapalirim.evlenme ve calisma izni almadan.cunku onlar zaten olacak.ama okul biter bitmez hemen nasil alabilirim?tesekkurler simdiden 🙂

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; Türkiye’de yerleşme niyeti taşımadığı için öğrenim amaçlı ikamet izni ile Türk Vatandaşlığına başvuru yapamazsınız. Ancak; öğrenciliğiniz bittiği zaman “onlar zaten olacak dediğiniz” uzun dönem ikamet veya çalışma izni alacaksanız, ayrıca bir Türk Vatandaşı ile evlilik yaparsanız yine Türk Vatandaşlığına geçme müracaatı yapabilirsiniz.

 • Zzzz

  Merhaba
  Ben Bulgaristan turkuyum, ancak Turkıye vatandaşı ile 17 yıllık evli oldugumdan turk vatandaşlığım var, annem ve babamda Bulgaristan vatandaşı onları Turkıye vatandaşı yapabilirmiyim?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; anne ve babanız 01.01.2017’den önce Türkiye’ye giriş yapmışsa ve mevcut bir ikamet tezkeresi varsa 30 Mayıs 2018 tarihine kadar bulunduğunuz şehirdeki İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’ne başvurabilirsiniz.

 • Cengiz

  Merhaba ben Cengiz Askerov
  Vatandaslik icin birkac sorum olacakti size
  Oncelikle ben gun sayimi icin basvuru yaptim ve 6 senedir turkiyede ikamet etmekteyim 6 senenin 5 senesi ogrenci olarak ve ogrencilik bittikten sonra tapu ile oturma izni aldim ve bundan dolayi basvuru yapabildim turkiyeye soylenen rakamda ben yatirim yaptim tapularim da var ama bana gun sayimi onerdiler oyle yaptilar simdi kac ay icinde bana mesaj atilacak? 3 ay icinde dediler ama simdilik bir haber verilmedi ve verilmemesi taktirde veya gun sayimi ile sonuclanmamasi taktirde ben Tapular ile nereye nasil basvuru yapacagim ?
  Bilgi verirseniz cok sevinirim
  Saygilar
  Size mail atdim yine de burdan da yazayim dedim

  • Ata Kurumsal

   Merhaba Cengiz Bey; tapu ile sahip olduğunuz taşınmazınız;
   a) 1.000.000 $ değerinde mi?
   b) Tapu Müdürlüğüne 3 yıl satmama garantisi verdiniz mi?
   Bu 2 sorumuz için cevabınız evet ise sürenin bir önemi yoktur. 
   Hayır ise hakkınızda Vatandaşlık Kanununun  başka maddesi uygulanıyor demektir ki süre hesaplanması bunun için gerekebilir.

 • Ahad

  Merhaba. söz konusu 5 sene içinde 6 Ay yurtdışında bulunmak şartı nasın hesaplanıyor? Örneğin 1Martta Türkiyeden çıkıp ta 5 Martta dödüğümüzde 5 gün mü sayılır yoksa 4 gün mü? Birde 180 gün olmadı da 186 Gün olsa sorun olur mu?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; Türkiyede kalmanız için
   İkamet izni veren Göç İdaresi Müdürlüğü sizin; ikamet belgesine sahip olduğunuz dönem içinde Türkiyede ve yurt dışında kaldığınız sürelerin hesaplamasını da yapar. Vatandaşlık Müracaatında da bu kayıtlar esas alınır. Giriş ve çıkışlarda birisi sayılır. Yani 1 Mart çıkış, 5 mart giriş 4 gün hesap edilir.

 • emir

  merhabalar,

  Eşim yabancı uyruklu ve 3 yıldır evliyiz. Eşim yabancı öğrenci sınavı ile üniversiteye girmişti ve şuan halen okumakta. Okul bitmeden vatandaşlığa başvurabilir miyiz? Türk vatandaşlığını okul bitmeden alırsa okuldaki hakkından mahrum kalır mı? Alakanıza şimdiden teşekkür ederim.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; Eşiniz şu an Türkiye’de hangi tür ikamet izini ile kalmakta olduğunu belirtmemişsiniz. Öğrenim amaçlı mı ? Aile ikamet izni mi var. 3 yıl süre ile evli olduğunuz için Türk Vatandaşlığına geçmek için müracaat etme hakkını elde etmiş bulunmaktadır. Müracaat edeceğiniz tarihte de eşiniz adına aile ikamet izni almanız gerekmektedir. Vatandaşlık müracaatınızın sonuçlanması zaman alacaktır. Bu süreçte eğitimini tamamlayacağı düşünülürse bir kaybı olmayacaktır.

   • emir

    merhaba,
    Eşim öğrenci ikametinden, benimle evlendiği zaman aile ikametine geçti. okulunun bitmesine 1 yıl var. şimdi başvurdum ve 9 ay sonra çıkar ise eşimin okuldan mezuniyet durumunu etkiler mi? Sen yabancı statüsü ile okula alındın türk vatandaşı olarak bitirmesine engel olabilir mi bu durum. Teşekkür ederim.

    • Ata Kurumsal

     Merhaba; başvurunuzun sonuçlanması 6 ila 18 ay arası sürebileceğini göz önünde bulundurarak, öğrenim bitmeye yakın ya da bittikten sonra başvurmanızı tavsiye ederiz.

 • Najia Mahdi

  Merhaba,
  Ben 2011 yilindan beri Kanada vatandasiyim ve daha onceden de 1999-2008 yillari arasinda Turkiye’de yasadim. Aslen Afganistanliyim ama Turk kokenliyim. Ilkokul 1. siniftan lise 9. sinifa kadar Turkiye de okudum ve daha sonra Kanada’da lise ve universite egitimimi tamamladim. Elektrik-elektronik nano teknoloji muhendisliginden mezun oldum ve yuksek lisansa basladim Kanada’da. Ailem ile birlikte Turkiye’de bir ev almayi dusunuyoruz. Vatandaslik basvurusu icin nasil bir yol izlemeliyim? Simdiden tesekkur ederim zamaninizi ayirdiginiz icin.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, Türkiye’den 2008 yılında ayrıldığınız için ikametiniz 9 yıllık kesintiye uğramıştır. 1999-2008 yılları arasında Türkiye’de kalmış olmanız size Türk Vatandaşlığına müracaat hakkı vermemektedir. Türkiye’de en az 1.000.000 $ tutarında bir taşınmaz alıp, tapu kayıtlarına da 3 yıl satmama garantisi verebilirseniz, İstisnai (yatırım) yolla Türk Vatandaşlığına geçme hakkınız olacaktır.

 • Abdullah Al-jaafari

  Merhabalar

  Ben bir suriyleli vatandaşım istanbul de öğrenciyim ancak arab bir ünversitede okuyorum benim taştığım ikameti ( kısa dönem ikamet kartı ) yıllık uzatma yapıyorum ve şimdiye kadar 4 yıl oldu Türkiyede oturum var ,

  5 yıl oturduktan sonra Türk vatandışlığına başvur yapabilirim biliyorum , acaba alabilirmiyim Türk vatandaşı bildiğim kadar ile ?

  Teşekkür ederim , kolay gelsin .

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, Türkiye’de yerleşme amacı taşımadığından kısa dönem veya öğrenim amaçlı ikamet izni ile Türk Vatandaşlığına geçme müracaatı yapılamaz. Öğrenim bittikten sonra uzun dönem ikamet izni almanızı tavsiye ederiz. Bu durumda uzun dönem ikamet izniniz ile önceki izin türleri ve süreler dikkate alınabilir ve Türkiye de 5 yıl kalmış olma süresi aranır. 180 günden fazla yurt dışı çıkışlarınız da yoksa Türk Vatandaşlığına geçmek için müracaat yapabilirsiniz.

 • Ferdi Salla

  Merhaba ,

  Turk asilli Kosova vatandasiyim,ogrenim amacli 8 seneyi askin Turkiyede ikamet ettim.Esim de Turk asilli Kosova vatandasi,TC vatandasligini kazanmak icin ne yapmamiz gerekiyor.Ayrica Turk soylular ya da Kosova vatandaslari icin,yasalarda herhangi bir kolaylik mevcut mudur.

  Bilgi vermenizi rica ederim.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; anne veya babanızdan herhangi biri Türk Vatandaşı mı ? Türk Vatandaşı ise Balkan ülke vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanabilirsiniz. Değilse öğreniminiz bittikten sonra uzun dönem ikamet veya çalışma alıp, yetkili makam kararıyla vatandaşlığa hak kazanmak için başvurabilirsiniz.

 • Nijat

  İyi günler ben Nijat, Azerbaycan vatandaşıyım 2007-2008 senesinde lise öğrenimi için Türkiye’ye geldim oks sınavı ile sonrasıda 2012-2013 yılında üniversiteyi kazandım ve yaşamımı devam ettim yani toplam 10 senedir Türkiye’de yaşıyorum sadece yaz tatillerinde bazen ise kış tatilinde tatil amaçlı gittim ve tekrar döndüm. bu 10 sene içinde her zaman oturma izni yenilendi.Türkiye vatandaşı olmak istiyorum en büyük isteğim bunun için ne yapmam gerekiyor.Şimdiden cevapladığnız için teşekkür ederim.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, Türkiye’de yerleşme amacı taşımadığından öğrenim amaçlı ikamet izni ile Türk Vatandaşlığına geçme müracaatı yapılamaz. Öğrenimiz bittiyse uzun dönem ikamet izni almanızı tavsiye ederiz. Bu durumda uzun dönem ikamet izniniz ile önceki izin türleri ve süreler dikkate alınır. Müracaat tarihinden geriye doğru, son 5 yılda 180 günden fazla yurt dışına çıkış yapılmamış olmalıdır.

 • Ayhan

  İyi günler. Ben 1 yıldır özbek vatandaşıyla evliyim. Eşimin özbekistandan aldığı 2 yıllık vize bu sene doluyor. Ankaradaki özbekistan konsolosluğuna gittiğimizde eşimin ülkesine gidip vizesini yenilemesi gerektiğini söylediler. Mutlaka ülkesine gitmesine gerek var mı? Vizesini Türkiye den yenileyemezmiyiz? 2 sene sonra eşim Türk vatandaşlığı için müracat edecek. Aile oturma izni olması yeterli mi? Türk vatandaşlığına geçerken özbek makamlarına bununla ilgili bilgi veriliyor mu? Teşekkürler .

  • Ata Kurumsal

   Özbekistan Yasaları ve uygulamaları hakkinda bilgi vermemiz uygun olmaz. Türkiyedeki Özbekistan temsilciligi uygulamayı daha iyi bilir.
   Ülkemiz Vatandaşlık basvuruları ile ilgili yasa, yönetmelik ve uygulamaları hakkinda sorununuz varsa yardımcı olabiliriz.

 • Evgenii

  Merhabalar. Ben 04.09.2010 tarihinden beri Türkiyede ikamet ediyorum, tabi bu rüre içinde öğrenim ikameti de bulunuyor 5 senelik 1-1.5 sene turistik ikamet ve 05.01.2017 tarihinden bu yana çalışma iznim bulunuyor. Benim T.C. Vatandaşlığına başvuruda bulunabilmem için bu süre veya ikamet izinleri yeterli midir? Teşekkür ederim.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; Türkiye’de yerleşme ve yaşama amacı taşımadığı için öğrenim ve turistik amaçla alınan ikamet izin süreleri Türk Vatandaşlığına geçme hakkı vermemektedir.
   Öğrenim amaçlı ikamet, öğrenim tamamlana kadar geçerli olup; tek başına Türk Vatandaşlığına müracaat etme hakkı vermese de devamında uzun süreli ikamet veya çalışma izni alınması halinde değerlendirilmektedir. Turistik amaçlı ikamet süresi Türk Vatandaşlığını kazanmada değerlendirmeye alınmamaktadır.
   05.01.2017 tarihinden önceki ikametiniz, turistik amaçlı ise; Türk Vatandaşlığına geçme hakkınız bu tarihten itibaren başlayacaktır. 05.01.2017 tarihinden önceki ikametiniz, öğrenim amaçlı ise; Türk Vatandaşlığına geçmede bir önceki öğrenim amaçlı ikametiniz de ilave edilerek hesaba katılır.

 • veli vatansever

  Merhaba
  Dayım bulgaristan vatandaşı diyer üç kız kardeşi Türk vatandaşı Dedem türk vatandaşı 1994 yılında vefaat etti.Dayım 01.01.2017’den önce Türkiye’ye giriş yapmış 3 adet ikamet tezkeresi var . Dayım Yeni çıkan yasaya göre Türk vatandaşlığı alabilirmi ne yapması gerekiyor yardımlarınızı bekliyorum teşekkürler

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; Bulgaristan Vatandaşı olan Dayınız 01.01.2017 tarihinden önce Türkiye’ye giriş yapmış ve babası Türk Vatandaşı olduğu için kendisinin de Türk Vatandaşlığına müracaat hakkı bulunmaktadır. Yaşadığı şehirdeki Valilik Makamına müracaat edebilir.

 • GÖKŞEN UYSAL

  Merhabalar, Ben Kosova uyruklu Türk asılıyım. Babam Türk vatandaşi bende Türk vatandaşligini almak istiyorum. Kosova’da yasiyorum. 18 yaşimi doldurdum. 18 yasimi gectigim icin bir sakincasi var mi ? Eğer yoksa ne kadar sürede vatandaşligi alabilirim?

 • Gökşen Uysal

  Merhabalar,Babam ben doğmadan önce türk vatandasliğini almis. 1950lerde balkanlardan Türkiye,ye göç ettiklerinde almiş.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; siz doğduğunuzda babanız Türk Vatandaşı olduğu için, babanıza bağlı olarak vatandaşlığa başvuru hakkınız bulunmaktadır. Türkiye’de yaşıyorsanız bulunduğunuz il Valiliği’ne, yurt dışındaysanız yaşadığınız ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği yada Konsolosluklarına başvurabilirsiniz. Süreç 6 ay ila 2 yıl arasında değişebilir.

 • Daniel

  ikamet iznim var ve üniversiteye gidiyorum . kaç sene sonra T.C. vatandaşı olabilirim?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; Üniversite öğrencisi olduğunuza göre, ikamet izninizin türü öğrenim amaçlı olmalı. Bu da Türkiye’ye yerleşme ve yaşamayı amaçlamadığı için Vatandaşlık müracaat hakkı vermemektedir. Öğrenim bittikten sora yerleşme ve yaşama amacı taşıyan uzun dönem ikamet veya çalışma izni almanız halinde Türk Vatandaşlığına geçmek üzere başvuru yapabilirsiniz.

 • ibrahim

  iyi günler
  ben surıye vatandasıyım 6 yıldır turkıyede ıkamet edıyorum türkmenim belgemde var . ogrencıyım aynı zamanda lısanslı fotbulcuyum eskısehır de vatandaslık almak ıstıyorum . blgl verırsenız sevınırım. saygılarımla

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; 6 yıl boyunca yasal ikamet veya çalışma izniniz varsa ve son 5 yıl içinde 180 günden fazla yurt dışında bulunmadıysanız, Türk Vatandaşlığına geçmek üzere başvuru yapabilirsiniz. İkamet veya çalışma izni dışındaki izinler yerleşme niyeti taşımadığı için kabul edilmez.

 • ghader

  merhaba ben bir surum olacaktır yatırımla vatandaş kanuni orulgeye girdımı.?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, Türkiye’de bir milyon dolarlık gayrimenkul yatırımı ve iki milyon dolarlık şirket yatırımı yabancılar için Türk vatandaşlığı başvuruları başladı, bu konuda danışmanlık hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.

 • Sevim

  Merhaba. Bulgaristan Türklerine ilişkin istisnai durum olarak süresiz ikamete geçiş başvurusunda bulundum. Bu istisnai durum sadece süresiz ikamet için mi yoksa vatandaşlıkta alabilirmiyiz? Alabilirsek hangi yolu izlememiz gerekiyor? Teşekkürler

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; Süresiz ikamet izni ile Türkiye’de yaşamaya karar verdiğiniz anlaşılmaktadır. Alacağınız uzun dönem ikamet iznini ülkemize yerleşme için kullanabilir veya 5. yıldan sonra yetkili makam kararı ile Türk Vatandaşlığına geçme müracaatı yapabilirsiniz.
   Ayrıca; anne veya babanız Türk Vatandaşlığını kazanmış ise 01.01.2017 tarihinden önce ülkemizde yaşamakta iseniz, aile birleştirme adına siz de Türk Vatandaşlığına geçmek üzere müracaat edebilirsiniz.

 • ibrahim

  peki nereye basvuru yapmak lazım

  • Ata Kurumsal

   Gerekli belgeleri temin ettikten sonra yaşadığınız ilin Valiliğindeki İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’ne müracaat edebilirsiniz.

 • ismailoglu

  merhaba
  eşim yunanistan vatandaşı ve batı tırakya türklerinden.eşim ile 2013 yılından beri evliyim
  burada evlilikten dolayı oturma izni aldığımızda bizden batı tırakya türkü olduğumuza dair türklük belgesi istediler.bizde bu belgeyi yünanistandaki türk konsolosluğundan aldık ve getirerek 5 yıllık oturma izni aldık.
  şimdi sormak istediğim konu; ben bu eşimin türklük belgesi ile eşime vatandaşlık alabilirmiyim.ayrıca yapmam gereken evraklar nelerdir.Yardımcı olursanız memnun olurum.
  saygılarımla

 • Abdul basıt nur

  Merhabalar benim annem ve 4 kardeşim t.c vatandaşı afganistanda yaşıyoruz.ben 39 yaşın dayım iki ğün sonra türkiyeye gelicem buradan oturma izni 3 senelik veya onu gibi bir şey almam mümkün mü annemun tc vatandaşlıgının bana ne gibi bir faydası var.sizinle bu konuda yakından da görüşmek isterim.beni bilgilendire bilirmisiniz saygılarımla

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; oturma izni için dış temsilciliklerimize başvurabilirsiniz. 2 günde yetişmezse, Türkiye’ye geldiğinizde 10 gün içinde bulunduğunuz ildeki İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne başvurabilirsiniz. Anneniz siz doğmadan önce Türk Vatandaşlığı almışsa siz de soy bağına bağlı olarak müracaat edebilirsiniz.

 • Melisa

  Merhaba,
  Ben 1994 yılında bir Türk vatandaşı ile evlendim ve 2009 yılında eşimden boşandım. Bu tarihe kadar eşim ile birlikte Türkiye’de yaşadık. Bu evlilikten 2 adet çocuğum var, babaları ile birlikte kalıyorlar. Bu evliliğe ilişkin evlenme ve boşanma evraklarım mevcut. Ancak bu süre zarfında hiç oturma izni almadım, vatandaşlık başvurusunda bulunmadım. Daha sonra, 2011’de başka bir Türk vatandaşı ile resmi nikah yapmadan, imam nikahı ile evlendim ve evliliğim halen devam ediyor. Bu evlilik ilişkisinden de 2 çocuğum var. Onlara nüfus cüzdanı çıkarabildim. Fakat ikamet iznim olmadığı için ve resmi evlilik yapmamış olduğumuzdan, yine vatandaşlık başvurusu yapamadım. 1994-2009 yılları arasında yapmış olduğum evliliği öne sürerek T.C. vatandaşlığı elde edebilir miyim? yada bana nasıl bir çözüm yolu önerebilirsiniz. Bu arada sicilim temizdir ve düzenli bir aile ortamım mevcuttur. T.C vatandaşlığı elde ederek, yaşayabileceğim muhtemel sorunlardan kurtulmak, düzenli bir işte çalışarak aileme, eşime, çocuklarıma daha fazla katkıda bulunmak istiyorum. Öneri ve yardımlarınız için şimdiden teşekkürler. Saygılarımla.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; ilk evliliğiniz boşanmayla son bulmuş, ikinci evliliğiniz de resmi nikahlı olmadığı için evlenme yoluyla vatandaşlık başvurusu yapmanız mümkün değildir. Şuan ülkemizde hangi tür izinle kalmaktasınız ? Bunu belietmeniz halinde ayrıntılı bilgi verebiliriz.

 • Melisa

  Sayın yetkili, durumumu yukarıda ayrıntılı olarak yazdım. Mayıs 2017’de yeni çıkan ve Balkan ülkelerinden gelenleri ilgilendiren istisnai vatandaşlık kapsamına giriyor muyum? Bu yasa Romen vatandaşlarını da kapsıyor mu? bunları da ilave etmek istedim. Saygılarımla.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; söz konusu uygulama Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek ve Kosova vatandaşlarını kapsamaktadır. Malesef Romanya vatandaşları için bir uygulama yoktur.

 • emre as

  İyi günler kişi Filistin vatandaşıdır,anne ve babası yabancı olmakla birlikte babaannesi Türk vatandaşıdır,ayrıca Türkiye ‘de yaşayan akrabaları mevcut.12 ocak 2017 tarihli düzenleme dışında izleyeceğimiz herhangi bir yol mevcut mu sizce ?

  • Ata Kurumsal

   İyi günler; Bir yabancının Soy bağı yoluyla Türk Vatandaşlığına müracaat edebilmesi için doğduğu tarihte anne veya babasının Türk Vatandaşı olması gerekmektedir. Anne babanın dışında başka bir üst soy aracılığıyla Türk Vatandaşlığına müracaat hakkı bulunmamaktadır.
   Babaanne Türk Vatandaşı olduğu için, baba sağ ise ve anneye bağlı olarak doğumdan itibaren Türk vatandaşlığını kazanabilirse, torun durumunda bulunan Filistinlinin de babaya bağlı olarak Türk Vatandaşlığına geçme müracaatı yapabilir.

   • emre as

    Öncelikle yorum ve ilginiz için çok teşekkürler yani anladığım kadarıyla babası türk vatandaşı olursa ,bahsettiğim filistinli vatandaşta vatandaşlık kazanabilir.

    • Ata Kurumsal

     Evet Emre Bey. Babaya bağlı Türk Vatandaşlığına geçmek için müracaat edecek yabancının, babası “doğumundan itibaren” Türk Vatandaşlığını kazanması halinde onun çocukları da Türk Vatandaşlığına geçmek için müracaat yapabilirler.

 • Ruya

  Mrhba.ben bes yil uzerinden bas vuracagim butun evraklarim haZIR.teslim etdikden sonra polis eve teyid icin ne kadar zaman sonra gelir acaba.cunki bu hafta vericem evraklari austos ayinda 1 haftalik tatle gidecegim insallah. polis in o doneme deng gelirmi diye merak ediyorum.bide once beni mulakata cagiracaklarmi yoksa once polismi teyide geliyor.bide bu polis komsulara fln soru sorucakmi hakkimda..onceden tesekurler.cvbnizi mail atarsaniz sevinirim.iyi gunler

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; Başvuru yaptıktan sonra, başvuru yaptığınız makamın talebi üzerine Emniyet personeli belgelerin teyidi için 15 ila 60 gün arasında adresinizde araştırma yapabilir. İş yoğunluğu ve personel yetersizliği nedeniyle kesin araştırma süresi belirtmemiz uygun olmaz. Ancak; adresinizden, il dışı veya ülke dışına yapacağınız seyahat nedeniyle ayrılmanız durumunda müracaat makamına, ikamet izni veren İl Göç İdaresi ve Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesine bilgi vermenizi öneririz.

 • Ruya

  Slm vetendaslik icin sirgu veya mullakata cagirdiklarinda istiklal marsini soruyorlar mi.tskrlr

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; Vatandaşlık mülakatlarında daha çok Türk gelenek ve hayat tarzını ne kadar benimsediğinize yönelik sorular sorulabilir. Soru olarak İstiklal Marşını sormazlar, ancak biliyorsanız Türk gelenek ve hayat tarzını benimsediğinizi göstermiş olursunuz. Bu da mülakatta size avantaj sağlayabilir.

 • omid rezai

  merhaba ben omid rezai yaklasık 5 yıldır turkiyede kaliyorum birleşik devletlere kayıtlıyım multeci olarak aynı anda lise 3 ve 4 turkiyede okudum ve universite kazandım ve devam ediyorum burdru mehmet akif ersoy universitesi sağlık bilimlar fakultesine okumaya devam ediyorum turk vatan das olmak için ne yapmam gerekiyor yardımcı olursunuz sevinirim tesekkur ederim kolay gelsin

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; Türkiye’de yerleşme amacı taşımadığı için, Öğrenim amacıyla ve mülteci olarak Türkiye’de bulunmanız size Türk Vatandaşlığına başvurma hakkı vermemektedir. Öğreniminiz bittiği zaman uzun dönem ikamet veya çalışma izni alabilirseniz o zaman Türk Vatandaşlığına geçmek için müracaat hakkınız olabilir.

 • meraba esim yabanci uyruklu turk vatandaslidi aldi benden sonra esim ilk esine dondi onunla kaliyor ben esimden turkvatandasligi almak istiyorum cunku beni kullandigini dusuniyorum nereye basvurcam
  turk vatandaligi geri alirlarmi

 • Ruya

  Tesekkurler.iyi calismalar bol kazanclar

 • Ruya

  Polis arkadas sorusturmaya geldiginde komsulara ve bakkala mahalle muhtarina hakkimizda bilgi edinmek icin sorular soruyormu .sorusturma amaclisorarmi cevreye..cvb icin onceden tesekurlerimi bildiriyorum

 • Ayse

  Merhaba ben Romanya vatandaş iym 22yaşindayim babam türk vatandaş benim doğum Romanya oldu. Anem babamdan boşandılar 15iyl once Babam Türkye geldi bende Romanya kaldım anemle. Şimdi Türkiye de kalıyorum anemle beraber anem 2evli oldu başka erkek. Ben kimlik için ne yapabilirim babam kabul ediyor fakat nerde gidices farklı şeyler soluyor bizde bende onun adına iym. Nerde baş vuru yapabiliriz?diyolar yaşim geçti biraz zor.

 • mohammad

  Merhaba 2017 yılında vatandaşlık başvuru şartalarında bir değişim var mı? özelikle bu kanun hala geçerli mi? özelikle eğtim yılları eğer hemen çalışma zizinine bağlanmışsa eğtim yılları sayılır mı?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; yatırım yoluyla istisnai olarak Türk Vatandaşlığına geçme müracaatı dışında herhangi bir değişiklik yoktur. Öğrenim bittikten sonra alınan ikamet veya çalışma izinleri ile vatandaşlığa başvuru yapılması halinde öğrenim boyunca aldığınız izinler de sayılabilir.

 • Ali

  Merhaba 5 yıldan fazla bir süre KKTC vatandaşı olarak Türkiye’de ikamet ediyorum. KKTC vatandaşlığını sonradan kazandım. İlk vatandaşlığım Bulgaristan. 5 yıldır valilikten aldığım kimlik numarasıyla bütün işlemlerimi yapıyorum. Türkiye vatandaşlığı için başvuru yapmak istiyorum. Araştırmalarıma göre Bulgaristan vatandaşı olarak başvurmam gerekiyor ama Türkiye’de KKTC vatandaşı olarak ikamet ediyorum. Yardımcı olabilir misiniz ?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; doğuştan KKTC vatandaşı olmadığınız ve sonradan kazandığınız için, hakkınızda genel hükümler uygulanır.

 • Halema selim

  mrb ben 31 yasindayim babaim birinci evliklinan oldum sonra babamin bosanip ikinci evliliki turk le oldu ve babam vatadasliki aldi sorum ben evlim su an baba youlunan vatandslik istmi hakkim varmi

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; babanız siz doğduktan sonra Türk Vatandaşlığı aldığı için maalesef böyle bir hakkınız bulunmamaktadır.

 • Mirvari Hasene

  Merhaba,ben Azerbeycan vatandaşıyım. 2,5 yıldır Türkiyede ikamet ediyorum.Tezkere ile ikamet etmekteyim.(Türk vatandaşı) eşimden boşanmak üzereyim. Türk vatandaşı olmak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor bir yol gösterirseniz sevinirim.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; Bir Türk Vatandaşıyla 3 yıldan fazla evli olan ve iyi niyetle yürüteceği düşünülen yabancıların evlenme yoluyla vatandaşlığa müracaat hakkı bulunmaktadır. Bunun dışında evlenme yoluyla Türk Vatandaşlığına geçme hakkınız bulunmamaktadır.

 • Ruşan

  Merhaba ben Bulgaristan vatandaşiyim 2012 subat 29 Turkiyeye giriş yaptim .2014 24.05. Turk vatandaşıyla resmi evlilik yaptim. Vatandaşlik muracatinda bulundum 09.08.2017 randevu verildi ancak eşim 17.07.2017 boşanma davasi acti. Bu rumda benim vatandaş olma hakim varmidir . Teşekkürler

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; mülakata birlikte gireceğiniz için, evlilik biterse veya bitecek hissi varsa müracaat olumsuz sonuçlanabilir.

 • Natali

  Merhaba. Benim evlilik dışı çocuğum var. Babası kendinin soy bağına kabul etti. Ben turistik izini ile burada kalıyorum. Bir yerde çalışmadığım için çalışma izni yapma imkanım yok. Acaba benim TC vatandaşlığı kazanmak için bir başka yolu var mı? Cevabınız için önceden teşekürler. Saygılar

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; resmi nikah olmadığı için evlilik yoluyla başvuru yapamazsınız. Turistik izin ile de vatandaşlığa başvuru yapılamaz. Bunun dışında yasal ikamet izni alabilirseniz ülkede 5 yıl ikamet ettiğiniz takdirde genel olarak vatandaşlığa başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca şartlarınızın tutması halinde yani yatırım yapma imkanınız varsa istisnai yoldan da Türk Vatandaşlığı için müracaat edebilirsiniz.

 • Selim

  Selam..bir özbek bayanla birlikteyim burda oturum izni var ve sicil temiz nasip olursa özbekistana gidip gerekli evrakları getircek ve nikahımızı yapcaz ama oğlunu getirip burda okutmak istiyor oğlu 9 yaşında çocuğun burda okuması için ne yapmamız lazım bi yardımcı olabilirmisiniz tesekkürler..

 • Yashar

  selamlar/ben İrandan yaziyorum size. benim babam Türk vatandaşlığına grçmiş. benim sorum şu: bende onun vatandaşlığı üzerinde vatandaş olabilirmiyim?
  yaşım 38
  Teşekkürler

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; size yardımcı olabilmek adına babanızın Türk Vatandaşlığına hangi yolla müracaat ettiğini ve ne zaman geçtiğini bilmemiz gerekmektedir.

   • Yashar

    Merhaba.ilk önce hızılı dönüşünüz ve emekleriniz için teşekkür ediyorum.babam bir Türk vatandaşıyla evlendi ve 31,10,2012 tarihinde vatandaşlığını almış. benim yaşım 38 ve bekarım. aceba babamın vatandaşlığı üzerinde başvurabilirmiyim?
    saygılar

    • Ata Kurumsal

     Merhaba; babanız siz doğduktan sonra Türk Vatandaşlığı aldığı için babanıza bağlı olarak başvuru hakkınız bulunmamaktadır.

 • Ramon

  iyi gunler diliyorum, ve oncelikle verdiginiz emek icin tesekkur ediyorum> ATA kurumsal danismanlik.
  soruma geliyorum hemen . ben cecen asilli rusya federasyonu vatandasiyim annem ve kardeslerim de TC vatandasi. 10 yildir turkiyede oturuyoruz
  universite ogrencisiyim . universiteyi bitirip turkiyede alanimda ise baslamadan once TC vatandasi olmak istiyorum. saygilarimla

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; Öğrenim amaçlı ikametler yerleşme niyeti olmadığı için vatandaşlık başvurularında kabul edilmez. Öğreniminiz bittikten sonra alacağınız yasal ikamet veya çalışma izni ile başvuru yaptığınız takdirde öğrenim gördüğünüz yıllar da hesaba katılır. Anneniz ve kardeşleriniz hangi yolla Türk Vatandaşlığını kazandı ?

 • Rahim Özbek

  Merhabalar .benim touristic ikamet iznim var hemde çalışma iznim var acaba Türk vatandaş olmak için ne yapmam gerekiyor şuan.

  Teşekkür ediyorum
  Rahim Özbek

  • Ata Kurumsal

   Merhaba Rahim Bey. Aynı anda hem turizm amaçlı ikamet izni hem de çalışma iznine sahip olmanızı anlayamadık. Son aldığınız çalışma izni olmalı ve çalışma iznini aldığınız tarihten sonra ilk aldığınızı tahmin ettiğimiz turizm amaçlı izniniz iptal edilmesi gerekecektir. İptal edilmemişse izni veren kuruma bildirmenizi öneririz.
   5 yıl süre ile çalışma izni ile Türkiye’de ikamet etmeniz ve bu 5 yıl içinde 180 günden fazla yurt dışına çıkmamanız halinde yürürlükte bulunan yasalara göre Türk Vatandaşlığına geçme müracaatı yapabilirsiniz.

 • aysen

  merhabalar
  ben iran vatandaşıyım. 4 yıl öğrenim sürecini bitirdikten sonra 1 gün bile ara vermeden çalışma iznine geçtim ve bugüne kadar toplam 5 seneyi doldurdum ve 6. sene için de yeniden çalışma iznimin uzatmasına başvurdum. bu 5.5 senede ancak toplam 3 ay çıkış yaptım ve devamlı Türkiye’deydim. Acaba ben vatandaşlığa başvurabilir miyim? ve sizce kazanma ihtimalim var mi? 6. seneye yeni geçtiğime göre ne zaman başvursam daha uygun ? başvurduktan sonra 6 ay 2 yıllık sürecin içinde ikamet durumumuz nasıl olacak?
  şimdiden çok teşekkür ederim.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; Türk vatandaşlığının kazanılmasında kabul edilmeyen öğrenim amaçlı ikamet nedenleri ile Türkiye’de bulunduktan sonra, geçerli sayılan çalışma izni ile ikamete bağlandığınız için önceki ikamet süreleri de hesaba katılır. Bu nedenle başvuru hakkınız bulunmaktadır.

 • Redvan

  Merhaba
  Ben Bulgaristan vatandasi olan bir bulgaristan turkuyum.1993-1997yillari arasinda Turkiye’de egitim gordum.Elimde imam-hatip lise diplomasi mevcut.Ayni zamanda egitim gordugum esnada Turk ehliyeti sahibi oldum ,c sinifi..Egitim gordugum zamanda da orada dayilarim ve teyzem oldugu icin oradaki muhtarliga kayitli olmak icin basvuru yaptirmistim.Elimde ikamet belgesi diye bir kagit da mevcut…Acaba vatandaslik basvurusu icin oncelik haklarim var mi ve varsa nelerdir?vatandaslik icin son basvuru tarihi nedir? Simdiden tesekkurler….

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; Birinci derece yakınları Türk Vatandaşlığını kazanmış Bulgaristan uyruklu vatandaşların da Türk Vatandaşlığına alınmaları için geçici olarak bir uygulama getirilmiştir. Ancak; yazdıklarınıza göre sizin şartlarınız uymamaktadır. Geçmiş yıllarda Türkiye’de eğitim görmüş olmanız ve bu eğitim amaçlı ikamet izni almanız size vatandaşlık hakkı vermemektedir.

 • RAMAZAN

  Merhabalar;Eşim Myanmar vatandaşı ve Türk vatandaşlığına başvurmasına yaklaşık 1 sene kaldı.Türkiyede yaşıyoruz.Ve eşim Türk ismi almak istiyor mümkün müdür ?Acaba vatandaşlık başvurusundan sonra süreç ortalama ne zaman sonuçlanır.Ve duyduğumuz bılgıye gore eşım 15 günden fazla Türkiyeden tatıl amaçlı çıkış yapamaz ?
  Çok teşekkürler.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; Evlenme yoluyla Türk Vatandaşlığını kazanmak için başvuru yapacağınız zaman, istemeniz halinde Türkçe isim alabilmek mümkündür. Yine evlenme yoluyla Vatandaşlık müracaatında yurt dışına giriş çıkış süreleri için bir sınırlama da bulunmamaktadır.

 • abdul nuri

  merhaba: ben 2013ten beri türkiyede öğrenci olarak yaşıyorum afganistan uyrukluyum ve şimdi de türkiye vatandaşıyla evleniyoruz 1 ay içerisinde benim ne kadar süreden sonra türkiye vatandaşlığına başvuru yapma şansım olur bu konuya açıklık getirirmisiniz.

  • Ata Kurumsal

   ​Merhaba; Türkiye’de yerleşme amacı taşımadığı için öğrenim amaçlı ikamet izni ile Türk Vatandaşlığına geçme hakkınız bulunmamaktadır.
   Bir Türk Vatandaşı ile 3 yıldan fazla evli olan her yabancı gibi siz de evliliğinizin 3. yılından sonra Türk Vatandaşlığına geçme müracaatı yapabilirsiniz.​

 • dilnora

  Merhaba benim resmiy evlilik olmadan dogan bir cocugum var daha bebek 7 aylik babasi turk oldugu icin tc kimlik aldik tabiiki benimde burda oturma iznim var ben simdi cocugum tc kimligi oldugu icin anne olarak tc kimligine basvuruda bulunabilirmiyim benim sorum sadece budur oyle bi hakkim olup olmadigini ogrenmek istiyorum

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; Bir Türk vatandaşı ile evlilik dışı doğan çocuğunuz, babası Türk olduğu için babaya bağlı olarak TÜRK vatandaşlığını doğumla kazanması yasa gereğidir. Alt soyunuz olan Çocuğunuza bağlı olarak sizin Türk Vatandaşlığına geçmek üzere müracaat hakkınız bulunmamaktadır.

 • dilnora

  Ben burdaki yazilanlari okudum birine cocugunuz tc vatandasi oldugu halde bile muraacat edemezsiniz demissiniz soy bagi ile kimlik kazanma hakki nicin dir ozaman acaba biz birinci dereceden akraba sayiliriz diyelim oturma ozni suresi bitti ve ben kacak kaldim cocugum daha bebek o zaman nasil oluyor ben deport olacaksam cocugu perisan mi edecekler cocugun velayeti bende ayrica

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; Alt soyunuz olan Çocuğunuza bağlı olarak sizin Türk Vatandaşlığına geçmek üzere müracaat hakkınız bulunmamaktadır. Sizin de babanız veya anneniz Türk Vatandaşı olsaydı sizin de Türk Vatandaşlığına geçme hakkınız olabilirdi. Resmi evlilik yapmanız halinde 3. yıldan sonra Türk Vatandaşlığına evlenme yoluyla geçmek üzere başvuru hakkınız olacaktır. Bu süre içinde de aile ikamet izni ile Türkiye’de yaşamaya devam edebilirsiniz.

 • Murat

  Merhaba, Türkmenistan vatandaşıyım 2004-2010 tarihler arası Türkiyede ikamet tezkeresi almada kaçak kalmıştım sonra vize ihlalinden sınır dışı edildim ve 5 yıl Türkiyeye giriş yasağı konulmuştu. Ülkemde TC Büyükelçiliğine giderek yasağımı kaldırtıp 2012 yılında Tekrar Türkiyeye gelerek 4,800 TL vize ihlali cezasını ödedim ve 2012 yılında TC vatandaşı ile evlilik yaptım ayrıca çalışma izinide alarak çalışmaya başladım fakat evliliğimiz uzun sürmedi 1,5 yıl sonra boşandık, yani 2012 yılından beri kesintisiz çeşitli nedenler ile ikamet tezkeresİ almaktayım ev sahibiyim fakat tapu hisseli olduğu için turistik ikameti vermekteler onun dışında ara sıra çalışma izini almaktayım…
  sormak istediğim istisnayi olarak sizin aracılığınız ile vatandaşlığa başvurma hakkım varmıdır? ( Türk ehliyetim hisseli ev tapum bulunmakta Türkçem ve Rusçam ileri seviyede olup Turizm sektöründe istihtam etmekteyim) 2004-2010 da kalmış olduğum süreyi hesaba katma ihtimalimiz varmıdır acaba cezasını ödediğim için? eskiden 6 yıl şimdide 5 yıl ikamet etmiş bulunuyorum TC vatandalığına geçmeyi çok isterim

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; Öncelikle 2010-2014 yılları arasında ikamet izniniz olmadığından, olsa bile 2010 ile 2012 arasında kesintiye uğramış olduğundan bu yılların hesaba dahil edilmesi mümkün bulunmamaktadır. Evliliğiniz sona erdiği için Evlenme yoluyla başvurma hakkınız da bulunmamaktadır. 2012 yılından bu güne kadar çalışma ve ikamet (turistik amaçlı ikamet hariç) süreniz 5 yıla tamamlanmış ise ve bu 5 yıl içinde 180 günden fazla yurt dışına çıkmamış iseniz Yetkili Makam kararı ile Türk Vatandaşlığına geçme müracaatı yapabilirsiniz.

 • Gülay

  Merhaba ben Gülay ben kırgızistan vatandaşiyim dört senedir evliyim anlaşamiyoruz ayrılma kararı aldım bir kizimiz var ikibuçuk yaşında kocam surundurecem diyo benim şu an 2 senelik ikametim var avkatla daniştim
  boşanmak istemese3 sene beklemek zorundasın3 sene birlik beraberlik olmasa devlet boşar dedi o 3 seneni içinde ikamet sure cim biterse nasıl ikamet yapabilirim burda kalmak zorundayım kızımı birakamam kızımı vermicem diye tehlit ediyo kizini elinden alip seni sinir dışı etrecem diyo ayrılmadan vaz geç diyor şidet geçimsizligi var dayanamıyorum lütfen yardımcı olsanız çok sevinirim Allah sizlerden razı olsunnnnnn

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; vatandaşlık başvurularında mülakata alınmanız durumunda eşiniz ile birlikte gideceksiniz. Evlilik biterse yahut yetkili makam evliliğin biteceği kanısına varırsa sonuç olumsuz olabilir.

 • Rahim Özbek

  Sayin ata kurumsal

  Ben tourist olarak geldim ve kisa donem ikamet izin aldim ama şuan çalışma izin aldım ve ikamet iznim aynı şekilde kisa donem olarak mi devam edecek? Ne diyişiklik olacak ve sonra turk vatandaşı olmak için ne yapmam gerekiyor lütfen

  Teşekkür ederim
  Rahim

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; Çalışma izni aldığınıza göre, turistik ikamet iznini aldığınız kuruma bilgi vermeniz ve bu ikamet iznini iptal ettirmeniz uygun olacaktır.
   Çalışma izni ile Türkiye’de 5 yıl kalıp, bu 5 yıl içinde 180 günden fazla Yurt dışına çıkmamanız halinde Yetkili Makam Kararı ile Türk Vatandaşlığına geçme müracaatı yapabilirsiniz.

 • Mithat

  Merhabalar,

  1989 doğumlu Bulgaristan vatandaşıyım.15 Yıldır Türkiyede yaşamaktayım (11 yıl Türk Soylu oturma izni + 4 Yıl Çalışma & Oturma İzni). Evliyim eşim Türk vatandaşı.
  30.05.2017 tarihinde yayınlanan “Balkan Ülkeleri Vatandaşlarının İstisnai Olarak Türk Vatandaşlığı Kazanmaları” genelgesine istinaden Türk Vatandaşlığına başvurmayı planlamaktayım.İlgili başvurum sonucunda Askerlik işlemlerim 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 2. maddesine kapsamında olacak mıdır? İlgilli kanunun ve maddede yer alan “Türk vatandaşlığına sonradan alınanlar askerliklerini, vatandaşlığa alındıkları tarihteki yaş ve öğrenim durumlarına göre o yaştaki Türk vatandaşı yükümlüler gibi yaparlar. Bunlardan gelmiş oldukları ülkelerde askerlik yaptıklarını veya askerlik hizmetini yerine getirmiş sayıldıklarını belgeleyenler ile vatandaşlığa alındıkları yıl yirmi iki yaşında olanlar askerlik yapmış sayılırlar.” ibare sonucunda 22 yaşından büyük olduğumdan askerlikten muaf statüde olacak mıyım?

  Yardımlarınızı rica ediyorum.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; Balkan Ülke Vatandaşlarının istisnai olarak Türk Vatandaşlığına alınmaları hakkındaki talimatta aranan şartlardan birisi de, 1. derece akrabalarınızın, yani anne veya babanızdan birisinin Türk Vatandaş olması gerekiyor. Bu genelgede aranan şartları taşımasanız bile, 3 yıl geçmişse Evlenme yoluyla da Türk Vatandaşlığına geçme için müracaat etme hakkınız bulunmaktadır. Askerlik durumunuza gelince bahsettiğiniz yasa size de uygulanacaktır.

   • Mithat

    Merhaba,

    Hızlı geri dönüşünüz için teşekkür ederim.İlgili genelge başvuru şartlarında made 2. – “Birinci derece yakını (Anne – Baba, Eş veya Çocuk) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olanlar” ibaresinde eşler de dahil edilmiş olarak görünmekte.Eş kriterinin yeterli olacağını anlamaktayım doğru mudur?

    Teşekkürler..

    • Ata Kurumsal

     Tekrar merhaba;
     Anne ve babanız sizin ile 1. derece KAN hısımıdır. Eşiniz bu kategoriye girmez.
     Evlenme tarihine kadar eşiniz ile bir hısımlık yoktur. Evlendiğiniz tarihte eş bağı ve kayın hısımlığı oluşmaktadır.
     Bu nedenle, evlenme yoluyla Türk Vatandaşlığına geçme müracaatı yapabilirsiniz.

 • Sevim

  Merhaba.Ben süresiz ikamete başvurdum evraklarımı da teslim ettim. Bana bir belge verildi onunla ülkeye giriş çıkış yapıyorum. Ancak ücretli öğretmen olarak çalışmak istiyorum bu durumda çalışabilirmiyim,yani çalışmam için bir engel var mıdır veya çalışabilmem için ne yapmam gerekiyor? Teşekkürler

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, hiç bir ikamet izni çalışma izni yerine geçmez, eğer çalışma istiyorsanız ilk önce iş bulmalısınız, çalışma izni başvurularınızı iş veren yapabilir.

 • Mrb 4 senedir türkiyede çalışma izniyle ikamet etmekteyim önümüzdeki haziran ayında 5 sene doluyor buraya kadaar bi sorun yok fakat haziran ayına kadar bi evlilik yaşarsam eğer günlerim yanıp bi 3 sene daha mı beklemek zorundayım yardımınız için tşk ederim cevap verirseniz

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; genel yolla vatandaşlık başvurusunda bulunmak için en az 5 yıl ülkemizde yasal ikamet veya çalışma izinli bulunmanız ve bulunduğunuz sürecin son 5 yılında 180 günden fazla yurt dışına çıkış yapmamanız gerekli. Evlilik yolu ile başvuruda ise 3 yıl boyunca evliliğin iyi niyetli sürdürülmesi gerekir.

 • Ahmet

  Merhabalar. 180 gün şartı katı bir kural mı? Bir sene sonra 192 gün yurt dışında bulunmuş olacağım. Yalnız 18 ay beklersem 180 gün hakkımı doldurmuş olabiliyorum. Bir de başvuru sonuçları 6 ay ile 2 yıl arasında sonuçlanıyor diye okudum. Bundan daha erken sürelerde sonuç alınabiliyor mu ?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; 180 gün yani 6 ayı geçmemek üzere yurt dışında bulunma kuraldan öte Yasa gereğidir.
   (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 15. maddesi).
   Başvuru ile Yetkili Makam Kararı (sonuçlanma) arasında çeşitli kurumlarda; beyanların doğruluğu ve güvenlik yönünden inceleme ve araştırma yapılmakta olduğundan sürecin daha kısa olması ve kesinliği hakkında bilgi vermemiz uygun olamaz.

 • Narmina

  Merhaba ben Azerbaycan vatandasiyim. esim de Azeri ve burda universite ogrencisi ben 1 yillik ikamet izni ile kaliyorum. 5yil ard arda ikamet izni ile burda kalirsam 5 yilin sonunda TC vatandasligi icin muracat ede bilir miyim ve kabul derecesi ne kadar yuksektir

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; 1 er yıllık ikamet izinleri, kısa dönem veya turistik amaçlı ise Türk Vatandaşlığına geçmede işinize yaramaz. Uzun dönem ikamet veya çalışma izni ile 5 yıl Türkiye de yaşamaya karar vermelisiniz.

 • Ayşe Shah

  TC vatandaşıyım eşim Pakistan vatandaşı 15 Şubat 2018 de 3 yılımız doluyor. Oğlumuz 15 aylık ve TC vatandaşı ayrıca eşim de İstanbulda çalışıyor ve 10 Ekim 2017 de 5 yıllık çalışma süresini dolduruyor. 1 ay içinde yurt dışına gitme ve bir süre yaşama durumumuz var bu durumda eşim için vatandaşlık başvurusu yurt dışından yapılabilir mi? daha açık ifade etmek gerekirse 3 yıl dolmadan yada 5 yıllık çalışma süresi dolmadan Türkiye’den çıktığımız için vatandaşlık hakkını kaybetmiş olur muyuz?

  Bilgi ricası ile,
  Teşekkürler..

  • Ata Kurumsal

   Merhaba; Pakistan Uyruklu eşiniz 15.02.2018 den sonra Evlenme yoluyla Türk Vatandaşlığına geçme başvurusunda bulunması gerekiyor. Evlenme yoluyla Vatandaşlık Başvurusu yapmak için Yurt içinde veya yurt dışında olması fark etmemektedir. Yurt dışında Türkiye Konsolosluklarına da başvuru yapabilir.

 • Zakaria

  Merhaba,
  Ben Zakaria babam tarafından Türk asıllı olan yabancıyım. Osmanlı imparatorluğu zamanından benim dedeme Türk olduğunu ve Türkiye’de doğdığunu gösteren ait belgeleri var. Türkiye’de ailemizden hiç göç etmeyen bizim akrabalarımız da var.
  Web sitenizde bu belgelere göre Türkiye’de vatandaşlığa başuvu yapanlar tekrar Türk vatandaşı olabilirler diye okudum. Başvuru yaptıktan sonra reddedilebilir mi yani kazanma ihtimalı ne kadardır?

  İyi günler diliyorum.

Bir Cevap Yazın