Türkiye’de Doğumdan Sonra Bebeğe Yapılması Gereken Zorunlu Aşılar

Önlenebilir hastalıkları aşı ile kontrol altına almak veya tamamen ortadan kaldırmak için Türkiye’de doğumdan sonra belli dönemlerde bebeklere aşılar yapılır. Doğru ve zamanında yapılan aşılamalar ile bebeklerin bağışıklık sistemi güçlendirilir ve herhangi bir hastalıktan doğabilecek ölümler ve sakat kalma riskleri yok edilmiş olur.

Aşıların koruma süreleri birbirinden farklılık gösterir. Bazı aşılar doğumdan sonra bir kere yapılması halinde ömür boyu koruma sağlayabiliyorken bazı aşıların belli sürelerde tekrardan yapılması gerekir.

Türkiye’de bebeklere uygulanan aşı programları bilinçli bir şekilde ve uzmanlar gözetiminde gerçekleştirilir. Doğan her çocuğun aşı takvimi olur ve aile hekimlikleri bu aşı takvimine uyulup uyulmadığını denetler. Türkiye’de doğumdan sonra bebeğe yapılması gereken zorunlu aşılar ise şunlardır;

BCG AŞISI

Canlı bakteri aşısı olan BCG aşısı, doğumdan sonraki ikinci ayın sonunda deri altına yapılır. Türkiye’de 1951 yılından beri zorunlu olarak uygulanan BCG aşısı ilk zamanlarda 4 doz olarak uygulanıyordu. 1997 yılında 2 doza düşürülen bu aşı 2006 yılında Dünya Sağlık Örgütü kararıyla tek doza düşürülmüştür.

DİFTERİ‐BOĞMACA‐TETANOZ AŞISI

İnaktif bir aşı olan bu aşı 1937 yılında Türkiye’de doğumdan sonra yapılacak zorunlu aşılar kapsamına girmiştir. Doğumdan sonraki 2. ay ile başlayan aşı takvimi 4. ay, 6. ay ve 18. ayda tekrarlanır. 2010 yılı itibariyle bu aşılar ilköğretim birinci sınıfta da yapılmaktadır.

HEPATİT B AŞISI

1998 yılında rutin uygulanan aşılar listesine eklenen Hepatit B Aşısı, %90-95 oranında etkindir. 2003 yılından itibaren doğumdan sonraki ilk ayda, 2. ayda ve 9. ayda yapılıyordu. 2007 yılında doğumdan sonraki ilk ay ve 1 ile 6. aylarda yapılmaya başlandı. 2006 yılında erken yakalama programı aşıları listesine eklenen Hepatit B aşısı, 11 yaşına kadar olan çocuklarda 0,5ml, 11 yaşından büyük çocuklarda ise 1ml dozajında yapılıyor.

HEMOFİLUS İNFLUENZA TİP B AŞISI

Düzenli uygulanan ülkelerde İnvaziz Hibb hastalığında %99 oranında azalma olduğu kanıtlanmıştır. 2006 yılında Türkiye Ulusal Bağışıklama Programına DBT aşısı ile birlikte girmiştir. 2007 yılında ise Beşli Aşı programına dahil edilmiştir.

Güncel aşı takvimine göre bu aşı Türkiye’de doğumdan sonraki 2, 4, 6 ile 18. aylarda yapılmaktadır. 1 yaşından 5 yaşına kadar tek doz düzenli olarak yapılır. 5 yaşından sonra ise sadece riskli gruptaki çocuklara yapılır.

KIZAMIK‐KABAKULAK‐KIZAMIKCIK AŞISI

Türkiye’de 1970’li yıllardan sonra aşı programına girmiştir ve 1987 yılına kadar 8. ve 15 aylardaki bebeklere iki doz şeklinde yapılmıştır. 1987’den 1998 yılına kadar doğumdan sonraki 9. ayda tek dozaj olarak uygulanırken 2006 yılından sonra 9. ay ve ilköğretim birinci sınıfta olmak üzere toplamda iki doz olarak yapılmaktadır.

Güncel aşı takviminde kızamık – kızamıkçık – kabakulak (KKK) üçlü aşısı olarak yer alan bu aşı grubu, 12. ayda ve ilköğretim birinci sınıfta yapılmaktadır.

SUÇİÇEĞİ AŞISI

Canlı bir virüs aşısı olan Suçiçeği aşısı deri altına uygulanır ve aşı sonrasındaki etkinlik; bütün olgularda %80 – %90 olurken ciddi hastalıklarda %95 – %100 oranındadır. Olması gereken aşı dozu ikidir. İlk doz 12 ile 15. aylar arasında yaptırılırken ikinci doz 4 – 6 yaş arasında yaptırılır.

PNÖMOKOK AŞISI

İlk olarak 2008 yılının kasım ayında yedi bileşenli konjuge pnömokok aşısı olarak aşı takvimine giriş yapmıştır. 2011 yılından itibaren ise 12 bileşenli olarak 60 aydan küçük tüm çocuklara uygulanmaktadır.

HEPATİT A AŞISI

İnaktif bir aşı türü olan Hepatit A aşısı iki doz olarak 6 ay ara ile yapılır. 12 – 23 aylık tüm çocukların ve Hepatiti A enfeksiyonu taşıma riski bulunan bireylerin aşılanması gerekir. Hepatit A Aşısı; %94 – %100 oranında koruyuculuk sağlamaktadır.

1 Yorum

Bir cevap yazın