Türkiye’de Sağlık Turizmi

Türkiye’de ve dünyada son yıllarda sağlık turizmi hızla yükselen bir ivme göstermiş olup alternatif turizm çeşitleri arasına girmiştir.

Sağlık Turizmi Nedir?

Herhangi bir nedenden dolayı sağlık problemi yaşayan kişilerin ülkelerinde gerekli donanım bulunmaması sonucunda başka bir ülkeye tedavi olmak amacıyla giriş yapması sağlık turizmi olarak adlandırılmaktadır.

Sağlık turizmi sadece hastaneler bazında değil alternatif tedavi yöntemlerinde de geçerliliği olan bir sistem oluşturmaktadır. Sağlık turizmi üç ana başlıkta değerlendirilebilir;

  • Tıp Turizmi ( Türkiye genelindeki tüm hastanelerde tedavi, ameliyat ve diğer tetkikler)
  • Termal Sağlık Turizmi ( Şifalı kaynak sularına sahip kaplıcalarda ve tesislerde dinlenme, rehabilitasyon hizmetleri)
  • Engelli ve Yaşlı Turizmi

Türkiye’de Sağlık Turizmi

Türkiye’de uluslararası standartlarda akredite olmuş 42 adet sağlık kuruluşu bulunmaktadır. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere kamu hastaneleri, üniversite hastaneleri ve özel hastaneler dünya standartlarındaki teknolojik cihazlarla donatılmıştır.

Türkiye’deki hastanelerde onkolojik tedaviler, beyin cerrahisi, ortopedi, çocuk cerrahisi, estetik cerrahi, kardiyovaskiler  cerrahi gibi zor tıp dallarında en ileri teknolojik sistemlerle sağlık hizmetleri verilmektedir. Ayrıca robotik cerrahi, kemik iliği nakli, MR, ve organ nakli gibi zor müdahaleler de yapılabilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulmuş olan Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı 7 gün 24 saat boyunca İngilizce, Almanca, Rusça ve Arapça dillerinde çeviriler yaparak acil müdahale hizmeti sağlamaktadır.

Türkiye’de Herkesin Ana Dilinde Sağlık Hizmetleri

Türkiye’de Sağlıkta Dönüşüm Programı sonrasında büyük bir ilerleme yaşanmış ve yapılan yeniliklerle sağlık sisteminin kalitesi yükseltilmiştir. Türkiye; modern hastaneleri, yetişmiş nitelikli insan gücü, alanında uzman hekimleri ve teknolojik alt yapıları kullanmasındaki başarıyla Avrupa’nın en nitelikli ve kaliteli sağlık sistemine sahiptir.

Gelişmiş sağlık sistemi, kültürel özellikleri, coğrafi konumu, kaplıcaları ve doğal güzellikleri sayesinde Türkiye son yıllarda sağlık turizmi açısından çekim merkezi halindedir. Sağlık turizmi açısından dünyadaki on önemli ülke içinde yer alan Türkiye’ye yılda ortalama 35 milyon yabancı sağlık turisti geliyor.

Türkiye’de tıp fakültelerinde İngilizce eğitim zorunlu olmakla birlikte görev yapan tüm Türk hekimler başta İngilizce olmak üzere farklı diller bilmektedir. Bu sayede doktor hasta iletişiminde hiçbir sorun yaşanmadığı gibi hasta için tüm bilgilendirmeler de tercümanlar aracılığıyla kendi dilinde yapılmaktadır.

Türkiye; iklim koşullarından dolayı romatizma hastalıklarıyla mücadele eden birçok Kuzey Avrupa ve İskandinavya ülkelerinden sağlık turistlerini ağırlamaktadır. Ayrıca İklim, ulaşım, fiyat ve güvenlik açısından oldukça avantajlara sahip olan Türkiye; kaplıcalar, termal tesisler ve şifa kaynakları özellikle coğrafi yakınlıktan dolayı Ortadoğu ülkelerinden yoğun olarak turist çekiyor.

Türkiye Sağlık Turizminde Dünyanın Çekim Merkezi Haline Geldi

Türkiye’nin Orta Doğu ülkeleriyle son dönemde yaptığı vize muafiyeti anlaşmaları, siyasi ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi sayesinde çok sayıda Arap turist Türkiye’yi ziyaret etti.

Norveç, Danimarka, İsveç, İzlanda, Almanya ve Hollanda gibi ülkelerdeki özel sigorta şirketleri termal amaçlı tedavilerde Türkiye’ye gelen hastaların masraflarını karşılıyor. Bu durum Türkiye’de termal tesislerin hızlıca eksiklerini gidermesine ve modern tesisler haline dönüşmesine katkı sağladı.

Türkiye’de insan sağlığının çok önemli olması, sağlık hizmetlerinin diğer ülkelere göre daha düşük maliyetler oluşturması ve sağlık sisteminde yetişmiş elemanı ile teknolojik alt yapısının sağlam olmasından dolayı Türkiye, sağlık turizminde hızlı bir gelişme gösteriyor ve gelecek yıllarda sağlık turist sayısını iki katına çıkartmayı hedefliyor.

Türkiye Estetik Cerrahide Dünyada Bir Numara

Türkiye özellikle son yıllarda estetik cerrahi dalında çok hızlı bir gelişme göstermiş ve dünyanın her yerinden sağlık turistleri ağırlayarak %100 memnuniyet ilkesi ile ülkesine dönüşünü sağlamıştır.

Türkiye’de sağlık turizmi açısından en dikkat çekici unsur ise özel sağlık merkezleri arasında yaşanmaktadır. Rekabet duygusu ve pazarlama stratejileri ile birçok farklı kolaylığı sağlayan özel sağlık merkezleri turistlerin gelişlerinden, konaklamalarına ve dönüşlerine kadar geçen tüm süreci organize ederek kaliteli bir sağlık turizmi hizmeti de sağlıyor.