imza yeni

 • Ata Kurumsal Danışmanlık
 • Şirketin KurulumuŞirketin Kurulumu
 • Ticaret Odasına KayıtTicaret Odasına Kayıt
 • Kuruluş Vergileri ve HarçlarıKuruluş Vergileri ve Harçları
 • Oturma İzniOturma İzni
 • Çalışma İzniÇalışma İzni
 • Muhasebe Hizmeti (1 Yıl)Muhasebe Hizmeti (1 Yıl)
 • Bordro Hizmeti (1 Yıl)Bordro Hizmeti (1 Yıl)
 • Diğer İşletme Belgeleri (1 Yıl)Diğer İşletme Belgeleri (1 Yıl)
 • Relocation (1 Yıl)Relocation (1 Yıl)
 • Yasal Danışmanlık (1 Yıl)Yasal Danışmanlık (1 Yıl)
 • Türk VatandaşlığıTürk Vatandaşlığı
 • Türkiye PasaportuTürkiye Pasaportu
 • Şirketin Ödenmiş Sermayesi 100.000 TL'den Az

 • $2000+KDV

  Yabancı Uyruklulara Çalışma İzni Alınamaz

 • Şirketin Kurulumu
 • Ticaret Odasına Kayıt
 • Kuruluş Vergileri ve Harçları
 • Oturma İzni
 • Çalışma İznino
 • Muhasebe Hizmeti (1 Yıl)no
 • Bordro Hizmeti (1 Yıl)no
 • Diğer İşletme Belgeleri (1 Yıl)no
 • Relocation (1 Yıl)no
 • Yasal Danışmanlık (1 Yıl)no
 • Türk Vatandaşlığıno
 • Türkiye Pasaportuno
 • Şirketin Ödenmiş Sermayesi 100.000 TL

 • $5000+KDV

  1 Ay İçerisinde Çalışma ve Oturma İzni

 • Şirketin Kurulumu
 • Ticaret Odasına Kayıt
 • Kuruluş Vergileri ve Harçları
 • Oturma İzni
 • Çalışma İzni
 • Muhasebe Hizmeti (1 Yıl)
 • Bordro Hizmeti (1 Yıl)
 • Diğer İşletme Belgeleri (1 Yıl)no
 • Relocation (1 Yıl)no
 • Yasal Danışmanlık (1 Yıl)no
 • Türk Vatandaşlığıno
 • Türkiye Pasaportuno
 • Şirketin Ödenmiş Sermayesi 100.000 TL'den Fazla

 • $9000+KDV

  1 Ay İçerisinde Çalışma ve Oturma İzni

 • Şirketin Kurulumu
 • Ticaret Odasına Kayıt
 • Kuruluş Vergileri ve Harçları
 • Oturma İzni
 • Çalışma İzni
 • Muhasebe Hizmeti (1 Yıl)
 • Bordro Hizmeti (1 Yıl)
 • Diğer İşletme Belgeleri (1 Yıl)
 • Relocation (1 Yıl)
 • Yasal Danışmanlık (1 Yıl)
 • Türk Vatandaşlığıno
 • Türkiye Pasaportuno
 • Şirketin Ödenmiş Sermayesi $2.000.000

 • $20,000+KDV

  4 Ay İçerisinde Türk Vatandaşlığı ve Türk Pasaportu

 • Şirketin Kurulumu
 • Ticaret Odasına Kayıt
 • Kuruluş Vergileri ve Harçları
 • Oturma İzni
 • Çalışma İzni
 • Muhasebe Hizmeti (1 Yıl)
 • Bordro Hizmeti (1 Yıl)
 • Diğer İşletme Belgeleri (1 Yıl)
 • Relocation (1 Yıl)
 • Yasal Danışmanlık (1 Yıl)
 • Türk Vatandaşlığı
 • Türkiye Pasaportu

 

Türkiye’de Şirket nasıl kurulur, hangi belgeler gereklidir – 2017– Bu yayının hiçbir kısmı, Ata Kurumsal’ın önceden yazılı izni olmaksızın, bir bilgi erişim sisteminde çoğaltılamaz, depolanamaz veya herhangi elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt veya diğer cihazlarla herhangi bir şekilde ifşa edilemez.

https://www.expatguideturkey.com/wp-content/uploads/2015/09/ATA.png

TÜRKİYE’DE ŞİRKET KURMAK

Küresel çağda, şirketler, Sermaye, bilgi ve Teknoloji ekseninde kendi sermaye yapılarını yeniden değerlendirme eğilimi göstermektedir. Dünyadaki artan sınırsız uluslararası rekabete uyumun, ülke dışı işletmeler ve ortaklıkları kurma kararında önemli bir oynadığına hiç kuşku yoktur. Bu perspektif içinde, Türkiye, Türkiye’ye taşınmak isteyen şirketlerin uluslararasılaşma ve küreselleşme çabalarını teşvik eden bir dizi yasal ve siyasi girişimleri geliştirmektedir. Bu makale, farklı tipteki şirketleri kurmak için olağan prosedürlere odaklanarak Türkiye’de şirket kurma sürecini açıklamaktadır.

Türkiye’de Şirket nasıl kurulur -YASAL DAYANAK

Yabancı yatırıma dair ana mevzuat, Doğrudan Yabancı Yatırımlar hakkındaki 4875 sayılı Kanundur. [1]. Kabulü ve 17.06.2003 tarihinde yürürlüğe girmesiyle, Doğrudan Yabancı Yatırım hakkındaki güncel mevzuat iki esası açıkça garanti etmektedir: ticari teşebbüsleri kurma serbestisi ve eşit muamele, Doğrudan Yabancı Yatırımlar hakkındaki Kanunun 3(a) maddesine göre:

“Uluslararası anlaşmalar ve özel kanun hükümleri tarafından öngörülmedikçe: 1. Yabancı yatırımcılar tarafından Türkiye’de doğrudan yabancı yatırım yapılması serbesttir. 2. Yabancı yatırımcılar yerli yatırımcılarla eşit muameleye tabidir”
4875 sayılı yasanın yürürlüğe girmesinden önce, Türkiye’de iş kurmayı isteyen yabancı yatırımcılar, Yabancı Sermayenin Teşviki hakkındaki 6224 sayılı Kanuna tabiydi. 4875 sayılı yasayla, ilga edilen eski mevzuata göre, yabancı şirketler, bir dizi sıkı açılış prosedürüne tabi kalıyordu. En ihtilaflı olanlar arasında, Hazine Bakanlığından ön izin ve yabancı ortak başına 50.000 ABD Dolarlık sermaye koşulu bulunuyordu. Ayrıca, 4875 sayılı yasa, yabancı yatırımcıların ticari faaliyetleri önündeki sınırlamayı da kaldırdı. Önceden yabancı yatırımcıların, anonim şirketler, Sınırlı Sorumlu Şirketler ve Şubeler oluşturmasına izin veriliyordu. 4875 sayılı Yasanın sonucu olarak ve önemlisi, yeni Türk Ticaret kanununda öngörülen reformlarla, bir tüzel kişiliğe sahip olmaya bakmaksızın, yabancı yatırımcılar, Türkiye’de her türlü şirketi kurabilir ve ticari faaliyetlerle meşgul olabilir.

Türkiye’deki iş yaşamı, 1 Temmuz 2012 tarihinde 55 yıllık Türk Ticaret kanunu ilga eden ve yerini alan 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunun sunulmasıyla daha da tadil edilmiştir. [2] Avrupa Birliği uyumlaştırma çabalarına uygun olarak, yeni ticaret kanunu, daha iyi yapılandırılmış ve daha az karmaşık bir iş yaşamını yaratmıştır. Üstelik, kanun, sermayenin serbest dolaşımı gibi temel AB prensiplerini yansıtmıştır.
Hepsinin arasında, yeni kanunun yürürlüğüyle başarılan temel gelişmelerden birisi, şirketlerin hissedar yapısının düzeltilmesidir. Buna göre yeni yasa, tek hissedarlı anonim şirketlerin veya limited şirketlerin kurulumuna izin vermektedir. Üstelik, yabancı bireyler, bir anonim şirketi veya bir limited şirketi kurabilir. Anonim şirketlerde, yönetim kurulu yalnızca bir kişi tarafından oluşturulabilir ve kurul, bir elektronik ortamda da toplanabilir. Ayrıca, tüzel kişilikler, kurul üyeleri olarak atanabilirler. Böylece, yabancı bireyler veya tüzel kişilikler, bir anonim şirketi kurabilir ve kurul üyeleri, yabancı kişilerden oluşabilir. [3]

Türkiye’de Şirket nasıl kurulur – BAKANLIĞIN ONAYINA TABİ OLAN ŞİRKETLER

Aşağıdaki tipteki Anonim Şirketler, kurulmalarından ve/veya ana sözleşmelerini tadil etmelerinden önce Bakanlığın ön iznine tabidir.
• Bankalar,
• Finansal kiralama şirketleri,
• Faktöring şirketleri,
• Tüketici finans ve kart servisleri şirketleri,
• Varlık yönetim şirketleri,
• Sigorta şirketleri
• Holdingler şeklinde kurulan anonim şirket
• Döviz bürosu işleten şirketler
• Genel antrepoyla uğraşan şirketler
• Tarımsal ürünlerin lisanslı depoculuğuyla uğraşan şirketler
• Ticaret borsası şirketleri,
• Bağımsız denetim şirketleri,
• Gözetim şirketleri
• Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri,
• Serbest Ticaret Bölgesini kuran ve işleten şirketler.

Türkiye’de Şirket nasıl kurulur – ŞİRKET TİPLERİ VE GEREKLİ BELGELER

Yeni ticaret yasasının 124. Maddesine göre, anonim ortaklıklar, Kolektif Şirket, komandit Şirket, Anonim Şirket, Limited Şirket ve kooperatif olarak belirtilmiştir. 124. Maddenin ikinci paragrafına göre, Komandit (Sınırlı Ortaklık) ve Kolektif şirketler, ortaklıklar olarak sınıflandırılır ve Anonim Şirketler, Sınırlı Sorumlu Şirketler ve Sınırlı ortaklık hisselerine göre sermaye şirketleri olarak sınıflanır.

TÜRKİYE’DEKİ ŞİRKET TİPLERİ
sdsdsds

Yukarıdaki şekildeki kelimeler: Şirketlerin tipleri- Adi şirketler, anonim şirketler- ortaklıklar- komandit şirket- kolektif şirket- sermaye şirketleri- sınırlı sorumlu şirket- anonim şirket- hisselere göre sınırlı ortaklık

 ŞİRKET TİPLERİ VE ÖZELLİKLERİ

ŞİRKET TİPİ TÜZEL KİŞİLİK SORUMLULUK YAPISI ORTAKLAR SINIFLAMA VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ
TEK MÜLKİYET HAYIR SINIRSIZ SORUMLULUK EN AZ BİR HİSSEDAR GERÇEK KİŞİ MÜLKİYET GELİR VERGİSİ
ADİ ŞİRKET HAYIR SINIRSIZ SORUMLULUK EN AZ İKİ HİSSEDAR GERÇEK KİŞİ MÜLKİYET GELİR VERGİSİ
KOLLEKTİF ŞİRKET(GENEL ORTAKLIK) EVET SINIRSIZ SORUMLULUK EN AZ İKİ HİSSEDAR GERÇEK KİŞİ MÜLKİYET GELİR VERGİSİ
KOMANDİT ŞİRKET (SINIRLI SORUMLULUK) EVET AKTİF ORTAK (KOMMANDİT)
SINIRSIZ SORUMLULUK
EN AZ İKİ HİSSEDAR AKTİF ORTAK GERÇEK OLMALI MÜLKİYET GELİR VERGİSİ
HİSSELERE GÖRE SINIRLI ORTAKLIK EVET AKTİF ORTAK (KOMMANDİT)
SINIRSIZ SORUMLULUK
EN AZ BEŞ HİSSEDAR AKTİF ORTAK GERÇEK KİŞİ OLMALI SERMAYE ŞİRKETİ KURUMLAR VERGİSİ
LİMİTED ŞİRKET EVET SINIRLI SORUMLULUK EN AZ BİR HİSSEDAR, MİNİMUM SERMAYE TUTARIE 10.000 TL OLMALI GERÇEK KİŞİ VEYA TÜZEL KİŞİ SERMAYE ŞİRKETİ GELİR VERGİSİ
ANONİM ŞİRKET EVET SINIRLI SORUMLULUK EN AZ BİR HİSSEDAR, MİNİMUM SERMAYE TUTARIE 50.000 TL OLMALI GERÇEK KİŞİ VEYA TÜZEL KİŞİ SERMAYE ŞİRKETİ GELİR VERGİSİ

LİMİTED  ŞİRKET (LTD)

Türkiye Ticaret Kanununun 573. Maddesine göre, bir limited şirket, her türlü ekonomik amaçlar için en az bir doğal kişi ve bir tüzel kişilik hissedarı tarafından kurulabilir. Hissedarların sayısı, 50’yi geçemez. Hissedarlar, şirketin borcundan sorumlu değildir, yalnızca taahhüt ettikleri temel sermaye hisselerinden sorumludurlar. Sınırlı Sorumlu Şirketin kayıtlı sermayesi, en az 10.000 Türk Lirası olmalıdır.

Türkiye’de Şirket nasıl kurulur – LIMITED ŞİRKET – GEREKLİ BELGELER

LİMİTED ŞİRKET – GEREKLİ BELGELER
Oda Sicil Beyanı 1 nüsha
Türk Ticaret Siciline Dilekçe Yazısı 1 nüsha
Şirket Ana Sözleşmesi- (noter onaylı) başvurular, MERNİS sistemi aracılığıyla yapılmalıdır. (Şirket Ana Sözleşmesi, noter onayından sonraki 30 gün içinde tescil edilmelidir) 4 nüsha
Şirket kuruluş bildirim formu ve onayı (MERNİS sistemi aracılığıyla doldurulmalıdır) 3 nüsha
İmzalı kurucular Beyan Formu (Türk Ticaret Kanunun 349. Maddesine göre hazırlanmalıdır) 1 nüsha
Kimlik Beyan formu
Tasdikli ve noter onaylı pasaport nüshaları
Geçerli ikamet izni
Vergi Dairesinden alınan Türkiye Vergi No 3 nüsha
İmza beyannamesi (şirket müdürü için) 3 nüsha
Şirket sermayesinin 4/10000’inini Türkiye Rekabet Kurumuna Ödeme, Türkiye Rekabet Kurumunun ilgili banka hesabına yapılmalıdır. Şirket ana sözleşmesinde varsayılan sermaye ödemesi- yeni Türk Ticaret Kanununa göre, bir Limited Şirketi kurmak için gereken minimum Sermaye, 10.000 Türk Lirasıdır. Sermaye tutarları hissedarlar arasında bölünebilir, ancak bir hisse en az 25 Türk Lirası olmalıdır. Resmi tescilden önce, taahhüt edilen sermayenin en az ¼’ü ödenmiş olmalıdır. Kalan tutar, resmi tescilden sonraki 24 ay içinde ödenmelidir.
Reklamsız Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin Ödemesi  Reklamsız kelime sayısı

ANONİM ŞİRKET (A.Ş.)

Türk Ticaret Yasasının 239. Maddesine göre, “bir anonim şirket, sermayesi belirli ve hisselere bölünmüş ve yalnızca varlıklarının miktarı olarak borçlarından sorumlu bir şirkettir. Hissedarlar, yalnızca şirkete karşı sorumludur ve sorumlulukları kendi hisse senetleriyle sınırlıdır.” Anonim şirketin minimum sermayesi, e az 50.000 Türk Lirası olmalıdır.

Türkiye’de Şirket nasıl kurulur – ANONİM ŞİRKET- GEREKLİ BELGELER

ANONİM ŞİRKET – GEREKLİ BELGELER
Oda Sicil Beyanı 1 nüsha
Türk Ticaret Siciline Dilekçe Yazısı 1 nüsha
Şirket Ana Sözleşmesi- (noter onaylı) başvurular, MERNİS sistemi aracılığıyla yapılmalıdır. (Şirket Ana Sözleşmesi, noter onayından sonraki 30 gün içinde tescil edilmelidir) 4 nüsha
Şirket kuruluş bildirim formu ve onayı (MERNİS sistemi aracılığıyla doldurulmalıdır) 4 nüsha
İmzalı kurucular Beyan Formu (Türk Ticaret Kanunun 349. Maddesine göre hazırlanmalıdır) 1 nüsha
Kimlik Beyan formu
Tasdikli ve noter onaylı pasaport nüshaları
Geçerli ikamet izni
Vergi Dairesinden alınan Türkiye Vergi No 3 nüsha
İmza beyannamesi (şirket müdürü için) 3 nüsha
Şirket sermayesinin 4/10000’inini Türkiye Rekabet Kurumuna Ödeme, Türkiye Rekabet Kurumunun ilgili banka hesabına yapılmalıdır. Şirket ana sözleşmesinde varsayılan sermaye ödemesi- yeni Türk Ticaret Kanununa göre, bir Limited Şirketi kurmak için gereken minimum Sermaye, 10.000 Türk Lirasıdır. Sermaye tutarları hissedarlar arasında bölünebilir, ancak bir hisse en az 25 Türk Lirası olmalıdır. Resmi tescilden önce, taahhüt edilen sermayenin en az ¼’ü ödenmiş olmalıdır. Kalan tutar, resmi tescilden sonraki 24 ay içinde ödenmelidir.
Reklamsız Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin Ödemesi Reklamsız kelime sayısı

KOMANDİT VE KOLEKTİF ŞİRKET

Türk Ticaret Kanunun 304. Maddesi, Komandit Şirketleri tanımlar, Buna göre, Komandit Şirket, bir ticari ad altında ticari amaçlar için kurulmuş bir şirket biçimidir. Hissedarların yükümlülüğü ödenmiş sermayeyle sınırlıdır (Komanditer ortak), diğer taraftan, bazı hissedarlar sınırsız yükümlülüğe sahiptir. (komandit). Bir komandit şirketin kurulması için minimum sermaye gerekmez.
Türk Ticaret Kanunun 211. Maddesine göre (Genel Ortaklık), bir ticari ad altında ticari amaçlar için gerçek kişilerce kurulabilir. Kolektif şirkette, hissedarların sınırsız sorumluluğu vardır.

Türkiye’de Şirket nasıl kurulur – KOMANDİT VE KOLEKTİF ŞİRKET- GEREKLİ BELGELER

KOMANDİT VE KOLEKTİF ŞİRKET- GEREKLİ BELGELER
Oda Sicil Beyanı 1 nüsha
Türk Ticaret Siciline Dilekçe Yazısı 1 nüsha
Şirket Ana Sözleşmesi- (noter onaylı) başvurular, MERNİS sistemi aracılığıyla yapılmalıdır. (Şirket Ana Sözleşmesi, noter onayından sonraki 30 gün içinde tescil edilmelidir) 4 nüsha
Şirket kuruluş bildirim formu ve onayı (MERNİS sistemi aracılığıyla doldurulmalıdır) 3 nüsha
İmzalı kurucular Beyan Formu (Türk Ticaret Kanunun 349. Maddesine göre hazırlanmalıdır) 1 nüsha
Kimlik Beyan formu
Tasdikli ve noter onaylı pasaport nüshaları
Geçerli ikamet izni
Vergi Dairesinden alınan Türkiye Vergi No 3 nüsha
Noter Onaylı İmza Beyannamesi (resmi belgeleri imzalamak için yetkilendirilen aktif hissedarlar için) 1 nüsha

Türkiye’de Şirket nasıl kurulur – EKLER – ÖRNEK BELGELER

EK I ÖRNEK FAALİYET BELGESİ
EK II ÖRNEK ORTAKLIK ONAY BELGESİ
EK III ÖRNEK ODA KAYIT BELGESİ
EK IV ÖRNEK İMZA SİRKÜLERİ
EK V VERGİ LEVHASI

 

ORTAKLIK ONAY BELGESİ
VERGİ LEVHASI
FAALİYET BELGESİ

İMZA SİRKÜLERİ

ODA KAYIT BELGESİ

Hizmetlerimizle ilgileniyor iseniz lütfen aşağıdaki formu doldurunuz. En geç 24 saat içinde sizinle iletişime geçeceğiz.

Ankara & İstanbul
İngilizce, Fransızca, Arapça ve Rusça dillerini konuşuyoruz.

Residence Permit, Work Permit  Residence Permit, Work Permit  Residence Permit, Work Permit    

.

SORUMLULUK REDDİ

Potansiyel bir iş sözleşmesini yansıtan yukarıdaki şartlar yalnızca ek tartışmalar için bir temel olarak sunulmuştur ve yasal olarak bağlayıcı bir yükümlülüğü yoktur. Tüm tarafların dahil olduğu bir sözleşme son haliyle yazılı olarak yapılmadıkça yasal olarak bağlayıcı hiçbir yükümlülük oluşmayacak, olduğu ima edilmeyecek ya da olduğu sonucuna varılmayacaktır.

Hizmetlerimiz düzenli olarak İngilizce, Fransızca, Arapça, Rusça ve tabii ki Türkçe olarak mevcuttur. Diğer diller de mümkündür ama küçük gecikmelere neden olabilir. 

Residence Permit, Work Permit  Residence Permit, Work Permit  Residence Permit, Work Permit    
 

Soru Cevap

E-Posta Adresiniz Görünmeyecektir. Zorunlu Alanları Doldurunuz *

YASAL UYARI: Sitemizdeki içerikler yayınlanma tarihi ve saati GOOGLE tarafından indexlenerek kayıt altına alınmaktadır. Kaynak gösterilse dahi hiçbir içeriğimiz özel izin alınmadan kullanılamaz.