Türkiye’de Yaşamadan Önce Mutlaka Bilmeniz Gereken Mahalle Kültürü

Her ülkenin kendine has bir şehirleşme ve yapılaşma sistemi bulunur. Türkiye’nin yapısal özelliklerine baktığımız zaman karşımıza çıkan en küçük topluluk ise mahalledir. Yöneticisi muhtar olan mahallenin tarihi ise çok eski zamanlara dayanmaktadır.

İlk mahalle teşkilatlanması Osmanlı Devleti zamanında ortaya çıkmıştır. İnsanların bir arada güven içinde yaşaması, aynı kültürel paydaları paylaşan insanların bir arada bulunmak istemesi gibi sebeplerden dolayı şehirlerin içerisinde birçok farklı mahalle teşkilatı bulunmaktadır.

Bu kadar uzun yıllardır varlığını sürdüren mahalle sistemi ise kendi içinde birçok kültürel özellik ortaya çıkartmış ve yazılı olmayan bu kurallara tüm mahalleli riayet etmiştir. Mahalle yapısı aile yapısı ile yakından benzeşir.

Mahallenin güvenliği her şeyden önce gelir. Dışarıdan gelebilecek tüm tehditlerin savuşturulması adına mahallelerde çok fazla yabancı bulunmaz. Daha önce o mahallede hiç görülmeyen ancak son birkaç gündür fazlasıyla göze batan kişilere direkt olarak mahalleli tarafından şüpheyle bakılır ve ne istediği, neden beklediği gibi sorular sorularak durum tespiti yapılır.

İnsanlar Arasındaki Yardımlaşma ve Dayanışma En Üst Seviyededir

Mahalle yardımlaşmanın ve dayanışmanın bir sembolüdür. Türk mahallerinde herkes birbirini tanır ve her türlü müşküle karşı birlikte hareket edilir. Mahalle sakinlerinden birinin maddi imkansızlıklar yaşaması durumunda tüm mahalleli destek olur ve bu kişinin maddi imkansızlıklardan kurtulması sağlanır.

Hem büyük şehirlerde hem de Anadolu’nun birçok semtinde bulunan mahallerde ağabey ve kardeş kültürü söz konusudur. Yaşça küçük olanlar, yaşça büyük olanlara saygı duyar ve hiçbir zaman saygısında kusur etmez. Kişiler arasında 1 yaş bulunsa bile küçük olan büyük olana ağabey der ve mahalle kültüründe saygı en önemli hususlardan biri olur.

Türk Mahalle Kültürünün Temel Noktaları

Türk mahallelerinde kontrol her zaman mahallelinin elinde olur. Mahallede yaşanacak herhangi olumsuz bir durum karşısında mahalleli ortak bilinçte buluşur ve mahallenin güvenliği her şeyden önce sağlanır.

Mahaller arasında büyük rekabet vardır ve herkes kendi mahallesinden sorumludur. Bir mahallenin mensubu diğer mahalle mensuplarına karışmaz veya herhangi bir husumet çıkartamaz. Eğer iki farklı mahallenin mensubu arasında yaşanan bir sorun olursa bu sorun iki kişiden çıkar ve tüm mahalleye mal edilir.

Koruma ve aidiyet duygularının çok fazla olduğu mahalle kültüründe yeni insanların kabulü zordur. Mahalle yeni gelenleri hemen içine almaz ve belli bir süre boyunca takip ederek nasıl biri olduğunu anlamaya çalışır.

Türkiye’de Birçok Farklı Mahalle Yapısı Bulunmaktadır

Türkiye’de getto diye tabir edilen ve girişi, çıkışı çok zor olan mahaller bulunduğu gibi eski Osmanlı mahalleri, etnik grupların yaşadığı mahaller ve yeni oluşturulmuş modern mahaller bulunmaktadır. Getto mahalleler daha çok şehrin dışında bulunurken Osmanlı Mahalleri İstanbul, Edirne ve Bursa gibi illerde toplanmıştır. Özellikle de İstanbul’daki tarihi yarım adada birçok Osmanlı Mahallesi hala varlığını sürdürüyor.

Türkiye’nin Yaşayan Değeri: Mahalleleri

Tabi son dönemlerdeki site, rezidans ve müstakil evlerin çoğalması mahalle kültürünün de yavaş yavaş yok olmasına neden oldu. Özellikle de kentsel dönüşümlerle birçok mahallenin çehresi değişti ve mahallenin coğrafi yapısı bozularak farklı bir sistem ortaya çıkartılmış oldu.

Türk mahalle kültürü birçok filme, diziye ve kurgusal hikayelere de konu olmuştur. Türkiye’de çekilen mahalle dizileri her zaman reyting rekorları kırmakla birlikte Türk mahalle kültürünün canlandırılmasında ve yaşatılmasından önemli katkılar sağlamaktadır. Ekmek Teknesi, Mahallenin Muhtarları, Geniş Aile, Perihan Abla, 7 Numara ve Çukur gibi birçok Türk dizisi mahalle kültürünü ve yapısını anlatan önemli projelerdir.

Bir cevap yazın