Turkuaz Kart Nedir? Kimler Alabilir?

TURKUAZ KART NEDİR

Turkuaz Kart, yabancı bilim insanlarına, sporculara, sanatçılara, Türkiye’den ev alan veya farklı yatırımlar yapan yabancılara süresiz çalışma ve oturma izni ayrıca öncelikli Türk vatandaşlığına geçiş hakkı sağlayan, aynı şekilde yabancının eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarını da süresiz oturum izni sahibi yapan devrim niteliğinde yeni bir uygulamadır.

Turkuaz Kart

Türkiye’nin Yeni Turkuaz Kartı

Turkuaz kart;  Amerika’nın Green kartı gibi veya Avrupa Birliğinin Mavi kartı gibi düşünülebilir, fakat tam olarak aynı değildir. Green kart gibi sistemler niteliğine bakmasızın ucuz ve kalifiyesiz yabancı iş gücünü kendi ülkelerine çekmek için çalışır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ise nitelikli yatırımcı ve nitelikli iş gücünü Türkiye’ye çekmek için Turkuaz kart sistemini oluşturmuştur.

Turkuaz kart için geçiş süreci üç yıldır ve bir puanlama sistemi vardır. İlk üç yıl raporlarını düzenli verip puanlarını koruyan ve yükselten yabancılar süresiz Turkuaz kart sahibi olurlar, bu yabancılar +2 yıl sonra Türk vatandaşlığına başvurabilirler, Türk vatandaşlık başvurularını bakanlar kurulu onaylar.

Turkuaz kart sahibi olmak isteyen yabancılar ilk önce Türkiye’de yaşamaya devam edip etmeyeceklerine karar vermek zorundadırlar. Bu yüzden Türkiye’de kendinize ait bir evinizin olması size Turkuaz kartın kapılarını açabilir, fakat sadece evinizin olması geçiş sürecinizin tamamlanmasına yetmez, Turkuaz kart sahibi yabancılar maksimum bir yıl içinde çalışmaya başlaması gerekmektedir, iş hayatına dahil olamayan yabancıların kartları iptal edilir.

Türkiye’de resmi olarak çalışan yabancılar için de büyük bir fırsat, en az iki yıldır Türkiye’de çalışan yabancılar Turkuaz karta geçebilir, süresiz çalışma ve oturma iznine sahip olabilir, dilediği işverenin yanında prosedürlere boğulmadan çalışabilir veya kendi işini kurabilir, Askerlik ve oy kullanma haricinde Türk vatandaşlarından bir farkı kalmaz. Beş yıllık sürenin dolmasıyla Türk vatandaşlığına başvurabilir, 18 yaşından küçük olan çocuklar anında Türk vatandaşı olabilir, eşi 3 yıl sonra Türk vatandaşı olabilir.

Türkiye, bilim insanlarına her zaman saygıyla bakmıştır, yabancı bilim insanlarının Turkuaz kart başvuruları niteliklerine göre ayrı ayrı değerlendirilip çok kısa süre içinde onaylanacaktır, yine uluslararası başarılara imza atmış yabancı sporcular sisteme kısa sürede dahil edilecektir.

Türkiye’nin tanıtımı yapabilecek, Türk kültürünü, Türk ahlakını, Türk mutfağını, turizmini, iş dünyasının tanıtımını dünyaya aktarabilecek yabancılar da Turkuaz kart sahibi olabilecekler, özellikle, yazarlar,  yazılımcılar ve girişimciler için büyük bir fırsatın kapısı devlet eliyle açılmış durumundadır. Türkiye’nin tanıtımı ile alakalı projelere büyük devlet destekleri bulunmaktadır.

Turkuaz kart başvurusu

Öncelikle bir konuda uzman mısınız? Veya Türkiye de yatırım yapabilir misiniz? Cevabınız evet ise Türkiye içinden veya başka bir ülkede ki Türk büyükelçilikleri vasıtasıyla başvurunuzu yapabilirsiniz.

Turkuaz kart nasıl alınır

Danışmanlık hizmetimizden faydalanın.

Turkuaz kart danışmanlık hizmetimiz sayesinde çok ekonomik ücretlerle Turkuaz kart başvurunuzu yapıyoruz. Başvurunuzun onaylanması ve Turkuaz kart programına alınmanız durumunda üç yıllık Geçiş Sürecinin yönetimini de biz gerçekleştiriyoruz.

Kendi dilinizde ve Türkçe yazılmış bir sözleşme ile bizden alacağınız hizmeti garanti altına almanızı sağlıyoruz.

Aşağıdaki uygunluk testini doldurun, danışmanlarımız sizinle iletişime geçsin, Turkuaz kart danışmanlarımız ile İngilizce, Fransızca, Arapça ve Rusça olarak iletişim kurabilirsiniz.

Türkiye’den ev alın, şirket kurun veya devlet hisselerine yatırım yapın, Turkuaz Kartı aldığınız gün Türk vatandaşlarına tanınan tüm haklardan yararlanın, 5 yıl sonra Türk vatandaşı olun.

Vergilerin düşük olduğu Türkiye’de şirketinizden bütün dünyaya fatura kesebildiğiniz gibi Türk Hükümetinin yabancı yatırımcılara vermiş olduğu sınırsız teşviklerden faydalanın.

Türkiye büyüyor ve büyümeye devam etmek için ilgilenen yabancılara her fırsatı tanıyor.

Türkiye’de yaşayan Turkuaz Kart sahipleri yabancılar, dünyada ki bütün ülkelere vize alıp seyahat edebilirler.

Türkiye’de gayrimenkul alım ve satımında Türk vatandaşları ile eşit haklara sahip olursunuz. Kanunlar karşısında eşitsiniz.

Türkiye’de en karlı yatırım aracı gayrimenkuldür. Hızlı gelişen ekonomisi Türkiye’nin Avrupa Birliğine girme sürecini kısaltacaktır.

Dünyada 102 ülke Türkiye vatandaşlarına vize uygulamıyor, Türkiye merkezli şirketler hemen hemen dünyanın her yerinde ticaret yapıyorlar.

Yaptığınız yatırımı 5 yıl sürdürdükten sonra oturma ve çalışma izni yerine geçen TURKUAZ kartınız iptal edilir ve Türk kimliği verilir ve Türk pasaportu sahibi olursunuz.

Turkuaz kart sahibi olursanız sadece siz değil, eşiniz ve çocuklarınızda süresiz oturma izni sahibi olurlar

Türkiye büyük oranda tüketim toplumu olmasına rağmen dünyanın en borçsuz ülkeleri arasındadır, ekonomisi kaya gibidir.

Akdeniz, Asya ve Avrupa kültürlerinin buluştuğu Türkiye’ye 2015 senesinde 40 milyon turist gelmiştir. Özellikle turizm ve servis sektörü bu fırsatı geliştirip büyütecek yatırımcılar aramaktadır.

Türkiye’de son 15 yılda geliştirilen yatırımların çoğu Amerika, Kanada, Rusya, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri ve Avrupa ülkelerden gelen yatırım grupları tarafından hayata geçirilmiştir.

Türkiye binlerce yıl tarihe ve insanlığa başkentlik yapmış Anadolu toprakları üzerinde kurulmuş Osmanlı İmparatorluğunun devamıdır, Türkiye de yaşayan insanlar kanunlar karşısında eşit ve özgürdür. Hiçbir konuda ırkçılık yoktur, Türkler adaletten ve doğruluktan vazgeçmemişlerdir.

Türkiye binlerce genç girişimcinin projelerine ortak olacak yatırımcılar aramaktadır, Türkiye de her şey bir yatırım aracıdır, alip sattığınız hiçbir şeyden zarar etmezsiniz.

Dünyada en kolay, en uygun oturma ve çalışma izni bugün Türkiye’de verilmektedir. Bu kadar avantajlı bir durum başka hiç bir dünya ülkesinde yoktur.

Turkuaz kart başvurusu: uygunluk testi için aşağıdaki formu doldurun, uzmanlarımız kısa süre içinde sizinle iletişim kuracak. 

Dikkat : Bu test ATA Kurumsal Danışmanlık A.Ş. tarafından oluşturulmuştur resmi başvuru değildir. Sonuçlar mail adresinize gönderilecektir.

Turkuaz Kartın avantajları nelerdir?

Turkuaz Kart sahibi süresiz çalışma izninin sağladığı haklardan yararlanır. (*Süresiz çalışma izni olan yabancı, uzun dönem ikamet izninin sağladığı tüm haklardan yararlanır. Ayrıca özel kanunlardaki düzenlemeler hariç, sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili mevzuat hükümlerine tabi olmak şartıyla, Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanır) Başvurular 2020 yılının ikinci çeyreğinde başlayacaktır. 

Turkuaz Kart sahibi olan yabancılar;

a) Türkiye’de askerlik yapma yükümlülüğünden muaftırlar.
b) Seçme ve seçilme, kamu görevlerine girme haklarından yararlanamazlar.
c) Sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı olup, bu hakların kullanımında ilgili mevzuattaki hükümlere tabidirler.
ç) Bu kişilerin, Türkiye’deki ikamet, seyahat, çalışma, yatırım, ticari faaliyet, miras, taşınır ve taşınmaz iktisabı ile ferağı gibi konulara yönelik işlemleri, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından Türk vatandaşlarına uygulanmakta olan mevzuata göre yürütülür.

(2) Bu hak ve yükümlülüklerin kullanılmasında özel kanunlarda Türk vatandaşı olma koşulu aranmışsa, Turkuaz Karta sahip olan kişiler bu haklardan yararlanmayı talep edemezler.

(3) 25/9/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında Turkuaz Kart sahibi ve yakını, millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmaması ve geçiş süresi kaydının kaldırılması şartıyla Bakanlıkça teklif edilmesi halinde Türk vatandaşlığını kazanabilir.

Turkuaz kart sahibi yabancılar Türkiye’den emekli olabilir

Türkiye’nin taraf olduğu sosyal güvenlik sözleşmeleri hükümleri saklı kalmak üzere, Turkuaz Kart sahibi yabancılar ile yabancı çalıştıran işverenler, sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerini kanuni süresi içinde 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre yerine getirirler.

Turkuaz Kart alabilecek yabancılar kimlerdir?

Turkuaz Kart;

 1. Eğitim düzeyi, ücreti, mesleki bilgisi ve deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı ve benzeri nitelikleri itibarıyla yüksek nitelikli işgücü olarak değerlendirilen,
 2. Yatırım veya ihracat düzeyi, sağlayacağı istihdamın büyüklüğü, bilimsel ve teknolojik gelişmeye yaptığı katkı ve benzeri özellikleri itibarıyla yüksek nitelikli yatırımcı olarak değerlendirilen,
 3. Bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkı sağlayan veya bilim, sanayi ve teknoloji alanlarında uluslararası düzeyde ülke menfaatleri açısından stratejik kabul edilen çalışmalar ve araştırmalar yapan bilim insanı veya araştırmacı,
 4. Kültürel, sanatsal veya sportif faaliyetler açısından uluslararası düzeyde başarılı olan,
 5. Türkiye’nin veya Türk kültürünün uluslararası tanınırlığına veya tanıtımına katkı sağlayan, Türkiye’nin milli menfaatlerine ilişkin hususlarda uluslararası düzeyde faaliyette bulunan yabancılara verilebilir.

Turkuaz Kart Nasıl Alınır?

Bakanlık tarafından yapılan değerlendirme neticesinde başvurusu olumlu sonuçlananlar uygulamaya alınır.

Bakanlıkça Turkuaz Kart verilmesi uygun görülenlerin, aşağıdaki konulara dikkat etmesi gerekmektedir.

 • Turkuaz Kart alanlar, ilk 3 yıl değerlendirmeye tabi tutulurlar. Yani Kart ilk seferde 3 yıl süre için verilir. Bu ilk 3 yıl içerisinde Bakanlık, Kart sahiplerinden bilgi ya da belge talep edebilir.
 • Geçiş süresi içinde, Kart sahibi olanların yaptığı faaliyet ve verdiği sözlerin tutulup tutulmadığı, bakanlık tarafından görevlendirilen bir uzman ekip tarafından takip edilecek.
 • Geçiş süresi sonunda, ilgili kanunun 15. maddesine göre Kartı iptal edilmeyen yabancıların, geçiş süresinin bitmelerine 180 gün kalmasından itibaren başvurması halinde, süresiz Turkuaz Kart verilir. Geçiş süresi bittikten sonra yapılan başvurular geçersiz sayılır ve Turkuaz Kartları iptal edilir.
 • Turkuaz Kart sahiplerinin eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına, yakını olduklarını gösteren ve oturma izni yerine geçen belge verilir.
 • Turkuaz Kart alanlar, herhangi bir engele takılmaksızın, yurt dışında yaşayan ailelerini ülkemize getirebilir.
 • Turkuaz Kart almaya hak kazanan yabancılar, süresiz çalışma izni alan yabancıların sahip olduğu haklardan faydalanırlar.
 • Süresiz Kart alanlar, istedikleri takdirde Türk vatandaşlığına geçebilir. Askerlik, kamu görevlerine girme, seçme ve seçilme hakkı dışında kalan, genel sağlık sigortası gibi tüm haklardan yararlanabilir.
 • Turkuaz Kart alanlar, süresiz oturma izni almış sayılırlar.
 • Eğitim alanına katkı yapabilecek olan yabancılar
 • Bilim ve teknoloji alanında faydası olabilecek olan yabancılar
 • Ülkemize yatırım yapan veya yapacak olan yabancılar
 • Sahip oldukları mesleki tecrübe ile, ülkemize fayda sağlayacak olan yabancılar
 • Ülkemizde istihdam yaratabilecek olan yabancılar
 • Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulunun önerdiği yabancılar
 • Akademik anlamda yaptığı çalışmalar tüm dünya tarafından kabul görmüş olan yabancılar
 • Yurtdışına büyük cirolarda ihracat yapan yabancılar,
 • Türkiye’de herhangi bir gayrimenkul sahibi olan ve bu gayrimenkulleri en az 3 yıl satmayacağına dair teminat veren yabancılar.

Başvuru yapabilecek.

Turkuaz kart başvurusu nereye yapılır?

Bakanlık tarafından gerekli teknik altyapı tamamlanıncaya kadar, bu Yönetmelik kapsamında başvurular e-Devlet kapısı üzerinden erişilebilen Yabancıların Çalışma İzinleri Otomasyonu aracılığıyla yapılır. Genel Müdürlükçe gerek görülmesi halinde sisteme yüklenen belgelerin kağıt ortamında Bakanlığa gönderilmesine devam edilir.

Bakanlık tarafından gerekli teknik altyapı tamamlanıncaya kadar Turkuaz Kart yakınına ikamet izni verilmesi işlemleri il göç idaresi müdürlükleri tarafından gerçekleştirilir.

Başvurusu nasıl yapılır?

Turkuaz Kart başvurusu, yurt içinde doğrudan sistem üzerinden, yurt dışında yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki Türk dış temsilciliği aracılığıyla yapılır.

Yurt dışından yapılan başvuruya ilişkin bilgi ve belgeler Türk dış temsilciliğince elektronik ortamda Bakanlığa iletilir.

Türkiye’de yasal olarak bulunan yabancı, yurt içinden yabancı kimlik numarası ile sistem üzerinden doğrudan kendisi başvuru yapabilir.

Turkuaz Kart başvurusu, yurtiçi ve yurtdışından yabancı adına yetkili aracı kurum tarafından da yapılabilir.

Turkuaz Kart başvurusu sırasında yabancı ve yakınına ilişkin Genel Müdürlükçe belirlenen bilgi ve belgelerin sisteme girilmesiyle başvuru tamamlanır.

Turkuaz kart başvurusu için gerekli evraklar

Başvuru sırasında aşağıda belirtilen belgeler sisteme yüklenir:

a) Başvuru dilekçesi,
b) Yabancıya ait pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin sureti,
c) Varsa ilgili kamu kurum ve kuruluşundan alınan uygunluk belgesi,
ç) Bu Yönetmeliğin beşinci maddesinde sayılan yabancılar bakımından;

 1. Nitelikli işgücü olarak değerlendirilen yabancı için diploma, iş sözleşmesi, özgeçmiş, atama veya görevlendirme yazısı, mesleki tecrübe, anadil dışında bilinen yabancı dilleri gösteren uluslararası düzeyde kabul edilen belgeler ile benzeri,
 2. Nitelikli yatırımcı olarak değerlendirilen yabancı için yatırım büyüklüğü, istihdam düzeyi, ihracat tutarı, mali yeterlilik, faaliyet gösterilen bölge, sektör ve işi gösterir belgeler ile benzeri,
 3. Bilim insanı veya araştırmacı için, diploma, akademik kariyer ve unvanı gösterir belge, sahip olunan akademik çalışmalar veya lisans, ticari marka veya patent belgeleri ile benzeri,
 4. Kültürel, sanatsal veya sportif faaliyetler açısından ulusal veya uluslararası düzeyde başarılı olmuş yabancı için başarılı olduğunu gösterir belgeler ile benzeri,
 5. Türkiye’nin veya Türk kültürünün tanınırlığına veya tanıtımına katkı sağlayan yabancılar için: Turkuaz gönüllüsü olarak uluslararası düzeyde yürütülen faaliyetlere ilişkin belgeler, fikir ve sanat eserleri, süresi, sürdürülebilirliği, devamlılığı ve etki alanı gibi bilgileri içeren tanıtım faaliyetlerine ilişkin belgeler ile benzeri,

belgeler içerisinden Genel Müdürlükçe belirlenerek Genel Müdürlük resmi internet sayfasında yayımlanan belgeler.

Genel Müdürlük 5 inci maddede sayılan yabancılar bakımından her bir yabancı grubu için ayrı ayrı gerekli belgeleri belirlemeye, yeni belgeler eklemeye veya bu belgeleri değiştirmeye yetkilidir. Bu kapsamda yapılan düzenlemeler Genel Müdürlük resmi internet sayfasında yayımlanır.

Türkiye’de yasal olarak bulunan yabancıların yurtiçinden yapacakları başvurular bakımından yabancının geçerli ikamet iznine sahip olması şartı aranmaz.

Turkuaz Kart sahibi yakını kartı nasıl alınır?

Turkuaz Kart sahibi yakını için Turkuaz Kart sahibi yakını kartı düzenlenir.

Düzenlenen bu kart, Turkuaz Kartın geçerlilik süresi içinde ikamet izni yerine geçer.

Turkuaz Kartın geçersiz hale gelmesi halinde yakını için düzenlenen bu kart da Genel Müdürlükçe iptal edilir.

Turkuaz Kartın sınırlandırılması

Turkuaz Kart başvuruları ve değerlendirilmesi uluslararası işgücü politikası doğrultusunda belirli bir süre için tarım, sanayi veya hizmet sektörleri, belirli bir meslek, işkolu veya mülki ve coğrafi alan itibarıyla Bakanlık tarafından sınırlandırılabilir veya durdurulabilir.

Turkuaz Kart sahibi yakını ikamet izni başvurusu nasıl yapılır?

Turkuaz Kart sahibi yakını için ikamet izni başvurusunun, Turkuaz Kart başvuru usulüne göre ve bu başvuru ile aynı anda Bakanlığa yapılması esastır. Ancak, yurtdışından yapılan Turkuaz Kart başvurusunda, Turkuaz Kart sahibi yakınının ikamet izni başvurusu için gerekli bilgilerinin bulunmaması halinde bu yabancıların başvuruları Türkiye’ye giriş tarihlerinden itibaren vize veya vize muafiyeti sürelerini aşmamak koşuluyla en geç doksan gün içinde Bakanlığa yapılabilir.

Turkuaz Kart sahibi yakını için yapılacak ikamet izni başvurusunda, yabancının eşi bakımından evlilik bağını, çocuğu bakımından ise velayet ilişkisini ve bakmakla yükümlü olduğunu gösteren belgeler başvuruya eklenir.

Turkuaz Kart başvurusunun değerlendirilmesi

Turkuaz Kart başvurusunun değerlendirilmesinde uluslararası işgücü politikası doğrultusunda Genel Müdürlükçe belirlenen kıstaslar kapsamında oluşturulan puanlama sistemi kullanılır.

Puanlama sistemi kapsamında yeterli puanı alan başvurular olumlu değerlendirilir.

5 inci maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerinde sayılan yabancılar için yapılan başvuruların değerlendirilmesinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alınmış uygunluk belgesinin bulunması halinde bu belge puanlamaya dahil edilebilir.

Lisans öğreniminin son yılında olan veya lisansüstü öğrenimi gören örgün öğretim öğrencilerinden öğrenim gördüğü alandaki yüksek becerisi, potansiyeli veya akademik çalışmaları ve araştırmaları ile üstün başarılı olanlar için yapılan başvuruların değerlendirilmesinde, öğrenim gördüğü kurum ile bu kurumda çalışan öğretim üyelerinin ve ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınabilir.

Turkuaz Kart Uygunluk Belgesi nasıl alınır?

Yabancıların nitelikleri bakımından Turkuaz Kart verilmeye uygun olduğuna dair Genel Müdürlükçe belirlenen ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından uygunluk belgesi düzenlenebilir.

* Uygunluk belgesinin şekli ve içeriği her bir yabancı grubu için ayrı ayrı olmak üzere ilgili kamu kurumu ve kuruluşlarının görüşleri alınarak Genel Müdürlükçe hazırlanır.

* Genel Müdürlük uygunluk belgesi düzenlenmesi bakımından ilgili kamu kurumu ve kuruluşlarını belirlemeye, değiştirmeye veya bunlara yenilerini eklemeye yetkilidir.

* Uygunluk belgesi, Turkuaz Kart başvurusunun olumlu değerlendirilmesine yönelik herhangi bir kazanılmış hak sağlamaz.

Turkuaz kart Puanlama sistemi nedir?

Puanlama sistemi 5 inci maddede sayılan yabancılar bakımından belirlenen nitelikleri baz alınarak ikinci fıkrada belirtilen kıstaslar doğrultusunda hazırlanır.

Puanlama sisteminin hazırlanmasında;

a) Nitelikli işgücü olarak değerlendirilen yabancı için; öğrenim durumu, öğrenim görülen yüksek öğretim kurumunun saygınlığı, ücret düzeyi, üst düzey yönetici olarak, uzmanlık gerektiren yüksek nitelikli işlerde veya Ar-Ge alanında çalışma veya mesleki deneyim, öğrenim ile iş ya da mesleğin uyumu, anadili dışında bildiği yabancı diller ve niteliklerini gösterir benzeri kıstaslar,

b) Nitelikli yatırımcı olarak değerlendirilen yabancı için; belgelendirilen ya da taahhüt edilen yatırım, ihracat veya istihdam düzeyi, yatırım yapılacak sektörün, bölgenin ve işin niteliği, Türkiye’de sahip olunan taşınır veya taşınmazlar ile fikri veya sınaî mülkiyet hakları ve niteliklerini gösterir benzeri kıstaslar,

c) Bilim insanı veya araştırmacı için; akademik unvan, ulusal ya da uluslararası alanda bilinen yükseköğretim kurumlarında veya bilim ve teknoloji alanında öne çıkmış kuruluşlarda çalışma veya mesleki deneyim, ulusal veya uluslararası kurumlar tarafından tescillenmiş patent, ticari marka veya lisans, inovasyon faaliyetleri, Ar-Ge alanında ya da bilişim, savunma, maden, enerji gibi ülke ekonomisi açısından stratejik sektörlerde önemli görevlerde çalışma ya da mesleki deneyim ve niteliklerini gösterir benzeri kıstaslar,

ç) Yabancı sporcular için faaliyette bulunduğu spor dalında ferdi ya da kulüp lisansı ile ulusal ya da uluslararası ferdi ya da takım müsabakalarında aldığı dereceleri ya da ödülleri, mensubu olduğu spor kulübünün hukuki statüsü ile ilgili kulübün ulusal veya uluslararası başarıları, uyruğunda bulunduğu ülkede milli sporcu statüsünde olması ve niteliklerini gösterir benzeri kıstaslar,

d) Fikir ve sanat eseri sahibi yabancılar için eserlerinin bilinirliği, ulusal veya uluslararası ödülleri ve niteliklerini gösterir benzeri kıstaslar,

e) Türkiye’nin veya Türk kültürünün tanınırlığına veya tanıtımına katkı sağlayan yabancılar için; süresi, sürdürülebilirliği, devamlılığı ve etki alanı gibi bilgileri içeren tanıtım faaliyetleri, fikir ve sanat eserleri, Turkuaz gönüllüsü olarak uluslararası düzeyde yürütülen faaliyetleri ve benzeri kıstaslar,

esas alınır.

Puanlama sistemlerinde değişiklik yapmaya veya bölge, il, sektör, işkolu veya meslek bazında farklılaştırılmış puanlama sistemleri belirlemeye ve bunları altı aylık dönemler itibarıyla yayımlamaya Genel Müdürlük yetkilidir.

Turkuaz Kart başvurusunun reddedilme sebepleri?

Yapılan değerlendirme neticesinde:

a) Bakanlıkça belirlenen değerlendirme kıstaslarını karşılamayan,
b) Uluslararası işgücü politikasına uygun olmayan,
c) Sahte veya yanıltıcı bilgi ve belgelerle yapılan,
ç) Yabancı istihdam edilmesine ilişkin gerekçesi yeterli görülmeyen,
d) Diğer kanunlarda Türk vatandaşlarına hasredilen iş ve meslekler için yapılan,
e) 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun ilgili maddeleri kapsamında Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek, vize verilmeyecek veya sınır dışı etme kararı alınacak yabancılardan olduğu İçişleri Bakanlığınca bildirilen yabancılara ilişkin olan,
f) Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından Türkiye’de çalışmasında sakınca görülen yabancılara ilişkin olan,
g) Dışişleri Bakanlığının uygun görüşü olması durumu hariç, Türkiye Cumhuriyeti’nin tanımadığı veya diplomatik ilişkisinin bulunmadığı ülke vatandaşları için yapılan,
ğ) Kanuni süresi içinde yapılmayan veya eksiklikleri tamamlanmayan,

Turkuaz Kart başvuruları reddedilir.

Turkuaz kart Geçiş süresi çok önemli!

Turkuaz Kart ilk üç yılı geçiş süresi olmak kaydıyla verilir.

Genel Müdürlükçe, geçiş süresi içinde Turkuaz Kart sahibi yabancının faaliyetlerinin ve taahhütlerinin izlenmesi için bir uzman görevlendirilir.

Görevlendirilen uzman tarafından on iki aylık dönemler halinde şekil ve içeriği Genel Müdürlükçe belirlenecek izleme raporu hazırlanır.

Yabancı, izleme raporu için gerek duyulan her türlü bilgi veya belgeyi on beş gün içinde Bakanlığa vermekle yükümlüdür. Bilgi veya belgelerin sistem üzerinden aktarılması esas olmakla birlikte Genel Müdürlükçe, kayıtlı elektronik posta dahil her türlü iletişim aracının kullanılmasına imkan sağlanabilir.

Uzman raporu doğrultusunda tespit edilen eksiklikler yabancıya bildirilerek giderilmesi için üç aylık süre verilir. Bu sürenin sonunda eksikliklerin giderilmemesi durumunda geçiş süresi sonlandırılarak Turkuaz Kartın iptaline karar verilebilir.

Geçiş süresi içinde Genel Müdürlük tarafından yabancının yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlerinin incelemesi yapılabilir veya yaptırılabilir.

Geçiş süresi kaydının kaldırılması

Geçiş süresi kaydının kaldırılması talebi, geçiş süresinin dolmasına yüz seksen gün kalmasından itibaren, her durumda geçiş süresi dolmadan yapılır. Bu sürede başvuru yapılmaması halinde Turkuaz Kart geçersiz hale gelir. Süre dolduktan sonra yapılan başvurular reddedilir.

Geçiş süresi kaydı, Turkuaz Kart sahibi yabancının talep tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili uzmanın hazırlayacağı nihai raporun olumlu olması halinde Genel Müdürlükçe kaldırılır.

İlgili uzman tarafından hazırlanan nihai raporun olumsuz olması halinde Genel Müdürlükçe yapılacak değerlendirme sonucunda geçiş süresinin uzatılmasına veya sonlandırılarak Turkuaz Kart’ın iptaline karar verilir.

Turkuaz Kartın süresiz hale gelmesi

Geçiş süresi içinde iptal edilmeyen ve geçiş süresi kaydının kaldırılmasına ilişkin talebi uygun bulunan yabancının Turkuaz Kart’taki geçiş süresi kaydı kaldırılır ve Turkuaz Kart süresiz hale gelir.

Kimler Turkuaz Kart Başvurusu Yapamaz ?

Turkuaz Kart almak için gereken şartları taşısalar bile, aşağıdaki durumda olan yabancılar Turkuaz Kart başvurusu yapamazlar.

 • Türkiye’ye giriş ve çıkış yasağı olan yabancılar
 • Kamu sağlığını tehdit edecek türde hastalığı olan yabancılar
 • Kamu düzeni ve güvenliği açısından tehdit olabileceği düşünülen yabancılar

Turkuaz kart Danışmanlık Yetkili aracı kurumları

Geçiş süresi içerisinde izleme ve değerlendirme için Genel Müdürlükçe yabancıdan talep edilen her türlü bilgi, belge ve veriyi içeren raporlar, yetkili aracı kurum tarafından hazırlanabilir.

Yetkili aracı kurum Turkuaz Kart sahibi için hazırlanan raporları on iki aylık sürelerin tamamlanmasını takip eden on beş gün içinde Genel Müdürlüğe sunmakla yükümlüdür.

Sunulan raporun şekil ve içeriğine ilişkin düzeltme talepleri elektronik ortamda Genel Müdürlükçe yabancıya ve yetkili aracı kuruma bildirilir. Otuz gün içinde belirtilen değişikliklerin yapılmaması halinde raporlar geçersiz sayılır.

Turkuaz kart ücretleri ne kadar?

2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca Turkuaz Kart sahibi yabancıdan çalışma izni ve ikamet izin harcı ve Turkuaz Kart sahibi yakınından ikamet izin harcı alınmaz.

Yabancıya verilecek Turkuaz Kart ve yakınına verilecek olan Turkuaz Kart sahibi yakını kartı 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu uyarınca değerli kağıt olarak düzenlenir.

Turkuaz Kart iptal sebepleri

Turkuaz Kart yabancının talebi dışında;

a) Turkuaz Kart’ın geçerlilik tarihinden itibaren; altı ay içinde Türkiye’ye gelmemesi ya da mücbir sebep olmaksızın iki yıldan uzun bir süre aralıksız yurtdışında kalması,

b) İçişleri Bakanlığı veya Dışişleri Bakanlığının uygun görüşünün bulunması hâli hariç, pasaportunun veya pasaport yerine geçen belgesinin geçerlilik süresinin uzatılmaması,

c) Kanunda belirtilen hükümlere aykırı olarak ya da kayıtdışı çalıştığının tespiti,

ç) Yabancının en az bir yıl kesintisiz bir şekilde çalışmadığının tespiti,

d) Turkuaz Kart başvurusunun sahte veya yanıltıcı bilgi ve belgelerle yapıldığının sonradan tespiti,

e) Geçiş süresi içinde talep edilen bilgi ve belgelerin süresi içinde sunulmaması ya da izleme raporuna göre yabancının Turkuaz Kart sahibi niteliğini kaybettiğinin anlaşılması,

f) 6458 sayılı Kanuna göre, Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek, vize verilmeyecek veya sınır dışı etme kararı alınacak yabancılardan olduğunun İçişleri Bakanlığınca bildirilmesi,

g) Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından Türkiye’de çalışmasında sakınca olduğunun ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca bildirilmesi,

hallerinde iptal edilir.

55 yorum

 • Avatar
  balta

  Iyi günler Tukruaz kart başvurulari ne zaman aktif olarak başliyacak . Bunun net tarihi varmi.

 • Avatar
  Mojgan

  Merhabalar, ben 2 sene dir ikamet kart aliyorum, aceba 1 sene de turkuaz kart alsam vatandislik basvurmaya hakkim olacak mi?
  saygilarimla.

  • Avatar
   Ata Kurumsal

   Merhaba, Turkuaz kart başvuruları henüz başlamadı, Turkuaz kart aldıktan sonra 3 yılı doldurmanız gerekmektedir. Önceki ikametleriniz sayılmamaktadır.

 • Avatar
  Mustapayev

  Merhaba

  Ben Rahmet Mustapayev, Türkmenistan’lıyım. 2013 den beri Acil Servis Hekimi statüsünde resmi olarak Türkiye’de çalışıyorum.

  Bir sorum var. Turkuaz Kart başvuruları nereden yapılıyor, yada siz yapıyor musunuz?

  Saygılarımla Dr. Rahmet

  • Avatar
   Ata Kurumsal

   Merhaba, Turkuaz kart başvuruları henüz başlamamıştır, mail adresiniz sistemimize kayıt edildiği için başvurular başladığında mail olarak sizi bilgilendireceğiz.

 • Avatar
  abdymalik

  meraba terjumanlik gibi meslek yapabilirmiyim ama bişey daha var eğar ban sonradan memleketime gitmek istesam bi sorun çykarmy yany benim memleketim bi sorun çykaryrmy

  • Avatar
   Ata Kurumsal

   Merhaba, memleketinizin neresi olduğunu yazmadığınız için sorunuza maalesef cevap veremiyoruz.

   • Avatar
    Cansın

    Merhaba ülke seçenekleriniz arasında KOSOVA yok bilginize bu yüzden uygunluk testini dolduramadım.

    • Avatar
     Ata Kurumsal

     Merhaba, uyarınız için teşekkür ederiz, arkadaşlarımız uyarıldı hata kısa sürede giderilmeye çalışılacaktır, mail adresiniz sistemimize kayıt edildi, Turkuaz kart başvuruları başladığı gün mail üzerinden bilgilendireceksiniz.

  • Avatar
   Manuchehr zarrinkelk

   Honey Azerbaycan’liyim, Ege universities dis hekimligi fakultesi ve Tahran universities dis hekimligi fakultesi DDS mezunuyum. Turkey Sakarys Serdivan’ da yasamaktayim. Avrupa Hollanda’a liyim. Snack nasil Turk kimligime kavusmak istiyorum.

 • Avatar
  Tural

  Merhabalar. Ben öğreciyim. Haziran ayı sonu diplomamı alacam. Ağustos sonu oturum iznim bitiyor. Şimdi iş bulursam , çalışma iznine başvuru yapa bilirmiyim?

 • Avatar
  Hacı

  Selâmün aleyküm. Bana arkadaşım borcuna karşılık bana 1200000 dolarlık bir gayrimenkul bedelsiz !!!! Olarak bana devredecek . Gayrimenkulün değerli gerçekten bir milyon doları aştığı için istisnai vatandaşlık alabilirmiyim. Gayrimenkul bedelsiz devredilecegi için kafamda soru işareti var.

  • Avatar
   Ata Kurumsal

   Merhaba, bizden danışmanlık hizmeti almanız durumunda (belirttiğiniz şartlarda) sizi ve ailenizi Türkiye vatandaşlığına geçirebiliriz, bu hizmeti verebilmemiz için tapularınızı adınıza devralmamış olmanız gerekmektedir.

  • Avatar
   Hacı

   Bana yanıt verdiğiniz için teşekkür ederim. Peki gayrimenkul bana bedelsiz devredilecegi için bu gayrimenkul gerçek değeri 1000000 dolar aştığını nasıl tesbit edilecek. Ayrıca sizin gasziantepte bir büronuz var mı irtibata girmek için

   • Avatar
    Ata Kurumsal

    Merhaba, Gayrimenkullerin değeri, SPK lisanslı expertiz şirketi tarafından belirlenmektedir, Gaziantep de şubemiz maalesef yok, bu konuyla ilgili hizmetleri Ankara ofisimiz yürütmektedir, bizi istediğiniz zaman Ankara ofisimizde ziyaret edebilirsiniz.

    • Avatar
     Hacı

     Teşekkür ederim. Inşallah yanlış anlamadım. Ben ilk önce spk değerlendirmesi alıp ve gayrimenkulün bana devredimeden önce sizinle irtibata geçmem lazim

 • Avatar
  Orkhan

  Merhaba, turkuaz kart 14 mart 2017 de resmi gazetede yayimlanmisti. Tahmini bir suresi var mi basvurularin baslayacagi tarihin?

  • Avatar
   Ata Kurumsal

   Merhaba, Turkuaz kart kanunu ve yönetmeliği dediğiniz üzere yayınladı fakat başvuruları henüz başlamadı, bizim tahminimiz 2018 yılının 3 üncü çeyreğinde başvuruların başlayacağıdır.

 • Avatar
  Burak

  Merhaba,

  2 yıldır evli olduğum Azerbaycan uyruklu eşim için Turkuaz kart alabilir miyim

  eşim ülkesinde ameliyathane hemşiresi olarak görev yapmakta idi üniversite mezunu
  şuan türkiyede ikamet etmekteyiz ve bir çocuğumuz var
  çalışma izni olmadığı için çalışamıyor

  konu hakkında yardımcı olur musunuz

  Saygılarımla…

  • Avatar
   Ata Kurumsal

   Merhaba, Turkuaz başvurusu henüz başlamadı, bu yüzden detaylar henüz netleşmedi. Mail adresiniz sistemimize kayıt edildi, başlayınca sizlere haber vereceğiz.

 • Avatar
  ali

  Merhabalar ,
  2009 _ 2011 Türkiyede YuksekLisans yaptim , 2013 den bu gune kadar çalişma izinim var , amma yurtdişi çikişlarim 14 ay olduğu için vatandaşlık başvuru
  yapamiyorum , Turkuaz karti alabilirmiyim ,

  • Avatar
   Ata Kurumsal

   Merhaba, Turkuaz kart puanlama sistemi ile verilecektir, bahsettiğiniz konuların hepsi sizin için avantaj, Turkuaz kart başvuruları henüz başlamadı, başladığı zaman sizlere haber vereceğiz, o zaman yeniden üzerine konuşabiliriz.

 • Avatar
  Morad

  Merhaba, çalışma iznim var türkiye den ev alacağım ama Turkuaz kart başvurusu ne zaman başlıyor veya başladıysa turkuaz kart başvurusu nereye yapılır, çalışma bakanlığını aradım bilmiyoruz dediler, göç idaresini aradım onlarda bilmiyor, hakkımı kaybetmek istemiyorum, yardımcı olursanız sevinirim.

  • Avatar
   Ata Kurumsal

   Merhaba, Turkuaz kart başvurusu henüz başlamadı, başvurular başlayınca Çalışma Bakanlığına yapılacaktır. Net olarak başlayacağı tarihi biz de bilmiyoruz, eğer çok aceleniz yoksa evinizi turkuaz kart başvuruları başladıktan sonra almanızı öneriyoruz.

 • Avatar
  Alper Topbaş

  Merhabalar ;

  Avusturya vatandaşı olan eşim için Türkiyede oturum ve çalışma izni almam için izlemem gereken adımlar nelerdir ? ve gerekli evraklar ile ilgili detaylı bir açıklama var mıdır ? yardımcı olursanız çok sevinirim

  Teşekkürler

  • Avatar
   Ata Kurumsal

   Merhaba, bilgi istediğiniz konu çok geniş kapsamlı olduğu için özetleyerek anlatmaya çalışacağız; Eşinize aile ikamet izni alabilmek için evlilik cüzdanınızın olması yeterlidir, başka evraklarda lazımdır ama kolay bulunabilir evraklardır. Bu konuda bizden danışmanlık hizmeti alabilirsiniz, her şey dahil tüm masrafınız 1750 TL olacaktır. Çalışma izni için eşinizin iş bulması veya iş kurması gerekmektedir, Türkiye de çalışacak yabancılara çalışma iznini işverenler almak zorundadır, bu yüzden yabancılar şirket kurup iş yeri açmadığı sürece kendi adları namına çalışma izni alamazlar.

   Aile ikamet izni için daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. https://www.atakurumsal.com/yabanci-oturma-izni/aile-ikamet-izni/

 • Avatar

  turkuaz kartı ile ilgili

  • Avatar
   Ata Kurumsal

   Turkuaz kart başvuruları başlamamıştır, arada bir sayfamızı ziyaret etmenizi öneriyoruz, başvurular başladığında ilk sizin haberiniz olsun.

 • Avatar
  ruya

  merhaba. bu turkuaz kartin detaylari ne zaman belli olacak. cok gecikti.ben . ben iki yill once calisma izni uzatmasini bir haftada yapilmisti. simdi 3 yill daha uzatacagiz diye bir aydir daha dosyem sube mudurunde duruyor.

  • Avatar
   Ata Kurumsal

   Merhaba, detayların ne zaman belli olacağı ile ilgili maalesef bir fikrimiz yok, fakat çalışma izninizin şu an gecikmesinin sebebi sanırım Turkuaz kartla alakalı hazırlıkların yapılmasından dolayı bakanlık nezdinde oluşan yoğunluk olduğunu tahmin ediyoruz.

 • Avatar
  afsin

  merhaba ben turkiye mezunu bir uzman hekim olarak turkiyede calismaktayim . ustelik enerji sektorunde 6 yuz bin dolarlik bir yatirim yabtim. acaba bu iki faktoru goze alarak ben turkuaz karti alabilirmiyim? saygilarimla

  • Avatar
   Ata Kurumsal

   Merhaba, maalesef yaptığınız yatırım kriterlerin altında kalıyor, fakat niteliklerinize göre yaptığınız yatırımın puanlama sistemine etkisi olacağını tahmin etmekteyiz, yine de yönetmeliğinin çıkması gerekli net cevap verebilmemiz için, aşağıdaki formu doldurursanız, yönetmelik çıkar çıkmaz sizi bilgilendirebiliriz.

 • Avatar
  Julia

  8 ay önce 350 bin Euro’ya istanbuldan ev aldık, tapumuzda var, Turkuaz kart alabilir miyiz, teşekkürler

  • Avatar
   Ata Kurumsal

   Merhaba, daha önceden Türkiye den ev almış yabancıların Turkuaz karta başvuru hakları bulunmaktadır, başvurular henüz başlamamıştır, lütfen sitemizi takip etmeye devam edin.

 • Avatar
  Oleg

  Çalışma iznim var, Turkuaz kart alabilir miyim? Ne gibi faydası olur?

  • Avatar
   Ata Kurumsal

   Merhaba, Turkuaz karta Çalışma ve Oturma izni olan veya olmayan tüm yabancılar başvuru yapabilirler, başvurusu uygun görülen yabancılara Turkuaz kart verilir, Turkuaz kart sahibi yabancılar çalışmak istedikleri zaman aynı Türk vatandaşı gibi Çalışma İzni prosedürlerinden uzak bir şekilde hemen işe girişi yapılabilir veya mevcut işinden ayrılıp yeni bir işe hemen başlayabilir. Detaylar 2017 yılında belli olacak.

 • Avatar
  Katerina

  Turkuaz başvuruları nezaman başlıycak hiç bir yerde yazmıyor.

  • Avatar
   Ata Kurumsal

   Merhaba, Turkuaz kart uygulaması 6375 sayılı kanunla beraber onaylanmış fakat yönetmeliği çıkmadığı için henüz başvurular başlamamıştır. Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı mevzuat bölümü tarafından yazılmakta Ocak veya Şubat ayı gibi çıkacağı tahmin edilmektedir.

 • Avatar
  dogan07tribrahim

  Turkuaz kart alabilmek için Türkiye’de kaç yıl ikamet etmek gerekiyor ? veya böyle bir süre varmı ?

  • Avatar
   Ata Kurumsal

   Merhaba, Yabancı yatırımcıların haricinde ki yabancıların Turkuaz kart alabilmeleri için herhangi bir alanda öne çıkmış nitelikli kişiler olması gerekiyor, örneğin sporcular veya bilim insanları gibi. Türkiye’ki tüm yabancıların Turkuaz karta başvuru hakları bulunmaktadır daha önce ikamet etmiş veya halen ikamet eden yabancılar için bir ayrım bulunmamaktadır. Turkuaz kart başvuruları sadece yetkili aracı kurumlar tarafından yapılacaktır.

 • Avatar
  pneumaticconveyingsystemsblog

  güzel çalışma

  • Avatar
   Ata Kurumsal

   Merhaba, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bu çalışma ile yabancı yatırımcıların Türk vatandaşı olma konusunda kolaylıklar sağlamasını hedeflemiştir, Türkiye’de belli bir miktarın üzerinde ev alan veya yatırım yapan yabancılar hemen TURKUAZ KART sahibi olabilecekler ve 5 sene sonra Türkiye vatandaşı olabileceklerdir.

 • Avatar
  Umida

  Çalışma izni almak için ilk adım ne yapmalıyım

  • Avatar
   Ata Kurumsal

   Merhaba, ilk adım olarak iş bulmanız gerekmektedir ama Turkuaz kart sahibi olabilirseniz iş bulmanız ve çalışma izni almanız çok daha kolay olacaktır.

Bir cevap yazın