Başvuru Değerlendirme Kriterleri

Yabancıların Çalışma İzni Hakkında Uygulama düzenlemesinin 3.bölümü, çalışma izni başvuru değerlendirme sürecini belirtmekte.

https://www.atakurumsal.com/wp-content/uploads/kriter.png

Düzenlemenin 13.maddesi çalışma izni ve çalışma izni uzatma başvuru değerlendirme kriterlerini açıklamakta. Buna göre, değerlendirmede, Türkiye’nin kasıtlı ve çok uluslu bir anlaşmanın tarafı olmasa bile, bakanlık işin ekonomik, coğrafi, sektöre özel konjonktörel değişikliklerini ve Türkiye iş dünyası gelişmeleri ve başvurulan işin mevcut durumunu, benzer iş yerinde benzer çalışmanın yapıldığı koşulları göz önünde bulundurur. Bununla beraber, belirsiz çalışma izni başvuru sürecinde, bakanlık iş piyasası ve iş dünyasının güncel koşullarının göz önüne almamaktadır.

Dahası, bakanlık 4 hafta içinde gereken iş gücünün yurtiçi piyasadan talep edilip edilemeyeceğini sorgulamak için İşkur kayıtlarını inceler. Düzenlemenin 13. Maddesinin 4.paragrafı, yerli işçi çalıştırma yerine yabancı işçi çalıştırılması için gereken değerlendirme ve karar yeterliliklerinin tanımlar. Doğrulama zeminini değerlendirirken, bakanlık başvurulan işin doğası, yabancının akademik yeterlilikleri, işverenin ulusal ekonomiye katkısı, başvurulan işin ücret seviyesi ve çalışma yerindeki konumu gibi bazı diğer faktörleri göz önünde bulundurmaktadır. Bununla beraber, düzenlemedeki son yasa değişikliğiyle, Madde 13 Paragraf 4’te belirtilen yabancıların kategorileri hariçtir. Düzenlemede belirtilen kategoriler şunlardır ; (i) KKTC Vatandaşları (ii) Türkler ve Bağlı Milletler kapsamında ikamet izni sahipleri (iii) insani hususlardan dolayı ikamet izni sahipleri (iv) İkamet izni sahibi insan ticareti mağdurları (v) Türk vatandaşı ebeveynleri ya da çocukları bulunanlar (vi) İkamet izni sahibi vatansızlar

PROFESYONEL HİZMETLER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRME

Profesyonel hizmetler kapsamında çalışma izni başvurusu yapan yabancıların değerlendirme sürecinde farklı bir prosedür takip edilmektedir. Düzenlemenin amacı, akademik ve profesyonel verimlilik gerektiren, uzmanlığa ihtiyaç duyulan profesyonel hizmetlerden bahsetmektir. (Bu hizmetler ulusal ve uluslararası verimlilik talepleri ve lisans talep-prosedürlerinin konusudur.)

Profesyonel hizmetler kapsamında çalışacak yabancıların akademik ve profesyonel nitelikleriyle ilgili bir dizi değerlendirme prosedürünü tamamlamaları gerekmektedir. Yabancılar başvurularında, kapsamında çalışacakları profesyonel hizmetler için yüksek eğitim kurumlarından aldıkları diplomanın denklik sertifikasını sağlamak zorundadırlar.Denklik prosedürleri 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanunu’nun 3 ve 7. Maddesinde Yurtdışından Alınan Yükseköğrenim Diploması Devlet Denklik Düzenlemesi ile takip edilerek uygulaması belirlenmiştir. Yabancı başvuru sahiplerinin, profesyonel niteliklerini tasdik ettirmek için, son 6 ay içinde ulusal ve uluslararası yetkili organlar tarafından gönderilen resmi belgeleri sağlamaları gereklidir. Resmi belgeler, yabancının pratikten yoksun olmadığını veya halen alanında pratiğe devam etmemekte olduğunu göstermelidir.

Mühendislik, mimarlık, müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri gibi işlerde çalışacak yabancı uzmanlar, diğer gereksinimlerin yanında, ek olarak aynı meslekte yerel olarak mühendis/mimar/şehir planlamacısı olarak çalıştığını kanıtlamak için ücret pusulalarının kopyalarını sağlamaları gerekmektedir.

Çalışma izni başvurularının profesyonel hizmetler kapsamında değerlendirilmesi sürecinde, bakanlık ilgili makamlardan ek tavsiye isteyebilir. Mühendislik, mimarlık, müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri gibi işlerde çalışacak yabancı uzmanların çalışma izni başvuruları sürecinde, bakanlık Mimarlık ve Mühendislik Odası ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan görüş talep eder.

İlgili merciler 5 gün içinde ek belge talep edebilir ve 15 gün içinde kendi görüşlerini açıklar. Gerekmesi halinde, ilgili merciler fikirlerini açıklamak için 15 gün ek süre isteyebilir. Bakanlık tarafından lehine yönde herhangi bir karar verilen tarihe kadar açıklanmaz.

Çalışma izni onaylandığında, Mühendisler, Mimarlar ve Şehir planlamacılarının TMMOB’a gereken geçici üyelik için 1 aylık zaman içinde başvurması gerekmektedir.

Profesyonel hizmetler kapsamında başvuru için gereken uzun prosedürlere rağmen, Yabancılar Hakkında Çalışma İzni Kanunu’nda yapılan son değişiklik ortaya yeni bir konsept çıkartmıştır; ön çalışma izni. Eksiksiz olarak, uzun bürokratik işlemlere bağlı, şirket performansını çalışma iznindeki gecikmelere bağlı olarak olumsuz etkileyecek devam eden ulusal ve uluslararası projeler için, ön çalışma izni konsepti profesyonel hizmetler kapsamında çalışanlar için de uygulanabilmektedir. Ön izin 12 ayı aşmamak şartıyla akademik ve profesyonel niteliklerin prosedürlerinin tamamlanmasına kadar verilebilmektedir.

Sorun - CevaplayalımYASAL UYARI: Sitemizdeki içerikler yayınlanma tarihi ve saati GOOGLE tarafından indexlenerek kayıt altına alınmaktadır. Kaynak gösterilse dahi hiçbir içeriğimiz özel izin alınmadan kullanılamaz.