Yabancı çalışma izni nasıl alınır

Türkiye’de yabancılara çalışma izni nasıl alınır sorusu yabancının niteliğine, çalışacağı iş yerinin türüne ve Türkiye’nin konjektürel durumuna göre farklı farklı cevaplara sahiptir. Bu sayfa en güncel bilgiler ışığında bir yabancı için Türkiye’de yabancı çalışma izni nasıl alınır sorunuza cevap verebilecek yeterlilikte hazırlanmıştır.

Güncelleme 05.01.2019 : UETS sistemi 01/01/2019 tarihinden itibaren kullanıma açıldığından Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) üzerinden Tebligat gönderimi kaldırılmıştır. Bu nedenle yeni bir duyuru yapılıncaya kadar e-izin sistemi üzerinden alınan başvurularda Kep adresi kullanma zorunluluğu dikkate alınmadan çalışma izni başvurularının tamamlanabilmesi imkanı sağlanacaktır.

Çalışma izni nasıl alınır ?

Kural-1 : Yabancılar kendi adlarına çalışma izni alamazlar, eğer bir yabancı uyruklu personel çalıştırmayı düşünüyorsanız çalışma izni için gerekli müracaatları iş veren olarak siz veya yetki verdiğiniz danışmanlık firması yapabilir.

Türkiye’de yabancı işçilerin ikametine bağlı olarak çalışma izni almak için iki farklı yol vardır;

 • Öğrenciler için verilen ikamet izni hariç, en az 6 ay geçerli bir Oturma İznine sahip olan yabancılar için, doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına E-Devlet üzerinden online başvuru yapılır.
 • Yabancının geçerli ikamet iznine sahip olmadığı durumlarda ikamet ettiği ülkenin ya da yasal bir ikametinin olduğu başka bir ülkenin Türk büyükelçiliği veya konsolosluğu üzerinden başvuru yapılması gerekmektedir.  Başvurular internet üzerinden online olarak yapılır.

Türkiye’den Çalışma İzin Başvurusu

 • Eğitim amaçlı ikamet izni hariç olmak üzere, en az 6 aylık alınmış olan oturma iznine sahip yabancılar için yapılan çalışma izni başvurularına yurt içinden çalışma izni başvurusu denilir.
 • Oturma izni GÖÇ İDARELERİNDEN temin edilebilir. Online randevu alınır ve randevuda gereken belgeler ibraz edilir. Oturma izninin verilmesinden sonra, çalışma izni almak için gerekli belgeler sunulmalı ve aşağıda açıklanan prosedür izlenmelidir.
 • Türkiye’de yabancı çalışan ve işveren, gerekli belgelerle birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına çevrim içi olarak başvuruda bulunacaktır (ilgili başlık altında listelenmiş ve sayfamızda detaylı açıklanmıştır). Çalışanlar ve işveren tarafından gönderilecek belgeler farklıdır. Tüm belgeler, çevrim içi başvurudan sonraki 6 gün içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına teslim edilmelidir.
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu, yürürlük yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde belgeleri ve başvuruyu inceler. Başvurunun sonucu hem çevrim içi hem de yazılı olarak bildirir.

Çalışma izni nasıl alınır : Yurt içi başvuru- Videolu anlatım

Türkiye dışından Çalışma İzni Başvurusu

 • Geçerli bir oturma iznine sahip olmayan yabancı uyruklu kişiler için, ikamet ettikleri ülkeden veya vatandaşlık ülkelerinden bir çalışma izni başvurusunda bulunabilir. Bununla birlikte, bu başvuru yabancı ülkenin ikamet ettiği ülkedeki TC Konsolosluğuna ya da vatandaşlık ülkesine (pasaport, çalışma vizesi başvurusu, 1 fotoğraf, iş sözleşmesinin 1 nüshası ile) yapılmalıdır.
 • İşveren, yabancının Başkonsolosluğa başvurusunu takiben 6 gün içinde (doğrudan başvuru için 10 gün), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına çevrim içi başvuruda bulunmalıdır (yabancı birey için ve işveren için hazırlanan tüm belgeler sayfamızda detaylı belirtilmiştir). Gönderilen tüm belgeler doğru ve eksiksiz ise, yayınlama süreci yaklaşık 30 gün sürecektir. Başvuran onaylandıktan sonra, telefon ya da e-posta yoluyla bilgilendirilir. Çalışma izni verildikten ve çalışma vizesi başvurusu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra Konsolosluk vize harcı ödenir. Bu Konsolosluk vize harcı ülkelere göre farklılık göstermektedir.

Çalışma izni nasıl alınır – Yurt dışından başvuru – Videolu anlatım

Çalışma Bakanlığının 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu 14 / a maddesinde belirtilen herhangi bir öznel nedenden dolayı başvuruyu reddedebileceğini lütfen unutmayın.

Yabancı işçilerin kısıtlamaları ve gereklilikleri şunlardır;

Çalışma izninin istenildiği iş yerinde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan en az beş kişi çalıştırılmalıdır. Çalışma iznini talep eden yabancının şirket ortak ortağı olması halinde, Bakanlığın verdiği bir yıllık çalışma izninin son altı ayı için, Türk vatandaşı olan beş kişinin istihdam edilmesine ilişkin yukarıda belirtilen şart gereklidir. Aynı iş yerinde birden fazla yabancıya çalışma izni talep edilmesi halinde, çalışma izni verilen ilk yabancıyı takiben her yabancı için, Türk vatandaşı olan beş kişinin istihdam şartı ayrı ayrı istenecektir.

İş yerinin ödenmiş sermayesi en az 100.000 TL olmalıdır. – Brüt satış tutarı için en düşük rakam 800.000 TL olmalıdır. Aksi takdirde geçen yıldaki ihracat miktarı en az 250.000 USD olmalıdır.

Çalışma izni nasıl alınır : Yabancı vakıf ve dernekler

Dernekler ve vakıflar tarafından istihdam edilecek yabancılara ilişkin çalışma izni talepleri, yukarıdaki 2. madde ve Türkiye’de yabancı ülke havayollarının temsilcilik ajanslarında istihdam edilecek yabancılarla ilgili çalışma izni başvurularına ilişkin değerlendirmelerin yanı sıra Eğitim sektörü ve ev hizmetleri sektörü Yukarıda Madde 1 ve 2 uygulanmayacaktır. Geçici koruma kartı sahibi ve oturma izni sahibi Suriyeli yabancıları çalıştıran vakıf ve dernekler ilgili yabancılara asgari ücretin altında maaş gösteremezler, taban brüt asgari ücrettir. 2018 yılı taban brüt asgari ücreti 2029TL dir.

Çalışma izni nasıl alınır : Yabancı şirket ortakları

Şirket ortağı olan çalışma izni talep eden yabancı şirkette en az% 20 hisse bulundurulmalı ve bu oran en az 40.000.-TL’ye karşılık gelmelidir. Daha Detaylı Bilgi İçin : Şirket ortağı yabancıların çalışma izni

Çalışma izni nasıl alınır : Turizm işletmeleri

Tesisleri içinde lisanslı bir masaj salonu bulunduğunu kanıtlayan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış en az dört yıldızlı turizm işletmeleri tarafından kişilerin masör, masöz ve SPA terapistleri, uzmanlık gerektiren meslekler ve meslek sahibi olmaları için talep edilmesi, Lisanslı tatil köyleri de değerlendirilecek, işyerleri ve işyerleri bu kriterleri karşılamayan talepler uygun görülmeyecek.

Eğlence sektöründe faaliyet gösteren firmalar tarafından istihdam edilen yabancılar ve uzmanlık ve yeterlilik gerektiren meslekler için turizm-animasyon organizasyonu firmaları için, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan en az 10 kişinin bulunması koşuluyla, ayrı bir kota uygulaması yapılmayacaktır. Daha Detaylı Bilgi İçin : Turizm Sektörü İçin Yabancı Personel Çalıştırma Kriterleri

Çalışma izni nasıl alınır : Sivil Toplum Kuruluşları

 • Yabancı STK’ların kilit personelinin Türk olması durumunda uyruğuna bakılmaksızın 3 yabancı personel kotadan muaf tutulur.
 • Yabancılara verilecek iznin süresi ise STK’nın faaliyet süresini aşmayacak şekilde verilir.
 • AFAD kartlı (geçici koruma altındaki) Suriyeli mülteciler ve oturum izni olan Suriye li mültecileri çalıştırmak isten STK lar için istihdam kotası uygulanmamaktadır.
 • Daha Detaylı Bilgi İçin: Geçici Koruma Statüsündeki Yabancılara Çalışma İzni

Çalışma izni nasıl alınır : Ev hizmetleri

 • Evde bakımı yapılmak üzere, 15 yaşından küçük veya 65 yaşından büyük yaşlı olmalıdır.
 • On yaşından büyük, 65 yaşından küçük kişiler için sağlık raporu gerekldir.
 • Ağır yatalak hastalar için Erkek personellere de çalışma izni alınabilir.
 • Ev de sadece bir yabancı çalışabilir.
 • Ev hizmetlerinde yabancı hizmetçi çalıştıramazsınız.
 • Daha Detaylı Bilgi İçin: Ev Hizmetlerinde Yabancı Bakıcı Çalıştırma

Yabancılar için asgari ücretler 2019

İşveren tarafından yabancının ödenmesi için beyan edilen maaş tutarı, yabancının konumu ve yeterliliğine uygun bir seviyede olmalıdır. Buna göre, başvuru tarihinden itibaren geçerli olan asgari ücret miktarını dikkate alarak, bir yabancıya ödenecek ücret, en azından aşağıdakilere eşit olmalıdır:

 • Üst düzey yöneticilere, pilotlara, ön izin isteyen mühendis ve mimarlara asgari ücretin 6.5 katı
 • Birim veya şube müdürü ile mühendisler ve mimarlar için asgari ücret miktarının 4 katı
 • Uzmanlık ve yeterlilik gerektiren işlerde çalışacak kişilerin yanı sıra öğretmenlerin asgari ücret tutarının 3 katı
 • Diğer meslekler için istihdam edilecek kişiler için asgari ücret miktarının 1,5 katını.
 • Ev hizmetlerinde çalışacak yabancılara asgari ücret düzeyinde

Detaylı bilgi için: https://www.atakurumsal.com/yabancilara-odenmesi-gereken-ucretler/

Uzatma Başvuruları: 

 • Vergi borcunuzun olmaması gerekmektedir. (Şirketler için)
 • SGK borcunuzun olmaması gerekmektedir. (Şirketler için)
 • SGK Prim ödemelerinizin eksiksiz ödenmiş olması gerekmektedir. (Ev Hizmetleri)

Detaylı bilgi için : https://www.atakurumsal.com/yabanci-calisma-izni-uzatma-sartlari/

Yabancı çalışma izni nasıl alınır sorunuza cevap bulamadıysanız aşağıdan yorum yaparak bizlere sorabilirsiniz, elimizden geldiği kadar hızlı ve doğru cevap vermeye çalışacağız.

 

Yararlanılan kaynaklar:

http://www.calismaizni.gov.tr/

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.6244&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch

Önemli uyarı: Yabancı çalışma izni nasıl alınır sayfamız fikri mülkiyet hukuku kapsamında koruma altına alınmıştır, içeriklerimizi kopyalayıp diğer mecralarda yayınlayanlar için kanuni haklarımız saklıdır.  

How to get work permit for foreigners ?

The question of how to get work permit for foreigners in Turkey has different answers depending on the occupation of foreigner, the type of work place and the conjunctural situation of Turkey. This page is prepared to answer the question of how to get work permit for foreigners in Turkey in consideration of the latest and updated information.

In Turkey there are two different ways to get a work permit depending on the residence of foreign workers;

 • For foreigners who have a valid residence permit and are valid for at least 6 months, they may apply directly to the Ministry of Labor and Social Security, except for the residence permit for students.
 • If the foreigner does not have a valid residence permit, he / she should apply to the Consulate of the Republic of Turkey that he / she is a citizen of the country of residence or has citizenship.

Work Permit Application from Turkey

 • For foreigners who have a residence permit valid for at least 6 months, except for educational residence permits, they may apply directly to the Ministry of Labor and Social Security.
 • Residence permit can be obtained from local immigration offices. An appointment is made in advance and the documents required for the appointment are sent. After the residence permit has been granted, the necessary documents for obtaining a work permit must be submitted and the procedure described below should be followed.
 • Foreign workers and employers in Turkey will apply to the Ministry of Labor and Social Security online with the necessary documentation (listed under the related article and explained in detail on our website). Documents to be sent by employees and employer are different. All documents must be submitted to the Ministry of Labor and Social Security within 6 days after online application.
 • The Ministry of Labor and Social Security examines the documents and applications under the International Labor Force Law No. 6735, the enforcement regulations and other relevant legislation. The outcome of the application will be reported both online and in written.

Work Permit Application from outside of Turkey

 • For foreign nationals who do not have a valid residence permit, work permit application can be made from the country of residence or have citizenship. However, this application must be made to the Turkish Consulate in the country of residence of the foreign country or to the country of citizenship (passport, application for study visa, 1 photograph, 1 copy of the employment contract).
 • The employer must apply to the Ministry of Labor and Social Security online within 6 days (10 days for direct application) following the foreigner’s application to the Consulate General (all prepared documents for employer and foreigner is provided in our page). If all submitted documents are accurate and complete, the publication process will take approximately 30 days. After the applicant confirms, he is informed by telephone or e-mail. After the work permit has been granted and the work permit application has been approved by the Ministry of Labor and Social Security, tuition and card fees are paid, which is 600.50 TL for 2017.

Please note that the application may be refused for any subjective reasons specified in Article 14 (a) of the International Labor Force Law No. 6735.

The restrictions and requirements of foreign workers are;

At least five persons who are citizens of the Republic of Turkey must be employed in the workplace where the work permit is requested. In the case of a foreign partner requesting a work permit, the above-mentioned requirement for employment of five Turkish nationals is required for the last six months of an annual work permit granted by the Ministry. If more than one foreign work permit is requested at the same workplace, then for each foreigner following the first foreigner who is allowed to work, the employment conditions of five Turkish nationals will be required separately.

1- The paid-up capital of business must be at least 100.000 TL. – The minimum amount for gross sales should be 800.000 TL. Otherwise, the amount of exports last year should be at least 250.000 USD.
2- Articles 1 and 2 above will not apply to work permit requests for foreigners to be employed by associations and foundations, Article 2 above, and evaluations of work permit applications for foreigners to be employed in foreign agency agencies of foreign airlines in Turkey, as well as the education sector and home services sector.
3- At least 20% of the shares must be held in the foreign company requesting a work permit, which is the partner of the company, and this ratio should be at least 40.000 TL. For more information: Work permit for foreign partners
4- The amount of salary declared by the employer for the payment of the foreigner must be at a level consistent with the foreigner’s position and competence. Accordingly, taking into account the minimum wage amount effective from the date of filing, the fee payable to a foreigner must be at least equal to:

• Senior managers, pilots, engineers and architects requesting preliminary permission 6.5 times the minimum wage
• 4 times the minimum wage for the unit or branch manager and engineers and architects
• In addition to the number of persons who will be employed in the jobs requiring expertise and competence, three times the minimum wage
• 1.5 times the minimum wage for people to be employed for home services and other professions.

6- At least four star tourism enterprises licensed by the Ministry of Culture and Tourism, proving that they have a licensed massage parlors in their facilities, are requested to have their masseurs, masseuses and SPA therapists, professions required for professions and professions required, licensed holiday villagers will be evaluated, workplaces those that do not meet these criteria will not be eligible.
7- A separate quota application will not be made for foreigners employed by companies operating in the entertainment sector and for tourism-animation organizations for professions requiring proficiency and proficiency, provided that there are at least 10 citizens of the Republic of Turkey. For More Information: Criteria for Employing Foreign Personnel for Tourism Sector

How to get work permit in Civil Society Organizations ?

 • If the key personnel of the foreign NGO’s are Turkish, 3 foreign personnel are exempted from tax, irrespective of their nationality.
 • The period of leave for foreigners is given in a way that does not exceed the period of the NGO’s activity.
 • Syrian refugees with AFAD cards (under temporary protection) and Syrian refugees with residence permits are not eligible for employment quotas for NGOs.
 • For More Information: Permission to Work with Foreigners on Temporary Protection Status

How to get work permit for foreigners who are eldercare or baby sitter ?

 • For home care, he/she must be under 15 years old or older than 65 years old.
 • A medical report is required for persons aged over 10 years and younger than 65 years.
 • Work permit may also be granted to male staff for severe ill patients.
 • Only a foreigner can work at home.
 • You can not operate a foreign maid at home services.
 • For More Information: Starting a Foreign Carer at Home Services

Extension Applications:

 • If you don’t have tax obligation. (For companies)
 • If you don’t have SGK obligation. (For companies)
 • Your SGK premiums have to be paid completely. (Home Services)

La question de savoir comment obtenir un permis de travail pour les étrangers en Turquie a des réponses différentes selon la nature de l’étranger, le type de lieu de travail et le statut conjoncturel de la Turquie. Cette page est préparée avec les informations les plus actuelle afin qu’un étranger puisse obtenir un permis de travail étranger en Turquie.

Les étrangers souhaitant travailler en Turquie doivent obtenir un « Permis de travail » avant de commencer leur travail. Les demandes de permis de travail doivent ce faire par l’employeur;

En Turquie, il existe deux façons différentes de postuler à un permis de travail en fonction du type de résidence des travailleurs étrangers;

 • Pour les étrangers titulaires d’un permis de séjour valide avec une durée de validité d’au moins 6 mois, peuvent faire une demande directement au ministère du Travail et de la Sécurité sociale, à l’exception du permis de séjour étudiant.
 • Si l’étranger n’a pas de permis de séjour valide, il/elle doit postuler au Consulat de la République Turque dans le Pays où il/elle réside ou dans le Pays de citoyenneté.

Demande de permis de travail depuis la Turquie

 • Pour les étrangers ayant un titre de séjour valable au moins 6 mois, à l’exception des permis de séjour, ils peuvent faire une demande directement au ministère du Travail et de la Sécurité sociale.
 • Un titre de séjours peut être obtenu auprès des bureaux d’immigration locaux. Un rendez-vous est prit à l’avance et les documents requis pour le rendez-vous sont envoyés. Une fois le titre de séjour délivré, les documents nécessaires à l’obtention d’un permis de travail doivent être soumis et la procédure décrite ci-dessous doit être suivie.
 • Les travailleurs étrangers et les employeurs en Turquie présenteront une demande au ministère du Travail et de la Sécurité sociale en ligne avec la documentation nécessaire (énumérés dans l’article connexe et expliqués en détail sur notre site web). Les documents à envoyer par les employés et les employeurs sont différents. Tous les documents doivent être soumis au ministère du Travail et de la Sécurité sociale dans les 6 jours suivant la demande en ligne.
 • Le ministère du Travail et de la Sécurité sociale examine la demande et les documents fourni en vertu de la loi No 6735 concernant la loi internationale sur la main-d’œuvre, les règlements d’application et les autres lois pertinentes à la demande. Le résultat de la demande sera signalé en ligne et par écrit.

Demande de permis de travail depuis l’extérieur de la Turquie

 • Pour les ressortissants étrangers qui n’ont pas de titre de séjour valide, la demande de permis de travail peut être effectuée à partir de leur pays de résidence ou de citoyenneté. Toutefois, cette demande doit être faite au consulat turc dans le pays de résidence du pays étranger ou au pays de citoyenneté (copie du passeport, demande de visa de travail, 1 photo, 1 copie du contrat de travail).
 • L’employeur doit postuler au ministère du Travail et de la Sécurité sociale en ligne dans les 6 jours (10 jours pour une demande directe) suite à la demande de l’étranger faite au consulat général (tous les documents préparés pour l’employeur et l’étranger sont fournis dans nos pages). Si tous les documents soumis sont exacts et complets, le processus de validation prendra environ 30 jours. Une fois la demande validée, le demandeur est informé par téléphone ou par courrier électronique. Une fois que le permis de travail a été accordé et que la demande de permis de travail a été approuvée par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, les frais gouvernementaux et les frais de carte sont payés, soit au total 600,50 TL pour 2017.

Veuillez noter que la demande peut être refusée pour des raisons subjectives spécifiées à l’article 14 (a) de la loi No 6735 concernant la loi internationale sur la main-d’œuvre.

Les restrictions et les exigences pour l’emploi de travailleurs étrangers sont;

Au moins cinq personnes qui sont citoyens de la République de Turquie doivent être employées dans le lieu de travail où le permis de travail sera demandé. Dans le cas d’un partenaire étranger qui demande un permis de travail, l’exigence mentionnée ci-dessus pour l’emploi de cinq ressortissants turcs est requise pour les six derniers mois d’un permis de travail annuel délivré par le Ministère. Si plus d’un permis de travail étranger est demandé au même lieu de travail, alors, pour chaque étranger qui suit le premier étranger autorisé à travailler, les conditions d’emploi de cinq ressortissants turcs seront nécessaires séparément.

1- Le capital versé de l’entreprise doit être d’au moins 100 000 TL. – Le montant minimum pour les ventes brutes doivent être de 800 000 TL. Sinon, le montant des exportations l’année fiscale précédente doit être d’au moins 250 000 USD.
2- Les articles 1 et 2 ci-dessus ne s’appliqueront pas aux demandes de permis de travail pour les étrangers qui sont employés par les associations et les fondations, l’article 2 ci-dessus, et les évaluations des demandes de permis de travail pour les étrangers qui travaillent dans des agences d’agences de compagnies aériennes étrangères en Turquie, Ainsi que le secteur de l’éducation et le secteur des services à domicile.
3- Au moins 20% des actions doivent être détenues par le partenaire étranger de la société qui demande un permis de travail et ce ratio doit être d’au moins 40 000 TL. Pour plus d’informations: permis de travail pour les partner étrangers:
4- Le montant du salaire déclaré par l’employeur pour le paiement de l’étranger doit être à un niveau compatible avec le poste et la compétence de l’étranger. En conséquence, en tenant compte du montant du salaire minimum à compter de la date de dépôt, la taxe payable à un étranger doit être au moins égale à:

• Les cadres supérieurs, les pilotes, les ingénieurs et les architectes et les autres professions demandant l’autorisation préliminaire; 6,5 fois le salaire minimum
• Directeur de succursale et ingénieurs et architectes; 4 fois le salaire minimum
• Les citoyens étrangers qui seront employés dans des tâches nécessitant une expertise et une compétence; 3 fois le salaire minimum
• Les citoyens étrangers qui travaillera dans d’autres professions; 1,5 fois le salaire minimum.

5- Les entreprise de tourisme avec au moins quatre étoile autorisées par le ministère de la Culture et du Tourisme, prouvant qu’elles disposent d’un salon de massage autorisé dans leurs installations, sont priées d’avoir leurs masseurs, masseuses et thérapeutes SPA, les professions requises pour les professionnels, les villages de vacances autorisés Seront évalués, les lieux de travail qui ne répondent pas à ces critères ne seront pas admissibles.
6- Une demande de quota séparée ne sera pas faite pour les étrangers employés par des entreprises opérant dans le secteur du divertissement et pour les organisations d’animation touristique pour les professions nécessitant une maîtrise et qualification, pourvu qu’il y ait au moins 10 travailleurs citoyens de la République de Turquie. Pour plus d’informations: Critères d’utilisation du personnel étranger pour le secteur du tourisme

Comment obtenir un permis de travail dans les organisations de la société civile ?

 • Si le personnel clé des ONG étrangères est turc, 3 personnes étrangères sont exemptées du quota de travailleur turc indépendamment de leur nationalité.
 • La période de congé pour les étrangers est donnée d’une manière qui ne dépasse pas la durée de l’activité de l’ONG.
 • Les réfugiés syriens ayant des cartes AFAD (sous protection temporaire) et les réfugiés syriens ayant un permis de séjour ne sont pas éligibles aux quotas d’emploi pour les ONG.
 • Pour plus d’informations: autorisation de travailler avec des étrangers en état de protection temporaire

Comment obtenir un permis de travail pour les étrangers qui sont des aides soignant ou des baby-sitters ?

 • Pour les soins à domicile, il/elle doit être âgé de moins de 15 ans ou de plus âgé de 65 ans.
 • Un rapport médical est requis pour les personnes de plus de 15 ans et moins de 65 ans.
 • Un permis de travail peut également être accordé au personnel masculin pour les patients gravement malades.
 • Un seul étranger seulement peut travailler par domicile.
 • Vous ne pouvez pas utiliser une femme de ménage étrangère à la maison.
 • Pour plus d’informations: démarrer un service de soins aux étrangers à la maison

Demande de Prolongation de Permis:

 • Si vous n’avez pas d’obligation fiscale. (Pour les entreprises)
 • Si vous n’avez pas l’obligation de sécurité sociale. (Pour les entreprises)
 • Vos primes de sécurité sociale doivent être entièrement payées. (Services à domicile)

كيفية الحصول على اذن العمل للأجانب

إن السؤال عن كيفية الحصول على اذن عمل للأجانب في تركيا له إجابات مختلفة اعتمادا على مهنة الأجنبي ونوع مكان العمل والوضع الحالي في تركيا. هذه الصفحة على استعداد للإجابة على السؤال عن كيفية الحصول على اذن عمل للأجانب في تركيا في ضوء آخر وأحدث المعلومات .

كيفية الحصول على اذن العمل للأجانب

توضيح: لا يمكن للأجانب حصول على اذن العمل من تلقاء أنفسهم ، واذا كنت تفكر في توظيف أجنبي ، فإنك او شركة استشارية التي تأذن بها يمكنكم ان تقدموا طلبات اللازمة للحصول على اذن العمل .

هناك طريقتان مختلفتان للحصول على اذن العمل في تركيا ، إعتمادا على إقامة العامل الأجنبي

 • العامل الأجنبي الذي لديه اقامة سارية المفعول لمدة 6 أشهر على الأقل يمكنه طلب الحصول على اذن العمل من وزارة العمل والضمان الاجتماعي . باستثناء اذن الإقامة الصادرة للطلاب الأجانب .
 • في حالة إذا لم يكن للأجنبي اذن الإقامة سارية المفعول فإنه يتطلب منه تقديم الطلب إلى القنصلية التركية في موطنه أو في بلد الذي يقيم فيه .

تقديم طلب الحصول على اذن العمل من داخل تركيا

 •  باستثناء اذن الإقامة لأغراض تعليمية ، يكون التقديم مباشرة إلى وزارة العمل والضمان الاجتماعي للأجانب الذين لديهم اذن الإقامة سارية المفعول على الأقل 6 أشهر .
 •  يمكن الحصول على اذن الإقامة من دائرة الهجرة المحلية وتيم اخذ موعد مسبقا وارسال الوثائق المطلوبة في الموعد . بعد إصدار اذن الإقامة ، يجب تقديم الوثائق المطلوبة للحصول على اذن العمل . واتباع الإجراءات الموضحة أدناه
 • تقديم صاحب العمل والعامل الأجنبي في تركيا جنبا إلى جنب مع الوثائق اللازمة الى وزارة العمل والضمان الاجتماعي عن طريق الانترنت (المدرج تحت عنوان الصفحة مع التفاصيل ) . الأوراق مختلفة التي سوف تيم إرسالها من قبل العامل وصاحب العمل . يجب تسليم جميع الاوراق بعد 6 أيام من تقديمها عبر الانترنت الى وزارة العمل والضمان الاجتماعي .
 • سيقوم وزارة العمل والضمان الاجتماعي بدراسة الطلب تحت إطار قانون العمل الدولية رقم 6735 . يتم إعلان نتيجة الطلب عن طريق الانترنت وكتاباً .

تقديم طلب الحصول على اذن العمل من خارج تركيا

 • للعمال الأجانب الذين ليس لديهم اذن الإقامة سارية المفعول بامكانهم الطلب الحصول على اذن العمل من القنصلية التركية في موطنهم أو بلد الذي يقيم به .يجب أن يكون معه (جواز السفر ، طلب تأشيرة العمل ، صورة واحدة ونسخة من عقد العمل).
 • بعد تقديم العامل الأجنبي طلبه الى القنصلية التركية صاحب العمل يقوم بمتابعة طلب من خلال موقع الالكتروني لوزارة العمل والضمان الاجتماعي خلال 6 أيام (يمكن أن يكون 10 أيام) (جميع الوثائق أعدت بالنسبة للعمال الأجانب واصحاب العمل في صفحتنا ) . في حال إذا كان جميع الوثائق صحيحة وكاملة فان عملية تسليم يستغرق حوالي 30 يوما . وبمجرد الموافقة على الطلب سوف يتم إعلان ذلك طريق الهاتف او البريد الالكتروني ، بعد إعطاء اذن العمل وموافقة على طلب تأشيرة العمل من قبل وزارة العمل والضمان الاجتماعي يجب دفع رسوم وقيمة كارت اذن العمل . الرسوم هي 600.50 ليرة تركية لسنة 2017.

يرجى الملاحظة :

حسب قانون العمل الدولية رقم 6735 في مادة /14 أ . يمكن أن يتم رفض الطلب بسبب من الأسباب المعلنة .

شروط وقيود العمال الأجانب هي كما يلي  :

لطلب الحصول على اذن العمل للأجنبي يجب تشغيل 5 مواطنين اتراك في مكان العمل . في حال كان المتقدم شريكا في الشركة لا يتطلب منه تشغيل 5 مواطنين اتراك خلال ستة أشهر الأولى .واذا طلب اكثر من إذن العمل للأجنبي في نفس مكان العمل . يكون بنفس الشروط إذن العمل للأجنبي الاول اي لكل أجنبي تشغيل 5 مواطنين اتراك .

  1. أن يكون رأس المال الشركة لا يقل عن 100 الف ليرة، او أن لا يقل صافي المبيعات عن 800 الف تركية ، او أن لا تقل قيمة الصادرات في السنة الماضية عن 250 الف دولار .
  2. لا تنظر للمطلب المادتين 1 و 2 في حال كان الأجنبي المتقدم لإذن العمل سيعمل في شركات الطيران الأجنبية أو مجال التعليم أو الخدمات المنزلية بموجب المادة رقم 2 من القانون المتعلق بالعمل في الجمعيات والأوقاف .
  3. شريك الشركة الأجنبي الذي قدم لطلب الحصول على اذن العمل . يجب أن لا تقل حصته عن 20% من رأس المال وما يعادل . ما لا يقل عن 40 الف ليرة تركية . لمزيد من المعلومات ( إذن العمل لشريك اجنبي للشركة).
  4. الراتب الشهري الذي يجب أن يدفع للعامل الأجنبي من قبل صاحب العمل يكون وفق مركزه الوظيفي مع الأخذ بعين الاعتبار مقدار الحد الأدنى للأجور من تاريخ تقديم الطلب .الرواتب المستحقة الأجنبي يجب أن تكون على الأقل مساوية لما يلي :
  • كبار المديرين والطيارين والمهندسين والمهندسين المعماريين 6.5 أضعاف الحد الأدنى للأجور
  •  مدير شعبة والمهندس المعماري والمدني 4 أضعاف الحد الأدنى للأجور .
  •  الوظائف التي تتطلب الخبرة والكفاءة من العاملين إضافة إلى المعلمين 3 أضعاف الحد الأدنى للأجور .
  • خادمو المنازل والعاملين الذين يعملون في المهن الأخرى 1.5 أضعاف الحد الأدنى للأجور .

5. الطلبات التي لا تستوفي هذه المعايير سوف تكون مناسبا ، تثبت أن صالون التدليك مرخص ، مرخصة من قبل وزارة الثقافة والسياحة والشركات السياحة والافراد على أقل مقيم  بـ(4) نجوم لمدلك ، مدلكة والمعالجين الـ(SPA) تكون مرخصة ، كما سيتم تقييم المنتجعات مرخصة واماكن العمل

6.تكون هناك حصص منفصلة لشركات صناعة الترفيه التي تعمل في المهن التي تتطلب الخبرة والكفاءة بالنسبة للاجانب والشركات السياحة الرسوم المتحركة التي تستخدم 10 مواطنين اتراك . للحصول على معلومات اكثر تفصيلا : معايير توظيف الموظفين الاجانب لقطاع السياحة

كيفية الحصول على اذن العمل في المنظمات غير الربحية

 • في حالة كون الموظفين الرئيسيين في المنظمات غير الحكومية الأجنبية اتراك يكون 3 موظفين اجانب معفاة من الحصص .
 • مدة أذونات العمل الممنوحة للأجانب شريطة أن لا تتجاوز مدة نشاط المنظمات غير الربحية .
 • لا يتم تشغيل السوريين ذات بطاقة (AFAD) (تحت الحماية المؤقتة) واللاجئين السوريين ذات اذن إقامة في المنظمات غير الربحية.
 • لمزيد من المعلومات : اذن العمل للأجانب في مركز الحماية المؤقتة .

كيفية الحصول على اذن العمل لرعاية المسنين أو جليسة الأطفال

 • يجب أن يكون لرعاية المنزلية ،اصغر من 15 سنة او مسن اكبر من 65 سنة .
 • مطلوب تقرير طبي للأشخاص اكبر من 10 سنوات واصغر من 65 سنة .
 • يتم إعطاء اذن العمل للذكور لرعاية المرضى طريحي الفراش .
 • تشغيل عمل أجنبي واحد فقط في البيت .
 •  لا يمكن تشغيل الأجنبي في خدمات المنزلية

طلب تمديد (تجديد) اذن العمل

 • لا ينبغي أن يكون هناك دين ضريبي على الشركة .
 • لا ينبغي أن يكون هناك دين لمؤسسة الضمان الاجتماعي على الشركة .
 • يجب أن تدفع جميع المدفوعات المستحقة في أقساط التأمين لمؤسسة الضمان الاجتماعي (خدمات المنزلية).

إذا لم تتمكن من العثور على إجابة لمشكلتك، يمكنك أن تطلب منا عن طريق التعليق من أدناه، وسوف نحاول الإجابة بأسرع ما يمكن.

المصادر:

http://www.calismaizni.gov.tr/

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.6244&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch

ملاحظة هامة: كيفية الحصول على تصريح عمل أجنبي صفحتنا محمية بموجب قانون الملكية الفكرية، وحقوقنا القانونية محفوظة لأولئك الذين يقومون بنسخ المحتوى من صفحتنا  وينشرونها في صفحات أخرى.

Как получить иностранное разрешение на работу?

Вопрос о том как взять рабочее разрешение для иностранцев в Турции имеет различные ответы в зависимости от профессии иностранного гражданина, рабочего места и конъюнктурного статуса Турции. Эта страница подготовлена с использованием самой свежей информации в отношении получения рабочего разрешения для иностранных работников в Турции.

В Турции существует два различных способа получения разрешения на работу в зависимости от места жительства иностранных работников;

 • Для иностранцев, имеющих действующее вид на жительство сроком не менее 6 месяцев, могут обращаться непосредственно в Министерство труда и социального обеспечения для подачи на рабочее разрешения, за исключением вида на жительство для студентов.
 • Если у иностранца нет действующего вида на жительство, он должен обратиться в консульство Турецкой Республики, той страны в которой проживает или гражданином является.

Заявка на трудовое разрешение с территории Турции

 • За исключением студенческого вида на жительство, иностранцы, имеющие вид на жительство, действующее в течение не менее 6 месяцев, могут обращаться за рабочим разрешением непосредственно в Министерство труда и социального обеспечения на ткрритории Турции.
 • Вид на жительство может быть выдан местными иммиграционными властями. Изначально берется рандеву, подготавливаются необходимые документв, которые должны быть сданы в день рандеву. После получения вида на жительство необходимо предоставить необходимые документы для получения разрешения на работу, и необходимо следовать процедуре, описанной ниже.
 • Иностранным работникам и работодателям в Турции  необходимо заполнить онлайн – анкету в системе Министерства труда и социального обеспечения со списком необходимой документацией (смотрите в соответствующем заголовке ниже). Документы, отправляемые работниками и работодателями, различны. Все документы должны быть представлены в Министерство труда и социального обеспечения в течение 6 дней после заполнения онлайн-заявки.
 • Министерство труда и социального обеспечения рассматривает документы и заявление в соответствии с Законом № 6735 Международной рабочей силы, положениями о регулировании и другим соответствующим законодательством. Результат подачи будут известны как в интернете, так и в письменной форме.

       Заявка на получение разрешения на работу за пределами Турции.

 •      Для иностранных граждан, у которых нет действующего вида на жительство, разрешение на работу может быть подано  в стране своего гражданства или постоянного проживания . Это заявление должно быть подано в консульство Турецкой Республики в стране проживания иностранного работника  или в стране сыоего гражданства (паспорт, заявление на получение рабочей визы, 1 фотография, 1 экземпляр трудового договора).
 • Работодатель должен подать онлайн заявку в Министерство труда и социального обеспечения в течение 10 дней на основе консульского заявления иностранца (все документы, подготовленные для иностранца и для работодателя, подробно указаны на нашей странице). Если все представленные документы являются точными и полными, процесс рассмотрения займет около 30 дней. После того, как заявление будет подтверждено, ему сообщают по телефону или по электронной почте. Консульская виза оплачивается после получения разрешения на работу, и заявление на получение рабочей визы утверждается Министерством труда и социального обеспечения. Сумма госпошлины на рабочую визу варируются в зависимости от страны работника.

Обратите внимание, что Министерство труда может отказать в  заявке в отношении рабочего разрешения по каким-либо субъективным причинам, указанным в статье 14 / а Закона № 6735 о Международной рабочей силы.

Ограничения и требования иностранных работников;

Для того, чтобы подать заявку на рабочее разрешение, по крайней мере, пять человек, которые являются гражданами Турецкой Республики, должны работать на рабочем месте, откуда запрашивается разрешение на работу. В случае с иностранным акционером, запрашивающим разрешение на работу, вышеупомянутое требование о найме пяти турецких граждан требуется в течение последних шести месяцев ежегодного разрешения на работу, предоставленного министерством. Если на одном и том же рабочем месте запрашивается более одного разрешения на работу для иностранцев,  в этом случае на каждый индивидуальный запрос на рабочее разрешение, компания должна иметь по крайней мере 5 штатных сотрудников граждан Турецкой Республики.

 • Уставной капитал компании должен составлять не менее 100 000 TL.
 • Показатель валового оборота компании должен состовлять не менее 800.000 турецких лир или
 • объем экспорта за прошлый год должны быть не менее 250.000 долларов США.

Как получить разрешение на работу иностранным гражданам: Иностранные акционеры

По меньшей мере 20% акций должно принадлежать иностранному акционнеру запрашивающему разрешение на работу,  и это соотношение должно соответствовать не менее 40 000 TL . Для получения дополнительной информации: Разрешение на работу для иностранных партнеров

Как получить разрешение на работу иностранным гражданам в Туристической фирме

 • По меньшей мере, четырехзвездочные туристические отели, утвержденные Министерством Культуры и Туризма, которые докажут, что у них есть лицензированный массажный кабинет и наличие квалификационных массажистов, и Спа- терапевтов, смогут подать на рабочее разрешение для , рабочих места для иностранной силы, которые не соответствуют этим критериям, не будут считаться уместными.
 • Отдельное заявление о квотах не будет сделано для иностранцев, работающих в сфере развлечений, и для организаций, занимающихся анимацией, для профессий, при условии, что в фирме будет по меньшей мере 10 штатных сотрудников граждан Турецкой Республики. Дополнительная информация: критерии в отношении иностранного персонала в секторе туризма

Как получить разрешение на работу иностранным гражданам в Иностранных фондах или НПО

 • Если ключевым персоналом иностранных НПО являются граждани Турции, 3 иностранных работника будут освобождены от налогов, независимо от их гражданства.
 • Срок рабочего разгешения для иностранных работников выдается на срок не более срока деятельности НПО.
 • Беженцы с Сирии находящиеся в Турции на основании временной защиты или вид а жительства освобождены от квоты рабочей силы.
 • Для более детальной информации: Разрешение на работу иностранцам на основе статуса временной защиты

Как получить разрешение на иностранным гражданам: Персонал по уходу за детьми  и престарелыми на дому

 •  Ребенок должен быть младше 15 лет или старше 65 лет для ухода на дому.
 • В случае если  старше 15 лет и младше 65 лет, необходимо предоставить медицинскую справку
 • Разрешения на работу могут также предоставляться мужскому персоналу для пациентов мужского пола прикованными к постели.
 • Дома может работать только один иностранный гражданин.
 • Вы не можете получить разрешение  на работу для горничных.

Минимальная заработная оплата за 2017

 • Турецкая законодательство устанавливает минимальный размер заработной платы, выплачиваемые иностранныму персоналу.
 • Соответственно,
 • Превышение минимальной заработной платы в 6,5 раза – для руководителей высшего звена и пилотов, а также инженеров и архитекторов, запрашивающих предварительное разрешение на работу
 • Превышение минимальной заработной платы в 4 раза – для руководителя филиала, а также инженеров и архитекторов
 • Превышение минимальной заработной платы в 3 раза – для иностранцев , нанимаемых на работу, требующую профессиональной подготовки и квалификации, а также для учителей
 • Превышение минимальной заработной платы в 2 раза – для иностранцев, нанимаемых на работу в сфере развлечений, а также в туристско-анимационных организациях, таких как акробат или в аналогичной должности, а также на позиции массажист, массажист и СПА терапевт.
 • Превышение минимальной заработной платы в 1,5 раза – для иностранцев, которые будут задействованы в других профессиях.
 • Минимальная заработная плата – для иностранцев задействованы в секторе домашних услуг

Подача на продление рабочего разрешения

 • Справка об отсутствии  налоговой задолженности.
 • Справка об отсутствии налоговой задолженности в отношении соц. Обеспечения
 •  Оплата сраховых взносов должно быть оплачено в полной мере

В случае если Вы не нашли ответы в отношении рабочего разрешения для иностраных граждан, задайте ваш вопорс в отделе комментарий ниже и мы постраемся ответить в ближайшее время.

249 yorum

 • Rahmetullah

  Merhaba benim babamın ikamet izni var 1 iş yerinde 12 sene çalıştı fakat işveren 1.5 sene sigortalı çalıştırdı. Diğer yıllar sigortasız çalıştı. İş sözleşmesi yok işten ayrıldı.işten ayrıldığını gösteren bir belgede yok. İşverenden Kıdem tazminatı alabilir miyiz?
  Teşekkürler..

Bir cevap yazın

how can we help you?

Our team knows English, Arabic, Russian and Francais languages.

Danışmanlık ücretlerimizi öğrenmek ister misiniz?