Çalışma izni iptal sebepleri

Yabancının, Kanunun 11 ve 13 üncü maddesinde sayılan sı­nırlamalara, Türkiye’deki ulusal mevzuata, ilgili mercilerin mevzuat ve dü­zenlemelerine aykırı olarak çalışması ya da Kanunun 14 üncü maddesinde öngörülen hallerden birinin varlığı ile yabancının ya da işvereninin, çalışma izni talep dilekçesinde eksik, sahte veya yanlış bilgi ve belge verdiğinin son­radan tespit edilmesi halinde Bakanlık verdiği çalışma iznini iptal ederek durumu ilgili mercilere ve başvuru sahibine bildirir.
Ayrıca, ilgili merciin gerekçeli talebi halinde, Bakanlık iptale ilişkin de­ğerlendirmeyi yapar.
 
İptal Edilen İzin Belgesinin İadesi
Bakanlık, çalışma izni verilen yabancı personelin çalışmaya başlamaması veya ayrı bir firmada çalışmak üzere başvuruda bulunması halinde, nedenlerine ilişkin değerlendirme sonucunda, daha önce verdiği izin belgesinin iade edilmesini talep edebilir.
İptal edilmiş çalışma izinlerinin asıllarının kullanıcı tarafından, bildirim yapıldığı tarihten itibaren bir hafta içinde Bakanlığa iade edilmesi zorunlu­dur.
Kaynak: calismaizni666.blogspot.com.tr


Bir Cevap Yazın