Çalışma İzni Muafiyetleri

Yabancılar Hakkında Çalışma İzinleri Kanunu Uygulamasının 55.madde düzenlemesinde kimlerin çalışma izninden muaf oldukları belirtilmiştir. Bazı yabancı vatandaşlar çalışma iznine gerek olmadan Türkiye’de çalışabilmektedir. Ayrıca bu yabacılar çalışma izni uzatması yapabilmek, Türkiye’ye geldikten 30 gün içinde, için yerel emniyetin Yabancılar Şubesi’ne ikamet izni için başvuru yapmaları gerekmektedir. 56.madde düzenlemesinde, istek üzerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma İzni Muafiyet Sertifikasını çalışma izninden muaf kişiler için düzenleyebilir.

 • Yabancı vatandaşlar, Türkiye’nin taraf olduğu çift ve çok yönlü antlaşmalara göre çalışma izni gereksiniminden muaf olmak için haklara sahiplerdir,
 • Türkiye’ye kültürel,bilimsel ve sanatsal aktiviteler için 1 aydan kısa süreli gelen ve spor aktiviteleri amacıyla 4 aydan kısa süreli gelen yurt dışında kalıcı olarak ikamet eden yabancı vatandaşlar,
 • Türkiye’ye 3 aydan kısa süre için montaj, bakım, makine inşa eğitimi ve malzemeleri ile hasarlı ekipman teslimat veya tamiri için gelmişler ise ve bu seyahatlerini destekleyen dökümanlara sahip yabancı vatandaşlar,
 • İthal veya ihraç edilen mal ve hizmetlerin eğitimi amacıyla Türkiye’ye giriş yapan yabancı vatandaşlar,
 • Turizm Yatırım ve Kuruluş Sertifikası’na sahip ve bu kapsamda benzer işler yürüten ve Türkiye’ye 6 aydan kısa süre için geçici olarak gelen ayrıca seyahatlerinin amacına yönelik destekleyici dökümanlara sahip yabancı vatandaşlar,
 • Türkiye’ye üniversitelerde veya kamu kurum ve kuruluşlarında bilgi ve deneyimlerini arttırmak için, 2 yılı aşmayan ve ilgili belgelere sahip olan geçici yabancı vatandaşlar,
 • İlgili makamlar tarafından teklif edilmiş, 6 ayı aşmamak şartıyla, Türkiye’nin sosyo kültürel, teknolojik ve eğitim alanında gelişim için kayda değer yeteneklere sahip yabancı vatandaşlar,
 • AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi kapsamındaki programlar ile Türkiye’ye gelen yabancı vatandaşlar,
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve YÖK  tarafından onaylanmış uluslararası staj programları kapsam ve sürecine katılan yabancı vatandaşlar,
 • Bir takvim yılında 8 ayı aşmayacak şekilde Türkiye’ye gelen Tur Operatör temsilcileri,
 • Türkiye Futbol Federasyonu ve Gençlik Spor Genel Direktörlüğü onayıyla kontratlarında belirlenen sürelerinde Türkiye’ye gelen futbolcular, sporcular ve antrenörler,
 • Uluslararası Eğitim Standartları Konvansiyonu, Gemi Adamları için Vardiya ve Sertifika I/10 düzenlemesi ve Türk Uluslararası Gemi Kaydına sahip gemilerde çalışan kayıtlı ve onaylı gemiciler,
 • AB Türkiye Finansal Destek Programı kapsamındaki projeler dahilindeki yabancı uzmanlar,

Bir aydan fazla olmayan çalışma izni gereksiniminden muaf olabilen, istisna provizyonlarının konusu olan, profesyonel hizmetler alanında çalışacak yabancı mühendisler, mimarlar, şehir planlamacıları. Bir aylık sürenin aşılması halinde, bu yabancılar kendi akademik ve profesyonel yetenekleriyle alakalı süreçleri tamamlamak için çalışma izni almaları gerekmektedir.

Çalışma izni muafiyet süreleri uzatılamaz. (2), (3), (4), (5), (7) ve (10) numaralı provizyonlarının konuları olan yabancılar çalışma izni muafiyetinden bir takvim yılında bir sefere mahsus yararlanabilmektedir. Yabancılar bir sonraki takvim yılı için önceki ikamet izninin bitişinden 3 ay sonra uygun hale geleceklerdir. Örneğin, bir tur operatör temsilcisi Ocak-Ağustos 2014 arasındaki 8 ay boyunca muafiyetten yararlanabilir, 01/11/2013 tarihinde muafiyet için uygun hale gelecektir.Bir Cevap Yazın