İrtibat Bürolarında Çalışacak Yabancı Personel

İrtibat bürolarında, yetki belgesi sahibi en fazla bir kişiye; Ekonomi Bakanlığı’ndan faaliyet izni almış olmak kaydıyla, faaliyet süresi ile sınırlı olmak üzere Bakanlıkça çalışma izni verilir. Kilit personel; Türkiye’de kurulu bulunan ve yukarıda bahsedilen doğrudan yabancı yatırım kapsamında tüzel kişiliğe sahip bir şirketin, aşağıdaki şartlardan en az birini sağlayan personelidir:

 • Şirketin üst yönetiminde ya da yürütme pozisyonunda çalışmak,
 • Şirketin tamamını veya bir bölümünü yönetmek,
 • Şirketin denetçilerinin, idari veya teknik personelinin işlerini denetlemek veya kontrol etmek,
 • Şirkete yeni personel almak ya da mevcut personelin işine son vermek veya bu konularda teklif yapmak,

alanlarından en az bir tanesinde görev alan veya bu konularda yetki sahibi; şirket ortağı, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel müdür yardımcısı, şirket müdürü, şirket müdür yardımcısı ve benzeri mevkilerde görev yapan kişi,

B) Şirketin hizmetleri, araştırma cihazları, teknikleri ya da yönetimi için temel sayılan bilgiye sahip kişi,

C) İrtibat bürolarında, yurt dışındaki ana şirket tarafından adına yetki belgesi düzenlenen en fazla bir kişi.

İrtibat bürolarında çalışacak yabancı personeller için Türkiye’de kurulmuş şirketin uzantısı örneğin Ata Kurumsal Danışmanlık Anonim Şirketi Türkiye Şubesi olarak geçiyorsa bir temsilci için 5 Türk sigortalı işçi kriteri uygulanmaz. Normal kriterlerin dışında ülkemize şirket hesabına 200.000 dolar para girişi yapılması gerekmektedir. İrtibat bürolarında çalışacak yabancılar için çalışma izni başvurusu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılır.

İrtibat büroları 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde yer alan düzenlemelere göre kurulmakta ve faaliyet göstermektedir. Mevcut yasal düzenlemelere göre irtibat büroları, Türkiye’de ticari faaliyette bulunamamakta; ticari faaliyetler dışında, haberleşme, ağırlama, irtibat, araştırma ve bilgi toplama gibi amaçlarla yurt dışında yerleşik kurumlar tarafından kurulmaktadır. Kâr elde edip transfer edememekte ve bütün masraflarını yurt dışından getirecekleri dövizlerle karşılamak zorunda bulunmaktadırlar. İrtibat büroları, esas itibariyle yabancı sermayenin Türkiye’deki faaliyetlerini kolaylaştırmak üzere getirilen bir uygulamadır.

Çalışma Bakanlığının web sitesindeki açıklama aşağıdaki gibidir.

İrtibat Büroları:

İrtibat bürolarında istihdam edilecek yabancılar için Ekonomi Bakanlığından alınmış faaliyet izni, bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.

İrtibat büroları için son yıl içinde yurt dışından en az 200 bin ABD Doları veya karşılığı Döviz getirilmiş olduğuna ilişkin belgeler (Büro yetkilisi için yetki belgesi ve döviz transferi ile ilgili banka dekontu, banka yazısı, döviz alım belgesi fotokopisi gibi belgeler)

Detaylı bilgi için : İrtibat bürosu nasıl açılır?

In the contact offices, for one person utmost who has authorization certificate; provided that official authorisation is received from Ministry of Economic Affairs, work permit is given by the Ministry itself within the limited operating period. The personnel is the one who provides for at least one of the requirements below of a company which is set in Turkey and who has a legal personality in the scope of direct foreign investment which was indicated above:

 • Working in the senior management or executive management position of the company,
 • Leading the whole of the company or one of company’s departments,
 • Supervising or controlling the company’s auditors’, administrative or technical personnel’s works,
 • Employing new personnels for the company or ending current personnels’ jobs and making employment offers,

personnel who takes on duty or who has authority for one of these areas indicated above; a personnel who is the partner of the company, CEO, corporate director, general manager, general manager assistant, company manager, company manager assistant or likewise,

B) A personnel who has basic informations about the company’s services, survey instruments, techniques or managements,

C) At least one personnel for whom an authorisation document was arranged by the main company abroad in the contact offices.

For example, if a company’s extension which is established in Turkey for the foreign personnels who will work in contact offices is accepted as Ata Instutional Company Incorporated Company Turkey Feb, insured employee criterias available for 5 Turkish employees will not be fulfilled for a substitute. Out of the normal criterias, 200.000 dollar cash inflow is a must to the company’s account. Work permit applications for foreigners who will work in the contact offices will be delivered to the Ministry of Labor and Social Security.

Contact offices are established and functioning through the regulations which are based on the law number 4875 namely Direct Foreign Investment Law and the Direct Foreign Investment Law Applications Legislation which is based on the former. According to current law regulations, contact offices cannot perform commercial activities in Turkey; but within the aim of communication, hospitality, contact, research and information gathering, they are established by the settled foundations abroad. They cannot make a profit or make transfers, thus they have to supply their costs with the foreign currency they bring from outside. Contact offices are mainly practiced to make foreign investor’s functions in Turkey easier

The statement on the website of Ministry of Labor and Social Security’s can be found below.

Contact Offices:

The work permit which was taken from The Ministry of Economic Affairs for the foreigners who will be employed for contact offices will be scanned while the application is taking place and will be sent on-line.

Documents showing that at least 200 thousand USD dollar or currency equivalent to that is brought in the last year for contact offices (Documents such as authorization certificate for authorised officer and bank receipt related to the currency transfer, an inscription from the bank, a copy of the foreign exchange document, etc.)

2 yorum

 • Hande

  Merhaba,

  Yukarıda vermiş olduğunuz bilgiler kapsamında bir sorum olacaktı, yardımcı olursanız çok memnun olurum.

  İrtibat bürosunda yabancı personel çalıştırmak için irtibat bürosu hesabına 200.000 dolar para girişi yapılması zorunluluğu hangi kanun yönetmelik vs den doğmaktadır. Konuyla ilgili hem ekonomi bakanlığı hemde çalışma bakanlığı ile görüştüm. bu uygulama hakkında bilgi vermediler. Geri dönüşünüzü rica ederim.

  İyi çalışmalar,
  Hande

  • Ata Kurumsal

   Merhaba sitemizdeki içeriklerin tamamı yılların vermiş olduğu uzmanlığa dayandırılarak yazılmış bilgilerdir, Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ile görüşürseniz bilgileri teyit ettirebilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

how can we help you?

Our team knows English, Arabic, Russian and Francais languages.