Şirket sahibi yabancıların çalışma izni

ŞİRKET AÇAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ

Kendi işinde çalışan kişiler; 4817 sayılı yasaya göre bağımsız çalışan kapsamında olup, bu durum sadece gerçek kişiyle sınırlı değildir. Şirket ortakları da genel anlamda çalışma izni almaya tabidir.

BAĞIMSIZ ÇALIŞAN NE DEMEKTİR?

4817 sayılı yasanın 3. maddesi bağımsız çalışanı ”Başka şahısları istihdam etsin veya etmesin kendi ad ve hesabına çalışan yabancıyı, ifade eder” şekliyle tarif edilmiştir. Anılan tanımdan da anlaşılacağı üzere kendi nam ve hesabına çalışanlar bağımsız çalışanlardır. Bir başka deyimle kendi işini kuranlardır. Bu tür çalışmadan ücretle herhangi birinin yanında çalışma olmayıp kendi işini yürütenler anlaşılmalıdır. Bu tür çalışma gerçek kişilerle olabileceği gibi şirket ortaklarıyla da olabilirler.Bir Cevap Yazın