Yabancı İşçilerde Eksik Gün Bildirimi Nasıl Yapılır?

Covid-19 salgınının etkilediği alanların başında şüphesiz çalışma hayatı da geliyor. Buna yönelik olarak devletler birtakım düzenlemelere giderek mevcut sisteme pandemi tedbirlerini entegre etme yoluna gidiyor. Türkiye’de de çalışma hayatında son dönemde bazı yenilikler görülüyor. Daha önce “Yabancı İşçilerin Covid-19 Sürecinde Ücretsiz İzinleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler” başlıklı yazımızda belirttiğimiz üzere bu yazımızda da “Yabancı İşçilerde Eksik Gün Bildirimi Nasıl Yapılır?” konusunu sizler için ayrıntılı olarak inceledik.

Yakın bir zaman önce Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yabancı işçilerin eksik gün bildirimlerinde yeni bir düzenleme ortaya koydu. Bu düzenlemeye göre, yabancı işçiler için eksik gün bildirimlerine yeni kodlara yer verildi. Yabancı işçilerde eksik gün bildirimi yapılırken bu kodların kullanımına dikkat edilmesi gerekiyor.

Eksik Gün Bildirimi Nedir?

Öncelikle eksik gün bildiriminin ne demek olduğundan bahsetmek gerekirse eksik gün bildirimi işçilerin 30 günden az çalışmaları durumunda, bu 30 gün içinde kaç gün işe gelmediklerinin nedenleri ve günlük prime esas kazançlarıyla birlikte SGK’ya bildirildiği dokümandır.Diğer yandan şirketler yabancı işçilerinin prim günü, hizmet bilgisi ve çalışma günü sayısı gibi bilgilerinin içinde bulunduğu aylık prim ve hizmet belgesini de SGK’ya bildirmek zorundadırlar.

Yabancı işçilerde eksik gün bildirimi için verilen evrakta bulunması gereken bilgiler:

  • İşçinin işe kaç gün eksik geldiği
  • İşçinin eksik gün sayısında işe gelmeme nedeni
  • İşçinin günlük prime esas kazancıdır.

Eksik gün bildiriminin, işletmenin bağlı bulunduğu SGK şubesinin ilgili birimine en geç bir sonraki ayın 23. gününe kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Eğer bu süre bitimine kadar eksik gün bildirimi SGK’ya bildirilmez ise herhangi bir PTT şubesinden Ankara’daki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na 2 nüsha olarak iadeli taahhütlü posta ile gönderilebilmektedir.Bu hususta dikkat edilmesi gereken önemli nokta ise bildirimin aylık bildirge ile uyumlu olmasıdır. 10 ve üzeri işçi çalıştıran firmalarda ise eksik gün bildirimi yapılması zorunlu değildir.Ancak, aynı SGK numarası altında birden fazla işyeri varsa her biri için ayrı ayrı eksik gün vermek zorunludur.

Yabancı İşçiler İçin Eksik Gün Bildirimi Şartları

Sigortalı yabancı işçilerin birden fazla belge ve kanun türünden bildirilmesinin gerektiği hallerde (5746 AR-GE teşviki, yer altında ve yer üstünde çalışan sigortalılar, sağlık hizmet sunucularında fiili hizmete tabi sigortalılar vs.) ve aynı zamanda yabancı öğrencilerin bildiriminde sorunlar çıkmasından dolayı düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemeye ilişkin;

  • Üniversitelerde kısmi süreli çalışan sigortalılar ve üniversiteler staj yapan yabancı öğrenciler 7, 22, 42, 43, 49 ve 50 no’lu belge türlerinden bildirilmeleri koşulu ile eksik gün bildirimi yapılabilir.
  • Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigorta Primi ödenmeksizin Genel Sağlık Sigortası Primi ve Kısa Vadeli Primi ödenen yabancı uyruklu sigortalılar için 19 ve 46 belge türüyle bildirilmesi koşulu ile eksik gün bildirimi yapılabilir.
  • Sigortalının birden fazla belge ve kanun türünden bildirilmesinin gerektiği hallere (5746 AR-GE teşviki, yer altında ve yer üstünde çalışan sigortalılar, sağlık hizmet sunucularında fiili hizmete tabi sigortalılar vs.) ilişkin olmak üzere eksik gün bildirimlerinde “25- Diğer Belge/Kanun Türlerinden Gün Tamamlama” kodlu eksik gün nedeni kullanabilir.
  • İş yeri ile ilişiği kesilmeden yurt dışına giden yabancı uyruklu sigortalılar için ülkeye giriş ve çıkış tarihleri de dikkate alınarak çalışanın yolda geçireceği sürelere ilişkin “21-Diğer Ücretsiz İzin” kodlu eksik gün nedeni kullanabilir. Ülkeden çıkış tarihi hariç iki günü geçmemek koşuluyla, ülkeye giriş tarihi hariç iki günü geçmemek koşuluyla geçen süreler yolda geçen süre olarak dikkate alınır.

Yabancı İşçiler İçin Eksik Gün Bildirimi Kodları Nelerdir?

Kurumca yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucuları ve iş yeri hekimlerinden alınmış sağlık raporları, gözaltına alınma ve tutukluluk hali, grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar ve doğal afet nedeniyle işe ara verilmesi veya işin tamamen durmasının belgelenmesi kaydıyla Sosyal Güvenlik Kurumu’na eksik gün bildirimi yapılabilmektedir.

Yabancı işçiler için kullanılacak eksik gün kodları ise aşağıdaki gibidir:

1-İstirahat

4-Gözaltına Alınma

5-Tutukluluk

8-Grev

9-Lokavt

10-Genel Hayatı Etkileyen Olaylar

11-Doğal Afet

21-Diğer Ücretsiz İzin

25-Diğer Belge/Kanun Türlerinden Gün Tamamlama.

Sitemiz içeriklerinden memnun musunuz? Veya bu içerikle ilgili sorularınız mı var? Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

Bir cevap yazın