Yabancılar TÜRSAB A Sınıfı Seyahat Acenta Belgesini Nasıl Alabilir?

Seyahat acentası işletme belgesi nedir, neden gereklidir?

Türkiye’de bazı iş kolları özel izine tabidir, bunlardan birisi de seyahat acentalarıdır, Seyahat Acentası İşletme Belgesi, seyahat acentası faaliyeti uygulayabilmek için T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ticari kuruluşlara verilen resmi bir belgedir.

Türkiye’de tatil, tur, organizasyon, sağlık turizmi yapacak firmalar öncelikle TÜRSAB A Grubu Seyahat Acenta belgesi almak zorundadırlar.

Seyahat Acentası Unvan Talebi nasıl yapılır?

Şirket kuruluşunun ardından tüzel kişiler, Kültür ve Turizm Bakanlığı sayfasında yer alan Seyahat Acentası Unvan Talebi (Yeni kurulacak seyahat acentaları için) bölümünde bulunan aşağdaki evraklar hazırlanmalıdır.

 • Başvuru dilekçesi,

(Bakanlık sistemine kayıt olması sebebiyle, dilekçeye yazılan sabit telefon, mail adresi ve web sayfası acentaya ait ve faal durumda olmalıdır)

 • Ticaret sicil gazeteleri,
 • Unvan Tercih Listesi(Tercih sırasına göre birden fazla unvan yer almalı. Acenta unvanlarını belirlemeden önce bakanlığın sayfasında bulunan seyahat acentası arama bölümünden detaylı araştırma yapılmalıdır. Faal olan ve kapatılmış yada iptal edilen acenta unvanları kabul görmemektedir, belirlenen unvanın kelimesi dahi aynı olmamalıdır.)

Posta yolu ile T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvuruda bulunulur. Acenta unvanının uygun görülmesi halinde maksimum 15 günlük bir süre içerisinde bakanlık tarafından posta tebligat belgesi ile tarafınıza cevap yazısı gelmektedir.

TÜRSAB BAŞVURU SÜRECİ NASIL İLERLER?

Bakanlık tarafından acenta unvanının uygun görüldüğünün bildirilmesinden itibaren 30 gün içerisinde;

A grubu Seyahat Acenta Belgesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü’nün hesabına 7.000 TL teminat yatırılması gerekmektedir.

Dikkat edilmesi gerekenler;

 • Ödemenin yalnızca şirket hesabından yatırılması gerekmektedir. (şahıs hesabından yatırılan nakit teminat ödemeleri kabul edilmemektedir.)
 • Dekontun ilgili banka tarafından ıslak kaşe ve imzalı olması gerekmektedir.
 • Açıklama kısmında şirket unvanının eksiksiz bir şekilde yazılması gerekmektedir.

(Teminat tutarları kurulacak her bir şube için ise tutarın %25’i ödenmesi gerekmektedir)

 

Türsabın sayfasında yer alan aşağıdaki belgeler ile posta yolu veya elden teslim edilerek Türsab’a müracaat yapılabilir.

Müracat kuruma direk olarak yapılacak ise,

 • Şirket yetkilisi
 • Vekaletname ile yetki verilen kişi
 • Sigortalı olarak çalışan acenta personeli tarafından yapılabilir.

Hazırlanması gereken belgeler aşağıdaki gibidir;

1) Başvuru Dilekçesi

2) Başvuru sahibi tüzel kişinin, iştigal konusu olarak turizm veya seyahat acentalığı faaliyetinin de yer aldığı şirket ana sözleşmesinin bulunduğu Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve sayısının belirtildiği beyan aslı (EK4 olarak sayfada yer almaktadır)

3) Temsile yetkili kişi veya kişilerin de belirtildiği en son duruma ilişkin Ticaret Sicil Tasdiknamesi aslı ya da onaylı sureti.

4) Acenta unvanına ilişkin taahhütname (İsim, imza ve kaşe),(EK1 olarak sayfada yer almaktadır)

5) Şirket Yetkilisi Adli sicil belgesi beyanı formu ve ekinde adli sicil belgesi (EK2 olarak sayfada yer almaktadır)

6) Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri aslı veya onaylı sureti.

7) Seyahat acentası Merkez ve şubelerinde aşağıdaki niteliklerden birine haiz en az bir personel çalıştırması zorunlu olup, geçerli sayılacak belgeler aşağıdaki gibidir;

 • Otelcilik ve turizm konusunda; meslek lisesi, önlisans veya lisans eğitimini tamamlamış olduğunu belgelemek,veya
 • Enformasyon memurluğu yabancı dil başarı belgesi sahibi olduğunu belgelemek,veya
 • Bakanlıkça verilmiş rehber belgesine sahibi olduğunu belgelemek,
 • Seyahat acentalarında çalışacak personele ilişkin belgelerden enformasyon memurluğu yabancı dil başarı belgesinin aslı, diğer belgelerin aslı veya onaylı sureti TÜRSAB’a ibraz edilir ve arşivlenir. Onaylı suretinin ibrazı istenilen belgelerin aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir.
 • Çalıştırılacak personele ilişkin beyan(EK3 olarak sayfada yer  almaktadır)
 • Aylık prim ve hizmet belgesi veya SGK İşe Giriş Bildirgesi

8) Başvuru Sahibi Tüzel Kişi Bilgileri Formu

9) Teminat tutarının yatırıldığı ıslak kaşe ve imzalı banka dekontu

10) Faaliyet Belgesi

11) Vergi Levhası

Evrakların eksiksiz bir şekilde Türsab’a teslim edilmesinin ardından maksimum 10-15 gün içerisinde denetime gelinmektedir.

Denetime gelinmeden önce Türsab tarafından şirket e-posta adresine gönderilen Acenta kuruluş bilgi formu doldurulup, Türsab’a e-posta yolu ile geri gönderilmelidir.

Denetim sırasında dikkat edilmesi gerekenler;

 • Sabit telefon hattının muhakkak tanımlı olması gerekmektedir. (Denetim sırasında kontrol ediliyor)
 • Acentanın bulunduğu aynı adreste başka bir iş yerinin de bulunması kesinlikle yasaktır.
 • KEP adresinizin bulunması zorunludur (hem alıcı hem gönderici olarak), yok ise denetimden önce açılması gerekmektedir.
 • Denetimden önce muhakkak tabela yaptırılmış olması gerekmektedir, yapılmamış durumda ise geçici süreliğine A4’ten biraz daha büyük stickerpleksi tabela yaptırılabilir.
 • Acentanız bir han veya iş merkezi içerisindeyse kapıdaki tabela dışında iş merkezinin ana giriş bölümünde de adının yer alması gerekmektedir.
 • Camlara giydirme ve reklam yapılırsa, muhakkak acenta unvanı da yazdırılmalıdır.
 • Web sayfası, e-posta ve ofisin kaç m2 olduğuna dair bilgiler denetime gelen ilgili kişiye bildirilmelidir.

Yapılan denetleme sonucunda belirtilen şartlara sahip olan işletmeler, 2021 yılı A grubu için 74.714,63 TL kayıt ücretinin ödenmesi ile TÜRSAB üyesi olarak kaydedilirler.

Türsab tarafından onaylanan dosya T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı’na gönderilir. Bakanlık tarafından tekrar detaylı bir incelemeye alınan dosya bir eksik olmaması durumunda, makam onayından geçerek 15-20 gün içerisinde acentanın bağlı bulunduğu Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın il müdürlüğüne gönderilir. Şirket yetkilisinin e-posta ve telefon ile bilgilendirilmesi üzerine belge teslim alınabilir.

Belgeyi teslim almaya gidilmeden önce, Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesinde bulunan, Döner Sermaye Merkez Müdürlüğünün (DÖSİM) banka hesabına 900,00 TL belge bedeli yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı götürülmelidir.

EFT yapılması kabul edilmemektedir.

Dekont açıklamasına muhakkak seyahat acenta belge numarası ve seyahat acenta unvanınızın yazılması gerekmektedir.

Ödemeyi şirket hesabından yapmak isterseniz de banka tarafından ıslak kaşe ve imzalı olarak dekont almanız gerekmektedir.

Belgeyi teslim almaya giderken yanınızda götürülmesi gereken evraklar;

 • Belge Bedeli ödeme dekontu aslı
 • Belgeyi teslim almaya giden kişi şirket yetkilisi ise imza sirküleri fotokopisi, başka bir kişi görevlendirilecekse, antetli kağıda bu kişinin belgeyi almaya yetkilendirildiğine dair yazı veya vekaletname.
 • Ticaret sicil gazetesi fotokopisi
 • Vergi levhası
 • İmza sirküleri fotokopisi

EK – Ana Sözleşme Örneği

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Assign Corporate Consultancy
4.7
Based on 477 reviews
powered by Google
moo Et
moo Et
07:38 06 Jan 21
Hello. Thank you for help and support and answering our questions. it is the second time that I ask a question because... I forgot the previous time. If someone want to apply for Short Term Resident Permit but the expiry date of Passport does not allow for one year, then is it possible to apply for shorter period like ten months and 120 days outside of Turkey rule still exist or not? Thank you againDevamını Oku
Moh Eti
Moh Eti
06:38 06 Jan 21
Thank you very much for answering my first question. I forgot to ask the other question that I had. If my mother... passport does not allow her to apply for short term resident permit for a year because of expiry date of her passport can she apply for ten months instead of one year? I also heard that 120 days outside of country rule is not apply anymore.Devamını Oku
Cobb Cobb
Cobb Cobb
07:20 27 Nov 20
Hi i have finally received my residence card yesterday.5 months from start to finish 🤔The problem l have now is my... surname on my card is spelt incorrect.How can l get this fixed? Will it cost me more money if so how much? Will l need to give them a new photo?I went to open a bank account and was told that my address isnot linked to my card. Why is that?How do l get my address linked to the card?Am l able to still do this while l sort out the surname mistake?I am from Australia would l be able to extend my 12 months visa if l am still here?If not, what would l need to do so l was able to extend?Your help is much appreciatedDevamını Oku
Anum Omair
Anum Omair
11:53 13 Nov 20
Hello, We are planing to apply for residence permit in turkey by investing in property, I have a question that my... husband will be the principal applicant (owner of property ) stays in abroad for 6 months in an year as he is a business person and he has to look after his business but on the other hand we (wife and 2kids) will stay in turkey and follow the protocol to get citizenship in 5 years period.1. will my husband be able to apply for citizenship of all 4 of us as the main applicant? if not?2. will I and my kids will be eligible to get citizenship, if we are eligible, will I be able to apply for his citizenship based on my citizenship status?Or what do you suggest that we should done as the aim is to get the citizenship in 5 years period for the entire family.An expert opinion will be highly appreciatedThanksDevamını Oku
Khurum Khan
Khurum Khan
13:27 09 Nov 20
I gained lots of knowledge with help of this web site it is very informative.I have some questions plz answer .1 -... What is the minimum house price to buy in order to get a residency permit?2 - we are a family of three me 46 year old my son aged 22 and daughter aged 19 . can we by one house or 3 houses to get property residency permit for all of us ?3 - How many month a person to stay in turkey per year for qualify a Turkish passport because my both adult children are studying medicine in Georgia .4 - How many years will the three of us have to wait to get citizenship?Devamını Oku
Emad Babaei
Emad Babaei
12:18 23 Oct 20
HelloIm from Iran ( I have Iranian Passport ) but I live in Budapest. I would like to study in Turkey. Do I have to... get a student visa from Turkish embassy before going to Turkey or can I just go to Turkey and register at my course and then apply for Student residence permit ?May I also ask how long does it take to get an appointment at the immigration office and then how long does it take to receive the Student residence permit ?Thank you very much for your helpBest regardsDevamını Oku
Tommy Ade
Tommy Ade
00:06 14 Oct 20
Hello,I am a Nigerian citizen, and I would like to apply for the tourist residence permit. I read that in Antalya the... residence permit is provided in a month or less sometimes.1. Is it possible to apply for the residence permit in Antalya and then move to Istanbul after receiving the residence permit?2. In that case, will my application be accepted if I have a rental contract for just 1 month as I plan on moving to Istanbul and rent another apartment there?3. During the time my application will be processing, can I open a bank account, deposit money in it, and make transactions?I would appreciate if you could shed some light on these matters.Warm regards,Devamını Oku
Diğer Değerlendirmeler
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x