Ev Hizmetlerinde Yabancı Bakıcı Çalıştırma

Evinizde yaşlı veya çocuk bakımı için yabancı uyruklu bakıcı çalıştırmayı düşünüyorsanız, bu sayfa çalışma izni prosedürleri hakkında genel bir bilgi edinmenize yardımcı olacaktır. Son güncelleme 05.01.2019

Ev’de yabancı uyruklu bakıcı çalıştırma şartları

Evinizde temizlikçi, bulaşıkçı, gündelikçi ve hizmetçi olarak yabancı personel çalıştıramazsınız. Sadece çocuk bakımı, yaşlı bakımı ve hasta bakımı için yabancı uyruklu bakıcı çalıştırabilirsiniz.

 • Evinde 15 (ON BEŞ) yaşından küçük çocuğu bulunanlar çocuk bakıcısı olarak çalıştırma şartıyla izin alabilir.
 • Evinde veya birinci derece akrabası olması şartıyla başka bir evde 65 (ALTMIŞ BEŞ) yaşından büyük birisinin genel bakımını yapması şartıyla izin alabilir.
 • 65 yaşından küçük ama hastalığı doktor raporu ile sabit olanlar için birinci dereceden akrabalar, ilgili kişinin bakımında çalıştırma şartıyla, yabancı bakıcıya çalışma izni alabilirler.

Nelere dikkat etmelisiniz?

Çalıştırmayı düşündüğünüz yabancı uyruklu bakıcının oturma izni olup olmadığı çok önemlidir. Oturma izni olan bakıcı için Çalışma İzni almak hem daha kolay hem de daha az maliyetli olmaktadır.

Yabancıyı izinsiz çalıştıran işveren veya işveren vekillerinin, yabancının sınır dışı edilme işlemleri konusundaki yükümlülükleri hakkında 4817 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası “Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işveren veya işveren vekillerine her bir yabancı için beş bin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu durumda, işveren veya işveren vekili yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderlerini, ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır.” hükmü amir olup bu düzenleme çerçevesinde işlem tesis edilecektir.

Çalışma izni başvurusu için istenilen belgeler

Çalıştıracağınız yabancının oturma izni varsa

 • Ev Hizmetlerinde Yabancı Çalıştıracak İşveren Başvuru Dilekçesi, Ev hizmetleri dilekçe örneği
 • Yabancı uyruklu bakıcının Oturma izin belgesinin fotokopisi, Oturma izni kartı örneği
 • Yabancıya ait pasaport sureti (Türkçe tercüme gereklidir.),  Pasaport sureti örneği
 • Yabancıya ait bir adet fotoğraf (Son altı ayda çekilmiş)
 • İşverene ait nüfus cüzdanı fotokopisi
 • İşverenin detaylı nüfus kayıt örneği ve muhtarlıktan alınmış yabancının çalışacağı adresi gösteren yerleşim yeri belgesi (Detaylı)
 • İşverenin KEP adresi ve Elektronik imzası

Hazırlamanız gereken bilgiler

 • İşverenin e-mail adresi:
 • Yabancının mezun olduğu okulun adı:
 • Yabancının mezun olduğu bölümün adı:
 • Yabancının telefon numarası:
 • Yabancının medeni hali:
 • Yabancının yurt dışı ikamet adresi:
 • Yabancının yurt içi ikamet adresi:
 • Yabancının iş yerinde yapacağı görevle ilgili bilgi:
 • Türk vatandaşı yerine yabancı istihdam talebinin gerekçesi:

Çalıştıracağınız yabancının oturma izni yoksa

Oturma izni olmayan bir yabancı için çalışma izni almak istiyorsanız eğer, personel adayınız kendi ülkesindeki Türk büyük elçiliğinden referans numarası almalı, bu referans numarası ile Türkiye’de Çalışma Bakanlığına başvuru yapılmalıdır. Bunun için hazırlamanız gereken bilgi ve belgeler aşağıdaki gibidir.

Konsolosluğa yapılacak çalışma izni başvurusu için gerekli evraklar. 

 • Konsolosluk başvuru dilekçesi
 • Belirli Süreli İş Sözleşmesi (Ev Hizmetleri) (iki nüsha düzenlenir, bir nüshası konsolosluğa verilir.
 • Noter onaylı taahhütname (işveren tarafından düzenlenir)
 • Doğum Belgesi (yabancı personel tarafından temin edilir)
 • Sabıka kağıdı (yabancı personel tarafından temin edilir)

Yukarıdaki evraklar yabancı uyruklu bakıcı kendi ülkesinde ise kargo yoluyla gönderilir, personel adayınız Türkiye de ise, kendi ülkesinde giderken bir dosya haline getirilip kendisine verilmelidir. Personel adayınız kendi ülkesine gittiğinde Doğum belgesini ve sabıka kağıdını bu dosyaya ekleyip Türk büyük elçiliğine teslim etmelidir.

Bakanlığa yapılacak çalışma izni başvurusu için gerekli evraklar;

 • Ev Hizmetlerinde Yabancı Çalıştıracak İşveren Başvuru Dilekçe Örneği
 • Belirli Süreli İş Sözleşmesi (Ev Hizmetleri)
 • Yabancı bakıcı’ya ait pasaport sureti
 • Yabancı şahsa ait bir adet fotoğraf(Son 6 ay içinde çekilmiş olması gerekmektedir.)
 • İşverene ait nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Bakımı yapılacak olan şahsın kimlik fotokopisi (Bakılacak kişi yaşlıysa sağlık belgesi de alınması gereklidir.)
 • İşverenin nüfus kayıt örneği
 • Başvuru danışman tarafından yapılacaksa vekaletname

UYARI 

EVİNİZE GÜVENLİK KAMERASI TAKMANIZI ÖNERİYORUZ

LÜTFEN VİDEOYU SONUNA KADAR SEYREDİNİZ, SEVDİKLERİNİZİ KORUMA ALTINA ALINIZ

YABANCI BAKICI ÇALIŞMA İZNİ HARÇ ÜCRETLERİ

Yurt dışından yapılan başvurularda çalışma izni harçları başvuru onaylandıktan sonra  yabancı tarafından Türk büyük elçiliğine yatırılmaktadır.

ÇALIŞMA İZNİ HARÇ TUTARLARI SÜRE 2018 YILI HARÇ TUTARI 2019 YILI HARÇ TUTARI KART BEDELİ
Süreli Çalışma İzin Belgesi

(Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir)

1 yıla kadar (1 yıl dahil)

Bir yılı aşan süreler için tam yıl harcı alınır).

577,81 TL 761,10 TL 89,00 TL
Süresiz Çalışma İzin Belgesi 5778,10 TL 7612,70 TL 89,00 TL
Bağımsız Çalışma İzin Belgesi 5778,10 TL 7612,70 TL 89,00 TL

Not: Bir yıldan fazla süreli izinlerde her yıl için 761,10 TL harç alınır.

Yurt içinden yapılan çalışma izin başvurularında ve süre uzatımında  izin belgesi düzenlenmeden önce çalışma izni ve ikamet izni harçlarının yatırılması istenir, harçlar Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası,  veya  İş Bankası şubelerine yatırılabilir.

Yabancı bakıcı sigorta primi 2019

İşveren, aşağıda belirttiğimiz evraklar ile SGK’ya gider, evrakları teslim ederek iş yeri sicil numarası ve e-bildirge şifresi alır. E-bildirge şifresi ile SGK’dan yabancı personelin işe girişi yapılır. İşe başlama tarihi olarak yabancı personelin çalışma izninin onaylandığı tarih yazılmalıdır.

Sigorta işlemlerine ne zaman başvurulmalı?

Yabancı personelin çalışma izni onaylandıktan sonra 20 gün içerisinde T.C. Sosyal Güvenlik Kurumuna sigorta kaydının yapılması zorunludur

Sigorta işlemleri için nereye başvurulmalı?

Sigorta işlemleri için iş yeri adresinizin bağlı olduğu, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğünden başvurabilirsiniz.

Başvuruda istenilen belgeler nelerdir?

*İş yeri bildirgesi, iş yeri bildirgesi örneği

*İşverenin imza beyannamesi

*İşverenin nüfuz cüzdanı

*İşverenin ikametgahı

*Yabancı Personelin çalışma izni

2019 da aylık SGK prim ücretleri ne kadar?

Aylık prim ücreti ödemesi 959,25 Tl dir.

2019 ASGARİ ÜCRET TABLOSU (BEKAR VE ÇOCUKSUZ)
ASGARİ ÜCRET 2.558,00 TL
GÜN 30
GÜNLÜK BRÜT ÜCRET 85,27 TL
AYLIK BRÜT ÜCRET 2.558,00 TL
İŞÇİ SGK PAYI ( % 14 ) 358,12 TL
İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI ( % 1 ) 25,58 TL
GELİR VERGİSİ MATRAHI 2.174,30 TL
GELİR VERGİSİ TUTARI ( % 15 ) 326,15 TL
DAMGA VERGİSİ ( %07,59 ) 19,42 TL
İŞÇİ KESİNTİLER TOPLAMI 729,26 TL
NET ELE GEÇEN ( AGİ’SİZ ) 1.828,74 TL
AGİ (Bekâr ve Çocuksuz) 191,85 TL
NET ELE GEÇEN ( AGİ DAHİL ) 2.020,59 TL

 

Sigorta ücretini nereye yatırmalıyım?

Yabancı personel SGK prim ödemesi, normal vadesi (ilgili dönemin bir sonra ki ayın son gününe kadar) içerisinde istediğiniz bankadan ilgili hesaba yatırabilirsiniz.

Bildirge yapılması unutulur ise ne olur?

Bildirgenin hiç verilmemesi veya süresi içerisinde verilmemesi halinde bir asgari ücret ceza kesilir. Bu işlem bildirgenin verilmediği her ay için ayrı ceza uygulanmasına neden olur.

SGK ödemeleri yapılmaz ise hem faiz işler hem de   Personelinizin çalışma izni uzatma başvurusu yapılamaz.

Çalışma izinlerinin uzatma başvurusu çalışma izninin bitiş tarihten geriye doğru en fazla iki aylık sürede olmak kaydıyla ve her halükarda izin süresi sona ermeden yapılması gerekmektedir.

Employing foreign caretaker at home

If you are considering having a foreign caretaker for your elderly or child care at home, this page will help you get an overview of the work permit procedures. Last updated at 06.04.2017

The conditions of employing foreign caretaker at home

You can not employ foreigners as housekeepers, dishwashers, day laborers and maid. You can only employ a foreign national carer for child care, elderly care and patient care.

 • Children under 15 years of age (FIFTEEN) may be allowed to work as a babysitter at home
 • Provided that he or she is at home or has a first degree relative, he or she may be granted permission to do general care for a person older than 65 (SIXTY-FIVE).
 • For those who are younger than 65 years old but whose disease is fixed by the doctor’s report, first-degree relatives may be allowed to work for a foreign carer, provided that they are in the care of the person concerned.

What should you pay attention to?

It is very important that foreign national residents that you intend to work with are allowed to live. Getting a work permit for a carer who has a residence permit is both easier and less costly.

If the foreigner has a residence permit

Documents required for study permit application

 • Employer Application for Foreigners to Work in Home Services Sample of Application
 • Photocopy of the residence permit of the foreign resident
 • Foreign passport copy (translation in Turkish is required)
 • One photograph of the foreigner (taken in the last six months)
 • Photocopy of the identity card belonging to the employer
 • Detailed settlement document showing the employer’s detailed sample of the population registration and address of foreigner taken from the mukhtar (Detailed)
 • If the application is to be made by the consulting firm, the power of attorney.

Information you need to prepare

 • Employer’s e-mail address:
 • The name of the school where the foreigner graduated:
 • The name of the department where the foreigner graduated:
 • Phone number of foreigner:
 • The marital status of the foreigner:
 • Foreign residence address of foreigner:
 • Domestic residence address of foreigner:
 • Information on the job at the foreign workplace:
 • Reason for requesting foreign employment instead of Turkish citizen:

If the foreigner hasn’t residence permit

If you want to get a work permit for a foreigner who does not have a residence permit, he/she should get the reference number from the Turkish embassy in his / her country and with this reference number, he/she should apply to the Ministry of Labor in Turkey. The information and documents you need to prepare for this are as follows.

Documents required for work permit application to Consulate. 

 • Consulate application petition
 • Specific Term Contract (Home Services) (two copies are issued, one copy is given to the consulate).
 • Notarized recognizance (issued by the employer)
 • Birth Certificate (provided by foreign personnel)
 • Criminal record (provided by foreign personnel)

The above documents will be sent by cargo if the foreign national carer is in his / her home country. If your staff candidate is in Turkey, he / she should be made into a file when going abroad. When your staff member goes to his / her country, he / she should add the birth certificate and the criminal paper to this file and hand it over to the Turkish embassy.

Documents required for the applicant to work in the Ministry;

 • Application Sample of Employer who employ foreigner in home services
 • Specific Term Contract (Home Services)
 • Passport by foreign carer
 • One photograph of a foreign person (Must be taken in the last 6 months)
 • Photocopy of the identity card of the employer
 • Copy of identification of the person to be cared (If the person to be looked after is elderly, health certificate must be taken.)
 • Employer’s population registration sample
 • If the application is to be made by the consultant, letter of attorney.

ATTENTION

WE RECOMMEND USING SECURITY CAMERA AT YOUR HOME

PLEASE WATCH THE VIDEO TILL THE LAST, TAKE YOUR RELATIVES UNDER PROTECTION

WORK PERMIT TUITION FEES

For the abroad work permit applications, tuition fee should pay to Turkish Embassy by foreigner after the application is approved.

WORK PERMIT TUITION FEES PERIOD TUITION FEE OF 2016 TUITION FEE OF 2017 CARD FEE
Periodic Work Permit Certificate

(Time extensions are also subject to the same tuition amount)

Up to 1 year (1 year included)

For a period exceeding one year, full year tuition is taken

500 TL 537,50 TL 63,00 TL
Indefinite Work Permit Certificate 5000 TL 5375,00 TL 63,00 TL
Independent Work Permit Certificate 5000 TL 5375,00 TL 63,00 TL

Note: For more than one year’s leave, 537.50 TL tuition is taken for per year

Work permits and residence permit fees must be paid before issuing permit documents for domestic work permit applications and time extensions. Tuitions can be paid to T.C. Ziraat Bank, T. Vakıflar Bank, T. İş Bank branches.

How to made the procedures of Insurance of Foreign Nationals (SGK) ?

The employer goes to the SGK with the required documents, handing over the documents and receiving the work place registration number and e-declaration password. With E-declaration, foreign personnel are entered into the business from SGK. The date on which the work permit is approved by foreign staff as the date of commencement of work.

When should you apply for insurance?

Within 30 days after the work permit of the foreign personnel has been approved, T.C. It is compulsory to register insurance for the Social Security Institution

Where to apply for insurance transactions?

You can apply Social Security Institution Directorate in your workplace region. If you want, transactions can be made by any accountant.

What are the documents requested in the application?

*Workplace declaration

*Signature declaration of employer

*Employer’s ID card

*Employer’s residence

*Work permit for foreign personnel

How much are the monthly premiums?

Monthly premium fee payment is about 600 TL. (2017)

Where should I deposit the insurance fee?

You can deposit the relevant account from your desired bank within the normal pension (until the last day of the next month of the relevant period) of the foreign personnel SGK premium payment.

What happens if the declaration is forgotten?

A minimum wage shall be imposed if the declaration is not given at all or if not given within the time limit. This will result in separate penalties for each month for which the notification is not issued.

If your insurance fee is not paid, your employee’s application for extension of work permit can not be made.

The workplace registration number and e-declaration password can notify to SGK online.

The extension application for work permits must be made at the end of the permit period at most every two months, up to the end date of the work permit.

عمل مقدم رعاية الاجنبي في الخدمات المنزلية

اذا كنت تفكر في استخدام مقدم رعاية اجنبي لرعاية الكبار السن او الأطفال في المنزل . ستساعدك هذه الصفحة في الحصول على لمحة عامة عن إجراءات اذن العمل . آخر تحديث .2017.04.06

شروط تشغيل مقدمي الرعاية الأجانب في المنزل

لا يمكنكم توظيف الأجانب كمدبرة المنزل وغسالات الصحون والقيام باعمال منزلية يومية او كخادمة ، يمكنكم فقط توظيف الأجانب لرعاية الأطفال ، ورعاية المسنين ورعاية المرضى .

*الذين لديهم طفل دون سن 15 (خمسة عشر) في المنزل يسمح لهم اخذ اذن عمل لجليسة الأطفال

* الذين لديهم مسن اكبر من 65 سنة في المنزل يسمح لأقاربه من الدرجة الأولى اخذ مقدم رعاية له

* الذين لديهم مسن أصغر من 65 سنة ولكنه مريض وله تقرير طبي يسمح لأقاربه من الدرجة الأولى اخذ مقدم رعاية له .

على ماذا يجب ان تنتبه إليه

من المهم جدا ما اذا كان الأجنبي الذي تنوي العمل معه لديه اذن إقامة . لان الحصول على اذن العمل لمقدم الرعاية الذي لديه اذن إقامة هو أسهل وأقل تكلفة .

الأوراق المطلوبة لطلب اذن العمل

اذا كان للاجنبي اذن اقامة

* عريضة الطلب صاحب العمل لتشغيل الأجنبي في خدمات المنزلية

* نسخة مصورة من الاذن الاقامة للاجنبي

* نسخة مصورة من جواز السفر للأجنبي (ترجمة للغة التركية مطلوبة)

* صورة واحدة للأجنبي (التي أُخذت في آخر ستة أشهر)

* نسخة مصورة من بطاقة الهوية لصاحب العمل .

* وثيقة تفصلية لسجل السكن لصاحب العمل ووثيقة التسوية تبين عنوان الأجنبي المأخوذ من المختار المحلة (مفصل)

*توكيل ، اذا كان الطلب تم من قبل شركة استشارية .

الأوراق التي تحتاج الى إعداد:

* عنوان البريد الالكتروني لصاحب العمل:

* اسم المدرسة التي تخرج منها الأجنبي :

* اسم القسم الذي تخرج منها الأجنبي :

*رقم الهاتف للاجنبي :

* الحالة الاجتماعية للاجنبي :

* عنوان اقامة الاجنبي خارج تركيا :

* عنوان اقامة الاجنبي داخل تركيا:

*معلومات عن الوظيفة في مكان العمل الأجنبي :

* سبب طلب العمالة الأجنبية بدلا من المواطن التركي

في حال اذا لم يكن للأجنبي اذن الإقامة

اذا كنت ترغب في الحصول على اذن عمل للأجنبي الذي ليس لديه اذن الاقامة ، يجب على الاجنبي ان يأخذ الرقم المرجعي من السفارة التركية في بلده . وينبغي ان يطبق هذا الرقم المرجعي على وزارة العمل في تركيا . المعلومات والأوراق التي تحتاجها للتحضير هي كما يلي

الأوراق المطلوبة الحصول على طلب اذن العمل من قنصلية التركية

* عريضة الطلب القنصلية

* عقد محدد المدة (الخدمات المنزلية) (يتم اصدار نسختين ، تعطى نسخة واحدة الى قنصلية) .

* تعهد موافقة كاتب العدل (صادر من صاحب العمل)

* شهادة الميلاد (مقدمة من قبل الأجنبي)

* ورقة جنائية (مقدمة مم قبل الأجنبي)

سوف ترسل الأوراق المذكورة اعلاه بالبريد اذا كان المقدم الرعاية الأجنبي في بلده ، واذا كان الأجنبي في تركيا ينبغي ان يكون في ملف ويعطى له عندما يذهب الى بلده ، يجب ان يضاف شهادة الميلاد والورقة الجنائية لهذا الملف وتسليمه الى سفارة التركية .

الأوراق المطلوبة المقدمة للوزارة للحصول على اذن العمل

* عريضة الطلب صاحب العمل لتشغيل الأجنبي في الخدمات المنزلية .

* عقد عمل ساري المدة (خدمات المنزلية )

* نسخة مصورة من جواز سفر للاجنبي

* صورة واحدة للأجنبي (التي أُخذت في آخر ستة أشهر)

* نسخة مصورة من بطاقة الهوية لصاحب العمل .

* نسخة مصورة من بطاقة الهوية للشخص الذي ينبغي رعايته (اذا كان الشخص الذي ينبغي رعاتيه مسن يجب أن يؤخذ شهادة صحية)

* سجل السكن لصاحب العمل .

* توكيل ، اذا كان الطلب من قبل استشاري .

انتباه

نقترح تثبيت كاميرا أمنية في بيتكم

يرجى مشاهدة الفيديو حتى النهاية ، خذوا عائلتكم تحت حمايتكم

أجور اذن العمل لمقدم الرعاية الأجنبي

يتم دفع رسوم الطلب من قبل الأجنبي الى سفارة التركية بعد الموافقة على طلب  .

مقدار رسوم اذن العمل المدة مقدار الرسوم لسنة 2016 مقدار الرسوم لسنة 2017 رسوم البطاقة
وثيقة اذن العمل المؤقت (تخضع تجديد المدة لنفس المبلغ) لمدة سنة واحدة (تشمل سنة كاملة)

من اجل تجديد المتجاوز سنة واحدة يتم اخذ رسوم سنة كاملة

500 ليرة تركية 537.50 ليرة تركية 63.00 ليرة تركية
وثيقة اذن العمل لأجل غير مسمى 5000 ليرة تركية 5375.00 ليرة تركية 63.00 ليرة تركية
وثيقة اذن العمل المستقل 5000 ليرة تركية 5375.00 ليرة تركية 63.00 ليرة تركية

ملاحظة : للحصول على تجديد اكثر من سنة واحدة ، يتم اخذ رسم قدره 537.50 ليرة تركية سنوياً .

يطلب دفع رسوم اذن العمل واذن الاقامة قبل اصدار وثيقة الاذن ، ويمكن دفع الرسوم الى فروع بنك

Ziraat Bankası , Vakıflar Bankası ,  iş Bankası او

قسط التأمين لمقدم الرعاية الأجنبي 2017

يذهب صاحب العمل الى مؤسسة الضمان الاجتماعي (SGK)  مع الأوراق المطلوبة ادناه وتسليم الأوراق وأخذ رقم تسجيل الاعمال وكلمة المرور إعلان الالكتروني ، ويتم دخول الالكتروني مع كلمة المرور الى مؤسسة الضمان الاجتماعي يجب ان يكون بدء العمل هو تاريخ الذي يتم فيه الموافقة على تصريح عمل الاجنبي .

متى يجب عليك التقديم بطلب للحصول على التأمين ؟

في غضون 30 يوما بعد الموافقة على اذن العمل من للموظف الأجنبي . ومن واجب تسجيل التأمين لمؤسسة الضمان الاجتماعي

اين يمكن التقديم بطلب للحصول على معاملات التأمين

يمكنك تقديم الطلب الى مديرية مؤسسة الضمان الاجتماعي في منطقة عملك . يمكنك اجراء معاملات من قبل اي محاسب .

ماهي الاوراق المطلوبة في الطلب :

* إشعار مكان العمل

* توقيع صاحب العمل

* بطاقة الهوية صاحب العمل

* اقامة صاحب العمل

* اذن العمل للأجنبي

كم هي الاقساط الشهرية

القسط الشهري هي دفع رسوم حوالي 600 ليرة تركية (2017 )

اين يجب إيداع رسوم التأمين ؟

يمكن دفع رسوم اقساط التأمين مؤسسة الضمان الاجتماعي من المعاش الى اي حساب بنكي (حتى اليوم الاخير من الشهر التالي من الفترة ذات الصلة).

ماذا يحدث ان نُسي الاعلان ؟

اذا لم يعط الاعلان على الاطلاق لو لم يعط في غضون المهلة المحددة سيؤدي ذلك الى غرامة مالية الحد الأدنى للأجور وفرض عقوبات منفصلة عن كل شهر لا يصدر فيه الاعلان .

اذا لم يتم دفع رسوم التأمين يؤدي الى فرض فوائد ولا يمكن إجراء طلب تجديد اذن العمل .

يمكن اعلان مؤسسة الضمان الاجتماعي من خلال رقم تسجيل النشاط التجاري والاعلان الالكتروني .

يجب ان يتم تجديد اذن العمل للحصول على اذن العمل وذلك قبل شهرين على الاكثر من انتهاء تاريخ اذن العمل

how can we help you?

Our team knows English, Arabic, Russian and Francais languages.

165 yorum

 • ismail bektaş

  merhaba
  evde yaşlı bakımı için yabancı işçi çalıştıracağım. ayda 15 gün çalıştıracağım. bu mümkün mü sigorta ücreti 15 gün üzerinden mi hesaplanır.

 • Didem k

  Merhaba. 1 yildir oturma izni ile Turkiyede yasayan yabanci aile dostumuz bizim evimizde yardimci olarak calismaya baslayacak. 5 martta oturma izni bitiyor.
  1.sorum: en gec ne zaman oturma izni uzatmak ve calisma izni cikartmak icin basvurmaliyiz?
  2.sorum; bu durumda hem oturma izni + hem calisma izni + hem de sigorta bedeli ustuste hepsini odeyecegiz degil mi?
  3.sorum: simdiye kadar turkiyede hic sigortali calismamis, biz de hickimseyi sigortali calistirmadik. Tum sartlar tutuyorsa Devletin sigorta indirimi tesviginden kesin faydalanir miyiz yoksa sans isi mi?
  4.sorum: bu tesvikten faydalanirsak en minimum sartlarda ne kadar maas vermeliyiz ve sigorta maliyeti nedir?
  5.sorum: tesvikten faydalanirsak sigortayi tamamen devlet mi oduyor? Ne kadar sure boyunca?
  Simdiden cok tesekkurler
  Iyi calismalar

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, sorularınızın bazıları danışmanlık hizmetlerimiz kapsamına girdiği için maalesef cevap veremiyoruz, ilgili yabancıya 1000 TL + KDV karşılığında teşvikten de faydalanmanızı sağlayarak çalışma izni alınmasını sağlayabiliriz.

 • elvin

  merhaba annem 100/90 yatalak hastasına bakıyor bunun skg ne kadar olur?

 • Şaheste Shohista Tashova

  Çalişma iznı için her ay ne kader para ödeniyor maş 1800

 • Selvi

  Merhaba, hastaya bakacak yabancı bir işçi için çalışma izni başvurusu yaptım. Ancak eksik 2 evrak kalmış. Bu evrakları yurtdışından e-imza ile onaylayamıyorum. Yardımınızı rica edeceğim.

 • Gilmira

  Merhaba Benim ikamet iznim bitiş tarihi 14 şubatda sonra oturma izn uzatilmiyacak duyuru çikdi şimdi çalisma izna başvuru yapmak istiyorum maaşim 1800 tl her ay SGK sigorta kaç yatirilyor başvuru yapsam onaylanacakmi teşekkurler.

 • bekir

  merhaba işverenin evinde küçük çocuğu için türk uyruklu yabancı ev hizmetlisi var 78 yaşında annesi rahatsızlandığı için onda bakıcı lazım aynı işveren annesi içinde başvuru yapabilirmi ilginiz için şimdiden teşekkürler

 • SELÇUK

  Merhaba,
  hasta/yaşlı bakımı kapsamında yabancı uyruklu personel için başvuru yaptım onaylandı. Bunun sgk girişini çalışma izin belgesi geldikten sonramı yapmam gerekiyor ve de sgk sını 30 günden az gösterebilir miyim?

  Teşekkür ederim.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba,
   İşveren, yabancının çalışma izni onay tarihinden itibaren 30 gün içinde, bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezine başvurarak sigortalı işe giriş bildirgesi vermek zorundadır. SGK ödemeleri tam yapılmaz ise hem faiz işler hem de personelinizin çalışma izni uzatma başvurusu yapılamaz.

 • Zumrut Aslan

  Merhaba ev hizmetlerinde calişma iznim bittikten sonra oturuma başvurabilyormuyum ve olumlu cevap gelir mi

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, çalıştığınız işyerinde 6 aydan fazla çalışmış iseniz çalışma iznininiz iptal edildiğinden ilk on gün içinde oturma iznine müracaat edebilirsiniz. Olumlu veya olumsuz sonuçlanması GÖÇ idaresinin inisiyatifindedir.

 • Nilgün Güleryüz

  Merhaba yabancı uyruklu çalışan evde yatılı hizmetlinin, izin gününde, ücretli izin , işveren tarafaındanmı karşılanır? Taleb etme hakkı varmıdır?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, evet haftalık çalışma saatlerini aşmanız durumunda ya izin vermelisiniz ya da ücretini ödemeniz gerekmektedir.

 • Serra

  Merhaba
  Yanımızda çalışan yabancı için 2 yıllık çalışma izni uzatma başvurumuzu sistem üzerinden yaptık. Eski izin Temmuz başı bitiyor. Yabancı bu esnada memleketine izin yapmaya gitmek istiyor. Eski izin 45 gün daha geçerli sayılıyor diye biliyorum, ülkeye tekrardan giriş yaparken yeni izin çıkmamış olsa da başvurusu yapıldığı için geçerli sayılıyor mu acaba? Herhangi bir öneriniz var mıdır?
  Teşekkürler,

 • AU

  Merhabalar,

  Çalışanımın oturma ve çalışma izni bitti. SGKsı düzenli ödeniyor.
  1. Oturum izni başvurusunda bulundum, randevu için yer seçtim (Beşiktaş) fakat saat vs seçtirmedi. Süreç nasıl oluyor burda?
  2. Çalışma izni Mayıs sonunda bitmiş. Ağustosta sıkıntısız çıkış yapıp aynı şekilde tekrar giriş yapabilr mi?
  3. Sizin oturum ve çalışma izni alım hizmetlerinizin fiyatları nedir?

 • Erez

  Merhaba,
  Yabancının bir yıllık çalışma izni Temmuz başı doluyor. Çalışma izni uzatma başvurusunda bulunduk. Ancak uzatma çalışma izni Temmuz başına kadar çıkmaz ise yabancı Türkiye’den çıkış yapıp, Temmuz ortası tekrar Türkiye’ye giriş yapabilir mi? Hangi belgelere ihtiyacı vardır?
  Teşekkürler.

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, çalışma izni süresi bitse bile uzatma başvurusu bakanlık tarafından sonuçlanmayan yabancıların Türkiye’de ikametleri ve çalışmaları 45 güne kadar yasaldır, yabancının giriş çıkış yapmasına gerek yoktur.

 • İrina

  Merhaba. Benim çalışma iznim var. Sigortam da ödeniyo. Şimdi hamileyim. Hamile olduğum için çalışma iznim ve sigortam otomatik iptal ediliyor mu? Cevap verirseniz sevinirim

 • emel

  merhabalar,
  yabnacının oturum yoksa da çalışma izni için direkt başvuru yapılabiliyor mu? siz yazınızda oturum izni olması ve olmaması halinde de çalışmak için gerekli evrakları yazmışsınız?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, yabancının oturma izni yoksa kendi ülkesinde ki Türk büyükelçiliği üzerinden çalışma izni başvurusu yapılmalıdır. Başvurular farklı olduğu için evrakları farklıdır, yazımızda bunu belirtmeye çalıştık.

   • İrina

    Merhaba 2 yıllık çalışma iznim var. Sigortam da ödeniyo. Şimdi hamileyim. İşveren çalışma iznim ve sigortam iptal olur diyor. Doğru mu acaba. Ve bu durumda ne yapmamız lazım

    • Ata Kurumsal

     Merhaba, çalışma izniniz iptal edilirse 10 gün içinde oturma iznine müracaat etmeniz durumunda ikamet izni alabilirsiniz.

 • derin

  Merhaba.. SGK’ya verilecek bildirge formunda işverenin ve sigortalının nüfus bilgileri kısmını işveren yani kendimiz için dolduruyoruz ancak sigortalı yabancı olduğu için onun kısmını boş bırakabiliyor muyuz? Çünkü burada mahalle/köy cilt no aile sıra no gibi Türk vatandaşlarına ve Türk kimlik belgelerine yönelik alanlar soruluyor. Bir sorum da yabancı sigortalı için ikametgah adresini yatılı bakıcı olması sebebi ile kendi evimiz yani işveren adresi olarak belirtebiliyor muyuz?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, bütün sorularınızın cevabı ‘evet’, karışıklık olması durumunda SGK daki memurlar sizi zaten uyaracaklardır.

 • ASLI Y.

  Merhaba,

  Cevaplarınızı okurken bazı kısımlarda tereddüte düştüm. Oturma izni olan bir yabancıya, son güne kadar çalışma izni başvurusunda bulunabilirsiniz yazmışsınız. Fakat başka bir cevapta da oturma izninin bitimine 2 ay kala tekrar başvuru yapılması gerekiyor denmiş ve şu anda uzatmalara da olumlu cevap verilmediği söylenmiş. Burayı biraz açabilir misiniz? Çalışma izni aldıktan sonra oturma iznini uzatmaya gerek oluyor mu? Oturma izni yerine de geçiyor mu?
  Bir de sizden danışmanlık alınırsa SGK priminin neredeyse yarısını ödeyeceğimizi yazmışsınız. Bu indirim herkese uygulanan bir indirim değil mi? Emeklilikten feragat etmekle ilgili?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, evet en altı aylık oturma izni olan yabancı için kartın üzerinde ki bitiş tarihinde bile yani son güne çalışma izni başvurunda bulunabilirsiniz, uzatma zamanı da bitiş süresinde 2 ay önce başlar son güne kadar uzatabilirsiniz. Evet oturma izni uzatma başvuruları onaylanmamaktadır. Çalışma izni aldıktan sonra ayrıca oturma izni almanıza gerek yoktur, çalışma izni süresi bitmeden önce uzatma başvurusu yapmak zorundasınız.

Bir cevap yazın