Türkçe Öğrenmek İsteyenlerin Mutlaka Bilmesi Gerekenler

Türkçe, dünyadaki en köklü dillerden biridir. En çok konuşulan diller listesinde yer alan Türkçe, öğrenilmesi açısından kolaydır ve basit kurallardan oluşmaktadır. Ural-Altay dil ailesinin mensubu olan Türkçe, sondan eklemeli bir dildir.

Dil bilgisi ve gramer açısından zorlayıcı yanları bulunsa da Türkçe konuşma dili oldukça basit kurallardan oluşmakta ve Türkçe kelimelerin telaffuzları son derece kolay olmaktadır.

Türkçenin yaygınlaşması ve öğreniminin kolaylaşması adına yazılan eserler çok eski tarihlere dayanmaktadır. 1072 yılında Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan ‘’ Dîvânü Lugati’t-Türk’’ adlı eser yabancılara Türkçe öğretilirken dikkat edilmesi gereken noktaları belirtmektedir.

  • Türkçe öğreniminde öncelikle kurallar değil, örneklerden yola çıkılmalıdır. Örnekten kurala ulaşılmalı ve böylece öğrenilen her bilginin kalıcılığı sağlanmalıdır. (Günümüzde yabancı dil öğretiminde dünyada benimsenmiş bir kuraldır.)
  • Türkçe öğreniminde yazılı metinlerin okunması çok önemlidir. Atasözleri, deyimler ve tüm mecazi anlamlar bu sayede daha iyi kavranacaktır.
  • Türkçede tekrar çok önemlidir ve pratik yapılmadığında Türkçe en çabuk unutulan diller arasındadır.

Türkçe Yazıldığı Gibi Okunan Bir Dil Değildir!

Türkçe öğrenmek isteyenlerin öncelikle bunu bilmesi gerekir. Çünkü bu konuyla alakalı uzun yıllardır yanlış bir bilgi dolaşıyor ve bu yanlış bilgi de bir süre sonra doğru bilgiymiş gibi algılanabiliyor. Türkçe yazıldığı gibi okunan bir dil değildir.

Tabi ki diğer dillere göre yazım ve okuma arasında çok büyük farklar yoktur. Ancak Türkçe yazım diliyle konuşma dili arasında farklar vardır. Özellikle eylem bildiren söz öbekleri hiçbir zaman yazıldığı gibi okunmaz ve konuşma dilinde daha farklı ses yapıları ortaya çıkarır.

Örneğin;

‘’Yarın sabah çok erken saatte uyanacağım.’’

Cümlesi konuşma diline geçtiği zaman ‘’uyanacağım’’ kelimesi yazıldığı gibi asla okunmaz.

Konuşma dilinde bu cümle;

‘’Yarın sabah çok erken saatte uyanıcam.’’ Şeklinde telaffuz edilir.

Türkçede Çok Fazla Lehçe ve Şive Vardır

Her dilde farklı telaffuz özellikleri olduğu gibi Türkçede de çok farklı ses özelliklerine sahip telaffuzlar vardır. Türkiye’nin farklı bölgelerinde, farklı şive ve lehçelerde konuşmalar duyabilirsiniz. Kültürel açıdan zengin bir çeşitliliğe sahip Türkiye’de Karadeniz şivesi, Doğu şivesi, Ege şivesi ve İç Anadolu şivesi gibi farklı dilsel kalıplar bulunur.

Şivelerde ve lehçelerde kelimeler anlamlarını kaybetmeseler de tüm ses özelliklerini yitirir ve farklı bir dilsel yapıya bürünürler. Türkçe öğreniminde mutlaka şiveler ve lehçeler konusunda biraz bilgi edinmek yararlı olacaktır. Çünkü Kendinizi anlatacak kadar Türkçe bilseniz bile şive ve lehçe farkından dolayı sokaktaki bir Türk’le iletişim kurmanız zor olabilir.

Türkçenin Dijital Dünyadaki Yeri

Birçok dünya dili gibi Türkçeyi de internet ve mobil uygulamalar aracılığıyla öğrenebilirsiniz. Türkçe öğrenmek isteyenlerin mutlaka bilmesi gerekenler noktasında değinilmesi gereken bir konu da Yunus Emre Enstitüsü tarafından hazırlanan ücretsiz Türkçe öğrenme sistemidir.

Eğlenceli içerikler, videolu anlatımlar, interaktif dersler, oyunlarla Türkçe öğrenme, okuma, yazma ve dinleme etkinlikleri gibi birçok farklı modern öğrenme tekniğiyle kısa sürede Türkçe öğretmeyi amaçlayan uygulamalar Türkçe öğrenmek isteyenler için harika bir başlangıç noktası olabiliyor.

Türkiye’de Türkçe Öğrenmek

Yeni bir dil öğrenmek için uygulanması gereken en doğru yöntem o ülkeye gitmektir. Türkçe öğrenmek için de Türkiye’yi tercih edecek olanların bilmesi gereken en önemli nokta öz Türkçe konuşulan, farklı şive, lehçe ve dilsel özelliklerin bulunmadığı şehirlerin tercih edilmesidir. Türkçe pratik yapmak için başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Eskişehir gibi şive ve lehçe özellikleri çok olmayan şehirlerin tercih edilmesi en doğru karar olacaktır.

 

 

 

10 yorum

Sitemiz içeriklerinden memnun musunuz? Veya bu içerikle ilgili sorularınız mı var? Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

Bir cevap yazın