Yabancı Mühendis Çalışma İzni

Yabancı uyruklu mühendislere çalışma izni alma sürecindeyseniz –  ATA Kurumsal Danışmanlık size benzersiz bir hizmet sunabilir, Yabancı mühendis ve mimarların çalışma izni süreci, diğer yabancılara alınan çalışma izni sürecinden çok daha detaylıdır, bu süreç aylarca sürebilir, ATA Kurumsal danışmanlık sizleri nokta atışı yönlendirir, vekaletiniz dahilinde yapılabilen bütün başvuruları uzman personelleri ile yapar, Türkiye’nin dev projelerinde, şirketlerde ve kobiler de çalışan yüzlerce mühendise çalışma izni almıştır. Bkz : Referanslar

YABANCI MÜHENDİS ÇALIŞTIRMA ŞARTLARI

6735 sayılı yeni Uluslararası İşgücü Kanunu MADDE 21- ile, mühendis ve mimarların çalışma izinlerine ilişkin esaslar belirlenmiştir.

Yabancı mühendis ve mimarların, öğrenimlerini Türkiye’ deki bir yüksek öğretim kurumunun mühendislik ve mimarlık fakültelerinde veya yurt dışında ilgili ülke makamları ve Yüksek öğretim Kurulu tarafından tanınmış bir yüksek öğretim kurumunda tamamlayarak unvanlarını almaları kaydıyla Türkiye’de proje bazlı veya geçici süre ile çalışabilecekleri öngörülmektedir. Böylece nitelikli personel sayılan ve ülkemizde gerçekleştirilen önemli projelerde kilit rol üstlenen yabancı mühendis ve mimarların, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın çalışma izni alabilmesine imkan sağlanması amaçlanmaktadır.

MADDE 21- (1) Öğrenimlerini Türkiye’de bir yüksek öğretim kurumunun mühendislik ve mimarlık fakültelerinde veya yurt dışında ilgili ülke makamları ve Yüksek öğretim Kurulu tarafından tanınmış bir yüksek öğretim kurumunda tamamlayarak mühendis ve mimar unvanlarını almış olan yabancılar bu Kanuna göre proje bazlı veya geçici süre ile çalışma izni alarak mühendislik ve mimarlık mesleklerini icra edebilirler.

Lütfen Dikkat : Diploma mesleği mühendislik olan yabancı personele çalışma izni alacak firmalara, YÖK denkliği ve ilgili mühendisler odasına kayıt yaptırma zorunluluğu vardır, Örneğin, Satış mühendisi, Gıda Mühendisi, Yazılım Mühendisi, İnşaat Mühendisi, Makine Mühendisi fark-etmeksizin  diploma ünvanı mühendislik olan tüm yabancılar mühendis olarak çalışacaksa YÖK denkliğe sahip olmalıdır.

YABANCI MÜHENDİSLERE ÇALIŞMA İZNİ NASIL ALINIR?

Yabancılara çalışma izni veren mevki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’dır. Yabancı Mühendis için YÖK’ten Yurt dışı Yüksek Öğretim Diplomaları Yönetmeliği’ne uygun olarak “Diploma Denklik Belgesi” gerekmektedir.

Son 6 ay içinde ülkesindeki mesleki kuruluştan mesleği icra ettiği, meslek örgütüne üye olduğu ve meslekten men cezası olmadığına dair yazı almalıdır. Bu yazının aslına başvuru sahibinin kendi eyaletindeki idari birimden apostil şerhi yaptırılmalıdır. Başvurular online yapılabilirken belgeler kağıt üzerinde olmalıdır.

Bu belgeleri başvuru sahibinin, kendi ülkesindeki Türk temsilciliklerine onaylatıp sonrasında Türkiye’ye göndermesi gerekmektedir. Belgeler tam ve eksiksiz gönderilmişse 30 gün içinde izin başvuruları sonuçlandırılır. Eksik evrak olması halinde ise eksik evrakların tamamlanması için başvuru sahibine bilgi verilir. Eksik evraklar Bakanlığa gönderildiği tarih itibariyle 30 günlük süre başlamış olur.

Başvuru sahibinin çalışmayı talep ettiği işyerinin en az 5 T.C. vatandaşı istihdam etme ve bu kişilerin SSK prim bordrosunu belgeleme zorunluluğu vardır. İşveren tarafından ödenecek tutar belirlenirken başvuru tarihinden sonraki asgari ücret dikkate alınır. Yabancı mühendis çalışma izni kriterine göre ödenmesi gereken en az miktar, asgari ücretin 4 katıdır. Yabancı mühendis çalıştıran firmalarda en az 1 Türk mühendis çalışıyor olması gereklidir. Türkiye’ de mühendis olarak çalışacak yabancıların maaşlarının asgari ücretin en az 4 katı olarak bildirilmesi gereklidir. Başvuru esnasında Mühendis diplomasının aslı da bakanlığa ibraz edilmektedir.

Turkuaz kart sahibi Suriyeli Mühendisler için yukarıdaki kriterler uygulanmamaktadır.

Bu sayfa hazırlanırken, Çalışma Bakanlığı ve Türk Mühendis ve Mimarlar odaları birliği kaynak olarak alınmıştır.

If you are currently in the process of getting permission for working as a foreign engineer- ATA Institutional Consultancy can provide you with the most unique service. Work permission process for foreign engineers and architects is much more detailed than the process applied for any other foreign workers, it may take even months. ATA Institutional Consultancy will take the shortcut, finish your work with professional personnels with your given procuration. The company has provided hundreds of engineers with a permisson to work, who are involved in the biggest projects in Turkey, who have been working for the biggest companies and SMBs. Bkz : Referanslar

FOREIGN ENGINEER WORK PERMIT – TERMS AND CONDITIONS

With the provision of the latest law no. 6735 namely International Workforce Law, Article 21- the issue of work permit for foreign engineers and architects is specified.

It is provided that any foreign engineer and architect may work in Turkey in project-based works or as temporary workers if they have already gained their titles by completing their education in one of the faculties of engineering or architecture at a university in Turkey, or, any other institutions of higher education abroad which are accepted by relevant Turkish authorities and Turkish Council of Higher Education. Thus, providing opportunities is aimed for all foreign engineers and architects who are counted as qualified personnel and who undertake the key roles at the top-line projects performed in Turkey.

ARTICLE 21- (1) According to the law, foreigners who who have gained the titles “engineer” and “architect” by completing their education in one of the faculties of engineering and achitecure in Turkey or any other institutions of higher education abroad which are accepted by relevant Turkish authorities and Turkish Council of Higher Education, may perform their professions with the work permit, working project based or temporarily.

Attention:  : There are two obligations to the firms that will apply for their foreign personnel’s work permit: YÖK (Turkish Council of Higher Education) Accreditation, and registry for Chamber of Engineers. No matter what the title is, Sales Engineer, Food Engineer, Software Engineer, Civil Engineer, Mechanical Engineer; if the foreign personnel applies for the position of any of the engineering branches, they must have “YÖK” accreditation.

HOW TO GET WORK PERMIT FOR FOREIGN ENGINEERS?

Ministry of Labour and Social Security is in charge of giving permission to foreign workers. For foreign engineers, a “Certificate Accreditation” that is eligible for Overseas Higher Education Certificate Legislation of YÖK (Turkish Council of Higher Education) is required.

Applicants must have the documents which indicate that they have been working as an engineer, that they are a member of the trade body, and they have not been prohibited from their professions. The documents must belong to a date at least six months before the application. The original copies of the documents must have the apstille stamp from the applicant’s own state’s administrative unit. Applications can be done online yet the documents must be on paper.

Applicants must have their documents approved by Turkish representative offices that are settled in their country before sending them to Turkey. The applications for work permit are finalised within 30 days providing that the documents are in order as required. The applicants are informed in case of any lack on papers so that they can supply their documents correctly. 30-days period starts the day the documents are sent to the Ministry without any lacks.

The workplace that the applicants apply for must have at least 5 Turkish employees and must document these workers’ SSK (Social Security) pay rolls. Minimum wage standards after the application are considered while amount of salary is offered by the employer. The criteria for the payment of foreign engineer work permit is at least quadruple the minimum wage. It is obligatory for companies who employ foreign engineers to also employ at least one Turkish engineer. It is necessary to specify that the salary will be at least quadruple the minimum wage. The original certificate of engineering must be submitted to the Ministry while applying.

These criterias are not applied to Syrian Engineers who have Turquoise ID Card.

The websites of Çalışma Bakanlığı (Department of Labor) ,and Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (Union of Chamber of Turkish engineers and architects) are used as source while preparing this page

إذا كنت ترغب في الحصول على إذن للعمل للمهندسين الأجانب –  شركتناآطا للاستشارات يمكن أن نقدم لكم خدمة فريدة من نوعها، عمليةاذن العمل للمهندسين الأجانب والمهندسين المعماريين هو أكثر تفصيلا من غيرها من عملية اذن العمل الأجنبي، وهذه العملية يمكن أن تستمر لعدة أشهر، شركة آطا للاستشارات سوف توجه لكم لهذه النقطة، جميع التطبيقات التي يمكن إجراؤها مقدمة من الموظفين الخبراء، ومئات من الأعمال الهندسية  في المشاريع العملاقة التركية والشركات والعاملين المتنقلين قد حصلت على تصاريح العمل من خلالنا .انظر المراجع

شروط العمل المهندس الأجنبي

بموجب القانون الجديد لقوى العمل الدولية رقم 6735 المادة 21، تم تحديد المبادئ المتعلقة بتصاريح العمل للمهندسين والمهندسين المعماريين.

أن يكون المهندسين والمهندسين المعماريين الأجانب قادرين على العمل في تركيا على أساس مشروع  أو مؤقت، شريطة أن يكون تعليمهم قد اكتمل في كليات الهندسة والهندسة المعمارية لمؤسسة التعليم العالي في تركيا أو في الخارج من خلال إكمالها في مؤسسة التعليم العالي المعترف بها من قبل السلطات الحكومية ذات الصلة ومجلس التعليم العالي.

وبالتالي، يهدف إلى تمكين المهندسين والمهندسين المعماريين الأجانب، الذين يعتبرون موظفين مؤهلين والذين يلعبون دورا رئيسيا في المشاريع الهامة في بلدنا، للحصول على تصريح عمل دون أي معالجة أخرى.

المادة 21- (1) الأجانب الذين حصلوا على عناوينهم الهندسية والمعمارية من خلال استكمال تعليمهم في مؤسسة التعليم العالي في تركيا في كليات الهندسة والهندسة المعمارية أو في الخارج في مؤسسة التعليم العالي معترف بها من قبل سلطات البلد المعني ومجلس التعليم العالي، ويجوز لهم أداء مهن هندسية ومعمارية مع اذن عمل.

يرجى ملاحظة: هناك شرط للتسجيل للأجنبي الذي هو مهندس يجب ان يكون لديه دبلوم في الهندسة المهنية او أن يكون لديه ما يعادل (YÖK)  بغض النظر عن درجة الهندسة إذا كان يعمل كمهندس  مثل مهندس المبيعات، مهندس الغذاء، مهندس البرمجيات، مهندس مدني، مهندس ميكانيكي. : YÖK )هيئة التعليم العالي(

كيفية الحصول على اذن عمل للمهندسين الأجانب؟

المنصب الذي يسمح بالعمل مع الأجانب هو وزارة العمل والضمان الاجتماعي. “شهادة الدبلوم المكافئ” مطلوبة للمهندس الأجنبي وفقا للأنظمة الخاصة بدبلومات التعليم العالي الأجنبية من (YÖK).
في الأشهر الستة الماضية، يجب أن يتخذ موقفا بأنه قد انخرط في مهنة مهنية في بلده، وهو عضو في المهنة، ولم يكون قد تم معاقبته في المهنة . وينبغي أن يعبر عن هذا الموقف من الوحدة الإدارية لمقاطعة مقدم الطلب. يجب أن تكون الوثائق على الورق في حين يمكن تقديم الطلبات عبر الإنترنت.
وينبغي أن يوافق الممثل التركي لمقدم الطلب على هذه الوثائق في بلده وإرسالها إلى تركيا بعد ذلك. إذا تم إرسال الوثائق كاملة وغير ناقصة ، سيتم الانتهاء من طلبات الترخيص في غضون 30 يوما. وفي حالة وجود مستندات مفقودة ، يبلغ مقدم الطلب بإتمام الوثائق المفقودة. في حالة إتمام الوثائق المفقودة تبدأ فترة ال 30 يوما اعتبارا من تاريخ الإرسال إلى الوزارة.
يجب أن يكون في مكان العمل المتقدم على الأقل 5 موظفين أتراك ويجب أن يوثقوا رواتب هؤلاء العمال (الضمان الاجتماعي). وعندما يحدد المبلغ الذي يدفعه صاحب العمل، يؤخذ في الاعتبار الحد الأدنى للأجور بعد تاريخ تقديم الطلب.
والمعايير المتعلقة بدفع اذن عمل لمهندس أجنبي هي أربعة أضعاف الحد الأدنى للأجور على الأقل. ومن واجب الشركات التي تستخدم مهندسين أجانب أن توظف أيضا مهندسا تركيا واحدا على الأقل. ومن الضروري أن يحدد أن الراتب سيكون على الأقل أربعة أضعاف الحد الأدنى للأجور. ويجب تقديم الشهادة الأصلية للهندسة إلى الوزارة أثناء تطبيقها.
المعايير المذكورة أعلاه لا تطبق على المهندسين السوريين اصحاب البطاقة التركوازية .
أثناء إعداد هذه الصفحة، اتخذت وزارة العمل و غرف المهندسين والمهندسين المعماريين الأتراك كمصدر .

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest
106 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Dina
Dina
1 ay önce

Merhabalar,
Bu pandemi sırasında , çalışma izni onaylanması yaklaşık ne kadar sürüyor?

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal
Reply to  Dina
1 ay önce

Merhaba, mühendis olarak başvuru yapıldıysa en az 90 gün, mühendis başvurusu yapılmadıysa 45 gün sürmektedir.

Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

Kenan
Kenan
1 ay önce

Merhaba yabancı uyruklu elektronik kart tamirinden anlayan işe ihtiyacı olan personel arıyorum

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal
Reply to  Kenan
1 ay önce

Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

dastonbek
dastonbek
2 ay önce

Turkmenistan vatandaşı ıçın çalışma ızını maaş listesi

Ozan Çarıkçı
Ozan Çarıkçı
3 ay önce

İyi günler, ben İstanbul Teknik Üniversitesi-Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği mezunuyum. Kosova vatandaşıyım. Şu an yine aynı üniversitede yüksek lisansıma devam ediyorum. Çalışmak istediğim şirket benim için 07 Temmuz 2020 de çalışma izni başvurusu yaptı, tüm istenilen eksik belgeler, bilgi güncellemelerini tamamladım ve mühendisler odasından da onay geldiğini öğrendim ancak son bilgi güncellememizin üzerinden 2 ay geçmesine rağmen ve toplamda başvurumun ilk gününden 4 ay geçmesine rağmen halen başvurum sonuçlanmadı. Bu aralar çalışma izinleri dağıtılıyor mu? Ortalama daha ne kadar beklerim? Sonuçlanmaması gibi bir durum olabilir mi? Uluslararası İş Gücü Genel Müdürlüğünü sürekli arıyorum ancak uzmanlar değerlendiriyor beklemeniz gerek diye cevap veriyorlar. Bana ne yapmamı tavsiye edersiniz? Yardımınız için teşekkür ederim, saygılarımla…

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal
Reply to  Ozan Çarıkçı
1 ay önce

Merhabalar, pandemi sebebiyle Bakanlık çalışma izni başvuru değerlendirme süreci normalden uzun sürebilmektedir. Bakanlık tarafından başvurular olumlu ya da olumsuz mutlaka sonuçlandırılmaktadır dolayısıyla sonuçlanmaması gibi bir durum söz konusu değildir.
Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

İsmail
İsmail
6 ay önce

Sgk dan öğrenci ken 4 yıllık sağlık sigorta çıkarmıştım 1. Senesinden sonra toplam 3 yılın ödemesini yapamayınca borcum birikmiş ve şuan mezun oldum daha da ödemedim, şimdi işe başlıcam şirket de bana çalışma izni yapacak fakat borcum çalışma iznimin çıkmasına engel olur mu ?

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal
Reply to  İsmail
6 ay önce

Merhaba, hayır bu tip durumların çalışma izni ile alakası yoktur.

Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

Omer
Omer
7 ay önce

çok teşşekur ederim iilglendiğiniz için . başka bir sorum daha var . biliyorsunuz yabancı mühendisler çalıştırmak için asgari ücretten 4 kat bir sözleşme olmalı ve bu şartlar bir çok firmalara ağır geliyor ve bizim çalıştırmamızdan vazgeçiyorlar . peki bir türk ile evle olsam çalışma izin daha kolay olur mu ?

omer
omer
7 ay önce

merhaba , ben mısırlı bir inşaat mühendisiyim . KKTCden mezunum , turkiyede diplomam geçerli mi ? çalışma izin almak için ne yapılması gerekiyor ? çalışma izin olmadan mühendisler odasına kayıtlı olabilir miyim
teşşekür edirem size <3

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal
Reply to  omer
7 ay önce

Merhaba, Kıbrıs’taki bütün üniversiteler Türkiye’de denk sayılmaktadır, denklik problemi yaşamazsınız, diplomanız Türkiye’de geçerlidir. Çalışma izni almak için iş bulmanız gerekmektedir, Türkiye’de yabancılara çalışma iznini iş veren alabilmektedir. Çalışma izni olmadan mühendisler odasına kayıt yaptırabilirsiniz.

Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

Nalan
Nalan
7 ay önce

Merhaba, eşim Mısırlı bir mühendis. Diploma denkliğine başvurduk ve sonuç olarak seviye tespit sınavı çıktı. Fakat bu sınavı yalnızca Türkçe yapacaklarını söylüyorlar. Yabancı birisinden nasıl böylesi ağır Türkçe Akademik bir sınav alması beklenebilir? Bunu değiştirmek için yapabileceğimiz bir şey var mı?

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal
Reply to  Nalan
7 ay önce

Merhaba, eşiniz Türkiye’de çalışmak için denklik talep ediyorsa Türkçe bilme zorunluluğu bulunmaktadır.

Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

Mesut Canberk
Mesut Canberk
1 yıl önce

Merhaba, Canakkale 18 mart Muhendislik fakultesinden Bilgisayar Muhendisligi bolumunden mezun oldum. Is basvurusu icin diplomami herhangi bir yere kayid ettirmem gerekiyormu?
Tesekkurler.

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal
Reply to  Mesut Canberk
1 yıl önce

Merhaba, iş bulup çalışma izni alacağınız sırada ilgili mühendisler odasına kayıt yaptırmanız gerekmektedir, bunu şimdi de yapabilirsiniz.

Deniz Melek
Deniz Melek
1 yıl önce

Merhabalar,
Eşim Portekiz vatandaşı, yüksek mühendis, bir yıllık oturma izni var (geçerli 9 ayı kaldı). Kontrat imzaladı ve işyeri adına başvuru yaptı fakat aynı pozisyon için Türk vatandaşı çalıştırılabileceği gerekçesiyle reddedildi. Bu durumda ne yapmak gerekir?

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal
Reply to  Deniz Melek
1 yıl önce

Merhaba, yabancının çalıştığı firma aynı pozisyon için Türk personel bulamıyorsa ret kararına itiraz edebilir.

Deniz Melek
Deniz Melek
Reply to  Ata Kurumsal
1 yıl önce

Peki aynı pozisyon için bir Türk vatandaşı bulunabiliyorsa eşim Türkiye’de çalışamaz anlamına mı gelmektedir? Ayrıca Türk personel bulunamadığını kanıtlamak için ilanı bir kaç sefer belli süreliğine açmak gibi gerekliler var mıdır?

Badr
Badr
1 yıl önce

Hello
Please is it possible that a company apply for my work permit without having my residence permit?( Touristic one for exemple)

And can a company apply for work permit before we agree or sign the work contract?

Thank you

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal
Reply to  Badr
1 yıl önce

In order to obtain work permit, first you need to find a job in Turkey and your future employer must apply for your work permit. Foreigners can not apply for work permit in their own name or without having a job in Turkey. Application for foreigner who has residence permit valid in total for at least 6 months can be done within Turkey. For foreigners who are not residence permit holders, application must be done via Turkish Consulate in their home country. Job contract is required to apply for work permit.

Badr
Badr
1 yıl önce

Hello
Please I was wondering, if I start the process of applying a work permit with a company, and then I found a better offer and I wanna change and start the work permit process again with the new company, how should I proceed? Cancel the current one ? Is there any procedure I will appreciate it.
Thank you

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal
Reply to  Badr
1 yıl önce

Hello, If you decide to work for another company during work permit application procedures, current application must be cancelled as it is not possible to make transfer of application to another company.

Arzu
Arzu
1 yıl önce

Merhaba,
Yabancı bir mühendis başka bir ünvanla çalışma izni alabilir mi?

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal
Reply to  Arzu
1 yıl önce

Merhaba, mesleği dışında çalışma izni almak isteyen mühendislerin çalışma izni süreci bakanlık insiyatifindedir, kesin cevap verilemez.

how can we help you?

Our team knows English, Arabic, Russian and Francais languages.

106
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x