Yabancı Mühendis Çalışma İzni

Yabancı uyruklu mühendislere çalışma izni alma sürecindeyseniz –  ATA Kurumsal Danışmanlık size benzersiz bir hizmet sunabilir, Yabancı mühendis ve mimarların çalışma izni süreci, diğer yabancılara alınan çalışma izni sürecinden çok daha detaylıdır, bu süreç aylarca sürebilir, ATA Kurumsal danışmanlık sizleri nokta atışı yönlendirir, vekaletiniz dahilinde yapılabilen bütün başvuruları uzman personelleri ile yapar, Türkiye’nin dev projelerinde, şirketlerde ve kobiler de çalışan yüzlerce mühendise çalışma izni almıştır. Bkz : Referanslar

YABANCI MÜHENDİS ÇALIŞTIRMA ŞARTLARI

6735 sayılı yeni Uluslararası İşgücü Kanunu MADDE 21- ile, mühendis ve mimarların çalışma izinlerine ilişkin esaslar belirlenmiştir.

Yabancı mühendis ve mimarların, öğrenimlerini Türkiye’ deki bir yüksek öğretim kurumunun mühendislik ve mimarlık fakültelerinde veya yurt dışında ilgili ülke makamları ve Yüksek öğretim Kurulu tarafından tanınmış bir yüksek öğretim kurumunda tamamlayarak unvanlarını almaları kaydıyla Türkiye’de proje bazlı veya geçici süre ile çalışabilecekleri öngörülmektedir. Böylece nitelikli personel sayılan ve ülkemizde gerçekleştirilen önemli projelerde kilit rol üstlenen yabancı mühendis ve mimarların, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın çalışma izni alabilmesine imkan sağlanması amaçlanmaktadır.

MADDE 21- (1) Öğrenimlerini Türkiye’de bir yüksek öğretim kurumunun mühendislik ve mimarlık fakültelerinde veya yurt dışında ilgili ülke makamları ve Yüksek öğretim Kurulu tarafından tanınmış bir yüksek öğretim kurumunda tamamlayarak mühendis ve mimar unvanlarını almış olan yabancılar bu Kanuna göre proje bazlı veya geçici süre ile çalışma izni alarak mühendislik ve mimarlık mesleklerini icra edebilirler.

Lütfen Dikkat : Diploma mesleği mühendislik olan yabancı personele çalışma izni alacak firmalara, YÖK denkliği ve ilgili mühendisler odasına kayıt yaptırma zorunluluğu vardır, Örneğin, Satış mühendisi, Gıda Mühendisi, Yazılım Mühendisi, İnşaat Mühendisi, Makine Mühendisi fark-etmeksizin  diploma ünvanı mühendislik olan tüm yabancılar mühendis olarak çalışacaksa YÖK denkliğe sahip olmalıdır.

YABANCI MÜHENDİSLERE ÇALIŞMA İZNİ NASIL ALINIR?

Yabancılara çalışma izni veren mevki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’dır. Yabancı Mühendis için YÖK’ten Yurt dışı Yüksek Öğretim Diplomaları Yönetmeliği’ne uygun olarak “Diploma Denklik Belgesi” gerekmektedir.

Son 6 ay içinde ülkesindeki mesleki kuruluştan mesleği icra ettiği, meslek örgütüne üye olduğu ve meslekten men cezası olmadığına dair yazı almalıdır. Bu yazının aslına başvuru sahibinin kendi eyaletindeki idari birimden apostil şerhi yaptırılmalıdır. Başvurular online yapılabilirken belgeler kağıt üzerinde olmalıdır.

Bu belgeleri başvuru sahibinin, kendi ülkesindeki Türk temsilciliklerine onaylatıp sonrasında Türkiye’ye göndermesi gerekmektedir. Belgeler tam ve eksiksiz gönderilmişse 30 gün içinde izin başvuruları sonuçlandırılır. Eksik evrak olması halinde ise eksik evrakların tamamlanması için başvuru sahibine bilgi verilir. Eksik evraklar Bakanlığa gönderildiği tarih itibariyle 30 günlük süre başlamış olur.

Başvuru sahibinin çalışmayı talep ettiği işyerinin en az 5 T.C. vatandaşı istihdam etme ve bu kişilerin SSK prim bordrosunu belgeleme zorunluluğu vardır. İşveren tarafından ödenecek tutar belirlenirken başvuru tarihinden sonraki asgari ücret dikkate alınır. Yabancı mühendis çalışma izni kriterine göre ödenmesi gereken en az miktar, asgari ücretin 4 katıdır. Yabancı mühendis çalıştıran firmalarda en az 1 Türk mühendis çalışıyor olması gereklidir. Türkiye’ de mühendis olarak çalışacak yabancıların maaşlarının asgari ücretin en az 4 katı olarak bildirilmesi gereklidir. Başvuru esnasında Mühendis diplomasının aslı da bakanlığa ibraz edilmektedir.

Turkuaz kart sahibi Suriyeli Mühendisler için yukarıdaki kriterler uygulanmamaktadır.

Bu sayfa hazırlanırken, Çalışma Bakanlığı ve Türk Mühendis ve Mimarlar odaları birliği kaynak olarak alınmıştır.

If you are currently in the process of getting permission for working as a foreign engineer- ATA Institutional Consultancy can provide you with the most unique service. Work permission process for foreign engineers and architects is much more detailed than the process applied for any other foreign workers, it may take even months. ATA Institutional Consultancy will take the shortcut, finish your work with professional personnels with your given procuration. The company has provided hundreds of engineers with a permisson to work, who are involved in the biggest projects in Turkey, who have been working for the biggest companies and SMBs. Bkz : Referanslar

FOREIGN ENGINEER WORK PERMIT – TERMS AND CONDITIONS

With the provision of the latest law no. 6735 namely International Workforce Law, Article 21- the issue of work permit for foreign engineers and architects is specified.

It is provided that any foreign engineer and architect may work in Turkey in project-based works or as temporary workers if they have already gained their titles by completing their education in one of the faculties of engineering or architecture at a university in Turkey, or, any other institutions of higher education abroad which are accepted by relevant Turkish authorities and Turkish Council of Higher Education. Thus, providing opportunities is aimed for all foreign engineers and architects who are counted as qualified personnel and who undertake the key roles at the top-line projects performed in Turkey.

ARTICLE 21- (1) According to the law, foreigners who who have gained the titles “engineer” and “architect” by completing their education in one of the faculties of engineering and achitecure in Turkey or any other institutions of higher education abroad which are accepted by relevant Turkish authorities and Turkish Council of Higher Education, may perform their professions with the work permit, working project based or temporarily.

Attention:  : There are two obligations to the firms that will apply for their foreign personnel’s work permit: YÖK (Turkish Council of Higher Education) Accreditation, and registry for Chamber of Engineers. No matter what the title is, Sales Engineer, Food Engineer, Software Engineer, Civil Engineer, Mechanical Engineer; if the foreign personnel applies for the position of any of the engineering branches, they must have “YÖK” accreditation.

HOW TO GET WORK PERMIT FOR FOREIGN ENGINEERS?

Ministry of Labour and Social Security is in charge of giving permission to foreign workers. For foreign engineers, a “Certificate Accreditation” that is eligible for Overseas Higher Education Certificate Legislation of YÖK (Turkish Council of Higher Education) is required.

Applicants must have the documents which indicate that they have been working as an engineer, that they are a member of the trade body, and they have not been prohibited from their professions. The documents must belong to a date at least six months before the application. The original copies of the documents must have the apstille stamp from the applicant’s own state’s administrative unit. Applications can be done online yet the documents must be on paper.

Applicants must have their documents approved by Turkish representative offices that are settled in their country before sending them to Turkey. The applications for work permit are finalised within 30 days providing that the documents are in order as required. The applicants are informed in case of any lack on papers so that they can supply their documents correctly. 30-days period starts the day the documents are sent to the Ministry without any lacks.

The workplace that the applicants apply for must have at least 5 Turkish employees and must document these workers’ SSK (Social Security) pay rolls. Minimum wage standards after the application are considered while amount of salary is offered by the employer. The criteria for the payment of foreign engineer work permit is at least quadruple the minimum wage. It is obligatory for companies who employ foreign engineers to also employ at least one Turkish engineer. It is necessary to specify that the salary will be at least quadruple the minimum wage. The original certificate of engineering must be submitted to the Ministry while applying.

These criterias are not applied to Syrian Engineers who have Turquoise ID Card.

The websites of Çalışma Bakanlığı (Department of Labor) ,and Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (Union of Chamber of Turkish engineers and architects) are used as source while preparing this page

إذا كنت ترغب في الحصول على إذن للعمل للمهندسين الأجانب –  شركتناآطا للاستشارات يمكن أن نقدم لكم خدمة فريدة من نوعها، عمليةاذن العمل للمهندسين الأجانب والمهندسين المعماريين هو أكثر تفصيلا من غيرها من عملية اذن العمل الأجنبي، وهذه العملية يمكن أن تستمر لعدة أشهر، شركة آطا للاستشارات سوف توجه لكم لهذه النقطة، جميع التطبيقات التي يمكن إجراؤها مقدمة من الموظفين الخبراء، ومئات من الأعمال الهندسية  في المشاريع العملاقة التركية والشركات والعاملين المتنقلين قد حصلت على تصاريح العمل من خلالنا .انظر المراجع

شروط العمل المهندس الأجنبي

بموجب القانون الجديد لقوى العمل الدولية رقم 6735 المادة 21، تم تحديد المبادئ المتعلقة بتصاريح العمل للمهندسين والمهندسين المعماريين.

أن يكون المهندسين والمهندسين المعماريين الأجانب قادرين على العمل في تركيا على أساس مشروع  أو مؤقت، شريطة أن يكون تعليمهم قد اكتمل في كليات الهندسة والهندسة المعمارية لمؤسسة التعليم العالي في تركيا أو في الخارج من خلال إكمالها في مؤسسة التعليم العالي المعترف بها من قبل السلطات الحكومية ذات الصلة ومجلس التعليم العالي.

وبالتالي، يهدف إلى تمكين المهندسين والمهندسين المعماريين الأجانب، الذين يعتبرون موظفين مؤهلين والذين يلعبون دورا رئيسيا في المشاريع الهامة في بلدنا، للحصول على تصريح عمل دون أي معالجة أخرى.

المادة 21- (1) الأجانب الذين حصلوا على عناوينهم الهندسية والمعمارية من خلال استكمال تعليمهم في مؤسسة التعليم العالي في تركيا في كليات الهندسة والهندسة المعمارية أو في الخارج في مؤسسة التعليم العالي معترف بها من قبل سلطات البلد المعني ومجلس التعليم العالي، ويجوز لهم أداء مهن هندسية ومعمارية مع اذن عمل.

يرجى ملاحظة: هناك شرط للتسجيل للأجنبي الذي هو مهندس يجب ان يكون لديه دبلوم في الهندسة المهنية او أن يكون لديه ما يعادل (YÖK)  بغض النظر عن درجة الهندسة إذا كان يعمل كمهندس  مثل مهندس المبيعات، مهندس الغذاء، مهندس البرمجيات، مهندس مدني، مهندس ميكانيكي. : YÖK )هيئة التعليم العالي(

كيفية الحصول على اذن عمل للمهندسين الأجانب؟

المنصب الذي يسمح بالعمل مع الأجانب هو وزارة العمل والضمان الاجتماعي. “شهادة الدبلوم المكافئ” مطلوبة للمهندس الأجنبي وفقا للأنظمة الخاصة بدبلومات التعليم العالي الأجنبية من (YÖK).
في الأشهر الستة الماضية، يجب أن يتخذ موقفا بأنه قد انخرط في مهنة مهنية في بلده، وهو عضو في المهنة، ولم يكون قد تم معاقبته في المهنة . وينبغي أن يعبر عن هذا الموقف من الوحدة الإدارية لمقاطعة مقدم الطلب. يجب أن تكون الوثائق على الورق في حين يمكن تقديم الطلبات عبر الإنترنت.
وينبغي أن يوافق الممثل التركي لمقدم الطلب على هذه الوثائق في بلده وإرسالها إلى تركيا بعد ذلك. إذا تم إرسال الوثائق كاملة وغير ناقصة ، سيتم الانتهاء من طلبات الترخيص في غضون 30 يوما. وفي حالة وجود مستندات مفقودة ، يبلغ مقدم الطلب بإتمام الوثائق المفقودة. في حالة إتمام الوثائق المفقودة تبدأ فترة ال 30 يوما اعتبارا من تاريخ الإرسال إلى الوزارة.
يجب أن يكون في مكان العمل المتقدم على الأقل 5 موظفين أتراك ويجب أن يوثقوا رواتب هؤلاء العمال (الضمان الاجتماعي). وعندما يحدد المبلغ الذي يدفعه صاحب العمل، يؤخذ في الاعتبار الحد الأدنى للأجور بعد تاريخ تقديم الطلب.
والمعايير المتعلقة بدفع اذن عمل لمهندس أجنبي هي أربعة أضعاف الحد الأدنى للأجور على الأقل. ومن واجب الشركات التي تستخدم مهندسين أجانب أن توظف أيضا مهندسا تركيا واحدا على الأقل. ومن الضروري أن يحدد أن الراتب سيكون على الأقل أربعة أضعاف الحد الأدنى للأجور. ويجب تقديم الشهادة الأصلية للهندسة إلى الوزارة أثناء تطبيقها.
المعايير المذكورة أعلاه لا تطبق على المهندسين السوريين اصحاب البطاقة التركوازية .
أثناء إعداد هذه الصفحة، اتخذت وزارة العمل و غرف المهندسين والمهندسين المعماريين الأتراك كمصدر .

73 yorum

 • güler

  merhaba;
  yabancı bir çalışanımıza çalışma uzatma talebinde bulunduk.ancak ilkkez birşeyle karşılaştık. bizden istedikleri yabancının mühendislik yapmayacağına dair bir taahhütname. bunu nereden temin edebiliriz. yada çalışacağı firmanının normal bir dilekçe yazıp imza-kaşe yazması yeterlimi acaba?

 • Ali

  Merhaba ben Türkiyede mühendislik bölümümden bu yıl mezun oldum, çalışma izni başvurusu için firmanın 5 Türk çalışandan ziyade 1 Türk mühendis ıstihdam zorunluluğu olduğunu duydum yabancı mühendisi işe alması için. Bu doğru mu?

 • Zeynep

  Merhaba. Ben Türkiyede mühendislik bölümümden bu yıl mezun oldum, satış temsilcisi olarak işe başlamak istiyorum fakat online çalışma izni için başvuru yaptığımda mesleğimi belirttiğim için hep lisansımla ilgili meslekler çıkıyor listede. Yabancı uyruklu vatandaşlar sadece mesleği üzerine mi iş yapabilir Türkiyede? Eğer değilse sistemde ki bu sorunu nasıl halledebilirim?

 • burhan

  Merhaba Yurt dışında çalıştırılan yabancının diploma mesleğini icra etmeyeceğine ilişkin taahhütname örneği nasıl olmalı. Yardımcı olursunuz memnun olurum. Teşekkürler.

 • Muhsin

  Diyelim ki çalışma izni çıkartıldı ve firma bir süre sonra asgari ücretin 4 katı değilde daha düşük bir rakamdan sigorta yatırdı, bu durumda nasıl bir yaptırım söz konusu olabilir ?

 • Irma

  Merhabalar , Mühendis olarak çalışma izni alındıktan sonra , çalışan mühendislik odasına kayıtlı olmak şart mı ?

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, mühendisler odasına kayıt yaptırmadan zaten çalışma izni alamazsınız. Yani çalışma izni başvurusu yapıldığında mühendisler odasına kaydınızın olması gerekmektedir.

 • Mustafa

  Ben yabanciyim isaat muhendism afghanistn dan mezun oldum burda nasil is ve calisabilrim h

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, Türkiye’de Yabancılara çalışma izinleri belirli bir işyeri veya işletme üzerinden verilebilmektedir. Yabancılara istedikleri herhangi bir işyerinde çalışabilmesine imkân veren bir izin sistemi mevcut değildir. Çalışma izin başvurularının yabancı şahsı çalıştırmak isteyen işveren tarafından yapılması zorunludur.

 • Elvira

  Merhabalar, yukarıdaki yorumları okudum, anladığım kadarıyla Türkiyedeki şirketler genelde yabancı mühendisi çalıştırmazlar, şartlar zor olduğu için. Peki çalışma izni için gösterilen ücret yani asgari ücretin 4 katı verilmek zorunda mı?

 • Suad

  Merhaba, YOK denkligi olmasi gerekiyor demissiniz. Onu tam olarak anlayamadim aciklar misiniz

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, mühendis olarak çalışacak yabancının diplomasının YÖK yani Yüksek Öğrenim Kurumu tarafından denklik verilmiş bir okulun diploması olması gerekmektedir.

 • Hilal

  Merhaba,

  Şirketimize afgan uyruklu bir mühendis istihdam etmek istiyoruz. Kendisi ODTÜ mezunu şu an Uludağ Ünide yüksek lisans yapıyor. Öğrenci oturma izni 28.08.2019 tarihine kadar geçerli. Bu personeli işe nasıl alabiliriz? Çalışma izni ne kadar sürede çıkıyor? Ücreti asgarin ücretin 6,5 katı olmak zorunda olduğunu söyledi ÇSGB doğru mu?

  Stajyer olarak çalıştırmamız durumunda yine de çalışma izni almalı mıyız? SGK sını nasıl yapacağız? Bilgi verebilirseniz çok sevinirim.

  İyi çalışmalar,

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, öncelikle stajyer veya part time çalışma izni sistemi yabancılar için uygulanmadığı için bu şekilde çalışma izni alamazsınız, yabancı mühendislerin çalışma izinleri için asgari ücretin 4 katı maaş göstermeniz gerekmektedir, bu şartlarda bizden danışmanlık hizmeti alırsanız yabancı için kolaylıkla çalışma izni alabiliriz.

 • Rafi

  Merhabalar
  türkiyede makine mühendisliğini okudum, ve şimdi yüksek lisansımı makine mühendisliği üzerinden devam etmekteyim, ve meslek olarak üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışmak istiyorum.
  sizden sorum ise herhangi bi üniversitede araştırma görevlisi olarak başlayabilir miyiz, şartları baya araştırdım ama bulamadım
  yardımcı olursanız sevinirim
  şimdiden teşekkürler

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, evet sizi araştırma görevlisi olarak kabul edecek üniversite de iş bulmanız durumunda çalışabilirsiniz, üniversitede çalışacak yabancıların çalışma izinleri Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından verilmektedir.

 • Fahimeh

  Merhaba,

  Oncelikle Ucret konusunda faydali bilgileri paylasmanizdan tesekkur ediyorum.

  Ben bilgisayar muhendisiyim Turkiye de calismak istiyorum bazi sorularim var, beni yonlendirmenizi rica ediyorum.

  1. Yabancı uyruklu Bilgisayar Muhendisi (yazilimci) en az net olarak (yani sigorta primi dahil) ne kadar maas aliyor ?

  2. Yabancı uyruklu calisan ilk girdiginden bile calisdigi firmadan sigorta olabilirmi?

  3. bir yil da kac gun maas ile izin alabilir?

  Tesekkurler

  • Ata Kurumsal

   Merhaba,

   1- Bilmenizi isteriz ki Türkiye’de mühendis ünvanı ile yabancılara çalışma izni almak çok zordur, diyelim ki size çalışma izni alacak bir iş buldunuz, brüt asgari ücretin 4 katı maaş gösterilmek zorundadır, maaşları sigorta primlerini ve diğer detayları öğrenmek için buraya göz atabilirsiniz: https://www.atakurumsal.com/yabancilara-odenmesi-gereken-ucretler/

   2- Çalışma izniniz onaylandıktan sonra 20 gün içinde sigorta girişiniz yapılır, öncesinde veya başvurusu esnasında sigortanız yapılamaz.

   3- Bir yılını doldurmamış çalışanların senelik izin hakları yoktur, bu durum Türk vatandaşları içinde geçerlidir, takip eden yıllar da senelik 20 gün ücreti izin hakkı vardır.

 • bayram

  Merhaba, evet yukarıda dediğiniz gibi yabancı mimar mühendislere iş bulmak çok zor bu şartlar altında peki türk vatandaşı ile evli olmanın bi artı yönü var mıdır? İş veren her ay mimar mühendislere asgari ücretin 4 katını vermek zorunda mıdır? şimdiden teşekkürler

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, Türk vatandaşı ile evli yabancıları çalıştıracak işverenler normal standartlarda bir çok kriterlerden muaf olmasına karşın, mimar ve mühendisler için asgari ücret ve YÖK denkliği kriterlerinden muaf değillerdir.

 • Afşin

  Merhaba,ben iran turkuyum ve Türkiye yı çok seviyorum ve Türkiye de çalışmak istiyorum,
  iran da yaşıyorum,turkiye de çalışmak için sizce bir şansım var mı buna göre ki bir yabancı ülke uyruklusuyim ve askeri maaşin dört katı vermek zorunda dirler, sizce bu şartlarda firmalar yabanci mühendis almak istiyourlar,teşekkürler

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, Türkiye’de en zor çalışma izni alan yabancılar mühendislerdir. Şartları ağır olduğu için Türk firmaları yabancı mühendis çalıştırmazlar.

 • Ercan

  Teşekkür ederim

 • Ercan

  Merhaba, biraz komik gelebilir ama gercekten aklimdaki cevapsiz sorular. “yabancı mühendisler burda çalışabilmeleri için önce bir şirkette iş bulmaları gerekiyor ve şirket tarafından çalışma izni alınacak. peki şirketler bunun ile ugraşmak zorunda mı? ” Yabanci muhendislere ihtiyaçları varmidir? İş bulma şansı ne kadar? Ya da sizin tarafınızsan iş bulma imkanı sağlanabiliyor mu ? Sorularima cevap verebilirseniz çok memnun olurum. Teşekkürler…

  • Ata Kurumsal

   Merhaba, yabancı mühendislerin çalışma izni alma aşamaları zor olduğu için evet şirketler pek sıcak bakmıyorlar, genellikle devlet projeleri almış firmalar yabancı mühendis çalıştırıyorlar, maalesef bir iş bulmuyoruz.

Bir cevap yazın

how can we help you?

Our team knows English, Arabic, Russian and Francais languages.