Yabancılar İçin Yasak Meslekler

Bir başka yabancıların çalışma şartı; talep edilen mesleğin yabancılara yasaklanmamasıdır. Yabancıların İkamet ve Seyahatları Hakkmdaki Kanunun 15. maddenin ilk fıkrası “yabancılar Türki­ye’de ancak kanunun kendilerine men etmediği işleri tutabilirler” demek suretiyle yabancıların çalışmasına bir ön şart getirmektedir. Pasaport Kanunu da benzer bir hüküm getirerek yabancıların ça­lışmasına sınırlama getirmektedir. 1932 yılında yürürlüğe giren 2007 sayılı Türkiye’de Türk Vatandaşlarına Tahsis Edilen Sanat ve Hizmetler Hakkında Kanun yabancılara yasak olan meslekleri be­lirtmişti. Kanunun 1. maddesine göre; fotoğrafçılık, berberlik, bakıcılık, bekçilik, kapıcılık, hizmetçilik, eğlence işleri, şarkıcılık borsa aracılığı ve simsarlık, elbise, şapka ve ayakkabı üreticiliği, devlet özelinde bulunan maddelerin satıcılığı, rehberlik, inşaat işçilikleri, şoförlük, veterinerlik ve kimyagerlik meslekleri yabancılar yasaktır. Ayrıca, Kanunun 2. maddesine göre; Bakanlar Kuru­lu izin vermedikçe makinistlik pilotluk ve kamu işçiliği hizmetleri yabancılar tarafından yapılamaz. 4817 sayılı Kanun ile 2007 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılsa da yabancılara yasak olan meslekler diğer kanunlarda önemli ölçüde korunmaktadır.

Sağlık alanı yabancılara yasak mesleklerin en fazla olduğu alan­lardandır. Bu alanda Türk vatandaşlara hasredilen mesleklerle ilgili en önemli düzenleme 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanundur. Kanun doktorluk mesleğinin yapıla­bilmesi için Türk vatandaşlığı şartını getirmekteydi. Kanunun 1. maddesinde değişiklik yaparak 2011 yılında çıkan bir KHK ile doktorluk yabancılara yasak mesleklerden çıkartılmıştır. Aynı KHK ile 6283 sayılı Hemşirelik Kanununda”0 değişiklik yapılarak hemşi­reler için Türk olma şartı kaldırılmıştır. Bu kanun değişikliği doğrul­tusunda yabancı sağlık meslek mensuplarının çalışma şartlarını dü­zenleyen yönetmelik bir sonraki yıl çıkarılmıştır. 1219 sayılı Ka­nunun diğer maddelerinde hüküm altına alınmak üzere dişçilik, ebe­lik ve hastabakıcılık meslekleri için Türk olma şartı devam etmekte­dir. Benzer şekilde, 6197 sayılı eczacılar ile ilgili Kanunda ve vete­riner hekimliği ile ilgili Kanunda Türkiye’de eczacılık ve veteriner­lik yapabilmek için Türk vatandaşı olmanın şart olduğu düzenlen­miştir. Fakat gidişat bu mesleklerin de yabancılara yasak olmaktan çıkacağı yönündedir. 663 sayılı KFIK aynı zamanda sağlık kuruşla­rında yabancı uzmanların da çalıştırılabileceğini düzenlenmiştir. Buna karşın Hususî Hastaneler Kanunu uyarınca Özel hastanelerde sorumlu müdürlük için Türk vatandaşı olma şartı devam etmektedir.

Türk gemilerinde ve sularında faaliyette bulunulan nitelikli meslekler açsısından denizcilik alanı genelde Türklere özgüdür. Cumhuriyetin kurulmasından yalnızca birkaç sene sonra Kabotaj Kanunu ile bir bağımsızlık ve egemenlik göstergesi olarak Türkiye sahillerinde genelde Türk vatandaşlarının çalışması esas alınmıştır. Türk Uluslararası Gemi Sicil Kanununa göre Türk olarak tescil edilen gemilerde ve yatlarda kaptanın Türk olması şarttır. Kabotaj Kanununa göre ise sahillerde yolcu taşımak, liman işleri yapmak ve kılavuzluk Türk vatandaşlarına hasredilmiştir. Ayrıca Kanunda diğer maddelerde geçtiği üzere balık, istiridye, midye, sünger, inci. mercan vb. ihracı, dalgıçlık ve arayıcılık, kılavuzluk, çarkçılık, katiplik ve tayfalık da yabancılara yasaktır.

Adalet alanının istihdam açısından yabancılara neredeyse ta­mamen kapalı olduğu söylenebilir. Kamu görevlisi hükmündeki hakim ve savcılık meslek mensupları ve diğer yardımcı personel dışında serbest olarak çalışabilen noterler ve avukatlar da Türk vatandaşı olmak zorundadır. Noterlik Kanununa göre noterlik stajına kabul edilebilmek için ve Avukatlık Kanununa göre Avu­katlığa kabul edilebilmek için Türk vatandaşı olmak gerekir. Ben­zer bir şekilde. Gümrük Kanuna göre gümrük müşavir ve yardım­cısının Türk olması zorunludur. Son olarak kamu kurumlarının güvenlikleri ile ilgili Kanun uyarınca sadece Türkler özel veya kamu kuruluşlarında güvenlik görevlisi olarak çalışabilirler.

Özet olarak 2016 yılı itibariyle yabancılara yasak olan meslek­ler şunlardır:

Dişçilik, ebelik ve hastabakıcılık
Eczacılık
Veterinerlik
Özel hastanelerde sorumlu müdürlük
Kara suları dahilinde kaptanlık, balık, istiridye, midye, sünger, inci, mercan vb. ihracı, dalgıçlık, arayıcılık, kılavuzluk, çarkçı­lık, katiplik, tayfalık
Avukatlık
Noterlik
Gümrük müşavirliği
Özel veya kamu kuruluşlarında güvenlik görevlisi
Türkiye’de yabancılara yasaklanan meslekler kuralına Türk soy­lu yabancılar istisna oluşturur. Burada hatırlatmak gerekir ki, Türk soylu yabancılar çalışına izninden muaf tutulmamışlar, sadece değer­lendirme kriterlerinden muaf tutulmuşlardır. O halde Türk soylu yabancılar çalışma izni alarak çalışacaklar, bununla birlikte yabancı­lara yasaklanan meslekleri de serbestçe yapabileceklerdir. Dikkat edilmelidir ki, Türk soylu yabancıların çalışmalarına dair yapılan değişiklikler ve 4817 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı, yabancılara yasak mesleklerle ilgili herhangi bir hükmü içermemektedir.

Yabancılara serbest olmasına karşın Türkiye’de yapacağı mes­leklerle ilgili olarak ayrı, zorlaştırıcı kurallar mühendis ve mimarlar için geçerlidir. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununa göre; Türkiye’de mühendislik ve mimarlık mesleklerinin icra edile­bilmesi için, ihtisasa uygun bir odaya kaydolunmasın!n zorunlu ol­duğu, yabancı mühendislerin ise Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) ile Odalar Birliğinin (TOBB) görüşleri alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen çalışma izni ile çalıştırılabileceği ve Türkiye’de bir aydan fazla kal­maları halinde, ihtisaslarına en yakın odaya geçici üye olarak kay­dolmaları gerektiği hükme bağlanmıştır. Ayrıca, yabancı müteahhit veya yabancı kuruluşların, Türkiye’de Devlet daireleri ile resmi ve özel kuruluş ve şahıslara karsı resen veya yerli kuruluşlarla birlikte taahhüt ettikleri mühendislik veya mimarlıkla ilgili islerde, yalnız bu işe münhasır kalmak kaydıyla, çalışma izni verilebilir.

Kaynak: calismaizni666.blogspot.com.tr

174 yorum

 • Avatar
  Sema

  Azerbaycanli uyruklu öğrenciler Turkiyede mimar yada inşaat mühendisliyi okuyabilirmi?

 • Avatar
  Sema

  Ben Azerbaycan uyrukluyum. Gümrük yüksekokulunu Türkiyede okusam Türkiyede Gümrük Müşaviri çalışabilirmiyim?

 • Avatar
  Harir Safi

  Ben afganistanlıyım 1.sınıftan beri türkiyede okuyorum en büyük hayalim bir türk polisi yada askeri olabilmek olabilme ihtimalim varmı

 • Avatar
  Fatma

  Merhaba. Ben afganistan uyrukluyum
  Orta okulu burda okumaya başladım ve şimdi liseye geçeceğim. Benim için diş doktoru olmak yinede yasak midir?

  • Avatar
   Ata Kurumsal

   Merhaba, üzgünüz diş hekimliği yabancılara yasak meslekler arasında olduğu için Türk vatandaşı olmadan bu işi yapamazsınız fakat başarılı bir öğrenci olursanız ileride Türk vatandaşlığına geçmeniz bir hayli kolay olur. Sebebi ise ilerleyen dönemlerde sizin gibi yabancıların Türk vatandaşı olmasının önünü açacak Turkuaz kart çıkacak, başarılı öğrenciler bu kartı alabilirlerse Türk vatandaşı olabilecekler.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 • Avatar
  Farid

  Merhaba, Türkiyede okumuş Azerbaycan uyruklu biri burada diyetisyen olabilir mi ve çalışma izni şartları falan zor mu?

  • Avatar
   Ata Kurumsal

   Merhaba, Diyetisyenlik yabancılara yasak meslekler arasında değildir, Türkiye’de Yabancılara çalışma izinleri belirli bir işyeri veya işletme üzerinden verilebilmektedir. Yabancılara istedikleri herhangi bir işyerinde çalışabilmesine imkân veren bir izin sistemi mevcut değildir. Çalışma izin başvurularının yabancı şahsı çalıştırmak isteyen işveren tarafından yapılması zorunludur.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 • Avatar
  Rıza

  Merhaba, yabancı uyruklu olup Türk vatandaşlığına geçen bir kişi eczacılık yapabilir mi? Kendi ülkesinde eczacılık fakültesini bitirmiş biri için soruyorum. Kendi ülkesinde eczacılık fakültesini bitirmiş.

 • Avatar
  MARAL

  MERHABA. İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİSİYİM. BEN GÖÇ İDARESİNDE YA DA DIŞ İŞLERİ BAKANLIĞINDA BİR DANIŞMAN YA DA İNSAN KAYNAKLARI PERSONELİ OLARAK ÇALIŞMAK İSTİYORUM. SİZCE BU SEKTÖRLERE NASIL YÖNELEBİLİRİM. STAJ DA YAPMAK İSTİYORUM . BU ALANDA İLERLEMEK İSTİYORUM. LÜTFEN BİR BİLGİNİZ VARSA PAYLAŞIR MISINIZ. ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER:)

 • Avatar
  reza pilehvar

  Merhaba, İran Kızılayı’nda 12 yıllık rahatlama ve tedavi deneyimim var ve tüm belgelerim mevcut ve ailemle İstanbul’da yaşıyorum, işimle ilgili olarak İstanbul’da çalışabilir miyim?

 • Avatar
  Elif

  Mehaba
  ben suriye türkmeniyim aslen baba tarafı Malatya Anne tarafı Hataylı
  Polis olnak istiyorum
  Daha öğrenciyim ve kalbimde polislikten başka bir meslek yok olabilir miyim
  Olamaz mıyım?

  • Avatar
   Ata Kurumsal

   Merhaba, maalesef ki yabancılar polis olamazlar, fakat ileride Türk vatandaşı olursanız o zaman olabilirsiniz.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 • Avatar
  Ahmet

  Merhaba. Çalişma izni alarak şoför olarak çalişabilir miyim ajaba? Yani yabanciyim. İkamet iznim var

 • Avatar
  Fidan

  Merhaba. Ben yabancı uyrukluyum fakat üniversite eğitimimi Türkiye’de almaktayım. Maliye bölümünden mezun olduğumda TC vatandaşı olmadan hangi alanlarda çalışabilirim?

  • Avatar
   Ata Kurumsal

   Merhaba, sayfamızda belirttiğimiz yabancılara yasak mesleklerin haricinde istediğiniz sektörlerde çalışabilirsiniz.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 • Avatar
  safak

  Merhaba,

  ben sosyal medya da is yapiyorum ve yurtdisinda yasiyorum asistanim pakistan uyruklu bir genc bu arkadasi nasil ise alabilirim

 • Avatar
  Ahmet

  Merhaba. Vatandaş olmadan şöför olarak çalişabilir miyim ajaba?

 • Avatar

  Merhaba. Turk vatandasiyla nigahlandiktan sonra turk vatandasligi almis yabanci kisi Bekci olabilir mi?

  • marta
   marta

   Merhaba,
   Sonradan bile olsa Türk vatandaşı olmuş yabancılara yasak meslek bulunmamaktadır, istedikleri işleri yapabilirler.

   Düşünceleriniz bizim için önemli. Bizden aldığınız hizmetten memnun musunuz? lütfen memnuniyetiniz oranında yıldız verip yorum yapın. Tıklayınız

 • Avatar
  Ahmet

  Merhaba. Çalişma izni varsa şöför olarak çalişabilirmiyim ajaba? Yani yabanciyim

 • Avatar
  Azize

  Merhaba ben Türkmenistan vatandaşıyım. Türkiye’de lisans ve yüksek lisansı okudum. Buradaki üniversitelerde akademisyen olabilir miyim. Oluyorsa ne yapmam gerekiyor bilgi verebilir misiniz. Şimdiden teşekkürler.

  • marta
   marta

   Merhaba,
   Yabancılar Türkiye’de akademisyen olarak çalışabilirler fakat yabancının çalışacağı birimin Yükseköğretim Kurulundan onay alması gerekmektedir.

   Düşünceleriniz bizim için önemli. Bizden aldığınız hizmetten memnun musunuz? lütfen memnuniyetiniz oranında yıldız verip yorum yapın.Tıklayınız

   • Avatar
    Ashkan

    Merhaba,
    Türkiye’de hukuk fakültesinde eğitim gören bir yabancı uyruklu mezun olduktan sonra türkiye’de avukatlık yapabilirmi?

    • Avatar
     Ata Kurumsal

     Merhaba, maalesef hayır, yabancılar Türk vatandaşı olmadan Türkiye’de avukatlık yapamazlar.

     Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 • Avatar

  Merhaba ben russiyada almanca ile english okuyorum bitirdikden sonra turkiyede havaalanında her hangi bir bölümünde çalışabiliyormuyum? Teşekürler !

  • marta
   marta

   Merhaba,
   Havaalanında çalışacak personel yabancılar için yasak olan meslekler arasında bulunmamaktadır.

   Düşünceleriniz bizim için önemli. Bizden aldığınız hizmetten memnun musunuz? lütfen memnuniyetiniz oranında yıldız verip yorum yapın.Tıklayınız

 • Avatar
  mecid okay

  merhabalar, yurt dışında okuyan yabancı uyruklu kisinin turkıye de kamu alanında meslek sahıbı olabilmesine imkan varmı ,bu mümkün ise nasıl bir yol izlemeli?? teşekkürler.

  • marta
   marta

   Merhaba,
   Yabancılar Türk vatandaşı olmadan kamu alanında çalışamazlar.

   • Avatar

    Merhaba, Türkmenistan uyrukluyum Russia Fedarasyonunda tıp okuyorum ilerde Türkiye’ de çalışma imkanım var mı ? Çalışma izni veriyorlar mi bildiğim kadarıyla Devlet Hastanelerinde çalışmamız için izin yok özel hastaneler de geçerli mi ?

    • marta
     marta

     Merhaba,
     Yabancılar Türkiye’de özel hastanelerde çalışabilirler. Özel hastanede iş bulursanız çalışma izni alabilirsiniz.

     Düşünceleriniz bizim için önemli. Bizden aldığınız hizmetten memnun musunuz? lütfen memnuniyetiniz oranında yıldız verip yorum yapın. Tıklayınız

 • Avatar
  Jahan

  Mereba. Türkmenistanlıyım Turkiyede kamu yönetimi bölüm okuyorum. Mevzun olduk tan sonra Türkiye kamu kurumunda çalışabiliyormuyum kendi memlektimle ilişkin işlerde çalışabiliyormuyum? Avukat ve bakta iş veriyorlarmı?

Sitemiz içeriklerinden memnun musunuz? Veya bu içerikle ilgili sorularınız mı var? Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

Bir cevap yazın

how can we help you?

Our team knows English, Arabic, Russian and Francais languages.