Yabancılar İçin Yasak Meslekler

Bir başka yabancıların çalışma şartı; talep edilen mesleğin yabancılara yasaklanmamasıdır. Yabancıların İkamet ve Seyahatları Hakkmdaki Kanunun 15. maddenin ilk fıkrası “yabancılar Türki­ye’de ancak kanunun kendilerine men etmediği işleri tutabilirler” demek suretiyle yabancıların çalışmasına bir ön şart getirmektedir. Pasaport Kanunu da benzer bir hüküm getirerek yabancıların ça­lışmasına sınırlama getirmektedir. 1932 yılında yürürlüğe giren 2007 sayılı Türkiye’de Türk Vatandaşlarına Tahsis Edilen Sanat ve Hizmetler Hakkında Kanun yabancılara yasak olan meslekleri be­lirtmişti. Kanunun 1. maddesine göre; fotoğrafçılık, berberlik, bakıcılık, bekçilik, kapıcılık, hizmetçilik, eğlence işleri, şarkıcılık borsa aracılığı ve simsarlık, elbise, şapka ve ayakkabı üreticiliği, devlet özelinde bulunan maddelerin satıcılığı, rehberlik, inşaat işçilikleri, şoförlük, veterinerlik ve kimyagerlik meslekleri yabancılar yasaktır. Ayrıca, Kanunun 2. maddesine göre; Bakanlar Kuru­lu izin vermedikçe makinistlik pilotluk ve kamu işçiliği hizmetleri yabancılar tarafından yapılamaz. 4817 sayılı Kanun ile 2007 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılsa da yabancılara yasak olan meslekler diğer kanunlarda önemli ölçüde korunmaktadır.

Sağlık alanı yabancılara yasak mesleklerin en fazla olduğu alan­lardandır. Bu alanda Türk vatandaşlara hasredilen mesleklerle ilgili en önemli düzenleme 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanundur. Kanun doktorluk mesleğinin yapıla­bilmesi için Türk vatandaşlığı şartını getirmekteydi. Kanunun 1. maddesinde değişiklik yaparak 2011 yılında çıkan bir KHK ile doktorluk yabancılara yasak mesleklerden çıkartılmıştır. Aynı KHK ile 6283 sayılı Hemşirelik Kanununda”0 değişiklik yapılarak hemşi­reler için Türk olma şartı kaldırılmıştır. Bu kanun değişikliği doğrul­tusunda yabancı sağlık meslek mensuplarının çalışma şartlarını dü­zenleyen yönetmelik bir sonraki yıl çıkarılmıştır. 1219 sayılı Ka­nunun diğer maddelerinde hüküm altına alınmak üzere dişçilik, ebe­lik ve hastabakıcılık meslekleri için Türk olma şartı devam etmekte­dir. Benzer şekilde, 6197 sayılı eczacılar ile ilgili Kanunda ve vete­riner hekimliği ile ilgili Kanunda Türkiye’de eczacılık ve veteriner­lik yapabilmek için Türk vatandaşı olmanın şart olduğu düzenlen­miştir. Fakat gidişat bu mesleklerin de yabancılara yasak olmaktan çıkacağı yönündedir. 663 sayılı KFIK aynı zamanda sağlık kuruşla­rında yabancı uzmanların da çalıştırılabileceğini düzenlenmiştir. Buna karşın Hususî Hastaneler Kanunu uyarınca Özel hastanelerde sorumlu müdürlük için Türk vatandaşı olma şartı devam etmektedir.

Türk gemilerinde ve sularında faaliyette bulunulan nitelikli meslekler açsısından denizcilik alanı genelde Türklere özgüdür. Cumhuriyetin kurulmasından yalnızca birkaç sene sonra Kabotaj Kanunu ile bir bağımsızlık ve egemenlik göstergesi olarak Türkiye sahillerinde genelde Türk vatandaşlarının çalışması esas alınmıştır. Türk Uluslararası Gemi Sicil Kanununa göre Türk olarak tescil edilen gemilerde ve yatlarda kaptanın Türk olması şarttır. Kabotaj Kanununa göre ise sahillerde yolcu taşımak, liman işleri yapmak ve kılavuzluk Türk vatandaşlarına hasredilmiştir. Ayrıca Kanunda diğer maddelerde geçtiği üzere balık, istiridye, midye, sünger, inci. mercan vb. ihracı, dalgıçlık ve arayıcılık, kılavuzluk, çarkçılık, katiplik ve tayfalık da yabancılara yasaktır.

Adalet alanının istihdam açısından yabancılara neredeyse ta­mamen kapalı olduğu söylenebilir. Kamu görevlisi hükmündeki hakim ve savcılık meslek mensupları ve diğer yardımcı personel dışında serbest olarak çalışabilen noterler ve avukatlar da Türk vatandaşı olmak zorundadır. Noterlik Kanununa göre noterlik stajına kabul edilebilmek için ve Avukatlık Kanununa göre Avu­katlığa kabul edilebilmek için Türk vatandaşı olmak gerekir. Ben­zer bir şekilde. Gümrük Kanuna göre gümrük müşavir ve yardım­cısının Türk olması zorunludur. Son olarak kamu kurumlarının güvenlikleri ile ilgili Kanun uyarınca sadece Türkler özel veya kamu kuruluşlarında güvenlik görevlisi olarak çalışabilirler.

Özet olarak 2016 yılı itibariyle yabancılara yasak olan meslek­ler şunlardır:

Dişçilik, ebelik ve hastabakıcılık
Eczacılık
Veterinerlik
Özel hastanelerde sorumlu müdürlük
Kara suları dahilinde kaptanlık, balık, istiridye, midye, sünger, inci, mercan vb. ihracı, dalgıçlık, arayıcılık, kılavuzluk, çarkçı­lık, katiplik, tayfalık
Avukatlık
Noterlik
Gümrük müşavirliği
Özel veya kamu kuruluşlarında güvenlik görevlisi
Türkiye’de yabancılara yasaklanan meslekler kuralına Türk soy­lu yabancılar istisna oluşturur. Burada hatırlatmak gerekir ki, Türk soylu yabancılar çalışına izninden muaf tutulmamışlar, sadece değer­lendirme kriterlerinden muaf tutulmuşlardır. O halde Türk soylu yabancılar çalışma izni alarak çalışacaklar, bununla birlikte yabancı­lara yasaklanan meslekleri de serbestçe yapabileceklerdir. Dikkat edilmelidir ki, Türk soylu yabancıların çalışmalarına dair yapılan değişiklikler ve 4817 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı, yabancılara yasak mesleklerle ilgili herhangi bir hükmü içermemektedir.

Yabancılara serbest olmasına karşın Türkiye’de yapacağı mes­leklerle ilgili olarak ayrı, zorlaştırıcı kurallar mühendis ve mimarlar için geçerlidir. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununa göre; Türkiye’de mühendislik ve mimarlık mesleklerinin icra edile­bilmesi için, ihtisasa uygun bir odaya kaydolunmasın!n zorunlu ol­duğu, yabancı mühendislerin ise Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) ile Odalar Birliğinin (TOBB) görüşleri alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen çalışma izni ile çalıştırılabileceği ve Türkiye’de bir aydan fazla kal­maları halinde, ihtisaslarına en yakın odaya geçici üye olarak kay­dolmaları gerektiği hükme bağlanmıştır. Ayrıca, yabancı müteahhit veya yabancı kuruluşların, Türkiye’de Devlet daireleri ile resmi ve özel kuruluş ve şahıslara karsı resen veya yerli kuruluşlarla birlikte taahhüt ettikleri mühendislik veya mimarlıkla ilgili islerde, yalnız bu işe münhasır kalmak kaydıyla, çalışma izni verilebilir.

Kaynak: calismaizni666.blogspot.com.tr

153 yorum

 • Avatar
  Ahmet

  Merhaba. Çalişma izni alarak şoför olarak çalişabilir miyim ajaba? Yani yabanciyim. İkamet iznim var

 • Avatar
  Fidan

  Merhaba. Ben yabancı uyrukluyum fakat üniversite eğitimimi Türkiye’de almaktayım. Maliye bölümünden mezun olduğumda TC vatandaşı olmadan hangi alanlarda çalışabilirim?

  • Avatar
   Ata Kurumsal

   Merhaba, sayfamızda belirttiğimiz yabancılara yasak mesleklerin haricinde istediğiniz sektörlerde çalışabilirsiniz.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 • Avatar
  safak

  Merhaba,

  ben sosyal medya da is yapiyorum ve yurtdisinda yasiyorum asistanim pakistan uyruklu bir genc bu arkadasi nasil ise alabilirim

 • Avatar
  Ahmet

  Merhaba. Vatandaş olmadan şöför olarak çalişabilir miyim ajaba?

 • Avatar

  Merhaba. Turk vatandasiyla nigahlandiktan sonra turk vatandasligi almis yabanci kisi Bekci olabilir mi?

  • marta
   marta

   Merhaba,
   Sonradan bile olsa Türk vatandaşı olmuş yabancılara yasak meslek bulunmamaktadır, istedikleri işleri yapabilirler.

   Düşünceleriniz bizim için önemli. Bizden aldığınız hizmetten memnun musunuz? lütfen memnuniyetiniz oranında yıldız verip yorum yapın. Tıklayınız

 • Avatar
  Ahmet

  Merhaba. Çalişma izni varsa şöför olarak çalişabilirmiyim ajaba? Yani yabanciyim

 • Avatar
  Azize

  Merhaba ben Türkmenistan vatandaşıyım. Türkiye’de lisans ve yüksek lisansı okudum. Buradaki üniversitelerde akademisyen olabilir miyim. Oluyorsa ne yapmam gerekiyor bilgi verebilir misiniz. Şimdiden teşekkürler.

  • marta
   marta

   Merhaba,
   Yabancılar Türkiye’de akademisyen olarak çalışabilirler fakat yabancının çalışacağı birimin Yükseköğretim Kurulundan onay alması gerekmektedir.

   Düşünceleriniz bizim için önemli. Bizden aldığınız hizmetten memnun musunuz? lütfen memnuniyetiniz oranında yıldız verip yorum yapın.Tıklayınız

 • Avatar

  Merhaba ben russiyada almanca ile english okuyorum bitirdikden sonra turkiyede havaalanında her hangi bir bölümünde çalışabiliyormuyum? Teşekürler !

  • marta
   marta

   Merhaba,
   Havaalanında çalışacak personel yabancılar için yasak olan meslekler arasında bulunmamaktadır.

   Düşünceleriniz bizim için önemli. Bizden aldığınız hizmetten memnun musunuz? lütfen memnuniyetiniz oranında yıldız verip yorum yapın.Tıklayınız

 • Avatar
  mecid okay

  merhabalar, yurt dışında okuyan yabancı uyruklu kisinin turkıye de kamu alanında meslek sahıbı olabilmesine imkan varmı ,bu mümkün ise nasıl bir yol izlemeli?? teşekkürler.

  • marta
   marta

   Merhaba,
   Yabancılar Türk vatandaşı olmadan kamu alanında çalışamazlar.

   • Avatar

    Merhaba, Türkmenistan uyrukluyum Russia Fedarasyonunda tıp okuyorum ilerde Türkiye’ de çalışma imkanım var mı ? Çalışma izni veriyorlar mi bildiğim kadarıyla Devlet Hastanelerinde çalışmamız için izin yok özel hastaneler de geçerli mi ?

    • marta
     marta

     Merhaba,
     Yabancılar Türkiye’de özel hastanelerde çalışabilirler. Özel hastanede iş bulursanız çalışma izni alabilirsiniz.

     Düşünceleriniz bizim için önemli. Bizden aldığınız hizmetten memnun musunuz? lütfen memnuniyetiniz oranında yıldız verip yorum yapın. Tıklayınız

 • Avatar
  Jahan

  Mereba. Türkmenistanlıyım Turkiyede kamu yönetimi bölüm okuyorum. Mevzun olduk tan sonra Türkiye kamu kurumunda çalışabiliyormuyum kendi memlektimle ilişkin işlerde çalışabiliyormuyum? Avukat ve bakta iş veriyorlarmı?

Bir cevap yazın

how can we help you?

Our team knows English, Arabic, Russian and Francais languages.